• Pinewood

Evalds älgmatte får kritik

AktuelltPublicerad: 2014-01-25 09:55

Skogsägaren Evald Hellgren får mothugg på sitt försvarstal för älgen. I Land Lantbruk & Skogsland framför flera markägare att Hellgren räknar fel när framhåller älgen som en stor inkomstkälla i förhållande till skogsbruket.

Hellgren intervjuades i bland annat Jakt & Jägares webbradio och redogjorde för ett räkneexempel som visade att älgen ger stora inkomster, om intäkterna från arrendet investeras i aktier och fonder. Hör intervjun här.

Drygt 23 miljoner kronor
Hellgrens egen mark, 100 hektar, ger 1 500 kronor per år i jaktarrende. På 100 år växer summan till över 23 miljoner kronor före skatt i aktiefonder.
Land Lantbruk & Skogsland, som också intervjuat Hellgren, har fått ta emot många reaktioner på hans utspel, mest kritiska, skriver tidningen.

"Saga och fantasi"
– Evald Hellgrens räkneexempel är en saga o fantasi! Den är gjord på samma sätt som om inkomsten på en avverkning ska förvaltas aktivt i 99 år och ingen skatt betalas alls. Och om man kunde göra så, ja då skulle det visa sig att viltbetesskadorna är av en oerhört stor och dyrbar omfattning, säger Jan Bäckström till Land Lantbruk & Skogsland.

"Otroligt"
En annan som är kritisk är Anders Svensson i Ljungbyhed och han säger till tidningen:
– Otroligt att man bara får räkna så som Evald Hellgren. Jag planterar 2 500 tall per hektar till kostnad 15 000 kronor. Älgen äter upp allt – jag förlorar 15 000 kronor, då hjälper det föga med jaktarrendet på 250 kr per hektar och år.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Att anlägga ny skog är en förlust

2014-01-27 13:35

Nja, i en fråga som detta finns inget rätt svar. Det beror på framtida prisutveckling och personlig smak. Skogsforsk har gett ut en del råd (flera är direkt felaktiga), se http://www.skogforsk.se/sv/KunskapDirekt/Roja/Skador-i-rojningsskogen/Viltskador/Atgarder-mot-viltskador/. Till exempel vill jag påstå att INGA tallplantor växer så snabbt att älg inte hinner beta dem. Är det tillräckligt glest med älg och en tillräckligt stor tallungskog så kan man naturligtvis hävda att älgen bara hinner äta upp ett mindre antal procent. Då är det naturligtvis bekvämt att minska skadorna något med hjälp av varg som river älgarna i bitar och björnar som tar ihjäl älgkalvarna direkt på våren. Men detta gäller sällan eller aldrig småskogsbruket. Vidare så skall man INTE hålla bestånden jämna, bättre att lämna luckor med för älgen smakliga växter i kanterna (= gnäll från Skogstyrelsen). Återigen är detta ett råd som bara är av intresse för storskogsbruket, som har glest om älg och tallungskogar på 100-tals hektar. Ett dumt förslag. Det är mycket bättre att ha älgmat som rönn, sälg, fimpade tallar och annat jämnt utspridda över hela tallungskogen. Det ger mycket mindre betesskador på vettigt stora tallplanteringar, och bättre jakt än att försöka gissa var älgarna helst står och betar. Och man skall aldrig plantera gran eller contortatall på olämpliga marker på grund av att man ängslas för älgbetning. Planera avverkning och återbeskogning med hänsyn till att det finns vilt, och att vilt kan, i motsats till plantering, varg och dvärgbandmask, vara lönsamt. Ty som enskild skogsägare tar man inte hänsyn bara till mängden virke som kan fås under de följande 80 åren efter plantering; har man barn så är dessa intressenter, och sen bedriver de flesta skogsägare skogsbruket så att de och deras familj får ut trivsel och nöje (sådant är mycket dyrt att köpa) varje dag i de kommande 80-åren. Den personliga faktorn saknas i storskogsbruket, därför borde ALL skogsmark ägas av enskilda som bor på eller nära sin fastighet. För en enskild skogsägare är värdet av jakt, bär- och svamplockning, promenader, motion, avskildhet, och inte minst glädjen och nöjet av att skapa något etc. mycket större än än värdet på virket som faller ut när ägaren är död. Kostnaden för att ha varg och björn blir därför skyhöga för den enskilde skogsägaren. Därför är också självklart att plantering inte är lönsamt för skogsägare. För att få tillbaka insatsen för att plantera måste man sälja skogsfastigheten, och då har man ingen skog kvar. Men planteringen är lönsam för samhället på sikt, därav tvånget att plantera nytt. Säg att det kostar 10000 kr/ha att plantera, till detta kommer fortlöpande skötsel. Med en omloppstid på 80 år och en ränta om 3-7% så kan ett jämförvärdet för planteringen sättas till 1-2 miljoner kronor/ha i vår tids kronvärde, vilket med stor råge överskrider nettoinkomsten från avverkningen. Ett jämförvärde för jaktarrende om 100 kr/ha över 80 år kan skattas till över 200 000 kr./ha i nuvarande kronvärde. Summan är att plantering är våldsamt olönsamt, och att jakt ligger i samma härad som vad man NETTO TOTALT får ut vid avverkning, fast jakt ger avkastning varje år, och medför inte totalskada på skogen. Helt enligt vad #5 Nyström säger. Så det som skulle ge ägaren mest pengar, minst utgifter och mest nöje är självklart att blädningshugga skogen vid pristoppar, strunta i att plantera nytt, sälja gallringsvirke och arrendera ut till jakt samt skjuta alla stora rovdjur och hålla rent från dvärgbandmask. För det går inte att rent ekonomiskt räkna fram att plantering, röjning, avverkning mm. lönar sig för den som skall plantera. Att det ändå görs beror på att man vid avverkning använder förre ägarens förlust på att anlägga ny skog; ty anläggande av skog blir på detta vis bara betraktad som en minskad vinst vid avverkning, och därmed kan samhället tvinga fram anläggandet av ny skog. Denna kostnad är till del att se som en skatt. Skulle vi ha ett annat system där alla kostnader under skogens livstid skulle läggas i hop och förräntas fram till avverkning och sedan dras ifrån försäljningspriset, så skulle priset för virke behöva mångdubblas för att skogsbruket skulle gå med vinst. För det industriella skogsbruket blir kalkylen helt annorlunda, där är det i grunden kassaflödet som räknas, dvs. hur många kr per dag som man kan plocka ur skogen minus antal kronor per dag det kostar att hämta ut virket. Då är det lätt att tro att varg och björn är lönsamma! Avskrivning och övriga bokföringsfinesser är bara till för att minska skatt, minska övriga utgifter och höja intrycket av bolagets soliditet.

5. Kommentar

2014-01-26 14:22

Jag skrev en debattartikel i samma anda redan 1989 som publicerades i Falukuriren. Jag gav en cykeltid på 80 år och redovisade att jaktarrenden och skogsavkastning gav ungefär samma avkastning. Dåvarande länsjägmästare skrev som svar att man inte kunde räkna så då exportvärdet av skogen betydde så oerhört mycket så värdet av jakten endast kunde beräknas till 1% av totalen! Betalas skogsägaren då rätt i det förhållandet?

4. Markägare

2014-01-26 14:22

Jag har har ibland blivit anklagad av skogsägare. Jävla Jägare, har det låtit när de fått betesskador på sina planteringar. Jag brukar då svara att jag själv äger skog och att jag sätter av 1 vecka plus kanske 4 helger för att jaga skadedjuret älg. Vad har dom satt efter?? Jag tycker att jag som jägare har gjort mitt i jämförelse med dessa snåla j-ar som inte tar en enda dag av sitt liv, som inte anser sig ha råd att ta jägarexamen och själva göra nåt åt problemet, utan tycker att andra skall. Dessutom vill de ha betalt av dessa! Jag får inget arrende därför att jag jagar på min egen mark. Det luktar dubbelmoral lång väg. Vart är vi på väg??

3. Vad du missar Evald...

2014-01-25 16:00

...är att återbeskogning är en plikt och kommer som ett brev på posten om du väljer att avverka. Man kan inte undgå dumstruten om man kritiserar ett skogsbruk och sedan i sin kalkyl avsiktligt endast betraktar skogsbruk som förvaltande av kalmarker. Den kalmark du räknar på har just inkasserat en rejäl vinst till markägaren. Utan avverkning ingen kalmark. Ingen kalmark utan avverkning.

Och om du förespråkar ett ändligt skogsbruk utan föryngringar har du på sikt heller inga förutsättningar för en älgstam eftersom att de inte får något att äta.

En kalkylränta på 7, 10 eller 11 % är heller inte realistisk för en framtidsprognos. Om du på allvar tycker det har jag en idé: Belåna dig till max och låt dina lånade pengar rusa mot skyarna! Bankernas utlåningsränta är ju en spottstyver i sammanhanget!

Din beräkning möter kritik av en anledning...

2. Priset m.m.

2014-01-25 12:01

Älgen äter inte upp alla din plantor. Förresten, det var ett fruktansvärt dyrt arrende DU tar ut för att jägarna ska skjuta älgarna som äter upp dina plantor. Bara att hoppas DU betalar skatt på det. Gnäll är vad det är.

1. Reaktioner på min "älgmatte"

2014-01-25 12:00

Jag vill kort bemöta invändningarna

Sagor och fakta: Arrendet på 15 kr är verkligt. Kalkylprogrammet likaså. Kapitaltillväxten de sista hundra åren har legat mellan 6.5 -7 procent både i USA och Sverige. I dag förordar kunniga ekonomer kalkylräntor på 10 -11 procent. Så var är sagorna? Och fantasin?
Värdering älgar -tallplantor: På Skogforsk hemsida finns en kalkyl för plantering av tall i övre Norrland. Inom skogsbruket använder man nuvärdesberäkning som mått på lönsamhet Nuvärdet per hektar för tallplantering blir minus 137 kr d.v.s. en förlust på 13700 kr över 100 hektar. Nuvärdet av intäkter från älgarna enligt min kalkyl är plus 26665 kr  Alltså en skillnad på 40365 kr i nuvärde till tallplantornas och skogsodlingens nackdel. Vore skogsodling en lönsam affär för markägaren skulle det inte behövas tvångslagstiftning och övervakning för att hålla den igång.
Skogsforsk hemsida har kalkyler för skogsodling för olika områden inom landet. Ingenting hindrar kommentatorerna att överge spekulationerna och ta reda på fakta.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons