• Pinewood

Falska varningsskyltar i vargrevir

AktuelltPublicerad: 2010-07-26 13:30

(Uppdaterad version.) Länsstyrelsen i Stockholm och SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, tar avstånd från falska varningsskyltar om dvärgbandmask. Skyltarna har satts upp i vargreviret Riala utanför Norrtälje. Enligt skylttexten kan vargreviret ha dvärgbandmask, som kan ge dödliga infektioner.

Skylten uppmanar att koka bär och svamp noggrant, se till att barn inte stoppar fingrar i munnen samt att inte låta hundar äta eller nosa på avföring. Dessutom hänvisas till telefonnummer hos länsstyrelsen och SVA för mer information.
Men ingen av myndigheterna står bakom skyltarna.
– Det här är gjort för att skrämma folk och vi på länsstyrelsen har inget med det här att göra, säger Andreas Zetterberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholm.

”Orsakar onödig rädsla”
– Vi har aldrig haft någon dvärgbandmask på varg i Sverige. Det här orsakar bara en massa onödig rädsla och mer arbete för mig, tillägger Andreas Zetterberg.
Magdalena Hellström på SVA förklarar att den veterinärmedicinska anstalten övervakar förekomsten av dvärgbandmask.
– Vargar i de östra delarna av Finland har i viss utsträckning visat sig bära på hundens dvärgbandmask, vilket den senaste tiden väckt farhågor om att invandrande vargar ska kunna sprida den till Sverige, kommenterar hon.

Finns inte spridd i Sverige än
I nuläget anser dock SVA att smittan inte finns spridd i den svenska naturen, påpekar Magdalena Hellström.
Varningsskyltarna är inget som sanktionerats av SVA.
– De här skyltarna är uppsatta på eget initiativ, säger Magdalena Hellström.
Efter Jakt & Jägares artikel lade länsstyrelsen i Stockholms län ut en kommentar på sin hemsida.

Tar avstånd från skyltarna
”Ett stort antal skyltar har påträffats i Norrtäljetrakten. Länsstyrelsen i Stockholms län har inte medverkat till att sätta upp skyltarna och stödjer heller inte informationen. Länsstyrelsen anser att den oro skylten uttrycker är ogrundad. På skyltarna hänvisas till länsstyrelsens växel för mer information vilket olyckligen kan ge intryck av att vi står bakom informationen. Så är det alltså inte. I den svenska naturen finns i dag ingen smitta av vare sig rävens eller hundens dvärgbandmask. Den största risken att få in masken i Sverige är genom att människor inte följer vår lagstadgade avmaskning av hundar eller katter de för in i landet”, meddelar länsstyrelsen.

Mer information från SVA:
http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Zoonoser/Ravens-dvargbandmask-Echinococcus-multilocularis/SVA-overvakar-forekomsten-av-dvargbandmask/

Skyltarna har även fått SVA att lägga ut ett särskilt uttalande på nätet om att oron för dvärgbandmask är ogrundad och att SVA inte står bakom:
http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Zoonoser/Skyltar-om-risker-i-Norrtaljes-vargrevir-/

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

84. Men snälla ni

2010-08-04 17:55

Det är väl någon skojfrisk ifrån norr som tog kärran i sinne och åkte ner och satte upp skyltarna.

"Nu jäklar ska dom få"

83. Bruno.

2010-08-04 11:27

Kom igen när första människan får blåsmasksjuka i Sverige. Då får du besöka denne och förklara att det fanns faktiskt de som varnade för detta i förväg men då var jag själv så trångsynt och optimistisk att jag kallade dem för gubbar med befängda idéer.

82. Jag läser vad du skriver Kenneth…..

2010-08-04 09:24

…..men jag har här väldigt svårt att förstå vad du egentligen vill ha sagt, och det är det jag försöker få fram genom att ge dig en vink om hur jag uppfattat det.

Vi hade visst en liknande situation för något år sedan, och då du till slut – efter att ha blivit riktigt förbannad - kom på att det du skrivit faktiskt kunde uppfattas på ett sätt du inte menade.

Men OK, tycker du att det är slutdiskuterat, så är det helt OK för mig.

81. Tyvärr ingen idé Kerstin

2010-08-04 09:24

Kenneth, Hermansson, Calle S m fl. bedriver en kampanj mot den svenska vargen och har nu hittat masken som medel. Att det sedan är helt befängt spelar ingen roll för dessa gubbar, de tror sig hittat ett nytt sätt att skrämma folk då de förstått att inga vanliga, förnuftiga människor är rädda för vargen. Deras syfte är att skapa opinion mot varg och andra rovdjur så att de själva kan få bestämma egenmäktigt över naturlivet. Att det finns människor som har andra bevekelsegrunder och vill njuta av naturen på andra sätt än att döda djur kan du inte med sakliga argument övertyga dessa gubbar om. Som flugfiskare och ur jägarsläkt känner jag bara ett stort vemod över att dessa åsikter tydligen finns i kåren.

80. Slutargumenterat med dig Kerstin.

2010-08-03 23:30

Du läser inte vad jag skriver, ser inte vad som sker i din omvärld och du är tyvärr helt fixerad vid en mission som använder statliga pengar för att lura folk. Jag hänvisar till vad jag nyss skrivit om dig i tråden: Kalv vargriven i Lillhärdal.

79. Kenneth E, det är en viss skillnad…..

2010-08-03 15:09

…..om det varnas för smittor som redan kommit in, eller där man vet att den kommer mycket snart – och fallet med hundens dvärgbandmask, där man bedömer att risken att människor ska bli smittade är i dagsläget, är i stort sett obefintlig. Ta istället och ge ett exempel på varningar om sjukdomar som finns i andra länder och där det finns minsta risk att vi får in den själva.

Självklart har även jägarna skyldighet att rapportera om de misstänker förekomst av en smitta där det förekommer rapporteringsskyldighet. Att inte göra detta, är att bidra till att eventuell smitta kan spridas.

SVA redovisar öppet sin ståndpunkt. När den inte överensstämmer med din egen, så anklagar du SVA för att undanhålla fakta – eller menar du att det finns folk som tystar personalen på SVA – du skriver ju ”….låt dom öppet redovisa sina farhågor!”

Du skriver: ” Ingen med förstånd kan ignorera, eller ta lätt på, den uppenbara risken att vargar via Finland kommer att smitta ner Norge och Sverige med vargens-hundens dvärgbandmask.”

Då svarar jag: Ingen med förstånd ropar - vargen kommer – innan händelsen är ett faktum. Det finns många exempel på att just ett sådant förfaringssätt fått människor att inte lyssna, när händelsen verkligen inträffar.

78. Kerstin, har du tappat minnet också?

2010-08-03 13:14

Genom TV får vi regelbundet nyheter och rekommendationer vid olika smittor eller hot. Då intervjuas tjänstemän vid div. myndigheter som sakkunniga. Ta vinterns vaccination som ett exempel. I fallet dvärgbandmaskarna har många försökt skriva insändare om hotet om dvärgbandmaskarna, men det har visat sig svårt för att inte säga omöjligt att få tidningar att trycka sådant. Vi kan bara spekulera om orsaken. Däremot står det väl rätt klart att utan Calle Seleborgs agerande och kanske främst den initierade veterinären Hans Boströms uttalande hade ingen myndighet yttrat sig över huvud taget.
Min fråga löd: ” Menar du att det är jägarnas ansvar att upplysa våra myndigheter om dvärgbandmaskar?” Ansvaret alltså!
Jag anser också, och det är viktigt, att när vi får veta att parasiterna finns inom landet är det för sent. Då är chansen stor att människor redan blivit smittade. Att offra människors liv för ett skadedjur blir då din och övriga vargkramares samvetsbörda. Det kanske är möjligt att få stopp på en smitta uppe i norr, men jag ser stora tvingande åtgärder, såsom direkt avlivning av samtliga vargar och påbud om regelbunden avmaskning av samtliga hundar inom området med marginal m.fl. skyddsåtgärder för allmänheten. Detta kan säkert SVA bättre, men låt dem öppet redovisa sina farhågor! I min tankevärld måste det vara klokast att hålla en frizon mellan Rysslands, och nu även Finlands vargar, och vårt svenska vargbälte i mellansverige. Inom denna frizon, som då bör omfatta hela norra förvaltningsområdet samt motsvarande breddgrader i Norge, skall inga vargar tillåtas överhuvud tagit. Bättre ändå är att utse Finland som frizon för Ryssland vargar och motsvarande område i Nordnorge. Men då måste Finland lyckas bli fri sin smitta först, den utvecklingen får vi följa noggrant.

Jag upprepar detta som du inte tog någon notis av Kerstin Fredin: ” Ingen med förstånd kan ignorera, eller ta lätt på, den uppenbara risken att vargar via Finland kommer att smitta ner Norge och Sverige med vargens-hundens dvärgbandmask.”

77. Kenneth Erikson!

2010-08-02 22:51

Du skriver: ”Det är allom bekant på denna webbsida att myndigheterna inte agerat som brukligt i denna fråga om dvärgbandmaskarna.”

Kan du ge något/några exempel på när de har agerat på ett mer ”lämpligt” sätt för smittor som man anser ännu inte kommit in i landet i sådan omfattning att de utgör en fara för människor?

Sedan finns det väl all anledning för jägarna att skicka in organ man misstänker har sjukliga förändringar var sig de har ansvar eller inte för detta. Misstänker man dvärgbandmask, så har man t o m skyldighet att skicka in det till SVA för analys – just för att de ska kunna ha koll på utvecklingen.

Vissa – som Kokillen och hans jaktlag – verkar ha en sund och klok inställning till detta, som inte bara gagnar dom själva, utan alla som bor eller vistas i trakten.

Din inställning Kenneth, tycker jag mer tyder på ett totalt ointresse för att hålla koll på dvärgbandmasken på annat sätt än att ta bort varenda varg i Sverige.

76. Varför??

2010-08-02 09:28

Varför ska vi radera ut allt arbete som gjorts med karantän osv. under många år? Det har kostat svenska folket stora summor, men vargen får viss kosta vad det kosta vill. I övriga fall läggs enorma summor och restriktioner på att försöka rädda människoliv. Låt nu dessa varg kramare betala för det fullt ut för minskade inkomster förluster för minskad jakt rekreation ökade kostnader för djurhållning och övriga kostnader för vad vargen kostar samhället.
varför vill varg kramarna oss andra så illa och hur länge ska vi acceptera det. Många får sin livs kvalitet försämrad och riskerar att drabbas . Såvitt jag kan bedöma är förmodligen en tidsfråga innan någon visar sitt missnöje mer mekaniskt mot denna terror att bli påtvingade vargar.

75. Kerstin Fredin

2010-08-01 16:31

I vårat jaktlag kollar vi alltid med veterinär om några organ inte set ut som dom ska,det har vi gjort så länge ja minns,det hoppas ja alla andra gör åxå.
Förövrigt antar du rätt att alla djurkroppar av vilt som går till försäljning är kollade av veterinär,annars får man inte sälja,det gäller ju även tamboskap.

74. Kerstin! Du skriver t.o.m. huvudlöst.

2010-08-01 16:30

Svar 1. Mitt citat av dig strider mot Kokillens påstående på följande vis: Hur kan du påstå att vargarna inte varit smittade, när vargar påstås ha gått över gränsen redan på 70-talet och de började undersöka först 2002?

Svar 2. Det är allom bekant på denna webbsida att myndigheterna inte agerat som brukligt i denna fråga om dvärgbandmaskarna.

Kommentar 1. Om du är verkligt angelägen om att veta varför smittan fanns i Märsta på 90-talet, varför ställer du frågan till andra än SVA?

Kommentar 2. Menar du att det är jägarnas ansvar att upplysa våra myndigheter om dvärgbandmaskar? Du uttrycker dig faktiskt så. Jag har inte krävt att myndigheter ska varna för dvärgbandmask, som du skriver! Däremot ligger det i landets, alla vårs, intresse att de agerar på sådant sätt att vi inte blir smittade av vargarna från Finland, som jag skrivit.

Nog verkar din kommentar desperat alltid, med alla dessa feltolkningar. Och Kerstin, vet du vad, jag tror du har allt att förlora genom att försvara vargen och statens rovdjurspolitik.

73. Dvärgbandmask

2010-08-01 16:30

Dessa uppgifter har ja fått från SVA.
49 mårdhundar som avlivats i Sverige,där vissa var invandrande finska djur,undersöktes hösten 2009,utan fynd av dvärgbandmask.
SVA har de senaste 10 åren undersökt ca 300 rävar årligen,utan fynd av dvärgbandmask,rävar kan bära på rävens men även hundens dvärgbandmask.
Samtliga slaktade renar,i genomsnitt 58000 djur årligen och samtliga obducerade och viltbesiktigade vilda hjortdjur kontrolleras avseende förekomst av ekinokockcystor,slutligen skickar jägare in organ som dom finner förändringar i.Och inga cystor har påträffats som visat sig vara dvärbandmaskcystor.
Denna övervakning gör att SVA på goda grunder anser att hundens dvärgbandmask inte har etablerat sig i den svenska naturen på ett sådant sätt att de utgör en fara för människor att plocka bär och svamp .Vad gäller rävens dvärgbandmask finns inga indikationer på att vi har parasiten i landet.

72. Men snälla Kenneth Erikson!

2010-07-31 21:09

Har du helt minst förmågan att tolka den skrivna texten?

Kokillen skriver: ” De senaste 8 åren har 10% av dödade vargar undersökts angående dvärgbandmask,av vinterns 28 skjutna vargar under jakten har 24 udersökts färdigt,ingen har haft dvärgbandmask ännu enligt SVA.”

Ditt citat av vad jag skrivit: ”… erfarenhetsmässigt har man funnit att de vargar som kommit över gränsen och sedan blivit skjutna vid t ex skyddsjakt, inte har varit smittade.”

Vad är det som väsentligt skiljer mitt och Kokillens påståenden? Möjligen att han har tagit med de vargar som sköts vid årets jakt – men fortfarande så följer bådas våra påståenden SVAs åsikt om att hunds dvärgbandmask inte är etablerad i Sverige på ett sätt att den medför en risk för människor.

Sedan tycker jag allt att du motsäger dig själv när du i början skriver: ”Dessutom är Kerstins synsätt på andra sjukdomar, och övriga faror, helt annorlunda än våra myndigheters och varje normalt funtad människas. Man varnar för faror och försöker undvika smittspridning innan det oönskade händer.”

För att senare yttra följande: ”Vad värre är visar det på en nonchalans från myndigheters sida SVA, m.fl. som alltså först efter 2002 undersökt vargar och blott 10% av dem. Det är helt oacceptabelt mot bakgrund av smittans effekter och att parasiterna varit väl kända.”

Hur ska du ha det? Först skriver du att myndigheterna varnar för faror, och sedan menar du att myndigheterna är nonchalanta – underförstått att de inte kontrollerat varenda varg sedan när? Vad är det föresten för smittspridning som myndigheterna ska varna för när det gäller dvärgbandmask? Ska dom skriva ”Vi har ännu inte fått indikation på att hundens dvärgbandmask finns här i Sverige, men för att alla ska kunna vara säkra på att inte bli smittade av något vi ännu inte hittat, så bör ni vidta följande åtgärder:”

Kenneth – det finns andra sätt att kontrollera förekomst av hundens dvärgbandmask än att kolla vargar som möjligen kan ha varit smittade en gång i tiden, men som p g a att bytesdjuren inte är smittade – nu är smittfria. (Masken sägs leva i tarmen mellan någon månad upp till ett år). Det är att vid jakten vara observant på cystor i lever och lungor hos de älgar och rådjur man skjuter. Parasiten har förekommit i Sverige redan tidigare, och jag har frågat både Calle Seleborg och pseudonymen Anders Hermansson hur smittan på älgar från Märsta på 90-talet – några mil norr om Stockholm kan förklaras, men inte fått något svar.

Nä, desperat är jag verkligen inte Kenneth, för jag ser inte att jag har något som helst att förlora, så varför vara desperat Jag är precis lika intresserad av att veta mer om hundens dvärgbandmask som du själv, men jag tycker det är idioti att gå ut till allmänheten och skrämma upp folk för något som ännu inte kan sägas förekomma här. Risken är uppenbar att ingen lyssnar om det senare skulle bli allvar av – och då i värsta fall med rävens dvärgbandmask.

Däremot tycker jag att jägarkåren ska hållas uppdaterad kring att vara observant på hur inälvor som lever och lungor ser ut på rådjur och älg. Jag antar att dessa organ kollas på djurkroppar som går till försäljning, och där har man ännu inte funnit något alarmerande, men det skadar ju inte att jägarna även skickar in misstänkta organ till SVA för kontroll, och aldrig ge våra hundar råa inälvor från klövvilt. Köttet från smittade djur är aldrig farligt för människor att äta – vi tillhör inte huvudvärdarna, utan räknas bara som en av mellanvärdarna.

71. Kerstin Fredin argumenterar desperat.

2010-07-31 18:08

Det är självklart att vi på denna sida har fokus på rovdjuren och de nackdelar nuvarande idiotiska rovdjurspolitik innebär, det anses rätt att hålla sig till ämnet. Kerstin Fredin däremot gör som många andra vargdyrkare, de gör irrelevanta jämförelser. Dessutom är Kerstins synsätt på andra sjukdomar, och övriga faror, helt annorlunda än våra myndigheters och varje normalt funtad människas. Man varnar för faror och försöker undvika smittspridning innan det oönskade händer. Kerstins resonemang får hon alltså stå för bra ensam, det är desperation bakom hennes fanatiska försvarande av vargen.

Tack för uppgifterna Kokillen, men stämmer dina uppgifter faller Kerstins argument: ”… erfarenhetsmässigt har man funnit att de vargar som kommit över gränsen och sedan blivit skjutna vid t ex skyddsjakt, inte har varit smittade.” Själv utpekar hon andra för lögner och att inte hålla sig till sanningen!

Vad värre är visar det på en nonchalans från myndigheters sida SVA, m.fl. som alltså först efter 2002 undersökt vargar och blott 10% av dem. Det är helt oacceptabelt mot bakgrund av smittans effekter och att parasiterna varit väl kända. Utbrottet av smittan i norr tidigare får här sin troligaste förklaring. Kontroll av vargarna är alltså relativt nytt och har skett i alldeles för få fall. Och troligen är det Calle Seleborgs förtjänst, som lyfte fram problemet, att samtliga licensskjutna vargar nu blev undersökta?

Ingen med förstånd kan ignorera, eller ta lätt på, den uppenbara risken att vargar via Finland kommer att smitta ner Norge och Sverige med vargens-hundens dvärgbandmask. Och naturligtvis, det går att införa en ordning där risken elimineras eller i vart fall blir avsevärt lägre. DET är en lämplig uppgift för Naturvårdsverket.

70. Calle S och co.

2010-07-31 18:08

Du och dina små enormt "kloka" vänner är ju så rädda om andra människors hälsa, det är ju den enda drivkraften ni har.
Här kan ni göre en insats.

Börja med att anmäla alla bärföretag i landet som låter sina anställda arbeta utan skyddskläder inklusive helmask och handskar.
Det är ju brott mot arbetsmiljölagen och troligen en halvt dussin andra lagar och förordningar när ni har kommit upp i varv.

Sedan bearbeta turistföretag i till Värmland, Dalarna och alla de andra län så att de aktivt går ut och varnar turisterna, gärna innan de kommer till Sverige, om de oerhörda risker som finns här i Sverige med både blodtörstiga vargar och dvärgbandmask både av det otrevliga sorten och den än mer otrevliga sorten.

Skolorna, glöm inte skolorna och de små söta barnen, snyft snyft.
Se till att förbjuda all utomhusaktivitet i de berörda länen så att våra små änglar inte drabbas av något som är värre än döden.

Och sist men inte minst. Tänk om man kan smittas genom luften man andas in när man går ner till postlådan. Bättre att ni tar det säkra för det osäkra och drar en plastpåse över huvudet:o)

69. Calle, vad pratar du om?

2010-07-31 18:04

Mig veterligen, så har vi aldrig diskuterat SVAs analys som visar att ca 10 smittade HUNDAR skulle komma in i landet om vi avstod från kravet på avmaskning.

Möjligen har du pratat om 10 smittade VARGAR årligen, och det är betydligt fler djur än man kunnat se komma över gränsen något år, dessutom har någon kontroll av de vilda djur som vandrat över gränsen i norr aldrig gjorts, så jag förstår inte hur du kan blanda ihop regler för införsel av tamdjur med vilda djurs fria vandring över en landsgräns. De vilda djur som skulle kunnat ha medfört den smitta som uppträdde bland renar och renägarnas hundar på 90-talet kan vara vargar, rävar, mårdhundar, älgar, renar, men även renägarnas hundar. Det faktum att man hittade smittan i älgar i Märsta, straxt norr om Stockholm gör det hela än mer märkligt. Kanske finns det kvar viss smitta sedan längre tillbaka i tiden, men inte i sådan omfattning att den kan räknas som en fara för människor. Vilken förklaring har du själv till smittan på Märstaälgarna? I WHOs sammanställning så tycks Sverige f ö inte betraktas som helt fritt från hundens dvärgbandmask, eftersom vi upptäckt smittan på djur som älg med ett 10-20-tals års mellanrum.

Vad är det för rutiner vi har för andra sjukdomar – som ännu inte finns här, eller fått ordentligt fäste i landet - som vi inte har för dvärgbandmasken Calle. Det vore intressant om du kunde ge några exempel för med det varmare klimatet riskerar vi att få in tidigare okända åkommor på våra breddgrader.

68. Kenneth Erikson

2010-07-31 09:25

De senaste 8 åren har 10% av dödade vargar undersökts angående dvärgbandmask,av vinterns 28 skjutna vargar under jakten har 24 udersökts färdigt,ingen har haft dvärgbandmask ännu enligt SVA.

67. Uppmärksamheten

2010-07-31 09:25

för dvärgbandmask börjar bli bättre. En helsida i Nerikes Allehanda 29/7 2010. Det måste ha svidit i Torbjörn Eriksson att få läsa sånt i närkingarns husorgan.

66. Hur ska du ha det, Kerstin

2010-07-31 09:24

Till AH skriver du "I samband med att Sverige inte längre fick kräva karantän för de hundar och katter som förs in i landet, så gjorde Jordbruksverken, med hjälp av SVA, en form av riskbedömning som visade att 10 smittade djur skulle komma in årligen, om Sverige inte ställde krav på avmaskning." När jag hävdade samma sak fick jag på nöten av dig. Hur ska du ha det? Får vi ha kvar vårt gränsskydd?
Upprepar min fråga: Hur kom smittan in till renbeteslandet?
Påpekar än en gång. Smittan har fram till nu inte kunnat komma till en biotop med både varg och klövvilt. Det är det som är skillnaden. Och jämför inte med andra sjukdomar. De har vi rutiner både för att hindra och för att åtgärda. Om inte svensken lägger om sina vanor när masken är på plats kan vi förvänta oss upp till 800 fall per år. (Baserat på hur många svenskar som smittas utomlands nu).
En annan skillnad är att det finns ingen som driver en kampanj där man riskerar människors hälsa. Det är vargvännerna ensamma om.

65. AH, du verkar bygga dina argument…..

2010-07-30 21:30

…..på påståenden som aldrig går att dementera eller bekräfta till 100%. Har du hör talas om tillfällen när man bara kan bekräfta att någon är smittad, men aldrig kan säga att någon INTE är smittad? Just detta faktum gäller en hel del sjukdomar. Det är först när sjukdomen manifesterats med någon form av symptom eller att man i labundersökningar funnit tecken på virus/bakterier/parasiter som det går att säga att smittan finns där – inte innan, däremot kan man uppskatta riskerna att smittan finns på olika sätt. SVA uppskattar alltså att smittan med hundens dvärgbandmask inte finns i Sverige i sådan omfattning att det är farligt för människor att plocka bär och svamp. Att de kunnat göra ett sådant uttalande bygger då på att kontroll gjorts av ett stort antal mellanvärdar och även en hel del vargar.
Vad tror du annars om malarian? Den fanns tidigare även i Sverige, men försvann av sig självt på 1930-talet när jordbruket förändrades och våtmarker dikades ur. Nu anlägger man istället viltvatten lite här och där delvis för jakt men även för att få behålla en del av mångfalden, så det skulle faktiskt finnas en liten risk att vi får tillbaka malarian. Kanske vi borde förbjuda byggande av viltvatten för att inte risker att få in en mycket, mycket dödlig sjukdom, eller vi kanske redan har den här? Det skull kunna räcka med att några av de 100 utlandssmittade fall vi får hit per år blir stuckna av en svensk mygga som sedan kan sprida smittan vidare.

64. Vad snackar du om Hermansson!

2010-07-30 21:30

Information om båda dvärgbandmaskarna har hela tiden funnits på Jordbruksverkets och SVAs hemsidor för dem som är intresserade! Smittan har varit anmälningspliktig under lång tid. Under vissa perioder har smittan också hittats i ren och älg – men aldrig i sådan mängd och under så lång tid att det ansetts föreligga risk för människor att plocka bär och svamp.
Nu misstänker jag att du, Calle och Kenneth m fl bara är intresserade av smittor som kan ha koppling till vargen, annars finns det ju andra åkommor som vi människor kan smittas av via djur – vilda som tama. Tycker ni att alla människor ska varnas för dessa också med jämna mellanrum?
Resultatet blir att folk kan komma att strunta i de varningar som verkligen är befogade. Ni vet, det där med att ropa ”Vargen kommer” i tid och otid. Att ni inte själva fattar att hysterin runt dvärgbandmasken som antagligen inte ens finns i vårt land, kan få helt fel effekt om det skulle komma till en punkt då det verkligen fanns anledning att varna för den.
Några smittor som kan bli livshotande/otäcka, och som allmänheten titt som tätt borde bli varnade för är just nu: BASDSÅRSFEBER - virus, kan förorsaka livshotande blodförgiftning och kräver bredspektrumantibiotika, den är dessutom anmälningspliktig 2004; BADKLÅDA förorsakas av en fågelparasit och är inte livshotande med otäck eftersom parasiten tränger in i den mänskliga huden och dör där med kliande utslag som följd; SORKFEBER tror smittskyddsinstitutet kommer få ökad spridning för redan under första halvåret av 2010 har 111 fall konstaterats, och t o m i Läkartidningen menar man att allmänheten bör försöka vidta rekommenderade skyddsåtgärder (hur de nu ska få reda på det); TBE, ja kanske den enda sjukdom som de flesta antagligen är medvetna om – i alla fall de som bor i södra halvan av Sverige, men den går det ju att vaccinera sig emot (kanske därför information spridits så bra genom att företag tjänar pengar på att vaccinera?)
Få se nu om någon av er författar en varnande artikel kring badsårsfeber och sorkfebern men jag misstänker att det inte blir en sådan – eftersom den inte har någon som helst koppling till varg.

63. Kerstin Fredin och Calle F, snurrar er värld?

2010-07-30 17:11

Kenneth Eriksson, citat "För att fakta om dessa otäcka parasiter blivit offentliga får vi tacka Calle Seleborg, det är hans förtjänst."
Jag vill tillägga att även Kenneth Eriksson varit delaktig men jag instämmer och Calle S har också fått tåla en massa obegåvade påhopp från alla dessa vargkramare som uppenbarligen VILL att vi skall ha dvärgbandmask i Sverige. Varför är de annars så upprörda över skyltar som varnar för en kommande fara? Calle S är en gentleman men en nagel i ögat på Kerstin Fredin, kompisen Calle F och alla andra ekologister. Deras upphetsning är mitt nöje för jag är ingen gentleman och jag avser att trampa hårt på deras fula tår, allmänheten måste få upp ögonen för ekologismens vansinne. Kerstin Fredin i #61, du påstår att jag inte håller mig till sanningen, ingen kan ur ditt ologiska, förvirrade inlägg förstå detta påstående. Skriv om och visa med klar logik i vad min osanning består! Calle F, du håller på och rotar med dina referenser, betala och ta hem dem, sedan får du väl publicera dem ett citat om dagen. Likaså håller du på och surrar om mitt namn, surra på du, till sist stannar alla dårar.

62. En relevant fråga

2010-07-30 17:11

När började SVA undersöka vargarna med avseende på dvärgbandmaskinfektion?

61. Varför kan inte A Hermansson….

2010-07-30 15:27

….hålla sig till sanningen?

SVA skriver i den länk som finns ” Denna övervakning gör att SVA på goda grunder anser att hundens dvärgbandmask inte har etablerat sig i svenska naturen på ett sådant sätt att de utgör en fara för människor att plocka bär och svamp.”

Hundens dvärgbandmask har dock vid några tillfällen hittats på älg i Märsta (!!) och bland renar och renägarnas hundar, för ett 10-tal år sedan.

I samband med att Sverige inte längre fick kräva karantän för de hundar och katter som förs in i landet, så gjorde Jordbruksverken, med hjälp av SVA, en form av riskbedömning som visade att 10 smittade djur skulle komma in årligen, om Sverige inte ställde krav på avmaskning. I dag vet vi att trots detta krav så tas oavmaskade hundar in i landet. Tills nu så tycks inget av de fall som uppdagats dock ha varit smittat.

När sedan AH skriver ” Att den största risken att få in masken i Sverige är genom att människor inte följer vår lagstadgade avmaskning av hundar eller katter de för in i landet är inget länsstyrelsen vet, det är med hänsyn till smittoläget i Finland inte ens troligt.”

Här ett bra exempel på hur AH resonerar och hur han försöker blanda ihop korten. Tusentals hundar passerar gränserna årligen, inte bara från Finland och av dessa kanske någon procent inte är lagenligt avmaskade och vaccinerade och ännu färre verkligt smittade – ungefär 10 per år enligt SVAs beräkningar. Någon enstaka varg passerar gränsen i norr – ibland årligen, ibland inte alls och erfarenhetsmässigt har man funnit att de vargar som kommit över gränsen och sedan blivit skjutna vid t ex skyddsjakt, inte har varit smittade.

Bedöm nu själva! Vad är troligast att risken är som störst – med 10 smittade hundar per år, eller någon enstaka varg som inte ens behöver vara smittad? Till saken hör att smittan när det gäller hundarna gäller främst rävens dvärgbandmask, som är betydligt farligare än hund-varianten. Även vargen kan smittas av rävens dvärgbandmask, men någon sådan smitta har man inte funnit i Finland, däremot i Danmark.

60. Du är rolig du, Hermansson

2010-07-30 13:49

"DU har att bevisa vad DU påstår"
Det betyder att jag måste klistra in hela den artikel som du refererar till. Det är ju det enda sättet att bevisa att du ljuger och att du ALDRIG har läst den, men upphovsrätten förbjuder mig att göra så, men enstaka citat från artikeln är tillåtit och det vet du utmärkt.
Så upp till bevis nu att du inte är en stor total fejk, fram med ett citat från artikeln som bevisar dina påståenden.

Jag ska avstå från att i fortsättningen antyda eller spekulera i (i skriftlig form på detta forum) vem som döljer sig bakom en viss signatur, men får jag samtidig påpeka för REDAKTIONEN att ni tidigare haft den regel att man ska ta EN identitet och hålla sig till den!
"Massmördare" "Rambouilletbaggar"

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=422992&context=7950#c1

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=432427&context=#c1

59. Varför kan inte myndigheter hålla sig till sanningen?

2010-07-30 12:51

Om verkligheten överensstämmer med artikeln så kan man dra några slutsatser:
Länsstyrelsen i Stockholms län ljuger medvetet ty:
1)Huruvida det i den svenska naturen finns smitta av rävens eller vargens/hundens dvärgbandmask är inget länsstyrelsen har säker kännedom om.
2)Att den största risken att få in masken i Sverige är genom att människor inte följer vår lagstadgade avmaskning av hundar eller katter de för in i landet är inget länsstyrelsen vet, det är med hänsyn till smittoläget i Finland inte ens troligt.
Sedan har vi SVA i välkänd stil:
1)Att vi har aldrig har haft någon dvärgbandmask på varg i Sverige är knappast sant och i vart fall så är det inget SVA/Zetterberg vet.
2)Att detta orsakar en massa onödig rädsla är knappast sant men mer arbete för Andreas Zetterberg är nog sanning och kanske SVA:s största bekymmer när det gäller dvärgbandmask.
3)Magdalena Hellström på SVA håller sig dock till sanningen: ”Vargar i de östra delarna av Finland har i viss utsträckning visat sig bära på hundens dvärgbandmask, vilket den senaste tiden väckt farhågor om att invandrande vargar ska kunna sprida den till Sverige”,
Hellström kunde dock ha sagt ”till stor del” i stället för ”viss utsträckning”, men med tanke på Hellströms uttalande så är det svårt att se varför man så ivrigt tar avstånd från skyltarna. Vad är värst, att folk får hydatid därför att skyltar inte finns eller att några blir oroade/irriterade därför att skyltarna finns?

58. Anders Hermansson i 44. Tack.

2010-07-30 12:43

En rak, tydlig och bra beskrivning av läget du gav, jag samtycker till 100%.
Dessa skyltar speglar sanningen (snart tvingas SVA stå för texten och skyltarna själva) men svaret från SVA, där hotet om smitta av Echinococcus granulosus via vargar från Finland ej ens nämns har sin naturliga förklaring. Det är ju fakta som starkt talar emot en frilevande vargstam i landet, alltså på tvärs emot Naturvårdsverkets målsättning. Hur myndigheterna ska slingra sig ur detta dilemma återstår att se, just nu ignoreras problemet, men blir fakta kända av svenska folket är utgången ganska säker, hellre frisk säker natur än vargar!
För att fakta om dessa otäcka parasiter blivit offentliga får vi tacka Calle Seleborg, det är hans förtjänst.
När det gäller bevarandegrupperna, vargkramarna, slåss de nu för sin existens. Det har ett hot att beakta och likt myndigheterna har ignorans varit deras recept, vansinnigt så det förslår.

57. Calle F tog sig genom slaskfiltret

2010-07-30 11:35

Har slaskfiltret på JoJ blivit tilltäppt? Calle F vad dina inlägg har med ämnet att göra kan jag inte se. Du påstår att min referens är fel, jag vet att den är korrekt, DU har att bevisa vad DU påstår. Uppenbart saknar du de kronor det kostar att ladda hem mina referenser, jag skänker inte till tiggare som du. Nu tycks censuren släppa igenom gissningar om vem insändare är tydligen under förutsättning av att gissningarna är fel. Ty jag kan erinra mig att någon blev eller hotades med utestängning från forumet därför att denne försökte avslöja någons RÄTTA identitet. Något märkliga inlägg som släpps igenom.

Kommentar
Okej Anders. Du har rätt.
Till samtliga: Detta inlägg är det sista med antydningar och spekulationer om identiteter.
Red

56. Wolf tapeworm Kerstin

2010-07-30 11:28

Är en vedertagen term på det engelska språket. Översatt till svenska blir det just vargens dvärgbandmask. Vilket egentligen är den rätta benämningen eftersom den vilda varianten, vargens, är ursprunget till våra "tama" stammar.

55. KERSTIN PROFERSSON M:M:

2010-07-30 09:29

Nu har ni väl tjatat länge nog om de olika alternativa förutsättningarna. Bara att gå till slutskott Kerstin mfl. Vi har ett bekymmer frammför oss och det är inte vilket som helst, som av riks polistyrelsens utsed som kontakt man och eftersöks jägare är vi mycket nära de djur som nu åberopas. Kerstin du må åberopa det ena efter det andra men som överskriften du är och förblir en noll tolerans i dina kommentarer och bedömmande din lärdom tar du från nägon annan. Helt klart har vi tyvär den frågan olöst tills bevis finnes. Men klart är att det C.S. Säger med flera så är risken stor, att vi också drabbas av masken. Det jag inte fattar är Kerstins (PROFERSSONS ORD) att kunna klargöra att det är riskfritt i pratiken alla delar av landskapet, det är ett falsk uppgift hon ger , men som varg motstådare så måste hon ge detta. Hade nu vargen inte exiterat så hade det inte blivit någåt av någåt. Men nu är vi där, vi som har och uppleft denna men försöker att få fram vårat budskap, som på radio och press så förvånades av att landsbygdens igen växt de som följer denna debatt så vad säger det er"LANDSBYGDEN VÄXER IGEN" vad säger det dig Kerstin, jo att folket vågar inte satsa på får och fä förVARGEN förstör vad de bygger upp. Försvara detta ni ROVDJURS KRAMARE MED KERSTIN I SPETSEN.

54. Ragnar Hermansson eller är det Anders Hermansson eller möjligen R Feynman?

2010-07-30 09:28

Varför är det så svårt för dig att återge ETT ENDA LITET CITAT från en källa du visat till.
Därför att den källa INTE stödjer ditt påstående, så enkelt är det!

53. Kerstin Fredin och Calle F, hjälp varandra

2010-07-29 17:25

Calle F, innan du anklagar mig för att bluffa så bör du kunna lägga fram lite bevis, jag har ingen anledning att bevisa något. Allt skitsnack utan bevis är förtal. Calle F, du verkar lite bortkommen, jag hänvisar till artikeln på det sätt man skall och det är bara för dig att ta hem den och läsa den, är problemet att det kostar några kronor? För egen del är jag i den lyckliga situationen att jag har båda artiklarna hemma och dessutom har jag gratis tillgång till dem på Internet. Jag har en del tidskriftssamlingar, bland annat Minnesota Medical Journal från 1933, i decembernumret på sidan 744 finns en artikel som hade varit en ännu bättre referens, den heter ”Reservoirs of Echinococcus in Minnesota” och är skriven av Dr. William A. Riley. Jag har läst den för länge sedan men glömt. Av artikeln framgår klart att i Minnesota fanns vargens dvärgbandmask e. granulosus redan 1930 så jag utökar mitt tidigare påstående om att masken funnits hos varg/älg i Minnesota i åtminstone 80 år. Så kan det gå för Kerstin Fredin när hon inte håller sig till sanningen.
Beträffande utbrott av e. granulosus på olika ställen i världen så har jag och Calle S förklarat detta multipla gånger för Kerstin Fredin, e. granulosus finns i olika varianter och behöver vare sig älg eller varg för att förekomma, men älg och varg i samma skog medför ALLTID e. granulosus. Så något hopp om att Roslagen eller Värmland eller Sverige skall slippa vargens dvärgbandmask finns det tyvärr inte. Ring Calle S och be honom om en förklaring du begriper. Att tjata om en fråga du fått svar på verkar inte friskt.
Kerstin Fredin, försök vara lite seriös, hjälp Calle F tillrätta på Internet och ägna dig sedan åt att komma med alla de ursäkter du lovat mig samt svara på varför vi skall tåla dessa skadedjur i Sverige, dessa skadedjur som du själv sagt att vi inte behöver tåla.

52. kerstin

2010-07-29 15:59

lösningen är att återgå till fäbodrift och jakt. om var och en tvingades på grund av hunger slakta sin egen mat eller odla sina egna grönsaker så skulle attityden till rovdjur kring vår mat ändras.regnskogarna skövlas och där i närområdena jagas småbrukare bort som lever av sin lilla markplätt, (rationalisering)de är inte rika men de går heller inte hungriga.lyckosökare,storföretag lurar dessa smäbönder och köper in deras mark för en billig engångspeng.de fattiga bönderna flyttar in till städerna i tron att med en slant i fickan skall de få ett jobb,men de flyttar till arbetslöshet och misär.
på enorma fält odlas sedan soja för export till våra högproducerande fabriksdjur.några få "snubbar blir skitrika" och folk får svälta ihjäl.samma sak håller på att hända i vårt sverige,men på en annan nivå.de som vill leva av småskalighet och vara lågkonsument och bo nära och i kontakt med naturen blir nedtryckta i stövelskaften.lever man i naturen i småskalighet och behöver den för sin matproduktion så upptäcker man om insekter,flora,fauna förändras.väldigt många fäbobrukare och alternativare lägger ned sina verksamheter och ideal.
de flesta skulle nog inte skaffa fler barn än de klarar av att försörja.angående fågelinfluensan,om den kan du läsa i läkartidningen om hur den uppkom.ps.gillar dig men hatar fortfarande oblyga vargar.

51. Hermansson!

2010-07-29 14:06

Som du och andra blivit informerade om tidigare, så har hundens dvärgbandmask redan på 90-talet hittats i älgar i Märsta utanför Stockholm. Jag väntar fortfarande på ett förslag från dig på hur dessa älgar kan ha blivit smittade. Sedan finns det inget som heter vargens dvärgbandmask, utan det är enbart din egen påhittade benämning för e. granulosus.

50. Wilsons matte!

2010-07-29 14:06

Det är nog vi västlänningar som oroas mest över farligheter som muterade virus, dessutom lägger vi energi på att oroa oss för något som eventuellt kan bli en fara för våra liv i framtiden. I fattigare länder har man mer aktuella saker att oroa sig för, t ex arbete och mat för dagen.

Du har rätt i att ju tätare population, ju lättare spridning – det är därför man också tillämpar rigorösa regler i stora besättningar av djur. Kommer smittan in – nästan alltid via en människa – så kan hela investeringen av djur gå till spillo. För spridning mellan länder tillhör nog vårt myckna flygande en riktigt stor risk.

När det gäller svininfluensan läste jag någon stans att man tror att det kan ha varit grisar som smittats med en typ av fågelinfluensa och att mutation mellan dessa två virus först skett i grisarna. Fåglar sprider f ö en hel del smittor – bl a salmonella – och ett tag var det väl på tapeten att inte tillåta ladusvalor att häcka inne i ladugårdar.

Jag håller helt med dig om att man ska akta sig för att manipulera med naturen, men det är ju exakt det vi gör för att skapa en så trygg miljö som möjligt för oss själva. Naturen är ingen skyddad verkstad och i en frisk och sund natur finns en hel massa faror som ”lurar” . Under årmiljoner har allt levande vartefter anpassats till den miljö de lever i. Det finns massor av exempel på detta – t ex när européerna - smittade med för dem relativt ofarliga sjukdomar som mässling - nära nog utrotade grupper av människor i nya världen med den sjukdomen. De och deras förfäder hade ju aldrig varit utsatta för smittan, och saknade därför helt immunitet emot den.

Jag säger inte att din verklighet är mindre rätt än min, men när det gäller stora djurbesättningar så är det ett måste att de i det närmaste hålls avskilda från yttervärlden för att inte riskera att bli drabbade av sjukdomar. Det är mycket pengar som investerats i djuren, och det räcker med att ett djur blir sjukt i någon smittosam sjukdom, för att man ska tvingas ta bort hela besättningen och sanera hela anläggningen. Sedan vet jag inte om reglerna kring detta är lika rigorösa i andra länder som i Sverige (tänker på salmonella) – men jag tror ingen vill riskera att få in t ex svininfluensa eller fågelinfluensa bland sina grisar eller höns – så den smittan härstammar med all säkerhet från andra ställen är de riktigt stora besättningarna, och jag förstår inte varför du blundar för det. Däremot ogillar jag antagligen den typen av djuruppfödning lika mycket som du själv gör och undviker i möjligaste mån att köpa något som kan komma ifrån en sådan. Att de överhuvudtaget existerar, har antagligen att göra med att det är enda möjligheten att förse alla som vill med kött och ägg. Att ha spridda små enheter skulle kräva alldeles för mycket mark för att klara av att täcka efterfrågan har i den rika världen.

49. Anders Hermansson bluffar och

2010-07-29 14:06

springer tydligen med påståenden som inte är sanna men som han försöker att sälja genom att hänvisa till vetenskapliga rapporter som han inte ens har läst. Sorgligt!

Sedan tycker han att det är bra att man skyltar om faror som kan förekomma men som vi inte ens vet om finns därute i dagsläget.
Jag föreslår då skyltar som "Mentalt sjuk, alkoholiserat och beväpnad jägare kan finnas i denna skog. Allmänheten måste utvisa största möjliga försiktighet!"
Det finns troligen inga sådan i skogen MEN det kan finnas!

48. Calle F och biblioteket i Alexandria

2010-07-29 14:05

Calle F, var jag hämtar min kunskap ligger utanför ämnet. Men du har fått referenserna, Calle F, och där står att läsa om smitta i bland annat Minnesota. Referenserna går att hämta på Internet och läsa på din egen dator, är du inte medlem så kostar varje artikel en slant att läsa. Jag är medlem och har tillgång till dessa och många andra vetenskapliga artiklar utan att betala. Men vill DU läsa dem så får DU betala vilket du kanske begriper.
Internet är som antikens bibliotek i Alexandria, världens största och bästa och jag hämtar enkelt och med nöje kvalificerad kunskap från Internet. Men trots att biblioteket i Alexandria inte fick bestå mer än några hundra år så blir det kanske ännu kortare tid för den kunskap som finns på Internet. Föraktar du Internet så har du inte förstått hur och var du hämtar vetenskapliga rön.

47. Carl Ljung

2010-07-29 12:58

Måhända är det bara välvilja att vilja upplysa folk vad som redan skulle kunna finnas och alldeles säkert kommer att finnas inom kort i naturen med den strutslika politik som i dag bedrivs runt vargen. Skylten i sig talar sanning, frågan är bara just nu om den står på "rätt" mark eller inte.
Innehållet och instruktionerna är odiskutabelt helt riktiga med dvärgbandmasken i markerna....
Hade SVA och länsstyrelserna vett nog så hade de själva stått bakom dessa skyltar.

46. Carl Ljung och skyltar

2010-07-29 12:58

Carl Ljung verkar ha missat att det längs våra vägar sitter många skyltar som varnar för olika faror, varning för älg är vanligt. Carl Ljung tycker kanske att dessa skyltar skall tas bort därför att de skrämmer upp stockholmare. Ingen vet om och när en älg springer över vägen vid en älgskylt men jag är tacksam för den information skyltarna ger. Likaledes så vet ingen om och när dvärgbandmasken kommer till Roslagen - varg och älg är dock redan på plats - men att parasiten kommer är bra mycket säkrare än att en älg springer över vägen där en älgskylt står. Så rospiggar såväl som stockholmare, var glada att någon informerar er. Vargens dvärgbandmask kommer till Roslagen därom finns inget tvivel - överallt där älg och varg finns i samma skog dit kommer även dvärgbandmask. Vill ni stockholmare verkligen ha maskägg på blåbären i Roslagen?

45. Värmländska skyltar

2010-07-29 11:11

Dom här skyltarna sågs även i Värmland...är det månne någon fiffig värmlänning som genom detta försöker skrämma upp oss stockholmare? och som inte gillar att vi stockholmare råkar gilla vargarna i Riala? Barnsligt, det slår bara tillbaka på de barnsliga upphovsmännen eller -kvinnorna.

44. Echinokockinfektioner

2010-07-29 09:35

Dessa skyltar borde för länge sedan ha satts upp av myndigheterna. Echinokocker är en grupp parasiter som nu sprider sig över världen, både till nya områden och till områden där parasiten varit utrotad. Grunden för att dessa parasiter nu kan sprida sig med sådan effektivitet är politisk instabilitet (ofta med grund i europeisk kolonisation) och politisk dumhet med grund i vår tids galenskap – ekologismen – som medfört inplantering och reintroduktion av vilda hunddjur till allt större områden. Det är i första hand frågan om varg när det gäller reintroduktion i Europa och Amerika, det är frågan om mårdhund när det gäller inplantering (Ryssland) och det är frågan om antijaktrörelser när det gäller rödräv och prärievarg, en kraftigt minskad jakt har medfört att sistnämnda arter ökat och sprider sig ända in i städerna vilket medfört att dödliga echinokockinfektioner drabbar stadsbor.
Echinokockinfektion orsakar sjukdom, nedsatt hälsa och även död hos såväl människor som djur. För närvarande är hotet störst från e. granulosus som närmast finns i Finland hos älg/vargstammen där och lär komma till Sverige inom kort – om den inte redan är här – eftersom svenska myndigheter inget gör för att stoppa den och myndigheterna saknar all beredskap för vad som måste göras när parasiten väl har påträffats i Sverige. E. granulosus är i övrigt spridd över världen. Sedan har vi e. multilocularis som finns hos varg mm i Baltikum och Ryssland samt hos räv mm i Central- och Östeuropa. E. multilocularis har även vid ett tillfälle påträffats i Köpenhamnsområdet men detta anses vara en räv som kom med tåg från smittade områden i Tyskland och inget tyder på att smittan spridits i Danmark. Sedan 2006 finns ytterligare en echinokock att oroa sig för svensk del, det är e. shiquicus som identifierats hos räv i Kina och Tibet.
Vår tids försök att återställa eller manipulera naturen visar sig få stora konsekvenser och enorma kostnader för människor och djur. Stoppa galenskapen medan tid är.

43. Hermansson tycks Googla sig till saker och ting

2010-07-29 09:35

I alla fall tycks han ju inte kunna presentera något citat från "The molecular epidemiology of Echinococcus granulosus and cystic hydatid disease" som stödjer han tes.
Kom igen nu Hermansson, du slänger väl inte om dig med referenser som du aldrig själv ha tagit del av, du har väl mer på fötterna än vad som kan kureras med Lamisil:o))

42. kerstin

2010-07-29 09:35

De första fallen diagnostiserades i april 2009 i USA,Mexico.Den största spridningen har noterats i USA,Mexico följt av Kanada,Australien.Att virusar muterar är mänsklighetens skräck.Ju tätare folk bor och ju större djurfabriker,desto större risker med mutationer och spridning.Människor,djur och mat reser och flyttas på ett onaturligt vis "av människor" och detta ökar smittspridning och mutationsmöjligheter.Att manipulera med naturen slutar för det mesta i katastrof.Det däringa me dvärbandmaskarna känns inge roligt eller hoppingivande för framtiden och en frisk,sund natur för människor och djur.Och Kerstin,varför tycker du att din verklighet är mer verklig än andras verklighet,med vilken rätt?

41. På nittiotalet Kerstin

2010-07-28 22:24

Använde man militär och flygplan i Norra Finland för att ta kål på de vargar som fört med sig dvärgbandsmitta in till renhjordarna.
Dvärgbandmasken lever ca 1 år i vargens tarmkanal. Hur långt hinner en varg på den tiden? Påpekas kan också att rabies kan ha en inkubationstid på människor på över ett år. Hur lång kan den vara hos vargar? Ingen vet. Inte tillräckligt med data.
Varför är det så svårt att erkänna fakta? En varg kan sprida dvärgbandmask i vegatationen under ett år och över ett stort område. En älg kan smitta en varg enbart där den dör. Och älgens vandringar kommer inte i närheten av vargens.
Vem sprider dvärgbandmasken effektivast, älgen eller vargen? Svara nu för en gångs skull Kerstin.

40. Kerstin Fredin skall be om ursäkt enligt eget löfte

2010-07-28 22:24

Varningsskyltarna var en utmärkt idé, vad som står är sant och har tagits upp av ett antal tidningar som annars kniper käft om varg så till den grad att de har fått blå tunga.
Ok, Fredin, jag har givit dig några korrigeringar och du gör någon pudel och glömmer resten, men du har fortfarande inte begripit att varg+älg ALLTID medför dvärgbandmask men dvärgbandmask förutsätter INTE varg och/eller älg, detta gäller på alla jordens "sidor" därför även i Mälardalen. Om du inte nu heller begriper så maila Calle S och be honom förklara det per telefon, jag ids inte traggla med dig, det är ungefär som att dra en viss fotograf till insikt. Vad var det för sanning i det du skrev? Ingenting, dvärgbandmasken finns och har funnits trots ditt åberopande av FN, en ren lögn med falsk referens. Du bara slingrar dig, du vet väl liksom de flesta att varg är världens värsta dräpare. Återigen försöker du ljuga eller om vi skall vara snälla, bluffa dig ur ditt predikament. Skillnaden, Fredin, är INTE att vi ser det från olika sidor, SKILLNADEN är att jag håller mig till kända FAKTA emedan du kör fram åsikter och kallar dem för fakta för att bevisa någon annan tokig åsikt du har! Det är en jä-lig skillnad det.
Kerstin Fredin, du lovade att be om URSÄKT, när kommer alla dessa URSÄKTER?
Snälla Calle F, nog för att jag tyckt det är mera än initialerna som påminner om KF, men var vargens dvärgbandmask har kommit ifrån till Finland finns väl belagt, börja med att fråga KF eller läsa uppsatser av Varpu Hirvelä-Koski, Voitto Haukisalmib, Seija-Sisko Kilpeläc, Minna Nylunda och Perttu Koskia så finner du vad du söker. Calle F, om du tror att det är min TES så kan det ju vara en lämplig hemuppgift för dig att bevisa antitesen.

39. ANDERS HERMANSSON

2010-07-28 17:34


"Dvärgbandmask KOM med varg från öst (Ryssland) vilket den även kommer - eller har kommit - att göra även till Sverige. "

Vilka källar har du till det:o))

Och kan du även producera ett enda litet citat från "The molecular epidemiology of Echinococcus granulosus and cystic hydatid disease" som stödjer din tes, för det är väl inte bara dravel och google du kommer med?

38. Det glädjer mig att du finner mig besvärlig...

2010-07-28 17:34

...pseudonym Hermansson, och ändå lägger du ner möda på att smutskasta och nedvärdera allt jag skriver, och även mig själv som person – men kanske du ser det som en nödvändighet – för du vet att det finns lika stort mått av sanning i det jag skriver, som i det du själv skriver. Skillnaden är ofta att vi ser på saken från helt olika sidor, och gör våra bedömningar därifrån.

Nåväl, jag kan ge dig rätt i att det tycks finnas förekomst av hundens dvärgbandmask i det nordligaste delarna av Minnesota – de som gränsar till Kanada. Detta framgick inte helt klart av de kartor som finns i WHOs rapport kring förekomsten av Echinococcus i världen – den jag också refererade till tidigare, dvs min källa. Så du behöver kanske själv vara lite mer noggrann med hur du läser det jag skrivit, innan du påstår att jag ljuger eller saknar källor för mina påståenden.

Om du nu vill kalla vargen värdens värsta dräpare för att några individer vid några mycket enstaka tillfällen lyckats döda över 100 inhägnade får, så är det din sak – de flesta i de här trådarna har nog en annan syn på saken, och inte ens inom forskningen plockar man med den typen av extremer när man gör bedömningar som sedan ska kunna ligga till grund för generaliseringar kring en art.

Till sist – det skulle vara intressant att få din uppfattning kring hur älgar i Mälardalen kunde bli smittade med hundens dvärgbandmask på 90-talet. Det fanns ju inte speciellt mycket varg där då – men kanske älgarna vandrat från Värmland eller Dalarna?

37. Ja, ja Wilsons matte...

2010-07-28 17:34

...fortsätt blunda för verkligheten och tro vad du vill, men förklara gärna varför influenserna vi smittas av i västvärlden i de allra flesta fall – kanske alltid - har sitt ursprung i Sydostasien. Där har de knappast de stora djurfabriker som vi håller oss med här i väst utan det är ofta just småskalig verksamhet där djur och människor lever mycket tätt inpå varandra.

Till de stora djurfabriker får bara skötarna/ägarna tillträde, och man använder ofta skyddskläder för att inte föra med sig smitta utifrån. Risken är annars stor att man förlorar hela besättningar p g a en smitta som kommit in, så att påstå att djur i sådana besättningar smittar människor är helt klart att lura sig själv.

Även i vanliga ladugårdar vill ägarna att folk tar sig in hur som helst – särskilt om man bemödat sig om att hålla djuren fria från sjukdomar som kan finnas i andra besättningar, men som på inget sätt är skadliga för människor.

36. kerstin

2010-07-28 14:59

har du inte hört talas om att virus genomgår mutationer. även fågelinfluens och svininfluensa kan mutera med varandra. smittkällan är djurfabrikerna. virusrt dör då de hettas upp till sjuttio grader. smittar via avföring, bildäck, kläder,saliv, i luften då de fastnat på partiklar som far med vinden.mm. det stora hotet mot miljön är storskalighet i alla de former.

35. Ja du Calle!

2010-07-28 14:37

Jag menar att den smitta av hundens dvärgbandmask som uppträdde i norra Sverige i slutet av 90-talet kan ha kommit in med smittade vilda djur – inklusive vargar, förvildade renar, hundar och älgar – för det finns väl älgar även i norra Finland? Om en svensk hundägare låter sin hund äta av slaktresterna av en från Finland invandrad smittad älg – så sluts cirkeln i maskens livscykel. Å andra sidan så har man väl inte hittat smittan i norra delarna av Finland – vilket också kan ses som lite märkligt om nu våra invandrade vargar verkligen skulle ha varit smittade. Skita måste de ju ändå göra på sin väg österut. Kanske är det som G Glöersen skriver i en av sina bloggar om dvärgbandmasken och invandrade vargar: ”Parastiten har en begränsad livslängd i huvudvärden. Det innebär att en varg som smittas t ex kan vandra in i Sverige från Finland och där bli smittfri”.

Hur tror du föresten själv älgarna i Märstaområdet blivit smittade, de som upptäcktes på 90-talet? http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Zoonoser/Ravens-dvargbandmask-Echinococcus-multilocularis/SVA-overvakar-forekomsten-av-dvargbandmask/

Till sist, jag har inga problem med att erkänna om jag har haft fel ibland – vilket jag också gjort i dessa trådar – men när det jag skriver, inte kan sägas vara fel, bara ett uttryck för en annan uppfattning – ja då ser jag ingen anledning att be om ursäkt!

34. Kerstin Fredin ljuger II

2010-07-28 14:37

Fredin, en tröttsam människa som aldrig svarar utan försöker vrida det hela till egna frågor. Har Fredin källa till att det INTE finns e. granulosus i Minnesota eller har Fredin inte någon källa? Det troliga är att Fredin INTE har någon källa, men jag kan hjälpa henne något med motsatsen se: MCMANUS, D. 2002. The molecular epidemiology of Echinococcus granulosus and cystic hydatid disease och BOWLES, J., AND D. P. MCMANUS. 1993. NADH dehydrogenase and gene sequences compared for species and strains of the genus Echinococcus. International Journal for Parasitology 23: 969–972. Vill du ha flera så sök på Internet, där finns det MÅNGA referenser som visar att varg med e. granulosus funnits i Minnesota sedan mer än 30 år.
Precis så som Calle S har försökt förklara för Fredin så innebär det förhållande att varg+älg ALLTID medför dvärgbandmask INTE att man måste ha varg och älg för att få dvärgbandmask. Jag gav dig ju ett tips om att slå upp ALLA hunddjur för att du skulle begripa den saken, dock utan synbar effekt. Har Fredin fått det klart för sig nu? Försök förstå vad du läser INNAN du svarar. Dvärgbandmask KOM med varg från öst (Ryssland) vilket den även kommer - eller har kommit - att göra även till Sverige. Vilken källa har du till att smittad varg nu INTE finns i norra, västra respektive södra Finland? Glöm ditt eviga tjatter om att e. granulosus skall komma från söder, det kan hända, det är inte troligt men det är lika illa.
Världsmästare är den som hoppat högst, sprungit snabbast etc. Världens värsta dräpare är den som dräpt mest vid ett tillfälle, det är varg, inget annat landlevande däggdjur dräper tjogtals - upp till 120 jättebaggar - bytesdjur vid en attack. Har du annat djur, vilket du vill påskina, så fram med det. Se nu till att du slutar framföra dina åsikter som fakta, vill du påskina att du ger fakta kom då med referenser.
Nu återstår bara att du ber vackert om multipla ursäkter. Försök även hålla dig till ämnet och avstå gärna trolling.

33. Calle Seleborg!

2010-07-28 13:08

Är du verkligen säker på att det fanns dvärgbandmask i Sverige på 1800-talet, och vad stödjer du detta på?

Det är ju inte bara vargen som kan föra smittan vidare, utan även hundar och rävar om de äter råa slaktrester från smittade djur. Som mellanvärd förekommer även andra klövdjur än de vilda arterna – och det är nog hund och får som gjort det svårt att bli av med den i Australien, efter att den kom dit genom människors försorg.

32. Wilsons matte!

2010-07-28 13:08

Svininfluensa blir grisar sjuka av – inte fåglar - och för några år sedan så uppkom ett förändrat virus av denna sort (i Sydostasien eller Kina), som även smittade människor och många dog, men man tycks ha hejdat den smittan nu – kanske delvis genom massvaccinationer runt om i världen.

På samma sätt har fågelinfluensaviruset förändrats så att det även kan smitta människor när tidigare bara fåglar blev sjuka av viruset.

Huruvida det är vanligare att människor smittar djur än tvärt om – låter jag vara osagt, men anledningen till att de flesta djur inom tamdjursgruppen måste veterinärbesiktigas innan köttet från dem får säljas som människoföda – är just risken för smitta av sjukdomar eller parasiter som djuren bär.

31. Till skillnad från dig Kerstin

2010-07-28 13:08

Svarar jag på frågor och erkänner när jag har fel.
Hur kom dvärgbandmasken in till renbetesområdet? Kan vi få en gissning.
Lantraserna har utvecklats under sekler där den som dödade ett rovdjur belönades. Vargen utrotades helt och med den dvärgbandmaskarna. Björnarna lärde sig att fäbodar var ohälsosamma platser. Jag är 100 % säker på att fäbodägaren som du besökte skulle ändra uppfattning efter några rovdjursangrepp.
Ge oss tillbaka rätten att ta bort rovdjur i anslutning till områden med boskapsskötsel. Och nästan alla problem försvinner.
Låt mig berätta en episod från Vancover Island. Grannen till Valerius Geist tog en kvällspromenad med hustrun och hunden. De mötte en flock aggressiva vargar. Hustrun tog sin tillflykt i en traktor och mannen lyckas med en påk jaga bort vargarna. Nästa dag tog han bössan med sig på hundpromenaden. Vargarna återkom. Han sköt den mest närgångna. De andra vargarna togs bort av en statlig jägare inom några dagar. Så var de problemen över.
Förstår du skillnaden mellan kanadensisk och svensk vargpolitik? Vi har mer problem här med ett hundra vargar än vad Kanada har med kanske 50 000.

30. kerstin

2010-07-28 11:36

uppstod inte fågelinfluensan hos grisbesättningar?
oftast är det människor som smittar djur med sjukdomar och inte tvärtom som du nämner.

29. Wilsons matte...

2010-07-28 10:37

..nu är du väl ute och svamlar i alla fall!

Den variant av fågelinfluensa och svininfluensan som drabbar människor uppstår inte i stora broilerbesättningar utan i områden där människor och djur lever mycket tätt inpå varandra – dvs där familjens höns och grisar går ut och in även i människornas egna bostäder – som i Sydostasien och södra Kina. Den nära kontakten mellan humana virus och virus som normalt bara smittar djur kan medföra en förändring av viruset så att även människan drabbas av sjukdom.

Jag tror faktiskt det funnits regler i Sverige sedan mycket länge, att människor och djur ska bo skilda från varandra – kanske har haft att göra med just risken för att sjukdomar hos djuren ibland kan sprida sig till oss.

28. Ja du Calle, du verkar missförstå både det ena...

2010-07-28 10:36

...och det andra – medvetet eller omedvetet! T ex: Var har jag hävdat att det bara är genom smuggling vi kan få in dvärgbandmask?

De lantraser du talar om har utvecklats under sekler MED rovdjur, glöm inte det Calle! Nu kan vissa av dem ha förlorat förmågan att försvara sig eller hålla sig i områden där inte rovdjuren är för tillfället.

Själv ser jag gärna att fäbodarna får leva tillsammans med rovdjur, och det finns fler sådana som visar på att det går – OM MAN VILL – vill säga! Själv vistades jag alltså på en sådan fäbod under några dagar, så att påstå att alla fäbodbrukare skulle ogilla rovdjur är en ren lögn.

27. Flummet når nya höjdpunkter...

2010-07-28 09:10

...vilket Ingvar visar. För att dvärgbandmaskar ska finnas krävs vissa populationstätheter på varg och klövvilt. Visst fanns det dvärgbandmaskar på 1800-talet men då var helt enkelt sjukdomsorsaken okänd. Observera att symptomen varierar beroende vilket organ som drabbas. Blåsmasksjuka är svårdiagnosticerad idag, på 1800-talet var det omöjligt.

26. ingvar

2010-07-28 09:09

förr i tiden dog folk utan att ha fått någon diagnos.läkarvetenskapen har gått framåt.inbyggda skyddsmekanismer?ja du tror kanske det går med att avmaska djur med hjälp av healing,det vore ju billigt,håller man på så där så har man snart djurskyddsinspektören på besök så det är inte en bra ide.fågelinfluensan spreds och uppstod på grund av alltför stora broilerbesättningar.för att broilerna skall växa fortare har de ljus dygnet runt,ljuset påverkar tillväxthormonerna och de växer alltför fort,vissa broilers kan inte stå på sina ben det blir en felväxt och de lider svårt.inte alla hönor får gå i skogen och plocka blåbär med sin djurhållare.drömmen vore att djur hålls i små enheter på var och varannan gård.fäbodjuren har starkare skydd mot moderna sjukdomar på grund av deras möjligheter att beta på stora arealer.fäbodjurens gener är bevarandevärda.en enda tjur kan vara far till alla kalvar i hela sverige och om något blir fel så är det bra att ha kvar djur med de gammeldags ursprungsgenerna.det är människorna bakom dessa värdefulla djur som vargentusiasterna har så mycket att lära ut till.

25. Varför dvärgbandmask just nu?

2010-07-28 01:42

Kan någon upplysa mig om varför man talar så mycket om dvärgbandmask just nu och att hotet innebär att vi t.ex. inte längre kan äta vilda bär som tidigare? Vild varg har funnits i tusentals år i Sverige och var inte risken större då när vargen fanns i hela Sverige?
Jag tror att en natur i balans har inbyggda skyddsmekanismer mot den här typen av parasiter.
Finns finns det risker idag som inte fanns i tidigare samhällen. Alla kommer väl ihåg katastrolarmen om fågelinfluensan som spreds för några år sedan där vilda fåglar fick skulden för spridning.
Det visade sig att i de allra flesta fallen var det människans hantering av tama djur som stod för riskspridningen.

24. En bra debatt

2010-07-28 01:42

de eller dom som har satt dessa lappar skulle hyllas av folket! Sätter igång en bra debatt för folk som inte har en aning om dvärgbandsmasken innebörd!

23. skog=pengar

2010-07-28 01:41

varför skull problematiken med dvärgbandmask uppkomma och diskuteras i samband med återinförandet av varg.ett sammanträffande.hundar har vi ju alltjämnt haft utan att ha behövt fundera över dvärgbandmaskar eller parasitbär,svamp i skogen.folk har rest över gränserna med sina hundar förut utan att diskussionen förekommit.

22. Då Hermansson eller Feynman eller vad du nu må heta…..

2010-07-28 01:41

…..så tycker jag att du ska skicka en länk där det finns angivet att granulosus funnits i Minnesota under en längre tid. Själv har jag ”bara” WHOs rapport, och i den verkar det som om det bara är rävens dvärgbandmask som förekommer i det området. Calle Seleborg brukar ju också oja sig över hur de inplanterade vargarna i t ex Yellowstone tycks ha varit smittade med e. granulosus och fört smittan till USA. Men fanns den där sedan tidigare – ja då är det väl inte mycket att orda om!

Var i norra Finland har varg smittat älg med e. granulosus? De uppgifter jag har är att älgar i ostligaste Finland till viss del är smittade, och då ingår inte norra halvan av det finska området.

Vilket djur är det som fört smittan av e.granulosus till t ex Australien, Afrika och Syd Amerika? Vill du påstå att det även där – hela södra jordklotet - är vargen som är smittspridaren?

Till sist – min allra bästa herr Hermansson, Feynman eller någon annan pseudonym – en ursäkt från mig kan du få när du klart kan visa att det jag skrivit inte finns något i litteraturen eller på nätet som stödjer. Det är inte heller lätt att besvara din fråga om värre dräpande landlevande däggdjur en vargen, eftersom du inte betraktar människan som ett landlevande däggdjur – men, kanske inte så svårt ändå, för björn är det djur som dräpt betydligt fler människor under de senaste – säg 5 åren – än vargen. Fast – det var väl inte dräpta människor du menade, utan mycket udda tillfällen då ett större antal tamdjur dödats. Vet du – så pass ovanliga händelser som att mer än 100 djur dödas vid ett och samma tillfälle av ett annat djur än människan tillhör de absoluta ovanligheterna, och kräver dessutom att de dödade djuren har varit inhägnade och inte haft minsta möjlighet att fly – men du är ju väldigt duktig på att hitta extremerna. Hur någon ska kunna generalisera något som måste betraktas som extremer övergår mitt förstånd – men du klarar säkert av även detta konststycke! Måste också medge att det är riktigt roande att läsa det du skriver ;-) Puss&Kram

21. OK Kerstin

2010-07-28 01:39

Jag har tydligen missförstått de aviserade förändringarna. Det verkar som vi kan ha kvar ett visst gränsskydd. Bra.
Vad gäller rabies i Finland har man just spritt ut vaccinationspaket i stora mängder. Men vaccinationen sker väl inte i Ryssland.
Sen blandar du ihop saker. Enligt logiken. Svenskar är människor, alltså är alla människor svenskar.
Att en varg-klövviltpopulation alltid hemsöks av dvärgbandmaskar är inte detsamma som att det krävs en sådan population för dvärgbandmasken. Vi har spritt den vidare genom våra tamdjur.
Sen hävdar du att det är endast genom smuggling vi kan få in dvärgbandmaskar. Påstår du därigenom att utbrotten i Norra Sverige i renbetesland berodde på att samer smugglade hundar från Centraleuropa?
Sen upprepar jag. Endast sjuka och rovdjursfanatiker vill ha varg där vi bedriver djurhållning.
För inte kan väl en normalt funtad människa med vett och vilja rasera seklers arbete med att få lantraser som kan utnyttja skogsbete. Jag har hört en känd person säga att fick han välja mellan fäbodar och varg i vårt landskap föredrog han varg. Vilket föredrar du? För du kan inte ha båda.

20. Ledsen Knud…..

2010-07-28 01:38

…men länken Calle F gav är bara ett litet exempel som ”råkat” upptäckas. http://www.nwt.se/sunne/article743530.ece

Hur stort tror du mörkertalet är på icke vaccinerade och avmaskade hundar som tas in i Sverige, och hur många tusentals hundar tror du passerar gränsen varje år?

SVA kollar – sedan ett antal år tillbaka - rävar de får in och älg- och renkött som säljs kollas med avseende på cystor i t ex lungorna, så vi får väl hoppas att eventuell förekomst av dvärgbandmask upptäcks tidigt. När det gäller rävens dvärgbandmask – den otäckare varianten - så är det ju inte så lätt att kolla mellanvärdarna, eftersom de utgörs av gnagare – så räv och mårdhund är de huvudvärdar som kan ge indikation på om smittan kommit in i landet.

Till sist – det finns bra mycket annat som är ett större hot mot människors hälsa än dessa dvärgbandmaskar. Bara oron för att något, kanske möjligtvis kan hända i framtiden – kan vara en källa till ohälsa för vissa, och vad kan vi göra åt det mer än att försöka lära oss att leva i nuet och inte oroa oss för en framtid vi inte ens vet om vi kommer att uppleva?

19. Kerstin Fredin ljuger

2010-07-27 17:30

Jag skrev att varg+älg alltid medför DVÄRGBANDMASK, eller hur Fredin? Echinococcus granulosus har dokumenterat funnits hos varg i Minnesota i över 30 år! Kerstin Fredin kanske kan lägga fram något dokument som påvisar att Minnesota är och har varit fritt från e. granulosus? Om inte så kanske Kerstin Fredin vill vara så snäll och be mig om ursäkt och även om ursäkt för den lögnaktiga referensen till vad jag skrivit.
OM Kerstin Fredin hade begripit vad jag skrivit så hade hon insett att om dvärgbandmask sprids i FINLAND så ÖKAR detta risken för att SVERIGE skall infekteras vilket alla, utom galna ekologister, betecknar som "att läget skulle ha förändrats till det sämre". I norra Finland där varg har smittat älg med dvärgbandmask är hundar INTE smittade, hur menar då Fredin att hundar skall bära masken över gränsen? Som TYDLIGT framgått av MÅNGA inlägg så vet vi ALLA att det är HUNDDJUR som är huvudvärd för e. granulosus. Jag avser inte här räkna upp alla vilda och tama hunddjur för Fredin, hon för slå upp dem på Internet och bland hunddjuren kommer hon att finna HUND!
Så, Fredin, nu är det endera att påvisa mina lögner eller be om ursäkt. Dessutom kan du passa på och besvara en tidigare obesvarad fråga om vilket landlevande däggdjur som är en värre dräpare än varg? Har du inget så är det på sin plats med en ursäkt till.

18. Fredin

2010-07-27 16:17

Sjalvklart spridas smitta oxså met vore hundar. Och jag hoppas verkligen inte at nogon skulla vove at bringe hund til Sverige utan passande vacc. och dokumentér fra veterinær. Der finns fler rapporter end den fra WHO, men konklusionen er jo Fredin, at båda masker er hotande mot bl.a. manniskors helse.

17. När det gäller lögner och snedvridning av fakta…..

2010-07-27 14:06

…..så kan du nog själv räkna dig som specialist Anders Hermansson eller vad du nu heter.

SVA talar om Sverige, inte om Finland, så vari består SVA:s lögn?

Du påstår att man alltid får in hundens dvärgbandmask i områden med varg och klövvilt. Konstigt då att den inte tycks finnas i Minnesota, där det faktiskt tycks ha funnits varg i alla tider utan avbrott. Klövvilt saknas inte heller, även om det kanske finns mer wapiti än älg där. Däremot tycks den farligare varianten – rävens dvärgbandmask finnas i området. Hur förklarar du f ö hur även det södra halvklotet – där det INTE finns varg – är infekterat med hundens dvärgbandmask? Rävens dvärgbandmask tycks inte finnas i något land söder om den norra vändkretsen.

F ö så har SVA under många år informerat om de olika dvärgbandmaskarna. Den största risken att få in dessa parasiter är med tamhund, och det är där risken är störst som åtgärder vidtagits i form av krav på avmaskning m m. F ö har hundens dvärgbandmask vid olika perioder hittats både i älg och ren i Sverige sedan tidigare, och mig veterligen så avmaskas nu renägarnas hundar regelbundet mot denna parasit, och man låter inte hundarna äta av de råa slaktresterna som kan innehålla smittan.

16. Knud!

2010-07-27 13:08

Spridningen av hundens dvärgbandmask sker till största delen via tamhundar vilket kan visas genom att parasiten även finns i områden på vår jord där det aldrig någonsin funnits vargar. Dit har vi människor fört smittan via våra hundar. Det kan du enkelt utläsa ifrån den rapport du hänvisar till.

15. Calle!

2010-07-27 13:08

Det vore bra om du häll dig till sanningen, och den är att grundkravet för id-märkning, rabiesvaccination och avmaskning inte förändras nästa år i jämförelse med hur det är idag. Först från 2012 tas krav på antikroppskontroll för rabies bort – men kravet på vaccination finns kvar, och reglerna kring avmaskning kan komma att ändras.

I de ostligaste delarna av Finland har man förvisso områden med hundens dvärgbandmask, men rabies var det ett tag sedan man hade där. Sedan kan vi knappast veta om de vargar som vandrat in i Sverige kommer just från de grupper av vargar som finns i ostligaste Finland.

När det gäller sjuka och fanatiska människor så finns det en ansenlig mängd av sådana även inom de grupper som har 0-visioner för de större rovdjuren. Om inte annat så visar just den aktuella skyltningen på detta. Jag skulle tro att fler människor kan bli sjuka av oro p g a dessa skyltar, än det någonsin kommer att bli p g a rabies eller dvärgbandmask. Du själv gör nog bäst i att peta i din jycke avmaskningsmedel med jämna mellanrum, för när jag för några dagar sedan passerade Värmland utmed Klarälvsvägen, så mötte jag en hel del utländska familjer med medföljande hundar av olika slag. Hur många av dessa som passerat gränsen utan giltiga papper, kan man bara spekulera i.

14. skog=pengar

2010-07-27 13:07

svenska regeringen vill ha skog som ger inkomster till sverige,därför håller de skogsbolagen om ryggen och därför "kör de över" vad vanligt folk tycker som föds ur de svårigheter de har i sin levnad med varg. Vargentusiasterna borde ta sig en funderare på om det ligger sanning i det jag framlägger här, eftersom det är så många rödlistade arter som också elimineras av skogsbolagens ohämmade framfart utan att sveriges regering stoppar deras inkomstbringande verksamheter. Varför skulle någon bry sig om vad en liten fattig gumma tycker bara för att hon förlorat en kossa åt vargen,vad tjänar sverige på att vara"snäll och rar" och vem bryr sig om en hund dödas av varg? Nej, bort med älgarna som hämmar tillväxten i ekonomin, tycker regeringen.

13. Jimmy Mag.

2010-07-27 10:23

Vaffor er dom falska? Er det for at inte myndigheterne har sat upp dom? Tyckas du inte at det er ok at varna manniskor i vargrevir mot dværgbandmask? Har du tittat på WHO s over 700 sidor rapport om det Globale helse problem dværgbandmasken utgør? Detta hænger sammen met stængsler, om vargen inte finns fritlevande i Sverige er risken inte så alvorlig for smitte, tyvarr dødas andra djur av dina påhop met stængslar.
Klag du bare til moderator, hur finns den moderator vi andra skal klage til, når du spelar sjalvbestaltat police?

12. Jag undrar Calle F

2010-07-27 10:23

Om de vargar som vandrat in de senaste åren har uppfyllt kraven på rabiesvaccinering och avmaskning mot dvärgbandmaskar. Och hur är det med EU-passet? De kommer från ett område med betydligt större risk för dvärgbandmaskar och rabies. För övrigt föregriper mannen bara våra kommande regler. Från årsskiftet behöver du inget av detta.
Enbart sjuka och fanatiska människor tycker det är bra med vargar i våra jordbruksbygder.

11. Sjuka och fanatiska människor...

2010-07-27 09:40

...som sätter upp dessa skyltar!
Om man ska skylta så kan man göre det här
http://www.nwt.se/sunne/article743530.ece

10. SA

2010-07-27 00:02

VARG KRAMARN Kokillen han som inga hundar har.

9. Här

2010-07-26 23:54

i Värmland har vi såna skyltar var tionde meter runt vargreviren....

8. Sanningen kan vara svår att höra!

2010-07-26 23:54

Ingen har ju påstått att det finns dvärgbandmask men att det mycket väl KAN förekomma och visst, det är ett mycket väl tänkbart scenario. Invandrade vargar likväl som insmugglade tamhundar KAN föra med sig denna oönskade parasit. Det är väl bra att menigheten kan få en hint om att färska bär från skogen KAN i framtiden betyda död för såväl tamdjur som människor och det känns säkert besvärande för ansvariga myndigheter som gör sitt bästa för att slå blå dunster i ögonen på aningslösa människor som bara tycker det är gulligt och pittoreskt med vargar i skog och mark.

7. SVA ljuger om dvärgbandmask

2010-07-26 23:53

Nu, när det gäller att ”rentvå” varg från vargens sanna katastrofala inverkan på skandinavisk natur, då får vi se att myndigheter kan agera snabbt och beslutsamt. Synd är bara att SVA nu som tidigare ägnar sig åt att sprida lögner, citat SVA: ”Det finns inget som tyder på att läget skulle ha förändrats till det sämre, och att vargreviret i t.ex. Riala skulle utgöra något parasithot för människor”.
Vad menar SVA? Att vargens dvärgbandmask sedan 2001 sprids i Finland är väl en kraftig försämring av läget, detta innebär, vilket till och med för SVA måste vara uppenbart, att varg kommer, troligen redan har kommit, till Sverige med vargens dvärgbandmask. I färskt minne har vi att SVA:s amerikanska motsvarighet knep käft så länge de kunde om att varg i Yellowstone var dvärgbandmasksmittade. Hur är det med SVA, har vi någon anledning att lita på dem? Knappast, Torsten Mörner, SVA, fick redan 2001 upplysningar från Finland om att man där hade hittat cystor hos älg, dvs. man hade fått in dvärgbandmasken echinococcus granulosus – vargens dvärgbandmask - men myndigheterna tyckte uppenbart inte att detta var viktig information för allmänheten. Jägarförbundet tyckte uppenbart inte att deras medlemmar, jägarna, behövde veta om detta.
Det vore ärligt och med vetenskap och sanning överensstämmande om myndigheterna i stället talade om för allmänhet och politiker att har man älg/klövvilt och varg i samma område så får man ALLTID, förr eller senare, in dvärgbandmask. Man kunde även talat om att sedan masken kommit till Finland så är det ”förr” som gäller och att skyltarna i Roslagen ger korrekt information till rospiggarna. Det hade varit mera överensstämmande med myndigheters ansvar inför allmänheten om man använt ”rovdjurspengarna” till att informera allmänheten om dvärgbandmasken i stället för att årligen slänga bort miljoner till WWF, SNF, Rovdjursföreningen och liknande sekter för att dessa skall gå på kurser för att lära sig debattera, göra hemsidor, lära bönder att älska varg (!) och gudarna vet allt trams som man slängt ut miljoner på.

6. SVA är inte riktigt ärligt.

2010-07-26 23:52

Man säger att det är mycket större risk att smittas av rävens bandmask. Läser man http://www.sva.se/upload/pdf/rapport/Zoonoses_CSR_2008.pdf som finns på SVAs sidor ser man att 10 ggr fler smittas av hundens än av rävens dvärgbandmask. Man undviker också att tala om att man är mycket medveten om faran söderut och därför avmaskar sina hundar. Vid en undersökning i ett område av Schweiz fann man att 25% av rävarna var smittade. I samma område var smittfrekvensen hos hundar 0,3 %. Hur kom egentligen smittan in till Norra Sverige? Smugglade samerna hundar från mellaneuropa? Eller kom den med de vargar som var på vandring ner mot Värmland?
Det stora problemet är att den dag smittan kommer in i vår älg-vargpopulation, och det gör den, krävs det mycket drastiska metoder om vi vill bli av med den.
Observera att vare sig SVA eller någon annan myndighet har några förberedda planer. Faktiskt det enda man kan göra är att kopiera de uppsatta skyltarna och sprida dem.

5. Snurrigt värre !

2010-07-26 23:52

Här är en artikel som handlar om falskskyltning och då kommer Knud Jessen in och surrar om vad?
Jo, om en älg som fastnat i ett stängsel.
Finns här ingen moderator?
Nån jävla ordning måste det väl ändå vara.

4. Falska Skyltar?

2010-07-26 23:46

Vad jag kan läsa så är det väl inge osanning "falska" alls? Man ska inte blunda för de som kanske finns? Som sagt lika bra att folk lär sig!

3. Nej

2010-07-26 17:18

Men at WHO varnar worldwide mot dvargbandsmask skulle rakka. Hv tyckas nu Jimmy Magnussen at du som ønkskar hela Sverige stængslat, at en alg er fastnast och dødat av et stængsel til et naturskyddsgymnasium, ? Mycket bra met dina konstiga ideer!!!

2. Något för eftertanke

2010-07-26 16:26

Huruvida dessa har dvärgbandmaskar vet man ingenting om. De har inte testats. Inte heller har Galven-flocken testats trots att den hannen är relativt nyinflyttad från Finland. Det var ju därför som Hans Boström slog larm. Men det går inte att hålla dvärgbandmaskarna borta med den varg-klövviltpopulation vi har i våra skogar. Så det är lika bra att folk lär sig.

1. ??

2010-07-26 15:21

I nuläget anser dock SVA att smittan inte finns spridd i den svenska naturen??? Nej men det verkar inte vara självklart att den inte gör det?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons