• Älgskadefondsföreningen

EU vill mentaltesta jägare

Krav för att förnya femårslicenser på vapnen

AktuelltPublicerad: 2015-11-27 11:03

EU-kommissionens förslag till att skärpa vapendirektivet innehåller förutom förbud mot halvautomatiska vapen också ett krav på att vapeninnehavare ska förnya licenserna var femte år. I den prövningen ingår läkarundersökning och mentaltest om EU-kommissionens förslag antas efter årsskiftet,

Att kräva förnyade vapenlicenser var femte år tillsammans med en läkarundersökning och ett mentaltest är obegripligt, ansre Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M).
– Om vi hade haft stora problem med jaktolyckor och med att många jägare är mentalstörda hade det här varit bra. Men det har vi inte. Om polisen ska ha tid att jaga terrorister och grovt kriminella vore det nog bra om de här 600 000 jägarna och 200 000 sportskyttarna inte behövde gå till polisen för att försöka förnya sina vapenlicenser vart femte år, säger Christofer Fjellner till Länstidningen i Östersund.
I dag finns det cirka 15 000 halvautomatiska vapen i Sverige. Om förslaget går igenom kan de som äger ett sådant vapen bli tvungna att lämna det till polisen.
Christofer Fjellner varnar för att det skulle leda till mycket upprörda känslor bland jägare och skyttar.
– Tänk dig den jägare som precis köpt en bössa för 15 000 kronor och som inser att polisen snart kommer och tar den, kommenterar han i Länstidningen.

”Finns anledning till oro”
Jens Nilsson (S), kollega till Fjellner i Europaparlamentet, tror att det finns anledning att vara orolig.
– Men om det blir svårt att stoppa förslaget måste vi åtminstone försöka se till att vi får ett undantag. Det borde inte vara omöjligt med tanke på att vi har så bra ordning och reda på det här området i Sverige med strikta vapenlagar och en mycket ansvarsfull jägarkår, säger han till Länstidningen i Östersund.
Förslaget från EU-kommissionen hamnar hos Europaparlamentet på måndag och om förslaget går igenom kan det bli en lagändring redan till årsskiftet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Lämplighetsprövning

2015-12-02 10:59

Om det rör sig om en prövning som görs utan min vetskap, t ex en slagning i belastningsregister vart 5e år, så har jag inga problem med det för egen del. Jag talar naturligtvis inte för alla. Dock vill jag mena att det fungerar bättre idag i Sverige då vapenlicenser fråntas människor som är olämpliga direkt vid misstanke om olämplighet på grund av t ex brott eller om läkare bedömer att man är olämplig. Det sker på behovsbas och inte med en fastslagen frekvens. Slagningen i belastningsregistret skulle inte ha någon effekt då om jag var straffad på ett sätt som gjorde att mina vapenlicenser skulle dras in så skulle mina vapenlicenser redan vara indragna...

Jag vill hävda att med skrivningen i dokumentet i fråga så är tolkningen att det rör sig om regelbundna bedömningar kring lämplighet ur en medicinsk vinkel (som jag och många med mig tolkar som mentala tester). Det faktum att den tolkningen görs av många gör det också troligt att beslutsfattare och lagskrivare gör den tolkningen om det inte lyfts och diskuteras som en direkt olämplighet. Jag tolkar det som att du, Reply, inte tycker det är ok att mentaltesta människor som inte begått något fel eftersom att du vill hävda att det inte ska röra sig om mentaltester. Man kan annars dra det till sin spets och ifrågasätta om vi ska kartlägga mentala tillstånd eller allmän lämplighet i andra sammanhang också men det är i min mening inte heller förenligt med en demokrati.

30. Textens innebörd

2015-12-02 08:44

Har åter läst texten och kan inte finna någon koppling till något som skall översättas med "mentaltest", däremot finner jag liknande text under förutsättningar att arbeta på skyddsobjekt och liknande platser i utlandet (EU-länder), där den svenska översättningen blir lämplighetsprövning.
Att regelbundet få sin lämplighet bedömd (risk assessment) är inget som jag finner märkligt.
Kan man med detta förfarande få bort olämpliga vapeninnehavare så gärna för mig, det kan väl inte vara så att ingen vill få bort dem som inte är lämpliga?
Vad kan det göra för skada (förutom på egot), om man genomgår medicinsk undersökning samt samt att en lämplighetsprövning utförs?

29. EU ?

2015-12-01 15:11

Titta på Norge och Schweiz!
Det går ganska bra för dom, trots att dom inte är medlemmar i detta galna EU-projekt?

28. @Reply

2015-12-01 15:10

Onekligen, därav rätt av jägarkåren att reagera. Om det finns minsta möjlighet att jag kommer behöva utsättas för läkarundersökning, mentaltest eller annan prövning var femte år pga att EU behagar reagera opportunistiskt så måste frågan få lyftas. Alla som känner sig träffade av förslaget blir upprörda av vad innehållet kan tänkas resultera i.
Du har säkert körkort, föreställ dig att behöva få din mentala hälsa utredd vart femte år för att få fortsätta med det så kanske du också väljer att tolka texter i försvar.
Licenser i Sverige dras in pga att licensinnehavaren är olämplig, men att utsätta 300 000 jägare (bara i Sverige, utöka med siffror för resterande Europa) för mentaltest var femte år är onödigt dyrt men framförallt onödigt provocerande.

27. @DalaMartin

2015-12-01 13:19

Tolkningar av text är alltid ett intressant ämne, ett par ord kan förändra innebörden av ett helt stycke.
Kommer onekligen bli intressant att se hur myndigheterna kommer att tolka texten, trots allt är det deras tolkning som kommer att gälla och inte min eller någon annan privatperson.

26. Vill ändå hävda att det rör sig om medicinska test

2015-12-01 09:53

Det står ju ordagrant "medical test", det borde vi vara överens om. Sen kan man tolka det på olika sätt, artikeln i i J&J som vi kommenterar gör tolkningen att det rör sig om mentala tester, vilket antagligen baseras på att man hänvisar till "medical test" i texten. Om man hade nöjt sig med lämplighetsprövning utan att blanda in "medical" hade din tolkning varit mer giltig, men så är inte fallet.

Lämplighetsprövning som utförs av någon med medicinsk kompetens borde vara av typen "mentaltest", ett blodprov visar inte på lämplighet avseende om man är en fara för sig själv eller någon annan.

Du får gärna dunka huvudet i väggen, Reply, och försöka få det att stå något annat i texten. Men i sak har du fel här.

Hur ska lämplighetstestet som du föreslår utformas medicinskt utan att det rör sig om mentalt test? Notera att jag inte hävdar att dom menar att man ska sitta hos en psykolog, det kan röra sig om en utvärdering i nåt formulär eller liknande. Men även det är enligt min åsikt att gå för långt i integritetskränkningen från EUs sida.

25. Nytt försök

2015-12-01 09:15

Läser man förslaget som finns upplagt på kommentar #23t, finner man ganska fort att det inte är fråga om något "Mentaltest" utan en lämplighetsprövning texten hänvisar till!

24. EU

2015-12-01 07:22

EU är på väg att bli en polisstat. Det är också på väg att braka ihop ekonomiskt och behöver då eventuellt kunna ta vapnen från medborgarna. Öppna ögonen och se er omkring. Välfärden inom EU kan i princip inte finansieras längre utan att låna mer pengar till redan skyhöga stadslån. Det sker just nu en pengaflykt till dollarn vilket gör att den stiger. Samtidigt kommer man börja höja räntan i USA. Eftersom mycket av lånen ligger i dollar ökar utgifterna därefter. Situationen är värre än vad som sägs och man klarar inte mycket längre utan "ekonomiska lättnader" i form av riksbankernas köp av statsobligationer. Fortsätter detta kommer det ta en ända med förskräckelse och greklandskrisen blir en EU-kris. Det land som i första hand ligger på tur är Frankrike, ni vet, där terrorattacken ägde rum.
EU har också kommit med direktiv i år om att stadsbärande banker inte ska behöva använda sig av bankgarantin utan kunna ta kundernas medel direkt vid en bankkris. Man har också infört att samtliga EU-medborgare måste ha ett bankkonto efter nästa år. Som sagt, situationen börjar bli riktigt otrevlig och har nog inte bara med jakthat att göra längre.

23. Till Reply #21

2015-11-30 14:08

Varsågod: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13965/attachments/1/translations/en/renditions/native

Sidan 16, högt upp på sidan. Det skrivs om medical tests, tolkningen att det rör sig om mentaltest är inte helt långsökt då det pekar på texten i punkt 1: "are not likely to be a danger to themselves, to public order or to public safety".

Vilka medecinska test förutom mentala skulle visa på något annat?

22. Lågvattenmärke

2015-11-30 11:19

Det här måste väl vara det absoluta lågvattenmärket för det urbana jakthatet. Att använda ett arabiskt terrordåd i Paris för att ge sig på jägare och skyttar i hela Europa som inte har något som helst samröre eller koppling till jihadisterna. Det är också terror, fast en annan sorts. Ekofacismen börjar växa sig själv över huvudet om de kan få genom nåt sånt här.

21. Tolkning av text

2015-11-30 07:33

Det vore onekligen intressant att få läsa denna skrivelse och själv tolka textinnehållet!
Artikelförfattaren har rimligen tillgång till denna text och borde i allas intresse lägga upp länk till texten!

20. Grattis nu är vi där.

2015-11-30 07:33

Vi jägare ska bort, när/om Europa brakar ihop ska vi inte kunna försvara oss. På lång sikt ska nolltolerans gälla när det gäller vapen i Europa, denna soppa har Cecilia Malmström (FP nu L) kokat på länge. Terroristattacken i Paris är bara ett svepskäl att avväpna oss, samtidigt väller det in MÄN i Europa som bara försvinner. För några dagar sedan tog tullen 500 st pumphagelvapen i Italien, vart skulle de? Nu sitter vi just där som jag varnat för i många år, vad blir nästa steg? Ni som fortfarande tror att detta nya vapenförslag har med terrorister och skitungar som kräver respekt får tänka om. Det har aldrig varit så lätt som nu att få tag i svarta vapen i Europa, varför har inte EU satt in resurser på den saken? Tulltjänstemännen på Öresundsbron vågar inte ingripa när bilar, bussar kommer med? ja kan det vara svartvapen? och vilka ska ha dem?? Grattis alla som röstat på skiten, grattis nu är vi där.

19. Politiker bör välja klokskap!

2015-11-29 10:54

Vid terrorattacken i Paris använde terroristerna automobiler att förflytta sig med -Alltså bör även bilar omedelbart förbjudas i Europa?!
Att detta lagförslag ligger startklart så som det gör skvallrar om att det handlar om en rädsla bland politikerna för att befolkningarna runt om i Europa kan komma att resa sig mot senare tids allt med galna och felaktiga beslut dessa har fattat och nu vill man för säkerhets skull avväpna civilbefolkningen -Det är vad det handlar om.
Terrorister söker knappast licens för sina vapen.
Brukar terrorister föredra att använda jaktvapen? -Nej!!
De har varit så fruktansvärd dåliga och vet nu att the Point of no return är passerad. De kommer att väljas bort i närmaste val, men har troligen tänkt sig att ändå hänga kvar genom odemokratiska krumbukter i likhet med den sk Decemberöverenskommelsen, För vad blir väl deras nästa drag? -Att förbjuda allmänna val?
Utvecklingen pekar tydligt i den riktningen. Man lyssnar mindre och mindre på sina uppdragsgivare väljarna och att i ett sådant läge slänga fram ett dylikt lagförslag understryker med kraft det och visar på en desperation och hur odugliga de är att företräda folk snarare än klokskap om de ens funderar på att gå vidare med detta.

18. Tack och lov....

2015-11-29 01:04

För att jag röstade nej till medlemskap i EU, likväl nej till Euron, ni som röstade ja hur mår ni nu?. Många i min bekantskapskrets i synnerhet bönder tillika jägare idiotförklarade mig som röstade nej, vi skulle som land hamna långt ut i periferin om vi inte tackade ja och blev en del av unionen, man litade blint på dåvarande regerings EU-förhandlare (vad han nu hette, en kompis till Bildt), ingenting skulle förändras vad gällde jakten, nu ser vi resultatet, det är bara att låsa vapenskåpet , kasta nyckeln och låta hundarna i hundgården hänga med på en cykeltur då och då för att inte förtvina, kanske uppsöka en psykolog och få ett besked om det mentala tillståndet. Man ställer sig frågan? hur kunde det gå så åt helvete.

Jämthundsägaren

17. Om förslaget går igenom innebär det en seger för terroristerna

2015-11-28 22:57

Terroristerna angriper våra samhällen för att skrämma oss och förstöra vår livsstil. Varför ska EU hjälpa terrorister? Man skulle lika gärna kunna förbjuda dragspel och mentaltesta dragspelare istället. Lika effektivt mot terrorism. Sunt förnuft är uppenbarligen en bristvara inom den s.k. "EU-kommisionen".

16. Mentaltest?

2015-11-28 17:20

Om det ska vara någon mentaltest, så är det på de människor som menar att varg och tamdjur kan leva i samklang och harmoni, i det öppna odlingslandskapet, oavsett land. De ska gärna göra en beskrivning över betydelsen samklang och harmoni. Och det är inte bara vargen som ska känna sig nöjd. Människorna och diverse tamdjur ska må gott också.

15. Helt säker

2015-11-28 15:38

EU behöver inte mentaltestas, men däremot mentalvårdas. Stolt över att jag rösta nej till detta vansinne.

14. Vad var det för

2015-11-28 00:01

vapen som användes? Troligen inte ett halvautomatiskt jaktvapen. Snacka om att beslutsfattare och tyckare inte har någon koll på vad dom skall besluta om. SUCK, ännu en gång. Skjuta i luften är ju vad dom gör, som att förbjuda bilar med automatlåda. Kanske det användes en sådan?

13. Var är Bucht?

2015-11-28 00:00

Förmodligen på semester söderöver så han slipper ta ansvar.

Han och hans kompisar förnekar sig aldrig, slickar uppåt och sparkar neråt.

De hade passat in på Titanic som kan stå som symbol för EU.

Osänkbar, javisst men vad var det som hände.

EU går samma väg Sanna mina ord.

12. EU!!?

2015-11-27 17:37

Jag citerar Astrid Lindgren. När mäniskor med makt slutar lyssna på folk, då är det dags att byta ut dom.

11. Vem har lagt fram...

2015-11-27 15:24

...de ursprungliga förslagen till all denna idioti? Angående halvautomater borde staten lösa in dem inte beslagta! Jag har köpt min helt enligt gällande lagar. Vill de ha mitt gevär får de allt betala vad jag anser det är värt. Annars är det vapenstöld.

10. Nu får det F-n vara nog

2015-11-27 15:23

Lämna in urträdesansökan så fort det bara går. För den här lekstugan kan vi ju inte betala 25 miljarder/år för

9. Skogvaktaren!

2015-11-27 15:06

Du glömde ALLA Snickare, Plåtslagare, Golvläggare, Rörmokare, Lantbrukare m.m och även ALLA som går in och ut i typ IKEA!! Är det några som skall mentaltestas så är det väl EU själva, Idioti!!!!

8. I så fall skall vi...

2015-11-27 13:29

Med samma logik bör ju då alla poliser och militärer genomgå obligatoriska läkarkontroller och genomgå mentaltest vart femte år!
Och vad med alla som har en kniv? Låt alla husmödrar, kockar och slaktare kontrolleras samtidigt!

7. Om man inte visste...

2015-11-27 13:29

...vad dessa EU-politiker, tillika oppoturnister, kan ställa till med så skulle jag ta allt som skrivits på sista tiden för ett stort och makabert skämt.
Det börjar räcka nu vad man ska utsättas för.
Och som vanligt borde diverse påhejare/jakthatare tänka en bit till - vad är nästa steg i kontrollvärlden?

6. Mentaltest?

2015-11-27 12:29

Vem behöver mentaltestats egentligen? Att så fullständigt misslyckas med att lägga ihop två och två och sedan försöka tvinga på miljontals människor sin missuppfattning i ett snabbspår utan att lyssna på kritik visar öppet och tydligt vilken maktfullkomlig och världsfrånvänd apparat EU har blivit.

Är det inte verkligen hög tid att allvarligt lyfta upp frågan om utträde nu? Detta har förvisso sagts gång till annan när EU har handlat underligt, men en naiv svensk tänker nog att i ett demokratiskt system så kan man rätta till fel med tydliga resonemang baserade på fakta. I den nu aktuella diskussionen så om man bortser från kärnfrågan så visar ju EU-kommissionen upp ett systemhaveri och en maktfullkomlighet som inte står Ryssland eller Nord-Korea efter. Är det det vi vill ha som verklighet? Vi kan ju faktiskt slippa det med ett enkelt adjö.

Denna elitistiska attityd som sipprar fram ur EU-kommissionen börjar kännas riktigt obehaglig. Är det ingen annan som reagerar på att vi blir offentligt omyndigförklarade och tas ifrån det ena självbestämmandet efter det andra?

5. EU-parlamentariker

2015-11-27 12:10

Är väl snarare dags att införa mentaltest i EU-parlamentet känns det som.

4. Mer å mer...

2015-11-27 12:10

...visar det sig vad jag rösta NEJ till för många år sedan. Grattis alla svenskar som röstade ja till EU.

3. Synd att EU inte var snabbare

2015-11-27 12:09

För då hade de antagligen stoppat "jägarna" som genomförde dåden i Paris.
Eller?

2. Mentaltesta också EU-parlamentariker med samma test!

2015-11-27 12:09

Med tanke på vad EU-parlamentariker kan ställa till med så verkar det rimligt (ironi).
Det finns det inga seriösa test som kan upptäcka terrorister på ett rättssäkert sätt. Detta är den viktigaste invändningen mot test. Bästa testet är att titta i belastningsregistret. Där framgår det vilka som inte bör anförtros med vapen (eller körkort för den delen).

1. jaga terrorister och vapensmugglare...

2015-11-27 11:15

Nä, det verkar skitjobbigt, vi bränner en massa skattepengar på trams istället.
Och så säger de att politikerföraktet växer. Märkligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere