• Allmogejakt

Endast kalvjakt väcker jägarkritik

AktuelltPublicerad: 2008-07-22 17:15

I Halland vill länsstyrelsen minska jakttrycket på de vuxna älgarna. Nu har de beslutat att ett antal A-områden ska göras om till E-områden, där man bara får fälla kalv.
Både E- och A-områden har en jakttid på 70 dagar.

– Det är en handfull företrädare för A-områden som vänt sig till länsrätten och överklagat besluten, säger Staffan Bengtsson, tillförordnad chef vid enheten för naturvård och miljöövervakning vid länsstyrelsen, till Hallandsposten.
Det största missnöjet är att jägarna mister möjligheten att fälla vuxna älgar. Många av dem som klagar vill ha sitt A-område omvandlat till B-område, där man får fälla en vuxen älg men bara under en enda dag.

Flera har överklagat
– Dels har vi fått en del överklagningsärenden och dels så räknar vi med att fler kan komma in. Därför har vi skrivit till länsrätten och förklarat ett antal juridiska frågor kring jakten och vår syn på hur älgstammen bör förvaltas, säger Staffan Bengtsson till Hallandsposten.
Den allmänna uppfattningen hos allt fler jägare och viltvårdare är att kalvavskjutningen måste öka jämfört med avskjutningen av vuxna älgar.
Enligt länsstyrelsen bör minst 50 procent av avskjutningen bestå av kalv. I dagsläget är siffran 20 procent kalv på A-licensområden och 16 procent på B-områden.

Ska öka älgstammen
Därför är det av yttersta vikt att jakttrycket minskar på vuxna och könsmogna individer för att öka älgstammen, anser länsstyrelsen.
Halland har den största andelen B-områden i landet, om man ser till länets yta. Det finns cirka 1 000 B-områden i länet, jämfört med Kronobergs län som bara har 200.
Länsstyrelsen anser att B-områdena numera är en försvårande faktor i arbetet att öka älgstammen. Tidigare, när stammen var stark, utgjorde dessa områden inga problem.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Avskjutningar som hör till 80-talet

2008-08-12 07:35

Det behöver inte vara en katastrof så länge som på det glada 80-talet fanns ett överflöd men när en så kallad förvaltning pågår för att hålla antalet djur på en jämn nivå så är 50/50 på tok för mycket i kalvavskjutning. En för hög tilldelning/uttag av kalv kan innebära ett års förslust av hela reproduktionen. Eller låt säga en tredjedel av älgstammen! Och där rovdjuren härjar vet alla att viltvården är, om den alls existerar, väldigt begränsad.

2. Grannlaget

2008-08-07 08:44

Till oss har 4/4 i tilldelning varje år. Mig veterligt har det ej skjutits en kalv sen 2001. För de ser aldrig några säger de... Jaja.

1. Som på många andra håll..

2008-07-23 08:36

...så inser man att älgstammen minskar radikalt på grund av flera orsaker. Då det brister tvingas jaktlag för att behålla sin jakträtt skjuta vad som finns kvar. Produktiva avelsdjur. Men om avsikten är att öka antalet älgar så gör man ett stort misstag om man förespråkar en hög kalvtilldelning. Kalvar är och har alltid varit en förutsättning för en växande älgstam.
Den utbredda vilseledande uppfattningen och standardavskjutningen 50 procent kalv är förödande för den svenska älgstammen då det bevisligen minskar antalet älgar. Vad man istället bör göra och lägga fokus på är att någon gång minska det totala antalet tilldelade djur. Och dra ner på kalvskyttet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB