• Älgskadefondsföreningen

Dyrare ta jägarexamen

AktuelltPublicerad: 2015-04-28 15:13

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter för jägarexamen. Bland dem finns en uppdatering av avgifter.

Naturvårdsverket anser att dagens teoriprov för jägarexamen är bristfälligt, eftersom man kan hitta svaren på exempelvis internet och det därför ger en missvisande bild av vad personen egentligen kan. 
Avgifterna för de olika proven föreslås också höjas, då de varit desamma under de senaste tio åren och inte längre ger tillräcklig ekonomisk täckning för att finansiera nya teoriprover. 
Naturvårdsverket föreslår därför att avgiften för en komplett jägarexamen bör höjas från 840 kronor till 1 000 kronor.

Praktiska prover ska ske på godkända banor
Verket föreslår också att möjligheten att avlägga högviltprov på skjutbana för klass 1 försvinner, eftersom få personer genomför högviltprovet på älgskyttebanor och att antalet provbanor för jägarexamen i dag är avsevärt fler än när den nuvarande skrivningen i föreskrifterna gjordes.
Alla praktiska moment i jägarexamen ska därför genomföras på en godkänd och besiktad skjutbana för jägarexamen, föreslår Naturvårdsverket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Nya priser

2015-04-29 09:15

Då vi på provbanorna tagit över registreringen av avlagda prov så kommer väl en höjd avgift att tillfalla oss.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere