• Allmogejakt

Fäbodbrukare: Proffsjägare bör skjuta bort problemvargar

AktuelltPublicerad: 2009-03-19 16:28

Fredagen den 20 mars laddar bland andra jägarna, fäbodbrukarna och rovdjursförespråkarna upp för remissmötet i riksdagshuset. Då har alla remissinstanser sin chans att träffa miljödepartementet och ge synpunkter på Naturvårdsverkets förslag om hur vargfrågorna ska tacklas. Fäbodbrukarna vill ha en sorts yrkesjägare, specialiserade på att skjuta bort problemvargar.

Fäbodbrukarna i Gävleborg och Värmland förespråkar i sitt remissvar förvaltningsjakt på varg enligt ett system som tillämpas i Lettland. Problemvargar, som börjar ta tamdjur, ska skjutas bort av en speciell grupp förvaltningsjägare, anser Gävleborgs fäbodförening, GFF.
”Det är fel att överlåta beskattningen av skyddsvärda rovdjursstammar till privata jägare enligt ett licenssystem och kalla det förvaltningsjakt. Det är naivt att tro att systemet är optimalt”, skriver GFF.
Skyddsjakt ska ske på de rovdjur som direkt hotar liv, människors trygghet, egendom och försörjningsmöjligheter, tycker fäbodbrukarna. 


Problemdjur elimineras
”Målet för en ren förvaltningsjakt är att ett urval förvaltningsjägare, genom ständig närvaro i rovdjursreviren och kontakter med lokalbefolkningen, lär känna rovdjuren och kan förutse problem och avgöra vilka individer som tenderar att ge störningar. Genom en ren förvaltningsjakt kan problemdjur elimineras innan behov av skyddsjakt uppstår. Målet för en god rovdjursförvaltning är att ta bort skyddsjakten”, anser fäbodbrukarna.
I övrigt påpekar de att det är viktigt att ha ett ekosystemtänkande i vargfrågan. Fäbodbrukets särskilda ekosystem hotas av vargarna.

Gamla lantraser hotas
”I första hand de många typerna av skogsbeten, men även de varianter av biotoper, som är betingade av markens tusenåriga skötsel för mulbete och slåtter och gett villkor för en mängd arter som inte kan leva vidare utan hävden. Till detta kommer fäboddjuren, gamla lantraser”, kommenterar GFF.
”Som art är vargen inte hotad, men det är fäbodbrukaren och hans ekosystem”, sammanfattar de.
Eftersom fäbodkulturen är mer hotad än renskötseln måste också betydligt större hänsyn tas till fäbodbruket än som hittills skett, anser fäbodbrukarna i Gävleborg och Värmland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

47. Levande fäbodar omöjligt med varg

2009-03-27 17:49

Jag avslutar min ordväxling med Dalle när han fortsätter att spela dum eller så har han verkligen svårt att förstå. Trots vad jag skrev i mitt senaste inlägg fortsätter han att märka ord. Alla något medvetna vet att USA (exklusive Alaska förstås och norra Minnesota) varit befriade från vargen under lång tid utom de sista 15 åren när de började sitt egna experiment med inplantering, utom då Dalle förstås. Detsamma gäller Europa (exklusive de senaste medlemsstaterna i öst).

46. Jag tycker du kan ha detta som din slogan...

2009-03-27 10:57

Feynman ,det är din åsikt om rovdjur och din inställning till naturen i ett nötskal:
"Ingen har eller kan ge ett enda skäl till varför vi skall ha stora frilevande rovdjur här i landet. Och då bortser jag från det mervärde som Rovdjursföreningens fåtaliga medlemmar säger sig åtnjuta"
Min privata debatt hör inte hemma här men säger du, men din (som är minst lika privat) gör det?
Du har inte ens förmågan att svara på enkla frågor, men ifrågasätter ständigt andras trovärdighet.
Ta och titta över vad du själv skrivit på detta forum och hur du formulerar dig.
På tal om och formuler sig vill jag bara slutligen citera KE från hans inlägg om att jag letar fel och märker ord.
"I västvärldens befolkningscentra med jordbruk och industri har vargar saknats (i stort sett) i hundratals år"
Och??? Det har ALLTID saknats varg i stora befolkningscentra KE, och kommer alltid att göra det.
Däremot har STORA industriländer, som USA, Kanada bevisligen stora rovdjursstammar, vad är fel med det påståendet? Du påstod ju motsatsen.
Det ligger nog inte så mycket för vargen som art, att knalla omkring i industriområden, och andra tätt befolkade områden.
Det är inte där dom har sina födosök, det är i obyggd och glesbyggd vi har dom och det är där vi också fortsättningsvis kommer att ha dom.

45. Dalle, vargen skapar fattigdom och elände överallt där den finns.

2009-03-27 00:20

Och å andra sidan så skapar varg ingen nytta någonstans.
Detta är problemet, inte bara för fäbodbrukare, renägare utan även för alla övriga glesbygdsbor. Ingen har eller kan ge ett enda skäl till varför vi skall ha stora frilevande rovdjur här i landet. Och då bortser jag från det mervärde som Rovdjursföreningens fåtaliga medlemmar säger sig åtnjuta.

Den privata debatt du vill föra Dalle, hör inte hemma här. Men du skall veta att ditt sätt att debattera gör att jag inte har förtroende för din ärlighet i debatten. Motsatsen, Dalle, är till exempel Lennart A och Anders Ågren, jag håller inte med dem men jag litar på att deras utsagor och argument är ärligt menade, även om de ofta har fel.

44. Gråben

2009-03-26 17:10

Jag är intresserad av vad du tycker om denna artikel. http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.894185
Är det bra eller åt helsike? Vad är din tolkning?

43. Att det är så roligt att medvetet missförstå

2009-03-26 15:36

Dalle letar fel i argumenten och märker ord. Du förstår vad jag menar Dalle, annars är du korkad, vilket jag inte tror. Däremot uppträder du dumt med denna teknik. Det är ju precis som jag skrivit. I västvärldens befolkningscentra med jordbruk och industri har vargar saknats (i stort sett) i hundratals år. Det är ett intressant faktum. Frånvaron av stora rovdjur har alltså inneburit välstånd. Varsågod att gå i taket igen Dalle för dessa mina formuleringar.

42. OK Feynman...

2009-03-26 11:43

Jag får väl formulera om mig och skriva KLARTEXT i fortsättningen, då gör vi så:
VAD ÄR DET DU INTE FATTAR AV DET JAG SKRIVIT?
Jag kommenterade KE, som påstår att SAMTLIGA industriländer är BEFRIADE från stora rovdjur, tycker du han har rätt?
Tycker du det, finns det säkert en plats ledig brevid honom i geografisalen...om ni nu inte är en och samma person.
Jag har aldrig varit under attack från stora rovdjur Feynman, rätt gissat, har du? Och hur många har varit utsatta för detta i Sverige dom senaste 200 åren?
Jag har sett både björn och varg under jakt.
Är det ett stort problem med attacker från rovdjur på människor, något som bör högprioriteras?
Du har fått några enkla frågor att svara på av mig Feynman, det kanske kan vara fler som är intresserade av dina svar så du får dom igen:
Vem svälter p.g.a. rovdjur i Sverige?
Skall alla rovdjur bort, eller vilka kan du tänka dig att behålla och i så fall varför då?
Jag kan svara på dina påståenden att du har fel.
Jag har jagat allt från kanin till älg och VARG i 30 års tid.
Du får nu chansen att svara på dina egna påståenden för att höja din trovärdighet, ta tillfället i akt Feynman, det kanske är fler än jag som läser dina inlägg!

41. Dalle ropar harmset ”Vad är det jag inte fattar?”!

2009-03-26 10:27

Läser man din inlaga Dalle 2009-03-24 12:59 så tror jag att du inte ens fattar vad du själv skriver. Och när man läser dina svar till övriga inlägg så inser man att du inget begriper av vad du läser.

Du, Dalle, har uppenbarligen aldrig varit under attack från stora rovdjur, du har aldrig hittat dina husdjur sönderrivna men fortfarande levande, du har aldrig känt oro för dina barn därför att det finns stora rovdjur i trakten. Du har aldrig ens mött stora rovdjur i det fria. Detta hoppas jag är orsaken till att svaret på din fråga i rubriken är ALLT!

Du viftar med lånade fjädrar i dina inlägg när du hävdar att du är jägare. Dina jakter har nog endast tilldragit sig i din fantasi om ens där. Alla rovdjursaktivister verkar försöka skaffa sig en gnutta trovärdighet genom att utge sig för att vara jägare, att känna en jägare eller också så bor de i en liten stuga mitt ute bland alla rovdjuren och ser ändå inte ett enda rovdjur och är naturligtvis så modiga att de inte känner den minsta oro. Kolibrisjälar hela bunten!

Strunt är strunt även om det kommer från generaldirektörens Åberg mun eller om det upprepas av ministern Carlgren. Och märkligt är det att någon överhuvudtaget vill uppvisa sådant oförstånd att de hävdar att man genom utbildning och tillvänjning kan få människor att acceptera stora livsfarliga rovdjur i sin omgivning. DET ÄR NÄMLIGEN OMÖJLIGT, så varför i herrans namn fortsätta med detta IDIOTPROJEKT som rovdjurspolitiken är?

MÄNNISKOR KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA STORA ROVDJUR I SIN NÄRHET JUST DÄRFÖR ATT ROVDJUREN ÄR LIVSFARLIGA.

40. Vad är det jag inte fattar?

2009-03-25 21:57

"De mest utvecklade delarna på jorden, och med den högsta levnadsstandarden, är industriländerna. De har alla bl.a. följande gemensamt, samtliga är befriade från de största rovdjuren"
Jaha och till denna kategori räknar du inte USA och Kanada KE?...hade du någon mer spännande fakta att delge oss?
Läs du på lite om industriländer först.
Till nästa påstående:
"Många fattiga länder plågas fortfarande av stora rovdjur"
Tjenare...Skulle inte tro att rovdjuren är deras största problem direkt, dom har nog fullt upp med annat?

39. Gråben

2009-03-25 13:45

Tack för det

38. Dalle upprörs av fakta och Gråben vill inte se.

2009-03-25 13:44

Men så har signaturen Dalle uppträtt hela tiden. De mest utvecklade delarna på jorden, och med den högsta levnadsstandarden, är industriländerna. De har alla bl.a. följande gemensamt, samtliga är befriade från de största rovdjuren. Det borde faktiskt räcka som förklaring, så t.o.m. Dalle fattar, på Rfeynmans påståenden om fattigdom. För motsatsen stämmer också rätt bra, många fattiga länder plågas fortfarande av stora rovdjur.

Du Gråben vill inte se att jägarna är helt utan skuld till dessa överskjutningar, som f.ö. helt saknar betydelse för respektive populationer. Vad betyder ditt påstående att jägarna ”har fått förtroendet att "förvalta" viltet” och ” Och den bedrivs inte på ett seriöst sätt.”? Övrigt ansvar som åvilar jägarna, med rapportering, har ju skötts enligt regelverket. Vad reagerar du egentligen på? Glöm inte frågan om de ekonomiska kalkylerna!

37. Finnstövarn.

2009-03-25 13:44

Eftersom det spåras och ringas innan lojakten så vet folk mycket väl hur många lo det finns när startskottet går. Att skylla på en låg tilldelning är bara larvigt. Och visar på att det inte går att tilldela mer. Av uppenbara orsaker.

Vi är långt från ämnet nu så får bli mitt sista inlägg i denna delen.

36. Gråben

2009-03-25 12:04

Sluta larva dej. Hur kan vi jägare undgå överskjutning när vi inte får ny information förrän sent på kvällen (2100) ?
Den största bidragande orsaken till överskjutningarna är en alldeles för liten tilldelning

35. finnstövarn

2009-03-25 11:25

Det går att förbättra lojakten bara viljan finns från jägarna själva. Du är där med. Buhuuuu det är myndgheternas fel. Men ansvaret som jägarna har bortser du ifrån.

Tyskterrier. Rent skitsnack från din sida att rovdjuren skulle göra det största uttaget av viltet. Det är fortfarnade på jägarna ansvaret ligger med hänsynsfull jakt. Viltolyckorna ökar i alla rovdjurslänen men det är ju såklart rovdjurens fel det med.

34. KE

2009-03-25 11:10

Gråben menar naturligtvis att vi ständigt skall vara uppkopplade mot polisen så inga överskjutningar kan ske.
Detta är det enda sättet att undvika problemet när
tilldelningarna ligger låååångt under vad som borde skjutas bort.Lojakten i dag handlar inte om att förvalta tillgången på vilt då det i mellansverige inte finns tillräckligt med byten att föda den lostam som existerar
enligt både forskare och jägare.Lojakten i dag är
alldeles för liten och gör så att både lon och dess bytesdjur blir färre och färre...och åt samma håll är det på väg med varg och björn,bedrövligt helt enkelt och ett stort IG i betyg till naturvårdsverket i ämnet vilt och naturvård.I att bära skygglappar och öronproppar får de dock MVG...

33. Gråben

2009-03-25 11:09

Var vänlig ring Polisens lodjurstelefon i Jämtlands län 063-152557, och återkom med en kommentar om hur du som expert ser på hur systemet fungerar.

32. Bara man ser din rubrik...

2009-03-25 09:43

Borde varje normalt funtad människa dra öronen åt sig Feynman.
Rovdjur är LIVSFARLIGA och alstrar FATTIGDOM, jaha du.
Rovdjur dödar, och är per definition livsfarliga?
Alstrar fattigdom?
Vem svälter Feynman?
Dom är följdaktligen livsfarliga för att dom dödar sitt naturliga byte...herregud Feynman, tur man inte hade dig som mentor när man började jaga för 30 år sedan.
VARJE människa känner inte HAT mot rovdjur Feynman, du försöker som vanligt bara stämpla på jägarkåren DINA villfarelser om en "hemmagjord" biotop med enbart gräsätare, vilkas enda nytta skulle vara att fylla våra frysboxar.
Sorgligt, svar ja.
Realistiskt...vad tror du själv?

31. KE

2009-03-25 09:41

Min förklaring är att det sker ständiga överskjutningar när det är lojakt. Och den bedrivs inte på ett seriöst sätt. Det skylls på myndigheter så fort något går "fel". Men att själv ta sitt ansvar det går inte. Trots att dom har fått förtroendet att "förvalta" viltet.

Med tanke på att det inte är så många rovdjur som ställer till med problem runt fäbodarna så räcker det med ett antal kontrakterade jägare som sköter det hela på ett snyggt och professionellt sätt. Det finns + 100 fäbodar i Dalarna bara. Och hur stora är problemen där? Visst det finns ett fåtal gnällspikar som hörs. Men överlag går det bra.

30. Dalle, rovdjur är LIVSFARLIGA och alstrar FATTIGDOM

2009-03-24 22:24

Du måste träna dig i läsförståelse, rovdjur dödar och är per definition livsfarliga, inte alla dödar människor men alla är livsfarliga för människor och/eller människors tamdjur och samtliga är ett hot mot det goda liv som är möjligt på landsbygden. Läs om så ser du!

Statens stora satsningar på PROPAGANDA riktad mot BARN i skolorna och genom TV-program är bortkastade pengar. Ty, i det ögonblick en människa känner sig hotat av ett rovdjur, eller hittar ett husdjur som en hög levande slamsor, då försvinner all inlärd propaganda och man känner HAT mot både rovdjuret och de dåraktiga människorna som ställt till med detta elände. Tro inte annat än att VARJE människa i detta läge känner ett ogrundat hat mot rovdjuret och ett välgrundat hat mot ansvariga människor.

Och det kommer ALLTID att gälla att MÄNNISKOR KOMMER ALDRIG ATT ACCEPTERA STORA LIVSFARLIGA ROVDJUR I SIN OMGIVNING.

Att Naturvårdsverket tror att upplysning och tillvänjning kan ändra på detta är en sanslös dumhet som förklarar hur alla övriga dumma beslut är möjliga.

29. Gråben.

2009-03-24 19:59

Så här skrev du Gråben: ”MEd tanke på att jaktlagen inte klarat att sköta om årets lodjursjakt inom många län i år heller så är det med all säkerhet bäst att lämna över jakten som fäbodbrukarna menar på till "proffsjägare" som är licensierade av Naturvårdsverket för detta ändamål. Och som vet vad dom sysslar med.”

Jag tror det är nödvändigt att du förklarar dig lite mer konkret. Åtminstone jag önskar det. På vilket sätt menar du att jägarna (du generaliserar) inte klarade lodjursjakten? Hur har det undvikits med jägare som får betalt? Är det endast Naturvårdsverket som kan konsten att jaga? Är Naturvårdsverket förberett på vargjakt som lär komma att behövas? Finns det ekonomiska kakyler för vad dessa bekämpningsjakter kommer att kosta?

28. Ojdå Feynman

2009-03-24 15:22

Upp med hatet i falsett så sent på kvällen...inte bra för hjärtat.
HELA ROVDJURSPROJEKTET ÄR ETT IDIOTPROJEKT FÖR DET KOMMER ALDRIG ATT GÅ ATT FÅ MÄNNISKOR ATT ACCEPTERA STORA FRILEVANDE LIVSFARLIGA ROVDJUR I SIN OMGIVNING.
I "idiotprojektet" ingår örn, lodjur och järv som en stor del av det hela...LIVSFARLIGA?
Möjligtvis om du snubblar över dom och faller olyckligt!
Du kunde inte ha sagt det bättre än du själv gjorde Feynman:
"Det kanske är tur för dig att du inte vet HUR rolig dur är när du undervisar mig om jakt"
Se bara vad mycket man kan lära sig om naturen av "gamla erfarna rävar"... eller kanske uvar?...Hoppsan, ursäkta här gled ju in ett par hatobjekt i form av rovdjur/fåglar Feynman...ändrar lite snyggt till svanar, dom är väl OK?, så kan du sova gott i natt.


27. Anonym 17:16

2009-03-24 15:21

Jo det såg man hur det gick på 1800-talet. Björnarna i södra Sverige försvann och vargen decimerades kraftigt. Så det för förslaget från dig åker i papperskorgen.

Angående vem ska sköta om jakten på problemindivider.
MEd tanke på att jaktlagen inte klarat att sköta om årets lodjursjakt inom många län i år heller så är det med all säkerhet bäst att lämna över jakten som fäbodbrukarna menar på till "proffsjägare" som är licensierade av Naturvårdsverket för detta ändamål. Och som vet vad dom sysslar med.

Tyskterrier: Jag har något att ruska om till skillnad emot dig. ;-)

26. Förvaltningsjakt? Svårt att inte dra på smilebanden!

2009-03-22 23:39

Den årliga jakten på björn och lo som för närvarande bedrivs kallas för skyddsjakt. Det kanske är tur för dig Anders Å att du inte vet HUR rolig dur är när du undervisar mig om jakt. Att det sedan dessutom ständigt blir fel, ser jag som en extra krydda.
Jag och mina fyra fd grannar började efter många år i rovdjursland efterhand att känna oss så delaktiga i rovdjurens mathållning att vi till sist flyttade. Det kanske är sådana som oss som Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren har i åtanke när hon säger att: "Delaktighet är grunden för att skapa förtroende för rovdjurspolitiken". Hon kanske menade grunden för god rovdjursmat.
Nej, för att vara allvarlig, detta är ju rent strunt, pinsamt för Ågren om hon tror på det själv. En förolämpning mot åhörarna är det i vilket fall som helst. Det spelar ingen roll hur "delaktiga" man gör människor för MÄNNISKOR HAR ALDRIG ACCEPTERAT ATT LEVA MED STORA FRILEVANDE LIVSFARLIGA ROVDJUR I SIN NÄRHET.

HELA ROVDJURSPROJEKTET ÄR ETT IDIOTPROJEKT FÖR DET KOMMER ALDRIG ATT GÅ ATT FÅ MÄNNISKOR ATT ACCEPTERA STORA FRILEVANDE LIVSFARLIGA ROVDJUR I SIN OMGIVNING.

25. Fri jakt på rovdjur

2009-03-22 23:37

Det finns en enkel och fungerande metod: Jakten på rovdjur skall vara fri. Räcker inte detta till för att få bort rovdjuren från områden som människor brukar så får man betala skottpengar så höga att önskad effekt nås. En del rovdjur skulle ändå överleva och därmed borde alla vara nöjda. Rovdjuren överlever, man spar människoliv, man får ett stopp på detta enorma blodbad som nu pågår i våra skogar, landsbygden överlever, staten sparar en ofantlig massa pengar varje år, man behöver inte tulla på markägares jakträtt, jaktturismen överlever och man kan sluta med att kriminalisera stora befolkningsgrupper. Nackdelar: Eventuellt utgifter för staten om skottpengar behövs. Ett antal tusen byråkrater och forskare blir arbetslösa men de behövs inom äldrevården där behoven är stora.

24. Alldeles rätt Calle

2009-03-22 23:36

Vargen skall jagas på flocknivå,alla djur i alla flockar!
Och strövargar finns det ju bara kanske ett tiotal av enligt våra eminenta forskare så dom kan vi kanske stå ut med
till de träffar en partner och bildar flock...

23. OK Calle

2009-03-22 11:19

Spelar mindre roll vad det kallas. Det lär ju vara en smaksak om man tycker att förvaltningen eller licenserna befinner sig på rätt nivå.
Just nu kan vi åtminstonde vara överens om att vargjakten måste komma igång och kanske har du rätt i varg ibland måste jagas på flocknivå.

22. Förvaltningsjakt, pyttsan

2009-03-21 22:17

Eftersom det inte finns något samband mellan önskvärda och realistiska lo- och björnstammar och licenstildelningen finns det ingen förvaltning i dagens jakt. Licensjakt är ett bättre ord. Vargen måste jags på flocknivå om det ska vara någon mening. Licensjakt på enskilda vargar kan hjälpa till att göra den skyggare, ingenting annat.

21. Gråben lille

2009-03-21 22:16

Nu får du nog ruska om lite i alla fall,jag har hela tiden
förspråkat att vi skall skjuta så mycket varg som möjligt
och har på inget sätt bojkottat att vi skall jaga dom.

20. Feynman

2009-03-21 19:40

Vi har jakt på Björn och Lo, den kan kallas förvaltningsjakt. Vargjakt kommer väl rimligen att få skötas på samma sätt.
Förvaltning och förvaltningar är olika saker Feynman och ingen annan än dom fädbodbrukare som artikeln handlar om, har väl föreslagit att någon annan än jakträttsinnehavarna skall ta hand om vargjakten.
Problemet är ju att ingen myndighet har föreslagit vargjakt alls.

19. Helig jakträtt

2009-03-21 19:40

När det gäller djur utanför de stora rovdjuren behöver ingen diskutera vem som har rätt att jaga dem. Problem med varg, björn, lo och järv är att de ställer till med stora skador långt utanför enskilda jakträtter. Så frågan är: "Vem är skyldig att åtgärda detta"? Jag vet om en fäbodbrukare där grannmarkerna är uppdelade på många ägare. Det finns gott om björn men markägarna är varken kapabla eller intresserade av att jaga dem. De stora rovdjuren är ju statens vilt, alltså borde staten vara ansvarig till att åtgärda de problem om uppstår. Om man kontrakterar lokalförmågor eller yrkesfolk är oväsentligt.

18. Tack Fäbodbrukare i Dalarna!

2009-03-21 12:22

Jag blev konfunderad när jag läste om Gävleborgs fäbodförening svar till Naturvårdsverket, jag känner några fäbodbrukare och deras inställning är att traditionellt fäbodbruk är omöjligt med stora rovdjur i skogen. Men efter ditt klargörande inlägg så förstår jag hur det ligger till!

Kampanjen från Naturvårdsverkets ekologistiska handläggare för att eliminera begreppet jakträtt är för närvarande hård. Låt er inte luras, markägande och jakträtt hör ihop!

Förvaltningsjakt är ett icke-begrepp som används för att antyda att förvaltningar har jakträtt på allas marker, låt er inte luras!

17. Jakträtten tillhör fastighetsägaren

2009-03-21 09:37

Jakt på vilda djur är enligt lagstiftningen förbehållet innehavare av jaktmark eller den som genom upplåtelse förfogar över densamma. Vi har idag lokala jägare som tar hand om eftersök på trafikskadade djur och de är säkert kapabla att även axla ansvaret för besvärliga rovdjur vid fäbodarna. I de fall de behöver ytterligare jägare till sin hjälp för att klara uppdraget kan säkert de lokala jaktlagen bland sina medlemmar vaska fram erfoderligt antal hantlangare.

16. Tack för bakgrundsfakta Fäbodbrukare i Dalarna

2009-03-21 09:36

Äpplet faller tydligen inte långt från trädet...

15. Proffs kontra andra.

2009-03-20 23:59

Det enda som skiljer proffs från andra är att de förra får betalt för sina tjänster. Det har inget alls med att göra hur kompetenta de är. Alltså, vilken som helst jägare kan vara lika duktig (lämpad för uppgiften) som vilket proffs som helst. Låt er för tusan inte luras av titlar eller benämningar!

14. Spelar ingen roll!

2009-03-20 21:19

Spelar det någon som helst roll vem som skjuter bort problemvargarna? Det viktiga är väl att få det gjort!För min egen del kan väl helikoptrar och dyligt användas,bara jobbet blir väl utfört!!

13. Fäbodbrukare????

2009-03-20 21:19

OBS det här kommer från Gävleborgs fäbodförening som i sig har ett litet fåtal fäbodbrukare, och mest består av icke djurägare och som styrs av en f.d.anställd på Naturvårdsverket. Det färgar i högsta grad svaret på remissen.

12. Hur var det nu?

2009-03-20 14:22

Flertalet som skriver här bland annat Tyskterrier och Calle Seleborg har menat på innan att det ska vara en bojkott från "jägare" att jaga varg på grund av det är statens vilt. Men nu ser det ut att vara att det är en annan visa.

Hur ska ni ha det?

11. 100 % enig med Tyskterrier

2009-03-20 14:21

Naturligtvis måste rekryteringen ske bland jägare med god lokalförankring. Till yttermera visso måste de redan från början ha de boendes förtroende. Vilket utesluter dagens länsstyrelsepersonal.

10. En stor del...

2009-03-20 11:49

...av våra jägare har redan utfört sitt dagliga arbete till fullo, Calle, och har därmed mer tid att spendera i skogen än just helger...
Vad jag kanske främst menade i mitt förra inlägg var att de jägare som eventuellt sätts att sköta denna sak skall tas ur den lokala jägarkåren och inte, som man med fog kan misstänka, rekryteras inom Naturvårdsverkets eller länsstyrelsernas personal.

9. Vi är inte bäst på allt

2009-03-20 09:48

På andra platser i världen är det faktiskt jägare i det allmännas tjänst som tar hand om besvärliga rovdjur. Men de kan inte ensamma klara det utan de har hjälp av lokalbefolkning vars § 28-motsvarighet ger dem stora befogenheter att ta bort närgångna rovdjur.
Jag inser väl att det största problemet är att trovärdigheten och förtroendet för allt som kommer från myndigheter i rovdjursfrågor är begravt långt ner i dyn. I Finland fungerar polisen delvis på detta sätt när det gäller rovdjur som bedöms som potentiellt farliga för människor. Licensjakten på björn fungerar inte när jaktmarkerna är för splittrade och de lokala jägarna är ointresserade. Jägarna är ofta stora egoister. Att skydda t.ex. fäboddjur är ganska ointressant. Några jägare ser gärna att fäbodarna försvinner eftersom man tycker att deras djur i skogen stör jakten.
De flesta av våra lokala jägare har arbeten att sköta. Det är inte säkert att problemen blir begränsade till helger.

8. Jakträtten!

2009-03-20 09:08

I Sverige är det jakträttsinnehavaren som sköter ev. jakt på vad det månde vara. GFF:s synpunkter är till stor del intressanta och riktiga men som några påpekar här finns det en del som stämmer dåligt med verkligheten. Jag tror det också bland GFF:s medlemmar finns en helt annan åsikt i vargfrågan. Att skjuta bort problemvargar är naturligtvis nödvändigt med det är också att skjuta problemet framför sig då det hela tiden kommer nya.
Fäbodbruk i den formen som tidigare funnits går aldrig att förena med en mängd rovdjur i markerna, det är instängslade små hagar som gäller om någon nu till äventyrs vill syssla med detta i framtiden.

7. Varför gå över ån efter vatten?

2009-03-20 03:20

"”Målet för en ren förvaltningsjakt är att ett urval förvaltningsjägare, genom ständig närvaro i rovdjursreviren och kontakter med lokalbefolkningen, lär känna rovdjuren och kan förutse problem och avgöra vilka individer som tenderar att ge störningar."

De lokala jägarna är inte bara ständigt i reviren de tillhör även lokalbefolkningen,de som proffsen måste ta kontakt med och vinna ett förtroende som den lokale jägaren förmodligen redan har...Men det är klart det behövs proffs för att utse vilka djur som tenderar till att INTE ge störningar och spara dessa....Men vem tusan skall utbilda dessa?Våra forskare? (tillåt mig småle...) och vem skall betala? (Rovdjursföreningen?...ler igen...)
Pengar finns ju bara till att bevara och skydda rovdjuren...
Kort och gott tror jag helt enkelt inte att en så kallad
proffsjägare kan göra någonting bättre än vad en lokal jägare kan som redan känner reviren,djuren och lokalbefolkningen.Frågan är bara om de är villiga att ställa upp?
Eller är det så enkelt att förslaget bara syftar till att
tillsätta ytterligare en grupp människor som får sin utkomst av vargen och därmed utöka de få som är emot en ordinär allmän jakt på varg och lo??

6. Proffsjägare

2009-03-19 23:31

Fäbodbrukare vilken sits sitter man i är man markägare eller arrendator och att ens tänka tanken att de lokala jägarna inte skulle kunna sköta avskjutningen av "problemvargar vilket alla vargar kommer att bli "underskatta inte alla människor som bor inom vargrevir det är alldeles säkert att vi kan hantera problemet utan inblandning utav "proffsjägare" vi som bor och ser eländet är proffs jakträtten kommer jag aldrig att släppa i från mig till några s.k proffsjägare som markägare har man snart mistat allt inflytande på det man äger men organiserar man sig i en natur respektive rovdjursförening så är inflytandet totalt med aftonbladet respektive dalademokraten som opinionsbildning dessa tidningar går inte att läsa ens med handskar på .har i dag en inhägnad hage med skyddsvärda växter med b.l.a granspira som har sitt starkaste fäste i dessa trakter snart har jag planterat igen allt detta med "fina granplantor "grattis till oss som värnar om mångfalden oavsett om man är makägare eller arrendator

5. Mycket klokt och genomtänkt

2009-03-19 23:30

Jägarförbundets remissvar är mycket skarpt men fäbodföreningens ger kloka synpunkter om vår viktiga landsbygdskultur. Dessutom kommer de faktiskt med ett förslag till förvaltning av vargstammen som kan fungera. Tyvärr kommer naturligtvis Rovdjursföreningen och Naturvårdsverket göra allt för att motverka det eftersom det inte sätter vargens överlevnad som det allt övergripande målet.

4. Farligt budskap

2009-03-19 23:30

Om man jämför GFFs uttalande med denna länk http://www.jagareforbundet.se/news/namnbyte_av_jaktlage.asp så kan man inte annat än slås av likheten mellan Naturvårdsverkets rödgröna falangs förslag och innehållet i detta remissvar. Lägger man till vissa extrema rovdjurförespråkares & jaktmotståndares ståndpunkter till att endast jägare med den rätta tron skall få fortsätta att jaga och då bara i humanistiskt syfte så blir man möjligen än mer förvånad (och oroad). Att GFF å ena sidan framhåller att fäbodbruket är hotat och samtidigt i samma remiss säga att vargen inte är hotad som art men skyddsvärd är minst roande - snacka om att både äta och ha kakan. Frågan är vilken ism detta visar på - populism eller naivism.

Några av denna debattsidas superjägare, som föraktar alla som vill kunna jaga imorgon också på sina egna premisser, bör väl nu skriva sina CVn och skicka till Naturvårdsverket så att de äntligen får visa hur duktiga de är. Jag förutsätter att GFF står för notan för detta 24/7 arbete...

3. om och om igen..

2009-03-19 23:28

Mängden fäbodbruk ökade förra året från 100 till 110 i Dalarna. Hur kommer det sig att fäbodarna ökar, samtidigt som man i artikeln säger att de är på väg att dö ut (vilket de för övrigt varit sedan den industriella revolutionen).
Om näringen i det vargrika dalarna ökar med 10% på ett år borde väl fäbodföreningarna jubla.
Redovisa istället hur några fäboddjur som blivit tagna av rovdjur, det finns gott om statistik på det.

2. Fäbobruk

2009-03-19 23:27

Har under min uppväxt levt med fäbobruk från maj till
september jag vet vilka problem som finns samt skulle
under min uppväxt påverkat vårt liv på Fäboden negativt. Jag är även skogsägare och jägare så era djur
betar även på mina marker. Om ni skall använda mina marker även fortsättningsvis så tycker jag att ni sköter fäbobruket så sköter jag markägarfrågor och Jaktfrågorna vilka hör samman.

1. Proffsjägare :)

2009-03-19 23:27

Vore inntressant o veta hur effektiva dom är ?
vem ska betala timpenning till dom ?
Men dom kanske kan gå på accord !?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB