• Knivar_nu

Dom om varg-DNA slås fast

AktuelltPublicerad: 2016-10-19 11:00

En man begärde att få ut organiskt material för DNA-prover på varg från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men de sade nej. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt nej till prövningstillstånd, skriver Dagens Juridik.

Mannen, som är bosatt i Dalarna, skrev till Sveriges Lantbruksuniversitet för att få ta del av materialet. SLU frågade honom om han menade att begära att få ta del av allmänna handlingar enligt den så kallade offentlighetsprincipen. På det svarade mannen:
”Enligt min mening är det offentliga handlingar... God forskningsetik innebär att forskarnas arbete skall kunna granskas i alla avseenden”.

Organiskt material inte ”handling”
SLU avslog begäran och beslutet hänvisar de till formuleringen av vad som betraktas som handling:
”I TF (tryckfihetsförordningen) 12 kap. 3 § anges att 'med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas' eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel”.
De konstaterade därmed att organiskt material inte är att betrakta som en ”handling” enligt tryckfrihetsförordningen och nekade därför mannen att få ut materialet.
Detta överklagades till kammarrätten i Stockholm, som gav SLU rätt.
Frågan överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen, som väljer att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom fast.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB