• Pinewood

Få vill ha inplanterad varg

AktuelltPublicerad: 2010-10-19 15:42

Hallå där, Gunnar Glöersen, rovdjursexpert hos Svenska Jägareförbundet.

• Er egen tidning, Svensk Jakt, har en omröstning bland läsarna på webben. Av drygt 3 000 personer som röstat säger 83,9 procent nej till att varg sätts ut på deras marker. Vad säger du om det?

– Resultatet är ganska väntat. Samtidigt är min erfarenhet, efter att jag varit ute och pratat med hundratals människor, att de förstår hur inplanteringen hänger samman med rovdjurspolitiken.

• Hur menar du?

– När vi förklarar varför vi sa ja till inplantering – att alternativet kanske var 800 till 1 000 vargar – så förstår de att valet var enkelt för oss. Med 20 inplanterade vargar under en femårsperiod, och därefter kontinuerlig insättning, ska vi kunna klara oss med en vargstam på runt 200 vargar. Jag har precis läst en rapport från Stockholms universitet, där man varit mest kritiska till frysningen av vargstammen, och inte ens de verkar ha några motstridiga uppfattningar.

• Ni ska förankra inplanteringen av varg hos befolkningen – hur går det till?

– Vi håller möten runt om i landet och förklarar varför inplantering är nödvändig. Hittills har jag inte träffat en enda människa som sagt nej till inplantering som princip. Sedan är det naturligtvis en annan sak att säga ja till inplanterad varg där man själv jagar.

• Är allmänheten inbjuden till mötena?

– De är öppna även för allmänheten, men det är säkert 95 procent jägare som kommer på mötena.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

59. Gått över,till JRF

2010-10-31 19:12

Din blogg kan du ha för dig själv ?

58. Då skickar vi frågan vidare

2010-10-27 19:35

Då är det dax att Per svarar hur de tänker sig.

57. Tyskterrier och Hälge

2010-10-27 10:55

Ni är välkomna att ställa frågor till mig precis när ni vill på min blogg, det är där jag diskuterar med medlemmar och på en massa kvällsmöten. Ni hittar till bloggen via Sjfs hemsida. Däremot kommer jag inte att delta i debatten speciellt ofta på den här sidan. Nu var det så att Molianen kontaktade mig och citerade mig, det krävde lite uppföljning.

Men jag skall svara på din fråga ändå, Tyskterrier.

Tyvärr innebär invadrad/inflyttad varg troligen att det inte blir någon vargjakt i det området (vi anser att stoppet i så fall skall vara max en vinter). En tänkbar kompensation skulle också kunna vara att ett sådant revir töms, när valparna vandrat ut. Jag tycker dessutom att jaktförbud överhuvudtaget inte behövs, om flera valpar sätts ut. Men tyvärr har NV, än så länge, valt att inte ta upp frågan om kompensation på allvar. Per Wanström kanske också vill svara på din fråga, han ingår i samma arbetsgrupp som jag. Jag gissar dock att även JRF stöder den tanken.

Men som sagt, jag för i huvudsak debatt och diskussion på Sjfs hemsida. Jag noterar att frågeställningarna och kommentarerna där ofta är annorlunda än här på JoJ.

56. Nja tyskterrier

2010-10-27 09:22

Naturligtvis kommer du inte att få ett svar av Gunnar. Han har ju inte kommunikationen med de egna medlemmarna ens. Så att vänta sig ett svar från en sådan högt anställd är lite som att cykla i det blå.

55. Gunnar Glöersen

2010-10-25 23:23

Det skulle vara kul att få veta vad du anser vara tillräckliga kompensationsåtgärder till oss som blir av med hundjakten och tryggheten vid in/omplanteringarna...

54. Bolagsmark

2010-10-24 08:33

Vargen ska i förstahand helst placeras ut på bolagsmark där markägaren har gett sitt tillstånd. Vargen verkar kunna vandra 10 mil från den plats den släppts. Så en fråga om man som privatmarkägare (i närheten) då inte vill att utsättning ska ske kommer man att då köras över? Svaret kommer naturligtvis att bli ett ja man kommer att bli överkörd. Men de skogsbolag som ger sin tillåtelse skulle då jag se till att de hamnar på svartalistan över bolag som man inte leverera virke till.

53. Jag vill passa på att tacka...

2010-10-23 23:27

i första hand J@J för att ni skapat detta debattforum ,där som jag upplever det, är det enda stället som det verkligen debatteras jaktfrågor. Sedan är det intressant och roligt att både GG , Solvei och andra förtroendevalda deltager , hoppas det fortsätter så.

52. Historiskt misstag

2010-10-22 18:15

Bägge jägareförbunden sitter i en statlig arbetsgrupp och arbetar med att hjälpa Svenska staten att bygga upp en stor och livskraftig vargstam i Sverige.

Deras arbetsuppgift är att finna lämpligaste sätt att sätta ut vargar ifrån t ex Ryssland.

Just nu håller Sveriges regering och bägge jägareförbunden på med att bygga upp en livskraftig vargstam i Sverige.
En dold agenda utformad av miljörörelsens och dess sjuka ideologi där rovdjurens antal skall växa tills det skapas en balans i skogen mellan rovdjur och bytesdjur.
Jakten i Sverige skall avvecklas genom att jägarna skall ersättas med rovdjur.
Därför har miljörörelsen planterat en agenda om femtusen vargar söder om Ljungan hos Regeringen, svenska myndigheter och även lyckats involverat media för att vinna opinionen.

Regeringen och naturmupparna vet hur viktigt det är att de vinner opinionen för att genomföra den dolda agendan. När jakten skall avskaffas måste också jägarkåren hållas ovetande om att jägarna skall ersättas med rovdjur.

För att få bidrag ifrån viltvårdsfonden (jaktkortspengar) har därför Regeringen satt villkoret att bägge jägareförbunden skall arbeta med acceptansen för varg och utplantering av varg.
Miljöminister Andreas Carlgren vet nog vad han när han ställer nya villkor på jägareförbunden för att de skall få ta del av jaktkortspengar.
Hans avsikt är vilseleda jägarna och att splittra jägarkåren, för att vinna opinionen, med de nya villkoren om att bägge jägareförbunden skall arbeta med flytt och införsel av vargar och arbeta med att förankra Regeringens planer för att minska graden av inavel hos vargarna.

En splittring av jägarkåren som vi nu ser tydligt bevis på, här på forumet. Carlgren håller på att lyckas.

Vargen har lurat in rödluvan i stugan för att äta upp henne.

51. Oroliga.

2010-10-22 18:14

Under tiden debatten pågår här så ringer det oroliga medlemmar och grannar som haft besök av en grupp av 6st vargar som smyger runt i skydd av mörkret?men enl vargvebben så finns det inga vargar i värmland så det är väl bara inbillning.

50. Henrik...

2010-10-22 09:07

...antingen har du inte förstått vad ni skrev på och varför 2009 eller så har du glömt det. Det har aldrig funnits något förslag från NV om 800-1000 vargar! Frågan 2009 liksom nu handlar om gynnsam bevarandestatus. "Alla" forskare är eniga om att dagens vargstam med dagens inavelsnivå inte uppnår gynnsam bevarandestatus. Så min fråga blir än en gång, till både dig och Solveig, innebär ett nej till vargflytt fler eller färre vargar i Sverige och om det i så fall blir någon vargjakt i vinter? Det är den frågan som säkert era medlemmar också vill ha svar på.

Jo, det stämmer att jag sagt att jag tycker att det län som får ta emot varg bör få kompensation för de olägenheter som ”nya” vargar innebär. Du kan ju åter kolla med er GS om inte jag är den person i arbetsgruppen som envisats med att kräva just kompensationsåtgärder och i förväg definierade fredningstider, även där med stöd från JRF. Rent logiskt innebär det att inget län skall pekas ut för vargflytt och att inget län heller skall undantas (inkluderar givetvis även Värmland), vilket jag skrev redan i min förra kommentar. Tyvärr Henrik blir jag allt mer övertygad om att ni i JRF medvetet undviker att informera era medlemmar om det arbete ni deltar i och de frågor ni driver på central nivå. Som Solveig så fint skriver, ”står ni upp för medlemmarnas åsikter i debatten”. I ert fall betyder det att den som sist talade också representerar JRF!
Självklart kan ett distrikt i JRF eller ett länsförbund i Sjf välja att anta en nollvision. Frågan är om de kan representera Jägarnas riksförbund, på det sätt som du vet att det görs i ditt eget hemlän. Jag har ALDRIG hört dig, som förste vice ordförande i JRF, ta en debatt med distriktsordförande i ditt eget län som ständigt hävdar att ni i JRF har en nollvision. Borde inte du stå upp för det majoriteten beslutat om?

Du svarade inte heller på min fråga om vilket län du istället föredrar att vargar skall sättas ut i, när du undantar ditt eget län. Som förste vice ordförande i JRF representerar du väl inte bara ditt eget hemlän?

49. Gunnar Glöersen och vem vill ha tjugo ryssvargar?

2010-10-22 09:07

Citat Gunnar Glöersen 2010-10-21 16:44: ”Det är mellan införlivande av nya vargar och de tusen vargarna som valet står”. Jag tror att detta är skrivet i stridens hetta, en mycket enkel politisk analys ger för handen att ”tusen vargar” inte var en möjlig väg att gå för regeringen Reinfeldt som gång på gång betonade vikten av att hålla vallöften.
Om SJF gick med på ”införlivande av nya vargar” därför att de trodde på tjänstemannahotet om att annars skulle man få ”de tusen vargarna” så är det en fadäs verkligen att beklaga. Men så illa tror jag inte om SJF, dock har SJF sin egen agenda att bevaka. I samband med detta bör SJF sluta att slå sig för bröstet och hävda att vargjakten var SJFs förtjänst, så var det inte. Vargjakten var ett vallöfte som det var absolut nödvändigt för regeringen att infria. SJF hade INGET med detta att göra, det var det stora missnöjet som vargarna skapat som var den direkta orsaken till att löftet gavs. Glöersen har även en mycket naiv föreställning om EU. På vilket sätt tror Glöersen att EU kan hindra den svenska riksdagen från att lagstifta om frilevande vargs utrotning på svenskt område? Vilka åtgärder tror Glöersen att EU kommer att vidtaga som kan TVINGA Sverige att ha frilevande vargar i svenska bygder?
Än är inte tiden mogen, än tål folket mera stryk och än låter folket sig förnedras och skrämmas ytterligare några år. Men det är också klart att folket – de som berörs av en galen rovdjurspolitik – till sist samlar sig.
Att SJF INTE frågar sina medlemmar om deras åsikt i vargfrågan beror självklart på att ledningen vet vad svaret blir: Troligen vill INTE EN ENDA EN av förbundets jagande medlemmar ha varg på sin ägda eller arrenderade jaktmark. För att komma under 99 procents motstånd måste man hitta bortåt 200 medlemmar som vill att det skall inplanteras varg på deras ägda eller arrenderade jaktmark, finns dessa? Ett förbunds företrädare som inte företräder sina medlemmar saknar självfallet all auktoritet.
I övrigt ansluter jag mig till Kenneth Eriksons välformulerade inlägg #47.

48. Gunnar G.

2010-10-21 23:24

Utgångsläget som föranledde skrivelsen april 2009, var 800-1000 individer, idag vet vi inte vad nye rovdjursutredaren Liljelund kommer fram till. Jag noterar att du tydligen inte gör någon skillnad på varg-flytt inom landet (med undantag finska gränsen) gentemot import ifrån ex.Ryssland, vilket JRF faktiskt tycker är stor principiell skillnad!
Förnekar du nu att du 2009 fört tesen att "vi kan ta in en flyttvarg till Värmland om vi istället får skjuta 10", tydligen utan närmare beaktande av att ett sådan revir med omgivning blir fredat i minst 2 år med alla negativa konsekvenser detta kan få för både djurhållning och jakt?? Jag m.fl. har hört dig föreslå detta på möten ett antal ggr. och jag har i dessa sammanhang reagerat hårt emot förslaget.
I JRF fungerar demokratin d.v.s. distrikt får driva ex.vis 0-vision och förbundsstämman fattar beslut om ex.vis förbundets rovdjurspolicy vilket som bekant inte innehåller 0-vision på varg.

47. Jag tackar och tar emot.

2010-10-21 21:15

Det känns verkligt uppfriskande att få ta del av denna debatt, eller ska vi snarare kalla det diskussion som tråden utvecklats till, i en för oss alla mycket angelägen fråga. Tacket vill jag speciellt rikta till er förtroendevalda som ingår i de olika grupper som nära myndigheten diskuterar dessa spörsmål. Denna öppenhet är otroligt viktig och stimulerande för medlemmarna, det tror jag alla skriver under på. Gunnar Glöersen ska även han ha heder av sin medverkan trots att han företräder SJF. Jag känner ändå att i honom finns en övertygelse att verka för en för landet sundare rovdjurspolitik. Vi jägare har trots tillhörigheten av förbund väldigt mycket gemensamt, särskilt i denna fråga om rovdjuren. Den delar vi även med de flesta andra intressenter på landet. Vi är, när det kommer till kritan, faktiskt rätt många.

46. Hej Gunnar

2010-10-21 20:37

Som du mycket riktigt påpekar så ingår du och jag inte i någon styrgrupp för vargimplantering. Det är NV som fått uppdraget att utse lämpliga platser för släppning av varg samt hur det skall gå till. Du och jag är tillfrågade (tilsammans med många andra) att sitta i en arbetstgrupp som skall försöka hjälpa NV med underlag. Uppdraget och därmed vad som rapporteras till regeringen är NVs ansvar. Jag blev uppringd av NV inför denna grupps sammansättning och fick frågan om vi ville ingå då vi är emot import av varg. Jag svarade självklart och sa att jag kommer att representera JRFs medlemmar så långt det bara går. Alla arbetsuppgiter är inte alltid roliga. Att jag inte skulle ha opponerat mig är en sanning med modifikation. Uppdraget som NV fått handlar inte om om vi skall ha vargar eller inte, inte heller handlar det om om vi skall importera/omflytta vargar eller inte, det handlar om hur och var nya vargar skall placeras. Detta var jag medveten om när jag tackade ja till att ingå i gruppen. Jag väljer ändå att delta för att jag anser att jag skall sitta där för medlemmarnas skull. Det som är lite konstigt (eller inte) är att ingen organisation som sitter med i gruppen vill ha import (jag är osäker på Sjf). När det sista svängen av kriterierna var ute för synpunkter så skrev jag till lite kriterier som vi från JRF tyckte var viktiga och jag strök även några i det förslag som vi skickade in. Eftersom det är NVs uppdrag så väljer de själva vad de skall ta med eller inte. De kriterier vi la till kom in i lite annan form på olika ställen i den remiss som gått ut till Lst. Vi som organisation följer naturligtvis majoritetsbeslut om de är tvingande då vi vill leva i en demokrati (även fast det kanske inte alltid är bekvämt).

Som du skriver så betyder det arbete vi lagt ner och som har haft viss påverkan på remissen som gått ut inte automatiskt att vi står bakom det som står i remissen. Ibland känns det lite absurt att diskutera sådan som kan ge oanade konsekvenser och som kanske blir historiska misstag. Vi (som du också skrev) skall försöka få försöka få fram så bra underlag som möjligt utifrån vårt intresse (men i detta fall med de villkor som fanns för uppdraget).
God kväll!

45. INPLANTERING

2010-10-21 20:36

Av varg kommer jag som mark ägare aldrig att godkänna.

44. Solveig

2010-10-21 17:39

Du svarade ju aldrig på frågan. Kommer ett nej till vargflytt att ge fler eller färre vargar i Sverige?
Att JRF arbetar för lokal acceptans och att antalet vargar ska bestämmas lokalt vet vi redan. Det var inte det frågan gällde. Men du måste väl kunna lyfta blicken du också då du vet att ni knappst styr över vargpolicyn i Sverige. Så vad tror du händer om det om det blir ett nej till vargflytt? Händer ingenting, kommer EU att agera, kommer nya mål för antal varg att sättas för Sverige. Ingen vet ju vad som kommer att hända men nog har väl ni inom JRF diskuterat ett antal scenarion. Vill ni delge oss dessa?

43. Henrik

2010-10-21 17:05

för det första innebär riksdagsbeslutet att högst 20 vargar skall tillföras stammen senast 2014. NVs förslag om vargflytt som nu är ute på remiss föreslår en förankringsperiod på 1-2 år vid val av utsättningsplats. Om det går igenom kommer den första vargen att kunna släppas någon gång 2012 eller 2013. Dvs ett par år tidigare än vi REKOMMENDERADE. Du skriver själv att skrivelsens (april 2009) syfte var att undvika 800-1000 vargar. BRA, du svara därmed på den fråga som Solveig undvek att svara på. Det är mellan införlivande av nya vargar och de tusen vargarna som valet står.
JRF har tydligen valt om! Jag vill fortfarande ha färre vargar. JRF däremot gör en stor affär av ett par år hit eller dit, men själva valet mellan införlivandet av nya vargar och de 800-1000 vargar som du själv skriver om har INTE förändrats.
Även vi driver frågan om att införlivandet av nya vargar i första hand skall ske på naturlig väg och i andra hand genom flyttning inom landet. Men nu har riksdagen valt att gå ett steg längre, de kan som sista utväg tänka sig flyttning från annat land.

Du hävdar vidare att jag skulle ha pekat ut Värmland som speciellt lämplig utsättningsplats. Det är återigen fel, tvärt om har jag hårdast av alla drivit frågan om att INTE peka ut något speciellt län och har in den frågan fått stöd av JRF. Du kan gärna få läsa mejlväxlingen om du vill. Jag anser nämligen att det är ett beslut som inte lämpar sig för en intresseorganisation som har medlemmar som inte vill ha varg på sin mark. Det beslutet skall ta av en myndighet.

Även du skall få ett par frågor, Henrik.
Är JRF Värmlands nollvision i överensstämmelse med riksföreningens rovdjurspolicy? Om ja, är det grundad i ett beslut som är taget med bred folklig förankring, t ex i viltförvaltningsdelegationen som du själv hänvisar till?
Eftersom du säger absolut nej till att vargar släpps i ditt eget län Värmland, vilket län rekommenderar du istället?

42. Dick Broman

2010-10-21 16:09

Jag hänger inte fullt ut med i det du skriver, vem som frågat vem eller vad.
Men så här är det. varken JRF eller Sjf ingår i någon styrgrupp för vargflytt, däremot ingår jag och Per Wanström i en arbetsgrupp för vargflytt. Dessutom ingår jag och Solveig i det nationella rådet där samma fråga diskuteras. Jag har då inte hört JRFs representanter reservera sig mot de förslag som nu ligger! Tvärt om har både Solveig och Per, precis som jag deltagit i diskussionerna om lämpligaste sätt att sätta ut vargar från t ex Ryssland.
Att ingå i en arbetsgrupp innebär inte per automatik att man står bakom det som slutligen blir beslut. Min, Pers och Solveigs roll är att försöka få ett så bra underlag som möjligt OM flytten blir av. Det innebär inte att vare sig de eller jag frångår de beslut om vargflytt som våra respektive organisationer beslutat om.
Alltså deltar JRF aktivt i diskussionerna om vargflytt!

41. Bra Solveig...

2010-10-21 16:08

...att du klargör er policy. Det era medlemmar missuppfattat är att det är upp till dem att besluta om mål för rovdjurstammarna. I själva verket är det precis som du skriver och som sägs i er policy "Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att de nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring".
Det innebär att era mål INTE skall sättas av era medlemmar utan av den breda folkmassan, t ex medlemamar i SRF.
Vi i Sjf har däremot valt att låta våra medlemmar bestämma de beståndsmål som jag skall driva i t ex den nya rovdjursutredningen, där även du sitter med.

40. Svar till Glöersen från Henrik Tågmark

2010-10-21 15:48

Ibland undrar man om Gunnar Glöersen (G.G.) jobbar för jägarnas eller åt myndigheten? Han anklagar återigen Jägarnas Riksförbund, denna gång för ”bluff”, och har tydligen svårt för att vi inte alltid delar Sjf:s åsikter om jakt- och rovdjursfrågor. Denna debatt känns inte särskilt framåtsyftande men hans yttrande kan heller inte stå oemotsagda.
Han hänvisar till det förslag som vi fem intresseorganisationer överlämnade i en skrivelse till regeringen i angående hur en begränsning av vargstammen skulle kunna ske och samtidigt beakta genetiken.
Detta med anledning av Naturvårdsverkets förslag på 800-1000 vargar på grund av genetikproblemen vid en mindre vargstam
Vi kan nu konstatera att vi är den enda organisation som står fast vid ursprungliga förslaget!
Förslaget i det gemensamma dokumentet innehöll bl.a. ”att om naturlig invandring inte skett inom fem år som uppfyller behovet av gynnsam bevarandestatus, så föreslog vi att Naturvårdsverket skulle förbereda flyttning av varg inom landet” (Observera, ingen import från andra länder).
I regeringens beslut blev ju som bekant istället ”att omflyttningen skall inledas omedelbart med 20 vargar på 5 år och eventuell import från andra länder”!
Detta är en markant skillnad gentemot vårt förslag vilket vårt förbund inte kunde ställa upp på! G.G. vill tydligen inte förstå skillnaden.
Det föreligger således ingen överenskommelse mellan oss och regeringen i detta hänseende men det förefaller som att Sjf har träffat någon egen överenskommelse med regeringen i denna fråga. G.G. argumenterar ju så ihärdigt i denna flyttningskarusell att han föreslagit vargsläpp till och med i Värmland, som redan är överfullt av vargrevir. Det förslaget har undertecknad givetvis protesterat mot!
Vilken verklighetsförankring hos landsbygdsbefolkning ligger bakom sådana förslag? Forskarna avrådde också med tanke på risken att inflyttaren blir dödad av hemmavargar och man har nu också föreslagit en tiomilagräns mot Norge.
Att JRF och Sjf har fått i uppdrag att informera om regeringens rovdjurspolitik är en helt annan sak som vi också utför. Men det är inte det samma som att det är vår rovdjurspolicy som vi anser oss ha full rätt att argumentera för.
Vi anser att besluten (även omflyttning) i framtiden skall fattas så nära berörda människor som möjligt, det vill säga i viltförvaltningsdelegationerna i respektive län som kan ta hänsyn till sociala och ekonomiska villkor samt det totala rovdjurstrycket.

39. Solveig

2010-10-21 15:48

Du svarade ju aldrig på frågan. Kommer ett nej till vargflytt att ge fler eller färre vargar i Sverige?
Att JRF arbetar för lokal acceptans och att antalet vargar ska bestämmas lokalt vet vi redan. Det var inte det frågan gällde. Men du måste väl kunna lyfta blicken du också då du vet att ni knappst styr över vargpolicyn i Sverige. Så vad tror du händer om det om det blir ett nej till vargflytt? Händer ingenting, kommer EU att agera, kommer nya mål för antal varg att sättas för Sverige. Ingen vet ju vad som kommer att hända men nog har väl ni inom JRF diskuterat ett antal scenarion. Vill ni delge oss dessa?

38. Vem ljuger för läsarna här i forumet?

2010-10-21 13:25

Gunnar Glöersen säger i slingan - Jägarnas riksförbund deltar på exakt samma villkor som Svenska jägareförbundet i arbetsgruppen för flyttning nav varg.
Stämmer det?

Här ser ni ett löfte att JRF inte skall arbeta med flyttning av varg ifrån Anders Ljung på en fråga ställd av mig angående just detta.

14. Fråga?
Av Dick Broman 2010-03-05 17:17

Kommer Jägarnas Riksförbund att arbeta i en framskjuten placering i den styrgrupp som skall leda arbetet med utsättning och flyttning av varg?

Redaktionell kommentar:
Nej. Förbundet vill ha minst fem års vargjakt innan det ska övervägas om det ska flyttas ner invandrade vargar från renskötselområdet.

16. Grattis! nu har Ni en ny medlem.
Av Dick Broman 2010-03-05 17:59

Då tar saken en helt ny vändning när det gäller Riksjägarna.
Det är exakt vad vi behöver ett jägareförbund som arbetar för jägarna och inte åt naturmupparna.
Jag går med som ny medlem och känner mig stolt över att tillhöra Jägarnas Riksförbund.28. En ny artikel är skickad till Svensk Jakt
Av Dick Broman 2010-03-09 09:50

När nu Jakt & Jägares chefredaktör Ander Ljung dementerat uppgifterna som finns i Svensk Jakt nyheter och på Svenska jägareförbundets hemsida om att Jägarnas Riksförbund skall arbeta med att öka acceptansen för inplantering av varg och vara med i den styrgrupp som ska leda arbetet med utsättning och flyttning av varg.
Då har jag till Svenska Jägareförbundet skickat en ny artikel som jag begärt skall publiceras i Svensk Jakt. Den lyder som den i slingan men jag har helt plockat bort Jägarnas Riksförbund.

Redaktionell kommentar:
Du har missuppfattat mig på en punkt. Jag svarade nej på frågan om ”att arbeta i en framskjuten placering” i gruppen. Det finns en representant i gruppen från JRF men den representanten jobbar med utgångspunkt från JRF:s uppfattning i frågan. Till exempel går inte JRF med på att förankra vargflytt, men väl att informera om regeringens vargpolitik.
– Styrelsen tolkar förankra som att förklara regeringens rovdjurspolitik då det inte är rimligt att uppdraget för JRF skall vara att ändra medlemmarnas åsikter utan snarare förklara vad regeringen menar och i förlängningen hur regeringen anser att det skall gå till. Detta uppdrag är inget konstigt då vi ständigt försöker rapportera vad för beslut som är fattade av regeringen, olika verk och myndigheter, vi ser det snarare som en skyldighet mot medlemmarna, kommenterar Per Wanström, generalsekreterare på JRF.
Anders Ljung, Jakt & Jägare


37. Svar till Glöersen från Solveig Larsson

2010-10-21 11:36

Bedömer Gunnar Glöersen arbetssätt i andra organisationer efter hur frågor drivs i den organisation han jobbar i?
JRF vågar stå upp för våra medlemmar åsikter i debatten och i dagsläget uppfattar vi även att det vi hela tiden lyft, och som vår rovdjurspolicy säger, att rovdjursfrågorna måste grundas i lokal acceptans och förankring, får allt mer respekt och genomslag hos beslutsfattare.
JRF driver frågor utifrån fattade beslut i demokratisk ordning bland våra medlemmar, inte utifrån vad som är politiskt enklaste vägen. Vi uppmuntrar bred debatt i demokratisk anda, och ett exempel kan läsas på annan plats i Jakt & Jägare genom Moilanens krönika om NEJ TILL VARGJAKT.
http://www.jaktojagare.se/kronika/vargjakt-absolut-inte
(När det gäller vitsvanshjortar, så är det fortfarande en snäv genetisk bas som gett starkt livskraftig stam i Finland – och inavelsproblem av betydelse för populationstillväxt har inte framkommit trots denna starka inavel)

36. Bra Åke i 35.

2010-10-21 09:38

Tack för ett mycket bra inlägg, du är troligen mycket nära sanningen.

35. Makten över naturens gåvor

2010-10-21 06:54

Nr 17 och 23 ger en intressant övergripande problembeskrivning.
Vare sig avsiktligt eller ej, innebär utträngning av naturnära näringsidkare och boende att hindren att ta över naturresurserna minskar. Naturens rikedomar kan lättare tas över av politiska eller finansiella makthavare.
Allemansrätt infördes för att människor utan äganderätt skulle kunna leva vidare av bär, svamp, jakt, vatten och fiske även om ägarna fick rätten att så och skörda och prospektörerna till malmen. Nu verkar Allemansrätt betyda att fjärrboende kan komma och tränga undan lokalbefolkningen.
Urbanisering är kanske den nya formen av kolonisation - ta makten över naturresurserna - inte bara i u-länderna. Därmed även makten över de beroende, och ingen ska väl få överleva på sånt man inte betalar skatt för!
Att snacka antal, genetik och vargjakt är skådespel för folket, som en del försörjer sig på medan demokrati, samhällsanda och folkförsörjning eroderas samt fäbodmiljöernas biologiska mångfald och lantraser utplånas.

34. Naturligt svar! På frågan? Gunnar Glöersen

2010-10-20 21:54

Ställ frågan till personer boende i ett samhälle eller i en stad, om dom vill ha förarlösa "vilda" hundar springande i deras närområde, så kommer nog procentsatsen på svaren va den samma, som i frågeställningen om vargen som ska inplantera på landsbygden.

33. uffe Stridsberg

2010-10-20 21:11

Felet du hela tiden gör är att sätta vargen före människan och att likställa naturvård med vargkram ,som egentligen är två motpoler,därför blir ditt resonemang så fel...

32. Lita på Glöersen

2010-10-20 19:17

Lita på GG han skriver: "Återstår för oss som arbetar för jägarkårens bästa att försöka hitta argument som gör att vi kan hålla en så liten vargstam som möjligt. Därför är det självklart för mig att vi skall hitta lösningar på inavelsproblemen. Vi gör det inte för vargens skull, vi gör det för jaktens skull!"

Den första vargjakten ansökte SJF om när det fanns fem vargar i landet och när stammen ökat till 40-50 individer år 2001 ville man skjuta 10 vargar. Så hur få vargar det än fanns, var det ändå för många för GG och hans förbund. Så illa är det. Och vad kan man förvänta sig när slutklämmen i citatet innebär att allt man gör i vargförvaltningsfrågan gör man för jakten, inte för vargen.
Jag har faktiskt hört företrädare för Jägareförbundet säga att förbundet är en naturvårdsorganisation och det var inte på första april, eller var det det...

31. Svenska Jägareförbundet och Riksjägarnas förbund

2010-10-20 19:13

Ovanstående förbund skall förankra utsättning av vargar bland sina medlemmar! Detta i utbyte mot att jakt tillåts på varg i Sverige och att taket på 210 vargar gäller tom år 2012!
En fråga:
Ledande forskare uppskattar
att Sverige idag har ca 280 vargar!I dagsläget har vi ju ett tak på 210 vargar i Sverige, inte en miniminivå! Detta medför att några utsättningar eller förankringar om utsättningar ej kan komma på tal eftersom det första beslutet (taket) inte uppfyllts! Hur ska vi då kunna förlita oss på framtida beslut?

30. Det vore oerhört

2010-10-20 18:43

uppfriskande att höra hur GG ska lösa jakten för de av hans medlemmar som jagar med hund i vargbältet. Vad säger du Gunnar? Utbytesjakt med andra medlemmar där det inte finns varg, Gotland kanske?
Ska du som jägarrepresentant godkänna att jakthundsaveln i princip havererar. Går du dina medlemmars intressen till mötes då?

Hur löser vi jakt med hund i vargrevir? Är det skillnad på om det finns 4 vargar i reviret eller om det finns 8? Är risken mindre för hunden om det finns mindre antal vargar i reviret? Högst marginellt, eller hur? Vargar söker upp och dödar hundar, om det så bara finns 2 stycken i reviret. Alltså, om vi har 200 eller 600 spelar inte någon roll för de jägare som har den tvivelaktiga förmånen att ha vargrevir på sina marker, och du Gunnar, de är dina medlemmar, du ska representera även dom.
Svaret du ger dom är att vi ska verka för inflyttning av mera vargar, för att få mindre antal. Tror du på ekvationen själv?
Vi ska klappa händerna och jubla över en vargjakt som ger till resultat att vi permanentar och godkänner vargen i våra jaktmarker. Vore inte motståndet naturligt för en jägarrepresentant? Vore det inte självklart att tvärvägra varg därför att ens medlemmar gråter blod över sina vargtagna hundar?
Är det smart att springa i jaktmotståndarnas ledband? För att få jaga varg, för att få mer varg, och ännu fler vargtagna hundar?
Oavsett vad som är smart eller inte går dina medlemmar före din åsikt, annars är du på fel ställe, för du är väl vald till din post av jägare?
Inte? Men hur kan man då säga sig representera jägarintresset?

Jag tycker vi ska ha tiotusen vargar, förutsatt att de inte tar några jakthundar, förutsatt att de inte ger sig på våra tamdjur, förutsatt att de aldrig ger sig på människor, förutsatt att de inte smittar ner markerna med dvärgbandmask, förutsatt att de inte hevererar viltstammarna. Tio tusen vegetariska vargar vore perfekt.

29. Naturligt svar! På frågan? Gunnar Glöersen

2010-10-20 17:55

Ställ frågan till personer boende i ett samhälle eller i en stad, om dom vill ha förarlösa "vilda" hundar springande i deras närområde, så kommer nog procentsatsen på svaren va den samma, som i frågeställningen om vargen som ska inplanteras på landsbygden.

28. Vad Glöersen tycker?

2010-10-20 15:56

Det kan ni läsa här i länken till Bloggen han skriver SvJF.
http://www.jagareforbundet.se/oew/default.asp?pageid=37535

27. Glöersen avlönas av och arbetar åt Svenska staten

2010-10-20 13:42

Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursgruppen arbetar dolt för en ny agenda i naturen. De vill inte att djur jagas av människor med vapen, de vill inte att jakt bedrivs eller att det finns jägare i skogen. De vill ha rovdjur i stället.

Den dolda agendan lyder:
Ersätt jägarna i Sverige med varg, björn, järv och lodjur så att det skapas en balans mellan rovdjuren och bytesdjuren i naturen. Med en sådan balans finns det inget utrymme för jakt.
Det är numera också Svenska statens rovdjurspolitik.
En stor och livskraftig vargstam behövs dock för att genomföra den dolda agendan och för att manipulera bort jägarna och jakthundarna.

För att kunna bygga upp en livskraftig vargstam och få lokal acceptans för utsättning av nya vargar föreslår riksdagen en kompromiss där motprestationen består i att vargstammen temporärt ska begränsas till 210 djur.
Av detta beslut följer logiskt att stammen måste regleras tillfälligt genom jakt.
Därför beslutade riksdagen om vargjakt på några inavlade vargar för att få acceptans för att istället plantera ut 20 nya vargar.

Sen kan en stor och livskraftig vargstam i Sveriges skogar byggas upp så att det blir balans mellan rovdjur och bytesdjuren.
– På lång sikt ska den Svenska vargstammen vara klart större än 200 djur, sa Andreas Carlgren vid en presskonferens i Rosenbad den 28 januari. Miljöministern upprepade också att frysningen av vargstammen till 210 vargar är tillfällig.

När jakten och jägarna manipuleras bort ur skogen av Staten och jakt, jägare och jakthundar ska ersättas med rovdjur.
Då ställer Svenska jägareförbundet upp med att genomföra detta.

Svenska Jägareförbundet är ingen demokratisk organisation i verkligheten. För 47 miljoner kronor ur viltvårdsfonden säljer de jakten och jägarna.
De låter människor i glesbygd som brukar naturen ensamma ta konsekvenserna för besluten om varg som Jägareförbundet tar över deras huvud. Glesbygden kommer att förlora oerhört mycket större värden än vad Jägareförbundet låter sig köpas för.
Demokratiska medlemsorganisationer skall inte toppstyras på detta sätt. De ska vara fria och oberoende, representera medlemmarna och naturligtvis inte låta sig styras av staten.

Enklaste sättet att spåra korruption är att följa pengarna

Faktum är att när en jägare betalar medlemsavgift i Svenska jägareförbundet och betalar statligt jaktkort så finansierar jägaren också införandet av en livskraftig vargstam och därmed också sin egen avveckling.

26. Lite läsning

2010-10-20 13:21

Här har ni kramare en länk som visar vilket elände vi jägare lever med.
http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Vargdodade-hundar/

25. Glöersen

2010-10-20 12:16

Att lägga sig platt på marken och inte ens försöka förklara sina medlemmars inställning är ingen bra organisation...men vad är att vänta av en förening som har inskrivet i sin verksamhetsplan att: "Föreningens förtroendevalda och tjänstemän är vårt största kapital"
Och JRF bluffar inte, överenskommelsen gäller INTE
så länge taket på 210 vargar överskrids med kanske 100 procentenheter...
Tycker du det är du odiskutabelt fel man på fel plats och har radikalt missuppfattat den överenskommelse du själv skrivit under...
Vill du kompromissa så arbeta för en så liten och isolerad vargstam som möjligt i stället för en utspridd och talrik,vad du än tror så mår den svenska jakten bättre med en så liten stam som bara går att förhandla fram.
Omvänd inte folk som är övertygade om att de inte vill ha varg utan utnyttja denna massa av folk att bilda opinion mot det som sker nu i stället.

24. Gunnar Glöersen

2010-10-20 12:15

Hur kommer dessa Riksdagspartier handla om vi inte ställer upp på varg jakt? Vem ska dom utse till att förvalta vargen? Hur skall dom kunna förvalta utan våran kunskap om våra marker? Dom har även skyldigheten att skydda folk samt djur hur skall detta lösas? Jag anser att jägare som ställer upp på varg jakt har accepterat vargen. Då kommer vi få behålla vargen. Facit som vissa av oss har nu Jakten är slut med hund!
Och detta problem kommer att sprida sig över landet. Min åsikt är att vi ställer in varg jakten tills vi utrota den. Före dess återfår vi inte jakten. Jägar kåren skall inte vara spring pojkar åt staten.

23. Alternativet var 800 till 1 000 vargar?

2010-10-20 12:15

Nej du, Glöersen, det heter inte "alternativet" utan det heter "ett av alternativen", dessutom var detta inget aktuellt alternativ! Om det var, varför inte syna och låta staten öka det officiella antalet vargar till 1000 och se vad som då händer? Folket, som förmodligen ännu inte vant sig, kanske blir förbannade? Glöersen bör hellre säga hur det verkligen förhåller sig: SJF vill och har alltid velat ha jaktbara stammar av de stora rovdjuren och till detta ändamål så har man under åren samarbetat med de flesta rovdjurskramarklubbarna men samtidigt, lätt dolt dock ivrigt, bekämpat allmogejakten. Den som tvivlar kan ju läsa SJF:s remissvar till alla offentliga utredningar rörande jakt, det lär räcka att läsa de som varit sedan 60-talet. SJF har till fullo anammat Carlgrens/Erlandssons devis om att folk skall få tid "att vänja" sig med de stora rovdjuren, sedan, när folket vant sig dvs. flyttat, så är det fritt fram att få bort allmogejakten och göra om Sverige till ett mini-Alaska där ett fåtal välbeställda jägare jagar ett fåtal storvilt, älg, hjort, vildsvin, ren och rovdjur av troféklass. Allmogejägarna får syssla med småviltjakt och service åt troféjägare. Detta är det oundvikliga resultatet av den oheliga alliansen mellan kapital, ideologi och svenska jägare i form av SJF. Globalt har nu ca 14 % av jordens landyta "skyddats" i form av reservat, de mark- och makthungriga skördar ständigt nya förmögenheter och nytt land med hjälp av troféindustri och ekologism. Kapitalet har för länge sedan insett att striden kommer att stå om marken, men man har också insett att det är bättre att kontrollera än att vara personlig och därmed ansvarig ägare. Politiker och allmänhet blundar, vissa måste troligen knipa hårt för att hålla ögonen stängda.

22. Hälge

2010-10-20 11:49

om alla jägare såg så klart...

21. Anna-Greta

2010-10-20 11:49

Varför i hela friden ska människor som inte är drabbade av vargeländet bestämma att vi ska ha dom på lansbygden, sluta upp med och inbilla Dig att det bara är jägare som inte vill ha dom.
I stort sett alla som lever med eländet VILL INTE ha den, sällskapshundsägare (läs längre ner i denna tidning"vargen dök upp på farstukvisten)vem tror Du tycker sådant är trevligt, sedan har vi småbarnsfamiljer, jordbrukare,friluftsmänniskor och övriga djurhållare som är förtvivlade över odjurens framfart, dom tycker det är minst sagt obehagligt att ha vargen som granne. Kolla bara vad som finns att läsa här dagligdax så kanske till och med Du fattar galoppen, om inte annat kan Du ju kolla runt i andra länder med samma problem och inse vart vargen än finns så är den mycket illa omtyck i alla tider av dom som har med den att göra.

20. JRF:are för fler vargar?

2010-10-20 11:49

Ibland läser jag det som skrivs på Jakt & Jägare, både artiklar och kommentarer.

Att många jägare inte gillar varg, det vet jag om någon, speciellt inte de som jagar med hund. Jag jagar själv i vargrevir och vet vad det innebär. Jag har också haft den otacksamma uppgiften att besiktiga ett stort antal vargdödade hundar genom åren. Vargar och jakthundar går väldigt dåligt ihop.
Men vi lever i en verklighet där samtliga 8 riksdagspartier säger att vi skall ha en livskraftig vargstam i Sverige. Så glöm allt vad 0-vision heter, det lyckas vi aldrig med. Inte ens om en majoritet i riksdagen mot all förmodan skulle förorda det kommer det att accepteras av EU.
Återstår för oss som arbetar för jägarkårens bästa att försöka hitta argument som gör att vi kan hålla en så liten vargstam som möjligt. Därför är det självklart för mig att vi skall hitta lösningar på inavelsproblemen. Vi gör det inte för vargens skull, vi gör det för jaktens skull! Det blir inte fler vargar med nya vargar, däremot kan det bli betydligt färre än de annars skulle bli.

Jag noterar att JRF på denna sida alltid hukar i frågan. Den skrivelse som vi gjorde tillsammans om flyttning av varg villkorat med vargjakt och frysning av stammen, anser JRF inte längre gälla. Men alla som läst skrivelsen förstår att JRF bluffar, endast vargjakt och frysning av stammen var villkor, resten var förslag till regeringen. Men som vanligt har JRF en agenda utåt och en inåt.
JRF deltar på exakt samma villkor som Sjf i arbetsgruppen för flyttning av varg. JRF har också samma uppdrag att förankra vargflytten, men inte heller det vågar man göra fullt ut, trots att det är den enda vägen till färre vargar.

Det vore uppfriskande att höra Solveig Larsson svara på frågan om hon tror att ett nej till vargflytt, leder till fler eller färre vargar i Sverige och om det då blir någon vargjakt i vinter? Jag vet att hon har all den kunskap som krävs för att kunna ge ett ärligt svar på den frågan.

Ett tips Solveig, kom inte dragande med samma argument som du använde i en ledare där du jämförde med vitsvanshjorten i Finland som också härstammar från några få individer. De klara sig nämligen bra just pga att de tillåtits öka till många tiotusen individer. Det är exakt vad SRF och Stockholms univeristet vill att vargarna också skall göra!

19. Anna-Greta

2010-10-20 10:32

Du inser det inte men vi har ingen nytta av vargen! Den har inte större värde än oss människor, dom som lever nära naturen ska kunna hantera sin livssituation och då ingår även att ta bort skadedjur. Ingen skillnad på varg och råttor i det fallet. Att inskränka männskors rätt till detta är att inkräkta på människans frihet.

18. Inplanteringen

2010-10-20 10:32

Lämna Jägareförbundet läs vad som sägs av Gunnar en av våra styrande i förbundet. Jägareförbundet för bara ont med sig, leker med våra pengar, skiter i våra hundar, även dom tycks tänka att vi får skylla oss själva om vi släpper våra hundar lösa i skogen. Inte för dom jägarens talan. Fråga oss som bor i Dalarna samt Värmland ja föresten du kan fråga alla som bor på landet om vi vill ha varg, svaret blir nej. Det gäller att fråga rätt personer så får man det svar man vill.

17. Kan ingen se framåt?

2010-10-20 09:50

Om femtio år är vi 10 miljarder människor. All möjlig mark kommer att användas för att producera mat. Mat som i huvudsak kommer att stanna inom det egna landets gränser. För varje kilo kött som förstörs av varg och björn kommer någon i Sverige att svälta. Det är mindre än hundra år sedan vi hade hungerkravaller i Sverige. Våra barn kommer inte att förskonas.
Maten och energin är de problem vi måste tackla. Och arbetet borde ha börjat för länge sedan. Den som är tvivlande kan ju Googla på på "food production forecasts".
Djurhållning, jakt och nyttjande av bär och svamp kommer att vara bokstavligt talat livsavgörande.

16. Annan jakt

2010-10-20 09:50

Vägra jakt på varg skulle mycket tydligt visa vad jägare tycker om varg. Däremot kan ju alltid staten själv skjuta vargar från exempelvis helikopter om de anser att stammen är för stor. En fråga. Måste man utföra en skyddsjakt själv? Om jag som bonde mot alla odds får en skyddsjakt beviljad måste jag då jaga själv? Om ingen vill jaga måste då Lst ut och jaga vargen?

15. Gunnar Glöersen

2010-10-20 09:30

Om jag fattat det hela rätt så är du Gunnar den ivrigaste som så snabbt som möjligt vill att vi ska plantera in varg. Ditt resonemang bygger på att du vet bäst vad vi jägare vill ha. Men i eran egen undersökning visar det sig att 83 % inte vill ha denna inplantering. Men precis som staten vill ska ni informera om vargens förträfflighet och omvända alla era medlemmar till att godta detta. Snacka om att gå i otakt med medlemmarna. Först driver man igenom inplantering och då det är gjort ska man tala om att det är det bästa för dem. En sådan organisation borde man utan att blinka kunna kalla toppstyrd. Eller hur Gunnar?

14. Anna-Greta

2010-10-20 09:29

Älgjakten omsätter runt 3 miljarder om året som kommer det Svenska samhället till nytta...

13. Nr 12

2010-10-20 07:36

Vad menar du????

Varför ska visa medborgare i Sverige inte få möjlighet att bedriva sin FRTIDSSYSSELSÄTTNING? Övriga medborgare får ju bedriva sin ftitidssysselsättning.

Vad har jägarkåren gjort dagens samhälle för illa?

Vilka bidrar till att viltolyckorna på våra vägar inte är fler än vad de är?

Vem har förvaltat våra viltstammar så att dina "älskade små söta rovdjur" idag har tillgång till färsk kött?

Vem bidrar till att hålla ner skogsskadorna pga av vissa klövvilts härjningar?

Vem sliter på vintern för att stödutfodra klöviltet ? (Och kom inte med den gamla klyschan om att vi gör det för att kunna skjuta dem)

Vilka bidrar till att den moderna människan behåller sin plats högst upp i ekosystemets näringskedja och ansvarsfullt kontrollerar dess förvaltning och utveckling?

12. Varför

2010-10-19 22:53

Varför i hela friden ska jägarna avgöra vad som ska finnas och inte i skogen? Varför har älg eller annat jaktbart större värde? Jo, för att jägarna då kan bedriva sitt FRITIDSINTRESSE. Enbart därför.

11. Men det spelar väl ingen roll ...

2010-10-19 22:53

För i slutändan så gör väl div organisationer, Eu och myndigheter som de vill i alla fall. Vad de drabbade personernas reaktioner blir struntar de väl i, men det kommer att bli ett dyrköpt beslut det som tas, både ekonomiskt och i samhälles perspektiv, jag vet folk som har planer på att lämna landet om det fortsätter, men det är väl kanske en del i centraliseringen av Sverige

10. 3:an

2010-10-19 21:40

Jag kan köpa din ståndpunkt, men det vore intressant att höra hur det ska bli bättre jaktmöjligheter samt färre vargar i landet medan du och andra väntar - och vägrar jaga de vargar du får... För du är väl inte så enfaldig att du tror att det kommer ett tillstånd att utrota vargen i Sverige..? Tja, ska väl möjligen kunna ske om de äter upp stats- eller utrikesministern:)

9. Vägra vargjakt.

2010-10-19 21:40

Helt riktigt. Ställer vi upp på vargjakt, så ställer vi även upp på att förvalta en vargstam åt staten. Därmed byter vi bort vår jakt med löshund och möjlihetet att förvalta den viltstamm som vi "haft" Vargfria kommuner, är en vettig lösning. De som önskar och kan ha en vargstam, har möjligheten. Vetorätt för kommunerna.

8. 2D

2010-10-19 21:40

Fy fasan va bra skrivet,jag har inte kunnat skriva dä bättre själv.Vargen har drivit mej från min hembygd för stövarjakten är mitt allt här i livet,så jag fick flytta norrut.Bojkotta vargjakten i vinter så kan tjänstemännen sköta detta själv.

7. Det räcker nu

2010-10-19 21:39

200 vargar i Sverige.
Vi har långt över 100 vargar bara i Dalarna om man räknar med angränsande revir. Varför?
Inte är väl Dalarna halva Sverige heller...eller? Det var då inte det när jag gick i skolan i alla fall.

6. Det är meningslöst, och fel, att...

2010-10-19 21:39

...lyssna på vargvänner på Sveriges högskolor i denna fråga! Varför? Jo därför att de inte ens kan förklara varför vi ska ha dem lösa i landet, eller varför de ska finnas i vårt ekologiska system. Ingen kan detta, det finns ej vetenskap som kan fastslå det. Frågan handlar om vissa människors inbillning att det måste vara som det varit förut. I en föränderlig värld ställd under evolution och utveckling ter sig idén med varg i kulturbygder extrem.
Alternativet, som Gunnar Glöersen nämner, är att inga vargar alls tillåts härja och skada djur och människor. Det finns alltså inget som stöder påståendet att alternativet är 800-1000 vargar, det är struntprat som faller på sin egen orimlighet. Det förstår åtminstone rovdjursförvaltningen. Om inte lär det bli revolution i Sverige.
Det hade varit betydligt trevligare om Glöersen uttryckt mer försvar för sina medlemmars åsikter.

5. Gunnar

2010-10-19 21:39

Ett problem är att man bara pratade med jägare och att ni trodde att ni talade för alla.
INGEN frågade oss som föder upp djur på landet!

4. Lokung

2010-10-19 21:38

Du kommer inte att bli bjuden. Att det är öppet för allmänheten betyder inte att det annonseras annat än till vissa.

3. Vägra vargjakt i protest

2010-10-19 16:57

Dom som ställer upp på varg jakt är villiga att ha en vargstam. Beroende på att dom går med på att förvalta, även så accepterar dom inplantering av varg. Samt att hjälpa staten med förvaltningen. Dom som inte vill ha varg ställer inte upp på vargjakt, förrän vi får tillstånd att utrota vargen.

2. Ett alternativ hade varit

2010-10-19 15:54

Att ta en fast ståndpunkt att jägare och djurhållare vill inte ha någon varg i Sverige. Att falla undan för ren utpressning är fegt och har aldrig lett till något positivt. Och jägare och djurhållare med familjer är en tillräckligt stor del av Sveriges befolkning för att sätta kraft bakom ett sådant beslut. Men då krävs det mod av organisationernas ledning och solidaritet bland medlemmarna.

1. Det ska bli kul

2010-10-19 15:46

att bli den första som säger NEJ när dom kommer hit.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere