• Pinewood

Färre gnagare påverkar rovdjuren

AktuelltPublicerad: 2013-04-05 10:45

En ny studie konstaterar att de cykliska svängningarna hos populationerna av smågnagare i Europa har dämpats kraftigt. Det påverkar balansen i ekosystemet i allra högsta grad, eftersom smågnagare är både bytesdjur och livnär sig på vegetation.

Studien baseras på data från Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Tjeckien och Polen. Man har sett att växlingarna i gnagarpopulationerna har avtagit i nästan alla länderna. De kopplas till negativ påverkan under vintrarna som leder till lägre populationstätheter på våren. Forskarna tror att det finns en storskalig faktor bakom förändringarna.
– Troligen beror utplaningen på förändringar i klimatet, men detta har inte undersökts ännu, säger Birger Hörnfeldt, SLU i ett pressmeddelande. Han har tillsammans med kollegan Frauke Ecke deltagit i studien.

Blir mindre att äta för rovdjuren
När gnagarpopulationerna minskat drabbas många rovdjur som livnär sig på gnagare. Särskilt känsligt är det på våren när rovdjuren har ungar att föda.
– Om denna störning av ekosystemen är bestående kan det få allvarliga kaskadeffekter på rovdjurspopulationer och vegetationssammansättningen, kommenterar Birger Hörnfeld i pressmeddelandet.

Data sedan 1970-talet
De svenska data som bidragit till studien sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet, då Birger Hörnfeldt började sina mätningar. Dessa ingår även numera i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram.
Birger Hörnfeldt kan genom siffrorna se att populationerna minskat dramatiskt i skogslandet i norra Sverige.
– Den uppskattade vårstammen av åkersork var i slutet av 00-talet bara 10 procent av storleken i början av 1970-talet. Och för gråsidingen är siffrorna ännu värre, bara 1 procent, säger Birger Hörnfeldt i pressmeddelandet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Importera mera !

2013-04-06 14:52

Det är bara att importera olika djur som mat för vargarna !
Bra affärsidé !

4. Skapar nya företag?

2013-04-05 16:55

Det här var ju bra. Nu kan alla hjälpas åt med att föda upp råttor och sorkar. Även stadsborna kan hjälpa till.
För det kan ju aldrig vara så att det är för mycket rovdjur.

3. Ja hopp

2013-04-05 14:39

Kan det va så simpelt att ju mer rovdjur av alla sorter ju färre byten blir det för alla måste ju äta. Reglera rovdjuren och bytesdjuren kan återhämta sig.

2. jaha

2013-04-05 14:39

Björn, varg, järv, räv, örn och lo ökar, vilket skitsnack.

1. Nu vill de ha mer forskningsbidrag igen!

2013-04-05 14:38

Självklart får omställningen av jordbruket och andra stora förändringar i samhället efterverkningar på naturen, men det är ett väldigt vurmande för rovdjuren. Som om jorden skulle gå under om rovdjursstammarna minskades till en tiondel?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB