• Allmogejakt

Färre lodjur och örnar i Jämtland

AktuelltPublicerad: 2012-11-08 09:13

Länsstyrelsen i Jämtland har sammanställt resultaten från rovdjursinveinteringen som genomförst mellan den första oktober förra året och den sista september i år. Siffrorna visar att det finns färre lodjur och örnar i länet, medan järv har ökat.

Inventeringsarbetet i Jämtlands län mellan den 31 oktober 2011 och 1 september 2012 är nu sammanställt. Det visar att det finns 33 familjegrupper i länet, varav tre delas med angränsande län, så sammantaget är resultatet 31,5 familjegrupper. Så få familjegrupper har det inte funnits sedan 2004. Enligt viltförvaltningsdelegationens beslut ska miniminivån vara 19 familjegrupper och förvaltningsnivån vara 24 föryngringar. Stammen tillåts variera mellan 20 och 29 föryngringar per år eftersom det är svårt att hålla en exakt balans.
När det gäller kungsörn har man kunnat konstatera 15 lyckade häckningar, det är mycket mindre än förra årets 34 lyckade häckningar. 

Järven ökar
Jämtlands län berörs av 30 familjegrupper av järv, där en delas med Västerbottens län och fyra delas med Norge. Resultatet är då 27,5 familjegrupper. Antalet familjegrupper av järv har ökat under de senaste åren och järv etablerar sig starkt i skogslandet i sydvästra delen av länet. 
Här finns inget beslut om miniminivå, förvaltningsmål eller förvaltningsintervall, eftersom det inte finns sådana nationella mål för järv.

73 vargobsar
Under tidsperioden har 73 kvalitetssäkrade vargobservationer gjorts i länet. Genom DNA-analyser har man kunnat verifiera 11 individer och en föryngring i Tandsjöreviret i södra Härjedalen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Du kanske vill byta med

2012-11-08 13:02

Afrikaner
Lejon ormar krodkodiler , noshörningar elefanter
Indier
Elefanter lite kobror tiger
kanske också lite minor lite malariamygg, tsetseflugor och katastrofer som torka och översvämningar och en liten jordbävning då och då, har vi inga djur att jaga kan vi ju alltid kriga med grannarna, eller vara självmordsbombare
lyckligt lottad svensk, Lodjur finns men kroknäbbarna bry rjag mitt inte om, däremot är väl fisket si och så i kalmarsund

1. Jag kan...

2012-11-08 11:12

...inte bli lessen över det beskedet, varför kan inte vi folket av Sverige kunna leva av vad naturen kan ge oss, utan måste ha alla dessa kroknäbbar,huggtänder,skarvar sälar, att dela med. Om det blir något över vill säga. Snart finns ingen som kan bedriva jordbruk eller fiske om detta får fortsätta. Men än går det att köpa fiskpinnar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB