• Pinewood

Dödsstöt mot rovdjursstängsel?

AktuelltPublicerad: 2010-06-05 01:40

Snart förbjuds försäljning av de starkare elstängselaggregaten som bland annat används till får och rodjursstängsel. Med godkända aggregat blir det svårare och dyrare att stängsla mot rovdjur eller runt naturbetesområden.

Elsäkerhetsverket menar att den maximala energimängden 5 joule vid 50–500 Ohm är den ursprungliga standarden, men att en lucka i regelverket medförde att många elstängselaggregat i själva verket ger uppåt 30 joule eller mer. Men nu täpps den luckan till.
Den nya europeiska standarden har tillkommit med hänvisning till människors säkerhet. Man har pekat på fall där människor fastnat i elstängsel och där man bedömer att dödsorsaken har varit upprepade stötar.
Enligt tidningen ATL finns det tre kända svenska dödsfall där elstängslet kan ha varit orsaken: En flicka fastnade i strömförande taggtråd och attackerades samtidigt av nötkreatur, en äldre dam trillade och fastnade i trådarna och en berusad flicka ramlade på ett elstaket och blev liggande.

"5 joule känns knappt"
De nya reglerna innebär i praktiken att elstängslen först och främst blir svagare – men också att det blir dyrare och betydligt mer omständiga att stängsla.
Börje Johansson, VD och delägare i grossist- och importföretaget Willab, är mycket kritisk – trots att han förmodligen tjänar på den nya standarden eftersom han därmed får sälja mer och dyrare utrustning.
– Välisolerade och pälsklädda djur känner knappt 5 joule. Det är bra att man tänker på människors säkerhet, men samtidigt måste man fundera på vad elstängslen är till för, säger Börje Johansson till Jakt & Jägare.

Konkurrensbegränsning
Han ifrågasätter också syftena med den nya standarden och pekar på att de gynnar europeiska tillverkare, till exempel i Frankrike, och missgynnar tillverkare i exempelvis Australien och Nya Zeeland, där man har lång erfarenhet av elstängsling.
– Man får onekligen känslan av konkurrensbegränsningen, säger Börje Johansson.
På Viltskadecenter har man påpekat problemet för regeringen. Helena Busk, departementssekreterare vid Jordbruksdepartementet, bekräftar att man tittar på saken, men kommenterar i övrigt inte pågående utredningar.
– Det är fortfarande möjligt att stängsla mot rovdjur, men det kräver mer arbete och mer utrustning, eftersom det kan behövas flera elaggregat, säger Jens Karlsson.
– Men självklart ser vi gärna att det finns starkare aggregat, tillägger han.

Inga strömläckage
Jens Karlsson (som själv är fårägare) håller med om att det är mer omständigt att alltid hålla ett svagare rovdjursstängsel i bra skick. Den nedersta eltråden bör sitta så lågt som möjligt och då krävs återkommande gräsklippning. Dessutom måste eltrådarna alltid vara rejält sträckta, för att rovdjuren ska tvingas klämma sig in genom stängslet. Då får även pälsdjur en stöt.
Men Börje Johansson, med 30 års erfarenhet på området, är skeptisk:
– 5 joule räcker bra för grisar, vildsvin och hästar. Men för pälsvilt, får och till exempel Highland Cattle-boskap är det inte mycket att komma med, säger han.
– Alla stängselhållare och anslutningar måste vara i perfekt skick. Inga strömläckage får förekomma och längre stängsel kräver flera aggregat. Det blir svårt att till exempel stängsla in naturbetesområden för får, eller hela fäbodar mot rovdjur.

Säkerheten först
Susanne Sundström vid Elsäkerhetsverket påpekar att det varit känt i två år att de nya reglerna ska träda i kraft.
– När folk hävdar att det här kom plötsligt kan jag känna att det är lite oseriöst, säger hon.
För Elsäkerhetsverket är det säkerheten för människor som gäller. Susanne Sundström är medveten om problemen för djurägarna och känner till svårigheterna med till exempel får och pälsvilt, liksom svårigheten att stängsla in naturbeten.
– Men vi kan inte tumma på elsäkerheten för att det krävs mer gräsklippning, säger hon.

Smarta elaggregat
Hon påpekar att det pågår diskussioner om att tillåta högre energinivåer om man använder så kallade "smarta stängselaggregat". De känner av en belastning och höjer då energin till 15 joule under en kort tid för att därefter sänka energin igen och utlösa ett ljud- och ljuslarm, vilket talar om att något inträffat på stängslet.
Dessa smarta aggregat finns emellertid inte på marknaden än och det är okänt vad de kostar.
Flera försäljare av elstängselutrustning har noterat en ovanligt hög försäljning på senare tid och att det närmast liknar hamstring. Många köper ett par-tre extra aggregat, trots att de inte har behov av dem.

Lagligt att använda
Juridiskt blir det 1 september olagligt för grossister och importörer att sälja för starka elstängselaggregat på europamarknaden.
Däremot blir det inte olagligt för en privatperson att köpa starkare aggregat utomlands, eller via postorder, och föra in dem i landet. Inte heller blir de olagliga – i juridisk bemärkelse – att använda, så länge de är EMC-certifierade, vilket har med radiostörningar att göra. Det beror på två saker:
För det första kan man inte kräva att människor ska sluta använda sina gamla aggregat, trots att de inte följer gällande standard.
För det andra får man, som sagt, köpa ett nytt aggregat utomlands efter 1 september – men blir då själv helt ansvarig för säkerheten, vilket kan leda till civila processer och skadeståndskrav om något inträffar. Eventuellt kan man också bli anmäld för framkallande av fara.
– Om man inte följer våra regler så kan man inte skylla ifrån sig ansvaret. Vi planerar emellertid inte någon särskild satsning på kontroll av elstängsel efter 1 september, säger Susanne Sundström.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Löjligt å barnsligt

2010-06-09 23:25

Att förbjuda elstängsel av bra kvalitet, måste bero på någon Eu-tjänsteman som snart skulle förlora sin anställning om han/hon inte kom på något nytt.
Hur har EU tänkt sig att bevara den biologiska mångfalden när fler kommer att ropa på fler avlivningar av rovdjuren tack vare att man inte kan hålla dessa ute från fårhagarna?
EU vet inte vad EU sysslar med!!

Reds kommentar
Ett förtydligande: Just i detta fall är det formellt inget EU-beslut, eller EU-direktiv. Det handlar om ett europeisk standardiseringsorgan, där branschen själv i hög grad styr. Eftersom det inte är någon lag, så är det inte heller direkt olagligt att köpa eller importera starkare aggregat. Däremot kan det vara olagligt att använda sådana aggregat - och särskilt illa liggar man till om det sker en olycka, då man kan ställas till ansvar för att ha använt aggregat som branschen själv inte rekommenderar (som ej följer europastandard).

31. Kerstin fredin

2010-06-09 16:19

Vilka slags hundar och vem ska betala för dom, vem vill jobba som fåraherde 24/7 och vem ska betala för det, sambete med större djur, är det hästar du menar?
Ni har så fruktansvärt mycket siffror på hur ofarligt det är med rovdjur men tror du den som blir drabbad är överbevisad av några siffror?

30. Valles matte!

2010-06-09 14:48

Jag håller med dig och tror som du att de allra flesta faktiskt gör vad de kan för att skydda sina tamdjur. Att debatten sällan hålls på en ”rimlig nivå”, beror säkert till stor del på okunskap och ovilja att ens försöka sätta sig in i hur motparten tänker – och det gäller bägge ”lägren”. Det finns helt klart avarter på bägge sidor i detta ämne.

När det gäller stängsel så får numera fårägarna i områden med t ex varg ett ekonomiskt bidrag för den del av stängslet som gör det rovdjursavvisande. Kostnaden för ett vanligt stängsel måste ju tamdjursägarna ändå stå för där de inte tillåts gå lösa. De ca 20 kr/löpmeter stängsel utgör en beräknad mellanskillnad mellan ett konventionellt fårstängsel och ett rovdjursavvisande och jag tror t o m att arbetskostnaden till viss del är inkluderad. Sedan hjälper SRF till med uppsättning/komplettering av stängsel utan kostnad, men i mån av tillgång på frivilliga. Till dags dato har mer än 20 mil stängsel (en del siffror anger 80 mil) satts upp med hjälp av folk från SRF.

29. Ja det är väl som vanligt med dig Killer instinct!

2010-06-09 14:48

Inte ens när man kan visa på siffror som talar sitt tydliga språk, så ger du upp idén om att stängsel inte skyddar. Vad har ”..människor bakom siffrorna.” för betydelse här, annat än att de har ansvaret för att skydda sina djur?

OK, vi kan köra jämförelsen med varg och våldtäktsmän en gång till: Stängsel, sambete med andra större djur, vaktande hundar, eller fårherdar bidrar till att skydda fåren, men även att se till att det inte ligger slaktrester m m i närheten av där fåren vistas. Vi kvinnor kan försöka undvika de mest riskabla platserna och kanske ta med oss några väninnor, eller en stadig och pålitlig karl, eller kanske en hund som avskräcker. En utbildning i självförsvar kan också vara bra.

Vad vi inte ska göra är att bara gå på och tro att vi inte har ett eget ansvar för det som händer oss själva eller våra tamdjur. Jämför gångtrafikanten som vid övergångsstället kliver ut rätt framför en bil med vetskapen om att han/hon har företräde vid övergångställen. Vad hjälpte den företrädesrätten när gångtrafikanten ligger livlös på gatan?

28. Kerstin fredin

2010-06-09 11:51

Inte lurar du nån tamdjursuppfödare eller jägare med dina siffror, vi vet till skillnad mot er att det finns människor bakom siffrorna.
Och mycket väntat så slog du bakut när kvinnan skulle skyddas medelst inlåsning, byt ut kvinnan mot får och våldtäktsmannen mot varg i min liknelse så kanske du begriper varför fårfarmare reagerar likadant som du gjorde!

27. Fredin

2010-06-09 11:50

jag tar dit manglande svar som et tegn på at det er endast POSTULATER du stændigt bruker.

26. Fredin

2010-06-08 23:32

Du kräver att djurägare ska stängsla in sin tamboskap?
Hur var det nu igen!!! Var det inte en djurpark på södra Sverige som INTE ens kunde hålla sina vargar på rätt sida om sitt stängsel, är du så dum att du tror du kan stängsla in djuren för att hålla ute björn och varg?
Ska något djur hållas bakom stängsel så är det vargen, för någon värre mördarmaskin får man leta efter.
Jag är så trött på er vargfanatiker som förpestar tillvaron för vanligt folk.

25. Fredin

2010-06-08 23:31

du vet lika vel som jag att ekosystemet i Yellowstone er på vej at kollapse på grund rovdjur, nu blir der kortvarig for dom som skall skjute mer varg. Jobb min ven, stoppa dina postulater. Der finns ingon namnværdig rovdjursturism i dom landor du namnar!!!Vet du egontlig vad dom gør met rovdjur i rumænien? De blir skjutat!! så fort dom ser dom.Så tala inte om nogonting du ingon aning har om.Postulater,postular, alltid!!

24. Kerstin F

2010-06-08 23:31

De exempel du tar upp speglar inte allmänhetens reaktion på rovdjurshotet. De allra flesta gör naturligtvis allt för att skydda sina djur.
Jag förstår inte varför debatten inte kan hållas på en rimlig nivå!
Och detta snack om ekonomisk hjälp till stängsel. Det täcker ju bara en liten del av materialet, men arbetet då?

23. Inte vet jag vem du försöker lura killer instinct!

2010-06-08 23:31

Att ordentliga stängsel skyddar, kan man se om man jämföra hur stor andel av de frigående fåren i Norge som blir rovdjursdödade med de stängslade svenska. I Dalarna - som har mycket fäbodverksamhet – så skedde 6 av 9 vargangrepp under förra året på frigående djur. Året dessförinnan skedde samtliga angrepp av varg i Dalarna, på frigående djur. T o m samerna stängslar ibland tillfälligt sina vajor inför kalvningen. Detta bl a som ett skydd mot rovdjur.

Att ordentliga stängsel även skyddar mot lösspringande hundar, gör ju inte saken sämre.

Liknelsen med hur kvinnor ska skydda sig emot att bli våldtagna var ett av det dummaste jag läst på länge. Lika dumt som att kräva att alla män ska låsas in, eftersom dom kan vara potentiella våldtäktsmän, kvinnomisshandlare eller pedofiler. Fast det är väl så en del av er vill ha vargen – bakom lås och bom så att ni kan känna er trygga!

Vi kvinnor får klara oss ändå!

22. kerstin fredin

2010-06-08 17:43

du vet ju själv att det inte hjälper med dom här stängslena, en liknelse kan vara att vill kvinnor inte bli våldtagna av okända män så löser vi det genom att kvinnorna ska vara inne och inte utsätta sig för risken.
hur många kvinnor går med på det?

21. Killer instinct, så du tycker det är OK...

2010-06-08 16:16

...att inte skydda tamdjuren på ett optimalt sätt, medan man väntar på att alla större rovdjur ska försvinna?

20. Här har du några exempel, Knud!

2010-06-08 16:16

http://www.yellowstonepark.com/MoreToKnow/ShowNewsDetails.aspx?newsid=182 och
http://www.forwolves.org/ralph/wolf-economic-impact.htm och här kan du läsa vad Staffan Widstrand skrivit om rovdjursturism. http://www.de5stora.com/besokarnasforum/debatt/detalj.asp?id=13491&katID=2 Rumänien och Finland är också exempel på länder där det finns en mer utbyggd rovdjursturism än i Sverige.

Hela Sverige stängslat? Ja det kanske blir så för tamdjur ska hållas inom stängsel med några få undantag, och numrera måste man även stängsla för att hålla vildsvinen ute på många platser.

19. Fredin

2010-06-08 13:57

du svarar inte! Vilka jobb och i vilka landor? Elstængsel som rovdjur ingon respekt har for? Tyckas du hela Sverige skall stængslas? Vilka exemplar har du met djuragare som tackat nej? Du vill jo inte tamdjurens basta met så stort ett rovdjurtryck, du er utan empati och en met stora ord i munnen och många postulater. Svara nu vilka jobb och i vilka landor!

18. kerstin fredin

2010-06-08 13:57

dom vill väl bli av med själva problemet än att hägna in sig själva och sina djur.
hur svårt är det att förstå?

17. Valles matte och Drabbad fårägare!

2010-06-08 12:58

Det finns exempel på fårägare som har fått erbjudande om ekonomisk hjälp med material, och även erbjudits hjälp med uppsättning av rovdjursavvisande stängsel – men tackat nej. De har sett det som ett erkännande av vargen om de gör sina stängsel svårare för varg att forcera. Hur stort intresse tycker ni en sådan fårägare verkar ha för att skydda sina djur på kort sikt?

Det finns t o m exempel på när en familj – istället för att komplettera stängslen för fåren – på egen bekostnad sätter upp ett nästan 2 meter högt stängsel runt sin egen tomt som skydd mot varg. En f ö rätt känd person i 0-visionärskretsarna.

Struntar man i att ta de möjligheter och erbjudanden som finns att skydda sina får bara för att visa att man inte accepterar varg, ja då ser man allt mer till sig själv och väldigt lite till sina djurs bästa.

Frågan om rovdjuren är en politisk fråga där var och en har rätt till sin egen åsikt, men under tiden så tycker åtminstone jag att det är varje djurägares plikt att göra vad de kan för att förhindra angrepp av större rovdjur – vad man än tycker om dom.

16. Fredin

2010-06-08 12:40

vi er många som sagnar svar på dina postulater!

15. ÄR DU TOTALT...

2010-06-08 11:21

...fullständigt borta från, alla sinnens fulla bruk KERSTIN FREDIN??? ”Det finns ju dom som inte ens intresserat sig för att stängsla djuren ordentligt redan nu, och hellre offrar djuren i sitt försök att få till 0 vargar. Hur mycket känsla har man för djuren då?”
Vem eller vilken normalt funtad djurhållare i Sverige skulle komma på tanken i det du skriver i din sista mening? Förklara dig gärna för oss djurägare är du snäll. Eller är det ännu ett huvudlöst eget antagande och egentolkade tankar?

14. Kerstin F

2010-06-08 08:46

Menar du på fullt allvar att djurägare föder upp o tar hand om sina djur hela vinter för att sedan släppa ut dom för att locka till sej varg?
Mycket märkligt sätt du formulerar dej på!

13. Generera jobb?

2010-06-07 18:59

Ja, nog får vi jobb alltid, plastsäckar fulla med fårkadaver, det tar tid att samla in, mycket tjafs med inspektörer, tid och kraft spills i onödan. Om jag nu säger att jag accepterar ett fåtal vargar långt ifrån där jag har mina djur, så är det väl en kompromiss som borde gå att godta, för det blir den enda som är förankrad i verkligheten. Antalet arbetstillfällen i landsbygd är naturligtvis helt beroende på att vi utnyttjar det som naturen ger oss. Skog, vilt, betesmarker och åkrar. Nu kommer SNF med förslaget att förbjuda lösdrivande hundar. Man vill ta bort det fritidsintresse som är så stort på landsbygden, för det handlar om att man vill få bort jakten, för den står ivägen för det diffusa mål de antagit. Vi är landsbygdsbor med rötterna kvar i den mylla vi alla kommer ifrån, vi har kvar den verklighetsförankring det innebär att leva nära naturen. Vi är fiender till det "nytänk" som SRF och SNF har som agenda. Meningen är på sikt att få bort jakten, meningen är att beskoga betesmarkerna, meningen är att vi alla ska äta gurkor och bönor. Varför då? Jo, då är vi bättre människor, då tar vi ansvar för framtiden? Just nu, är vi stenåldersfolket som vill behålla traditioner och kultur som våra förfäder många gånger mödosamt gett oss, genom självupplevda erfarenheter.
Jag hörde en presskonferens med Språkröret i MP tillika bakåtsträvarnas förening, han sa: "jag är bekymrad över att alltmer av det vi konsumerar i Sverige kommer från utlandet"?????????? Öh, jaha. Arbetstillfällena finns alltmer i utlandet alltså. Ja, just det, tänk om vi istället skulle öka produktionen av föda i Sverige, på åkrar, i hagar och våra skogar, då snackar vi arbetstillfällen. Så DET är ett asdåligt argument för att ha överstora rovdjursstammar. Rovdjuren ska finnas, men på de villkor som människorna som måste leva nära dom ställer, DET är en självklarhet, det blir på sikt också så det kommer att bli när alla fått upp ögonen, det kan ta lite tid, men vi kommer dit igen, allt annat är drömmar.

12. Fredin

2010-06-07 11:59

Vilka studier och vem har publicerat disse? Och i vilka landoe har rovdjur genererat mycket jobb , når du ser bort fra jobbi Staten,LST,NVV,Grimsø och andre likande, betalt av skatmedlar??
Met elstængsel vad tyckas du da om bjørnen i Varmland, som på lørdagskvallen gik ut och ind av stængslet til 3 heste,trots det att agaren var i stængslet? Detta tog bjørnen ingon notits av ej hellor elstangslet!!
Att anvende dom stærka aggregaten er lagligt eftor 1. sept 2010, men du er då sjalv totalt ansvarlig for sakerheten, och det kan leda till civila processor och skadetilståndskrav om nogot indtræffar, evt. kan man också bli anmald for framkallande av fara.
Svara gerna!!

11. Studier

2010-06-07 11:35

Om nu studierna visar att rovdjur kan generera jobb så borde detta genomföras snarast så att fler kommer i arbete. Den förda politiken har ju redan givit nya jobb med mängder av naturbevakare, vargspårare och viltexperter på landets länsstyrelser.
Det verkar dock inte som det blir så mycket jobb i andra länder. Vid genomresa i Polen kan man ibland se att 1 person (i st)vaktar en fårhjord på 4-500 får. Och det är klart att ett jobb är bättre än inget. Ännu har jag inte fått svar på vad vi skall ha vargen till för ändamål. Ett svar borde dock vara att den kan äta tamdjur.

10. Genera jobb?

2010-06-07 11:21

Rovdjurskonsulten och verkligheten...suck...Tänk att det finns människor som agerar/uttalar sig i total avsaknad av någon form av verklighetsförankring. Tror ni ens själva på det ni säger? Kan det vara möjligt? Blir ni aldrig trötta på er vargkramarpropaganda? Näe, ni byter ju av varandra....hämtar andan ... fyller på med mer "syre"...kör sedan på igen.."bla bla bla....i från morgon och till kväll är det bara bla bla bla"..."Vi kommer"..Vilka vi?
Målsättning? Syfte? Meningen? Agerar på vems/vilkas uppdrag? Etcetera...

9. Och Kalle, hur ska landsbygden leva utan jobb?

2010-06-07 08:49

Att föda upp får är bara en av alla nischer som finns på landsbygden och alla kan ju inte leva på får.

Det finns studier som visar på att vi i Sverige kan generera lika mycket jobb med hjälp av rovdjuren som andra länder, och det är en hel del – eller är det verkligen så att vi som bor på landbygden generellt inte är intresserade av den typen av arbetstillfällen och hellre går arbetslösa?

Vi kommer med all säkerhet att lösa skyddet av tamdjuren trots EU-regler om svagare elstängsel. Det är fåren som är känsliga – både för varg och lösa hundar. Ett ordentligt fårstängsel med två eltrådar lär man kunna komma en bra bit med för att hindra både hund och varg från att ta sig igenom. Sedan kan man ju alltid förbereda sig med att köpa starkare aggregat redan nu – om man är intresserad vill säga.

Det finns ju dom som inte ens intresserat sig för att stängsla djuren ordentligt redan nu, och hellre offrar djuren i sitt försök att få till 0 vargar. Hur mycket känsla har man för djuren då?

8. Som sagt

2010-06-07 08:49

Torbjörn Erikssons uttalanden visar ju som jag säger att MP är ett riktigt skämtparti! Rösta på de rödgröna, det gör jag inte så länge MP är med.

7. :-) Tobbe lelle !

2010-06-06 22:50

Vi tamdjursägare kommer att verka för att landsbygden får fortsätta att leva, vi kommer att kräva omedelbar avlivning av alla rovdjur som hotar våra djur. Varje varg, lo eller björn som ens vistas i närheten av våra kor, får mm, ska avlivas omedelbart. En varg som vistas närmare en fårhage än 5 km, ska bort. Det är enda chansen för tamdjuren, och framförallt är det enda chansen för att varg ska få finnas överhuvudtaget. Med dina argument så är du själv vargens största fiende, fattar du inte det?
"Tamdjursägare får skydda sina djur på annat sätt". Öhh, hur då?
Om det inte går med staket, så vet inte jag något annat sätt än att skydda djuren presumtivt. Alltså hålla extremt låga rovdjursstammar, helst inga alls. Tack och lov har nu svenska folket genomskådat dårskapen som den rödgröna röran presenterar och är omkörda av alliansen i opinionsundersökningarna. Så det kommer att ordna sig. MP ur riksdagen!!

6. kulor och Krut!

2010-06-06 22:50

Torbjörn, vi skyddar våra kära tamdjur med kulor o krut! Ditt och MP synsätt på rovdjuren är under all kritik (fanatismen)! Men trenden i väljarundersökningarna visar att de flesta väljare redan insett ert stora misstag! Er politik passar inte det Sverige behöver, nämligen en levande landsbygd!

5. VÄNTAR?

2010-06-06 14:17

Svar från K.Fredin som är en stor beivrare av att ha påpekat att djur hållare ska skaffa tillförlitiga stängsel och då med ström förande, vad säger K. Fredin om detta ny förslag av lag och ordning? T. Eriksson har ju redan yttrat sig (2) så nästa expert väntar vi på och hennes uttalande i frågan. Men ve och fasa vad ska djurhållarna ta sig till? Blir det bara § 28 som nu gäller?

4. Torbjörn Eriksson

2010-06-06 14:16

Hur naiv är du egentligen? Tror du, att du ensam kan påverka vad folk som bedriver djurhållning tycker innerst inne? När alla tamdjursägare tröttnat på dessa skadedjur kommer det att ta hus i he-e. Beväpnad passning och strikt §28-tänk blir vad som kommer att gälla.

3. Torbjörn Eriksson

2010-06-06 14:16

Har du äntligen fattat att rovdjuren ställer till problem.
Det enda sättet som kan ändra på rådande siuation är betydligt högre jakttryck på rovdjur. Jag ska lägga min röst på alliansen i valet i höst och det är det enda alternativet för att slippa rödgrön rovdjursröra, och avbefolkad landsbygd.
I mitt fall är den avgörande frågan rovdjurspolitiken.

2. Till 1.

2010-06-06 10:04

Det är inte bra för tamdjursägare. Hur ska dom då skydda sina djur, det måste bli en mycket besvärlig situation. För det kommer inte att legitimera någon ändring när det gäller jakt på rovdjur, jag kommer att göra allt för att skyddet för rovdjur inte ändras. Ni ska inte hoppas på någon ökning av rovdjursjakten. Då måste tamdjursägare skaffa någon annan typ av skydd för sina djur.

1. Sug på den ni!

2010-06-05 18:53

Vargvänner som vänder si gtill EU i allt! Föresten till er som har Facebook har jag skapat gruppen MP är ett skämt!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB