• Pinewood

Erlandsson blir landsbygdsminister

AktuelltPublicerad: 2010-10-05 16:39

Fredrik Reinfeldt har presenterat den nya regeringen. Det blir inga nya ministrar för frågor som rör jakt- och rovdjursfrågor. Centerpartiets Andreas Carlgren sitter kvar som miljöminister.
Centerns Eskil Erlandsson, som varit jordbruksminister, får ett nytt departement, landsbygdsdepartementet.

Det innebär att jordbruksdepartementet byter namn till landsbygdsdepartementet och att Eskil Erlandsson istället blir landsbygdsminister.
I sin regeringsförklaring framhöll Fredrik Reinfeldt landsbygdens och de gröna näringarnas betydelse för Sverige.
– Alla delar av Sverige ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. Att låta hela Sverige växa handlar om att bejaka förutsättningarna för boende, arbete och företagande i hela landet. De gröna näringarna är betydelsefulla. Fortsatta satsningar sker på Matlandet Sverige, förklarade Fredrik Reinfeldt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Minister Eskil Erlandsson.

2010-10-09 10:33

Vissa av er verkar ha förtroende för centerpartisten Erlandsson med sitt nya ansvar för Landsbygdsdepartementet. Men hur tyckte ni han skötte sitt förra ämbete? Det var också det departement som hanterade glesbygds- och jaktfrågor. Det blev väl mest bara sämre, eller hur? Före höstens val åkte Eskil Erlandsson landet runt och förespråkade lokal matproduktion. Det låter ju bra men sanningen är en annan, lokala matkonsumenter i statlig regi tvingas köpa det billigaste vilket i de flesta fall är import från mycket avlägsna länder. Här handlade det snarare om att ingjuta gott mod i landets glesbygder även om resultatet blir motsatsen. Och vad säger ni om att Eskil Erlandsson valde att utse Östersund (mitt läns enda stad) till matlandets Sveriges huvudstad, som skulle konkurrera med berömda orter i Sydeuropa. Men i Östersund finns varken torghandel eller en saluhall, vad säger det om Eskils förstånd?

14. Kräver svar av någon från Centerpartiet!

2010-10-08 00:08

Sverige har idag ca 280 vargar enligt forskarna! Regeringen har beslutat att taket (max antal) skall vara 210 vargar i Sverige! NVV och Lst har inte uppmärksammat att taket är 210! Dom har istället förvandlat det till ett minimum! Vi kräver att ni i Regeringen tillrättarvisar NVV så att beslutet efterlevs!

13. Eskil Erlandsson och Carl Larssons ängar

2010-10-07 15:53

I boken "Ett hem" som utgavs 1899 skrev Carl Larsson:

Att lefva i Sverige,
på äng och i dal,
i skogar, på sjöar,
i gröna blads sal.
Se, det är att vara!
Se, det är ett lif,
att dela med vänner,
med ungar och vif!

Nu går detta liv mot sitt slut i Sverige, många drömmer om att leva detta liv men de vet inte hur. Precis som Filip skriver så kan inte detta liv levas utan frihet och egen försörjning. Är Landsbygdsdepartementet ett tecken på en gryende insikt? Knappast, detta liv kommer att dödas ett efter ett av maktfullkomliga stadsmänniskor utan klokhet. För sent kommer insikt och rovdjuren åter att utrotas, men vad hjälper det när livet har slocknat och Engströms ängar är borta?

12. Framtiden för glesbygden

2010-10-07 08:48

Om glesbygden skall kunna leva måste man kunna livnära sig där. Detta utan subventioner som bara skapar osäkerhet och kortsiktighet. Glesbygden är mycket väl lämpad för lågintensiv (dvs. arealkrävande) köttproduktion. Prispremier betalas för ecokött och även i viss mån för kött av "bättre" kvalité dvs. av lågproduktiva raser, särskild bete osv. Smakar det så kostar det.
Tyvärr är det just denna sortens möjlighet för framtiden som omöjliggörs av rovdjurens massiva överetablering. Lågintensiv, ekologiskt korrekt produktion har inte marginaler som tål en extra beskattning i form av förluster till rovdjur eller högre kostnader i form av mil efter mil av rovdjurssäkert stängsel.
Hoppas att Landsbygdsministern kan vända den ödesdigert utvecklingen.
Alternativet är naturligtvis att gå på miljöpartiets linje och helt avfolka glesbygden till förmån för några välavlönade rovdjurs "forskare". Kött kan vi alltid få från köttfabriker där djuren ser aldrig solen och födds upp på importerade grödor.
Vilket kött väljer du?

11. Matlandet.

2010-10-06 20:00

Älgkött och hummer är ju alltid gott men det vore bra om vi producerade maten själva i Sverige. Importen av kött är 50% av behovet och om Erlandsson kan påverka detta återstår att se. Vi har (med all rätt) Europas strängaste djurlagar vilket fördyrar produktionen och kommunerna svarar för att lagen efterlevs. Men när samma kommun infordrar anbud så är vårt eget kött givetvis dyrast och då blir valet att importera råvarorna. Så uttrycket "matlandet Sverige" har inte någon vidare klang hitills.

10. Prisjämförelsen! 21:57

2010-10-06 20:00

Fakta är att kilopriset på färsk hummer f.n vida överstiger priset på färskt älgkött i handeln! M e n med den utveckling som nu pågår i våra skogar , så förvånar det mig inte om vi snart har det omvända förhållandet!
Din avslutande mening andas sedvanlig avundsjuka mot oss Svenssonjägare.
Tittar vi på jägarens totalkostnad för köttet dvs arrenden,fallavgifter,hundhållning,semesterdagar mm så hamnar självfallet köttpriset på en helt annan nivå...

9. Skatter och nyetableringar

2010-10-06 13:10

Lär ju knappst vara jakten som är nummer ett för landsbyggdens överlevnad. Skattelättnader för företag, tillgång till billig el och förenkla för nyetableringar. Jobb, jobb och jobb. Detta borde vara de tre prioriteringar han ska gå efter.

8. Bjärven

2010-10-06 12:47

Enda goda med alternativet är väl att spridningen av vargen och därmed den rätta kunskapen om vad den ställer till med går mycket fortare...

7. Tänk på alternativet...

2010-10-06 10:23

Carlgren och Eskil är väl inte perfekta, men dom fick i alla fall till vargjakten! Alternativet Wetterstrand och Eriksson vore lite väl creepy!
Huvva!
Ett landsbygdsdepartement verkar ju vara lite nytänk, återstår att se hur man på det departementet värderar de verksamheter som bedrivs på landsbygden.
Vi får lobba för våra sakfrågor i vanlig ordning.

6. En ljusglimt?

2010-10-06 08:23

Att vi nu har en "landsbygdsminister" bör rimligen betyder att denna man har till uppgift att förbättra situationen för landsbygden och dess folk. Nu har vi rimligen fått det vi vill ha, en delning mellan betongmiljöfundamentalisterna och departementet som skall handha frågorna rörande landsbygden.
Miljödepartementet kan gott ha hand om kemikalier i östersjön, bilutsläpp, industrins utsläppsrätter osv. men landsbygden måste ha sin egen röst och vara herre över sin egen framtid.
Vill fundamentalisterna ha vargar, får de har dem där de bor (huvudsakligen Stockholm, se valresultatet), och inte tvinga landsbygden att ha dem mot sin vilja.

5. Miljöministern

2010-10-06 08:23

Tyvärr får vi uppenbarligen ha Carlgren kvar ett tag till. Han är lite för okunnig i våra frågor, detta i förhållande till den makt han har. Vi får väl hoppas att Eskil Erlandsson stadgar upp regeringens position i vargfrågan. Carlgren svamlade runt lite för mycket under och efter vargjakten och hälde därmed oja på elden i stället för på vågorna. Han kommer att ha mycket svårt att vinna förtroende i båda lägren.

4. Riksdagslön kontra Svenssonlön

2010-10-06 08:23

Jag kan informera dig R.Hamilton att färsk hummer kostar bara hälften av vad älgkött kostar där jag bor.

Så enligt mig är det just riksdagsledamöterna och så givetvis jägarna som har råd att ha älgkött på bordet. Det är inte förunnat varje Svensson.

3. Till namnet landsbygdsminister.

2010-10-05 20:18

Det måste innebära att vi på landet nu har en egen minister och ett eget departement, i alla fall vad namnet antyder. Nu gäller det för oss att vara aktiva mot Eskil till nästa val. Det skall bli intressant att se hans
"ministerförklaring" inför kommande fyra åren. Samma gäller att bearbeta miljöministern och få dessa två i samklang om landsbygdens krav vad gäller näringarna, djurskyddslagen, jakt och rovdjur på landsbygden. Vi tar en liten "kork" skål vid vargjakten på 70 vargar kommande januari. Det får inte bli att vi för en döfödd debatt sinsemellan på landsbygden utan nu kraftsamlar vi oss " med nagel i ögat" på båda ministrarna.

2. Visstsörru

2010-10-05 20:18

skall vi fortsätta låta rovdjuren äta upp den mest närproducerade maten och sedan köpa importerat kött? Eller skall vi se till att ta reda på detta enorma överskott själva och verkligen leva som vi lär? Och därmed även gynna klimatet för boende i landsbygden som de sista årtiondena drastiskt försämrats till,för en del,rena rama katastrofen...

1. Matlandet Sverige?

2010-10-05 20:17

Kommer det att finnas tillgång på älgkött till vettiga priser om vi skall fortsätta att mata vargarna med detta vårt förnämligase kravodlade kött?
Men med en riksdagsmånadslön gåt det väl lika bra med en färsk hummer...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere