• Älgskadefondsföreningen

EU-jägare får jaga ripa med dygnstillstånd

AktuelltPublicerad: 2007-06-28 11:38

Till rippremiären i fjällen den 25 augusti blir det även fritt fram för EU-medborgare att köpa dygnstillstånd för ripjakten. Länsstyrelsen i Norrbotten har fastställt villkoren för höstens småviltsjakt där det inte blir några begränsningar för medborgare inom EU-området att köpa dygnstillstånd.

Dygnstillstånd kan köpas från 20 augusti, dock för högst fem dygn i följd.
Enligt landshövdingen Per-Ola Eriksson säger att Länsstyrelsen har kontaktat regeringen för besked om länet kan ha kvar de så kallade kommunkorten och länskorten.
– Vi kan konstatera att vi nått en bit på vägen och lyckats hävda behovet av särskilda möjligheter för dem som är stadigvarande bosatta i fjällkommunerna. Jag beklagar att vi inte också kunnat införa länstillstånd, kommenterar Per-Ola Eriksson.

Väntar kraftig ökning av jakten
Länsstyrelsen väntar en kraftig ökning av antalet jägare och förbereder därför olika former av tillsyn.
– Genom att kopplingen till bosättning i Sverige nu tas bort måste småviltjaktsystemet bygga på en noggrann uppföljning av jakttrycket i olika områden, förklarar Jan Olov Westerberg, chef för länsstyrelsens miljöavdelning.
– Detta kommer att ske genom de nya försäljningsrutinerna där jägarnas jaktområden registreras i en databas. Då det högsta tillåtna jakttrycket i ett område nåtts stängs detta för annat än jakt för de boende i fjällkommunerna.

Kan följa jakttrycket dag för dag
– Alla jägare har möjlighet att dag för dag följa jakttrycket i ett visst område och därigenom planera sin jakt. Systemet har använts i Västerbotten och Jämtland och där fungerat väl, tillägger Jan Olov Westerberg.
Årstillstånd kan köpas av personer som är bosatta i någon av fjällkommunerna.?Dygnstillstånd kostar 250 kronor per dygn och årstillstånd 800 kronor per år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Håller med Anders

2007-06-29 16:07

Efter att ha kontrollerat på hemsidan för länsstyrelsen i Norrbotten kan jag bara konstatera att beslutet fastställdes den 25/6 och pressmeddelandet gick ut den 27/6 kl: 15.58. Vad sanningshalten beträffar kan jag heller inte hitta några sakfel.
Det må kanske vara att det fastställda beslutet varit känt som underlag sedan i februari, men diskussionsunderlag gäller som regel inte förrän de fastställs.
Vad gäller Calle Seleborgs insändare och skriverier må man tycka vad man vill om dessa, vilket även jag gör, men utan att ha lagt ner något större arbete har i vart fall inte jag vid ett fåtal kontroller funnit direkta osanningar.
Jakt & Jägare är ett forum med högt till tak, som även låter ickemedlemmar i Jägarnas Riksförbund komma till tals. Det finns således inga orsaker till censurering, såvida det inte förekommer rena kränkningar och personliga påhopp. Det ligger alltså i betraktarens ögon och tolkningar.
BRA JOBBAT, ANDERS.

2. Vad som retar mig är...

2007-06-29 16:04

... att alla tre länsstyrelserna har fått exakt samma direktiv och arbetar efter dessa. På hemsidorna för såväl Jämtlands som Västerbottens län, finns sedan länge korrekt information, om det förändrade läget för höstens jakt. Tossåsen- och Ammarnäsmodellerna har även de kunnat ge information om vad som gäller.
Men dessvärre trilskas länsstyrelsen i Norrbotten och att då, som skribenten av artikeln gör, höja en försening av fakta till en nyhet - det är fel.
Häng i stället ut de stelbenta tjänstemän på länsstyrelsen i Norrbotten och deras snedvridna system med kortförsäljning med mera, som förorsakat dagens situation. De glorifieras och alla som gjort rätt får skit! Slutligen – skriv om det som är sant och relevant!

1. Sanningshalten och...

2007-06-28 17:31

...nyhetsvärdet i denna artikel når den absoluta bottennivån och då är dessvärre Calle Seleborgs skriverier inräknade.
Det som skrivs har varit känt sedan i slutet av februari detta år. Inget har hänt sedan dess... Eller... Samtliga länsstyrelser fick samma direktiv, men länsstyrelsen i Norrbotten ville konstra lite och visa upp sig för jägarkåren och deras icke källkritiskt granskande skribenter. Att dessutom publicera slikt är sanslöst. Håll er till sanningen – dessvärre har ni en lång bit dit!

Svar
Nu tar du väl i så att du spricker. Vad rovdjursdebattören Seleborg har med fjälljakten att göra förstår jag inte alls. Artikeln som får dig att gå i gång bygger helt på länsstyrelsens eget pressmeddelande. Jag håller med om att det mesta redan är sagt i ämnet, men jag tycker texten ändå har ett berättigande för att ge en del information inför den kommande ripjaktspremiären. Och vad är det exakt som är osant?
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons