• Allmogejakt

Fel att skyddsjaga Skånevargen

AktuelltPublicerad: 2013-12-22 12:12

Samhällets möjligheter att ta bort problemvargar går på ytterligare ett bakslag. Det var fel av Naturvårdsverket att bevilja skyddsjakt på en varg som dödade får i Skåne. I en dom daterad den 17 december ger Förvaltningsrätten föreningen Nordulv rätt i sin överklagan.
– En mycket märklig dom, säger Stig Lundström vid LRF i Skåne.

Problemen med en fårdräpande varg började juni då 24 får dödades under en månad vid tre attacker. Naturvårdsverket beviljade skyddsjakt, men det beslutet upphävdes av Förvaltningsrätten.
Motiveringen var att djurägarna i området inte vidtagit tillräckligt med förebyggande åtgärder.
Vargattackerna fortsatte. När antalet döda får var uppe i 34 stycken, efter sammanlagt åtta attacker, beslutade Naturvårdsverket återigen om skyddsjakt på vargen.
Föreningen Nordulv begärde att jakten skulle stoppas och så beslöt också Förvaltningsdomstolen.

42 mil stängsel
I sin överklagan anförde Nordulv bland annat:
”Den skandinaviska vargpopulationen utgör inte del av den finska eller den ryska vargstammen och är oerhört viktig för att uppnå gynnsam bevarandestatus i Sverige och Norge.”
Nordulv föreslog att fåren skulle tas in vid risk för vargangrepp och att fårgårdarna i området skulle stängslas.
Naturvårdsverket pekade på att det krävdes 42 mil stängsel i området för att säkra alla fårgårdar. Att ta in djuren på samtliga gårdar nattetid bedömde verket som en dålig lösning.

”Olämpligt”
”Eftersom det finns 400 fårbesättningar inom det aktuella området och det varit svårt att förutse var nästa vargangrepp kan komma att ske skulle det ha varit fråga om att samtliga fårbesättningar skulle hållas inne nattetid, vilket inte vore lämpligt”, skrev Naturvårdsverket till Förvaltningsrätten.
Den senaste attacken inträffade den 8 september. Ansökan om skyddsjakt lämnades in 12 september och Naturvårdsverket sa ja till skyddsjakt den 20 september.

Rådmannen med paintball-förslaget
Förvaltningsrätten beslutar nu att det var felaktigt av Naturvårdsverket att bevilja skyddsjakt. Rättens ordförande är Haike Degenkolbe, alltså den rådman som föreslog att vargar skulle märkas med paintball-gevär, så att jägarna visste vilka vargar som var lämpliga att skjuta i den så kallade urvalsjakten.

Hör Jakt & Jägares intervju med Haike Degenkolbe här:
/skjut-vargar-med-farg

Så skriver Förvaltningsrätten
Nu skriver Förvaltningsrätten om skyddsjakten i Skåne:
”Mot denna bakgrund finner förvaltningsrätten att inga konkreta omständigheter i utredningen visar att det vid tidpunkten för Naturvårdsverkets beslut den 20 september 2013 förelåg en risk för ytterligare vargangrepp inom det aktuella skyddsjaktområdet. Det är således inte heller visat att det vid tidpunkten för beslutet förelåg en risk för allvarlig skada som är konkret och av kvalificerad art samt varaktig över tiden. Eftersom syftet att förhindra allvarlig skada inte har varit uppfyllt vid tidpunkten för beslutet har Naturvårdsverket inte heller haft fog för sitt beslut den 20 september 2013 att bevilja skyddsjakt efter varg. Såvitt framkommit har inte heller några ytterligare vargangrepp inträffat under tiden som målet handlagts hos förvaltningsrätten. Det överklagade beslutet ska därför upphävas”, skriver Förvaltningsrätten.

Funderar på överklagan
På Naturvårdsverket överväger man att överklaga.
– Skyddsjakt är ett viktigt instrument i förvaltningen av vargstammen. Vi granskar domen och funderar på om vi ska överklaga, säger Gunilla Skotnicka, chef för art- och områdesskydd på Naturvårdsverket.
Även jurister inom LRF överväger att klaga på Förvaltningsrättens dom. Stig Lundström, vice ordförande vid LRF Skåne, tycker att domen är "mycket märklig".
– Vid första tillfället sa Förvaltningsdomstolen att Naturvårdsverket inte pekat på några alternativa åtgärder. Nu säger man att det inte finns någon uppenbar risk för skada, säger Stig Lundström.
Han konstaterar att Sverige helt saknar möjlighet till rovdjursförvaltning, om Förvaltningsrättens beslut står fast.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Rättssäkerhet?

2013-12-24 16:29

En gång i tiden utsåg Kungen domaren i alla mål som överklagades. Domaren utsågs efter dennes kunskaper i ämnet söm överklagan gällde. Fanns ingen lämplig person eller om det gällde något ovanligt så tog Kungen det själv.
I dagens Sverige förvånas man inte längre när domslut endast påvisar en total brist på kunskap om ämnet domen berör. Samt ett närmast totalt ointresse, ja nästan ett förakt för oskyldigt drabbade.

8. Det känns tryggt att Haike har koll

2013-12-23 09:41

Det känns tryggt att Haike och förvaltningsrätten har koll på om vargen tänker slå till igen eller inte.

Hon och Förvaltningsrätten verkar ha en unik förmåga att ha koll på om vargen är farlig eller ej.

Det borde samhället givetvis dra nytta av och utveckla och applicera på alla vargar.

I samband med det kanske man kan utveckla bättre färgpatroner för märkning av farliga/ofarliga vargar.

Kanske kan man använda något system likt trafikljusen med grönt/gult/rött.

7. Härkomsten ??

2013-12-23 09:40

Något som faktiskt stämmer beträffande härkomsten! Kunde ha refererat till " Rapport från Projket VARG" så ser alla vilka inblandade aktörer är - var! Sanningen alltid något att utgå ifrån.

6. Klart besked

2013-12-23 09:40

Ännu en dom som säger att skyddsjakt ska/får användas först när alla andra åtgärder har prövats. "Alla andra" kommer man aldrig upp till, det finns alltid en åtgärd till att pröva. Alltså är det bara att glömma skyddsjakt som ett alternativ. Vad har vi då kvar ....?

5. Värdsledande

2013-12-23 09:40

Sverige skulle vara bäst i värden att förvalta nordiska vilda djur om man bytte folk på Naturvårdsverket och ändrade lagar så Eumupparna blev helt nollställda. Svenskt sunt bondförnuft är väl också fult numera i våran tävling att lägga oss platt fall för andra.

4. Heja LRF.

2013-12-23 09:38

Ni FUNDERAR på att överklaga man måste ta sig för pannan är det bästa ni kan komma på, man kan undra vad era medlemmar, dom som betalar medlemskapet till LRF tycker om detta uttalande säger, min fråga blir osökt vem sitter ni knä på för inte är det för medlemmarnas skull, men ni kanske får en guldklocka av staten.

3. god morgon, stig lundström

2013-12-22 14:34

Förstår att uppvaknandet är sent kanske dags för lrf skåne att rösta ja på Värmlands rovdjursmotioner.
Att konstatera att sverige saknar möjlighet till rovdjursförvaltning, bättre att konstatera att vi aldrig i modern tid haft någon sådan, iallafall inte under de sista 37 åren , det enda vi sett är folk som försöker skydda vargen i dess härjningar på alla tänkbara sätt.

2. Bra beslut?

2013-12-22 14:08

Bra att inte förvaltningsrätten gör skillnad på folk. Vi ska ha det besvärligt alla som har tamdjur. Myndigheterna jobbar på ett sådant sätt att folk ska ta hand om saken själva.
Ironi.

1. Och där försa de sig

2013-12-22 14:06

"Den skandinaviska vargpopulationen utgör inte del av den finska eller den ryska vargstammen´´...så då finns det bara ett alternativ kvar..svenska djurparker..men det vet vi ju sedan länge då de är helt oskygga understundom

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB