• Älgskadefondsföreningen

De väntar på vandringsälgarna

AktuelltPublicerad: 2007-09-25 15:44

Septemberjakten på älg gick tämligen trögt på många håll i Norrbottens län. På ett par håll har jägarna ställt in jakten under september i väntan på att vandringsälgen ska komma.

Framför allt från Norrbottens inland kommer signaler om dålig tillgång på årskalv. Dessutom bedöms älgtillgången i helhet som tämligen ojämn. Det finns många stora områden där jägarna betraktar licenstilldelningen som alltför hög i förhållande till älgstammens storlek.
Delar av Arvidsjaur kommun mot Västerbotten-gränsen tycks närmast sakna en jaktbar älgstam under september månad.
Jutis jaktlag i Arjeplog ställde i mitten av september in jakten sedan de fällt sju djur. Tilldelningen är 17 älgar.

Inväntar oktoberjakten
Jutis jaktlag vill invänta oktoberjakten och se vad som händer med älgtillgången när älgarna börjar vandra från sommar- till vinterbetesland. De få kalvkorna som finns kvar måste fredas, anser Kent Marklund i Jutis jaktlag.
– Vårt jaktlag hade en bra jakt, säger Börje Grundström från Svannäs i Arjeplog.
Hans lag jagar på fyra dagars generell jaktid och lyckades fälla det djur man skulle fälla. Men många jaktlag klagar bittert över älgtillgången. Älgstammen minskar och det går snabbare än någon tycks ha räknat med, enligt Börje Grundström.

Extremt små fjolingar
– Det är lätt att skylla på björnstammen. Men det krävs självkritik. Det är inte bara björnen som decimerar älgstammen, säger han.
En annan allmän uppfattning är att många fjolåringar är extremt små denna höst. Slaktvikter runt bara 70 kilo har förekommit i flera fall.
– Den enda, rimliga förklaringen är att många kalvar var moderlösa föregående vårvinter, som var väldigt svår för älgarna, kommenterar Börje Grundström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. För stor älgstam

2007-09-28 10:22

En död älg är en bra älg om man ser det ur skogssynpunkt och samhällsekonomiskt.
Älgstammen är alldeles för stor i Sverige i en internationell jämförelse, vilket skogsägarna får betala för.
Problemet börjar nu att minska med hjälp av björn och varg, men det vore önskvärt att älgstammen minskades med minst 50 procent till.
Det är bara att ställa in sig på nya avskjutningsvolymer (max 0,5 älg/1000 hektar) och sluta att jämföra med det som har varit.

1. Det är kanske dags...

2007-09-26 09:45

...att korta ner älgjaktstiden till 31 september i Norr- och Västerbotten. Skippa den fria kalvavskjutning med. Eller så slutar vi att jaga ett par år.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons