• Älgskadefondsföreningen

Dvärgbandmask i Småland

AktuelltPublicerad: 2014-09-05 10:05

En femte plats har hittats i Sverige där rävens dvärgbandmask förekommer. Parasiten hittades i rävspillning norr om Växjö i Småland, över 20 mil från den närmaste plats där den tidigare hittats. Fyndet visar att parasiten har större geografisk spridning än väntat.

Fyndet har gjorts av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i ett arbete som drivs som ett EU-projekt och ingår i SLU:s forlöpande miljöanalys, skriver SLU i ett pressmeddelande.
Rävens dvärgbandmask är en parasit som värdväxlar mellan främst rödräv och sork. I sällsynta fall kan även människor drabbas och kan då bli dödligt sjuka.
I forskningsprojektet samlas sorkar och rävspillning in i fyra områden.
I två av områdena är förekomst av dvärgbandmask känd sedan tidigare.

Två positiva prover från Småland
Under 2014 har 271 rävspillningar samlats in. I tio av dem har ägg av rävens dvärgbandmask hittats. Två av proverna kommer från en plats cirka 25 kilometer norr om Växjö, där förekomst inte varit känd tidigare. Det är även den sydligaste fyndplatsen i Sverige.
– Det nya fyndet visar tydligt att parasiten har en större geografisk utbredning än vi har känt till, säger doktoranden Andrea Miller i pressmeddelandet.

Fem fyndplatser totalt
Detta innebär att rävens dvärgbandmask har hittats på fem platser i Sverige – i Västra Götaland, Södermanland, Dalarna och Småland.
– Den nya fyndlokalen verkar skilja sig från de övriga i ett viktigt avseende, säger sorkexperten Gert Olsson.
– I området finns inte så mycket jordbruksmark. Därmed borde det inte finnas så stora bestånd av den kända parasitmellanvärden vattensork. Vi måste därför anstränga oss för att identifiera vilken smågnagarart som är den sannolika mellanvärden i detta område, tillägger han.

”Fortfarande en ovanlig parasit”
Om detta betyder att rävens dvärgbandmask sprider sig, eller om parasiten hittats tack vare att det letats mer metodiskt, kan forskarna inte svara på.
– Dvärgbandmasken är fortfarande en ovanlig parasit och därmed ökar sannolikheten att hitta den inom ett visst område när vi tar fler prover än man gör i det nationella övervakningsprogrammet som utförs av SVA. Våra fynd visar dock tydligt på det stora värdet av att det bedrivs forskning om parasiten parallellt med den nationella övervakningen, säger projektledare Johan Höglund.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Som att

2014-09-11 08:58

vargen inte åker bil..

14. Gör något nu!

2014-09-10 16:35

Jaha alla som på olika sätt ska dribbla till det med denna dvärgbandmask. Vem eller vad som har fixat till med en ytterligare biologisk mångfald har ingen betydelse. Om det är råtta, sork eller lämmel har väl heller ingen betydelse för vem som är mellanvärd. Rävens dvärgbandmasken finns nu i vår natur och det naturligaste vore väl att man tar tag i problemet och gör något. Man kan knappast utrota sork, råtta eller lämmel utan det återstår då det andra alternativet. Genom att skjuta av och hålla bestånden av räv och varg så dessa finns i så små populationer skulle man kunna ånyo utrota denna hemska sjukdom. Men redan nu ser vi att olika personer försöker dribbla samt trixa med olika alternativ så sjukdomen verkligen hinner att få fäste. För se vargen den kan ju inte vara den som gör att smittan sprids.

13. En cykel med flera djur inblandade

2014-09-07 15:37

”Rävens dvärgbandmask har en livscykel som omfattar en huvudvärd i form av en räv och
en mellanvärd som vanligen utgörs av en gnagare såsom sork eller mus. I huvudvärdens
tunntarm utvecklas en bandmask, som producerar sektioner som är äggfyllda och förs ut med värddjurets avföring. Äggen sprids i omgivningen och fastnar även i huvudvärdens päls. Äggen kan sedan ätas upp av en gnagare, och där utvecklas till en så kallad blåsmask i gnagarens lever. Om gnagaren blir uppäten av en räv kan cykeln fullbordas genom att blåsmasken utvecklas vidare till en ny bandmask i rävens tarm. ” (från statens utredning: ”Förslag till åtgärder för att skydda folkhälsan med anledning av att rävens dvärgbandmask påvisats i Sverige”)

Om hunden rullar sig i rävavföring och får ägg i pälsen och hunden slickar sig eller liknande, så kan det utvecklas blåsmask i hunden, vilket den blir mycket sjuk av. Om människan klappar hunden, och slickar sig om fingrarna eller eller liknande, så kan blåsmask utvecklas vilket är livshotande och mycket plågsamt för människan. Det kan också finnas, med låg sannolikhet verkar det som, ägg på bär eller liknande, som människan kan smittas av.
Det är alltså en cykel med flera djur inblandade. Bland annat vet man inte vilka gnagare eller sorkar som kan vara mellanvärdar. Undersökningar har initierats.
Sorkarna utgör en depå av smitta. Det behöver gå ett antal år, fyra år tror jag någon skrev, innan sorkarna blir smittfria.
Om spridningen skett med bil och infekterade hundar, som Kerstin Fredin påstår, verkar inte forskarna veta mycket om. Det har bara upptäckts fem styck infekterade rävar från fyra platser. Det gör att osäkerheten är stor. Hur ”mönstret” är vet man lite om.

Här är några länkar:
Rävens dvärgbandmask

http://www.sva.se/ravensdvargbandmask

http://www.jordbruksverket.se/download/18.4b2051c513030542a9280008366/Slutrapport+EM+110615.pdf

12. Den största spridaren av masken.....

2014-09-07 10:02

....och som sannolikt är den som dragit in den i Sverige, är turisters oavmaskade hundar, eller sådana hundar som svenskar själva har smugglat in.
Med bil kommer man långt på en dag, och hade spridningen skett med hjälp av vilda djur, så hade spridningsmönstret sett helt annorlunda ut.

11. Många frågor från en som inte vet om EMi.

2014-09-07 10:02

Jag utgår från att spridningen både är beroende av vilka värddjur det gäller, deras populationstäthet, utbredning, rörelsearea och smittobeteende.
Om det nu "bara" är sorkdjur och räv, innebär det då att sorken sprider till räv men inte räv till sork men däremot räv till räv? Räven kan vi slå ut med jakt men sorken är hopplöst. Innebär det i så fall att när räven kommer igen efter att vi skjutit ned stammen så blir de åter smittade eller är masken beroende av cirkulation mellan de olika värddjuren?
Vore intressant att se en vetenskaplig studie som klarlägger dessa samband och därmed utbredningstakt mm. Det skulle kunna innebära en mer träffsäker riktad jakt/åtgärd för att stoppa maskens spridning.
Om nu EM inte kan överföras till andra arter t.ex. hunddjur, vad är då problemet?
Är det bara jag som är okunnig?

10. hmmm...

2014-09-06 21:47

egentligen spelar det ingen roll hur den kommit hit nu när den är här...och när spridning kommer att ske kommer de värddjur som rör sig över störst ytor även att sprida den mest....allt annat är....bullshit rent ut sagt...

9. Rävens mask är ett eget problem!

2014-09-06 21:47

Nu få ni väl ändå ge er! Vargen har sina välkända och omdiskuterade negativa sidor. Men det finns även andra negativa saker som också är värda att diskutera. All negativt behöver inte vara vargens fel!
Det finns åtminstone två dvärgbandmaskar. Det finns flera för hund (bland annat Echinococcus granulosus ) och därmed även för varg, och en annan art för räv; ”rävens dvärgbandmask” (Echinococcus multilocularis)(kallad EM)). Det är rävens dvärgbandmask som diskuteras nu. EM lever i sorkar. När räven äter sorken får den i sig EM-masken. Eftersom varg inte huvudsakligen äter sork, så har den lägre chans att bli infekterad och att sprida masken. Om den dock skulle råka få isig den, så kan den sprida rävens dvärgbandmask långa sträckor. Detta håller ”forskarna” och myndighetspersoner med om. Det är inget de sticker under stol med. Men rävarna är fler och även ungrävar vandrar långa sträckor.
Det är inte känt hur länge rävens dvärgbandmask har funnits i Sverige. Med liten provtagning har man inte kunnat upptäcka den. Den verkar vara spridd över ett såpass stort område att den kan vara allmänt spridd och kan ha funnits länge. Detta är spekulationer. Man vet helt enkelt inte. Detta erkänns! Men man behöver inte skylla allt ont på vargen.
En intressantare fråga är hur svårt det är med rävjakt. Skulle man kunna tunna ut rävstammens såpass lokalt att sjukdomen dör ut med de sällsynta infekterade rävarna? Få infekterade rävar medför många sorkar som är icke-infekterade. Det gör att nya (sällsynta) rävar har låg chans att bli infekterade. Sjukdomen skulle dö ut med de gamla infekterade rävarna.
Jo, det är sällsynt att människor blir sjuka av rävens dvärgbandmask. Jo, det drabbar i första hand folk med landsbygdsanknytning. Detta är en anledning att kräva att åtgärder görs!
Låt oss diskutera jakt! Hur svårt är det med rävjakt?

8. Norge ett föredöme

2014-09-06 08:55

De kräver att dumma svenskar ska ha intyg att deras gulledjur är avmaskade tyvärr så kan de ej kräva av svenska staten att de ska avmaska sina älsklingsdjur vargen, så den enklaste lösningen för att hindra smittspridning i skandinavien vore mer jakt på svenska vargar i Norge, då ingen tror att dessa styrande i landet Sverige ska förstå vad de håller på med nämligen att förstöra svensk natur för all framtid. Bra jobbat inom projekt varg och skandulf ni lyckades med vad ingen någonsin ens försökt förhoppningsvis visste ni inte vad ni gjorde!!

7. hur många....

2014-09-05 22:00

Som reser utomlands med hundar (avel,utställningar, hämta nyköpta hundar, semester mm) är medvetna om att hunden skall avmaskas en viss tid INNAN hemresa...Vi reser kors och tvärs med hundarna nuförtiden...och en del hämtar hem hundar som inte har vare sig avmaskats eller vaccinerats! I det här fallet tror jag att människan är den skyldige syndaren!

6. räv har funnits alltid...

2014-09-05 22:00

...men de öppna gränserna inom EU, och ivern att rädda de söta doggarna från sydliga länder är nytt.
Dessutom är rävjakten ineffektiv i Sverige. De ivrigaste rävjägarna i Finland förespråkar inplantering av räv. Lokalt är räven slut.
Ingen multilocularis i Finland??? Vi är närmare smittcentrum och vargcentrum?Kan någon förklara hur det är så om vargen är bäraren?

5. Mycket märkligt

2014-09-05 17:50

Räv det har vi haft i Sverige alltid. Men inte dvärgmask innan Gråben fick sprida sig här och gränskontrollen av införda djur slopades. Det var bara Skamdinavien o Grönland som var fria från detta gissel. Är "mupparna" nöjda nu när vi är "globaliserade"? Slut med att ta sig en nypa bär när man går i skogen.

4. Kom ihåg

2014-09-05 17:40

SVA har konstaterat att
1. Sjukdomen kräver livslång behandling. Ca 1 miljon per patient och år
2. Det är sällsynt att människor drabbas
3. Endast en liten del av befolkningen är i farozonen. Vi på landet
Alltså är det inget att bry sig om.

3. #2

2014-09-05 16:36

Intressant. Vad säger Torbjörn Eriksson och miljöpartiet?

2. Rödräv vs. Varg

2014-09-05 14:01

Ett revir för en rödräv är mellan 500 och 2000 hektar och för varg i regel mellan 75 000 och 200 000 hektar. Man behöver inte mycket i studielån för att förstå vilket av dessa hunddjur som kommer att orsaka den största geografiska spridningen av denna mycket ovälkomna parasit.

1. Kunskap

2014-09-05 12:37

om värddjur enligt wikipedia:
Livscykel
Echinococcus multilocularis sprids genom så kallad sylvatisk smitta, dvs. mellan vilda djur, men kan även spridas via tamdjur. Dvärgbandmasken lever i tunntarmen hos sin huvudvärd som är hunddjur; räv, fjällräv, varg, hund och mårdhund (Statens Veterinärmedicinska anstalt) men även katt.
Är väl det hunddjur som kutar ikring mest i landet.
Kanske dags för forskarna å erkänna vad vargen sprider i Sverige förutom död å förintelse.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere