• Älgskadefondsföreningen

Endast björnjakt i två värmlandskommuner

AktuelltPublicerad: 2010-07-20 17:28

(Uppdaterad version) Det blir som väntat ingen höjning av björnkvoten för Värmlands del. Som förra året får två björnar fällas i länet när licensjakten på björn startar den 21 augusti. Björnjakten är nu åter begränsad till kommunerna Hagfors och Torsby.

Beslutet på Naturvårdsverket, som fattades idag, går i linje med Jägareförbundets önskemål när det gäller kvotens storlek. Men förbundet vill att jakten ska få ske i hela länet.

Även länsstyrelsen har i sitt yttrande framhållit att det saknas skäl till en geografisk begränsning av björnjakten i Värmland.
Kvoten hålls på låg nivå eftersom föryngring av björn i länet inte konstaterats under senare år.
Hur många björnar som egentligen finns i Värmland är okänt, men björnar har fällts i både södra Hagfors och norra Torsby det senaste åren.

Besviken över begränsningen
Lennart Johannesson, ordförande för Jägareförbundet i Värmland, är besviken att björnjakten åter har begränsats till två kommuner i länet.
– Vi hade hela länet ifjol och hade det som förslag i år igen.
Tidigare har det bara varit Torsby och Hagfors. För att få större tilldelning och hela länet behöver vi konstatera föryngringar. Det gäller bara att få information om observationer till länsstyrelsen innan björnarna och spåren försvinner, kommenterar Lennart Johannesson till Jakt & Jägare.

”Endast hanbjörnar”
– Björnförekomsten i Värmlands län är koncentrerad till länets två nordligaste kommuner, Torsby och Hagfors. Endast hanbjörnar har dokumenterats i länet. För att licensjakten inte ska motverka en björnetablering i de delar av länet där fast björnförekomst saknas har Naturvårdsverket bedömt att denna licensjakt bör begränsas till Torsby och Hagfors kommuner, förklarar Per Risberg på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Varför björn i Värmland, Uffe?

2010-07-23 01:17

Har jag frågat tidigare. Nu får du en ny chans att svara. Erfarenheten från Dalarna av BÅDE rikligt med varg och björn är avskräckande.
Jag ser inte heller några glädjeyttringar från Gävleborgs innevånare. På vad sätt påverkar björnen livskvalitén hos fårägare och övriga i glesbygden. Blir den bättre eller sämre? Ett svar tack.

1. Förvånande björnjakt

2010-07-22 09:58

Skogslänet Värmland är ett rovdjurslän där endast två av de fyra stora rovdjursarterna kan sägas ha en fast stam, det vill säga föryngring, varg och lo. Ändå ger myndigheterna år efter år tillstånd till björnjakt i länet vilket kan tyckas mycket förvånande, men visar ändå vilket stort inflytande jägarorganisationerna har. Dessa vill jaga björn och då får man det. Att hålla en naturligt förekommande rovdjursart borta är målet med "viltvården" och det kommer inga som helst önskemål från jägarorganisationernas om en mångfald där björn ingår i den värmländska naturen. Illa tycker jag som bor i ett skogslän där vi lyckligtvis har alla fyra stora rovdjuren.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons