• Pinewood

Fastighetsägare begär två jaktlicenser på 60 hektar

AktuelltPublicerad: 2009-05-27 01:32

Ett par i Högsby kommun som äger två näraliggande skogsskiften på vardera cirka 30 hektar motsätter sig länsstyrelsens beslut om att slå ihop fastigheterna till ett jaktområde.

Tidningen Östran redogör för parets överklagan till länsrätten: Paret hävdar att de köpt fastigheterna i avsikt att låta de båda sönerna ärva två likvärdiga skogsområden med jaktmöjligheter.
Paret har också försökt att dela upp jakträttigheterna mellan sig, så att mannen skulle stå för den ena och kvinnan för den andra. 


Bor 40 mil från jaktmarken
På länsstyrelsens förslag att söka samgående med intilliggande älgskötselområden svarar paret bland annat att de bor och jobbar 40 mil norrut. Därför kan de inte fullgöra de plikter och åtaganden som ett medlemskap i ett älgskötselområde innebär.
Länsstyrelsen har emellertid pekat på Naturvårdsverkets föreskrifter som säger att samma person inte får ha jaktlicens för två områden inom samma län. 
Även om paret försökt dela upp jakten mellan varandra hävdar länsstyrelsen att det strider mot den grundläggande tanken om samordning av jakten i lagstiftningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Till förstår inte

2009-05-28 12:54

Du förstår inte varför myndigheterna skall lägga sig i detta? är du inte själv jägare och känner till att länsstyrelsen administrerar allt som rör älgjakten.
Älgtilldelningen i ett län eller en rets skall eller bör vara grundat på hur stor älgstammen är och inte på hur många som vill skjuta en älg.
Gränsen för Länsstyrelsens befogenheter att kräva samjakt är på hur många ha som krävs för ett A-licens område.

Jägare

4. Anonym, du förstod inte min fråga

2009-05-28 11:22

Varför skall myndigheterna lägga sig i, kommer jägarna överens så må det väl vara ok? Sen måste det väl finnas någon gräns för hur stora marker som lst kan tvinga ägare att slå ihop?
Ditt svar var bara luft till dina egna känslor.

3. Till förstår inte

2009-05-28 09:32

Jag förstår inte heller men i mitt fall varför två makar inte skall kunna bedriva jakt tillsammans och i framtiden deras söner. Nej naturligtvis handlar det om att tillskansa sig så många älgar att skjuta som möjligt. Jag tycker nog att det bör vara en bra tilldelning att få skjuta en älg på dessa 60 ha.

Jägare

2. Problemet utom avund?

2009-05-27 14:47

Om jag äger en fastighet om 1000 ha i Kolmården och en om 1000 ha i Ödeshög måste jag i alla fall slå ihop dessa när det gäller jakt? Om inte, var går gränsen, det kan många gånger vara frågan om olika kommuner och olika skötselområden.
Varför skall myndigheterna bestämma om sådant och vilka lagregler finns?

1. KRÅNGEL-JAKT

2009-05-27 14:47

Jag erkänner villigt... Jag kan inget om byråkratin gällander älgjakten och dess krångliga regler. Dock misstänker jag att det är just tilldelningen av älg som ligger bakom viljan att registrera två områden. Just detta faktum att älgjakten omsvärmas av "miliontals" regler, undantag och sunkiga traditioner gör att i alla fall jag föredrar en fartfylld grisjakt, ett stilla rådjursdrev eller att locka på mickel. Det vore trevligt att lämna paragraferna hemma och njuta av jakten i stället. Fråga. Hur många älgar tål att sjutas "extra" på 2x 30 ha??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB