• Pinewood

Dom om varg-DNA slås fast

AktuelltPublicerad: 2016-10-19 11:00

En man begärde att få ut organiskt material för DNA-prover på varg från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men de sade nej. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen sagt nej till prövningstillstånd, skriver Dagens Juridik.

Mannen, som är bosatt i Dalarna, skrev till Sveriges Lantbruksuniversitet för att få ta del av materialet. SLU frågade honom om han menade att begära att få ta del av allmänna handlingar enligt den så kallade offentlighetsprincipen. På det svarade mannen:
”Enligt min mening är det offentliga handlingar... God forskningsetik innebär att forskarnas arbete skall kunna granskas i alla avseenden”.

Organiskt material inte ”handling”
SLU avslog begäran och beslutet hänvisar de till formuleringen av vad som betraktas som handling:
”I TF (tryckfihetsförordningen) 12 kap. 3 § anges att 'med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas' eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel”.
De konstaterade därmed att organiskt material inte är att betrakta som en ”handling” enligt tryckfrihetsförordningen och nekade därför mannen att få ut materialet.
Detta överklagades till kammarrätten i Stockholm, som gav SLU rätt.
Frågan överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen, som väljer att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom fast.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Organiskt material innehåller uppgifter

2016-10-20 16:22

En gång var ett dokument något som var gjort av papper.
Sedan kom den digitala revolutionen, och ettor och nollor blev till dokument.
I en bit organiskt material. Finns information om individen.
DNA är bara en annan typ av text.
Likväl som vi kan läsa ett tryckt papper, eller läsa ett "digitalt dokument" på nätet, så innehåller kroppsvävnad också information.
Orsaken att en myndighet sparar vävnadsprover, är för att längre fram kunna läsa informationen, som finns i DNA.
Så visst är organiskt material en typ av dokument.
Bara det att vi idag inte är så vana att läsa den typen av dokumentation.
Om 100 år, kommer vi troligen att veta betydligt mycket mera, då vi förmodligen har lyckats tyda de innre hemligheter som vi idag inte lyckats tyda.
Domument kommer kanske i en framtid att vara i flytande form, eller som kristaller.
Och papper lika föråldrat som stentavlor.
Jag finner det märkligt att utgångstsvaret från myndigheter så ofta är, -Nej!
När det snarare borde vara Ja, till medborgarnas önskemål.
Det är vi vi medborgare, som är ägare av myndigheter, och inte myndigheter som äger oss.
Men när någon oerson, får tjänst på en myndighet, tror denne allt för ofta, att sanningen och att all information, inte alltid är bra för den enskilde.
Utan myndigheten väljer det dom tycker är bäst för oss andra.

8. Gör det själv

2016-10-20 09:18

Det är väl inte alltför dyrt att göra en egen analys.
Starta en Crowdfunding . finns färdiga system och samla in pengar från de som är intresserade, 50 pers som lägger 100 kr var borde väl gå.
skaffa material för analys, skall väl heller inte vara problem få tag i päls - avföring etc från olika individer.
Voila

7. Sven

2016-10-20 09:17

Youtube filmen du hänvisar till bevisar väl inte att det inte finns varghybrider? Jag kanske fattade fel men det Liberala sa var väl att även om det finns hundgener i vargarna så kommer dom ursprungligen från vargen så det har ingen betydelse.
Tänker man i dom banorna så finns det väldigt mycket varg och dessutom i ett behändigare format nämligen våra hundar.

6. Kött är inte ett dokument

2016-10-20 07:52

Jag tycker att kammarrätten gjorde rätt som nekade. Kött är inte en ett dokument eller en handling som inkommit eller upprättats på myndigheten. Personen hänvisade ju till att det skulle vara en offentlig handling.

Däremot är de skrivningar som myndigheten gjort offentliga. De kan han få ut.

Om han däremot bett om det (om han nu klarar av att göra DNA-analyser) utan ställa det som ett krav, så skulle han kanske fått ett prov.

Så det finns ingen anledning till att ta till diverse konspirationsteorier här. Att tro att de döljer något. Jag uppmanar de som tror på att det är något fuffens att gå och begära ut kopior på de upprättade handlingarna.

Det där med hybrider det visade ju sig bara vara tomt snack. Se youtube filmen med Liberg och de två finländarna.

5. Domstolen har rätt!

2016-10-20 07:51

Det är väl klart att organiskt material är annat än skrift eller bild. Så Högsta förvaltningsdomstolen har helt korrekt att tryckfrihetsförordningen inte är tillämpbar i detta fall för organiskt material. Det är ju frågan om detta organiska material kontra tryckfrihetsförordningen domstolen tagit ställning.
Om någon är intresserad av DNA, borde väl analys av spillning vara tillräcklig? Varför inte organisera egen analys?

4. Ett mänskligt DNA-fall ur Dagens Juridik med vargstänk

2016-10-20 07:51

Samhällets kollaps hotar uppenbart om vi kan kontrollera våra varg-myndigheters göranden och låtanden. Risken är liten, men illa är det om sanningen blir synlig. Därtill måste vi ju förstå att det är vanvördigt skicka runt bitar av en helig varg, frågan är om det inte är ett brott mot griftefriden?
Lite utanför ämnet, men i Dagens Juridik (2016-10-19 11:30) finns redovisat ett fall rörande mänskligt DNA. En invandrad kvinna hade sin son med sig till Sverige. Enligt svensk rätt är det alltid den kvinna som har fött fram barnet ur sin kropp som ska anses vara den "rättsliga modern". Eftersom kvinnan saknade "fött-son-dokument" så gjorde Rättsmedicinalverket en DNA-analys som visade att kvinnan var mor till sin son med 99,999 procents sannolikhet! Med stöd av detta registrerade Migrationsverket kvinnan som mor till sin son.
Skatteverket å sin sida vägrade samtidigt samma mor om att få samma son registrerad som sin son.
Anledning saknas ju att inte göra enkla saker komplicerade, varför saken tröskade genom domstolar och verk.
Till exempel Förvaltningsrätten i Stockholm höll å sin sida med Skatteverket om att, citat: "Resultatet av en DNA-analys säger inte något om vem som fött barnet ...”! Alltså är det inte säkert vilken tik som fött vilken bastardvalp, oberoende av vad DNA-analys visar, kanske om sannolikheten är 100,00000000 procent.
Så där ser ni. Även om våra vargars mödrar är hybrider så bevisar DNA analys inte att en bastardtik verkligen fött sina valpar, eller att eventuellt födda valpar inte är renrasiga. Under sker ju rätt ofta i vargskogen. Detta tycks innebära att enligt svensk juridik så kan två bastardvargar para sig och tiken bli biologisk mor till renrasiga valpar hon fött, eventuellt inte fött, fram ur sin kropp? Detta är väl inte konstigt? Fast lite svårt detta med dna.
Jobbade med denna svåra sak gjorde Migrationsverket, Förvaltningsrätten i Stockholm, Kammarrätten, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, ombud, modern etc. Kostnad okänd - betalas genom att polisen avskriver ytterligare något hundratal inbrott?
Det enda som oomkullrunkeligt kan bevisa att kvinnan fött fram sin son ur sin egen kropp är således ett pappersintyg; ett födelsebevis är vad som krävs för att man säkert skall vara född. Detta kanske även gäller vargbastarder om det skall "bevisas" att det är frågan om bastarder och inte äkta vargar utan papper.

3. Ganska uppenbart

2016-10-19 14:56

Att det blev avslag på denna begäran visar med all tydlighet det skumma i saken. Annars vore det väl på sin plats att spela med öppna kort. Finns inget att dölja vad är då problemet. Börjar mer och mer likna skumma dopnlngsaffärer. Där släpps heller inga provsvar vilket naturligtvis skapar spekulationer. Med all grund. Nej detta bekräftar bara det de flesta av oss redan inser, det finns naturligtvis hybrider i den s.k skandinaviska vargstammen.

2. Märkligt att det är så hemligt

2016-10-19 14:56

Kanske det ligger en hund begraven?

1. Är det bara jag som undrar...

2016-10-19 13:33

...varför lämnas inte detta ut?
Det är i mina ögon helt uppenbart att något ska döljas och aldrig komma ut till allmänhetens kännedom vad gäller vargens dna! Annars finns ingen anledning till att förvägra någon det aktuella materialet eller delar utav det!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons