• Älgskadefondsföreningen

Fångstredskap torskade vid sältest

AktuelltPublicerad: 2011-01-06 13:20

De torskburar som testats i Blekinge visade sig inte hålla mot säl. Burarna fångade dock fisken som beräknat och nu ska man försöka vidareutveckla dem så de blir sälsäkra.

Bakom försöken med torskburar står Fiskeriverket som söker metoder för att lindra fiskarnas problem med sälskador. De försök som gjorts i Nogersund visade att sälarna snabbt lärde sig att krossa burarna och komma åt innehållet.
Däremot fungerade fångstanordningen som den skulle och inriktningen är nu att vidareutveckla burarna så att de står emot sälarna.
Under försöken har det också framkommit att fiskemetoden är platskrävande och fiskebåtar som är avsedda för nätredskap har relativt små däck för burhanteringen. Burarna är också betydligt dyrare i jämförelse med traditionella redskap.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Öka...

2011-01-06 22:50

jakten på sälen så behöver vi inte ha dessa fångstburar kostar bara massor av pengar, att hålla på att föda sälarna med mat som vi kunde äta själva eller ge bort det är många som skulle kunna leva en dag till om de fick mat.Men då blir det väl obalans i vår natur.

1. Stora och dyra.

2011-01-06 17:14

Vem ska betala merkostnaden? Hur länge har nu staten slängt pengarna i sjön i sin iver att försöka lösa detta?

Aldrig löser man dock det faktum att den fisk sälar äter utanför redskapen beskattar fiskbestånden. Hur vore det om samma målsättning om rovdjur i balans med bytesdjur i skogen skulle tillämpas även i världshaven? Totalstopp på allt mänskligt fiske och människans undergång naturligtvis. Och finge de sk. miljöintressen (rovdjursfanatismen) som sitter vid maktens boningar idag bestämma fullt ut blev resultatet detsamma, människans undergång. Det finns många exempel på statsstyren som gått i graven, det är normen. Ska besluten tas uppifrån går det åt pipan. Här har vi ett viktigt argument i rovdjursdebatten. Det blir fel när de som sitter i toppen, och tror sig veta vad som är rätt, får bestämma. Lokal beslutsordning alltså och inte som nu, populism genom propaganda av sönderutbildade rovdjursfundamentalister.

Vi har faktiskt ett färskt exempel. Vår miljöminister berättade idag att Sverige har varit så framgångsrika att sänka co2 utsläppen att vi har skapat utsläppsrätter för 8 miljarder att eventuellt sälja. Nej, se det tyckte inte Andreas Carlgren att vi skulle göra för då blir det ju ändå utsläpp. Vi ser alltså att högste beslutsfattare i rovdjurspolitiken struntar i pengarna, som skulle kunna användas till samhällsnyttan, i sin fanatiska ambition att vara bäst i världen på att minska utsläppen. Att Sveriges totala utsläpp är ytterst små i sammanhanget, blott någon promille av hela världens och att många länder idag ökar sina utsläpp, se det har alls ingen betydelse. Detta är inget annat är ren fundamentalism, och vi alla får betala priset med sådana vid makten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons