• Älgskadefondsföreningen

Ekochef bemöter kritik

AktuelltPublicerad: 2013-12-13 18:28

Ledningen för Dagens Eko vidhåller att man agerat korrekt i historien med hur många lodjur Sverige hade 1995. Man har struntat i att intervjua ansvariga forskare eftersom Ekot ”gör nyheter för en bred publik”, skriver Michael Österlund på Svensk Jakt.

Jakt & Jägare har vid flera tillfällen rapporterat om det märkliga larm som Artdatabanken gick ut med om lodjuren en vecka före riksdagsdebatten om hur många rovdjur Sverige måste ha. Här kan du höra bakgrunden.
Siffran för 1995 är avgörande, enligt EU:s regler, för det var då Sverige gick med i uniuonen. Den vedertagna siffran har under nästan 20 år varit att lodjuren var kring 1 000 individer i Sverige i mitten av 1990-talet.

Larm lagom till riksdagsdebatten
Men en vecka innan saken sak debatteras i Riksdagen slår Artdatabanken larm om att tidigare beräkningar är fel och att antalet lodjur var minst 1700 år 1995. Till grund för sitt larm hade Artdatabanken bland annat uppgifter från förre rovdjurshandläggaren på Naturvårdsverket, Robert Franzén. Han sitter numera i Svenska Rovdjursföreningens styrelse och tycker till och med att antalet lodjur i Sverige 1995 måste sättas till 2 350.
Ansvarige forskaren Olof Liberg fattar inte var Franzén och Artdatabanken fått sina siffror ifrån. Han förvånas också över att Dagens Eko, trots att de talat med honom, inte berättar den andra sidan av saken, att siffrorna inte stämmer.

Bjärvall ger Liberg stöd
Liberg får stöd för sina beräkningar av en annan pensionerad rovdjurshandläggare vid Naturvårdsverket, Anders Bjärvall.
Förre chefredaktören, Jan Henricson, skrev en krönika i Svensk Jakt och slog fast att Dagens Eko blivit en megafon för rovdjurskramare. Henricson kritisterade också det faktum att Ekot rapporterade om APU:s larm om rävfällor, men struntade i berätta när polisen uteslöt att de använts för att jaga vargar med.

Ekochefen svarar
Nu svarar redaktionschefen på Ekot, Michael Österlund, på Henricsons kritik. Österlund konstaterar att rapporteringen räcker med det som varit eftersom Ekot gör nyheter ”för en bred publik”.
”Vi har inte gått vidare och tagit reda på exakt vilka fel som begicks för snart två decennier sedan, eller vilka rapporter som ligger till grund för Artdatabankens nya bedömningar, men jag har förståelse för att exempelvis en jakttidskrift med sin specialintresserade publik väljer att göra detta. Vi anser att inslaget tydligt visar att det finns tvivel på de ursprungliga beräkningarna, men att regeringen ändå väljer att gå på dessa siffror”, skriver Michael Österlund.

”Smått häpnadsväckande”
Jan Henricson svarar på svaret. Han efterlyser att Ekot börjar granska miljövännernas argument.
”Det är intressant att Ekot nöjer sig med att konstatera att en konflikt föreligger, men inte bryr sig om att granska de bakomliggande orsakerna. Det är faktiskt ett smått häpnadsväckande avslöjande: Att en av Sveriges tyngsta nyhetsredaktioner inte intresserar sig för att ta reda på fakta, och att ”nyheten” skulle bestå i att två parter är oense i en fråga som sedan årtionden varit svårt infekterad av konflikt”, skriver Jan Henricson.
När det gäller larmet om rävfällorna i vargrevir svarar inte Österlund.

Här kan du läsa hela Jan Henricsons krönika.
Och här kan du läsa Ekochef MIchael Österlunds svar och Henricsons svar på svaret.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Ekot sprider lögner

2013-12-17 10:23

Att karln ej vill svara säger det mesta och det är kanske lika bra annars får vi väl höra mer lögner och de får visa sin okunskap.
Att han sprider lögner till en bred publik det har vi noterat
Att han har stora brister och okunskap i ämnena har vi också noterat.
Att hans trovärdighet har minskat med detta uttalande har vi noterat

11. en anmälan

2013-12-17 08:17

På ekot borde vara på sin rätta plats å en där hela publicservice situationen ifrågasätts när då ham förklarar att ta parti är intebderas bekymer då dom når en stor upptags bredd ! Nä ska vara som på en vanlig arbetsplats att ett sånt misstag så ska ansvarig reporter och redaktion och chefer få gå när inte källa och fler parter intervjuas.. ha detta vart en skoluppsats hade det hela underkänts pga ej kollat källorna... men inte på skattefinanserade stället där dom jobbar för folket...

10. Ekot: Megafon för MP och V

2013-12-15 11:11

Återigen; Ekot är en megafon för MP och V, inget annat. Deras uppgift är att vara propagandamaskin för MP och V.
När detta nu allt tydligare framkommer, kommer också viljan att sponsra dessa partiska media att drastiskt minska. Eftersom Sveriges folk till övervägande majoriteten inte sympatiserar med MP och V (Ekot) så kommer också betalningsviljan att gå ner till 0 eller 15%.
Vi vill inte ha en media som är propagandaapparater för politiska partier, vi vill kunna lita på att media är opartiska och belyser saker från olika vinklar.
Ekot visar nu att så inte är fallet. Det är början på slutet på Ekot. Garanterat.
Hoppas att Österlund och andra journalister blir arbetslösa och får försörja sig på hederligt arbete istället för propaganda.
Jag tror att svenska folket mer och mer börjar ifrågasätta media och att de börjar förstå att den svenska pressen idag endast är en propagandaapparat för de politiska partierna. Det är inte det vi vill ha, och det kommer ofelbart att leda till en upprensning i medialeden.

9. Per B #2

2013-12-14 17:40

När kvoten för lodjursjakt gavs 1995- Hur många lodjur uppgavs det då att det fanns i Renbeteslandet?- söder om om renbeteslandet??
Jag lever i Dalarna där lodjursstammen anses vara väldigt vikande,men där det brukar vara fullskjutet efter 2 timmar av första dagen, de år som vi får nån tilldelning.
Man kan ju inte komma med vissa siffror i vissa lägen och andra siffror i andra lägen, då är man ju inte trovärdig.

8. Oberoend

2013-12-14 10:54

Ska inte SR tillhöra public service (alltså helt opartisk) Tycker ni det verkar så?

7. Jämför ord och handling

2013-12-14 10:54

Saxat från Ekots nyhetspolicy:
"Sant och relevant
Grunden för Ekots nyhetsvärdering är att det som sänds skall vara sant och relevant."
" Trovärdighet
Lyssnarna ska kunna tro på vad vi säger. Vår rapportering ska präglas av noggrannhet, saklighet och objektivitet. Trovärdigheten är Ekots kännetecken."
"Snabbheten är ett av radions viktigaste konkurrensmedel. Dock måste sanningskravet i alla lägen sättas främst."

6. Inte förvånad.

2013-12-14 10:54

Journalister verkar skriva i egen sak. Opartiskhet verkar de inte veta vad det är. När man läser om sådant som man verkligen kan, så ser man uppenbara fel. De skriver säkert fel om sådant som man själv inte känner till också. Jag har lärt mig att man ska ta det mesta med en nypa salt.
Men ett är ju säkert, att efter det här litar man inte på Ekot.

5. Det går åt rätt håll

2013-12-14 10:53

Det är bra att den s.k. Miljörörelsens negativa avarter dras fram i dager. Den är väl rustad i vårt mediala samhälle, har goda förbindelser med ledande nyhetsredaktioner och en klar strategi hur budskapet förs fram. Det finns klara tendenser till elititism och ensidig tolkning av luddiga miljölagar typ miljöbalken. JoJ ska ha all heder av sin oförtrutna kamp för jägarintressena.

4. Pinsamt....

2013-12-14 10:53

Det är beklämmande att inte SR (dagens eko) inte bryr sig om alla fakta i sin nyhetsrapportering. Hur skall man kunna lita på att alla fakta grävs fram i andra nyheter när man hör och läser sånt här?? Man får hoppas att SR ser över sin personal och plockar bort dom som inte arbetar objektivt.

3. Skandal!

2013-12-14 10:53

Detta är ju bara svart på vitt när det gäller huvuddelen av massmedia: Så här har flera media "justerat" rapporteringen hela tiden. Det har vi ju förstått sedan länge och det har också kommenterats och debatterats på denna sida.
Det är bara förvånande att Ekot's chef så tydligt trampar i klaveret och medger att det är "så man jobbar" med rovdjursfrågor. Hos Ekot är jägarna ett "särintresse". Resten av landsbygden och många andra tillhör tydligen också samma "särintresse".
Var har opartisk och saklig granskning tagit vägen?
Lägg ned Ekot. En onödig verksamhet som bara kommer att saknas av särintresset kramare. Dom är ju numera i minoritet.

2. Lev upp till era ideal!

2013-12-14 10:52

Om nu Jakt och Jägares journalister är så väldigt bekymrande över ekots nyhetsrapportering och eventuella opartiskhet och hur detta kan skada journalistkårens anseende, vore det då inte lämpligt att leva upp till det ni kräver av ekot och själva göra en kritisk granskning av de olika uppgifter som florerar? Till exempel fanns det enligt en rapport författad av Liberg m.fl. (2006), ca 750 lodjur söder om renbeteslandet 1995. I den första svenska inventeringen av antalet lodjur norr om detta område som skedde 1998 fanns det ca 900 lodjur i detta område, och populationen har sedan dess varit i nedgående. Så journalister och redaktörer på Svensk jakt: 1. Hur många lodjur fanns det i renbetesområdet 1995 enligt er?, 2. vad anser forskarna?, och 3, vad grundar forskarna dessa uppgifter på? Det är väl det minimala ni borde redovisa och ställa kritiska följdfrågor om innan ni går i polemik för att ekot inte gjort motsvarande? En del av detta journalistiskt arbete måste givetvis innefatta hur regeringen kan anse att 700 lodjur ”räcker”, trots att det enligt er egen artikel fanns ca 1000 lodjur i mitten av nittiotalet. Ni är säkerligen medvetna om att den allmänt denna ”allmänt vedertagna” numerär av hur många lodjur det fanns vid EU inträdet inte får understigas, ändå har jag inte läst eller hört en enda kritisk fråga om detta till ansvariga tjänstemän eller ministrar, dvs exakt det ni nu gång på gång kräver av ekot.

Svar direkt
Vi har refererat vad den ansvarige forskaren Olof Liberg anfört om siffrorna som Artdatabanken larmar om. Här kan Per B lyssna hur Liberg kommer fram till sina siffror:
http://www.jaktojagare.se/aktuellt/uppmanades-morka-siffror-om-lo
Liberg får stöd av förre rovdjurshandläggaren på Naturvårdsverket, Anders Bjärvall. Den intervjun kan höras här:
http://www.jaktojagare.se/bjarvall-stodjer-libergs-losiffror
Vi har även intervjuat Artdatabankens Hjalmar Croneborg där han fått ge sin syn på saken. I samtal med Croneborg, efter intervjun, medger han att det kanske behöver "ordnas ett seminarium" så att siffrorna kan gås igenom igen.
Vi har hört de inblandade parterna, Ekot har valt att endast intervjua den som plötsligt vill ha många fler lodjur.
Per B får ursäkta, men Jakt & Jägares redaktion finner inget självändamål i att ha många rovdjur. Vår uppgift är att stå på de utsatta människornas sida, de som ska leva med rovdjuren.

Mikael Moilanen, reporter

1. Den här formuleringen säger allt!

2013-12-14 10:29

"Vi anser att inslaget tydligt visar att det finns tvivel på de ursprungliga beräkningarna, men att regeringen ändå väljer att gå på dessa siffror."

Det finns ingen oenighet. Ekot går rakt i fällan och serverar en partsinlaga som en sanning. Innan denna partsinlaga (som uppenbart är ett beställningsjobb av SRF) publicerades i deras eget nyheter fanns ingen som helst oenighet. De skapar den själva genom att publicera det och sedan försvarar de sig genom att säga att deras egen publicering ger de rätt att hävda en oenighet!

Detta är ett uppenbart brott mot deras regler och de blir garanterat fällda om de anmäls till granskningsnämnden.

Hand upp den som tror att de tar in en nyhet om att vi i Sverige har 1000 vargar och att vi utan vidare kan skjuta 500 i vinter utan faktakontroll och kommentar från SNF eller SRF?

Eller varför inte en nyhet om att deras egna journalister till 71 % sympatiserar med MP och V medan nämnda partier endast har stöd av knappt 15 % av folket? Med en direkt återkoppling till varför de så tydligt tar parti för fler vargar? Enligt de själva finns det ju ett nyhetsvärde så snart någon har sagt något. Och om de själva inte tycker att detta påstående stämmer är det ju en ännu större nyhet för de att rapportera eftersom att det då finns en OENIGHET i frågan. Sensation!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons