• Pinewood

Få älgar norr om Gävle

AktuelltPublicerad: 2013-06-01 10:07

Det finns färre älgar än man hittills trotts i skogarna norr om Gävle. Det visar en stor spillningsinventering, berättar Gefle Dagblad.

I höstas samlades älgbajs in på 3 000 provytor utspridda på 27 000 hektar. Området ligger mellan mellan LIndönd i Norrsundet och Norrlandet i Gävle.

Resultatet visar 4,5 älgar per 1 000 hektar och det är betydligt färre än man trott.


Ingen exakt vetenskap
Enligt älgskötselplanen ska älgarna vara sju stycken per 1 000 hektar.

– Man får ta siffrorna med en liten nypa salt, det är ingen exakt vetenskap. Men de visar ändå att de beräkningar som hittills gjorts inte alls stämmer och att vi måste tänka om när det gäller den fortsatta planeringen för området, säger Erik Matsson, jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet, till Gefle Dagblad.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Inte bara där!

2013-06-01 17:24

Jag är övertygad om att det ser likadant ut på fler håll. Har suttit i samrådsmöten med markägarsidan där de slaviskt förlitat sig på rapporten från Svensk naturförvaltning, de har t om förkastat flyginventeringar då dessa visar att antalet älgar inte är så många som den framräknade rapporten säger. Nu kan det vara tvärtom på vissa håll pga att älgen flyttar mellan sommar och vinterbete men hos oss säger svensk naturförvaltning att det är 7 älgar/1000 ha i vinterstam. Trots idog skidåkning kombinerad med skoteråkning har jag inte lyckats räkna in fler än 3 st på 2000ha som mest, flera ggr ingen alls. Mer än 1 meter snö och fler än 10 mättillfällen i vinter samt samtal med jaktgrannarna som uppger samma sak säger mig att lokalt börjar älgstammen bli väldigt gles.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons