• Allmogejakt

Domstol avgör om älgjaktsområden i Småland

AktuelltPublicerad: 2011-06-29 13:25

Frågan om hur Kalmar län ska delas upp när det gäller älgförvaltningen är oklar. Jägarna står mot mark- och skogsägarna och nu ska förvaltningsdomstolen avgöra frågan.

Hur stora de nya älgförvaltningsområdena ska bli i Kalmar län är inte klart. Viltvårdsnämnden har skissat på en lösning sedan 2009. I januari 2010 lämnade de in ett förslag till länsstyrelsen där länet var uppdelat i nio områden. När viltförvaltningsdelegationen hade möte den 7 december 2010 fattades beslut om detta.

Nu har mark- och skogsägarna lämnat in ett eget förslag till länsstyrelsen, där länet i stället är uppdelat i tre större älgförvaltningsområden.

Lättare rekrytera förtroendevalda
Från jägarhåll är man inte nöjd med förslaget från mark- och skogsägarna. Jägarna menar att små områden underlättar för rekrytering av förtroendevalda som ska ansvara för viltförvaltningen i respektive område.
Folke Fagerlund från Svenska Jägareförbundet menar att få vill ansvara över älgstammen om det handlar om områden motsvarande en tredjedel av länet. 
– Hela systemet bygger på lokal förankring och kännedom om älgstammen lokalt, säger Folke Fagerlund till tidningen Östran. 

Ekonomiska fördelar
Skogs- och markägarna håller med om att det är viktigt med lokal förankring, men menar att det redan finns i dagens älgskötselområden. De tycker att det finns många fördelar med att bara ha tre områden, framför allt ekonomiska.
– Om man ska ha nio områden är det betydligt fler som ska arvoderas för sitt arbete och kostnaderna stiger. Risken är att man måste höja fällavgiften på älg, säger Elna-Brith av Wåhlberg på Södra skogsägarna till Östran.
Beslutet om älgförvaltningen är nu överklagad till förvaltningsdomstolen. Länsstyrelsen hoppas att domstolen hinner fatta beslut före september.
– Vi hoppas att vi kan avsluta frågan på viltförvaltningsdelegationens nästa möte den 27 september, säger Mattias Persson till Östran.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Alla vill...

2011-06-30 08:35

bestämma men många sitter där för det är märkvärdigt att sitta på olika stolar i samhället. Släpp älgarna fria allmän jakt när den tilldelade kvoten för en viss kommun är full så är jakten över behöver inte vara så svårt men den svenska avundsjukan är så stor så det kan bli svår att genomföra.

1. Och så skall naturligtvis de "förtroendevalda"

2011-06-29 14:30

ha ett arvode för sina uppdrag.
Hörde från mitt län (F) att fällavgiften för vuxen älg skall höjas till 1250 kr för att täcka de ökande kostnaderna med dessa Förvaltningsområden.
Vad är vi på väg?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons