• Pinewood

De vill bara ha ”barmhärtighetsjakt”

AktuelltPublicerad: 2012-05-13 11:53

Djurens rätt säger nej till alla former av jakt och kan endast acceptera vad man kallar ”barmhärtighetsjakt” på sjuka individer.
Enligt egna uppgifter är Djurens rätt Sveriges största djurrättsorganisation och har cirka 35 000 medlemmar.

Debattören Jesús Alcála arbetar för Djurens rätt och erbjuder juridisk rådgivning. I en debattartikel i Dagens Nyheter nyligen gick Alcála till angrepp mot Jägareförbundet i synnerhet och jakten i allmänhet.
Organisationen har gjort sig allt mer känd för sin mycket jaktfientliga inställning, där de i princip är mot all form av jakt.

Bara jakt på sjuka djur
Så här skriver Djurens rätt bland annat på sin hemsida: ”Begreppet viltvård hörs ofta i samband med jakt. Men jakt är inte en djurrättsligt acceptabel metod att minska antalet djur av en viss art, eftersom jakt orsakar lidande och död för djuren. Samhällsresurser måste avsättas för att utveckla andra former för populationsreglering. Den enda form av jakt som är acceptabel är sådan som sker för enskilda djurindividers skull. Dit skulle man kunna föra så kallad barmhärtighetsjakt, det vill säga jakt på en sjuk djurindivid som endast har ett svårt lidande framför sig.”
• Ni vill alltså att man bara ska ”barmhärtighetsjaga” djur som lider. Men redan idag finns det områden i landet med för lite foder i förhållande till antalet klövvilt, vilket gör att djur svälter. Om vi då skulle hålla upp med jakten några år skulle det väl bli många svältande djur som måste ”barmhärtighetsjagas”?
– Det här är ju vår vision men vi sitter inte inne med alla lösningar än, svarar Camilla Björkbom, förbundsordförande i Djurens Rätt.
• På hemsidan står också följande: ”Djurens Rätt anser att det enskilda djuret ska stå i centrum. Det ligger inte i dennes intresse att bli jagad för att sedan bli dödad eller skadad. Djur är kännande varelser och bör betraktas som individer med egna intressen och behov. Inget av detta ryms inom begreppet jakt, som ser till arter och populationer istället för till individer. För den jagade är ett sådant resonemang oväsentligt.”
– Om vi ser till dagens jakt torde den väl historiskt och ur det vilda djurets perspektiv vara den mest skonsamma verksamhet som någonsin bedrivits om man exempelvis jämför med hur det är i djurfabrikerna?
– Jo det är ju sant. Där har du en poäng. Men vi ser till den enskilda djurindividen ungefär som Amnesty ser till den enskilda människan som förtrycka eller far illa, kommenterar Camilla Björkbom.
• Ni skriver att det inte ligger i djurets ”..intresse att bli jagad för att sedan bli dödad eller skadad.” Men ett djur som skjuts på ett korrekt sätt dör mycket snabbt med minimalt lidande, medan exempelvis när varg tar en vuxen älg kan det vara en utdragen dödskamp på flera timmar. Ur en älgs synpunkt måste det väl vara bäst att bli skjuten?
– Ja, nu blir det närmast en filosofisk fråga. Men när det gäller vargen måste naturen han sin gång. Det är djurens förhållande till människa och den mänskliga jakten vi vänder oss emot, svarar Camilla Björkbom.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

104. Djurvän?

2012-05-23 08:56

Vill du nu vara snäll och presentera en vetenskaplig studie som stödjer dina argument för vargen i Sverige.
Denna skall vara representativ för Sverige, ta hänsyn till människan och innehålla sociala och ekonomiska aspekter såväl som ekologiska.

Du hänvisar hela tiden till vetenskapliga bevis som de som inte tycker som du förnekar.

Upp till bevis nu!!!

103. Missunnar ungtjurar att para sig

2012-05-22 17:21

Varför skall det vara så att den älg med störst horn är bäst och därmed skall få föra sina gener vidare? Är Djurvän trofé-jägare? Och hur skall det gå med mänskligheten, där alla får föra sina gener vidare?
Nyss var det prat om att Vargen är värst stod bredvid Boken om Hitler i bokhyllan. Faktum är att Hitler var en vargälskare av stora mått, det passade förmodligen ihop med hans syn på människor.

102. "Djurvän"

2012-05-22 15:04

Din signatur blir riktigt patetisk när du berättat vilka djur du vill utrota.
Byt signatur till Djurens Rätt/Ekosof och erkänn att du anser dig vara en övermänniska som är förmer än andra.
Nejdu, låt jägarna fortsätta att förvalta viltet i samspel med oss andra som bor på landsbygden.
Att sätta vargen till viltförvaltare är att sätta bocken till trädgårdsmästare.
Den väljer INTE "sjuka" och "svaga" djur. Tvärtom: den tar det som är lättast att fånga. Först älgkalvarna och sedan uppåt i storleksordning.
I skogen lämnar den ihälplågade djur som blir föda för korp, kråka och räv som redan är alltför många och hotar husdjuren.

101. Djurvän

2012-05-22 14:38

Nej, jag efterlyser bara lite fakta.

100. Natur och vetenskap

2012-05-22 13:23

Enligt all vetenskap angående storleken på ett vargrevir så finns det inte tillräckliga ytor i mellansverige att hysa alla Sveriges vargar. Jag tycker att det är oschysst mot djuren (både tamboskap och vilt) att tränga ihop dem på för liten yta. Det finns inget naturligt i det.

99. Näringskedjor/ekosystem

2012-05-22 08:53

Många här skriver om vikten av ekosystem och näringskedjor. Men vet dom verkligen vad det är?

Naturen är vist ordnat i ett totalt kaos där den som har mat överlever. Vi människor är en del av naturen och skulle väl i dessa termer kunna kallas toppredator. Vad är det som säger att det skall vara så eller alltid kommer att vara så? Bara med någon liten förändring i våra livsbetingelser kan vi försvinna, så som skedde med dinosaurierna.

Det finns inget system där ute. Var och en äter det som de gillar bäst för stunden. När allt de gillar är borta försvinner de själva. Konstigare är det inte.

Självklart skall vi människor värna om det vi har omkring oss i form av natur och allt det medför. Vi har gjort naturen till något för oss och då är det rimligt att vi håller efter sådant som konkurrerar, så som t.ex stickmyggan i Nedre Dalälven.

Vem är människa att bestämma vad som skall bevaras/utvecklas? Varför är vargen viktigare än en stickmygga, eller miljarder stickmyggor? Varför är grävlingen viktigare än en fästing? Varför är ormen viktigare än en råtta?

Så länge vi finns på jorden kommer naturen att tillhöra oss. Låt oss vårda den och skörda dess potential så gott vi kan. I det perspektivet passar inte den icke utrotningshotade vargen in.

98. Djurvän #93

2012-05-22 08:52

INGA älgkalvar föds på hösten.

97. Rk!

2012-05-22 08:52

Så du försvarar den älgjakt som bedrivs nu? Du tycker att det är bra att ungtjurar som inte har fått bevisa sin styrka springer och betäcker älgkor, även om de normalt inte skulle haft en chans om de stora tjurarna funnits kvar i större utsträckning? Ungtjurar som inte har de bästa generna får para sig. Du går alltså emot att vetenskaplig fakta som säger tvärtemot vad du yrkar på?

96. Djurvän?

2012-05-21 14:21

Djurvän?
Jag vet inte vilket del av det jag skrev det var som handlade om troféjakt. Jag får en känsla av att du din vana trogen läser saker som du själv vill och istället för att i någon enskild fråga presentera fakta så fortsätter du med antaganden som bygger mycket på ”Jag vill”.
I det här landet är det i alla fall få jaktlag (om ens något) som går ut i skogen och tar en 20-taggare av daga på beställning. När det gäller troféjakt i Afrika (hade verkligen med ämnet att göra) så saknar jag helt erfarenhet och kan därför inte uttala mig i frågan.
När det gäller vargen så baserar jag mina argument på att det finns tydliga vetenskapliga studier som talar om vad som händer när man leker med ett fungerande ekosystem utan föregående konsekvensanalys.
Du får gärna tro att vargen är naturlig i vårt land, men jag vet att den inte är det. I din liknelse med ”tvångssterilisering” motsäger du ju tyvärr dig själv, det är inte jag som har försökt påskina att det var bättre förr, det är du som gör det genom att drömma om ett land som fanns för 100 år sedan.
Precis som du skriver om tvångssterilisering så skall vi ju lära oss och gå framåt, inte bakåt.
Du anklaga kollektivt jagarkåren i #86 nedan för att inte ha vetenskapen på sin sida i fråga om rovdjuren. Det är ju just det som jägarna och andra som inte råkar tycka som du har.

Vi du nu vara snäll och presentera en enda vetenskaplig studie som stödjer dina argument, denna skall ta fasta i verkligheten och inte utesluta sociala och ekonomiska aspekter samt vara representativ för Sverige.

Det vore mycket trevligt om du en enda gång kunde belägga dina åsikter med en rad av fakta, din personliga åsikt vet jag redan och den respekterar jag men du matas i varje tråd du hoppar in i med fakta och kommer aldrig själv med något annat än åsikter i retur.
Jag förstår inte alls din åsikt om mårdhunden, den har ju till skillnad mot vargen kommit hit för egen maskin. Varför skall vi hålla efter den, och vem skall göra det?

95. Djurvän

2012-05-21 14:20

Du fick vargen att låta vädigt snäll nu, den är så feg att den främst plågar de lättaste bytena, det behöver inte betyda "rätt" djur. Och någon etisk jakt är det inte alls frågan om. En 20+ are har nog i de flesta fall gjort sitt, med andra ord den är på väg att bli för gammal och är många gånger mindre produktiv. Vargen har aldrig varit utrotad.

94. Fråga Till SK. Djurvän

2012-05-21 14:20

Så du säger med gott samvete att du är beredd att dräpa mångfalden för ditt ego? Är du verkligen så blind?

93. Mats Ohlsson

2012-05-21 08:49

Vår älgstam skulle må betydligt bättre om trofejägarna tog ett steg tillbaka och lät de riktiga rovdjuren sköta jobbet. Det är något ni jägare aldrig kommer att erkänna även om det är vetenskapligt bevisat att rovdjur väljer "rätt" byten och de djur som är starka och utmärkta "aveldjur" får föra sina gener vidare. Dagens samhälle bygger på vetenskap. Frågasätter du vetenskapen inom området medicin, astronomi, matematik också, eftersom du/ni frågasätter eller i vissa fall motsäger de vetenskapliga bevis som finns angående rovdjur/närinskedjor/ekologi/samspel? Denna vetenskap står ju inte på jägares sida. Tycker du att ni gör ett bra jobb när ni fäller tjuren med 20+ taggar? Och varför är vår älgstam så "ung" tror du? Varför föds en hel del älgkalvar så sent på hösten att de får svårt att klara sig? Varför vet de inte hur de försvarar sig mot rovdjur? Den dagen ni jägare tar hänsyn till naturen och samspelar med den precis som de inhemska "evolutionsframtagna" rovdjuren gör, så kan jag erkänna er som lika bra "rovdjur". Ni har ett stort problem med den sk trofejakten som finns här i Sverige, men som rent av exploderat i bla Afrika. Många svenska jägare åker utomlands och jagar trofeér... ta ett steg tillbaka från sådan oetisk jakt och koncentrera er istället på att jaga det naturen tål (alltså inte decimera rovdjur utan dela med resten av naturen och inte se levande varelser som måltavlor att leka med). Går det?

Sedan kommer aldrig vargen räknas som en "bastard" eftersom det är en inhemsk art. Bara för att våra förfäder utrotade ett djur pga överlevnad, folk svalt ihjäl utan kossan (går inte att jämföra idag med vår nuvarande kunskap, bidrag och ekonomi). På den tiden visste man knappt vad näringskedjor och samspel var. Herregud vi tvångssteriliserade människor också inte så långt tillbaka i tiden. Betyder det att vi ska fortsätta göra det för att så gjorde man ju förr och då är det rätt. Mårdhunden däremot hör inte hemma här och behöver hållas efter. Varg är ett av våra viktigast rovdjur, vare sig du gillar det eller inte!

92. Till Mats Ohlsson

2012-05-20 13:02

Projekt varg,var totalt oigenomtänkt. Det fanns absolut inga konsekvens analyser av det hela och varg skulle dom tydligen ändå ha till varje pris.
Dom säger att dom värnar om naturen och mångfalden,men på något sätt så känns det också som om dom vill dräpa mångfalden av ren okunskap.
Gång på gång ser vi vargens framfart i olika sammanhang med tragisk utgång för tamdjur,trots detta så försvarar dom vargen med hull och hår,för mig är detta obegripligt.
Att ha varg till varje pris är för mig helt obegripligt,vad är det för drivkraft hos dom som skapar denna overklighet för landsbygdsborna?

91. Djurvän!!!

2012-05-20 09:35

Än en gång;
VARGEN ÄR EN BASTARD I SVERIGE !!!!!!!!!!
När du klarar av att ta till dig detta faktum så kan du fortsätta argumentera, tills dess förtjänar du inte att tas på allvar.
Hade du dessutom haft mod nog att stå för dina stolligheter istället för att gömma dig bakom en missvisande signatur så hade man kunnat respekterat dig.
Var har du en enda vetenskaplig studie som stödjer att vårt, inte något annat, utan vårt samhälle och vårt ekosystem här i Sverige mår bättre med varg?
Det finns däremot ett antal vetenskapliga studier som visar vad som händer när människan har försökt försökt leka gud genom att släppa ut djur i ett ekosystem som inte varit mottagligt. Effekterna av detta är i vissa fall inte möjliga att reparera utan hela ekosystem dukar under.
I Australien introducerade man 1935 Agapaddan för att hålla efter skalbaggar på sockerrörsodlingar, när skalbaggarna inte räckte till blev effekten att den tog över och trängde undan många av de andra naturliga amfibier som fanns. Inte ens de rovdjur som skulle kunnat hålla efter beståndet är immuna mot paddans gift. Det finns åtskilliga vetenskapliga studier som stödjer och förklarar detta, Googla på Australia och Cane Toad så har du käre Djurplågare att läsa året ut.
År 1859 släpptes det på samma kontinent ut 24 st kaniner som jaktbart vilt, även dessa kom att sakna naturliga fiender och har exploderat i antal. I vissa områden handlar det om stammar på miljontals individer som tränger undan andra naturliga arter och som orsakar betesskador för enorma belopp. Som lök på laxen orsakar de även erosion då de betar av den växtlighet som annars hade förhindrat detta med sina rotsystem. Googla på Australia och Rabbit så har du att läsa i många år framåt.
Ovanstående är två exempel på vad som händer när människan lägger sig i ett fungerande ekosystem. I båda fallen handlade det om egennytta och det skedde utan föregående konsekvensanalys, denna har så att säga fått ske i efterhand och konsekvensen är förödande. Det kanske bara är jag, men jag ser tydliga paralleller med ett experiment i ett land i norra Europa som startade 1976 med en publikation som hette Projekt Varg.
Ja vi hade en gång frilevande varg i vårt land och ja, vi tog bort dem! Om detta var rätt eller fel beslut vid den tidpunkten kan vi debattera ur ett historiskt perspektiv. Hur gärna vi än vill så kan vi dock aldrig ställa detta tillrätta med mindre än att vi vrider tillbaka klockan och ändrar hela vårt samhälle och vår livsstil såsom de såg ut i slutet av 1800 talet.
Vårt samhälle och vårt ekosystem har under den tid som vargen varit frånvarande genomgått en större utveckling än vad de tidigare gjort sedan istiden.
Det vildmark som frilevande varg kräver finns inte längre i detta land, vi är mer än dubbelt så många människor som lever på samma yta jämfört med då. Vi har ändrat hela vår natur genom att dika för vägar, städer och jordbruk, vi bedriver skogsbruket på ett helt annat sätt och våra viltstammar har anpassats till denna verklighet. Anledningen till att vi idag har fina stammar av vilt och en otrolig mångfald är mycket tack vare det arbete landets jägare utfört de senaste generationerna.
Det är med insikt och respekt för de vetenskapliga studier som finns på området som bl.a. jägarna varnar för den omdömeslösa fullskalestudie som just nu genomförs i vårt land.
Det vore mycket trevligt om du kunde presentera en enda studie som stödjer ditt påstående om vargens oumbärlighet, inga flummstudier med ursprung i Ekosof världen där människan inte ingår, utan en riktig vetenskaplig studie som tar hänsyn till alla aspekter och som är applicerbar på Sverige.

90. Djurvän

2012-05-19 14:06

Bara för upplysning så har vi ännu inte fått hit några mördarsniglar där jag bor,så dom är inget problem för mina salladsblad,men grundtanken var ju att; har man ingen sympati för dom djur som ligger på den egna tallriken,behöver man ju inte helt plötsligt få det för dom djur som "dom andra" har på sina tallrikar.Snacket om att man skulle äta entrecote och skinka för att överleva-men att man äter älgfärs bara för nöjes skull håller inte.

89. Sista svaret.

2012-05-19 14:06

Herregud. Jag vill inte utrota vargen. Bry dig inte om mina barn du, ta hand om dina egna om du har några.

88. #77

2012-05-19 09:59

En röstning.......ABSOLUT!!!!!!
MEN, då ska bara dom som bor runt vargen och som har något i frågan att göra, rösta!
Varför ska någon på Gotland eller Stockholm lääga sig i hur vi på landsbygden blir drabbade!
Så helt klart vill vi ha en röstning......!

87. #70

2012-05-19 09:59

Men nu har jag nog läst det mest korkade inlägget så långt, av "Djurvän"!!!!
..låter sina "offer" leva.....
Där har vi det riktiga beviset på att du INTE är speciellt kunnig inom djur o natur!
Många av dom fiskar som släpps tillbaka har skador som gör att dom inte klarar sig!
Men.....det är helt ok för mig, för det är en del av naturens kretslopp.......fatta att det är vi (människan) som är högst upp i hierarkin i naturen!
Vi måste använda sunt förnuft när vi förvaltar våra viltstammar, så som vi gjort i flera tusen år!
Hade vi inte gjort det, så hade vi inte haft dom välmående arter vi har idag.
Att man inte tycker det är ok att skjuta djur hör liksom inte hit.
Men.....att inplantera en hybrid av varg, i Sverige....det måste vara det mest korkade som gjorts i det här landet sedan vi lät Hitler använda landet för sina behag!!!!!
Det är en art som INTE passar in i det moderna samhället vi skapat för VÅRAN livsstil!!!!
Vidare kan man diskutera lo, björn ....men dom är ändå inte lika stora marodörer som varg, OM vi skapar en hållbar förvaltning över dom.......inte som det är idag alltså......

86. Mamma på landsbygd!

2012-05-19 09:59

Men hur ska du ha det? Du säger att du lär dina barn vetenskap, vilket innefattar genom vetenskapliga studier att rovdjur är en förutsättning för en friskt fungerande ekosystem....var finns studierna och forskningen som säger att vargen måste utrotas då de förstör samspelet i naturen? Vetenskapen står inte på jägarnas sida, så varför försvarar du deras sätt att tänka kring rovdjur? ....dina barn måste bli förvirrade!

85. Mats Johansson!

2012-05-19 09:58

Jag klipper inte ihjäl mördarsniglarna utan jag skyddar min sallad. Vad använder du för metod? Har mina misstankar att död är involverat....

84. Djurvän, där kom det

2012-05-18 15:47

Som vi väntat på lite.
Du sätter dina värderingar på lidande och vilka kriterier som gäller när man ska ta in värderingar vem som lider eller vem som har rätt att jaga eller fiska. Vet du att de inte gör ont på en fisk eller TROR du att det inte gör ont?
De är helt och hållet dina värderingar och ok, om du tror det är så, så varsågod.
Vi jägare har andra värderingar om jakt och hur den ska bedrivas, och då bör väl vi ha samma rättighet. Du saknar konsekvens i dina kommentarer ibland si och ibland så.
Några har också kommenterat att odla utarmar jordar och på sikt omöjligt för det håller inte i längden och att någon måste göra det. Oftast bönder som ofta även är jägare.
Våra olika syn på saker gör att argumentationen kommer till vägs ände och det leder inget att försöka omvända en jägarkår bara för att man älskar djur och inte ser helheten.
Verkligheten har alltid varit att vi jägare reglerar viltstammar,sköter stödutfodring,
sköter eftersök och allt som tillhör runt om.
Vargens återkomst har kraftigt åsidosatt jägarnas och djurhållare och bönders möjlighet för att dessa verksamhet
ska fungera på ett tillfredställande sätt och därav all de åtgärder som nu följer.
Jag kanske spårade ur lite men hela denna diskusion hänger ihop.

83. Djurvän?

2012-05-18 15:47

Den anonyma signaturen Djurvän briljerar med det ena inkonsekventa argumentet efter det andra.
Vi debatterar jakt i Sverige, som har en lång tradition med just etiken som en av grundpelarna, varför blandar Djurvän då in USA i debatten? Detta är väl fullständigt irrelevant för Svensk del och syftar bara till att försöka skapa sensation och att dra alla jägare över en kam oavsett anledning och sammanhang.
Ena dan så skall vi jägare skämmas ögonen ur oss för att vi vill utrota vargen och nästa så skall vi skämmas för att vi inte omgående reagerar och utrotar vildsvinen nu när ett djur ur en numerär av hundrafemtiotusen tagit ett får.
Signaturen Djurvän måste en gång för alla ta till sig att "VARGEN INTE ÄR NATURLIG I SVERIGE" och dessa ca. 400 individer just nu utför en massvåldtäkt på vårt ekosystem. Först när denna insikt kommit kan signaturen Djurvän börja tas på allvar i debatten.
I inlägget #77 nedan nämns "folk", jag misstänker att med ”folk” menar signaturen Djurvän den stora delen av landets befolkning som på frågan om vi skall ha varg i Sverige spontant säger ja för att de tycker att det finns massor med vildmark i Sverige och vargen har inte gjort något ont.
Detta är alltså den stora breda massan invånare som demokratiskt legitimerar alla riksdagsbeslut och som egentligen inte är polariserade i debatten utan bara matade med de vanliga politiskt korrekta argumenten från TV och tidningar.
Signaturen Djurvän skriver:
”Om folk visste hur rovdjurjakten går till så skulle de med all sannolikhet visa sin avsky, precis som jag.”
För att använda samma analogi så undrar jag vad denna stora grupp människor skulle säga om de skulle börja matas med bilder i TV och tidningar på den riktiga "Rovdjursjakten", den som vargen bedriver. Med bilder på klövvilt, hundar och tamboskap slits i stycken och äts, ofta medan de fortfarande lever.
När detta så småningom börjar gå upp för vanligt folk och de dessutom får se räkningen för kalaset, ja då är åtminstone jag ganska övertygad om att de kommer att ändra uppfattning i frågan.
Den dagen kommer, tills dess vägrar åtminstone jag att personligen dra alla ”värnare” över en kam oavsett hur många obegåvade inlägg signaturen Djurvän skriver.

82. Hittepå

2012-05-18 15:46

Djurvän, jag menar i allmänhet din naiva sagoinställning. Dessutom ser jag inte relevansen i din jämförelse av jägare som har misskött sig i en annan världsdel och viltpolitiken i Sverige!? Jag har ingen anledning att lära mina barn nåt som rör jägarexamen då de ej är intresserade av det, jag lär dom vetenskap och att leva i samröre med djur och natur. Dom får lära sig att om vi ska ha djur som föda och husdjur så har vi en skyldighet att se till att djuren får ett bra liv och när katten mår dåligt av ålder och krämpor så är det vår skyldighet att låta den slippa lida. De får också lära sig sunt förnuft och konsekvenser av sina handlingar. Det lär jag mina barn. Bland annat. Och ja, jag njuter av att ha djur omkring mig! Samt att äta en del av dem, kämpar dock för att de ska ha ett bra liv tills de ska tas av daga.

81. Det är skillnad

2012-05-18 15:46

Där kom det igen.Det är skillnad.Det är skillnad på djur och djur,det är skillnad på människor och människor.Vissa har rättigheter.Då kan man själv sitta och smacka i sig en räkmacka ,samtidigt som man har ett tyckande att jägare är mördare,för att räkor är ju inte samma djur som älgar-va,och nästan få lite beröm över hur djurvänlig och tolerant man är.
Har man empatin att tänka sig in i hur en älg lider när kulorna slår in i dess kropp,måste man väl kunna tänka sig hur en isärklippt mördarsnigel känner sig. Snacket om känselceller känns väldigt krystat-det gäller nog mer VEM som dödar-om det är i ett angeläget allmänt intresse(urbant)-eller om det är av nåt lokalt särinresse-några gamla gubbar på landsbygden.
Dom här rörelserna är varken demokratiska eller toleranta.

80. Det var där skon klämde!

2012-05-18 15:46

Djurvän! Det var där skon klämde att du tycker illa om jakt och jägare för dem dödar djur och du är medlem i Djurens rätt!, tänk att det tog flera månader att klämma fram detta! Kanske dax att flytta ditt fokus nu till dina egna sidor för här har du gjort bort dig och ingen kommet att bry sig längre om dina kommentarer efter detta för ingen kommer att ta dig på allvar längre när du Blottat dig som en typ av extremist! God natt Djurvän!

79. Mats Johansson!

2012-05-18 13:01

Där kom den jämförelsen igen..kan man jämföra en fisk med ett rådjur? Har de samma typ av nervsystem? Känner de lika mycket smärta? Har fisk lika utvecklad hjärna som ett däggdjur? Har du tittat närmare på en fisks mun och jämfört den med en mule? Jag tror du vet vad jag vill komma med dessa frågor. Jag är inte heller speciellt förtjust i sportfiske, eftersom jag inte tycker att människan ska "leka och döda" djur i onödan, men tolerar det betydligt mer än nöjesjakt, då djuren åtminstone har livet i behåll de flesta gånger. Sedan är det en viss skillnad på en skada i en fisks mungipa och ett rådjurs. Fisken lider betydligt mindre än rådjuret av samma skada. Varför gör du dessa jämförelser när de inte ens går att jämföra?

78. R-Hamilton!

2012-05-18 13:01

Det finns extrema aspekter när det gäller allt. Vet dock att detta inte sker i alla sjöar, hav och vattendrag. Finns det däremot någon fredad zon för våra små och stora rovdjur? Kan räven någonstans få vara ifred? Grävlingen? Andra små rovdjur? Nepp, där har du skillnaden vilket gör att ditt argument faller ordentligt!

77. Stockholmaren!

2012-05-18 13:00

Jag har bott i USA under flera år och har på nära håll sett vad JÄGARE gör när det inte finns etiska regler att följa! Googla lite så får du se vilka "trevliga" kolleger som finns där! Så det är inte konstigt att vissa är skeptiska till jägares syften. Hur skulle det se ut här om ni inte, åtminstone öppet, följde de etiska reglerna och ser till djurens bästa? Vad sägs om att rösta i någon kvällstidning om det är okej att döda små rävungar som lämnar sitt gryt för första gången eller låta dem ta del av bilder där jakthundar sliter små grävlingsungar i stycken? Om folk visste hur rovdjurjakten går till så skulle de med all sannolikhet visa sin avsky, precis som jag. Speciellt när det handlar om att ni ska få skjuta fler rådjur och harar. Du tar inte bara av "överskottet" när du eliminerar andra rovdjur, ellerhur? Skjut av vildsvinspopulationen istället (utan hagel så klart), speciellt nu när det visat sig att de dödar tamboskap.

76. Sojaproduktionen

2012-05-18 13:00

När det kommer till sojaproduktion för veg-kost är den knappast skuldfri till utarmning av jordens resurser. Stora områden som omvandlas från skogsproduktion till bete gör detta bara som ett steg på vägen till sojaproduktion. Man passar helt enkelt på att nyttja marken för bete, tills betet är slut och marken gödslad.
I slutändan är vi i stort behov av att nyttja marken effektivt, om vi inte ska låta människor svälta ihjäl. "Rättroende" veganer som hävdar att vi är för många etc. bör givetvis själva stå först i kastrationskön (och inte bara låta sterilisera hundratusentals vilt i Sverige årligen...). Till effektivt markutnyttjande hör då givetvis att låta viltet omvandla gräs, blad, örter, barr och knoppar till proteiner. Vi kan helt enkelt inte ersätta skogsmarken med morotsodlingar. Vi kommer därtill givetvis att behöva behålla skogsproduktionen för att få trä till konsumtion.
Jag saknar helt enkelt en konsekvensanalys av helheten. Man kan inte medvetet blunda för orimligheterna, bara för att de är jobbiga att beskåda.
Att låta veterinärer sterilisera viltet är bland det märkligaste jag hittills läst. Någonsin. Det låter som en samhällsekonomisk beräkning värdig miljöpartiet!

75. #65 Djurvän

2012-05-18 09:19

Om du bara visste... De jägare som jag känner och allt det som t.ex. SJF och JRF står för är ju precis så. Jägare FÖRVALTAR adaptivt viltstammarna. Självklart är det så att man endast tar det överskott naturen ger, och är det tufft för djuren så stödutfordrar man dem och anlägger skydd av olika slag.
Att dagens jägare skulle vara skjutglada nöjesmördare är bara så fel.
Och, om man nu ska blanda in vargen i detta också, så tror jag att de allra flesta jägare ser vargen inte bara som ett hot mot jakthundar, utan även som en katastrof för de andra vilda djuren, som vi faktiskt älskar. (Även om vi skjuter dem för köttets skull) Men det är väl svårt för dig att förstå eftersom du blivit indoktrinerad till att tro att jägare är jordens avskum och djurens värsta fiende. Så fel du har!

74. Ingegärd o Djurvän

2012-05-18 09:18

Är det så illa att många tycker om att jaga? Märker älgen nån skillnad om den blir skjuten av en intresserad jägare eller en ointresserad skytt?
Eller är det bara ni som mår dåligt över folks jaktintresse?
Har ni sett en traktor som plöjer nån gång? Eller en betesputs i arbete?
Många lemlästade djur per hektar även om det bara blir de odlade växterna som hamnar på eran tallrik. Men mindre djur tex sorkar/möss kanske inte har nån känsel?
Är det lika illa med en bonde som brinner för att bruka jorden som en jägare som brinner för att gå till skogen med bössa o hund?
Ändamålet kanske helgar medlen när det kommer till veganmatsodling.
Välkommen till verkligheten.

73. Den okunnige s.k "djurvännen"

2012-05-18 09:18

Gång på gång oförtrutet visar du dina okunskaper om jakt och nu även fiske!! Att du orkar...Har du tex inte hört talas om Rotenonbekämpning av gäddor - för att döda hela beståendet och ge plats för ädelfisk!
Borde vara tillämpligt även på varg!!

72. Djurvän

2012-05-18 09:18

Du har fel.I ett tolerant samhälle med toleranta människor och värderingar resonerar man -Har "vi" rätt att döda djur för att äta eller för att vi betraktar dom som skadedjur,så har "dom" rätt att döda djur.Har "vi" rätt att exploatera och skaffa oss välstånd här,så har "dom" rätt att exploatera sin natur o.s.v.
Har man tyckandet att det är OK att sätta en krok i mungipan på ett djur och tycka det är ett nöje, bör man inte ha några betänkligheter med att folk tar till vara på Guds gåvor genom jakt heller. Tänk om vi skulle sätta en krok i mungipan på ett rådjur eller tjäder vilket liv det skulle bli, men det är väl skillnad på djur och djur och skillnad på människor och människor. Alla har inte rättigheter, enligt djurvännerna.

71. Mamma på landsbygd!

2012-05-18 09:17

Du får gärna tala om vad det är jag har "hittepå"? Undrar dock vad du lär dina barn? Att vetenskap är bluff? Att jägarexamen som tar 2 dagar att ta är sanningen? Att djur har skapats för människans njutning? Att rovdjuren inte har en roll i det ekologiska samspelet?

70. Mats Johansson!

2012-05-17 17:10

Det är en viss skillnad mellan jägare och sportfiskare. Sportfiskare låter sina "offer" leva, släpper tillbaka de flesta fiskarna, medan jägaren dödar. Sporten är att fånga dem inte döda dem. Jägare fångar djur i bur och skjuter ihäl dem eller skjuter dem i skogen. Ganska stor skillnad ellerhur? Det är också en viss skillnad på fritidsfiskare och fritidsjägare. Fritidsfiskaren eliminerar inte medvetet andra rovfiskarfiskar i havet/sjön för att själva kunna ta upp fler matfiskar (jägare skjuter av små rovdjur för att få fler harar och rådjur och ändrar om i ekosystemet). Djurens rätt jobbar för att alla djur ska få det bättre och det är tack vare dessa typer av föreningar som våra djur har fått det bättre. Om ingen kräver en bättre djurhållning så blir det ingen. Du behöver läsa på mer om deras arbete. Jag är medlem och stöder deras arbete till 100 %.

69. PS

2012-05-17 13:15

Du vegan som länkade till er hemsida. HÄR är den länk som handlar om er syn på jakten.

http://www.djurensratt.se/vara-fragor/jakt

Jag upplever den som provokativ. Men vad vet jag som inte är jägare utan en av de lika hatade bönderna.

68. Hej alla veganerna

2012-05-17 13:15

Tänk er för. Jorden står inför överbefolkning och födan tryter. Var rädd om den utrotningshotade bonden, fiskaren och jägaren. När ni skrämt den siste bonden från gården finns ingen kvar som kan eller vill odla åt er. Då sitter ni där och käbblar om hur ni skall fördela ert odlade Stadsgrönt.

67. Rättvisa

2012-05-17 13:15

Vad jag som jägare mest reagerar mot vad gäller Djurens Rätt är deras klart orättvisa syn på människor. Man angriper jägare för att döda för nöjes skull-men fiskaren glupar ju också i sig grillad öring och makrill han nöjesfiskat eller husbehovsfiskat, om nu dom fiskarna dör på ett sämre sätt än dom yrkesfiskade.
Djuraffären i Stockholm har ju också djur i små burar, varför inte kräva förbud mot dom lika väl som åt minknäringen i Blekinge?Varför angrips bara vissa?
Är man rädd att få stora väljargrupper mot sig?

66. Bra!

2012-05-17 11:06

Jag måste säga att det är skönt att se riktiga inlägg här till skillnad från "Djurväns" hittepå. Veganer är trovärdiga i motsats till de fejkveggos som finns. Jag har upplyst en del av mina vänner som kallat sig vegetarianer om att de endast äter de djur som får självdö på durken i en båt, kokas levande eller trängs i för små utrymmen. Veganer är på riktigt! Däremot så vänder jag mig emot tanken på att just människan ska ge upp sin plats i näringskedjan, vi är ett däggdjur. Även björn och fjäderfän bl a klarar sig på vegetarisk mat om vi ska hårddra det. T o m den minsta spindeln bygger fällor och behåller sitt byte bedövat tills det blir middagsdags. Människan är inte den enda intelligenta varelsen på den här jorden, vi tillhör kedjan, att vi sen har kapaciteten att reglera farorna runtomkring oss ser jag som positvt! Jag är inte jägare vill jag tillägga så inga kommentarer om sånt behövs, inte heller är jag djuruppfödare, jag bor bara mitt i floran och faunan.

65. Björn Isaksson!

2012-05-17 11:05

Vad glad jag blir av att läsa din insändare. Det är ju precis det du skriver som jag har efterlyst här på sidan..jag har väntat på att höra dessa ord från någon här på sidan....jägare som bara tar det de behöver, respekterar djurlivet och inte sysslar med lustjakt/nöjesjakt! Hoppas det finns fler som du....trevlig helg! :)

64. Djurvänner ? Knappast ...

2012-05-17 11:05

Hur många av dessa sk Djurvänner , djurrättsaktivister etc etc är djurvänner på RIKTIGT ?
Jag VET att jag själv o de flesta jägare i min bekantskapskrets stödutfodrar med foder som de flesta vilt tycker om , i tron att kanske i bästa fall behålla den stam man har .
Gör ni sk DJURVÄNNER det ? ....

63. Ja Ingegerd,

2012-05-16 15:49

Du har helt rätt, värden är full av fördomar!
En del välgrundade, andra är just fördomar. Jag tycker ändå att det framgår i artikeln att Djurens rätt har en annorlunda existensiell syn på vad djur och människa är. Den och vissa kommentarer avslöjar också en hel del okunskap om beståndsreglering och konsekvenserna av bristande reglering.
Sedan kan vi ju ofta läsa om skjutgalna jägare som bara har dödandet för ögonen, lika tomt på kunskap det också!
Sedan uppskattar jag det arbete som utförs för att djurhållningen ska bli bra, all eloge så länge man håller sig inom lagens råmärken.
Själv brukar jag få skäll för att jag utfodrar rådjur och harar eftersom man förutsätter att jag gör det för att jag tänker döda dom.
Det är till viss del sant, men om jag tar från naturen måste jag också ge tillbaka vilket de flesta jägare faktiskt gör.
Sedan har väl både jägare och värnare mer att vinna på samarbete än konfrontation.
Det finns det många som behöver tänka på.

62. Predatorer

2012-05-16 13:25

Man slutar aldrig förvånas över den okunnighet som finns? Facebook har en grupp som heter Photos of reindeer killed by predators. Sök upp den och se verkligheten !

61. vegan

2012-05-16 13:25

Nu ska du inte tro att jag ser ner på veganer, väljer själv "ibland" veganmat istället för att äta "FABRIKSKÖTT". Min sambo sedan 31 år är 99% veganare, hon äter de djur jag själv skjuter, eller fiskar jag lyckas få upp. Hon är också medlem i djurens rätt, vilket är bra. LÄGG NU NER ALL KRAFT PÅ DJURUPPFÖDNING, SLAKTERIER, DJURTRANSPORTER. Där finns det fortfarande mycket kvar att göra. Så jag fortsätter att jaga, fiska och äter veganmat så ofta jag kan. På så sätt håller jag mig i trim, bra värden på allt.
Tycker vi behandlar våra slaktdjur rent ut sagt förjävligt.

60. Okunnighet och fördomar

2012-05-16 13:24

Ni som läser rubriken undrar förstås: vems sida står skribenten på – jägarnas eller veganernas? Så enkelt är det dock inte. För mig är sakfrågor avgörande. Jag har varit medlem i Djurens Rätt sen slutet på 60-talet och driver en djurskyddssida på facebook . När jag läser kommentarerna här anar jag fördomar från båda "sidor".
Några klarlägganden:
De flesta medlemmar i Djurens Rätt är inte veganer (och inte heller tonåringar, som någon trodde).
Det mesta arbetet riktas mot misshandel av djur i fabriker, på institutioner och i andra sammanhang. Jakten är absolut inte det värsta för djuren, men just kritiken mot denna har fått väldigt mycket fokus, dels beroende på att just dessa kritiker är mycket aktiva, dels på att jägarna är många och känner sig personligt angripna.
Själv är jag inte vegan, men jag beundrar dem som kan vara det av ideella skäl, eftersom detta med dagens sätt att producera kött är det enklaste och kanske bästa sättet att helt undvika djurplågeri.
På min sida "För djurens talan" har jag rekommenderat att "om man väljer kött" så ska det vara från djur som haft ett bra liv. Detta har jag fått kritik för av veganer.
Personligen kan jag inte "hata" vare sig mjölkbönder, grisuppfödare eller jägare, så länge jag själv utnyttjar deras tjänster det allra minsta.
Alla är vi någon sorts offer för vår tid och dess samhällssyn, men den nu rådande respektlösa inställningen till djur kommer jag alltid att bekämpa. Och jag har inte det minsta förståelse för att någon kan ägna sig åt jakt för nöjes skull: "Det är inte att döda som är viktigt - det är bara så skönt att gå ute i naturen", kan man få höra. Varför då inte ersätta geväret med ex. en kamera?
Jag är med i Djurens Rätt, därför att de över tid är den djurrätts/djurskyddsorganisation som uträttat mest för att förbättra förhållanden för djur, och jag skulle rekommendera att ni som är okunniga om deras arbete går in och informerar er.
Jag stöder också "Läkare utan gränser" och Amnesty, och jag kan informera om att andelen människorättskämpar är större bland djurskyddsmänniskor än bland folk i allmänhet.

59. Viddjajaure

2012-05-16 13:23

Jag känner oxå en del veganer som valt vegankost av olika skäl, precis som dina kompisar har dom inget emot jakt eller att andra äter kött.
Dom ser ju lite bleka och taniga ut, men en del köttätare jag känner skulle säkert må bra av att bli lite tanigare genom att byta ut lite kött mot grönsaker. Dvs äta mer allsidigt.
Den här oviljan mot jakt är som jag ser det inte bundet till "veganismen" utan har som framgår i artikeln helt annan ideologisk bakgrund: Djur har samma rättigheter som människor. Det innebär att djur inte kan jagas eller ätas av människor, endast av andra djur. Vilket måste betyda att vi inte är djur, då är frågan: Vad är vi? Är någon gudasänd varelse som ska stå över karnivorerna och omnivorerna som vi enligt min uppfattning tillhör tillsammans med björnar och grisar.
Det blir ju en existensiell frågan om människans roll i naturen. Till vilken grad får vi påverka den, bara genom att existera påverkar jag naturen.
Nää, det här blev nog lite för djupt för en enkel man som mig, men jag förstår inte riktigt deras resonemang.
Tacksam för svar...

58. Olika typer av kost

2012-05-16 11:32

jag måste medge att jag inte riktigt kan alla former av mat och vad som eventuellt är mer eller mindre hälsosamt. Jag har dock idrottat på hög nivå och avslutade karriären relativt nyligen. Mina/lagets kostexperter har ideligen byggt upp en hälsosam och sund meny, i vilken kött, fisk, fågel, grönsaker, frukt osv. , ingår. Det finns säkerligen substitut för de som inte äter kött, frukt eller grönsaker att tillgå, dock förespråkar dessa dietister en mixad och balanserad meny.
Jag har en del goda vänner, vilka endast äter vegetarisk kost. Samtliga av dessa, har gjort sina val kopplat till (1)de extremt otrevliga bilderna som då och då publiceras på uppfödda djur i hemska miljöer alternativt/och (2) att de smakmässigt inte uppskattar tex kött alternativt/och (3) att deras mage/tarmsystem inte klarar av att smälta tex kött, kopplat till vissa sjukdomar. Det finns säkerligen en rad andra skäl hos andra veganer, dock är det dessa som jag blivit kända med.
Slutligen vill jag endast notera, att ingen av dem eller förövrigt andra veganer jag träffat, påtalar något motstånd mot jakt!
Ref dialogen på denna sida, undrar jag vad som är drivande för Er att bli/vara veganer? Vilka är de mest frekventa skälen generellt sett, om Ni mot all förmodan inte representerar majoriteten? Har Ni övriga "köttätare" på sidan några kompletterande kommentarer?

57. Länge leve jakten!

2012-05-16 10:48

Synd att att det finns såna som Camilla Björkbom, hon blir totalt utägd på dom två sista frågorna.
Jag tycker naturligtvis att djuren ska behandlas så bra som möjligt men jakt har aldrig i världhistorien vart fel utan det mest naturliga som finns.
Enligt mig så är människor också djur och har lika stor jakträtt som en varg, men det kanske man glömmer som stadsbo? Jakt är det mest ekologika, etiskt korrekta sättet att skaffa kött på, det finns inget bättre eller mer naturligt sätt, det är lokalproducerat, det är fritt från tillsatsämnen och det bidrar inte till miljöförstöringen på samma sätt som köttindustrin.
För att framställa 1 kg nötkött släpper man ut 15-25 kg växthusgaser p.g.a. skövling av regnskog för beten och framställning av djurfoder. Köttindustrin står för 18 % av alla utsläpp av växthusgaser. Därför är jakt överlägset bäst.

56. Svar till Flaxen

2012-05-16 10:47

Jag ser i ditt inlägg att du inte tagit del av Djurens rätts arbete.
Huvuddelen av djurens rätts arbete inriktar sej på uppfödningen av djur i livsmedelsindustrin. www.djurensratt.se Det är tack vare oss som pådrivande kraft som de flesta djurskyddsregler kommit till.

55. nr 48

2012-05-16 09:02

Låter som du har ett litet grönsaksland. Är din metod en lämplig lösning för hela Sveriges spannmåls- grönsaks-potatisodlare osv tycker du?

54. nr 47

2012-05-16 09:02

Nr 47:
Tror du mat och utrymme räcker till alla vid en obegränsad viltstam? Är det inte bättre med friska och starka stammar än en massa utmärglade djur som till slut svälter?
Vad ska ni veganer få eran mat ifrån på ett miljöriktigt sätt om all mark kommer att gå åt bara till djuren?


53. Jo, Lotta, vegan och Vegan.

2012-05-16 09:01

Intressanta synpunkter från en annorlunda världsbild än min egen. Låt mig först säga att jag beundrar er idealitet och övertygelse även om jag inte delar den.
Vi som var med på 80-talet har upplevt vad en älgexplosion kan ställa till med. Skogsskador och trafikskador skenade när vi hade dubbelt så många älgar som nu.
På 90-talet hade vi en rådjursexplosion pga rävskabben då rådjuren ställde till mycket skada på jordbruket, dvs dom som producerar det du äter.
Ska vi låta vildsvinen göra samma sak är då frågan?
Därför måste vi reglera viltstammarna och det låter sig nog inte göras med kastrering eller p-piller. Det är dessutom grymt att inte låta djuren leva naturligt.
Jag tycker också, precis som ni, att vi ska vara rädda om viltet, det är därför vi utfodrar när vintrarna är hårda, anlägger viltvatten för att skapa bra biotoper för viltet. Våtmarkerna har blivit ödelagda av, just det: Jordbruket, dvs de som producerar er mat.
Jag tror att vi båda är rädda om viltet, fast på olika sätt. Jag ser mig själv och mitt jaktuttag som en del av naturen, likväl som jag ser mitt svamp- och bärplockande som fullständigt naturligt.
Jag uppfattar att ni ser på naturen med romantikerns ögon, därav min Disneyparallell, och ser inte människan som en del i naturen.
Jag tror inte att det synsättet fungerar, åtminstone om vi vill fortsätta med jord- och skogsbruk för att försörja planetens växande befolkning.

52. Svar till vegan

2012-05-16 09:01

Om all jakt skall förbjudas försvinner ju också jägarkåren. Vem skall då utföra barmhärtighetsavlivningen som inte är en form av jakt? Kanske ni har kompetensen inom era egna led.

51. Börja i rätt ända

2012-05-16 09:00

Om ni ska förespråka era teorier så bör ni väl rikta in ert engagemang på uppfödningen istället för djur i natur. Att ens komma på tanken vittnar om dåligt omdöme och ett oöverskådligt "problem" i Er värld. Om ni lade ner detta jobb på att se till att djur, speciellt utomlands fick det bättre så kanske ni skulle vinna förståelse. Det finns undantag även i Sverige men överlag så sköter våra bönder sina djur mycket bra.
Att söva och kastrera vilda djur kan bara en filosof komma på, hur i hela friden skulle man kunna hålla reda på djuren vilka som är behandlade?
Det är bara en av alla hundra frågor jag spontant kom på.
Vakna till nu och inse att ni är ute och cyklar lite.

50. Svar till Lotta vegan

2012-05-16 09:00

Jo Lotta eftersom människan tagit denna planeten i besittning så finns det inte plats för hur många djur som helst. Om t.ex älgar och rådjur skulle få föröka sej okontrollerat så skulle dom ställa till bekymmer för både sej själva och oss människor. Det skulle bli en ohållbar situation. Och tro mej,d om förökar sej snabbt.

49. Vilken man!

2012-05-16 08:59

46 år och tycker att samhället skall bekosta steriliseringen av ett stort antal vilda djur. Jag vet att det finns vettiga vegetarianer men här måste väl morotsjuicen ändå ha jäst en hel del.

48. svar till Oyama

2012-05-15 22:46

Jag är 46 år,man och bor på landet med mina hästar. Stöter ofta på vilda djur som älg, rådjur och vildsvin. För en ständig kamp mot kaniner och rådjur som ständigt tar det mesta som jag planterar. Jag använder nät för att skydda mina plantor, inte hagelgevär. Är dessutom aktiv medlem i djurens rätt.

47. Reglering?

2012-05-15 22:45

Varför ska djurens antal regleras? Det finns inte någon orsak till att vi människor beslutar om hur många djur som får lov att leva.
Beträffande inlåsta vapen: Ska inte vapen ändå vara inlåsta när det inte är jaktsäsong? I vapenskåp.
Det är just vid "trafiksador, jord -och skogsbruksskador" som barmhärtighetsjakt behövs. Där är det utmärkt med några duktiga skyttar som kan träffa snabbt och säkert.
Kalle Anka är en av de grymmare serierna så liknelsen Disneyskadad passar dåligt. Vi som inte anser att andra djur ska dödas i förtid eller utnyttjas/misshandlas är vänliga människor som bryr oss om även hur andra djur har det.

46. 0,37% av Sveriges befolkning=demokrati??

2012-05-15 22:45

Så vitt jag begriper, utan utbilldning, är det en grupp som inte borde ha någon talan alls som ytrar sig. Att man slösar trycksvärta på dem är märkligt..

45. #42 Vegan

2012-05-15 22:44

Jag respekterar givetvis ditt val att inte äta kött själv, men jag ser inte liktigt logiken i ditt resonemang. Varför begränsa djurens reproduktion när det är ökningen i antalet människor på jorden som skapar problemet? Du har väl inte, eller tänker väl inte skaffa barn själv?
Om det är omtanken om djuren som gör att du är vegan, har du frågat dem om de tycker p-piller, kastrering eller abort är bättre än att ingå i näringskedjan som de alltid gjort?

44. 42

2012-05-15 18:34

Sövas och behandlas, jag tror jag dör. Vargen tar ju enbart sjuka djur enligt er, ska de också bli veganer? Jo ni är antagligen veganer med vitaminbrist, eller kanske något allvarligare?
Bra skrivet lars.

43. Djurens rätt i stan

2012-05-15 17:57

Jag tycker att djurens rätt ska börja med sitt närområde. De kan gott demonstrera för vägglöss och brunråttor i sitt närområde. För jag slår vad om att inte en enda av medlemmarna är över 20 år, de har inte vuxit upp ens i närheten av naturen, de har ingen aning om hur det är att vakna upp i ett tält långt ifrån gatubelysning och asfalterade vägar... NÄ så ta och hantera den miljö som ni känner till! Och lämna landsbygden åt de som verkligen bryr sig om den...för det gör sannerligen inte Djurens rätt!

42. svar till Björn I saksson

2012-05-15 16:34

Att minska reproduktion i viltbestånden är ett jobb för veterinärer och jägare tillsammans.
Det är jägare som har kunskapen om viltet och kan avgöra vilka djur som ska sövas och behandlas. Men möjligt är det, bara samhället betalar. När det gäller svåra trafikskador finns det nog inget alternativ. Slutar vi äta kött får vi otroligt mycket större arealer att odla mat och skog på. Då gör det inget om djuren tar sin del av det för jorden är ju deras oxå.

41. En....

2012-05-15 16:20

...samling romantiker är vad de är i Djurens rätt.
Men, jag har då mer gemensamt med dem än vad de tycks tro. Jag äter enbart kött från djur jag dödat själv, och skulle aldrig komma på tanken att äta industrikött. De har rätt om cirkusdjur, försöksdjur och en del annat.
MEN de förstår inte att vi jägare (oftast på landsbygden) försöker att leva med naturen som en del av en helhet, och inte som de flesta i Djurens rätt se på från någon pedistal inne i stan.
För ett vilt djur är det en del av vardagen att bli jagad, helt naturligt och har förekommit sen tidernas begynnelse. Döden är en del av livet, ett faktum som vi jägare känner till men som den moderna människan helt glömt.
Det viktiga är inte hur man dör utan hur man levt. Ser man dessutom vilken sorts död ett vilt djur kan förvänta sig så är en jägares kula det mest skonsamma sättet att dö på. Andra alternativ är att bli tagen av ett rovdjur, död av ålder och svält, eller trafikolycka.
Nej, Djurens rätt, backa i era tankegånger och inse att är det några ni har något gemensamt med så är jägare. Varför inte börja jaga själva? Då skulle ni i vilket fall veta vad ni talar om istället för som nu, enbart gissa

40. Bra, Vegan.

2012-05-15 14:25

Tacksam för tips hur vi ska reglera stammarna utan att döda.
Det blir intressant att se vad som händer om vi skulle låsa vapenskåpen i tre år.
Vad händer med trafiksador, jord -och skogsbruksskador?
Har ni lösningen på det också?
Eller är det som jag tror: Ni är bara en gnutta Disneyskadade?

39. Människans framtid

2012-05-15 12:13

En gång i tiden var jakt och köttätande avgörande för människans överlevnad. Men mycket har hänt sedan dess. Vi är inte längre beroende av kött för vår överlevnad. Och många är vi och fler blir vi i en rasande fart. Det är nog sant att ett vilt djur haft ett mycket bättre liv än djuren i köttindustrin, men om människor ska äta vilt i stället skulle djuren i skogen ta slut redan i dag. Med denna enorma mängd människor på jorden finns det inget alternativ till att människan går över till vegetarisk kost. Att reglera viltbestånden kan vi göra utan att döda dem. Där finns jobb för alla jägare.

38. Jakt året runt

2012-05-15 11:10

Då blir det jakt året runt. Eller avlivningar får man väl kalla det. Jägare får väl patrullera av skogen och avliva alla djur som rovdjuren har börjat äta på. Djuren lever ju fortfarande, men inget djurvärdigt liv. Men allt är ok om de fyrbenta rovdjuren står för skadorna. Eller? Människan är på besök från månen och lever väl av luft och kärlek.

37. Djurens rätt = Djurvänner

2012-05-15 09:05

Djurens rätt står för alla djurs frihet och kämpar således även mot djuruppfödning i fabriker. Ingen som sett Djurens rätts kampanj som verkar för att få folk att sluta köpa ägg från burhöns? Som medlem i Djurens rätt är jag självklart vegan, det går inte att rättfärdiga lidandet som sker i uppfödandet av djur för våra smaklökars skull, mjölkindustrin går heller inte att skilja från köttindustrin. Det är tråkigt att så många här tror att Djurens rätt inte har kunskapen och insikten nog att inse att livet för djur uppfödda i fabriker är tiotusen gånger värre än de som dör i jakt. Dock rättfärdigar detta inte att jaga och skjuta djur, bara för att något är bättre så betyder det inte att det är bra. Djurens rätt kämpar för att alla djur ska få ha rätt till sina egna liv och därför jobbar de även mot djurförsök, pälsindustrin, djur inom cirkus, djur i lagstiftning och så klart också djur inom livsmedelsindustrin (djurensratt.se/vara-fragor).

36. Djurvård

2012-05-15 09:04

Tänk så trevligt det hade varit om jägarna i stället för att skjuta djur ägnat sig åt att endast rädda djur. De övriga djuren har samma rättighet att befinna sig på jordklotet som djuret människan.
Att djuren lever i misär på djurfabrikerna som producerar kött gör inte dödandet av våra vilda djur mer rätt. Även om jag kan hålla med om att de vilda djuren förmodligen haft ett bättre liv fram till den dag de blir dödade.

35. Hoppas dom är veganer

2012-05-14 15:01

Hoppas verkligen att dom är veganer, annars kan dom omöjligt ha ett gott samvete. Älgen lider betydligt mindre jämfört med grisen i djurfabriken. Älgen dör efter några sekunder och uppfattar förmodligen inte ens vad som hänt. Men grisen som levt trångt packas ihop ännu mer på en lastbil, för att sedan åka 15 mil till slakteriet. Väl framme så trängs dom ihop ännu mer o blir fösta/slagna innan dom ska avlivas, ibland är dom inte ens döda när dom sedan skållas.
Själv väljer jag viltkött framför massproducerat. Viltköttet är ekologiskt, nyttigt, gott o har levt fritt, de kan man knappast säga om det massproducerade.

34. Tar dom inte maten från vargarna då?

2012-05-14 15:01

För enligt dessa människor tar vargen ju endast sjuka och svaga djur...

33. Gicklas m.fl.

2012-05-14 13:39

Det finns nog dessvärre ingen skillnad i glesbygds- och storstadsmänniskors förmåga att se långsiktigt. "Djurens Rätt" representerar sig själva - inte några allmänt förekommande idéer i storstäderna. Själv önskar jag alla jägare en nöjesfylld jakt, med hänsyn tagen till att förvaltningen av vår fauna är en viktig och svår fråga som berör alla människor.

32. Vad ska man säga......

2012-05-14 10:30

Mycket tok ska man behöva höra!
Jag vill ha 100 miljoner på banken.....då kan dom fixa det direkt, när dom ändå är i farten med fantasierna!

31. Vad gjorde dom förr?

2012-05-14 10:30

Jo - dom gick med i en syförening eller blev frireligösa. Nu har dom blivit "djurrättsaktivister" och jägarhatare.

30. skillnaden mellan landsbygdsfolk

2012-05-14 08:45

och tätortsfolk har alltid varit förmågan att se saker på lång sikt.
jag känner folk som tror att en skog kan planteras och sen slutavverkas 30 år senare...
lika ogenomtänkt är utspelet från djurvännerna nu.. blir lite som en peter dalle sketch... "tänkte inte på det"

29. Flum

2012-05-14 08:45

Om vi jägare skulle sluta jaga i några år, så skulle Djurens Rätt med fler inse att jakten är ett samhällsintresse och inte ett litet särintresse. Skador på jord- och skogsbruk skulle tillsammans med trafikskadorna sätt stopp för dom påståendena.
Att jakten skulle vara ett särintresse kan man bara påstå om man inte har den minsta lilla kunskap om hur naturen fungerar, vilka ekonomiska värden den tillför alternativt är man bara en jakthatare.
Troligtvis betraktar man inte människan som en del av naturen, utan förväntas bara titta på den.
Förmodligen är det den enda grupp, förutom oss jägare, som tycker att eftersöksbojkotten är något problem.

28. Förtrycket av landsbygden

2012-05-14 08:44

Läste att miljöpartiet vill avskaffa reseavdragen för resor till och från arbetet. Då blir det ännu mer pengar över för Naturvårsverk och Länsstyrelser att leka med.
Nä, nu är det nog.
Landsbygdsbor förenen eder........

27. Djurens rätt...

2012-05-14 08:44

svamlar i nattmössan.

26. Djurens rätt

2012-05-14 08:44

Djurens rätt tycker alltså att människan inte är en del av naturen eftersom hon inte får idka den äldsta formen av födosök vi har nämligen jakt, något som dessutom djuren själva ägnar sig åt. Det är slutsatsen man måste dra efter att ha läst artikeln. Att djurens rätt med den slutsatsen själva ska döma andra i frågan gör ju saken ännu mer intressant.
Själv tar jag inte djurens rätt på allvar, dom representerar extremerna i rovdjurs/jakthat frågorna, men dom gör ju alla fall det själva så det är viktigt att argumentera mot dom.

25. Köttdjur

2012-05-13 19:09

Och av LRF kräver ni enbart barmhärtighetsslakt?

24. Jakthatet

2012-05-13 19:09

Varför detta jakthat? Varför detta hat till jägare?? Vi människor tar varje dag livet av 1000-tals oskyldiga djur.
Oxar,lamm,grisar,mördarsniglar,abborrar,bladlöss,broilers,kackerlackor,räkor,o.s.v.
Varför betraktar vissa grupper det så märkvärdigt att folk uppe i skogarna tar till vara på vad som produceras i deras egna skogar?Varför sådant rabalder om dom vill ta bort vad dom upplever som skadedjur??
Och varför hörs inga veganprotester mot köttet och skadedjuren som dödas för att den urbana befolkningen ska ha välfärd och välstånd???Är dom för stor väljargrupp att få mot sig???

23. Naturen ha sin gång

2012-05-13 19:08

När det gäller vargens jakt. Och människan skulle enligt det resonemanget alltså inte tillhöra naturen och vara en predator. Vi är predatorer precis som alla predatorer på denna planet och jagar det som är våra bytesdjur. Det är naturens gång. Djurens rätt har tydligen stora luckor i sitt kunnande om naturens gång.

22. Flugfiske?

2012-05-13 18:37

Måste jag även då sluta flugfiska, tar någon lax, harr, öring ibland.
Om ni funnits för 200 år sedan, och fått bestämma, då hade Sverige i princip varit obebodd. Vem hade då klarat av, att leva på grönt 12 månader om året.

21. Då är väl all djurhållning lika med slaveri

2012-05-13 17:34

Med detta sätt att resonera så är det väl frågan om människor överhuvudtaget har rätt att äga djur. Utifrån individnivå så kanske hunden, katten, marsvinet eller hästen önskar leva i frihet och inte ägas som en "slav".
Frågan är om vi alls har rätt att hålla några varelser fångna, akvariefiskarna kanske önskar leva fritt, om man tar hänsyn till deras individuella önskemål.
Vilket dravel, tror djurens vänner ens själva på det dom säger? Men tyvärr med historisk erfarenhet så är vi nog tvingade att bemöta stollerierna. Annars kanske EU beslutar att åtminstone i Sverige skall det vara så och Jägarförbundet, LRF och politikerna vågar inte säga nej.

20. Vad säger dom...

2012-05-13 17:34

...när vildsvin kommer in i deras bostadsområden och bökar sönder och skrämmer folk? Vad säger dom när vargen tar deras hundar, husdjur och barn?
Detta bevisar bara hur sjukt vårt samhälle börjar bli när man överhuvudtaget lyssnar och publicerar deras kortsiktiga tankar som saknar all insikt och verklighetsförankring.
Det är endast löjligt att höra dom. Men halalslakten då? Vad tycker man om att man sågar halsen av helt obedövade kor? Är det barmhärtighetsslakt?
Jag kan inte tänka mig annat än att en normal person med ett uns av insikt och verklig empati tycker att det är fel.

19. Gräv vidare, Leif

2012-05-13 17:33

Man kan säga vad man vill om Djurens Rätt, men de har en historia, deras medlemmar tror på "saken" och de försöker inte dölja vad de tycker bakom svepande formuleringar. Deras inflytende på jaktfrågor är väl i sort sett i paritet med deras medlemsantal.
Hur är det med SRF? De har den samma inställningen till jakt som DR, i alla fall när det gäller rovdjur. De ifrågasätter löshundsjakten tillsammans med DR. Hur kan de, med en 1/10 av medlemsmassan tillåtas ha så stort inflytande som de har? Var snäll och gräv lite där, Leif. Det kan nog bli spännande...

18. Naturen måste få ha sin gång!

2012-05-13 17:33

De är ett väldigt bra argument!
För vad är väl mer naturligt än att människor jagar? De gjorde vi långt innan vi kunde se youtubefilmer, åka bil eller tala! Naturens gång är att människan jagar. De är de mest självklara i hela världen.
Anledningen till att dessa föreningar inte accepterar jakt är en långsiktig hjärntvättning som bildats. Människor tror att naturen och människan kommer från olika världar.

17. Vego-fundamentalister

2012-05-13 15:29

Föreningen hette tidigare "Föreningen mot plågsamma djurförsök", men ombildades och styrs nu helt av vego-fundamentalister. Dom är motståndare till all konsumtion av kött och ser vargen som ett "verktyg" för att genomföra deras ideologi. De bedriver en än så länge mycket intensiv och på sina håll framgångsrik kampanj riktad till 14-åringar på nätet. Framför allt på Facebook. Det finns i nuläget ingen bra samlad motkraft till denna organisation, men dom brukar klanta till det för sig själva med jämna mellanrum. Tyvärr finns det okunniga politiker som lyssnar på Djurens Rätt och 14-åringarna växer ju upp så småningom...

16. Är det...

2012-05-13 15:28

...inte bättre att sluta odla grönsaker eller vägra att sälja kött och grönsaker till stadens invånare? Våga vägra frilevande vargar i Sverige.

15. 35 000 vegetarianer?

2012-05-13 15:28

Då är ni väl 35 000 vegetarianer då?
Såg en gång några tjurar som skulle slaktas, den första anade inget. Men resterande började förstå att något var på gång, såg klart och tydligt vilken ångest dessa djur upplevde.
Jag är inte vegetarian, men jag kan förstå de som är det. Kan man inte själv döda ett djur, ska man inte äta kött. Men då, blev det många miljoner vegetarianer i Sverige, bra för djuren kanske.

14. Brott mot grundlagen

2012-05-13 15:08

jakträtten är en av beståndsdelarna i äganderätten och är inskriven i grundlagen. hon har nog förebilder liknande ho chi min i vietnamn eller mao i kina, lenin och stalin fanns på närmare håll.
Har dessa människor ingen hum om vad de säger?
Att sen sverige redan idag har en av de svagaste skydden i äganderätten gör saken inte bättre.

13. Ta dem på orden! ; )

2012-05-13 15:07

Slut upp med all jakt! NU! Omgående.
Sen ska vi se hur många dagar det går inna det blir annat ljud i skällan. Amatörerna förnekar sig aldrig...de kan hitta på vad tusan som helst....Så långt bort från vett, sans man kan komma. ; )

12. Naturligt

2012-05-13 15:07

Det är "naturligt" att vargar tar älgar, men inte att människor gör det. Vad är då människans "naturliga" sätt att skaffa sig kött?Djurfabriker? Lever djuren värdigare då? Bevaras mer skyddsvärd natur med storjordbruk?
Det här är urbant dravel.

11. Djurens rätt – bara fel...

2012-05-13 15:06

"vi sitter inte inne med alla lösningar än".
Nej, dessvärre har ni inte en lösning på något - alls. Kvinnan tar ordet filosofi i sin mun - liv och död är inte något teoretiskt, oavsett djur eller människor. Vad jag aldrig kommer att förstå är varför dessa inte lägger lika mycket medlidande, resurer, pengar och omsorg på lidande människor i världen? Grandiosa personligheter med svår hybris – fy.

10. Människan & Naturen

2012-05-13 15:06

En urbaniserad person som Camilla och de övriga i Djurens rätt förstår inte att människan hör till naturen. Vi jägare hanterar vårt viltkött på ett mycket skonsamt sätt.

9. Och människan är en alian

2012-05-13 15:05

Deras filosofi innebär att människan inte är ett djur som alla andra på moder jord, jag säger bara det, stadsbarn

8. Barmhärtighetsjakt

2012-05-13 15:05

Suck!!!!!!

7. Vilka päron!

2012-05-13 15:05

Det måste vara någonting i grönsakerna som gör människor så konstiga i huvudet. Det är ju helt enkelt inte klokt hur högt de har satt sig i utvecklingen som människa på planeten Tellus. De verkar som att de tror sig stå över en vanlig homo sapiens i utvecklingen, att vi inte längre är däggdjur utan någonting mycket mer, kanske gudalika varelser som kan odla bananer på polcirkeln. Vi är fortfarande jägare och allätare och jägare ska jaga levande vilt. De får vara asätare som inte kan jaga.

6. Solklart...

2012-05-13 15:05

...att djurens rätt har "jakthat" i fokus och inte individen.

5. Barmhärtighetsjakt.

2012-05-13 15:04

Jag tycker att ni pratar en massa skit inom djurens vänner ni har inte den blekaste aning om vad VARGEN gör med djuren.

4. Djurens rätt

2012-05-13 15:04

Dom fokuserar på helt fel saker, angrip uppfödning utomlands och långa misserabla transporter av djur så är ni på rätt väg. Jakt är det mest humana sättet att avliva ett djur. Dom är ju helt ute och cyklar, saknar helt verklighetsförankring.

3. Kraftsamla!

2012-05-13 15:04

Säger det igen, sluta tjafsa inbördes och organisera ett enda jägarförbund i sverige, helst tillsammans med sportfiskarna. Urbaniseringen breder ut sig och antalet naturmotståndare därefter. Vi måste agera, kraftsamla och sammansätta en enda stark organisation som står för det vi lever för! Förstår inte att det ska va så svårt att samtliga högt uppsatta inom jakt, skog, fiske och natur tar tag i detta och gör något radikalt!? Redaktionen, kan ni inte driva på detta och försöka få igång ett engagemang? Händer det inget relativt och konkret snart så kan jag lova er att ett riktigt taktfast ståndskall eller stövardrev blir en udda sällsynhet över HELA landet!!

2. Hoppas de är veganer alla 35 000

2012-05-13 15:03

Eller snarare, hoppas de kan få hjälp. Det är synd om de vilsna trots att de själva inte begriper att de gör fel.

1. Haha!

2012-05-13 15:03

Får mig genast å tänka på en påse med oslipade skridskor!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB