• Älgskadefondsföreningen

England planerar inplantering av älg och lodjur

AktuelltPublicerad: 2009-09-29 13:47

I England finns det planer på att skapa större naturreservat och återintroducera sedan länge utrotade arter som älg, lodjur och vildsvin.

Enligt Keith Kirby på det brittiska miljödepartementet, som just nu utreder frågan, är det troliga första steget i ett sådant projekt att knyta ihop mindre, redan befintliga reservat, i större sammanhängde naturreservat.
Han berättar för tidningen The Times att de delar av bör vara mest lämpliga för detta projekt är höglänta områden som Exmoor, Dartmoor, Northumberland och Lake District.
Det pågår redan vissa återintroduceringsprojekt, till exempel av bäver, som varit utrotad från de brittiska öarna i 500 år. Sedan 2004 har det gjorts små årliga utsättningar great bustards chicks, en fågel som varit utrotad i Storbritannien sedan 1832. Fågeln är den tyngsta flygande fågeln i världen med vikter över 20 kilo.

Lodjur, björn och varg
Och nu talar man om återintroducering av både älg och vildsvin, samt på sikt även större predatorer, i första hand lodjur.
Kirby menar att lodjuren är ett bra första steg, eftersom de är för små för att utgöra något hot mot människor. I förlängningen kan man också tänka sig större rovdjur, som varg och björn, men det måste först accepteras av allmänheten.
Keith Kirby tror att norra England kan hysa mellan 400 och 500 lodjur, som varit utrotade från den brittiska faunan i 1 300 år.

Holland förebild
England hämtar en del av inspirationen till de här projekten från ett holländskt reservat, Oostvaardersplassen-reservatet, öster om Amsterdam. Det handlar om cirka 7 000 hektar stort område där det i dag lever primitiva häst- och boskapsraser i vilt tillstånd. Det finns också planer på att plantera ut europeisk bison i reservatet.
I Storbritannien finns det inga så stora statliga reservat i dagsläget. Men en del privata markägare har planer på att återintroducera viltarter i den brittiska faunan. Ett känt sådant exempel är Paul Lister i Skottland, som äger omkring 9 000 hektar och har släppt ut vildsvin, några älgar, samt bävrar på sina marker. Han vill också plantera in lodjur, samt varg, som varit utrotad i Storbritannien i 270 år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Utplantering

2009-10-03 18:00

Nogot av ideen met implantering av lo och varg, var at reducera en mycket stor bestand av kronhjort. Men da der finns mer end 7 millioner får i samma område, blir det aldrig tilladt. Implantering och udsætning av havsørn har pågået i næston 35 år, met foryngning fra bl.a. Norge. Met hensyn til bæver da er projektet inte lyckades specielt godt, dom trivas inte.
Met hensyn til Paul Lister på Alladale Gods, er ingonting sat ut i fri natur, endast bakom små hagn. Han kan inte få tilstand, och om han skulla få tilstand, da blir det aldrig i fri natur, kun et stort hagn.
Så ni kramarare skal inte glæde jer for tidligt. Dette er fakta.(bra at der finns nogon met empati och hensyn i det hela taget).Också i England gælder EU-lag.
M.v.h.
Knud

9. 7 000 hektar!

2009-10-02 10:24

Med ett hägn med varg skulle allt bli bra i Sverige också! 7 000 hektar kan inte vara nån match för staten. Men satsningen på älg är väl bortkastad om britterna planterar in varg! Dom verkar dåligt pålästa.

8. Nej kalle,

2009-10-02 10:00

det är jaktlusten som driver mig!

7. Kan inte...

2009-10-01 16:27

...låta bli att fråga dig, anonym, vad driver dig?
Ilskan?

6. Nu börjar man förstå va det är som driver dig, Calle

2009-09-30 16:02

"Rödluvan kommer här också att avfärdas som amsagor av obildade landsbygdstölpar "

För din information så ÄR Rödluvan ren fiktion!
"Sagan kallas ibland Rödluvan och vargen. I Tyskland och Sverige är Bröderna Grimms version mest känd, men det finns en äldre fransk version från år 1697 av Charles Perrault som har titeln „Le Petit Chaperon rouge“."

Och på förekommen anledning så s..... jag väl i om du vill slösa bort tangenttryckningar på att kommentera detta eller inte!

5. Fjällmistra igen.

2009-09-29 23:27

Att få människor att acceptera stora rovdjur är enkelt. Man kan ju hämta en blåkopia från Fjällmistra. Först väljer man slumpvis ut 10 000 människor i Storbritannien. Minst 90% kommer att komma från storstadsregionerna nere i söder. På frågan om det vore trevligt med björn och varg uppe i norr kommer de flesta att svara ja. Sen är det bara att köra över de som drabbas. Beslutet är ju demokratiskt fattat.
Men förslagsställarna har i alla fall den goda smaken att inte redan från början gå ut med att björn och varg är ofarliga. Men lugn för att Rödluvan kommer här också att avfärdas som amsagor av obildade landsbygdstölpar när den tiden kommer.
Sen är det bara att förstöra det människor byggt upp under årtusenden.

4. Skall man tro kramarna

2009-09-29 23:27

här på sidan som inte förstår bättre så är dom väl helt tvungna till inplanteringarna enligt EU,s art och habitatdirektiv....konstigt då
att de inte tvingats till det tidigare...konstigt också att
folk får säga ifrån om de inte vill ha dom,måhända har de
den omtalade demokratin kvar i England?

3. delvis bra ide!

2009-09-29 23:26

roligt att de tänker plantera in älg. men några predatorer tycker jag de ska ge fan i och plantera in speciellt varg!!

2. Bra idé

2009-09-29 18:24

Bra att man försöker återställa det som människan en gång förstört!

1. Bra idé i början, men sen?

2009-09-29 16:22

Varför i hela fridens namn plantera ut djur som varit utdöda för att sedan plantera in djur som äter upp dem och dömer dem till de stilla jaktmarkerna igen? Är inte utplantering av varg ännu ett sätt att bita sig själv i svansen?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB