• Pinewood

Domstol provar jakt- och fiskerätt i fjällen

Sameby stämmer staten

AktuelltPublicerad: 2015-03-16 08:00

I maj kommer den infekterade frågan om jakt- och fiskerätt på statlig mark i fjällen upp till domstolsprövning. Domen kan komma att bli prejudicerande, skriver Västerbottens-Kuriren.

Tvistefrågan är vem som ska förvalta jakten och fisket i fjällvärlden, staten eller samebyarna.
Saken har varit en stridsfråga framförallt sedan 1992, då regeringen gav speciellt utsedda återförsäljare rätt sälja jakt- och fiskekort ovan odlingsgränsen. Samebyarna rasade och pekade på att de hade urminnes rätt till förvaltningen och att de förlorat en stor inkomstkälla.

Vill ha ensamrätt på förvaltningen 

Den 27 maj kommer ärendet upp i Gällivare tingsrätt. Girjas sameby i Norrbotten har stämt staten och vill få fastslaget av domstolen, att samebyn har ensamrätt på jakten och fisket i fjällvärlden.
– Utgångspunkten är att en lokal förvaltning av våra naturresurser skall ske av de lokala samhällena, en framgång i domstolen kommer inte innebära att jakten upphör på marker som förvaltas av staten utan enbart att samebyn i stället för staten äger förvaltningen, säger Jörgen Jonsson, förbundsordförande för Svenska Samernas Riksförbund, till Västerbottens-Kuriren.
Samebyarnas medlemmar har rätt till fritt fiske och jakt på markerna. Den här striden handlar om vem som har rätt till förvaltningen.

 "Finns ingen rättsregel"

Jägareförbundet i Norrbotten emotsätter sig samebyns krav. Förbundet vill ha en återgång till reglerna som gällde före 2007, då det fanns restriktioner för utländska jägare.
Staten bestrider sig också samebyns krav.
– Någon rättsregel av det slag som Samebyn påstår finns inte. Samebyns talan är ett uttryck för ett politiskt krav, snarare än ett rättsligt, säger statens advokat Hans Forssell, till Västerbottens-Kuriren.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Jakt och fiskerätt i fjällen.

2015-03-20 10:53

Ja, här är vi överens ingen tvekan. Problemet är att de flesta hemmansägare i fjällområdet vill inte inse detta. Man betalar för jakt på sin egen utmark, godtar dubbelregistrering av älgjakt på sin nu lagfarna jaktmark.
Får rennäringen igenom sina krav i målet vad det gäller ensamrätt att förvalta all jakt på åretruntmarkerna lär vi nog få betala marknadsmässiga priser.
Vi vet att första halvan av 1800-talades insynades stamfastigheter, skattlades med full äganderätt till den enskilde. Staten hade inte några marker här och har inga marker idag heller. Avvittringen beordrades och rev sönder äganderätter för folket. Staten tillskrev sig förvaltning för att komma åt naturresurserna. Myndigheterna som talar om statens marker, bevisa det. Jag antar JK är väl medveten om förhållandet men man måste tjäna staten på den enskildes bekostnad.

3. jakt- fiskerätt i fjällen

2015-03-19 13:00

Vad som gäller i fjällvärlden oavsett JKs utspel är en ägorättsutredning utifrån det äldre fånget, där respektive fångeshandling för respektive stamfastighet redovisas. Östen, rätta mig om jag har fel!

2. Jakt- och fiske i fjällen.

2015-03-19 11:24

Det är som du säger Stig. Min vana trogen hävdar jag Jaktlagen § 10A som talar om var Staten har sin jakträtt.
I skattefjällsmålet hävdade domstolen att samebyn var ingen sakägare, motiveringen var att i samebyn hade nu flera renägande medlemmar som saknade nödig hävd.

JK. skriver i sin utredning 2010 om detta mål att Staten i princip äger ingen mark att förhandla om.

Jag befarar att detta mål blir ytterligare en förvirring som stärker segregeringen här i Norr. Man måste gå igenom historien från början av 1700-talet och framöver, då finner man att jaktlagen gäller och Staten har mycket att stå till svars för.


1. Jakt- o fiskerätt i fjällen

2015-03-19 08:47

Samebyn har ingen utbildad urminnes hävd i fjällen, endast den gamla lappbyn kunde ha en utbildad urminnes hävd! Urminnes hävd är inte den kopplad till en personlig rättighet som kan gå i arv?
Om denna rättegång leder till ett prejudicerande utslag för hela den Lappländska fjällkedjan måste vi som är utanför det aktuella området ha rätt att intervernera i frågan!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB