• Allmogejakt

Drygt 60 lodjur i Uppsala län

AktuelltPublicerad: 2015-03-24 08:53

Länsstyrelsen i Uppsala län är klara med inventeringen av lodjur. Den visar att det finns drygt 60 lodjur i länet, skriver myndigheten.

Inventeringen som gjorts i år bygger till största del av observationer gjorda av allmänheten.
– Vi kan se en minskning av lostammen sedan toppåren 2010 och 2011 men det finns fortfarande gott om lodjur runtom i länet, säger Monica Eriksson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ingen ideell hjälp
Planen var tidigare att göra en stor områdesinventering, då man systematiskt undersöker förekomsten av lodjur i länet. Där krävs det däremot ideell hjälp och Svenska Jägareförbundet tackade nej till att vara med, skriver länsstyrelsen på sin hemsida.
– Vi fick inte med oss tillräckligt många jägare och andra intresserade, vilket gjorde att områdesinventeringen inte gick att genomföra. Vi kommer att göra ett nytt försök till nästa år. Det är viktigt för att få en mer heltäckande bild av lodjursstammen i länet, säger Lennart Nordvarg, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen i Uppsala län.
Inventeringsresultaten ska nu granskas av Viltskadecenter. Därefter ska Naturvårdsverket fastställa resultatet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Det tror jag inte...

2015-03-24 19:31

...ett dugg på. Det finns många fler. Känner många som ser lo i mina trakter (norra uppland) ingen rapporterar, de flesta vet inte att man kan rapportera. Jag har sett lo ett flertal gånger, många spår när det är snö. Jag bryr mig inte heller om att rapportera, ingen ide när ingen kommer ut för att kontrollera. Kanske man kontrollerar ca 10 procent av alla obs. Då skall man veta att dessa rapporterade obs är en väldigt liten del av det faktiska antalet obs.

1. Inventering

2015-03-24 19:30

Det kan ju vara så att det finns en orsak att jägarna inte är intresserade att delta.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB