• Älgskadefondsföreningen

En tredjedel av kalvarna redan rovdjursmat

AktuelltPublicerad: 2010-07-28 02:24

Samerna i Norrbotten har på sina håll stora problem med rovdjur. Redan nu har vissa samebyar mist 30-40 procent av renkalvarna. Hur många kalvar som återstår till renskiljningen i höst återstår att se.

I Utdja Sameby, där björnprojektet bedriver forskning, har vajor försetts med sändare, samtidigt som de dräktighetstestades i våras. 30 procent är i dag utan kalv.
– Det får man tillskriva rovdjuren och att det är mycket björn i markerna, säger Rune Stokke, Utdja Sameby, till Sameradion.
Även Maskaure sameby har åderlåtits hårt av rovdjuren och där bedömer man att 30–40 procent av kalvarna har förlorats.
– Sedan till höstskiljningen är ytterligare 20 procent borta. Så ligger det till idag, säger Peter Larsson, ordförande för Maskaure sameby.
Också från Ståkke sameby kommer rapporter om stora problem med rovdjur, medan Vittangi sameby och Sierri sameby haft bra resultat, och lindrigare rovdjursproblem. Gällivare sameby har fått lite kalvar, men fina. Även där har det varit indikationer på björn.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Öje Danell visar på 20 %-ig förlust

2010-07-31 09:23

I sina beräkningar visar Öje Danell att i genomsnitt tar rovdjuren ca 20 % av tillväxten. Hans forskning visar att rovdjuren tar så många renar att möjligheterna att behålla renantalet håller på att äventyras. Dessutom dödar rovdjuren för många honrenar, och moderlösa kalvar klarar sig inte.

I detta forskningsprojekt http://bjornpredation.blogspot.com/2010/05/bjornmarkning.html ligger siffran preliminärt på 30-40 %-ig förlust fram till nu. Denna siffra beräknas stiga ytterligare. Märkväl att det är endast björnen som kartläggs medan lo, djärv och kringströvande varg finns som ett mörkertal.

På Nordiskt organ för rennäringsforskning, NOR, en organisation som ligger under Nordiska ministerrådet, anser man att rennäringen i Sverige lever under alltför stark press på grund av rovdjuren.
”Det handlar om en näring som redan har dåliga intäkter och som inte tål de här tappen, säger Rolf Egil Haugerud, generalsekreterare för NOR.”

Resultaten från forskningen motarbetas ivrigt av Svenska Rovdjursföreningen då siffrorna inte passar dem alls, vidare vill inte Svenska Staten heller acceptera då den ersättningen de betalar inte tillnärmelsevis täcker den förlust som Sveriges enda urbefolkning gör.

Det är inte bara livsmedelsbutiker som slänger mat i containrar utan vi låter rovdjuren ta ekologisk och närproducerad mat och sedan importerar vi mat från avlägsna länder.

8. Det var inget svar, Kerstin

2010-07-30 09:27

Det var den vanliga undanglidningen. Jag talar om utbrottet av dvärgbandmaskar i Norra Sverige och Finland för ett tjugotal år sedan. Som var så allvarligt att Finland satte in flygande kulsprutepistolbeväpnade militärer för att bekämpa vargarna.
Det har säkert kommit in en och annan dvärgbandmask till Sverige ibland. Men det har inte funnits en värd-mellanvärd vild population som kunnat bevara smittan.
Det som är problemet idag, vilket du och SVA m.fl. totalt förbiser, är att med en tät älgstam och en riklig vargförekomst är biotopen perfekt för hundens dvärgbandmask.
Vilken av de 4 alternativen sätter du en slant på?

7. Mitt svar Calle....

2010-07-29 16:25

....har du redan fått! http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=432850&context=60321#c1

6. Vi får se, men frågan Kerstin, frågan

2010-07-29 11:10

Hur kom dvärgbandsmittan till norra Sverige och Finland på 80-90-talet.
1. Vargar från Ryssland hade den med sig.
2. En invasion av älgar som dödades av samer och gavs som mat till hundarna.
3. Samer smugglade smittade hundar från Mellan- och Sydeuropa.
4. Turister från Europa lyckades smitta ner nordkalotten med sina hundar.

5. Calle!

2010-07-29 09:35

Du har säkert någon bekant som bor i närheten som du kan övernatta hos, för i priset inkluderas ju även boende och mat.
Kan nämna att de symposier som rör rovdjuren – inklusive vargsymposiet - betalar jag helt ur egen ficka inklusive resorna. Bor man på landet så finns det inte så mycket dyr underhållning som lockar, så pensionen räcker även till lite utbildning kring rovdjursfrågorna.

4. Som vanligt glider du undan kärnfrågan Kerstin

2010-07-28 22:22

Det är rovdjurens påverkan på vår djurhållning jag efterfrågar. Du kan ju betrakta antalet rovdjursincidenter med djur inblandade. Inte antal rovdjur-människa. Det senare är mycket litet och har nog ingen större betydelse för näringsverksamhet. När rovdjuren tar hela tillväxten och räntan från renhjorden har den desto större.
Seminariet verkar intressant, tyvärr ligger det utanför min ekonomiska ramar. Vi får ju inte 100 tusentals kronor i bidrag.
Hur var det, hur kom dvärgbandsmittan till norra Sverige? Smugglade samerna hundar från Mellaneuropa?

3. En mindre grupp?

2010-07-28 15:30

Spelar ingen roll, bara inte MP och rödgröna röran regerar. Som sagt ingen onödig röst på partier som lierar sig med MP! Det kommer nog S att bli varse nu i valet i september! Då får vi se hur. s.k. smågrupper påverkar valutgången! För om jag som tidigare röstar på S, men inte gillar vare sig MP:s eller V:s politik. Varför ska jag då rösta S och få resterande skit på köpet! Partier jag inte sympatiserar med?

2. Calle!

2010-07-28 14:36

Här något för dig att begrunda – eller kanske hellre – se till att du deltar http://www.de5stora.com/illustrationer/fil_20100702102013.pdf

Nog forskar man en hel del kring människors attityder till rovdjuren och ursprungen till dessa, men du vill kanske helst att man bara tar upp sådant som upplevs som problem av en mindre grupp – den du själv tillhör - inte sådant som kan ses som positivt av andra.

Att forskning kring björnar, också handlar mest om detta djur, är väl inte så konstigt, annars har ju forskning på björn även blivit intressant för att behandla åkommor som drabbar oss människor. http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=432077&context=

1. Här finns det inga villiga forskare

2010-07-28 13:07

Rovdjurens påverkan på människans näringar borde vara ett högprioriterat område. Istället finns rader av rapporter om diverse bagatellartade företeelser. Man är mer intresserad av jaktens påverkan på rovdjuren än av rovdjurens påverkan på oss. Vilket är självklart för man vill ju inte skylta med de problem som rovdjurspolitiken för med sig. Och det gör att politikerna kan blunda för de har inga fakta. Och att lyssna till de drabbade människorna aktar man sig noggrant för. En snabb bläddring i utgivna rapporter belyser detta. http://www.bearproject.info/sv/content/publications#publications

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB