• Pinewood

Etisk nämnd låser frågan om vildsvinfällor

AktuelltPublicerad: 2010-02-12 14:09

Frågan om den stoppade försöksverksamheten med vildsvinsfällor har blivit ett moment 22, anser Torsten Mörner, statsveterinär och Jägareförbundets ordförande. Nu JO-anmäler han sig själv för jäv.

Statens Veterinärmedicinska Anstalts försök med vildsvinsfällor går ut på att utröna om djuren lider i fällan eller inte. Eftersom det är en vetenskaplig undersökning krävs det formellt ett tillstånd från Djurförsöksetiska Nämnden. Men något sådant tillstånd fick inte SVA.
Orsaken: Nämnden vill ha svar på hur djuren uppfattar att sitta i en fälla, vilket alltså är just det som undersökningen syftar
till.
Dessutom riktade nämndens ordförande, Mats Sjöquist, kritik mot att Jägareförbundets ordförande, Torsten Mörner – tillika statsveterinär på SVA – ska vara ansvarig för försöken med vildsvinsfällorna. Sjöquist menar att det råder en jävssituation.
Jägareförbundets ordförande, Torsten Mörner, anser att frågan har hamnat i en moment 22-situation.

Nämden försöker ta över
– Det är ju just hur djuren upplever att sitta i en fälla som vill ta reda på, säger han till tidningen ATL och ifrågasätter i sin tur Djurförsöksetiska Nämndens agerande.
– Nämnden försöker ta över beslutsprocessen och åsidosätter den praxis som gällt sedan 1981, där SVA för Naturvårdsverkets räkning gör bedömningen om djuren far illa vid fällfångst.

Jäv även i nämnden?
Mörner har dessutom anmält sig själv till JO för att han både är försöksansvarig på SVA och Jägareförbundets ordförande.
– Om den oberoende prövningen finner att det föreligger jäv, ja då ska jag inte syssla med det här. Men jag är anställd statstjänsteman och så vitt jag vet får jag ha förtroendeuppdrag. Det påverkar inte min roll som veterinär, säger Torsten Mörner.
Mörner är i sin tur förvånad över att flera av ledamöterna i den djurförsöksetiska nämnden är representanter för organisationer som är generellt emot jakt. Och jakt med fällor i synnerhet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Officiella uppgifter om djurförsöksetiska nämnderna!

2010-02-13 11:42

http://www.sjv.se/amnesomraden/djur/forsoksdjur/etiskprovning.4.7850716f11cd786b52d80002146.html
De djurförsöksetiska nämnderna
Varje nämnd består av 14 ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän. Några av dessa kommer från djurskyddsorganisationer.
Det finns sju djurförsöksetiska nämnder i Sverige.

Mats Sjöquist, ordförande i beredningsgruppen för den Djurförsöksetiska nämnden i Uppsala. Mats Sjöquist, är också föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd vid Lantbruksuniversitetet. Se länken http://www.djurforsok.info/nyheter/nyheter/slustartarnationelltcentrumfordjurvalfard.5.1f3766a911cd70a3bbf800069.html

Uppsala djurförsöksetiska nämnd
Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Uppsala Tingsrätt
Box 1113
751 41 UPPSALA
Tel: 018-16 72 00

2. peptidhormon

2010-02-12 23:53

Djur som inte kan fly upplever smärta.

1. Ja, ja...

2010-02-12 23:53

...karln är ju inte feg i alla fall.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB