• Allmogejakt

EU-nämnden vilseleddes i vapenfrågan

Så gjorde Ygeman för att få stöd om vapendirektivet

AktuelltPublicerad: 2016-06-28 10:21

Jakt & Jägare har tagit del av protokollet från EU-nämndens möte den 3 juni. Det ansvariga statsrådet, inrikesminister Anders Ygeman (S), gav nämnden kraftigt vilseledande information för att få stöd för sina restriktiva vapenförslag. Ygeman påstod också att han hade jakt- och skytteorganisationernas stöd för förslagen.
En medarbetare till Ygeman kommenterar kritiken med att det handlar om tolkningsfrågor.

Processen kring vapendirektivet har kantats av avslöjanden av oegentligheter. Bland annat har Jakt & Jägare avslöjat att regeringen vid flera tillfällen drivit en mycket mer restriktiv linje än vad som riksdagen beslutat om.
Läs om det här:
Samt här:

När Ministerrådet slutligen röstade den 10 juni stödde regeringen också flera förslag som gick helt på tvärs med det riksdagsbeslutet som fattades 28 januari. Bland annat stödde regeringen femårslicenser, mentaltester för ägare av halvautomatiska sportgevär, och förbud av halvautomatiska gevär som kan ta magasin med fler än tio patroner, det vill säga de flesta på marknaden förekommande modeller.
Enligt statsrådet Ygeman hade EU-nämnden gett sitt godkännande av det nya, kraftigt utökade mandatet.

Direkt vilseledande information 
Jakt & Jägare har tagit del av protokollet från mötet 3 juni och kan avslöja att Ygeman givit de andra ledamöterna direkt vilseledande information på mötet. Det gällde både vad som gäller idag och bakgrunden till förslagen. 
Bland annat påstod Anders Ygeman inför nämnden att terrordådet i Paris begåtts med ”skyttevapen” istället för som i verkligheten med insmugglade militära vapen, som aldrig varit lagliga i Frankrike.

Gav motsatt besked
Trots att Ygeman vid ministerrådets möte några dagar senare röstade för tidsbegränsade licenser för många vapen och för krav på psyktester av de idrottare som ville fortsätta utöva dynamiskt skytte gav han helt motsatt besked till ledamöterna i EU-nämnden: 
”Förslaget innebär i korthet att nuvarande regler i princip kan behållas oförändrade. Det gäller bland annat tidsbegränsning för licenser, privatpersoners handel med skjutvapen, regler om läkarundersökning och regler om förvaring. […]  Det kommer inte att bli någon förändring i Sverige när det gäller medicinska kontroller.”

”Inga förändringar”
Av protokollet framgår att Ygeman på en rak fråga från centerpartisten Eskil Erlandsson svarade att man inte skulle göra några förändringar jämfört med idag. 
”Eskil frågade vilka förändringar som skulle kunna bli aktuella i Sverige med anledning av det här. Lagstiftningsmässigt är det – som jag ser det – inga.”
Vidare påstod Ygeman att de halvautomatiska gevär som skulle omfattas av ett framtida förbud redan var förbjudna. Så är det emellertid inte. Även om det finns begränsningar av hur många patroner man får ha vid bedrivande av jakt finns i Sverige ingen magasinbegränsning som sådan. Den som skjuter på bana får ha vilka magasin som helst. Samma sak gäller för den som har vapen för målskytte.

Påverkar de dynamiska skyttarna
Senare under mötet föreföll dock Ygeman ha glömt vad han sade till Erlandsson och nämnde att förslagen påverkar ”ett par hundra aktiva i sporten dynamiskt skytte”. 
Ygeman hävdade samtidigt att det inte var givet att dessa skulle känna sig drabbade:
”Om det är negativt eller inte och hur ingripande de här begränsningarna är får var och en avgöra.” Att förslagen som Ygeman senare röstade för skulle innebära förbjud mot sporten och att det är betydligt fler än några hundra som drabbas tog Ygeman inte upp.

”Framgångar för jägare och sportskyttar”
Ygeman påstod också inför EU-nämnden att de föreslagna restriktionerna var ”framgångar som vi har nått för Sveriges jägare och sportskyttar” och att jakt- och skytteorganisationerna var med på förslagen. 
”Vi har tillsammans mellan partierna i riksdagen, sportskytte­organisationer och jägarorganisationer kommit fram till ett antal punkter där vi var missnöjda med kommissionens förslag. Men vi har också kommit fram till ett antal punkter där vi vill se skarpare lagstiftning i EU”, sade Anders Ygeman på mötet.
Under processens gång har jakt- och skytteorganisationerna, liksom myndigheter som Försvarsmakten och Naturvårdsverket riktat skarp kritik mot förslagen.
Läs om det här:

Trots detta avfärdade Ygeman protesterna:
”Mycket av det som sägs i den här diskussionen är rent trams. Jag har fortfarande väldigt bra kontakt med sportskyttarna och väldigt bra kontakt med jägarna, och jag tror att de i allt väsentligt är nöjda med det som har gjorts.”

Svaret från politiskt sakkunnig
Johan Moström, politiskt sakkunnig på Justitiedepartementet, är den som fått uppgiften att svara för Ygemans del.
”En oklarhet i er artikel är citatet gällande det vapen som användes i Paris. Såvitt jag kan utläsa från protokollet har Anders Ygeman aldrig påstått att vapnet skulle ha varit lagligt i Frankrike, inte heller har han använt begreppet ”skyttevapen” som är satt inom citationstecken. Däremot är det ett faktum att vapnet såldes deaktiverat helt lagligt i en butik i Slovakien och därefter smugglades till Frankrike. Eftersom vi har fri rörlighet inom EU så är det ett gemensamt europeiskt intresse att ha en hög nivå av säkerhet gällande vapen för att bristande lagstiftning i ett land inte ska kunna utnyttjas för att införskaffa vapen och sedan föras till ett annat land.
Något som också framgår av protokollet är att samtliga ledamöter av EU-nämnden har fått textförslaget i sin helhet och de behöver med andra ord inte förlita sig enbart på vad inrikesministern säger vid mötet utan har också läst själva texten som de tar ställning till. Detta bör framgå av artikeln.
En viktig utgångspunkt för diskussionen är att det förslag till direktiv som röstades igenom innehöll ett undantag för innehav av kategori A-vapen i det fall att: “the firearm is necessary for a shooting discipline recognised by an internationally established and officially recognised shooting sport federation”. Att direktivet innebär ett förbud mot dynamiskt skytte är med andra ord felaktigt eftersom Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet är del av en internationell federation.
En andra viktig utgångspunkt är att det inte blir någon utökning av femårsbegränsning av kategori B-vapen. Sverige har fått bekräftat från kommissionens rättstjänst att den kontinuerliga uppföljning av bland annat belastningsregistret som Polismyndigheten gör är att betrakta som en sådan regelbunden kontroll som direktivet föreskriver. Vad det innebär att säga ”i princip ingen förändring” är givetvis en tolkningsfråga, men det kan konstateras att det finns åtskilliga hundratusentals vapen i Sverige och de som berörs av den förändring som nu kan bli aktuell är några hundra vapen.”

”En framgång”
Johan Moström avslutar med att sända med ett citat direkt från Ygeman:
”Det ursprungliga förslaget innehöll flera dåliga inslag som skulle ha försvårat för alla jägare och sportskyttar i Sverige. Att det nu istället blir ett direktiv som för den övervägande majoriteten vapeninnehavare inte innebär någon förändring alls måste kunna beskrivas som en framgång i förhandlingarna.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Vapendirektivet (igen)

2016-06-30 12:18

Daniel.
Ja det drabbar ju alla som nu råkar ha ett vapen,eller som vill skaffa sej ett,som kommer delas in i det nya systemet. Inte bara polis och försvar. Bara för att dessa vapen kommer att klassas som särskilt farliga av dom styrande i EU. Och makthavarna här hemma i Sverige.
Felet är ju att dom inte litar på oss, dom som jobbar med det här förslaget, som det ju ännu är, dom ser ju alla som är innehavare av vapen som framtida förbrytare och våldsverkare.
Eller potentiella självmördare....
Och olika siffror kommer hela tiden, än är det si, än är det så.
Nu har vi räddat det och det åt dom svenska jägarna och skyttarna står det i artiklar.
Sen visar det sej att det inte alls är på det viset.
Så som sagt, ingen vet hur många som kommer att drabbas i slutändan.
Själv litar jag inte dugg på den sittande regeringen, dom har ljugit förr om andra saker.

7. Hvor är oppositionen

2016-06-30 10:18

Om en minister ljuga bör en ordentlig opposition - ja alla andre partier i Riksdagen - strax ställa krav om att denne må avgå. Varför händer det inta i denna sak. Är det för att alla partier på Riksdagen önskar att avväpna det svenska folket???

6. Vapendirektivet

2016-06-30 08:32

Värmlandsjägaren:

"Så först är det ett par hundra som kommer att drabbas av inskränkningar enligt inrikesministern. Sen är det några hundra enligt den politiskt sakkunnige på justitiedepartementet. Ingen vet ju hur många det verkligen blir i slutändan... "

Problemet här är att det inte drabbar "ett par hundra". Det drabbar Försvarsmakten och Polisen blir kraftigt drabbade. Dom har inte kommenterat detta alls vilket är helt sinnessjukt med tanke på vad det skulle innebära för vår försvarsförmåga och möjligheten för våra poliser att öva sin skjutskicklighet på fritiden.

5. Är det inte dags...

2016-06-29 08:23

...att se till att våra politiker får stå till svars? Nu är det verkligen dags för ett riktigt landsbygdsuppror. Vi måste enas och tvinga bort denna satans överhöghet och maktfullkomliga politiker! Sen behöver en granskning av denna minister genomföras i full skala. Vad har han mer på sitt samvete? KU borde få en anmälan och sen får vi gräsrötter ta saken i egna händer vid nästa val. Storbritanniens beslut visar att vi inte är ensamma i vår kritik mot EU:s många maktfullkomliga arbetsmetoder och brist på förståelse för den verklighet en stor del av befolkningen lever i! Låt oss alla jobba för SWEXIT.

4. Vapendirektivet (igen)

2016-06-29 08:22

Ja det står ju helt klart att inrikesminister Ygeman mörkar och inte säger hela sanningen i den här frågan. Han viftar bort vad det kommer att innebära med att det är ett par hundra som kommer att drabbas. Att det inte är något större problem.
Sen går en politisk sakkunnig på justitiedepartementet ut, Johan Moström heter han visst, ut i artikeln och förklarar vad ministern egentligen menar.
Han förtydligar också att terrorvapnet som användes i Paris, såldes deaktiverat helt lagligt i en butik i Slovakien.
Men det är ju inget som har betydelse för oss i Sverige eftersom något sådant aldrig skulle kunna ske här, med våra hårda regler och krav.
Så först är det ett par hundra som kommer att drabbas av inskränkningar enligt inrikesministern. Sen är det några hundra enligt den politiskt sakkunnige på justitiedepartementet. Ingen vet ju hur många det verkligen blir i slutändan...
Nej det enda alternativet för oss jägare och skyttar är att lägga vår röst på något annat parti i nästa val, än på sossarna och miljöpartiet.
Ett parti som vill gå ur EU, detta överstatliga organ som in i minsta detalj ska styra sina medborgare genom sin ponitiska agenda.
Det finns ju ett alternativ...

3. Börjar lukta

2016-06-28 22:02

ministerstyre tycker jag. Men det finns det säkert andra som vet bättre än mig. Jag kan bara konstatera att det ligger en illaluktande hund begravd i närheten av sakfrågan. Att föra folk bakom ljuset verkar vara dessa politikers grej i hopp om att ingen ska rota vidare i saken. Men som tur är finns det människor som inte accepterar att bli överkörda av makten utan vågar rota i skiten. Tack till er som orkar, ni är vårat hopp.

2. Snaran dras åt på skyttar och jägare

2016-06-28 22:00

Naturligtvis kommer några av dom mest kända aktivistiska tjänstemannaprofilerna på RPS att dra åt snaran så fort dom kan för att skyttar skall bli så få som möjligt samt att det skall bli så svårt som bara möjligt att kunna jaga med ett vapen. Halvautomater kan man om något år glömma att få licens på om detta liggand förslaget får passera utan ändringar.

Mitt tips är att om man nu tror att man vill ha en automat skall man söka licens på en sådan nu, men den kan bli svår att bli av med i framtiden. Skaffa full vapengarderob sås snart som möjligt det kommer bara bli krångligare.

1. Polistiskt sakkunnige har nog inte själv någon koll.

2016-06-28 21:58

När det gäller sakkunniges bemötande om Dynamiskt skytte så är det helt korrekt att det står i förslaget att skyttesporter vars vapen används vid internationella discipliner undantas.
Det är ett hårt slag mot kpist skyttet, som är en tämligen Nationell gren. Mig veterligen är m45 k-pist inte en internationell gren i ISSF.

Vidare nämner man inte heller de andra kraven som ställs. Nämligen mentaltester och läkartester, samt 5års licenser. För det är helt korrekt som sakkunnige också meddelar att B vapen inte behöver 5års licenser. Men vad den sakkunnige inte nämner är att man klassar om väldigt mycket vapen i det nya direktivet. Många B vapen blir nu A vapen.

Kriteriet för att ett B vapen skall bli ett A vapen, är i princip att det kan utrustas med stora magasin. En del länder har gjort tolkningen att om vapnet kan utrustas med stora magasin, så att vapnet kan avfyra mer än 11 skott för gevär, eller 21 för pistol, skall det klassas som A.

Dessa gevär, som idag är B, kommer alltså vara A klassade, och där gäller 5 års licencer (och mentaltester, samt läkartester) Men det undvek den sakkunnige att nämna.

Vad som också nämns är att det rör sig om ett hundratal vapen enligt sakkunnige.
Jag skulle vilja bestrida dessa siffror!

Det gäller nämligen som nämnt redan samtliga k-pistar (runt 700 st), Samtliga AR-15, Mini14, och ett gäng till det vill säga gevär. Det uppgår också till en rätt nätt summa. MEN, det gäller också semihagelgevär i dynamiskt skytte, något som gärna glöms bort. Det är också ett större antal. Samt alla Pistoler i klassen Open för dynamiskt skytte. det är också det några hundra.

Sen har vi också slamkryparna.. Det stora antal ruger 10/22 utfärdade på Jakt som används i minirifle. Dessa gevär är förvisso klassade som B (eftersom ammunitionen är kantantänd) men deras magasin klassas som A, så de berörs också.

De som berörs är alltså samtliga av Dynamiskt skyttes medlemmar. Eftersom alla har möjlighet att tävla i Open med stora magasin i pistol, helt oavsett om man dessutom tävlar i hagel och kulgevär också. Och samtliga k-pistskyttar.

För kpistskyttarna är det lite mörkare än för De dynamiska dock. Vi dynamiker kommer ju undan med mentaltester, medan kpistarna försvinner helt då dom inte är en internationell sport.

Det är således inte bara "några hundra vapen"

Det märks väldigt tydligt hur dåligt insatta man är i regeringen. De politiker som besökte Nordiskt mästerskap, och SM i Open förra helgen fick nog en betydligt "större" bild än vad Ygemans tjänstemän har.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB