• Allmogejakt

Fel att skyddsjaga Junselevargen

AktuelltPublicerad: 2013-02-20 19:24

Nu är skyddsjakten på flyttvargen i Junsele definitivt stoppad av Förvaltningsrätten. Domstolen ger de klagande föreningarna på bevarandesidan rätt och upphäver Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt.

Domen meddelades under onsdagen och innebär att renskötarna och jägarna i Junselereviret får leva med flyttvargen, om Naturvårdsverket inte överklagar och vinner i högre instans.

”Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet att döda vargar. Undantaget ska tillämpas restriktivt och det är Naturvårdsverket som har bevisbördan för att samtliga kriterier i undantaget är uppfyllda”, skriver Förvaltningsrätten på sin hemsida.


”Skadorna inte klarlagda”
I domen pekas på att andra lämpliga lösningar måste prövas istället för skyddsjakt. Rätten hävdar också att Naturvårdsverket inte visat att skyddsjakten inte kan vara skadlig för vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige.

”Det är inte heller klarlagt att den allvarliga skadan som uppstått på renhjorden är orsakad av den aktuella vargtiken. Det finns flera olika samverkande faktorer som tillsammans kan ha bidragit till skadans omfattning. Kriterierna för att bevilja skyddsjakt är därför inte uppfyllda”, skriver Förvaltningsrätten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

59. Junsele"vargen"

2013-02-28 08:19

Var det inte så att när "vargparet" fått valpar så skulle valparna "omplaceras" och paret avlivas? Nu lär tiken inte få några valpar eftersom dom sköt hanen först. Varför sånt liv om en dödsdömd tik? Hon har ju inget med genetiken att göra, såvida vi inte vill ha in hundgener i vargstammen.

58. flytta vargen till 08-land

2013-02-27 17:58

Varför inte inrätta vargrevir i 08-land ex på Djurgården så kan 08-mata vargarna med sina hundar och andra husdjur. Vi på landsbygden måste ju dela med oss lite mer och int etjafsa så mycket....en och annan järv och lo på Stureplan passar nog in i gatubilden de med

57. Kamp

2013-02-27 09:18

De båda jägarorganisationerna har ingen tradition av kamp, de är av förklarliga skäl rena intresseorganisationer. SRF har grundats med syftet att bevara och främja rovdjuren, främst vargen, det är deras enda syfte och de som är emot detta skall bekämpas. De som inte vill ha ohämmad utveckling av vargbeståndet, är inte samordnade, dock är väl jägarna och samerna de som är bäst organiserade, samerna och SJF är väl de enda som har anställda jurister. LRF, fäbodsbrukarna, fåravelsföreningen och en del andra som är drabbade är tämligen tysta och frånvarande. Det är stora krafter med duktigt folk som vi har som motståndare, så det gäller att samordna det hela. Jag tror det blir bättre nu när vargen har fått fäste i södra delen av landet, för här finns folk som kanske har lite mer att säga till om än "bonnläpparna" i skogslänen.

56. Stöveltramp i skogen?

2013-02-22 20:25

Enligt Svenska Rovdjursföreningen http://www.rovdjur.se/ är de remissorgan för regeringen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna i frågor som rör rovdjur. De är också representerade i Naturvårdsverkets centrala rovdjursråd och i flera av länsstyrelsernas Viltförvaltningsdelegationer.
Som ni säkert vet så är några av Svenska Rovdjursföreningen facebookskribenter polisanmäld för:
Hatbrott mot samer
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5419029
Mordhot mot helikopterförare
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5421068
Trakasserier av en gård som utsatts för vargattacker
http://www.vargfakta.se/nyheter/svenska-rovdjursforeningens-regionsanvarige-polisanmald/
Några axplock kommentarer som Jakt & Jägare hämtat från Rovdjursföreningen.
http://www.jaktojagare.se/kronika/hetsen-mot-samer-hos-rovdjursforeningen

SNF:s facebookskribenter är ju också anmälda för hatbrott mot Samer

Hur kan organisationer med en så uttalat rasistiska facebookskribenter ha ett sådant inflytande när de bara representerar promillen av befolkningen.

55. 39

2013-02-22 13:01

Jag lyssnar också på radio Västernorrland. Det man hör är uttalanden från R. Burman och Mikael Karlsson och likasinnade. Ett dj-la svammel med andra ord av reportrar utan bakgrundskunskap.

54. Jovisst, Kjell!

2013-02-22 13:00

Jag håller med dig, min poäng var att statsmakterna inte ska förhandla med parter som bryter överenskommelser utan hålla sig till dem som står för vad de undertecknar.
Sedan kan man ju fundera på om statsmakterna har levt upp till det de lovar, vilket är synd att säga att de gjort.
Så i det avseendet måste vi ställa krav på dem för att ställa upp.

53. Men snälla "djurvännen"

2013-02-22 08:37

I nr 40 skriver du om demokrati. Om du nu vill att demokratin skall gälla i Sverige, borde det inte vara rimligt att Riksdagens beslut att inga vargar skall finnas i Renskötselområdet efterlevs? Vad jag vet så är inte förvaltningsrätten folkvald. Rätta mig om jag har fel.
I nr 42 svamlar du om älg, jakt och viltvård. För det första så tvivlar jag stark på att älgarna i Sverige kostar skattebetalarna en miljard om året. Vart har då fått det i från? Skogsskadorna står markägaren för men denne har ju en stor intäkt i form av jaktarrenden.
Skulle vilja få ett konkret exempel på vad naturskyddsföreningen utför för någon viltvård?
Som vanligt så vet jag att du inte kommer att komma med några vettiga svar. Det är ju lätt att skriva massa skit om sådant som man inte har en aning om.

52. Djurvän

2013-02-22 08:35

Du ska se att tiken försvinner och detta tack vare er vargkramare, proppen har gått nu.

51. # 42 ''djurvän''

2013-02-22 08:34

Mår vargen bättre av att spåras, jagas och hetsas, om det görs av vargvärnare? Det är ju det som händer runt om i varglänen. Vargen känner alltså av positiva vibbar i luften, när den förföljs av länsstyrelsens personal, endera i helikopter eller på skoter. Intressant teori. Har du någon statistik?

50. #42 "Djurvän"

2013-02-22 08:34

Hur många viltåkrar har du ordnat med för att klövviltet skall slippa svält under vinterhalvåret? Hur många risgömslen har du gjort i ordning för fälthöns? Hur många gånger har du gått ut för att se till att bäcken inte fryser till, så att djur skall kunna dricka? Hur mycket ensilage och exempelvis äpplen har du lagt ut i vinter?
Du kan lika lite om viltvård som om fälthöns. Och som lök på laxen, det är inte jägarna som bestämmer älgtilldelningen, det görs av våra myndigheter. Så prata med dom om du vill att det skall skjutas mer älg. Du är ju pinsamt dåligt påläst. Men det delar du förvisso med många andra inom Varglobbyn.

49. #40 "Djurvän"

2013-02-22 08:34

Du pratar på du. Det enda beslut taget i majoritet, är det som fattades av vår Riksdag 2009. 80% av de folkvalda beslutade att vi skulle begränsa vargstammen till 210 djur. Så läs på lite om demokrati, och fälthöns ... det med tanke på att du vill ha så mycket räv det bara går.

48. Javisst Björn Isaksson

2013-02-22 08:34

Och det tror du kommer att hända?

Jag ska beskriva varför jag inte tror det så här.

Om jag sitter vid ett spelbord och hela tiden får lankor och förlorar, är det otur och slump. Fram till en viss gräns. Om inte mönstret bryts får man nog till slut inse att det finns andra faktorer som styr spelet, vilka man inte rår över och inte ens vet vilka det är. Om inte förlusten ska bli katastrofal väljer då jag att lämna spelbordet. Jag tror inte på att vinnarna gör det. Jag har däremot inte råd att fortsätta förlora.

47. #42. Djurvän

2013-02-22 08:33

Du har många synpunkter och jag skulle uppskatta att du kommenterar mina funderingar och spörsmål.
1. Vilka vargar är inhemska?
2. Vad är en normal älgpopulation enligt dig? Ex. vinterstam; antal / 1000 ha.
3. Vilka stora populationer av rovdjur är det som jägarna har skjutit?
4. Skogsvärdet är alldeles för komplext för att skylla på älgen. Svensk skogsindustri, sågverk, massa och papperbruk, har betydligt värre problem än älgen att brottas med, nämligen globaliseringen. Dessutom så betalar Svensk-Europeiska värmekraftverk långt högre pris för skogen (som biobränsle) än ex. massaproducenterna mäktar med, som sen eldas upp som flis. Och kraftproducenterna samlar på sig utsläppsrätter som du och jag som el/värme-konsument får betala.
5. Du nämner bl.a. människoliv. Hur många har ett betydligt hälsosammare och friskare liv tack vare jakten och viltvården? Rent krasst, jag ogillar att göra jämförelsen, men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så skulle det kosta betydligt mer om de som tillbringar all sin fritid i skog & natur helt plötsligt skulle urbaniseras!
6. Vilka djur, förutom varg och gris, har exploderat i antal så att de dör i svält och sjukdomar?

46. "Djurvän"

2013-02-22 08:33

Nej, SNF ser inte till alla djur, de ser endast till vargen. Vargen som ska spridas ut på bekostnad av alla andra djur och människor.
Vargen ÄR ett skadedjur, den tillför inte ett dugg positivt till sin omgivning, allra minst "alla andra djur". Nej "Djurvän", du och SNF är vargvän och motståndare till alla andra djur, inklusive människan.
Berätta vilka positiva effekter som frilevande varg har på de andra djuren eller människorna och förklara varför de positiva effekterna skulle överstiga de enorma lidanden, kostnader och negativa effekter som vargen har på sin omgivning.
Ha då i åtanke att vargen är jordens vanligaste stora rovdjur, så kom inte med något dravel om utrotningshot eller EU-direktiv!

45. Nej Kjell!

2013-02-21 15:15

Det är inte jägarorganisationerna som ska lämna vargkommitten. Det är SRF, SNF och WWF ska uteslutas.
Dom har nämligen brutit mot det dokument man undertecknade bara några dagar efter det presenterades.
Ordföranden var inte nöjd med deras agerande.
Jägarförbunden har hållit sin del av avtalet, vi ska ha påverkan, organisationer som inte följer överenskommelser ska inte tillåtas delta. Det är bortkastad tid att ha med dem.

44. Håller med...

2013-02-21 14:22

...de som insett vem som ringt runt bland sina gamla kompisar och dragit i trådar. Skulle vara intressant att se hans telefonlistor. Skrämmande att det ska vara så lätt att beställa domstolsbeslut i en demokrati. Men vargfrågan kommer förmodligen att splittra det här landet mer än någon annan fråga i framtiden. Tyvärr kommer de ärliga samhällsmedborgarna att stå som förlorare för pöbeln har inga licenser och nån hobby att mista.

43. v.9 + Vasaloppet

2013-02-21 14:22

Som sagt, det är väldigt många mälardalingar som börjar sitt sportlov nu på lördag 23/2 och dessutom så har vi Vasaloppet som går av stapeln på söndagen 3/3 veckan efter. M.a.o. extremt mycket stressade och fartglada 99:or ute på dalavägarna, så för deras eget bästa så måste man kunna få dem att sänka farten...

42. Patrick

2013-02-21 14:20

Den dagen det är befogat för Naturskyddsföreningen att betala för inhemska vargar, som hetsas och jagas av de som hatar varg, är den dagen ni jägare betalar den dryga mijard era älgar kostar oss andra. Älgpopulationen är onormalt stor och är så bara för att ni ska kunna jagar fler, på bekostnad av människoliv, skog och stora matriella skador. Varför ska vi vara med och betala för det kalaset när ni är så småaktiga och anser er inte behöva bidra till det ni kallar er för -VILTVÅRD/vårdare. Naturskyddsföreningen ser till ALLA djur, dess samband och välmående. Det kallas för viltvård! Dags för er att byta namn. Det har vi ändå gjort åt er för lääänge sedan...Varför kallar ni er för viltvårdare när det är så uppenbart att ni inte vårdar naturen? Att skapa obalans genom att skjuta av stora populationer av rovdjur och låta bytesdjur explodera i antal så att de drabbas av svält och sjukdomar är inte vård. Vansinnigt!

41. Lämna Vargkommittén snarast JRF

2013-02-21 14:20

Vargkommitténs syfte är att minska motsättningarna mellan motstånds- och bevarandesidan i vargfrågan. Tycker någon att bevarandesidans organisationer har tagit något ansvar för att komma framåt i den målsättningen?
Varför ska JRF,s representant sitta där som gisslan och tvingas utstå ett gatlopp bland medlemmarna när JRF,s namn hamnar på dokument där det inte borde finnas? Nej, det är dags för jägarorganisationerna, i alla fall JRF, att visa vilka dom företräder och att de inte längre ställer upp i denna såpopera!
Gränsen har överträtts för länge sedan och vi har inte fått ut någonting annat än att vi blivit upprepat spottade i ansiktet. Målsättningen med ett deltagande måste rimligen vara högre än att just bara deltaga.
Vi i det s.k. kallade Vargbältet har fått nog av inhiberade jakter och nya vargar från norr! Visa liet jävlar anamma, det är hög tid! Ni har väl samma medel att tillgå som andra organisationer?

40. Bra bra!

2013-02-21 14:19

Ett bra beslut i demokratisk ordning. Förhoppningsvis får tiken vara ifred och inte försvinna spårlöst! Det ska bli intressant och se hur ärliga de med tillfälle och vapen är så att säga. Tyvärr har jag inte så stora förhoppningar av att denna tik någonsin kommer få valpar. Bra dock att ännu en knäpp på näsan har delats ut till dem som uppenbarligen behöver kliva av sin post och studera närmare vad demokrati och majoritet betyder....

39. Ulva-Maja

2013-02-21 14:19

Nu har Naturskyddsföreningen tagit över sändningarna på Lokalradion i Västernorrland fullständigt. Skall inte radion stå för opartiskhet så att vi slipper höra dessa ensidiga vargkomentarer, det är dags att det blir slut på detta vargflum som vissa medarbetare på lokalradion tillåts propagera för. Det måste väl gå att anmäla radio Västernorrland så det blir slut på det här. Men ett ljus i mörkret är att jägarförbundet i Västmanland har vaknat och tagit ett riktigt beslut, det är bara att hoppas att dom andra Länsförbunden följer efter och visar sitt stöd för Västmanland agerande. Heder åt dom.

38. Det är...

2013-02-21 14:19

...tydligen så att tjänstemannastyret är väl utvecklat inom NVV, de verkar gå stick i stäv med vad våra folkvalda beslutar. Det är dags för berörda ministrar att peka med hela handen och visa vad skåpet skall stå, är det så att tjänstemännen på förvaltningen inte lyder de folkvalda skall de avskedas utan prut. Har nu dessa två vargar placerats i det relativt tätbefolkade och tamdjurstäta Västergötland då kommer det definitivt att vara kört för den nuvarande vargpolitiken.

37. # 4 Jonny

2013-02-21 14:18

Har jag missat något? Har någon löshund i Sverige dödat varg, lo, järv eller björn. Vargen blir ju jätteglad när den hör en hund skälla. Då blir det ju mat i dubbel bemärkelse. Hunden och lite senare det djuret som hunden drev. Om ni hatade jakten för att ni tycker synd om haren, älgen eller rådjuret, då skulle jag förstå. Men ni vill att dessa djur ska plågas så till den milda grad. Ni hatar hela svenska djurlivet. Ni vill att så många vilt som möjligt blir borta, så att risken för viltolyckor minskar. Har trafikanterna gjort allt för att förhindra viltolyckor? Först och främst ska man sänka hastigheten. Sen kan man låta bli att vara ute i trafiken under gryning- och skymningstimmar. Djuren rör sig ju mest då. Den moderna människan måste väl kunna bidra med något, det är väl inte bara ''töntiga buskmänniskor'' som hela tiden ska anpassa sig efter rovdjurens framfart. Eller?

36. Rättsröta

2013-02-21 14:18

Sverige drabbas återigen av fenomenet RÄTTSRÖTA. Man låter enskilda tjänstemän i förvaltningsrätten okritiskt få besluta i frågor där de är subjektiva och dessutom okunniga. Rättsväsendet låter sig styras av kvasireligiösa strömningar som propageras av stora "miljö"organisationer. Det har inget med objektivitet eller sunt förnuft att göra längre. Det svenska rättsväsendet tappar all trovärdighet när de ger sig in i områden relaterade till djur och natur. Antagligen är det också lagstiftningen inom området som måste anpassas bort från de ekofascistiska idéer som introducerats. Sverige måste börja ifrågasätta denna nya religion och börja lagstifta så att människors väl och ve går före eventuella skadedjur och ekofascisters drömmar.

35. Calle Seleborg

2013-02-21 14:17

Skyddsjaktsbeslutet på Junseletiken är ett beslut av Naturvårdsverket, inte riksdag och regering. Uppenbarligen behövs ibland juridisk prövning av myndighetsbeslut, det visar väl med all tydlighet Förvaltningsrättens dom, eller hur Calle?

34. Nej Calle,

2013-02-21 14:17

Inte regerings- och riksdagsbeslut, men alla myndighetsbeslut kan upphävas av förvaltningsrätten.
Men man ska också ha klart för sig att förvaltningsrättens dom inte har något värde som prejudikat. Till det krävs en kammarrättsdom. NVV kommer förhoppningsvis att överklaga för att skapa prejudikat.
Det har ju också kommit en ny ansökan om skyddsjakt på vargen. Om NVV beviljar skyddsjakt igen, vilket inte förefaller osannolikt med tanke på att man redovisat att den hittills kostar 4MSEK, kommer den säkert också att överprövas, men då på sina egna meriter.
Där har ju vargen verkligen bevisat bortom allt rimligt tvivel att varg och renskötsel inte går ihop.
Då kan man ju fråga sig varför rätten dömde som den gjorde i det här fallet.
Det finns två scenarier, rätten vill ha ett utslag från högre instans för framtida vägledning. När skyddsjakten beviljades hade inte skadan hunnit bli fullt så omfattande som den är nu vilket då inte övertygat rätt om hur allvarligt problemet egentligen var.
Så, nu får NVV bekänna färg, överklaga förvaltningsrättens dom, eller dansa efter varglobbyns pipa.

33. Det är...

2013-02-21 11:27

...tydligen så att tjänstemannastyret är väl utvecklat inom NVV, de verkar gå stick i stäv med vad våra folkvalda beslutar. Det är dags för berörda ministrar att peka med hela handen och visa vad skåpet skall stå, är det så att tjänstemännen på förvaltningen inte lyder de folkvalda skall de avskedas utan prut. Har nu dessa två vargar placerats i det relativt tätbefolkade och tamdjurstäta Västergötland då kommer det definitivt att vara kört för den nuvarande vargpolitiken.

32. Re:25

2013-02-21 10:58

WORD!

31. Jiddret fortsätter

2013-02-21 08:04

Jag har spått att rödingen i Junsele skulle bli kvar där oavsett vad den ställer till. Tyvärr ser jag ut att få rätt.
Nu kämpar man på liv och död för att förhindra skyddsjakt. Detta på grund av att man inte är så säker på att det är just hon som ligger bakom rendödandet i området.
Finns det fler vargar i området ... redan?
Har man redan hunnit skaffa henne sällskap?
Säkrast är nog att samerna tar sina renar tillbaka till kalvningslandet snarast om inte vajorna redan kastat sina kalvar. Här vet man nog inte hur mycket varg det finns. Det ser ut som om striden mot samerna trappats upp. När detta sker på andra håll i världen kallar vi det för etnisk rensning. Skam.

30. Nu får det va nog!

2013-02-21 08:04

Ska dom ha denna ohyra så ha den i hägn. Där kan dom vara å kela med dom, nej just ja det gick ju inte det såg vi ju på kolmården. Då finns det bara en "utväg", för inte var det sånt här bråk när det inte fanns så många och var allmän jakt på dom. SKÄRPNING Sverige, bättre å lägga tid å pengar på annat?

29. Naturskyddsföreningen får betala kostnaderna

2013-02-21 08:03

När får vi läsa att det är värnarsidan som på egen hand får stå för alla merkostander den här soppan innebär?

28. Getskägg

2013-02-21 08:03

Getskägg, du anar inte hur rätt du har.

27. Uffe Stridsberg

2013-02-21 08:01

Menar du verkligen att alla beslut som fattas av regering och riksdag kan själpas av Förvaltningsrätten?
Menar du verkligen att EN varg är viktigare än ett antal människors levebröd. Människor som för övrigt är skyddade av en FN-konvention. Har du totalt förlorat sinne för proportioner?

26. Samarbete över gränser...

2013-02-21 08:01

...är något som både våra jägarorganistioner snarast bör annama tillsammans med LRF, Fäbodriften, fårföreningarna, häst föreningar, småbrukare på landsbygden, kennelklubben med hunduppfödare av både jakt- bruks- sällskaps-och skyddshundar listan kan göras hur lång som helst. Alla dessa är eller kommer att bli drabbad av vargens härjningar.
Finns det inte någon vettig organisation/person som kan samordna dessa intressegrupper/personer så är det illa beställt i och med att alla dessa ekosofer hög som låg kommer att se till att landsbygden blir totalt ödelagd.

25. Till Landsbygdsbo i norrland

2013-02-21 08:01

Du har rätt!!! Lås in vapnen. Men det räcker med ETT år. Sen händer det saker alldeles av sig självt. Då gäller det bara att fatta rodret på skutan och styra den i hamn. Det är detta våra jaktförbund ska initiera. Ett av dom kan vi väl inte ha så gott hopp om. Men startar man det här så har man ett enormt stöd underifrån. Och tro mig, det är vår enda chans.

24. Spel för galleriet

2013-02-21 08:00

Vet någon här vad NVV har svarat förvaltningsrätten? Har det bara varit ett spel, NVV kanske aldrig ville avliva vargen i Junsele ej heller få till en jakt nu i vinter.

23. Jonny

2013-02-21 08:00

in your dreams!

22. Här ser vi tydligt armodet...

2013-02-21 07:59

...inom svenskt rättsväsende. Rättssäkerhet finns inte längre och förtroendet för Sveriges domstolar är nere i botten. Var befinner sig regering, Nvv m.fl? Det finns ju i dessa org. o verk jurister o advokater, skall de inte få chansen att göra rätt för sin lön? Överklaga, kör hårt, gör något, försök åtminstonde. Allt inom rovdjurspolitiken är ju en gigantisk bluff. Låt kramarsidan bevisa att det finns inavel. Alla vet ju att vargen absolut inte är hotad som art. Den behövs inte här, det är bara en samling oförstående som lever mest i städerna och inte kommer att drabbas av vargen, problemen får andra ta hand om, men ändå är det dom som skriker värst om att vi skall ha varg och samerna skall bort. Idioti är namnet. Och det är deras ärenden som domstolarna går, det har inget med rätt och ändamål att göra.

21. Jävig

2013-02-21 07:58

Är det verkligen så illa att hela förvaltningsrätten är medlemmar i SNF?Om så är fallet får de väl anses som jäviga enl.svensk lagstiftning ?

20. Andra lösningar?

2013-02-21 07:57

Varför ger inte förvaltningsrätten som verkar vara expertis inom området konkreta exempel på dessa "andra lösningar" som de åberopar i sitt beslut?
Vad jag vet så har vargtiken, flyttats 3 ggr, drivits iväg av länsstyrelsens personal med skoter ett antal ggr, samt till sist även drivits iväg med helikopter.
Vad är andra lösningar?

19. Som bortblåst...

2013-02-21 07:57

...är den lilla tro jag hade kvar till det svenska rättssystemet!!
Fruktansvärt illa taget beslut som inte tar hänsyn till någon av de drabbade!

18. Helt otroligt!!

2013-02-21 07:56

Sveriges rovdjurspolitik och då framförallt vargpolitiken är ju totalt galen! I bl.a Ryssland höjer man skottpengarna och har ändå stora problem. Och i Sverige skall det daltas som vanligt! Här lägger staten flera miljoner utav skattepengar för att bevara en enskild varg!!! Vakna upp ni som bestämmer och skärp till er.

17. #4

2013-02-21 07:56

Härnäst ska allemansrätten bort så inte tröga stadsbor stör djuren i naturen.

16. Invandrare eller urmedborgare

2013-02-21 07:55

Hur kan en domstol tillåtas påstå att det inte är bevisat att det just är den här vargen som härjat bland renarna. Det är samma prövning som tillämpas i brottmål, att det ska vara "utom all rimlig tvivel" och att det är bättre fria en skyldig än döma en oskyldig. Nu ska samma bevisvärdering tillämpas på vargar som dödar tamboskap.
Vi medborgare, dvs svenska homo sapiens, måste inkludera världsmedborgaren canis lupus lupus som fullödig medborgare.
Tack SNF, SRF, EU och berörda jurister för detta tillskott.
Nästa fråga blir om de ska ses som invandrare eller urmedborgare.
Om invandrare så bör Migrationsverket ta över handläggningen framledes.
Ovederhäftiga påstående att de infört dvärgbandmask el rabies måste likställas med diskriminering. Varför inte instifta en VO, vargombudsmann.

15. Sista året...

2013-02-21 07:55

...jag betalar avgiften till JRF. Jag bytte förbund då jag trodde på detta förbund i vargpolitiken. Men det görs fan ingenting. Man står bara och ser på hur värnarorganisationerna fullkomligt dominerar jägarna i vargfrågan. Vi blir överkörda gång på gång och det känns inte ens som att vi gör motstånd.

14. Till Norrl'nning nr 2

2013-02-20 21:13

Den där kommentaren den suger. Den gröna näringen prövas på nytt av kriterier och andra juridiska formuleringar.Fortsättning följer!!!!

13. Johny

2013-02-20 21:12

Johny,håller med dig,nu är det de urbana naturflummarnas tid att bestämma vad befolkningen i skogslänen ska få ha i sina skogar.Antagligen vill dom att den natur och biologiska mångfald som dom själva inte anser sig ha råd att bevara,ska bevaras där .Naturligtvis för att gratis kunna besökas av dessa urbana "djurvänner" och skogsflanörer.

12. Klipp alla band

2013-02-20 21:10

Nu måste både jrf och sjf lägga allt åt sidan och gemensamt leda motståndet mot denna dårskap,förmodligen kommer både samer och bönder att sammarbeta.Nu finns bara de som är för eller emot oss! Lämna alla delegationer,råd och annat trams som bara är ett spel för galleriet.Ställ krav som är rimliga för att ens överväga att sammarbeta med myndigheter igen.Ingen respekterar någon som bara viker sig gång på gång.Det får förbanne mig vara nog nu.

11. Getskägg

2013-02-20 21:09

Alla som inte tror att en pensionerad överåklagare agerar i kulisserna, räcker upp en hand!

10. #4

2013-02-20 21:09

Helt klart att det är en tydlig markering av att förvaltningsrätten i Stockholm saknar kompetens att bedöma förhållandena i Junsele. Troligtvis är även Förvaltningsrätten fel instans att behandla dessa överklaganden. Detta märks tydligt i att man har försökt bedöma skadan och vilka åtgärder som skulle ha vidtagits. Det är helt klart områden utanför rättens kompetens.

9. När idiotin kom till Sverige !

2013-02-20 21:08

Jag har en granne som brukar säga att "Det finns så mycket dumma människor så du anar inte" .
Jag börjar förstå vad han menar .
Synd bara att dom sitter på positioner som gör att dom förstör för så många .
Det är nog så att väldigt många människor har hamnat fel i arbetslivet också .
Ni som känner att ni har bidragit till att skapa kaos i samhället,avgå omedelbart och tänk inte bara på eran egen ekonomi. Skäms på er !

8. Ingen jakt

2013-02-20 21:05

Tänk om vi vore enig. Alla låser in sina vapen i tre år. Då kanske "bara kanske".

7. Se där

2013-02-20 21:04

även Förvaltningsrätten underhåller vargterrorn mot samer och övrig landsbygdsbefolkning.....Skandalöst !!

6. Juridisk prövning

2013-02-20 21:04

Så förbaskat synd att de skjutglada han döda hennes kavaljer innan jaktbeslutet hann prövas juridiskt. Kanske, kanske har Naturvårdsverket lärt sig något av att man själv kvaddat sin egen ambition att tillföra vargstammen nya gener och det genom att förhindra en naturlig föryngring i år.

5. vad gör dom

2013-02-20 20:58

De 2 jägarförbunden + Lantbrukarna +alla andra organisationer som kämpar för en levande landsbygd = 800000-1000000 människor blir överkörda av svenska rovdjursföreningen 3500 medlemmar men dom har skickliga jurister, dom kan lobby
dom jobbar via riksmedia sociala medier.
Det fungerar inte att våra valda representanter skriver debattartiklar i sin medlemmarspress, dom är redan frälsta Så ni som fått era medlemmarsförtronde gör nu något annars kommer det att ske palatsrevolter

4. En tydlig markering

2013-02-20 19:42

Jägarens tid som beslutshavare inom vilt är över samt bristfällig kunskap. Det känns väldigt skönt att domstolen kommer in och förtydligar detta. Nu är det bara löshundsjakten kvar att stoppas sen kan jakt bedrivas utan att det stör rovdjuren.

3. och där försvann...

2013-02-20 19:36

...den lilla tron man hade kvar på det svenska rättssystemet...detta beslut är endast taget med vargens bästa för ögonen, ingenting annat, och det är minst sagt bedrövligt att förvaltningsrätten sätter ett enskilt rovdjur före människans väl och ve och göranden...

2. ????????

2013-02-20 19:36

Citat "Det är inte heller klarlagt att den allvarliga skadan som uppstått på renhjorden är orsakad av den aktuella vargtiken". Slut citat.
Vilken varg är det då som orsakat skadan? Spökvarg?

1. Diplomatisk immunitet

2013-02-20 19:36

Det är tur att §28 står över den.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons