• Älgskadefondsföreningen

Därför sa LRF nej till dokumentet

AktuelltPublicerad: 2013-06-29 08:13

LRF är en av organisationerna som inte ställde sig bakom det omfattande Brukardokumentet som överlämnades till miljöminister Lena Ek i torsdags.

Men det handlar inte om att LRF ogillar dokumentet.

– En hel del stämmer med LRF:s uppfattning. Vi har en kritisk syn på bristen av rovdjurspolitik. Däremot ställer vi oss inte bakom alla siffror, uppgifter och detaljer i dokumentet, säger Anders Wetterin, ansvarig för rovdjursfrågor vid Lantbrukarnas Riksförbund, i Jakt & Jägares webbradio.

I Brukardokumentet framhåller man att Sverige inte behöver ha mer än 100-120 vargar, men LRF vill inte diskutera hur stor vargstammen ska vara.


Hör intervjun med Anders Wetterin här

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

75. # Miss 74 Vill man inte reducera vargstammen så önskar man många vargar.

2013-07-08 23:02

Jag tror du bör byta strategi Miss. Om man som du motarbetar en reducering av vargstammen så är du faktiskt en av de faktorer som gör att vi får en större och större vargstam. Vi är många i Sverige som vill ha en minskad vargstam och därmed mindre skador och vi försöker hitta möjligheter för att få igenom detta. Att hävda att vi faktiskt har gynnsam bevarande status i dag är en sådan sak. Det kan man hävda även om man innerst inne har en vision om noll vargar. Och även du måste väl tycka att det är helt galet att varg, björn, järv och lo ligger som särskilt skyddsvärda arter och endast får jagas genom skyddsjakt? Detta är de två huvudpunkterna i dokumentet som vi alla borde kunna enas kring. Att vi sedan pekar på att man enligt art och habitatdirektivet bör ha med acceptans från de som skall leva med vargen är för att belysa vikten av att man inte kan köra över folk som man gör i dag. Vi menar att om det finns många människor som inte vill ha en enda varg så skall detta vägas in då man gör bedömningen hur många vargar vi skall ha och vid vilket antal gynnsam referens population kan sättas.

74. nr 73 Ett bra dokument om man är för "varg"

2013-07-07 11:29

var det en annan debattör som skrev. håller med.
Dokumentet tar inte avstånd från "varg". Det är konsentrerat till att uppfylla politikernas misslyckade förhandlingar och avtal med EU. Lite som att sätta plåster på en trasig pulsåder.
Det handlar om vi KAN ha "varg". Det kan vi inte om vi ska ta hänsyn till det övriga i art och habitatdirektivet. Vi måste se problemet utifrån Sveriges förutsättningar. Sveriges lansbygd håller på att dö ut pga politiken i övrigt så vi löser väl inte befintliga problem genom att stödja nya eller jämföra vilket problem som är värst?
Detta skadedjur har överlevt i över 150 år trots den ansets "utrotad". Man har inte heller funnit några nämnvärda defekter orsakat av inavel. Avelsproblem kommer när människan lägger sig i. Se bara på hundsidan tex...
Det är sant att ingen annan tagit fram ett dokument men frågan är om ens dokumentet uppfylls fullt ut. Att få politiker att öppna plånboken är svårt ännu svårare är att köpa tillbaka förlorad natur och kulturarv.
Som sagt, erat "go" saknas på 0-sidan och vårat mål hos er. Det är synd att vi inte hittat en lösning till sammarbete, än.

73. Brukardokumentet

2013-07-06 22:35

Till "Miss" och några andra: Jag tror du missuppfattat innehållet i Dokumentet. Vi har inte sagt att vi vill ha varg! Vad dokumentet säger är att utifrån de åtaganden som Sverige har, så är den legala miniminivån för GYBS 100 vargar. Då har Sverige uppfyllt alla legala krav. Fler vargar än så, eller färre, är ett politiskt beslut.
Det ska dock påpekas att GYBS är ett mycket sammansatt värde. Det innehåller både biologiska, juridiska och politiska element. I den politiska delen ingår bland annat lokal acceptans, något som vargforskarna hela tiden "glömmer bort". Det märks tydligt på Olof Liberg i Moilanens intervju härom dagen. Varforskarna och politikerna vill gärna göra GYBS till en teknikalitet som kan "räknas fram". Då skulle man kunna frigöra sig från ansvar. Men Brukardokumentet (läs det!)är mycket tydligt på den punkten: Det är politikerna som ska tala om hur mycket varg de drabbade på landsbygden ska behöva tåla. Politikerna och ingen annan!!

Jag tänker inte gå in i någon debatt som går ut på vem som tycker mest illa om varg. Det ger mig inget. Jag jobbar på målmedvetet, precis som Kjell, och det brukar ge bäst resultat till slut.
De föreningar som redan givit sitt stöd till Dokumentet representerar över en halv miljon medlemmar. Ingen har tagit fram ett bättre dokument i vargfrågan!

72. nr 70 Nu håller jag med dej, delvis...

2013-07-06 10:38

Tack inlägget. Uppskattar sista stycket. Hade vi haft samma mål hade jag inte diskuterat med er som nu fritt i media då jag säkerligen kontaktat er på andra sätt än öppet på nätet, utan pseudonym.

Den stora skillnaden mellan oss är nog antalet mellan 0 och 180. Dessa djur passar inte in i Sverige på 2000-talet. De har varit borta för länge och vi har byggt upp och utvecklat landsbygd, djurskydd, jakt, rennäring, samhälle osv och anpassat förutsättningarna efter detta. Ser fortfarande ingen möjlighet till att genomföra en förvaltning på ett "naturligt" sätt som jag uppfattat att det hela går ut på.

Håller även med om att fakta ska fram och det är bra att allt fler börjar få upp ögonen. Mycket i dokumentet är bra MEN en förvaltning på 180 ser jag som omöjlig med tanke på redan genomförda misslyckade försök både när det gäller "varg"flyttar och rovdjursstängsel tex.
Politikerna MÅSTE få veta den bistra sanningen och inte det de VILL höra. Så ser jag det.
En utreding om div smittor, sjukdomar, epedimier mm saknar jag som är av stor vikt. Div dvärgbandmaskar har fått fäste i Sverige och i takt med att landsbygden växer igen ökar även TBE. Myggor var det senaste jag hörde som visst börjar bli ett problem. Rabies är också ett hot. Finns säkert mkt mer...
Kan ha missat om detta togs upp i dokumentet, vad sjukvårdskostnaderna och den konstgjorda bekämpningen i så fall skulle kosta samhället och miljön. Hemskt att inte Smittskyddsinstitutet och SVA börjat reagera...
Sedan har väl ingen seriös utredning gjorts av opartiska riktiga experter om "vargarnas" härkomst och gener. Både extriören och beteendet talar starkt för hybrier. Det skulle då redan innebära en naturkatastof i sig."Hybriderna blir nämligen lättare stationära medan helt vilda vargar är oberäkneliga i sina vandringar." enligt Prof Eirik Granqvist. Även hans syn på inaveln är intressant. Prof Granqvist's och prof Geist's kunskaper i ämnet är kramarsidan rädda för.

Några, gärna isolerade, hägn är ett alternativ, dock behöver de inte vara gigantiska. Vi har ju vilthägn med olika arter lite överallt som både är lagliga och fyller sin funktion. 100% koll på aveln har kramarna dessutom då. Om art och habitatdirektivet inte är grundat utifrån Sveriges förutsättningar ska detta omedelbart förhandlas om. Eu brukar inte gilla felaktiga uppgifter. Annars tvingas till slut folk ta lagen i egna händer. Vi kommer allt närmare detta för varje dag.

Nu har jag hållt med er tillräckligt;) Som du märker står jag fortfarande fast vid 0 frilevande "varg". Ibland uppfattar jag som ni vet bättre än de 180 ni jobbar för. Erat "go" saknas i JRF och deras mål hos er. Det är synd...


71. Vargar och MENA-invandring.

2013-07-06 03:40

Man kan inte undgå att konstatera att vargfrågan och musslimfrågan av våra politiker behandlas på samma sätt. Huvudet i sanden, inga kommentarer eller beslut från politikerna utan blott diverse förklaringar och att vi skall se till.......
När förutsättningarna för djurhållning på landsbygden dikteras av folk från Stureplan borde det vara Landsbygdens folks rätt att få bestämma trängselskatten, tid för barers öppethållande, avgifter för luftföroreningar från kollektivtrafiken och andra stadsrelaterade kostnader för medborgarna i dessa områden; t.ex. polis och brandskydd. Eller hur?

70. # 67 Miss

2013-07-05 15:19

Vargar ställer till mer problem där man har revir. Det är oftast i revir som hundar tas och där djurägare får upprepade attacker på betesdjur. Givetvis så skall ett rullande system kontrolleras och det innebär att det i så falla skall göras inventeringar så att man håller stammen någonstans mellan 10 och 18 revir med föryngringar. Vilket innebär att det då är mellan 100 -180 vargar.
Eftersöksstrejken kördes ifrån januari 2012 till december 2012 då Lena Ek gick ut och sa att de skulle jobba för ett tak om 180 vargar. Det har nu visat sig vara ett golv om 180 vargar och något tak har hon inte presenterat så visst, vi är faktiskt besvikna. Men vi tror att det bottnar i dålig kunskap hos ministern och även hos andra politiker. Det verkar som att de inte satt sig in i vad det står i art och habitatdirektivet. Därför försökte vi hitta andra vägar för att argumentera. Vi initierade vi till brukardokumentet där vi bland annat behandlar juridiken kring GYBS. Ett dokument som de flesta brukarorganisationer stödjer förutom LRF där man kräver att politikerna nu skall hävda att vi har GYBS. Vi argumenterar också för att det räcker med 100 vargar för att hävda GYBS på varg i Sverige.
Eftersöksstrejken var effektiv då vi fick mycket publicitet och kunde förklara vargproblemet men även vilket stort arbete jägarkåren lägger ner för samhället. Men det var en jobbig tid då vi fick freda oss ifrån alla håll. Värnarna hoppade på oss de såg att politikerna lyssnade på oss, inget av jägareförbunden gav oss sitt stöd, LRF kunde givetvis inte stödja då de inte vill begränsa vargstammen, däremot så fick vi bra stöd från enskilda djurägare och jägare.
Vi har inte någon plan för allt men brukardokumentet presenterar en del lösningar. Givetvis så finns det inga problemfria lösningar när det gäller varg, förutom nollvisionen, men då den inte är politiskt gångbar i den tappning som hittills framförts så ser vi inte den som ett alternativ för att reducera vargstammen. Givetvis borde man kunna argumentera för gigantiska varghägn likt de hägn man har i Afrika för att hålla borta stora rovdjur från lokalbefolkningen. Men några sådana lösningar finns inte i art och habitatdirektivet i dag. Det skulle också innebära att man i stort sett skulle behöva tvångsförflytta människor som man gjort i Afrika vilket jag inte tycker om.
Vår plan om vi inte får igenom de krav vi ställer är bara att ”gnugga på” med fakta och argument. Vi ser ju att allmänheten blir mer och mer skeptiskt till en obegränsad vargstam och då vågar politikerna snart ta ställning. Så vi får inte ge upp nu.
Hot och trakasserier har vi nog alla varit utsatta för som debatterar med eget namn. Att skriva under pseudonym är lagligt och jag kan förstå varför du gör det, då det är många värnare som tar anstöt vid sig då nollvisionen kan uppfattas som att man vill utrota en art. Så fortsätt du att skriva under namnet Miss, det Misspryder dig inte.
Länk till brukardokumentet www.vargfakta.se/wp-content/uploads/2013/06/Brukardokumenetet-inkl-underskrifter.pdf

69. nr 68 kokillen

2013-07-05 15:19

Oj, du igen, värmlänningen som säger en sak och menar en annan...
Ska skriva långsamt så du fårstår.
Tack för kommentaren. Då är lilla jag alltså inte ensam i mina åsikter ;)

68. Miss #67

2013-07-05 13:01

citat "Lilla jag kan inte ensam få politiker att inse problemet"
Vad beror det på att "Lilla jag" är ensam?
Kan det bero på att det är inte särskilt många som tycker som "Lilla jag"?
Eller beror det på att "Lilla jag" har en ide som få tycker är trovärdig?

67. nr 63

2013-07-05 11:01

Korsningen varg/pudel, Svenljungapudeln?, tycker inte jag låter som en bra ide' trots dess egenskaper som minskad jaktlust och självsanering;) Skämt åsido, oavsätt ursprung eller gener så är en enda "varg" ett problem för både samhälle som natur.

F.ö var det intressant att "det roterande 3-5års systemet med ett maxtak" nu inte ska kontrolleras. Då kan det väl bli svårt att hålla stammen på 180? 15år revirfritt, vad innebär det för skillnad för jägare och djurägare? "Vargar" dödar väl lika bra oavsätt om det är ett revir eller ej?

*Man har börjat med den "demokratiska" vägen genom samtal med politiker. Gått sådär va?
*Nästa steg blev väl de diverse demostrationer som har genomförts halvhjärtat. Ingen hit där heller... Eran eftersöksstrejk kunde fått effekt, ett bra sätt att visa sitt missnöje och säga ifrån dvs om man inte omedelbart avbröt den så fort Lena Ek visade sig eller som den senaste gången, innan den ens började...
*En annan möjlighet är att syna projektet juridiskt. Intresset för detta är iskallt även hos 0-sidan. "Det kostar för mycket" har jag fått höra. Annars finns det mycket att avslöja på laglig väg och projektet skulle falla på eget grepp.
*Sedan har vi de två alternativen som jag nämde i nr 62.
Så visst finns det både lagliga och olagliga alternativ att välja på.
Hittills var 0-sidan lyckats uträtta lika mycket som ni på "demokratisk" väg -absolut ingenting. Lilla jag kan inte ensam få politiker att inse problemet så det mest troliga blir nog alternativen i nr 62, tyvärr.
Vad har ni för plan om erat tak, bidrag, skadestånd och ersättningar inte blir verklighet? Hur länge är rimligt att vänta?

Till sist, att skriva under pseudonym är lagligt. Du gillar ju att blint följa och acceptera lagar, regler, avtal mm. Nu gör jag också det;)
Se det som ett litet rovdjursstängsel som ni vill att alla ska ha. Inte alls säkert men en möjlighet att skydda sig från hot och våld.
Ska jag röja min identitet så får du allt ge mej en bra anledning och inte bara för att stilla din nyfikenhet.

66. Miss

2013-07-05 09:21

Du missförstår mig, jag är inte alls nöjd. Jag anser att den gula tiken skulle skjutits direkt, det visar forskningen som pekar på "homingeffekten".
Så kramarna på NV, jag antar att det är dom du menar, blev inte lurade. Dom ville helt enkelt inte skjuta den, NV trodde att man kunde styra ett vilt djur och hålla det borta från renarna och få en föryngring i renskötselområdet.
Så ingen kramare blev lurad, däremot blev renskötarna fullständigt överkörda av Naturvårdsverket.
När sedan NV förstod, det alla andra redan visste, så hade man målat in sig så till den milda grad i sitt älskade genetikhörn att en skyddsjakt stred mot hela Naturvårdsverkets tidigare argumentation. Det klarade dom inte av att hantera i domstolen.

65. nr 64

2013-07-04 15:17

Så du tycker inte den gula tiken lurat kramarna gång på gång? Okej. Kul att du är nöjd...
Om nu Nv ville något annat den fjärde gången fanns chansen. Det gjorde de inte. Slutsatsen får man som sagt dra själv.
Vad det gäller Kjell Lennartsson med eller utan svenljungagruppen så har han väl i allra högsta grad med frilevande "varg" att göra, och den gula tiken ingår där. De vill ha "varg", lite, ibland och någonstans iallafall...
Att jag diskuterar med dem här kan bero på att de är på forumet till skillnad från Nv mfl. Mina övriga debattinlägg, mail och samtal med politiker, föreningar osv osv syns inte här. Sorry.
Ett par kramare på forumet slutade diskutera med mej när mina fakta kvävde deras påståenden. Någon annan tyckte att det var viktigare VEM som sa VAD än VAD som sägs.
Kjell Lennartsson svarar iallafall. Det uppskattar jag.

64. Miss #57

2013-07-04 09:46

Den "gula hybriden" har inte lurat skjortan av någon. Jag vet inte om ditt inlägg vänder sig mot Svenljungagruppen, men det verkar så. De hade ju inget att göra med saken. Kritiken bör riktas mot NV som verkar köra en helt vargplan, stick i stäv med regering och riksdags uttalanden. Att det skulle ha varit omöjligt att skjuta den under de skyddsjakter som faktiskt påbörjades har jag svårt att föreställa mig. När beslutet att den skulle flyttas en fjärde gång fattades tog det däremot bara några timmar att söva den. Av detta får var och en dra sina egna slutsaser om vad NV egentligen ville.

63. #60 Vår hybrid?

2013-07-04 09:45

Nu får du nog ge dig Miss. Är det något jag inte kan förstå så är det varför vi skall korsa in hundar i vår vargstam? Jag kanske skulle kunna se en fördel om det blev mer pudel i dom för då kanske jaktlusten skulle avta vilket skulle göra att det blev en viss självsanering.
Du frågar hur vi skall ha koll på vargarna. Det är väl ingen som har sagt att man skall ha koll på vargarna. Vi föreslår däremot att om man haft ett revir i 3 år så skall det reviret skjutas bort och sedan skall det området vara revirfritt i kanske 15 år. Det handlar ju inte om att flytta vargar utan det handlar om att förvalta stammen genom jakt. Givetvis så är allting mycket lättare när man hävdar noll vargar för då har man ju inte några problem att lösa. Jo man har ett ”litet” problem och det är hur man skall få politiskt majoritet för en ny utrotning av vargen. Men det verkar ju inte vara något stort problem i din värld.
Det hade varit mycket mer seriöst om du försöker dig på att förklara hur detta skall gå till i stället för att motarbeta en reducering av vargstammen. Jobba på den formuleringen, den är lite svårare att få till än den anonyma pajkastning som du nu håller på med.

62. nr 61 Börjar poletten ramla ner..?

2013-07-04 09:44

Stora delar av demokratin och självbestämmandet uppörde den dagen vi gick med i EU. Det har vi också erfarenhet av inom många områden.

Om den enda vägen för att bevara svensk natur, kultur och rättigheter mm är att bryta mot lagen så är det en naturlig utveckling. Det är synd att det ofta måste gå så långt. Vi ser det överallt i världen i olika sammanhang och inte minst i våran egen historia. Har man inget tydligt mål når man det aldrig.

Den andra vägen till målet går naturligvis också, att ha ett obegränsat antal "vargar". Det är den absolut enklaste, snabbaste och effektivaste vägen till 0-visionen som du vid det här laget nog räknat ut att jag med flera vill undvika. Frågan där man bör ställa sig är: Har svensk natur och näringar råd med det en gång till?
Den frågan har inte kramarsidan kommit till ännu... Helt otroligt!

För övrigt glömde du berätta om HUR erat roterande system ska fungera med 180 "vargar"...

61. # 58 Det är mycket möjligt att det blir som du vill

2013-07-03 17:47

Möjligheten är nog ganska stor att vargen utrotas igen för jag är ganska enig med dig om att läget ser ganska hopplöst läget ut att påverka frågan på demokratiska vägar. När folk blir lika uppgivna som dig så är risken stor att man tar till illegala medel för att lösa sina problem.

60. nr 57

2013-07-03 17:02

180 st KANSKE är hanterbart? Lär ni er aldrid av era misstag? Då säger återigen bara: EN liten gul hybrid.
Den kan ni ju inte ens hålla reda på, roterat runt den överallt har ni också provat på, ett antal gånger dessutom och kostat har den gjort också...
Då återkommer jag igen med frågan om erat förslag på det 3-5 åriga roteringssystemet: HUR ska ni kunna hålla kontroll på era 180 "vargar" med det systemet när En enda liten gul hybrid lurar skjortan av er gång på gång?

59. 100, 200, 300

2013-07-03 15:48

Ända upp emot 1000 finns det folk som hävdar.
När Lena Ek pratade om 180 skrek Mikael Karlsson, utrotning, att hela vargstammen skulle gå under.
Forskarna räknar och beräknar, har till och med modeller om si och så många som måste finnas. EU har sina krav som experter har räknat fram som vi måste uppfylla.
Dessa krav som finns i art och habitatdirektiven ger tydligen olika tolkningar beroende vilken sida man står på. Ungefär lika tillkrånglat som böndernas EU-stöd som i princip kräver expertis för att fylla i ansökningarna om bidragen.
Det forskarna arbetar med är spekulationer särskilt då man fastställer siffror om vargen skall överleva i 50 år eller vad man nu tar till med hänsyn till ev katastrofer som är rena gissningar och påståenden och som ingen har en aning om, men som ändå måste låta trovärdigt. Den genetiska biten är en guldgruva för många där man kan lägga ned hur mycket pengar och arbete som helst och som det ser ut med gott samvete.
Det enda man inte pratar om men som är det absolut och enda säkra är det faktum att från 2 kanske 3 individer har stammen vuxit till uppåt 500 vargar.
Tre individer vet vi fungerade och om vi tar i så mycket vi orkar och använder de nu lite slitna både hängslen och livremmar kan vi nog komma upp till 9 individer.
Fast 9 vargar är ju egentligen också spekulationer men inte så allvarligt som hundratals.
Det antal som man till slut bestämmer sig för trots att man tidigare bestämt sig för 210, det antalet kommer att ha mindre relevans än de 9 jag nämnde.

58. #57, Lennartsson - den frågan är överspelad

2013-07-03 15:48

Skall den vargstam vi redan har hanteras, som du säger, utifrån de lagar och avtal vi har, så kräver det att flera hundratals vargar avlivas innan nästa kull föds. För varje år vi väntar med avlivningen så ÖKAR inte bara antalet, utan även ÖKNINGEN ÖKAR. Utifrån de lagar och avtal som vi har så är det omöjligt att decimera vargstammen. INGEN kan längre stoppa utvecklingen, vargstammen kommer att öka, och varje år öka mer än förgående år. Inom tio år har vi tusentals vargar som snart ökar med tusentalet per år. Att tala om 180 vargar, eller vilket annat antal, är meningslöst. Sådant - som Miss säger - för endast frågan ut på ännu djupare vatten. Vad diskussionen nu måste bli är hur skall en verklig minskning av vargstammen åstadkommas? Inavel och GYBS, tillsammans med de lagar och avtal vi har, är exempel på frågor som inte har någon relevans överhuvudtaget. Uppenbart har ingen av alla professorer och forskare (som gärna använder sin arbetstid till vargpropaganda) någon lösning på detta avgörande problem. Med de lagar och avtal vi har kan vargproblemet inte lösas. Och därför skall vi kräva vad vill ha: Noll vargar och noll dvärgbandmaskar - sedan får lagar och avtal anpassas till vad som krävs. Det är MENINGLÖST att arbeta för något som är omöjligt.
Utöver detta är det en skandal att regeringen inte gör ett försök att utrota dvärgbandmasken – utrota så långt det går alla vargar och rävar inom ett stort område kring varje fyndplats. Sluta skylla på mårdhunden, den kan visserligen bära på dvärgbandmask men sprider knappast masken – något som utvecklingen i Finland visar. Orsaken till att det inte görs är självklart VARGEN.

57. # 56 Miss.

2013-07-03 11:44

Vi har påvisat för våra politiker att det absolut inte är hanterbart med mer varg än 180 st. Och vi har lagt fram hur man skulle kunna hantera en mindre stam men givetvis så finns inga garantier för att detta skulle fungera så du har en poäng i vad du skriver. Men det är ändå ett försök att reducera stammen utifrån de lagar och avtal som vi har. Det är svårt att få politiskt gehör för sådant som betraktas som olagligheter.

56. nr 52

2013-07-03 11:11

Ni har presenterat kostnader, vilka skador de medför, m.m. men ändå styr ni politikerna på allt djupare vatten genom att låta dem tro att detta är något som går att hantera.
DEN sanningen undanhåller ni med besked.

55. Max 100 vargar...

2013-07-03 11:11

...är ett bra etappmål. Dels för att 100 är färre än 500 dels för att det då frigörs medel till full ersättning till de som drabbas av de 100 vargar som återstår.
Någon ovan undrade om GYBS. Det är politisk listighet som Varglobbyn hittat på för att ge ansvariga politiker en möjlighet att slippa ansvar. Ingen tycks nämligen veta var nivån ligger, och däri ligger det listiga. Det blir källa till evig strid, hårklyveri och splittring bland oss som vill ha så få vargar vargar som möjligt.

54. Risken finns...

2013-07-03 09:57

...att de som startade projekt varg i Sverige också hinner dö innan det blir dags att ställas till svars.

53. Vitsen..

2013-07-03 09:57

med betesdjur är att de ska beta. Allra helst utomhus. Tätortsbornas aktiviteter såsom fotboll, ishockey, bandy, friidrott och simning ryms ju i hallar med tak. Den dagen som landsbygdens betesdjur ska ha tak och väggar blir väl en aning kostsam. Vi vill ju ha öppna landskap med fina vyer. Det blir för många tak att underhålla som politikerna säger.

52. # 50 Miss

2013-07-03 09:56

Vi har försökt att påvisa alla de problem som följer med att ha varg i områden med djurhållning. Vi har visat vad det kostar om man försöker sig på att stängsla ute vargen. Det handlar om miljardbelopp som ingen vill betala utan det menar naturvårdsverket att man som djurägare skall stå för. Därmed så ta man ju knäcken på betesdriften precis som man håller på att ta knäcken på renskötseln. Vi har även skrivit om att vi har djurskyddslagar som beskriver vår skyldighet att ha djuren ute på sommaren och att vi skall skydda djuren mot allt lidande. Så jag tror inte du kan beskylla oss för att undanhålla fakta. Om regering och riksdag inte tar hänsyn till de skador som påvisas och därmed beslutar om en reducering av vargstammen i vinter så är nog hoppet ute för en acceptans av vargen. Då har vi också tömt ut alla möjligheter att påverka denna fråga på demokratiska vägar.

51. @916L

2013-07-03 09:16

Den kommentaren tackar jag för.

Har skrivit om såväl Coronation Island som Isle Royal och just balans som något som inte existerar i ordet egentliga mening.

Det genomfördes en studie som syftade till att bevisa att naturen hade en egen balans (Grassland project) ungefär samtidigt som datorerna kom in i forskningsvärlden.

Ju mer data man stoppade in i systemet desto mer fluktuerade resultaten och någon slutsats om att det existerade någon balans eller ett uttänkt ekosystem kunde inte dras.

Detta till trots lever myten om balans kvar. Forskaren som lanserat teorin dog i hjärtinfarkt innan projektet han avslutas.

50. nr 44

2013-07-03 08:23

Ni har själva undvikit eller undanhållit en del fakta som grundas på tidigare erfarenheter, tex att "vargar" inte går att kombinera med människans verksamheter.
Dessutom blir det ännu omöjligare med de djurskyddsregler som Sverige har idag att ta hänsyn till.

49. LRF expertis

2013-07-03 08:23

Anders Wetterin är LRF expert på jakt och vilt. Kanske LFR behöver en motsvarighet till Gunnar Glöerssen hos jägareförbundet. En specialist på bara rovdjur och som kan tränga in i och förstå hur och varför GYBS finns och kommentera utsagor från "experter" från myndigheter och universitet. Rovdjur är viktiga för LRF, ersättningar kommer aldrig att bli tillräckliga och så småningom försvinna. Allmänheten och rovdjursvärnare lyssnar mer till LRF än jägare. Universitetsforskare och Naturvårdsverk har inte incitament att argumentera för låga antal.

48. Då.

2013-07-02 18:33

Väljer jag att gå ur .Kan göra nåt annat för 1000kr

47. #46, rättelser

2013-07-02 15:56

Fort och fel blev det. Citat " ... tala om ide för galenskapen skyldiganavel, om GYBS och TJAFS ..." skall självklart vara "talar om inavel, GYBS och TJAFS ...".

46. Statens brottsliga lek med folk och natur

2013-07-02 11:12

Coronation Island och Isle Royale är två kända exempel där lekfulla biologer ville demonstrera att naturen äger en egen "balans". Djuren på dessa öar fick lida grymt endast för att biologerna skulle lära sig att i naturen finns ingen balans. Tyvärr lärde de sig inget, de tror att öarna var för små. Arter uppkommer och arter dör ut, antal arter och antal individer svänger nästan odämpat mellan möjliga extremvärden. Nu har tokbiologer gjort hela Sverige till en lekstuga där de återigen vill bevisa något de kallar "naturlig balans". Folk och djur lider och allt fler får lida allt mer. Detta har hänt förut men då har människan ingripit och stoppat svängningarna. Men denna gång är svenskarna och deras demokratiska institutioner bakbundna genom EU-medlemskapet. Antalet rovdjur och antalet bytesdjur kommer därför att svänga allt vildare inom de fysiskt möjliga ramarna. Professorer hoppar upp som kaniner ur hattar och tala om ide för galenskapen skyldiganavel, om GYBS och TJAFS och annat de inte begriper; de kan inte skapa en "balans" som inte finns och aldrig funnits.
Jag högaktar både Jönsson och Lennartsson för deras insatser. Vargfakta är en utomordentlig verksamhet, hoppas bevismaterial sparas som underlag för kommande rättsprocesser mot vår tids statsanställda megabrottslingar. Svenljungagruppens arbetsinsats är ett föredöme som kunde gjort skillnad om målet varit noll vargar.

45. @916L

2013-07-01 22:10

Jag träffade Ruona Burman vid ett tillfälle och frågade henne hur hon trodde det skulle gå med populationskontroll vid de vargstammar som vissa förespråkar (>1000) alltså när avskjutningen blir flera hundra vargar.

På den frågan hade hon inget svar och det är naturligt då det är en paradox - fler vargar ger större avskjutningskrav.

Den första artikeln jag skrev på vargfakta handlade just om denna konflikt och den avsaknad av politiskt mod som så uppenbart påverkar beslutskraften.

Det är möjligt att du har rätt i dina antaganden om en rörelse mot en smärre katastrof men det vore fel att inte innan dess tydligt klargöra vem som har ansvaret.

Där tror jag vi kan vara överens.

44. #35 Att inte vilja visa fakta är inte så smart.

2013-07-01 22:10

Du är nog inte den som skall beskylla någon annan för en osaklig debatt. Jag frågade dig bara varför du inte tar tag i saken och ser till att vi får noll vargar genom att försöka påverka våra politiker. Men det är inte din taktik. Du säger ju själv att man inte skall göra någonting utan vänta tills vi fått tusentals vargar så folk får så enorma problem så att de vill utrota dom. Därför kritiserar du allt och alla som försöker få till en reducering. Det har funnits nollvisionärer lika länge som vi haft varg i Sverige och vargstammen växer med ca 20 % per år. Så den visionen har vara lika framgångsrik som alla andra. Den stora skillnaden mellan dig och mig är att jag fortfarande tror på demokrati. Jag tror på att politiker tar åt sig bra argument. Jag tror faktiskt att det även bor begåvade människor i städerna som börjar se problemen om man påvisar problemen. Det har varit en enorm hjärntvättning av hela den svenska befolkningen av hur fantastiskt det är att ha varg, men det har inte varit någon som upplyst dom tidigare om vad det faktiskt kostar de människor som skall leva med vargen. Det ser vi som en viktig uppgift. Att som Wetterin och LRF inte vilja presentera några siffror om vargens kostnader eller kräva en begränsning av stammen gör ju att problemet inte tas på allvar av en del politiker. Därför så är det viktigt att personer som Wetterin snarast byts ut så att vi får fram folk som kan ta landsbygdens parti och föra fram vår talan.

43. Jesper Jönsson, läs noggrannare

2013-07-01 21:37

Med "denna misslyckade metod" avses Jägareförbundets policy som tillämpats i 30 år utan minsta lilla framgång. Att jag INTE avser dokumentet framgår klart om du läser med normal noggrannhet. Med "era löften" avses tydligt Lennartsson/Svenljungagruppen och INTE dokumentet.
Jag har inget emot dokumentet i sig, men det är verkningslöst. Politikerna saknar inte kunskap om vargproblemet, de saknar medel att göra något överhuvudtaget. Därför kommer vargstammen att öka oförtrutet oberoende av vilka skador den åsamkar oss och oberoende av inavel eller inte inavel etc. Dokumentet visar tillsammans med gällande lagstiftning att politikerna inte kan och inte kommer att besluta om en reduktion av vargstammen i tid. Det problem som måste lösas är hur det skall gå till att avliva så många vargar att nästa års vinterstam är tydligt mindre. Kan Jesper Jönson visa på hur detta skall gå till så är mycket vunnet.

42. nr 36

2013-07-01 20:03

Jag vet att LRF inte står för 0 "vargar". Det var bara lite ironi. LRF har ju aldrig varit den skarpaste kniven i lådan så att säga...

0 visionen har uppnåtts förr. Inte bara i Sverige. Orsakerna till detta får du försöka klura ut själv...

41. @916L

2013-07-01 20:02

Tyckte jag läste ganska noga:

"Lika huvudlöst är det att ge sken av att ni med denna misslyckade metod skall, inte bara kunna hejda vargstammens tillväxt, utan även kunna avliva ett mycket stort antal vargar för att komma ner till en vargstam om högst 180 djur, eller vad det nu är ni lovar. Era löften är uppenbart orimliga och kan inte infrias."

Eftersom jag är medförfattare till dokumentet kan jag garantera att inga löften ställs varken i dokumentet eller av någon enskild medverkande. Det ligger inte i sakens natur att i en nulägesanalys ge löften. Vi beskriver verkligheten utifrån ett brukarperspektiv och de juridiska och biologiska ramar som finns.

Vem vet, du kanske kan ha användning för det någon gång i framtiden.

40. Medlemssvek, Anders

2013-07-01 16:08

Anders,som viltmästarkollega och som förespråkare av utvecklingen av den gröna näringen viltet måste jag ställa några frågor till dig.
Hur tänkte du nu?
Vad hade du för ambition när du gick Öster-Malma och läste till Viltmästare?
Jag blir stum av att läsa detta, sviker du oss medvetet?
Varför?
Du skriver att vi måste lära oss leva med vargen,tror du själv på det?
Jag lever idag själv och verkar mitt i vargskiten och jag lovar dig Anders att det kommer bli min livsuppgift att jobba för en klok viltförvaltning i Sverige och i den planen finns ingen varg, det lovar jag dig!
Det vore lika dumt som att en bilförsäljare gick ut på sin serviceverkstad och tog den största skruvmelsel han kan hitta och repar lacken på alla nya fina bilar han ska leva på att sälja och sen försöka sälja dom.
Nej Anders, stå upp för dom som bedriver gröna näringar och tala i klartext om vad vargen betyder i verkligheten ,sluta titta enbart i lönekuvertet, skärpning!

39. Jesper Jönsson, läs noga

2013-07-01 13:44

Jag talar om att Lennartsson och Svenljungagruppen arbetar för att befrämja en liten men långsiktigt livskraftig vargstam, i motsats till dagens obegränsade stam. Detta deras löfte saknar möjlighet att förverkligas. Jag har inte påstått att dokumentet utlovar något, var noga när du läser. Petitioner och möten med Lena Ek saknar ändamål; hon, regeringen och LRF mfl vet att vargstammen växer utom all kontroll. Däremot ger dessa möten sken av att Svenljungagruppen förmår göra något av värde i vargfrågan. Så är inte fallet. Det gör ont att inse allt ont som rovdjurspolitiken tvingar på oss. Men förändring kräver massornas insikt, vilket endast vargen kan ge.

38. @961L

2013-07-01 12:44

Dokumentet ställer inga löften utan redogör för nuläget ur ett legalt och biologiska perspektiv.

Syftet, vilket vi noga påtalade för Lena Ek, är att få politikerna att inse att det är deras ansvar att bestämma vilka olägenheter och skador landsbygdens befolkning "skall" acceptera.

Politiker vill gärna få allmänheten att tro att gynnsam bevarandestatus enbart handlar om vetenskap därför att de då kan friskriva sig från sitt ansvar.

37. LRF,s medlemmar.

2013-07-01 12:44

Tror att LRF har bedömt att det är större möjligheter att få upp ersättningarna än att minska på antalet vargar, men detta är en sak för medlemmarna att reagera på.

36. Miss

2013-07-01 12:43

Kan du inte beskriva ett möjligt scenario där nollvisionen går i uppfyllelse.

Gärna med någon form av tidsuppskattning från "peak to through".

Det vore intressant, rent akademiskt att ta del av och analysera rimligheten och nettoeffekten av ett sådant händelseförlopp.

Att LRF skulle ha "nollvision" som skäl till att inte skriva under kan jag bestämt avfärda.

35. #31, Lennartsson, att blunda för fakta hjälper ingen

2013-07-01 11:18

Lennartsson, jag beklagar att du väljer en osaklig debatt, du vet utmärkt väl att jag vare sig vill ha en vargstam eller vill ha de skador vargar ställer till med, eller de sjukdomar som oundvikligen följer med varg. När det är sagt så behöver jag även stryka under att vi nu befinner oss i en situation där vargstammen växer och breder ut sig obehindrat. Vare sig inavel, ni, jag, regering, riksdag eller EU kan eller kommer stoppa utvecklingen, inom tio år har vi tusentals vargar spridda över hela landet. Det kommer att ta oerhörd lång tid att bringa vargstammen under kontroll, något som många uppenbart börjar inse. Detta är den verklighet som vi måste förhålla oss till. Självklart är det huvudlöst att tillämpa en strategi som under 30 år totalt misslyckats - varför LRF och andra troligen inte skrivit under. Lika huvudlöst är det att ge sken av att ni med denna misslyckade metod skall, inte bara kunna hejda vargstammens tillväxt, utan även kunna avliva ett mycket stort antal vargar för att komma ner till en vargstam om högst 180 djur, eller vad det nu är ni lovar. Era löften är uppenbart orimliga och kan inte infrias.
Jag säger att det är bättre att vi samlas kring det enda mål vi kan samlas kring: Noll vargar och därmed noll vargskador på fauna och flora. Men skadorna lär bli enorma vare sig vi vill eller inte och vare sig vi inser vad som komma skall eller inte. Vägen tillbaka blir lång, om ens möjlig.

34. LRF!

2013-07-01 10:46

När jag lyssnar på Wetterin, så återkommer han ständigt till att LRF inte vill precisera antalet vargar och kritiserar Brukardokumentet samtidigt.
Det är mycket märkligt och kräver en förklaring.
Dokumentet argumenterar för en antalsnivå som är den lägsta möjliga inom ramen för vad som är legalt möjligt, givet nuvarande avtal med EU som även omfattar lokal acceptans. Anledningen till strävan efter lägsta möjliga antal är den skadebild vi ser på grund av varg.
Det är av det skälet väldigt märkligt att Wetterin eftersträvar en ANNAN nivå på antalet vargar. Om han inte strävar efter den lägsta möjliga nivån (som Brukardokumentet definierar), vilken nivå strävar han då efter? Och i så fall varför? Han säger att "vi måste lära oss leva med vargen", så nivån kan i alla fall inte vara noll. Det vore intressant med ett klarläggande svar från LRF.

33. Nr 28 Kjell Lennartsson

2013-07-01 09:10

Ni har nu dokumenterat att ni är FÖR frilevande "varg", eller vad det nu är. Det tog sin tid...;)
"Missbrukar-dokumentet" kommer nog att fylla sin funktion, att liksom idag stå och trampa vatten. Nimby-attityden blev dessutom allt tydligare men ingen skillnad för de som drabbas. Mer eventuella ersättningar får varken tamdjur eller djurägarna lugna och trygga. Inte kommer det att hålla jakthundar vid liv heller. Det är bara en modern enkel undanflykt istället för att ta itu med problemet.


32. nr 29 fredde

2013-07-01 09:10

Det är sant, politikerna vill ha "varg" och skador ses tyvärr inte som något större problem. Dokumentet bekräftar att det går att hantera. Det gör det inte.
Det är väl där vi skiljer oss mest åt genom dokumentet, jag vill varken ha mina djur dödade eller ersättningar - jag vill ha en frisk NATURLIG mångfald, bra djurhållning, trygg miljö och betalt för det jag producerar.
Kanske är just det som LRF börjat inse och inte skrev under..?

31. #30 961L – Att hoppas på stora skador är en farlig väg att välja.

2013-07-01 09:09

Jag förstår inte varför du inte själv skriver ett liknande dokument med en handlingsplan för utrotande av vargen. Sedan är väl bara att ringa upp kennelklubben, LRF och de andra organisationerna och presentera dig som 961L och säga att du har skrivit ett dokument där du kräver att vargen skall utrotas så skriver de säkert på. Sedan bokar du ett möte med miljöministern och kräver att hon skall ställa sig i riksdagen och argumentera för detta. Du lever i en demokrati så vad är det som hindrar dig? Jo det som hindar dig är ditt sunda förnuft. Du har nämligen inte en chans att genomföra detta.
Du ställer i stället hoppet till att vargen själv kommer att ställa till med så mycket oreda att politikerna kommer att besluta om en utrotning. Därför motarbetar du alla som försöker få till en reducering. Detta är en mycket farlig väg att välja då mycket av jakt och djurnäringar kommer att ta otroligt stor skada. Risken är att skadorna blir så omfattande att vi aldrig kan komma tillbaka innan politikerna förstår att göra något. Om någon slutar med fäbodbruk eller betesdrift på hagmarker och planterar skog så är det troligast att detta blir för evigt. Då förlorar vi viktiga biotoper och fungerande gröna näringar som producerar bra mat.

30. #24, Roger Engstrand - vad har ni som accepterar varg lyckats med?

2013-06-30 19:35

Citat: ”.... vad som krävs för att uppnå s.k. Gynnsam Bevarandestatus (GYBS) för varg i Sverige, som blir svåra eller omöjliga att uppnå”.
Citatet är från ett öppet brev till Naturvårdsverket från ett antal SLU-forskare som menar att det räcker med 270 vargar. Bland undertecknarna finns Olof Liberg och Håkan Sand.
Läser Roger Engstrand propositioner, riksdagsdebatter etc. angående lagstiftningar från 2001, 2009 mm. så finner Roger Engstrand att forskarna har goda skäl för sin varning att GYBS blir svårt eller omöjligt att uppnå.
I själva verket så står det klart att GYBS inte kan uppnås i Sverige om inte renskötseln i Finland/Sverige utrotas, och om inte mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet blir fullt ut en del av ryska vargars utbredningsområde. Med ett i stort sett absolut skydd för vargarna kommer ingen lönsam djurskötsel att kunna bedrivas i områderna.
Citat Roger Engstrand:
”Att hävda noll varg och inte göra någonting har medfört att vargstammen fördubblats under samma tid.”
Mig synes det som om Roger Engstrand har missuppfattat situationen. Han tycks lägga skulden för rovdjurspolitiken på oss som kräver noll vargar. Mig veterligen har vi en vargstam beroende på olagliga utsättningar och Miljörörelsens odemokratiska och skamliga inflytande på EU/svensk lagstiftning.
Därtill lägger jag en stor del av skulden på Jägareförbundet och andra organisationer som jamat med och sagt att visst skall vi ha en livskraftig vargstam i Sverige. Men något politiskt inflytande för oss som inte vill ha varg kan jag tyvärr inte finna. Bara för att stoppa tillväxten måste årligen minst hälften av det verkliga antalet vargar i landet skjutas. Menar Roger Engstrand att det är vi som inte vill ha varg på skogen som gör att politikerna inte kommer att besluta om att skjuta hälften av alla vargar?
Tyvärr, ehuru nödvändigt, så kommer inte ett sådant beslut, varför jag räknar med att om tre år så har vi ungefär dubbelt så många vargar som idag. De som är aktivt skyldiga till detta är Naturvårdsföreningen, WWF, riksdagen, regeringen, Naturvårdsverket, Göran Perssons regering och många fler. Skyldiga till medlöperi är Jägareförbundet, LRF, Fåravelsföreningen och flera. Men vi som inte vill ha varg kan knappast skuldbeläggas för annat än viss feghet. Så när Roger Engstrand frågar sig vem som har makten så betyder det att han har gett upp innan striden har börjat. Att som Jägareförbundet arbeta för ”minsta möjliga antal vargar” innebär att man accepterar varg i skogen, miljörörelsen har å sin sida ingen avsikt att kompromissa och resultatet blir det samma som hittills: En ständigt växande vargstam som får växa tills matbrist blir en begränsning.
Därför, Roger Engstrand, är det dags att överge Jägareförbundets totalt misslyckade policy och övergå till ett gemensamt hårdnackat motstånd mot varje varg i skogen. Det är möjligt att vi förlorar, men det är i vart fall inte med en metod som redan har ett 30-årigt misslyckande bakom sig. Men det är också möjligt att vi vinner, därför att vargstammens ökning medför att stora grupper av allmänheten i snabb takt får negativa erfarenheter av att ha varg i skogen.
Men, skall vi få alla drabbade med oss i kravet om en vargfri och därmed dvärgbandmaskfri natur, så måste var och en, som hittills misslyckats i sin strävan, i första hand söka orsaken hos sig själv innan man skjuter skulden över på andra.

29. #25

2013-06-30 19:02

100% av riksdagen vill ha varg. Inte ens i vargbygderna finns ett absolut motstånd mot varg. Finns ingen vilja heller från något parti att omförhandling de avtal vi skrivit på. Jämför exempelvis hur staten kämpar för snuset, mer pengar helt enkelt inblandat. Nä, vi får göra nått där vi verkligen kan. Brukardokumentet är bra men saknaden av LRF är svår.
LRF är inte försiktig när det gäller vildsvin. Skadorna är för små i dagsläget. Borde vara lag på att för att få köpa jaktkort måste man köpa minst två lamm. Ökade fårbesättningar ger mer skador.

28. # 25 Miss

2013-06-30 19:02

Det är helt riktigt Miss. Det är rätt att säga ifrån och det är det vi gör genom brukardokumentet. Vi säger ifrån att vi inte behöver mer än 100 vargar för att uppnå gynnsam bevarande status. Vi har ca 500 nu. Vi säger ifrån att det är totalt tokigt att varg, björn , lo och järv ligger i bilaga 4 i art och habitatdirektivet, vilket gör att endast skyddsjakt kan tillämpas på dessa arter. Vi påpekar också att vargen påverkar flora och fauna genom att många betesmarker måste läggas ner på grund av höga kostnader. Dessa påpekanden tror vi att vi kan få politiskt gehör för, så att vi kan få till en ändring.

27. Tyvärr...

2013-06-30 19:01

...känns det som LRF gärna vill ha färre vargar men gärna låter andra ta striden för att inte stöta sig med politikerna.

26. #18

2013-06-30 19:01

Mkt bra skrivet Kjell Lennartsson!!! LRF för ett korståg gentemot vildsvin men när det gäller att ta ställning till vargen är man så fega. Ynkligt!
Men till Er författare av Brukardokumentet, vi står bakom er!

25. nr 24

2013-06-30 15:38

Är det så viktigt att följa felaktiga avtal som tar död på flora och fauna istället för att säga ifrån?24. Till #23: Hur ser maktläget ut?

2013-06-30 13:05

Att ha en vision om noll vargar är väl bra, men att göra något nu för att stoppa vargexpansionen och minska populationen till minsta möjliga är bättre.
Hur har #23 tänkt sig att lösa det legala problemet? Sverige är bundet av ett internationellt avtal. Det finns ingen majoritet i riksdagen än på länge för att riva upp ett sådant avtal. Att hävda noll varg och inte göra någonting har medfört att vargstammen fördubblats under samma tid. Siktar #23 mot nästa fördubbling inom tre år?

23. Noll vargar i landet samlar motståndet.

2013-06-30 10:07

Dokumentet är bra och pekar på många av de problem som varg orsakar. Men dokumentet innebär också accept av frilevande varg. Utan denna underförstådda accept skulle alla kunna skriva under som arbetar för att bevara en svensk landsbygd och kultur. Dokumentet splittrar vargmotståndet och alla som inte skrev under gjorde rätt.

22. LRF agerat alltid mesigt

2013-06-30 10:06

LRF är och har alltid varit mesar som inte vågar ta strid utan hellre tror på en "vänskaplig" dialog. Men någon gång måste man inse att dialogen inte leder någonstans utan man måste ta till strid och stå upp för sina medlemmar.
I princip backar alla näringar som är medlemmar i LRF men inte hörs det några höga protester från LRF inte.
Bekymret är att tjänstemännen inte vill utge sig som "besvärliga" och på det sättet inte kunna klättra i karriären.
Ett annat bekymmer är att LRF driver många projekt som finansieras med medel från olika myndigheter och stöter de sig med dessa myndigheter ja, då är de rädda att projektpengar ryker.

21. nr 16

2013-06-30 10:06

Bli påtvingad något och sedan skriva under att man accepepterar detta för att göra EU nöjda kallar inte jag för självbestämmande...
Det finns ett annat ord för sådant. Självbestämmande hade vi när vi mer av när vi inte var med i EU.
Det är en rättighet som inte ska förhandas om.

20. Vilket svek av LRF!

2013-06-30 10:06

Håller till 100% med Kjell! LRF sviker landsbygden och böjer sig för rovdjursromantiker, patetiskt! När ska LRF våga stå upp för sina medlemmar?

19. Nr 18

2013-06-30 10:06

Hur många vargrevir vill ni ha och var. Alla är sig själv närmast. Ser själv hellre noll varg än massa får

18. Wetterin prioriterar inte medlemmarnas intressen

2013-06-29 21:22

Att Wetterin inte vill ställa sig bakom de siffror som tagits fram beror troligtvis på att han själv eller LRF aldrig bemödat sig att ta fram några beräkningar om vad en överstor vargetablering kommer att kosta oss landsbygdsbor.
Om man sitter som representant för en organisation, vars medlemmar riskerar att få miljardkostnader, är väl det minsta man kan kräva att den som är ansvarig argumenterar för så få vargar som möjligt.
Han sitter själv och säger att de är medvetna om att fler vargar ger större skador, men väljer i stället en linje där man inte kräver någon övre gräns för antalet vargar eller ens hävdar att vi har GYBS.
Man kräver i stället ersättning för uppkomna skador. Då bör man fråga sig om Wetterin kan försäkra sig om statlig ersättning för minskade jaktarrende, ersättning för allt extra arbete med rovviltavvisande staket, ersättning för minskande rekreationsmöjligheter, ersättning för extra passning av djuren, ersättning för stressande djur, ersättning för skyddsjaktsuppdrag, ersättning för minskade fastighetsvärden mm.
Givetvis finns det inte statliga pengar till detta utan här får vi markägare själva stå för kostnaderna.
Som gammal LRF-medlem så man oerhört besviken på LRF och speciellt Wetterin i denna viktiga landsbygdsfråga.
Vi har inte råd att betala lön till människor som inte gör sitt jobb i en så viktig fråga som detta är.
I mina ögon ser det ut som att varglobbyn lyckats placera ytterligare en av sina vapendragare på en av de viktigaste posterna för att nå sina mål.

17. LRF

2013-06-29 21:20

LRF är inte till för oss aktiva i lantbruksnäringen.

16. Svenskt självbestämmande eller ej!

2013-06-29 19:48

Som Calle Seleborg skriver: Citat "Brukardokumentet specificerar hur många vargar som behövs för att uppfylla Art- och habitatdirektivet".
Det är alltså det lägsta spann som svenska myndigheter behöver fastställa/acceptera för att uppnå svensk självständighet inom vargförvaltningen.
Är man för svenskt självbestämmande bör man stödja dokumentet.

15. Nej från LRF

2013-06-29 19:42

Det är sista året som medlem i LRF

14. ofattbart är rätta ordet!

2013-06-29 17:46

Detta kommer kosta lrf stora pengar. Har varit medlem i många år och lagt många tusenlappar i onödan till en toppstyrd organisation som slutat lyssna på sina medlemmar, men nu har bägaren runnit över så ett urträde är nära förestående. Varför tog ni inte chansen att hoppa på tåget????? Det känns som att Mikael karlsson och Wetterin har nåt fuffens ihop!!!

13. Lobbyism.

2013-06-29 17:45

Denna skrivelse är, i grunden, ett praktexempel på gammal hederlig lobbyism av, i detta fallet, ett jägarkollektiv. Alla vet vid det här laget att det är jägare som har de stora problemen med vargar. Att LRF har en mer nyanserad inställning och inte skrev på hedrar LRF och inger respekt. Sedan har vi ju det där med att vi är med i EU.

12. LRFs rovdjurspolicy

2013-06-29 17:44

Jag kan inte se på någon punkt där LRFs rovdjurspolicy i sak är olika Brukardokumentet. Däremot är brukardokumnetet mycket klarare i att ange skadorna från rovdjuren och förväntade kostnader. En grov miss från LRF att inte gå med villkorslöst.
http://www.lrf.se/PageFiles/13384/Rovdjurspolicy2013.pdf

11. Bra skrivet nr 10

2013-06-29 17:43

Man klarade inte ens av EN enda liten gul varghund trots massiva insatser...

10. Beroende på vad man står för och tycker.

2013-06-29 14:08

Jag läste brukardokumentet för en dryg månad sedan.
Det är ett bra dokument om man vill ha varg i Sverige.
Vill man inte ha varg så är det lika dåligt som vilket annat förslag som helst som accepterar varg i Sverige.
Vad LRF i slutändan står för det vet inte jag, men för min del är noll vargar det enda acceptabla alternativet.
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

9. Ofattbart!

2013-06-29 14:08

LRF, med Anders Wetterin verkar sakna förmåga att blicka in i kristallkulan. Man kan undra vad dessa herrar tänker med?

8. Av just...

2013-06-29 14:08

liknande anledning så gick jag ur LRF för en månad sedan. LRF har inte gjort ett smack, men vill gärna ha medlemsavgifter. Så medlemstappet kommer att eskalera, tjänstemännens höga löner kommer snart vara ett minne blott. Att inte ta ställning för sina medlemmar är katastrof för alla föreningar och organisationer. LRF är rädda för att man går miste om räkmackan man sitter i tillsammans med politikerna.

7. Vargfrågan är viktig

2013-06-29 14:07

Att vargfrågan är viktig för LRF vet vi men LRF vill ha varg och stänger inte dörren varken till jaktorganisationerna eller bevarandeorganisationer. Det som avgör det hela är bidragen. Med tillräckligt stora bidrag kan man överse med det mesta, därför pratar man ogärna antal vargar utan hellre antal kronor till ersättningar.

6. Håller med 3:an

2013-06-29 14:07

Tyv finns det folk som vill ha mycket vargproblem och vad jag tycker om dessa människor passar sig inte att skriva

5. Resfeber?

2013-06-29 14:05

Tåget mot färre vargar och bättre rovdjursförvaltning har börjat gå och LRF står kvar på perrongen och JRF går åt andra hållet.
I en tid när vi måste vara eniga kan man inte tjurigt hålla fast vid sina egna åsikter utan man måste kompromissa för att åstadkomma resultat.

4. Bedrövligt, LRF

2013-06-29 14:05

Det är med sorg i hjärtat jag läser att LRF inte skrev under ett så välunderbyggt och välformulerat dokument som detta och jag har starka funderingar på att gå LRF nu när de inte ställer upp för en annan utrotningshotad art, nämligen småbonden. Om inte staten tar till sig och använder det här dokumentet är det snart adjöss med det öppna landskapet och allt vad det innebär. Det är dags att välja väg nu. Hur vill vi att vårt landskap ska se ut?

3. Fegt och hycklande

2013-06-29 09:54

Det fattar väl varenda människa att ju fler vargar ju större problem. Ju färre vargar desto mindre problem. 0 varg 0 problem.

2. Och vem stöder LRFs rovdjurspolicy?

2013-06-29 09:54

Brukardokumentet specificerar hur många vargar som behövs för att uppfylla Art- och habitatdirektivet. Har LRF en annan uppfattning? Har LRF en annan uppfattning om kostnaderna för varg i hela Sverige vilket är riksdagens mål? Hur stora är möjligheterna för att LRF på egen hand kan få gehör för sina synpunkter.

1. lrf verkar

2013-06-29 09:53

Tyvärr vara för varg. Än hur man vrider och vänder på steken är lrf den förening som kan tvinga fram ett beslut men istället håller dom sig undan. Men men de kommer även dom att känna av. Går man emot sina medlemmar kommer medlemssviktet

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons