• Älgskadefondsföreningen

En dömd, en frikänd i Fansenfallet

AktuelltPublicerad: 2013-05-03 16:11

Den ene av männen i Fansenmålet, där en vargtik dödades, döms till fängelse i ett år och nio månader. Den andre mannen frikänns.

Söndagen den 6 februari 2011 påträffades en ung vargtik från Sjösvedenreviret i närheten av sjön Fansen i Bollnäs kommun i Hälsingland. Hon hade dödats av trubbigt våld.

I slutet av augusti samma år anhölls de båda misstänkta männen, i 40- respektive 50-årsåldern. Miljöåklagare Åse Shoultz åtalade dem för att de tillsammans och i samråd dödade vargtiken, den äldre av dem på skidor och den yngre på snöskoter.


Upptäckte blod
Den döda vargen upptäcktes av en boende i området som var på tur på sjön och hittade blodspår.

Skidåkaren är bunden till området genom DNA. Han pissade på en plats. Han medger att han spårat varg i området, men hävdar att det var med avsikten att fotografera. Mannen nekar till brott.

Båda männens mobiltelefoner har varit uppkopplade mot telemasten i området. Dagen då vargen slogs ihjäl ringde de båda männen till varandra ett flertal gånger.


Bevisningen
Åklagaren försökte vid rättegången leda i bevis att skidåkaren tolkat bakom skotern, att de båda männen tillsammans stötte upp en vargflock och att en vargtik sedan kördes på med skotern. Avslutningsvis slogs hon i huvudet med en träpåk.

Som bevis mot skoterägaren har åklagaren anfört skador som fanns på skotern som skulle ha uppkommit när vargen kördes på.


Hår från hunddjur
Mannen har förklarat att han har en tuff körstil och det händer då och då att han rullar med sina skotrar. Ett hårstrå som kriminalteknikerna påträffade kunde inte knytas till någon art. Det är enbart fastslaget att hårstrået kom från ett hunddjur.

Tingsrätten finner det fastslaget att skidåkaren deltog i dödandet av vargen. Det finns bara spår efter en skidåkare och längs skidspåren har skidåkaren pissat.

Rätten finner det inte bevisat att skidåkaren höll i påken och slog, men han var delaktig i gärningen, menar rätten.
Skoteråkaren frikänns, eftersom rätten inte kan utesluta att det är någon annan skoteråkare som varit delaktig.

Tingsrätten skriver om domen mot skidåkaren:


Rätten om domen
”För grovt jaktbrott stadgas fängelse sex månader till fyra år. Då straffskalan för brottet skärptes den 1 juni 2001 uttalades i motiven till ändringen att jaktbrottsligheten är så omfattande att den utgör ett allvarligt problem vid förvaltningen av bl.a. vargstammen.

Straffskärpningen var en markering av att det finns anledning att se allvarligt på den grova jaktbrottsligheten (prop 2000/01:57 s 49).

Det grova jaktbrott som xxxx gjort sig skyldig till är av sådan art och straffvärde att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga, såvida inte särskilda skäl föranleder annat. xxxx förekommer inte i belastningsregistret och han lever under ordnade förhållanden. Det finns inte skäl att frångå ett frihetsberövande. Tingsrätten bestämmer påföljden till fängelse. Brottets straffvärde överstiger väsentligt den lägst stadgade straffnivån för grovt jaktbrott. Straffvärdet motsvarar fängelse ett år och nio månader”, skriver Hudiksvalls tingsrätt i domen.

Den skidåkande mannen ska också betala 24 000 kronor i skadestånd till staten för vargen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Tyskterrier #12

2013-05-05 21:30

Det tycker jag inte. Hade någon jagat en människa med snöskoter för att sedan köra över och slå ihjäl denne hade jag personligen ansett att livstid eller minst 10år varit ett motiverat straff. Det är brottets genomförande och råhet jag tar hänsyn till.
Men jag förstår att det är många här som tycker att detta djurplågeri och jaktbrott inte skulle leda till något straff alls eller som mest dagsböter. Jag anser dock att djurplågeri och grova jaktbrott helt klart berättigar till 1-2 åriga fängelsestraff.

13. Dömd och därmed skyldig?

2013-05-05 21:29

Det är ju tur att det inte är dödsstraff på att slå ihjäl en varg, så att felaktig dom kan rättas till. I början av 60-talet betalades skottpengar ut, och det dröjer inte länge förrän vi är där igen.

Och visst, vid första anblicken och med målande beskrivning av vargens ångest och skoterförarens onda och kallblodiga avsikter så är det många som tycker att det är en avskyvärd handling. Men tänk på att så gott som varje djur som vargen äter går en betydligt grymmare död till mötes.

12. Simon #9

2013-05-04 16:53

tycker tydligen att vi skall jämställa vargen med människan...
bara uppsåtet som skiljer enligt honom...har tusan tänker man då??

11. Hur kan

2013-05-04 16:03

1 död inavlad varg försvåra förvaltningen av vargstammen. Den paragrafen är helt inaktuell då den antogs när vargstammen inte ens va en tiondel av vad den är idag. Brottet i sig var dock inget jag ställer mig bakom.

10. Tur skidåkaren inte hade skoter!

2013-05-04 16:02

Med andra ord kom rätten fram till att den dömde inte kört på vargen, därav det låga straffet! Inga hål efter skidspetsar i vargen! Däremot har han skidat efter samma varg och kan eventuellt varit på plats när samme varg tagits av daga! 1 år och 9 månader är detta verkligen möjligt!

9. Skärp er

2013-05-04 16:02

Det är skillnad på uppsåt att döda och att av misstag döda. I fallet med vargen förföljde ju förövarna sitt offer för att sedan plågsamt helt enkelt köra över den och slå ihjäl den.
I det andra fallet som ni jämför med liknar det mer vållande till annans död, utan uppsåt.
På samma sätt som det är skillnad om jag medvetet kör ihjäl en människa eller av en olyckshändelse.

8. Den här veckan har rättsväsendet...

2013-05-04 16:01

...verkligen visat sitt fulaste ansikte! Är det så här vi skall ha det i framtiden? Och det här betalar vi skatt till?

7. Dömd och därmed skyldig

2013-05-04 16:00

Sluta nu vänner. Dömd för grovt jaktbrott, dessutom ett ganska vidrigt genomförföljande med en snöskoter. För mig är han nu skyldig intill dess att en eventuell överklagan och friande dom säger något annat.
Jag har ingen uppfattning om detta var en sista desperat åtgärd från en trängd djurhållare vilket för mig vore en förmildrande omständighet. Som det nu är har jag lätt att ta ställning. En vanlig dömd brottsling som tagit lagen i egna händer.
Att lagen är inkonsekvent och sätter straffvärdet högre än grovt vållande till annans död är en annan sak. Det är överheten som vill sätta åt vanligt folk som opponerar sig. Detta för att myndigheterna är rädda för slikt folk som höjer sin röst. Det har inget med rätt och rättvisa att göra, ännu mindre med folkförankrad moral. Därför kommer vi att fortsätta protestera mot det maktmissbruk som pågår. Men vi skall välja våra strider.

6. Varg värd mer än människa

2013-05-04 15:58

Kan bara konstatera att en varg har högre värde än en människa. Så här långa straff döms inte ut för knivmord eller dödsskjutningar på stan. Vart är Sverige på väg?

5. Försvara inte handlingen!

2013-05-04 15:58

Visst är straffet hårt men det kom ju nte som en överraskning direkt eftersom det här är första gången någon fälls för ett sådant här brott (han som handlade i nödvärn för sin djur i Ed undantaget) så kommer det att bli prejudicerande. Handlingen som sådan kan och får inte försvaras av någon som kallar sig jägare, vi måste visa att vi står över såna handlingar. Det är enda sättet om vi skall lyckas få sympati med oss av den icke jagande delen av befolkningen och de är betydligt fler än de som jagar.

4. Varg - människa

2013-05-03 16:53

Läste på tex TV att skoterföraren som dömdes för att ha kört på och ihjäl en varg fick 1 år och 9 mån. fängelse. På samma sida i text TV kunde man läsa att en rattfyllerist som kört på och ihjäl en man som satt i en busskur dömdes till 1 år och 3 mån fängelse. Kan just undra om det finns nåt mer land på det här klotet där en vargs liv värderas högre än människoliv.

3. Indicier fällde mannen

2013-05-03 16:52

Visst får man en känsla av att miljöåklagaren velat visa resultat utifrån den nya lagstiftningen och att djuret varg blivit ett symboldjur bortom vett och sans. Tänk om det dödade djuret varit en älg istället, ingen polismyndighet i det här landet skulle knappt ens besökt platsen. Hoppas domen överklagas och att jägarorganisationerna kan ställa upp med juridiskt bistånd utifrån det orimligt stränga straffet som domstolen utdelat.Observera att i det här landet har brottslingar som slagit ihjäl en pensionär gått fria genom att skylla på varandra.

2. Varg kontra människa!

2013-05-03 16:52

På samma uppslag på Aftonbladets webbtidning står att läsa om en 20-åring som drogfull körde ihjäl Ove Hansen i Landskrona - fängelse 1 år och 3 månader!
Jämför med 1 år och 9 månader för en varg!!

1. En chans..

2013-05-03 16:51

Nu finns chansen för jägarkåren att unisont fördöma sådana här vidrigheter, och tala om att vad man än tycker om varg så är detta inte ok....

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons