• Älgskadefondsföreningen

Fel siffror ger hårdare vapenlagar

AktuelltPublicerad: 2013-10-21 14:12

(UPPDATERAD) Felaktig statistik om vapenstölder används som ammunition när EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) laddar för en hårdare, gemensam lagstiftning. Den varningen kommer från Erik Lakomaa på Handelshögskolan som undersökt frågan. Markus Uvell på tankesmedjan Timbro varnar nu för att Alliansregeringens svajiga vapenpolitik kan påverka valutgången i Sverige.

 

– På sidan elva i Malmströms rapport återfinns förslagen. Förbud mot k-pistskytte, restriktioner mot halvautomater och reglering av magasinstorlek, twittrar Erik Lakomaa.
Dessa förslag finns redan med i en svensk utredning om nya vapenlagar som regeringen beställt.
Nu har detta även tagits med när EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) är med och förbereder en gemensam EU-lagstiftning om vapen.
Bland svenska jägare och målskyttar finns oro att den nya lagförslaget i november kommer att slå i onödan mot legala vapenägare.


Kritiskt brev från jägare och skyttar
I ett gemensamt brev från Jägareförbundet och Skyttesportförbundet till Malmström påpekas att det finns tecken på att de nya EU-lagarna även kan gälla införande av obligatoriska mentaltest. Det väntas även hårdare EU-regler för förvaring av skjutvapen.

Organisationerna stöder sig på en undersökning från Handelshögskolan som visar att det är ytterst få legala vapen från svenska skyttar och jägare som hamnar i händerna på kriminella.


”Behöver inte ändras”
 ”Vapendirektivet som det är skrivet idag fungerar tillfredsställande och behöver inte ändras”, konstateras det i brevet.
Det är viktigare att polis och tull får resurser att stoppa insmuggling av vapen från till exempel Balkan, tycker de två organisationerna.

”Vi kan inte se några belägg för att ytterligare restriktioner på EU-nivå skulle leda till någon förbättring när det gäller att hantera situationen med illegala vapen. Om ni har belägg för att det finns ett starkt samband mellan legala och illegala vapen så tar vi gärna del av dem”, skrivs det syrligt till Cecilia Malmström.


Plockas ned, bit för bit
Erik Lakomaa på Handelshögskolan, som tagit fram undersökningen om illegala vapen, plockar ner påståenden från Cecilia Malmström bit för bit.

”Vapenstölder från svenska bostäder har minskat, men ligger fortfarande på cirka 140 anmälda stölder per år, enligt BRÅ”, hävdar Malmström.

– Det senaste år det finns statistik över faktiska stölder är 2010. Det gäller stölder där moderna licensbelagda vapen stulits. Då tillgreps vapen vid 87 tillfällen. Den siffra som Malmström redovisar är sålunda 60 procent högre än faktiskt antal stölder, invänder Erik Lakomaa.

Anmälningar kan vara fler än faktiska brott på grund av felanmälningar, felkodningar eller flera anmälningar av samma brott, tillägger han.


Lägre än Malmströms siffra
Under den period som det finns data för har faktiska skjutvapentillgrepp skett vid som mest 132 tillfällen (2004).

– Även det är lägre än Malmströms siffra, konstaterar Erik Lakomaa.

Generellt sett handlar det om kraftig minskning av vapenstölder till skillnad mot vad Malmström ger sken av.


Fel bild av dödligt våld
Det blir även fel när EU-kommissionären försöker ge en bild av dödligt våld i Sverige.

– Trots det uppmärksammade gängvåldet minskar förekomsten av dödligt våld i Sverige. Det missar Malmström att nämna. När det gäller legala skjutvapen och brott är den faktiska siffran 13 fall av grov brottslighet med legala skjutvapen under hela perioden 2000-2010. Det ger i genomsnitt 1,3 fall per år. ”Ett till tre fall årligen” låter ju dock mer än ”1,3 fall årligen”, sammanfattar Erik Lakomaa.

Nämnvärt är även vad kriminologen Mikael Rying skriver angående vapenbrottsligheten, tycker han:

”Det har skett en förskjutning från skjutningar med legala vapen till skottlossningar med illegala vapen. Tidigare kunde det handla om en man som sköt hustrun och barnen med sitt licenserade jaktvapen. Nu handlar det om skjutningar i kriminella kretsar med illegala vapen. Våldet har helt enkelt bytt karaktär.”


Skyller på ”vapenlobby”
Cecilia Malmström räknar i sin tur med motstånd mot en ny vapenlagstiftning, men vill inte låtsas om att det är över en halv miljon vanliga skyttar och jägare som blir upprörda bara i Sverige.

Cirka sex procent av svenskarna är legala vapenägare.

– Det finns en ganska stor vapenlobby i Europa också, så det är inte ett helt lätt territorium att gå fram i, säger hon till TT.

”Kan påverka valutgången”
Markus Uvell, VD på tankesmedjan Timbro, konstaterar att det kan få politiska konsekvenser för Alliansregeringen att jobba mot Sveriges skyttar och jägare.

”Erfarenheter från valet 2006 visar att varg, vapen och jakt var ett av de allra viktigaste frågeområdena för blockbyte. Utöver att förslagen inte löser några problem är Alliansens svajande i vapenpolitiken ett effektivt sätt att förlora valet, skriver Markus Uvell i två twitterinlägg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Varför?

2013-10-22 13:20

Varför sitter Cecilia Malmström med siffror, som det helt klart inte finns belägg för? Laglydiga medborgare straffas medan de kriminella skiter fullständigt i deras lagförslag. Titta bara på effekten av knivlagen, vill någon göra en olaglig sak så bryr man sig inte om lagar. Hur många inom jägarkåren har t.ex en Uzi eller ett annat litet automatvapen. Ut ur EU är enda möjliga vägen för oss jägare.

10. Politikerna förnekar sig aldrig

2013-10-22 10:47

Det börjar bli obehagligt att läsa hur poltikerna förvränger och trixar med sanningen för att försöka hitta argument för sina dumheter.
Detta är bara ett exempel i raden där politkierna försöker inskränka individens fri- och rättigheter i samhället.
Det blir en EU-kritisk röst på SD i nästa val.

9. Populism i dess sanna bemärkelse

2013-10-22 10:47

Det är rent skamligt hur en liberal politiker låter sig gå i RPS ledband på detta vis. I en demokrati följer polisen lagen, men man stiftar under inga omständigheter denna! Att delar av Doris Högne Rydheims empiriska travesti till utredning, som ju därtill är ett uppenbart beställningsverk från RPS, "slinker med" i Malmströms underlag är en ren och skär skandal. Skämmes ta mig f*n FP!

8. Fel fokus.

2013-10-22 08:27

Detta kan väl inte beröra Sverige?Eftersom det finns flera länder i Europa som inte ens har krav på vapenskåp bör väl Malmström koncentrera sina krafter på att dessa länder tar tag i problemet. Eller skall hon visa handlingskraft genom att ställa ytterligare krav på alla skötsamma svenska jägare igen.

7. Kamrat 4%

2013-10-21 20:02

Bomba Folkpartiet med frågor om hur man ställer sig till detta.

6. Gemensamma regler?

2013-10-21 19:47

Polisen i Västra Götaland tillämpar ju inte ens de svenska reglerna utan skapar egna. Än så länge har väl bara sportskyttarna drabbats om man bortser från handläggningtiderna. Vad blir nästa steg, tidsbegränsade tillstånd för jaktvapen? Vakna nu jägarsverige, både för vår och sveriges sportskyttars framtid.

5. Pinsamt är det minsta man kan säga...

2013-10-21 19:47

...om hur fakta behandlas av EU-kommissionären. Skrämmande kommer som nästa adekvata beskrivning av förvrängningen av sanningen. Till råga på allt så sker detta inom EU:s högsta styrande organ, som råder över ca 500 miljoner människor, som kan utdöma böter till länder som inte följer EU-direktiv etc etc. När jag bodde i USA sade man "In God we trust - all others better show hard facts!". I Europa verkar nu bara Gud återstå...

4. Skitungar

2013-10-21 19:46

som kräver respekt, ska få förstöra för oss jägare/skyttar. Men detta är bara början, det sitter krafter både i Stockholm och i Bryssel som vill avväpna alla jägare i Europa. Det är nu dags att vi jägare/skyttar ställer ned foten, och visat att vi har fått nog nu. Mitt förakt för dessa gratisätare blir bara större och större. SD ska nu få min röst. Största delen av alla "dumsvenskar" jublar, för de tror fortfarande att det är de legala vapen som "skitungarna" använder.

3. Moppe-ålder och licens?

2013-10-21 17:37

Jag läste om skjutningen i Tensta i söndags, där fyra personer skadades. Det stod att gärningsmännen avvek från platsen på moped. Vilken myndighet har beviljat dessa mindreåriga vapenlicens? För det måste de ju ha eftersom det anses vara sådana vapen som ska begränsas.
Om utvecklingen fortsätter som de senaste åren, med fler och fler skottlossningar på allmän plats, behöver vi snart FLER vapen i landet så vi kan skydda oss mot brottslingarna. Polisen gör så gott de kan för att skydda laglydiga medborgare men de kommer aldrig att kunna vara på plats när brott begås - de utreder i efterhand.
Det enda sättet att komma tillrätta med de vapenrelaterade problemen är starkare gränskontroller och det motsätter sig ju som bekant EU, samma EU som vill ta ifrån skötsamma medborgare deras vapen. Hur vore det om EU-politikerna skulle bemöda sig att ta reda på fakta om vapenbrott och arbeta för att skydda oss laglydiga medborgare från de reella hot som finns i samhället?

2. Hårdare Vapenlagar

2013-10-21 17:13

Från en av dessa legala vapenägare.
Jag undrar vilka som behöver "testas??"
Somliga läser ju statistik som fan läser bibeln.
Men har man hamnat i Bryssel så har man kommit väldigt långt från verkligheten.

1. Argument spelar ingen roll

2013-10-21 17:12

Det viktiga för figurer som Malmström är att låtsas göra något för att legitimera sin roll i kolossalkatastrofen EU.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB