• Allmogejakt

EU-plan för varghybrider

AktuelltPublicerad: 2014-11-20 11:21

Den holländske professorn Arie Trouwborst har skrivit en rapport och förslag till Bernkonventionen kring hur EU ska hantera problemet med hybridisering mellan vilda vargar och tamhundar. Varghybrider bör ges samma rättsliga skydd som vilda vargar, enligt förslaget. Därefter ska hybriderna kunna skjutas av ”experter”.

Syftet med rapporten är enligt professor Arie Trouwborst att bidra till en lösning att det uppstår hybrider mellan vilda vargar och tamhundar.
Problemet är spritt över hela Europa. Studier från Italien, Portugal och Spanien visar på gener från hund i fem procent av alla DNA-prover som tagits från vilda vargar.
I rapporten föreslås förebyggande åtgärder, som förbud mot innehav av hybrider som sällskapsdjur.

Vildhundar ska skjutas
Dessutom bör hundar som stryker omkring fritt skjutas.
Professorn föreslår att hybrider ska identifieras inom vilda vargflockar och avlivas.
För att de hybrider som föds i det vilda inte ska blir föremål för jakt utom kontroll föreslås att de ska få samma rättsliga status som vilda vargar.
Vilda hybrider ska skjutas bort av särskilda jägare, som tränats och utsetts för uppgiften.

Vill du läsa rapporten i dess helhet? Klicka här!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Gråben

2014-11-21 12:45

Var det inte den äkta vargen som skulle skyddas? Deras största hot är just hybridisieringen, men för att hitta äkta vargar får man nog ge sig in i det innersta av sibirien, För vargkramarna räcker det tydligen att ha något annat istället, att ha ett surrogat att krama. Skjut bort hybriderna, rädda vargen.

8. Kramarna har vel travelt

2014-11-21 09:45

Nu hvor der pågår en retssag i Finland som kan ende med att store dele av vargbestanden inta längere er varg fast hybrider har kramarna vel fået travelt. Anders kunna det jo bliva så att "vargerne" i Europa i stort tal skulla skjutas bort. Så nu gälder det om att få hybrider skyddad så snabt som möjligt.

7. SLU

2014-11-21 09:10

Tur vi inte har bybrider här i Sverige, not.
Enligt SLU, http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/4/svensk-hybrid-mellan-varg-och-hund-en-myt/, så finns inga hybrider här och således behövs inga "experter".
Ett sätt att legalisera hybriden, nu skall den bli rumsren oxå.

6. #5 Sorry.

2014-11-21 09:04

”nonlupus” klingar ju inte direkt holländskt men faktum är att jag var holländsk medborgare fram till 1968, men tyvärr så hjälper det föga då min inställning till knark och prostitution är fortsatt negativ. Knark och prostitution har av naturliga skäl inget gemensamt med jakt men min jämförelse är att påvisa den enorma skillnaden i mentalitet och synsätt mellan ett starkt urbaniserat land i Europa (Nederländerna med cirka ca. 400 invånare/km²) med ett mycket mera glesbefolkat land i Skandinavien (Sverige med ca. 20 invånare/km²). Enkelt uttryckt, man har helt skilda preferenser i respektive land och dess invånare emellan.

5. till nonlupus

2014-11-20 19:52

Som ni kan ser på mitt namn kommer jag från Holland.Jag undrar vad har knark och prostitution att göra med jaktfrågor?Är det så att ni hanterar knark och prostitution på en bättre sätt,tror inte på detta.Här finns större problem med knark än i Holland detta är jag säkert på.
Och vad gäller jakt,ja där har du rätt,vi har en så kallad partij voor de dieren(ett parti för djuren!!!) som strävar efter samma som miljöpartiet.
De är helt galen vad jakt angår men vi kan nog vänta till det också blir här.
Jag hoppas inte detta,jag och min familj flyttade till Sverige för här finns naturen tillgängligt för alla,inkl. jakt och allemansrätten.
Hoppas bara att med allt nu för tiden vi kan behålla detta!

4. Dekadens

2014-11-20 17:06

Att som svensk har jag svårt att ta detta på allvar, en rapport skriven av en person som kommer från ett land i total dekadens, där knark och prostitution är legaliserat. Ett land där kommersiell jakt är förbjuden, vilket har resulterat i att bl.a. antalet gäss har blivit så stort att man, likt tyska koncentrationsläger under WW2, låter gasa ihjäl 100 000-tals gäss under ruggningsperioden.

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2013/07/almost_10000_greylag_geese_rou.php/

Allt inom ramen för Rewilding Europe-projektet, sponsrat av Nationale Postcode Loterij N.V.

3. Halva sanningen kommer fram

2014-11-20 16:59

Artikeln bekräftar det, som vargkramarma alltid undanhållit, nämligen att vargpopulationer , som förekommer i bebyggda trakter, förr eller senare oundvikligen kommer att hybridiseras. Att detta sker är helt naturligt. Varg och hund kan para sig med varandra och får en fertil avkomma och tillhör därför definitionsmässigt samma art , Canis Lupus. Om man betraktar varg och hund som olika raser inom samma art får man rätt perspektiv på problemet.
Eftersom det säkert finns några hundra miljoner hundar på jorden så kan vargen omöjligen tillhöra en utrotningshotad art.
Det fortsätter vargkramarna däremot att hävda (Och en del av dem sägs dessutom vara biologer! ) Den halvan av sanningen får vi också hoppas kryper fram så småningom.
Om man vill behålls rasen "gråvarg" rasren är det enklast göra som andra hundägare gör, d v s förhindra att individer av olika raser inte kommer i kontakt med varandra. Och det gör man enklast genom att låta gråvargen vara kvar där kontakter med andra hunddjur är sällsynta.
Som prof Valerius Geist sagt: Det dummaste man kan göra om man vill behålla gråvargen rasren är att återintroducera den i bebyggda områden!
Arie Trouwborst förslag verkar däremot föga genomtänkt. Lika ogenomtänkt som hela "Rewilding Europe" -projektet.

2. Mer varg i Holland

2014-11-20 12:34

Deras jakt är ändå förstörd, men vargen kanske kan få tillbaks den.

1. Dårskapet fortsätter

2014-11-20 12:34

Det är dock tydligt att syftet med alltihop är att sätta stopp för jakt, snart blir det bara "experter" som får bära vapen i skogen. "Experterna" kommer att behöva godkännade av vargkramarna på NVV naturligtvis.
snipp snapp snut så var sagan slut, det känns verkligen som om man lever i en dröm, dvs. en mardröm.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere