• Allmogejakt

Dyrare och längre älgjakt

AktuelltPublicerad: 2012-05-23 10:02

Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat att höja fällavgifterna för älg. Samtidigt ska älgjaktstiden förlängas med en månad.

Till jakten som drar igång i höst har fällavgifterna höjts till 700 kronor för en vuxen älg och en kalv kostar 150 kronor. Innan höjningen kostade vuxen älg 500 kronor och kalv var avgiftsfri. 
Beslutet att höja fällavgifterna togs under ett möte med viltförvaltningsdelegationen och motiveras med att de behövs för att finansiera den nya älgförvaltningen. 
Dock menar delegationen att målet är att avgifterna ska vara så låga som möjligt och hoppas att de ska kunna sänkas.

Jakt tillåts februari ut
Länsstyrelsen har även beslutat att förlänga älgjakten med en månad, som då under vinterjakten får pågå till den 28 februari. Syftet är att jägarna ska få bättre möjlighet att fälla älgarna på deras vinterbetesplatser.
Hur stor tilldelningen blir är ännu inte klar, utan beslut kring det väntas runt midsommar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Länsstyrelsen

2012-05-28 08:49

Redovisar offentligt att man inte klarar av att förvalta älgstammen i stora delar av landet. När jägarkåren år efter år inte klarar av att fälla tilldelningen (vilket aldrig varit problem förr) och samtidigt höjer tilldelningen trots att antalet sjunker, så vill man förlänga tiden? Man vill såklart få bort älgen så man sen kan sitta arbetslös och vara stolt över sin katastrofala insats. Jag rekomenderar att kopiera länstyrelsens redovisning av sitt jobb. Blir förvånad om den finns tillgänglig länge till.

9. sparka byråkraterna som inte begriper

2012-05-27 12:05

Älgen måste få vara där den är vintertid och det borde skogsägarna där komenseras för, Vad är vitsen med begränsning av tilldelning på högre marker när de ändå ska skjutas någon annan stans ?? Nu skulle alla bojkotta älgjakten ett år snart är det för sent till ära rovdjursvänner.

8. Arealbegränsningarna

2012-05-24 09:07

Är ju till för att större områden ska bli ojagade, flera älgar finns kvar till varg och andra rovdjur. Hur logiskt är det att stora arealer med gles stam ska jagas men "mindre" områden upptill 400 ha får jaga kalv i 5 dagar även fast älgarna kalasar på skogen. Svaret från länsstyrelsen är skyddsjakt. Å det är ju inte så man vill bedriva jakten.

7. förlängd jakt

2012-05-24 09:07

Måste vara hemskt om man ska skjuta älg i slutet av februari, tänk att skjuta en dräktig ko.Hur långt har inte fostret kommit då. Känns som ett jävla sätt att bestämma älgjakt så långt fram. Har sett nyfödda kalvar i början av maj.

6. Februari - djurplågeri!

2012-05-24 09:07

Så har vi alltså fått ta del av upplägget för kommande älgjakter. Upplägget säkert välkomnat av skogsbolagen, jakt på älgar ända fram i februari. I Dalarna inte sällan djup snö med flera månaders sträng kyla. Jag tänker i första hand på älgkor med kalv (ar) i magen? Här finns tydligen inga invändnignar från djurskyddet eller etisk nämnd?
Vart är vi på väg? Finns forskning på konsekvenser av detta? I Furudal "forskades" det en vinter med skytte från helikopter. Hur klarade sig korna där?

5. Var finns logiken?

2012-05-23 16:53

Man sätter arealspärrar för att registrera licensområden och många mindre marker hänvisas till kalvjakt upp till 5 dagar, samtidigt förlänger man jakttiden för att man skall hinna fälla tilldelningarna.

4. Älgskötsel?

2012-05-23 13:52

Just nu bildas älgskötselområden och förvaltningsområden runt om i Dalarna. Vad är det för vits med höglänta skötselområden om älgarna ska skjutas undan på lägre marker? Vilken punkt står det under i Lsts älgskötselplan.
Och slantarna ska väl förvaltningsområden ha genast för arvoden, reseersättningar, datorer m.m som behövs nu, om man ska komma igång nån gång.

3. Tydligen

2012-05-23 13:52

Precis som M-E säger.
Jag uppfattar samma sak,Notan för varghysterin har visst dykt upp nu,och vilka drabbas av detta än en gång,
Någon som vill ge sig på en kvalificerad gissning ??
Ibland känns det som om dom medvetet vill slå ner på vissa samhälls grupper,Titta hur polisen agerar mot människorna,Åklagare , lst,nvv,naturbevakare M.Fl ,detta kan högst omöjligt vara en "ren tillfällig slump".
Det känns som om dessa gemensamt planerat att slå ned på både jägarkåren samt landsbygdsbor succesivt med tiden.
Är det bara jag som känner så,eller har flera haft samma eller liknande tankegångar??

2. Till Vargen

2012-05-23 11:45

De behöver väl mer pengar till vargen så klart , det kan man väl räkna ut med Rö-hå--t

1. LST Dalarna

2012-05-23 11:44

Det finns väl personal där som kan frigöras från sina "arbetsuppgifter" och administrera detta? Därmed behövs ingen höjning av fällavgifter, snarare kan de sänkas från dagens nivå.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons