• Allmogejakt

Färre rovdjursangrepp i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2006-10-25 14:31

För fäbodbrukare är björn fortfarande ett problem och främst fårägare utsätts för vargattacker.
Men antalet angrepp av stora rovdjur på boskap och hundar har minskat i Dalarna i år enligt länsstyrelsens siffror, som gäller till och med den 20 oktober.

Rovdjursproblemen drabbar främst fårbesättningar. Jessica Backeryd, länsstyrelsens rovdjursansvariga för tamboskap i Dalarna, konstaterar att det skulle behövas förstärkta stängsel med starkström, anvisade av länsstyrelsen, för att skydda fåren.
När det gäller nötboskap finns bara ett fall där ett djur blivit skadad av björn.
Antalet rovdjursangrepp hittills i år på tamdjur är 30, varav fyra är hundar.
Under förra året var det 40 rovdjursangrepp, varav elva gällde hundar.
När det gäller hundar har en dödats och tre skadats vid vargangrepp hittills i år.
Lodjursangrepp har skett vid fyra tillfällen. Då blev det sex dödade och två saknade får vid bondgårdar. Däremot finns inget registrerat loangrepp vid fäbodvallarna.
När det gäller vargangrepp på får har elva av de tolv angreppen skett inom Långsjöreviret. Inom detta område har 40 får dödats och ett skadats.
Långsjöreviret ligger norr om Bjursås.
De flesta vargangreppen har skett vid bondgårdar. Vid fäbodar är siffrorna sex döda och två saknade får, varav ett angrepp med tre döda får har skett utanför Långsjöreviret.
Om vargangreppen inom Långsjöreviret räknas bort har det övriga länet haft en betydande minskning av rovdjursproblemen, även om det är två månader kvar av året.
Hittills har totalt tio björnangrepp inträffat. Vid bondgårdar har tre angrepp skett, där sex får dödats, och vid fäbodarna sju angrepp där elva får dödats och fem saknas. Även ett nötkreatur har blivit skadat av björn
Det kan även finnas rovdjurangrepp som inte blivit anmälda till länsstyrelsen i Dalarna och därför inte finns med i länsstyrelsens statistik.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Rovdjur

2006-10-30 09:24

Tänk tanken att boende i Stockholm hade kor och fårbesättningar som blev attackerade och dödade. De styrande skulle säkert se till att allt gjordes för att förhindra angreppen. Säkerligen skulle man anordna allmän jakt på rovdjuren och folk skulle med fasa se på de lemlästade djuren. Eller skulle man hela tiden ropa på flera rovdjur för att det vore roligt att se dessa överstora stammar?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB