• Allmogejakt

Fem miljarder för vargstängsel till får

AktuelltPublicerad: 2011-10-25 14:59

Att försöka skydda landets alla får mot rovdjursangrepp med hjälp av elstängsel skulle kosta drygt fem miljarder kronor. Till detta kommer ytterligare 1,1 miljarder kronor för årligt underhåll. Som jämförelse kan nämnas att hela anslaget för stängselbidrag till boskapsägare nu ligger på 40 miljoner för fyra år.

Det är Roger Engstrand, fårfarmare från Bettna i Sörmland, som räknat fram de verkliga kostnaderna för att vargsäkra landets samtliga fårgårdar.
Den kraftiga tillväxten av vargstammen i det mellansvenska vargbältet har medfört att vargstammen ”trycks ut” över nya områden som exempelvis södra delen av Västmanland, Småland och Östergötland. I de nya områdena har varg i år förorsakat stora skador i fårbesättningarna.
Hur kommer det då i framtiden att se ut om alla beteshagar ska vara stängslade med rovdjursäkert stängsel för att hålla vargen borta och vad kommer det att kosta?

Häpnadsväckande summor
Det har Roger Engstrand räknat på och kommit fram till häpnadsväckande summor.
– Ersättningen från länsstyrelserna för rovdjursstängsel ligger idag på 20 kronor metern men det är på tok för lågt. På min gård har jag räknat på kostnaden och hamnar då på cirka 85 kronor löpmetern. Vargfakta har också räknat på kostnaden genom att begära in offerter och kommit fram till samma summa, säger han.
Så här ser beräkningen ut.
Enligt fåravelsföreningen finns idag 15 000 fårgårdar i landet. Vissa av dessa ligger på Gotland, där det knappast kommer att bli aktuellt att plantera in varg. Å andra sidan finns ett antal gårdar på fastlandet som håller getter och som inte finns med i fåravelsföreningens siffror. Roger har därför räknat med 15 000 gårdar.
Varje gård håller i snitt 30 tackor ”över vintern” vilket betyder att varje gård behöver 4 000 meter stängsel per gård vilket ger 15 000 gårdar gånger 4 000 meter gör 60 miljoner meter stängsel.
60 miljoner meter gånger 85 kronor per meter ger 5,1 miljarder kronor.

Underhållsarbeten tillkommer
Till detta kommer underhållsarbetet med att röja gräs och buskar under den understa tråden vilket är en förutsättning för att elstängslet över huvud taget ska fungera.
Roger Engstrand har på sin gård röjt halva sträckan var tionde dag och andra halvan var tjugonde dag från slutet av maj till mitten av september.
Röjningskostnaden har han beräknat till 18 kronor metern.
Om 18 kronor per meter och år multipliceras med 60 miljoner meter så ger det 1,1 miljarder kronor per år.
Det ska i sammanhanget nämnas att kostnaden för underhållsarbetet är beräknad på att den nedersta tråden sitter 20 centimeter över marken.
Viltskadecenter har noterat att den rekommendationen innebär oerhört mycket underhållsarbete och rekommenderar numera att tråden sätts på 30 centimeter. Stängslet kommer då inte att fungera så bra mot lodjur, men man bedömer att det i alla fall ska fungera mot björn och varg.
• Fungerar då ett sådant rovdjursstängsel?
– Tveksamt. Vi vet att varg har gått igenom rovdjursstängsel vid några tillfällen både i Västmanland och Dalarna, svarar Roger Engstrand.
– Dessutom har jag sett mina egna får gå igenom. Vår bagge Vernon gick utan ansträngning igenom vårt nybyggda rovdjursstängsel. Jag har också sett honom hoppa över staketet, berättar Roger.

Hoppar lätt över stängslet
Den rekommenderade höjden på rovdjursstängslen är 110 centimeter. Som jämförelse kan nämnas att inom Svenska brukshundsklubbens lydnadsprogram för brukshundar ingår det att hunden ska hoppa över ett en meter högt hinder. För att vara säker på att hunden ”tar i” ordentligt är det vanligt att hundarna tränas på 110 centimeter eller högre. En normalstor schäfer hoppar utan problem 150 centimeter högt och en varg är knappast sämre.
Jordbruksverket har fått en bidragspott på 40 miljoner kronor för rovdjursstängsel som ska skydda boskap.

Beslutas av länsstyrelserna
– Det gäller åren 2010 till 2013 och halva potten är redan utdelad, säger Emma Svensson på Jordbruksverket.
Bidragspengarna fördelas på länsstyrelserna, som sedan själva beslutar hur de ska bevilja ansökningar från länsbor med boskap.
– I vissa fall prioriterar länsstyrelserna till exempel de som har får, kommenterar Emma Svensson.
Som jämförelse med fem miljarder kan även nämnas att Naturvårdsverkets hela anslag från regeringen 2010 låg på 3,5 miljarder kronor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

160. Även vanliga stängsel kostar

2013-02-28 13:25

Jag är hobbyfårhållare i Skåne - länet som denna vintern för allvar har fått bekanta sig med vargen. Mina får går redan i dag bakom elstängsel, där understa tråden sitter ca. 15-20 cm ovan mark. Sitter den högre smiter fåren under. Jag har värmlandsfår, som nog är mer benägna att rymma än tyngre raser.

Jag har från början valt elstängsel därför att jag menar att det (under mina förhållanden i alla fall) är bästa och enklaste stängslet. Därför förstår jag inte kalkylen som ligger till grund för denna artikeln. Man måste ju moträkna att det i vilket fall som helst kostar att hägna får. I mindre besättningar kostar det oproportionerligt mycket, och det är en av anledningarna till att småskalig fårhållning inte är lönsamt, helt oavsett vargen.

Mitt staket är inte ett fullgott rovdjursstängsel, men jag vet av erfarenhet att det avskräckar hundar, och om jag satte en tråd till i höjden skulle jag känna mig ganska trygg. Jag är inte ute efter 100% säkerhet men tycker att ett stängsel som ger kanske 80-90% reducerad risk är helt ok.

Skulle vargen ändå komma på besök, accepterar jag det. Det skulle vara synd, men mitt liv är inte beroende av en liten fårflok!

Jag välkomnar därför vargen i Skåne. Vi har så mycket hjortvilt, och om vargen skulle kunna lära sig att ta vildsvinskultingar skulle det bara vara utmärkt.

159. RK

2011-11-21 08:53

Exakt vilka arter menar du att vargen hotar? Du skyller människans brister på vargen. Det är vi som hotar arter, inte vargen. Att i det läget förespråka att även vargen ska utrotas är fasansfullt!

158. Absolut

2011-11-14 08:43

värnar jag alla utrotningshotade arter och växter som vargen hotar med sin närvaro. Men jag älskar också människor och det unika land vi lever i.

157. Rickard

2011-11-14 08:43

Du har inte tänkt tanken att dina vänner kanske inte vågar säga emot dig. Att diskutera med dig verkar vara som att prata med en vägg.
Jag har vänner som gillar varg men inte på bekostnad av att utrota landsbygden. Om man verkligen gillar varg måste man vilja ha dom i sin närhet och verkligen älska det merarbete som det ger. Tänk om småbarnsföräldrar fick reda på att det fanns två dömda pedofiler som jobbade(i rehabsyfte) på någon av kommunens förskolor. Alla släppte väl av sina telningar med glatt sinne. Det är ju så liten risk att det ska gå galet och man måste ju tänka på att alla har rätt att verka och leva där de vill. Nu har jag sjunkit till en riktigt låg nivå. Men det är just den här känslan som många av oss på landsbygden har.

156. Rickard, läs på

2011-11-14 08:42

Det finns bra litteratur om populationsdynamik. Det finns bra litteratur om vargens dynamik. Det finns bra litteratur om vargens skadeverkningar.

Du kan också försöka med att prata med gamla jägare om räv/rådjur t ex. Men visa då inte din religiösa inställning till att naturen skall sköta sig själv, för då blir du nog inte så väl bemött.

155. Tack för svar

2011-11-14 08:42


"inte vilja lägga två fingrar i kors" Det var inte så du formulerade dig tidigare.

Tyvärr ser jag ditt svar som hörsägen.

154. Hagelsvärmen

2011-11-14 08:42

som "rickard" levererar här kan ju bara betyda att fanatismen lever ut sin roll. Hade det inte varit tillräckligt med ett inlägg? Jag tackar för svaret.

153. Björn

2011-11-12 21:19

Att "inte vilja lägga två fingrar i kors" betyder där jag växt upp att man inte är beredd att anstränga sig det minsta.

152. Björn

2011-11-12 21:19

Jo, jag känner själv till flera fårägare som vill att vi ska ha en livskraftig vargstam i Sverige. Jag känner långt ifrån alla fårägare men kan lätt dra slutsatsen att det måste finnas många som vill ha livskraftig varg i Sverige. Många betyder inte en majoritet, men att det är många är ingen konstig slutsats.

151. Intressant konflikt

2011-11-12 21:19

Du säger att vargen skulle "äta rent" om de fick utvecklas fritt. Vad grundar du det på? Egna teorier gissar jag. Skulle vargarna leva på luft då eller?

Ett rovdjur kan inte äta rent eftersom de då inte längre har mat själva vilket innebär att de kommer dö av långt innan det är slut på bytesdjur. Antalet bytesdjur återhämtar sig då och blir fler eftersom det finns en massa mat.

På detta vis regleras antalet rovdjur av tillgången på bytesdjur i betydligt högre grad än vad de påverkar mängden bytesdjur.

150. RK

2011-11-12 21:19

Natur finns inte för att göra nytta. Det finns inget nyttoperspektiv över huvud taget i de överenskommelser Sverige skrivit under gällande biologisk mångfald. Naturen anses helt enkelt ha ett egenvärde. att vi sedan drar nytta av vad naturen ger är en bonus.

Och jag kan då meddela att det finns även fårägare som tycker att naturen har ett egenvärde. Det finn till och med jägare som tycker så. Jag känner flera stycken.

När det gäller mina goda vänner som har får så tycker de helt enkelt att vargen har samma rätt som alla andra livsformer att få finnas.

Är det helt främmande för dig att låta något finnas även om det leder till att du får ändra på din livsföring?

149. #143

2011-11-12 21:19

Svårt att veta var man ska säga om ditt inlägg. Men jag vet riktigt hur du menar. Skulle det vara en hemlighet att varg är ett rovdjur som till stor del äter stora däggdjur? Nej, det ror jag inte. Självklart kommer vargen att ta ett och annat som vi människor tänkt att vi själva skulle äta upp. Men snälla du, det är helt med i beräkningen.

Alla positiva saker tar sin plats och om vi ska leva upp till det vi åtagit oss gällande en värld som slutar utarmas på biologisk mångfald så får vi inse att vi människor kommer behöva maka på oss en aning ibland. Vi breder ut oss på ett sätt som inte är hållbart och antalet arter som för alltid försvinner från Tellus är flera hundra gånger fler per år än vad som är naturligt. Vi är på väg att ödelägga livet på Jorden med samma kraft som den meteorit som slog ned för 65 miljoner år sedan och raderade ut 90% av alla arter.

Vargen är bara en art bland andra som behöver mer plats än den fått på senaste tiden. Vi måste göra fler saker, inte minst med tanke på alla de smålantbruk som blivit omöjliga att driva sedan EUinträdet. Det är lätt att komma dragandes med att vargen skulle slå ut dessa smålantbruk, men i själva verket är det det skruvade ersättningarna som gör det olönsamt att vara liten. Nu när vargen dessutom kommer tillbaks kommer det bli än tydligare eftersom det kommer betyda ändrade metoder för exempelvis djurhållning. Men vagen är det enda djur som har en mobb efter sig, en mobb som som öppet erkänner att de vill utrota varg. Det är exceptionellt och måste få ett stopp.

148. Filip

2011-11-12 21:19

Många betyder just många. Det betyder inte på något sätt att det måste vara en stor andel. Men på dig och andra här låter det som att världen är svart och vit när ni påstår att alla fårägare och alla jägare har en viss åsikt. Det är fel, för det finns många fårägare och många jägare som vill ha en livskraftig vargstam i Sverige.

Sedan böjar du prata om vetenskapliga argument. Hur menar du? Kan man bevisa vetenskapligt att man vill ha varg? Det får du nog förklara. Ur ett vetenskapligt perspektiv behövs varken du, jag, varg eller någon annan livsform.

Vetenskap är bra och viktigt, men den ger noll när det kommer till subjektiva bedömningar.

147. #141

2011-11-11 08:26

"lägga ett finger i kors": När jag var liten fick jag lära mig att detta betyder att man ljuger, var det du menade?

Han och hans fru vill att vargstammen ska reglera sig själv: Hur menar du med reglera sig själv?

Det finns många fåruppfödare som vill ha en livskraftig vargstam: Vad bygger du denna information ifrån? (obs! svara ej med hörsägen för då ser jag den ej som trovärdig)

Frågar endast för denna kunskapsbank har jag inte funnit och tar gärna emot.

146. Rickard

2011-11-10 13:05

Varför blir jag inte förvånad att du har en vän som vill att vargstammen skall reglera sig själv? Reglerar hans får sig själva också?
Den som vill att vargstammen skall reglera sig själv har ingen aning om vad han önskar. Vargantalet i Sverige kommer säkert att nå 10 000 individer innan de ätit rent. Och den dagen kommer det INTE att vara så klyftigt att säga offentligt att man tycker det var rätt att vargen fick reglera sig själv.
Du bör nog kolla upp definitionen på många också.

145. Rickard

2011-11-10 13:04

Du förlorar i trovärdighet för varje inlägg du gör...

144. #141

2011-11-10 13:04

Du tycker inte det låter mera logiskt att "dina vänner" skaffat får av en anledning? Jag menar varför skulle fårägare vilja ha varg? Kan du ge mig en anledning?

143. Sluta ljug!

2011-11-10 13:04

Myndigheterna vet om att vargangrepp på tamdjur kommer att öka med en ökad vargstam man bara underlåter att berätta det för befolkningen men rapporterna som finns talar sitt eget språk. Man inser att det inte finns pengar till bidrag till alla stängsel som behövs och löser det med att betala ut "generösa" bidrag till den som kan bevisa att den drabbats.
Tyvärr verkar kunskapen om frilevande varg vara ringa hos våra "vargexperter", man missade att vargar gillar att bita ihjäl och äta upp hundar, både sällskapshundar och jakthundar. Man berättade inte heller att vargen är så fokuserad under sin jakt att den inte hur som helst skräms av människor.
Nu ljuger man också friskt då man försäkrar att vargar inte tar hästar och nötdjur.
Vilda hästar/hästdjur ingår i vargens naturliga föda på många ställen i världen och det finns många dokumenterade fall där både tamhästar och nötboskap angripits. Ä
ven om människan inte utgör det som vargen väljer att äta först finns det gott om dokumentation från tex Ryssland, Indien och Nord Amerika som visar på att vargen inte tvekar att både döda och äta människor.
Hästar är av naturen rädda för varg och det har redan hänt i Sverige att flickor som varit ute och ridit på sina ponnies blivit jagade av varg. Vad hade hänt om någon av flickorna ramlat av ponnyn? Vad händer om ett barn som är ute med sin hund och angrips eller om ett barn börjar springa då den ser en varg på vägen till skolbussen.
Är våra barn här ute på landet inte lika mycket värda som barnen i stan? Vargens skygghet ljugs det också mycket om men vargarna verkar promenera ohämmat genom bebyggelse. Runt om i världen börjar man nu skjuta av vargarna, trots att vi svenskar har fått i tutat oss att alla andra länder lever i harmoni med sina frilevande vargar.

142. "Det finns många fåruppfödare som vill ha en livskraftig vargstam"

2011-11-10 13:03

RICKARD
Du har en mycket egendomlig relation till sanningen. Tror du verkligen det du skriver?
Det går alltid att hitta någon övervintrad hippie som har får och vill ha varg på samma plats (troligen effekterna av för många kemikalier i ungdomen).
Men att påstå att ens en liten procentuell minoritet av fårbönderna i sverige vill ha varg runt sig är ren och skör LÖGN.
Som vanligt när dina argument tryter går du över till personangrepp.
Skit du i mina motiv och börja granska dina egna motiv till att villja tvinga folk att ha varg runt sig.
Eller skulle det vara lite för smärtsamt för dig att analysera varför du vill det?
Vetenskapliga argument finns INGA.
Så det som återstår är att du och dina kompisar VILL det.
Skaffa ett liv.

141. Filip

2011-11-10 10:15

Du ska inte döma andra efter dina egna tvivelaktiga ställningstaganden. Ditt uttalande säger mer om din egoism än andras. Tragiskt med förändringsovilliga människor som du som inte är redo att lägga ett finger i kors för att rädda kvar vargen i Sverige.
Jag vet till 100% att jag skulle vara lika mycket för varg även om jag hade får. En av mina närmsta vänner har både får och ett stort hjärta som bultar för vargen. Han och hans fru vill att vargstammen ska reglera sig själv.
Det finns många fåruppfödare som vill ha en livskraftig vargstam. Men många är rädda för att prata om det eftersom risken för repressalier från varghatare i form av hot och skadegörelse.

140. "om jag haft får"

2011-11-10 08:56

Där har vi pudelns kärna RICKARD. OM du hade haft får hade du med 100% säkerhet inte haft samma syn på detta problem.
När skall du inse detta? Eller är du så egotistisk att du helt enkelt inte bryr dig om fåren, bonden och de som blir så allvarligt negativt påverkat?
Jag vet vad jag tror om dig i alla fall. Du tycker det är häftigt att reta lantisarna som är såååå dumma att de vill hindra dig få denna varma känslan inombords när du tänka på vilda vargar i sveriges skogar.
Din varma känsla inombords är sååå mycket mera värd än välbefinnandet hos lantisar och deras djur, eller hur?
Skaffa dig ett liv.

139. Ett annat alternativ 5

2011-11-10 08:56

Vargstammen hålls innanför 50-skyltarna. Inga problem med skadedjur som sork, kanin eller rådjur i trädgårdarna. Katterna som pinkar ner dina dynor på altanen kommer att försvinna spårlöst. Även inbrotten kommer minska. I gatubelysningen kan ni lugnt titta på de fina snälla ofarliga vargarna från köksfönstret. Om ni inte vill ha hunden uppäten kan jag rekommendera viltavvisande stängsel med el, i tätorten finns det till skillnad från landsbygden kontinuerlig tillgång på ström. Barnen kommer mysa i sandlådan tillsammans med vargarna som slickar deras kinder. Happy end.

138. Qwerty

2011-11-09 09:54

Man får givetvis välja själv. Att ett alternativ finn betyder inte att jag gillar det. Jag vet exakt vad jag skulle valt om jag haft får.

137. Rickard du har fel

2011-11-09 09:54

Du har delvis rätt. På plan åkermark är det billigare än 85:- att sätta upp stängsel.
Men en majoritet av fårbetet sker i naturbetesmark i avsikt att främja den biologiska mångfalden i hagmarker.
Naturen är ingen golfbana. Den är blockig, backig, stenig och ojämn och den är inte kvadratisk. Därför är eltråd och massor av brytstolpar ofta den enda lösningen. Det går åt mycket grävande, borrande och bankande för att få stolp på plats, arbete som oftast bonden får leja för.
Du glömmer även att det innebär massor av arbete. Vi talar om oavlönade månader på heltid för en normalstor fårgård.
Tillkommer röjning. Under hela sommaren. Varje sommar.

136. Krig??

2011-11-09 08:54

Nu förstår jag varför det finns krig i världen. Den regering som lyckas hålla ordning på oss svenskar som är så oense i vargfrågan, den är verkligen värd sin höga lön. De kommer säkert att begära löneökning. Saabaffären är ingenting.

135. Vad?

2011-11-08 13:40

1. Vaka personligen dag och natt i fållan. Då får du verkligen tid med dina djur och behöver antagligen inte ens ett vanligt staket.
2. Barrikadera dig med stängsel som är 100% säkra.
3. Köp nya djur i takt med att de försvinner.
4. Skaffa ett rimligt dyrt staket med bra skydd mot rovdjur (~30 kr/m) och komplettera det med boskapsvaktande hund.
5. Det finns säkert fler alternativ.

Är du sann eller?
1. Omöjligt! Även om jag nu kunde hålla mig vaken dygnet runt så skulle det bli alldeles för dyrt - vem skulle sköta allt annat på gården? Och även såsom konsument måste jag protestera! Jag vill kunna köpa ett svenskt kött från djur som håller landskapet öppet och se till att vi har en inhemsk matproduktion!!! Och jag vill ha råd med det! Och jag vill att inte bara välbärgade med fasta jobb ska ha råd med det!
2. Det finns inga 100% säkra staket.
3. Om man bortser från traumat av att ha haft en varg på besök i hagen, så är det ett alternativ.... Men då måste man få ersättning för jobbet att ta hand om de djur som överlevde attacken, sätta upp staket igen, de ofödda lammen (tackor som kastat av stress) etc utöver de som vargen eller lodjuret tog (och då måste lst betala oavsett om det är vinter eller om man hittar slaktkroppen). Varför lst ska betala så mycket? Se svar på fråga 1.
4. Är inte 100% heller. Och det är inte ens lämpligt för alla fårägare att ha boskapsvaktande hund (se utvärderingen som Grimsöforskarna gjorde - du kan säkert googla) då detvar bäst lämpat för en viss storlek av djur. Rapporten visade även på andra bekymmer såsom att vissa hundar sket i fåren, hoppade över staketet och nafsade efter förbipasserande. I något fall hade lantbrukaren blivit polisanmäld av grannarna pga oönskat beteende hos hunden, så jag förstår de som inte vill ta på sig ett sådant ansvar.
5. Det ser jag fram emot.....

134. Kolar´n

2011-11-08 13:39

Nej då, jag har inte beslutat att vi ska ha en livskraftig vargstam i Sverige. Det har Riksdag och EU bestämt.
Menar du att EU och Riksdagen har ändrat sig? Det tror jag inte kommer ske, under överskådlig tid. Tror du? Tror du vi kommer lämna EU också?

133. Fel rakt igenom

2011-11-08 13:39

Hela artikeln bygger på felaktiva uträkningar. Rovdjursstängsel kostar mindre än en tredjedel av vad som anges.

132. Förståligt

2011-11-08 11:25

Ja nu förstår jag varför vi inte kan ha en en trygg åldringsvård och en bra skola, pengarna kan ju inte räcka till allt.

131. Rickard

2011-11-08 11:24

"Vi kommer att ha varg i Sverige framöver"...nu låter det igen som om att det har DU bestämt. Om du inte missat det så har rovdjurspolitiken i Sverige totalt spårat ur, och hur det blir i framtiden vet nog varken du eller någon annan säkert. Men med din inställning så kan vi ju ha både dvärgbandmask, rabies, vägglöss, kackerlackor i Sverige och bara "gilla läget". Är du med på det också? Men frågan är om du, som pratar om "ansvarsfullt", i nr 130, kommer att stå i kö för att få ta din del av konsekvenserna, som folk på landsbygden idag gör.

130. Förtvivlad fårbonde

2011-11-08 09:20

Varför har du stängsel över huvud taget om det bara är får du gillar? Eller är du specialintresserad av staket också?

Att skydda sina djur är givetvis en del av att ha djur. Du har då ett antal val att göra om du vill ha får eftersom verkligheten ser ut som den gör.

1. Vaka personligen dag och natt i fållan. Då får du verkligen tid med dina djur och behöver antagligen inte ens ett vanligt staket.
2. Barrikadera dig med stängsel som är 100% säkra.
3. Köp nya djur i takt med att de försvinner.
4. Skaffa ett rimligt dyrt staket med bra skydd mot rovdjur (~30 kr/m) och komplettera det med boskapsvaktande hund.
5. Det finns säkert fler alternativ.

I min värld är valet enkelt. För vargen kommer finnas här vare sig du vill eller ej. Att då drömma sig bort och istället för att göra vag man kan för att anpassa sig är inte ansvarsfullt.

129. #127

2011-11-08 08:44

Vargen kommer aldrig accepteras på landsbygden av befolkningen och djuren så problemen kommer att upphöra.

128. Varg och vakthund

2011-11-08 08:43

Jag fattar inte varför det finns de som envisas med att vilja ha vilda hundar (vargar) i glesbygden och sedan tycker att vi som bor där borde skaffa oss vakthundar (boskapsvaktare) för våra djur. Alltför många människor har idag stora hundar som de inte kan hantera, de dräller om kring och skadar både mindre hundar, katter och får, terroriserar hästar och biter ihjäl höns. Varför ska jag påtvingas att ta ansvar för en hund, då jag saknar intresse för hundar? Däremot älskar jag mina svenska lantras-får, men vet att inget stängsel kommer hålla ute en flock hungriga vargar.

127. Roger Engstrand

2011-11-07 08:00

Jag har tröttnat på att försöka föklara för dig varför hundarna fungerar. Givetvis vet du bättre än fåruppfödare i exakt samma situation som oss i andra länder där det funkar utmärkt! Nej, alla hundar blir inte en succéhistoria och det finns dom som blivit dödade av varg, men det går inte att bortse från att dom är ett fungerade verktyg...oavsett vad du VILL tycka och tro!

Du är inte bättre än dom som sitter och säger att vi SKA ha fler vargar, vi SKA si och vi SKA så. Detta utan fakta som stöder kraven. Hur funkar den sorterns argument? Inte alls! Kom istället med ren fakta så att vi kan diskutera potentiella lösningar.

Och snacka om att missa målet...vargproblemet kommer att kvarstå i Sverige oavsett om du får din ersättning på 85kr/m. Inga stängsel i världen lär kunna hålla vargarna ute om vargproblemet eskalerar vidare!

Väntar med spänning på dina argument varför boskapsvaktande hundar inte fungerar. Om dom är lika matematisk uträknade som dina stängselkostnader lär det bli minst sagt underhållande läsning!

126. Du Roger Engstand!

2011-11-07 07:59

Hur gick med att få in dina beräkningar på ”vargfakta”? Nu verkar dom t o m ha tagit bort artikeln om utvecklingen i fårbranschen, efter att någon hade påpekat vissa felaktigheter i deras analys.
Kanske dom ändå har målet att komma med vissa fakta – och har bedömt att dina beräkningar inte passar in där – eller?

125. Fårägare

2011-11-07 07:59

Om fåruppfödning skall jag inte inleda en diskussion om med dig, det kan du så mycket bättre.
Ang. vargen trodde man naivt nog länge, att rasen Höglandskon skulle klara sig bra mot rovdjuret vilket visade sig vara felaktigt.
Det handlar helt enkelt om motivation när det gäller varg. Har du bättre och ett ovanligt skydd för dina får kan nog ett rovdjur helt enkelt välja din granne som kanske inte har detta. Men en flock vargar som är tillräckligt motiverad tar sig in i din ladugård efter att dom bitit ihjäl hunden. Jag hoppas för alla som har djur av något slag att man decimerar vargstammen kraftigt så småningom. Att hägna in Sverige och skaffa tusentals enormt stora vakthundar verkar inte vara tilltalande.

124. Roger Engstrand Bettna

2011-11-07 07:59

Om det nu går att minska de problem som uppstår av varg gällande skada på egendom så framstår det som väldigt konstigt att någon skulle kunna vara emot det. Vi kommer liksom ha varg i Sverige framöver, så varför inte lära oss att leva med det?
Att du sedan vill ha betalt för mer än du egentligen förtjänar gör ditt inlägg ännu märkligare.

123. Du missar målet "fåruppfödare"!

2011-11-06 20:40

Det är upp till dig om du vill gå den långa omvägen att vakta dina får med hund. Men försök inte att marknadsföra det som en universell lösning på vargproblemet. Hur ser dina egna fållor ut? Har du bara en där hunden kan vara? Har du lammen inomhus? Var har du baggarna?
Problemen som uppstår för fårägarna är bl.a. en ekonomisk förlust och en förlust av tid. Även OM vaktande hundar ibland fungerar så är det ett väldigt slöseri med tid för att köpa, träna, utfodra, ta hand om vid sjukdom, avliva m.m. Dessutom är detta som du nu drar igång en diskussion som vargkramarna älskar: Att vi som vill skydda våra får sinsemellan blir osams om stängselkostnader, vallhundar, vallgrisa, vall-lamor osv. Enas om huvudlinjen i stället:
Vi ska ha 85kr/meter stängsel och alla stängsel ska räknas in. Även mellanliggande hagar och fägator. Sedan ska vi ha 18 kr/meter/år för det dryga och tidskrävande jobbet att rensa under understa tråden. Om någon därutöver vill ha en hund innanför stängslet så är det väl ok. Men bland inte in alla andra i detta! Det finns f.ö. goda indikationer på att hund faktiskt inte fungerar. Återkommer eventuellt till det senare.

122. På återseende "Kalle"....

2011-11-06 20:39

GIVETVIS kan inte mina 20+ år (13 som fåruppfödare) i ett område med extremt rovdjurstryck av blandad kompott jämföras med dina "trovärdiga vänners" berättelser så jag förstår att du vill lägga ner meningsutbytet.

Vi har nog samma mål i sikte, men totalt olika vägar dit så jag håller med dig där: "lycka till" till oss båda!

121. Kommentar till "Jan Bratt"

2011-11-06 20:39

Så det handlar om att vara alla i vargfrågan till lags? Problemet har eskalerat till en nivå som inte kommer att tillfredsställa någon "sida".

Jaktförordningens §28 där vi får döda varg "om det finns skälig anledning att befara ett angrepp" lär inte göra vargvännerna glada.

Lika lite lär Lagen om tillsyn över hundar och katter §14 där lösgående hundar får "dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren" (om den anträffas lös på ett område där lantbruksdjur finns och det inte går att infånga den) göra hundvännerna glada.

Men det handlar inte om det. Det handlar om min rätt (och skyldighet) att skydda/försvara mina livdjur från attack.

Om det inte gör alla glada så MÅSTE den här krissituationen i Sverige lösas! Just nu sitter många och "tjafsar och gnäller" men inga konkreta lösningar erbjuds. Kanske är dags att lägga energin där i stället?

Ps. Vill än en gång upprepa att boskapsvaktande hundar används för att UNDVIKA konflikt och jag har under mina år som fåruppfödare aldrig sett rovdjur INNE i hagen/fållan.

120. Svar till "Rickard", "Frågvis" och "Cicki"

2011-11-05 16:52

"Rickard", om inte redaktionen hör av sig till mig så skickar jag ett mail till dom.

"Cicki", jag är en "hon". =)

"Frågvis", jag försöker svara dina frågor så gott jag kan ,men det är svårt att få med allt här och det kanske är bäst att du kontaktar redaktionen för min kontakt info. också?

1. Stängsel funkar till en grad och hunden fungerar som en extra försäkring. Man ska hålla i minnet att om dom en gång tagit sig in är det nästan omöjligt att förebygga nästa attack.

2. Fårnät som är 100 cm högt, elband 20cm över det. Nertill har vi eltråd på lång isolator utanför nätet ca 25cm över backen.

3. Vi har använt en traktor/lastare för att trycka ner stolp och även för att sträcka nätet. På steniga områden är det spett och mycket muskler som gällt! Om det är mycket kuperat så sitter stolpen ganska tätt.

4. Nej, men det finns bidrag att söka hos Länsstyrelsen.

5. Hundens instinkt säger att han inte ska lämna besättningen och dom respekterar el precis som alla andra.

6. Man "tränar" inte dom här hundarna i ordets bemärkelse, man förstärker deras egenskaper och instinkter. Visst hjälper det med lite hundvana när man måste tillrättavisa oönskat beteende, men dom beprövade raserna är INTE svåra att ha att göra med.

7. Har prövat en lama men han fungerade enbart tillsammans med hundarna. När rovdjuret kommer för nära har laman en tendens att fly och det tar inte lång tid för rovdjuret att inse detta. Detta är min erfarenhet.

8. Våra får bor i utefållor med tillgång till lada på vintern och går på bete på sommaren. På sommaren går hundarna med fåren på betet och på vintern i angränsande område med tillgång till fållorna.

9. 2-3 hundar klarar av att jaga bort både varg och björn. Jag lägger in två videoclip lite senare så får du se. Har sett närkamp med prärievarg och det var inte vargarna som vann, kan jag säga! Min åsikt är att chansen att vargen/vargarna kommer förbi staketet och tar utmaningen är liten.

Hoppas det hjälpte!

119. Man undrar..

2011-11-05 16:51

Frågvis ställer en del frågor som även jag tycker är intressanta.
Vad händer om vargen kommer in till hundarna och blir dödad. En dödad varg kanske vargvännerna kan smälta men blir det fler lär vi få se på reaktioner som typ M.K,s uttalande senast, ang. vargar som blev skjutna vid angrepp på hundar.
Halmstrået som vargvännerna greppat, boskapsvaktande hundar kan lätt bli rakt det motsatta.

118. Ok, fårägaren

2011-11-05 16:51

då är vi överens, i sak. Vargar och fårskötsel går inte ihop. Men att man naturligtvis har ansvar för att hålla fåren i hagen. Eftersom staten gynnar en ohämmad tillväxt av vargstammen, just nu, så är man också skyldig till skadorna vargen orsakar, eller hur?
Jag utgår från att du hade din fårfarm i Klippiga Bergen och då förstår jag att du haft ett mycket stort rovdjurstryck, för på prärien vimlar det inte direkt av varg, om jag förstått saken rätt. Men oavsett så hänger jag med på dina tankar, och tycker det är bra om det fungerat.
Skäller alltså hundarna morgon och kväll för att varna, var det så?
I så fall, tror jag kanske om möjligt ännu mindre på din lösning.
De flesta vargtagna hundarna blir just tagna för att vargarna dras till skallet. Så risken är att du drar till dig varg istället för tvärtom. Vargar är inte ett dugg rädda för hundskall. Tvärtom vill de bli av med en ev.konkurrent i reviret.
När det gäller fakta om Ryssland, vill jag gärna ha tolkningsföreträde, efter alla år och kontakter där. Ryssland är ofattbart stort, öster om Ural är det verkligen bara vildmark, utanför de stora städerna. Vargkoncentrationerna uppstår när viltet är slut i skogarna och flockarna dras till tamdjuren. Lyckas människorna freda sina djur ett antal år dör många vargar svältdöden, och det blir ett antal lugna år för befolkningen. Viltet hämtar sig i någon mån, men till slut växer vargstammen på igen och samma sak händer en gång till. Jag har trovärdiga vänner som berättat att det ibland funnits 15-20 vargar i flockarna och de gör historien kort med allt levande de möter. I Ryssland omkommer varje år ett antal människor till vargflockarna. Hur många är det väldigt svårt att få kontroll på, informationskanalerna är inte som de är i väst. Jag var iaf en gång i en liten by, där en äldre man blivit dödad av en vargflock i utkanten av byn dagen innan, man visade platsen och blodet i snön. Dessa historier hör man i nästan varje by man kommer till i Ryssland. En del är säkert överdrivna men många är sanna. I väst väljer man att vända all fakta från Ryssland ryggen, därför att den bilden passar inte in i den ekosofiska haussen som just nu är det som gäller i media och politik.
Jag önskar både mig och dig lycka till med vår fortsatta fårhållning, och hoppas att det här rovdjursvansinnet som pågår till slut får en ände.
Därmed tackar jag för meningsutbytet, vi kanske hörs i en annan tråd.

117. Släpper detta men

2011-11-05 10:07

jag känner att jag vill ändå avsluta min del i denna tråd med att visa mitt tycke till stängsel kontra fårhage i detta fall.

Jag har inga får, just två jakthundar. Jag har endast intresse för kunskap, det är allt (just som bakgrund till mitt "fårvetande").
Jag anser att ansvaret hos en fåruppfödare är att fåren mår bra och att de är i någon form av stängsel så att de inte rymmer sin väg. När det gäller yttre skydd så anser jag att detta inte är upp till boskapsskötarens ansvar att skydda sig mot.
Ingen kommer att få mig att acceptera att "det får du skylla dig själv att du inte stängslade tillräckligt" när berörd boskapsskötare blir angripen på yttre sätt. Jag skulle kunna ta exempel i liknelser som en självklarhet men det avstår jag att göra.
När det gäller vargen i Sverige så ser jag ingen framtid. Jag värnar mer för ett öppet landskap. /Tack

116. Nr: 91

2011-11-05 10:06

Äntligen någon som talar om eget ansvar!
Den dag jag skaffar djur, går det tid till att skydda dem från alla faror.
Han är t.o.m nöjd med stängselersättningen. Fantastisk människa, men så bor han i Västmanland också. Funderar faktiskt på att skaffa några får!! Bruna och svarta som djävulen själv!!!

115. frågor till En fåruppfödare i Västmanland

2011-11-05 10:06

Jag har lite av frågor till dig, hoppas du vill svara.
1. Vad anser du om att enbart skydda får med eltrådar utan hund? 2. Du har fårnät plus el vad jag förstått, vill du vara snäll och berätta om hur du stängslat, höjd på nät, el på insida/utsida etc.
3. Har du behövt använda grävmaskin eller annan markberedning?
4. Har du fått bidrag till din hundinvestering?
5. Kan man ha hunden innanför eltrådar eller rymmer den?
6. Kan fårägare utan någon som helst erfarenhet av hundar klara av att lära upp en hund?
7. Vad tror du om lamor som boskapsvaktare?
8. Är dina får ute året runt?
9. Om vargar kommer in i din hägn vad tror du händer med hunden/hundarna, vad händer med vargarna?

114. Fakta till Kalle...

2011-11-05 10:05

Till skillnad från dig så söker jag information om det jag inte vet tillräckligt om och har gjort just det efter ditt senaste inlägg.

Följande är fakta:

Ryssland är 17,075,200km2 och har 45,000 vargar.

Kanada är 9,984,670km2 och har 60,000 vargar.

Provinsen där jag bodde i över 20 år, Alberta är 661,848km2 och har nästan 4,000 vargar.
Lägg gärna till de 0,6 prärievargar (Coyotes) per kvadratkilometer i Alberta!

Så tala inte om för mig hur det fungerar med rovdjurstryck, tack!!!

(Nu kan vi givetvis nöta på med individ per område, antal invånare etc. etc....men det jag försöker framhålla är att det viktigaste i den här "konflikten" är att båda sidor måste hålla sig till fakta!)

113. Kalle

2011-11-05 10:05

Jag har ALDRIG sagt att jag är för att "vargstammen skenar iväg", tvärtom är jag totalt EMOT varg i Sverige!

Efter mina år utomlands så inser jag vidden av den katastrof som är på väg. Vi är på steg 5 av 7 enligt rapporten av Doctor Valerius Geist, University of Calgary, Alberta, när det gäller människoattack av varg. Jag vet att 175 personer dött från vargattacker i världen sedan 2003.

Det betyder inte att jag tänker låta vargen ta mina får för att bevisa att jag har rätt, tvärtom, jag gör mitt yttersta för att skydda dom för det är min förbannade skyldighet!!!

112. RK

2011-11-05 10:04

Din kommentar är något "luddig" och jag förstår inte riktigt vad du tycker att problemet med hundarna är?!

Det funkar både i andra länder OCH i Sverige uppenbarligen och det är min gård bevis på med 13 år i Kanada och 2 1/2 i Sverige.

"Annat" är vilt, men i Sveriges fall just nu hundar och snart hästar och annat smått och gott...slutligen barn. Dit är vi obevekligen på väg.

Förstår inte vad du tycker är egoistiskt?! Jag har en skyldighet att skydda mina djur och inte grannens.

Att inte göra det enbart för att bevisa att man har rätt och visa sin politiska åsikt...snacka om egoistisk skadeglädje!!!

111. RK

2011-11-05 10:03

Nu verkar det ju fungera lika bra i Sverige som på annat håll. Det har kanske att göra med att det finns gott om annat att äta för vargen i Sverige. Ingen stans i Nordamerika har man exempelvis så gott om älg som i Sverige. Det är en extrem skillnad på deras tätheter! Så om det mot förmodan skulle visa sig inte fungera här är brist på alternativ inte anledningen.

Jag tycker det låter utmärkt och det stämmer bra med andra försök jag hört talas om. Det är bara att invänta att alla försöka utvärderats så kommer ett regelverk slås fast och därmed kommer ingen dispens längre behövas.

"En fåruppfödare i Västmanland": Jag har kontaktat redaktionen och bett dem lämna mina kontaktuppgifter men inte hört något. Det skulle vara väldigt spännande att få se hur du löst det hela.

110. #108

2011-11-04 15:58

Småler lite när du påstår att det funkar utmärkt i andra länder :) Du hänvisar i de fall där vargen känner sig avvisad till "annat". Vad är det? Tycker nog att det bör finnas ett generellt ansvar mot djur. Som i ditt fall bara se till en inavlad varg och strunta i "annat" är en enkelspårig väg om något. Enbart egoistisk skadeglädje.

109. Oj oj oj !

2011-11-04 15:57

Ja, ja, det fungerar tydligen i Kanada :-)
Men jag lovar dig, vänta några år. Så ska du få se.

Jag har arbetat för Black Earth Farming i Ryssland, jag har stött på hundratals om inte tusentals människor som har ett H-E med vargar. Man har försökt med allt, hundar, jätte staket mm. Men inget funkar. Man har tom haft som förr i tiden haft beväpnade herdar som vaktat dygnet runt. När vargflockarna blir pressade av hunger så spelar inga hundar eller beväpnade vakter i världen någon roll. Inga djur lägger sig ner och dör frivilligt av svält.

Då ska du veta att man verkligen gör allt för att decimera vargstammen, men inget tycks hjälpa. I vissa områden är det militären som har ansvaret för bekämpningen. Man använder gift, helikoptrar mm.
Detta är exakt samma vargar vi nu med alla medel vill ha i obegränsade mängder i Sverige.
Är det ditt ansvar? Är det mitt?

Svensk media har inget intresse av att rapportera nackdelarna världen över med varg. Därför får naiva svenskar inget veta. De lever i tron att om naturen sköter sig sjäv så blir allt bra....och det blir det. Men utan etisk djurhållning. Får, getter, kor och grisar får hållas inomhus. Året runt. Hagar och ängsmarker planteras igen, skogsbolagen blir glada. Men är det så vi vill ha det?
Ibland önskar jag att våra förfäder kunde resa sig ur sina gravar och förklara, hur de hade det när det var som det är i Ryssland, just i denna stund. Men historien skrattar man åt på kramarsidan, men skrattet lär hamna på tvären i halsen om några år, var så säker!

Skyddsjakt är nog bra, men blir verkningslöst när antalet vargar stiger. Det finns inga avikande individer av varg, alla måste äta, äta till minsta möjliga energiåtgång. Det är där fåren och dina hundar kommer in. För fyra fem vargar är din hund en mumsbit. Detta är verkligheten jag sett med egna ögon i vår del av världen. I ett land verkligen plågas av varg.
Välj själv om du ska lyssna på varningar eller köra ditt eget race.

Tiden talar om vad som skulle ha gjorts. Men att låta vargstammen skena iväg som den nu gör är mycket, mycket farligt, för vår djurhållning, sanna mina ord!

108. Men snälla "Kalle"....

2011-11-04 11:16

Min erfarenhet är från prärien i Kanada där jag fött upp får i 13 år bland, prärievarg, varg, björn, lodjur och ett och annat förirrat bergslejon!
Där kan jag garantera att man inte kan ha livdjur om man inte har hundar!

Har du varit i Västmanland? Inte lätt att slå stolp i denna kuperade och steniga terräng, kan jag lova!

Boskapsvaktande hundar fungerar alldeles utmärkt i Nordamerika där djurhållningen är väldigt lika vår egen i Sverige. Dom går inte med en herde utan bor med fåren som tillbringar vintern i vinterfållor och sommaren på bete.

Eftersom du inte förstår hur boskapsvaktande hundar fungerar utan tror att dom agerar som kamphundar så ska jag försöka förklara det här för dig: hundarna (tillsammans med rovdjursstängsel) fungerar i förebyggande syfte! Närvaron av hundarna gör det inte ett lika "attraktivt" byte för rovdjuren. Det blir helt enkelt lättare att leta efter något annat.

Jag vill inte heller ha fler vargar i Sverige och är för skyddsjakt, men jag tycker fortfarande att det är djurägarens ansvar att skydda sina djur. Oavsett vilket rovdjur som hotar.

Så sanningen är att du har INGEN aning om vad du pratar om och agerar precis som "vargkramarna". Allt är inte svart eller vitt och utan kunskap och fakta riskerar man att låta som en urbota idiot när man då öppnar munnen!

107. Fåruppfödaren ?

2011-11-04 09:47

Du har inte förlorat ett enda lamm på 13 år, min fråga blir gjorde du det innan? Du tror inte det beror på att det iaf för bara några år sedan fanns inga eller mycket få vargar i ditt län?
Du tycker inte vi ska vänta, låt oss säga 13 år till innan vi drar slutsatser :-)?

Att vara naiv är helt ok, att tro på vad man gör är kanon. Men att påstå att den lösning man själv har kommit fram till är räddningen för världen blir något övermaga.
Bor man i västmanland har man ingen aning om hur det är att stängsla i berg och kullar i Småland, Bohuslän eller Värmland t.ex.

Boskapsvaktande hundar, ja, det vet jag att det funkar jättebra i Pyreenerna, Alperna, och i Transsylvanien, helt säkert, vargarna där är stora som Schäferhundar, har då också hunden stöd av sin herde, så är allt frid och fröjd.

Jag har tillbringat mycket, och då menar jag mycket tid hos vår stora östra granne, Ryssland, och jag kan övertyga dig om att det med de ryska vargarna (våra)är en helt annan sak. Ska du vakta fåren med hundar, får du nog skaffa dig en hel flock. En enda hund, hur aggresiv och stor den än må vara är noll för låt oss säga två eller fler vargar, den har inte skuggan av en chans. DET är sanningen om boskapsvaktande hundar i vår del av världen.

Boskapsvaktande hundar är ett halmstrå man från den vargkramande delen av vår befolkning för fram som någon form av lösning. Tyvärr, är den inte det. Med 5000 vargar försvinner fåren från våra hagar, och därmed också de boskapsvaktande hundarna.

106. Svar till "Frågvis"

2011-11-03 17:23

Jag säger inte att boskapsvaktande hundar fungerar i alla betessituationer men tror på att djurhållningen måste anpassas till omständigheterna, speciellt nu med det vargproblemet vi har.
Jag har två boskapsvaktare: en vuxen och en valp (5 mån.) som den vuxna hunden tränar just nu.
Varje hund har sin flyttbara koja som vi flyttar med hunden när han byter bete. Hans mat finns där och skydd för väder och vind om det behövs. (Ska tilläggas att han ALDRIG ligger där utan alltid mitt i besättningen!)
Tanken med två hundar är att dom vaktar området "tillsammans" men inte nödvändigtvis i samma hage. Dom "kommunicerar" och deras närvaro och djupa skall fungerar som en varning till rovdjuren i närheten.
Det är som en "här är jag"-varning som sker vid skymning och soluppgång. Är det sedan något som oroar dom under resten av dygnet så varnar dom. Allt sker på instinkt. Hunden kostar cirka 10,000kr och sen är det foder, kastrering etc. som kostar.
Svårt att sammanfatta hur det dom fungerar men jag kan intyga att dom är värda sin vikt i guld!

105. Svar till # 97, Kerstin Fredin

2011-11-03 17:23

Jag har aldrig påstått att det behövs 100 ha till 30 tackor. Det är du som räknat fel och därmed dragit fel slutsats. Att dra fel slutsats av tillgängliga fakta är ju något som är synonymt med rovdjursfundamentalisterna, så jag är inte förvånad.

104. Svar till "Frågvis"

2011-11-03 17:23

Jag säger inte att boskapsvaktande hundar fungerar i alla betessituationer men tror på att djurhållningen måste anpassas till omständigheterna, speciellt nu med det vargproblemet vi har.
Jag har två boskapsvaktare: en vuxen och en valp (5 mån.) som den vuxna hunden tränar just nu.
Varje hund har sin flyttbara koja som vi flyttar med hunden när han byter bete. Hans mat finns där och skydd för väder och vind om det behövs. (Ska tilläggas att han ALDRIG ligger där utan alltid mitt i besättningen!)
Tanken med två hundar är att dom vaktar området "tillsammans" men inte nödvändigtvis i samma hage. Dom "kommunicerar" och deras närvaro och djupa skall fungerar som en varning till rovdjuren i närheten.
Det är som en "här är jag"-varning som sker vid skymning och soluppgång. Är det sedan något som oroar dom under resten av dygnet så varnar dom. Allt sker på instinkt. Hunden kostar cirka 10,000kr och sen är det foder, kastrering etc. som kostar.
Svårt att sammanfatta hur det dom fungerar men jag kan intyga att dom är värda sin vikt i guld!

103. Svar till Pling Plong

2011-11-03 17:22

Roger Engström har redan gett mig sin kommentar på Fåravelsförbundets hemsida där han sa att boskapsvaktande hundar är en "opraktisk och oetiskt" lösning och jag skulle "Sluta upp med tokerierna!". Jag har 13 års erfarenhet med boskapsvaktare och aldrig förlorat ett lamm men det ville han inte diskutera?!
För övrigt så går hans och min verklighetsuppfattning isär ganska grovt (speciellt när det gäller matematik) eftersom hans rovdjursstängsel kostar 85kr/m mot mina 27kr/m.
Jag nämnde också att jag tycker att det är mitt ansvar att gå med röjsågen för att effektivt kunna skydda mina djur och DET får man ju inte säga!
Så jag är också intresserad av vad han har att säga...
Till Richard: du är absolut välkommen på studiebesök.
Kontakta Jakt & Jägare för kontaktinfo.

102. svar 91

2011-11-03 15:33

Skönt att det finns lösningar för en del i alla fall. Då passar nog Västmanland bra att förvalta varg i. Jag är själv från Västmanland men bor i södra Småland,och vet att kuperat kan betyda olika saker, gör gärna ett besök hos mig också och berätta om det är möjligt att stängsla på samma vis. Har stengärdsgårdar, naturbeten, skogsbeten och betar av hos grannar samt växelbetar med hästar, har dessutom betesrestriktioner på mina marker, inget tilläggsfoder eller betesgång före juli på vissa delar. Får inte heller några stängselbidrag, men skulle mest av allt behöva en grävmaskin eftersom det är ordentlig stenigt här både uppe och under mark. Vad kostar din boskapsvaktare i införskaffande och i underhåll? Och hur fungerar det med flyttning runt till olika hagar, hunden ska väl ha en koja?

101. Markåtgång?

2011-11-03 12:59

Min pappa sa att ett hektar räckte till 5 tackor + lamm. Sen behövs det lika mycket på efterväxten. När det gått 3 veckor så har det ordinarie betet återhämtat sig. Sen beror det ju på hur mycket konstgödsel man använder. Ju mer gödsel desto kraftigare bete. Vill man inte använda konstgödsel får man skaffa flytgödsel från någon mjölkbonde. Man kanske har själv, men det är sällan att någon som har 200 tackor även har ett hundratal kor. Använder man sig av enbart naturbete behövs det ofantligt många mer hektar. Allt beror ju på vilken inriktning man har med sin djurhållning. Mycket kött eller öppna landskap. Jag verkar i Värmland och är bonde i ett litet format, så jag fattar väl inte hur ´´effektivt'' ett storjordbruk kan vara.

100. Svar till "En fårägare i Västmanland"

2011-11-03 12:58

Låter som en bra och logisk lösning! Bra jobbat! det skulle vara väldig givande att göra ett studiebesök hos dig. Är det möjligt?

99. Svar till 95

2011-11-03 09:31

Ang. "övrigt": det finns många råd men som djuruppfödare vet man vad markerna kan hantera och det är väl därför det kallas "rekommendationer". (Det ska nämnas att de flesta rekommendationer gäller tacka + 2 lamm.) Vi lammar 3 gånger/år och roterar grupperna på betet så det räcker alldeles ypperligt!
Som sagt tidigare: är positivt inställd till studiebesök. Jakt & Jägare har min kontakt info.

98. Eva

2011-11-03 09:30

Vargen är Sveriges nya religion. med massor av varg kommer all övrig naturvård inte behövas. Luta dig tillbaka och se hur våra betesmarker växer igen. I nya matlandet Sverige importera vi allt kött eller blir veganer. Haleluja!

97. Pling Plong

2011-11-03 09:30

....och när man beräknar behov av bete för får, så inkluderar man 2 lamm per tacka ;-)

Skulle f ö vara intressant med en kommentar från Roger Engstrand. Han hävdar ju att de behövs 100 ha/30 tackor, och här ser det ut som om en fårägare med 200+ får, klarar sig med dryga 1/3 av den arealen.

Någon som sett några kommentarer kring detta från "vargfakta" f ö? Dom säger sig ju vilja föra fram fakta i rovdjursdebatten. Här har dom verkligen något att bita i.

96. Stängsel

2011-11-02 16:45

Ett sätt att stängsla är att hägna in hela egendomen och bara ha bekväma staket innanför. Egendomarna kommer därmed att likna ointagliga fort. Alla djuruppfödare vet ju att man hägnar in lite provisoriskt för att dra nytta av efterväxten.De fasta betena blir ju lite sämre i augusti. Detta gäller särskilt de stora uppfödarna. Vi små har ju fåren för det öppna landskapets skull. Dvs stora betesytor men inte så produktiv mark. Sen är det ju bra om man bara har två trådar uppe under vinterhalvåret, eftersom älg och rådjur har mycket lättare för att fastna och svälta ihjäl. Annars är det daglig översyn även vintertid som gäller.

95. 200 inte så stort heller

2011-11-02 16:21

Det finns 5767 st Baggar och Tackor i Västmanland. 129 st företag som uppföder får i Västmanland. Detta ger i snitt ca 45 st Baggar och tackor/uppfödare. Sedan hur många Baggar kontra tackor det finns av vardera, redovisas ej.(Fakta: Jordbruksverket 2011) När man då har 200+ st tackor så är man i mina ögon sett en "storfårbonde" och om man sedan även inkluderar Baggar och även Lamm...

Aja, det är bara att lyfta på hatten för denne fåruppfödare som lyckats hålla vargen utanför sin inhängnad. Studiebesök skulle helt klart vara av intresse för många som vill lära sig mer om hur man skyddar sig exempelvis mot vargen.

Övrigt: 2500 meter stängsel räcker till (om inhängnaden är kvadratisk och platt) 36 Ha. En rekommendation som finns för vallbete är 7 st tackor/hektar. Räknar jag vidare på detta med 200+ tackor samt inkluderar baggar och lamm så.. Aja De vet nog va de gör.

94. Tackar, 93

2011-11-02 13:20

Jag kommer gärna förbi och tittar på dina djur när jag är i trakterna. Det är trevligt med människor som vågar satsa på något.

Men när det gäller småbesättningarna (jo, jag vet att 200 inte är stort det heller) blir det ofta för mycket med dessa ytterligare belastningar. Då blir alternativet att lägga ned.

Jag hoppas att tillräckligt många kämpar på och behåller djur, så att det finns livdjur till oss som inte orkar. Sedan hänger det på hur fort vi blir av med vargen om det blir röjsågen eller motorsågen som går åt för att ta fram hagarna igen. Vissa kommer aldrig att bli beten igen.

93. Svar till 92

2011-11-02 11:50

Att skydda sina djur ser jag inte som "att offra så mycket".
Jag har 200+ tackor på väldigt kuperad mark och nedvärderar ingen. Tycker bara att djurhållning måste anpassas till omständigheter och tills det här vargproblemet är löst (och annars också) så är det allas skyldighet att skydda sina djur!
Klart jag finns...kontakta Jakt & Jägare så kan dom ge dig min kontaktinfo. Du är mer än välkommen!

92. Klart det finns lösningar, 91

2011-11-02 09:59

Folk åker skidor till nordpolen och cyklar till Himalaya också, men det betyder inte att det stora flertalet är villiga att offra så mycket.
Nu kommer dina får förmodligen klara sig längre än dina grannars, precis som det larmade huset klarar sig längre från inbrott än det olarmade. Men problemet kvarstår.
Och bara för att du, om du nu finns på riktigt, tydligen har mycket får på platt mark och får täckning för dina utgifter, så behöver du inte nedvärdera alla de som gör en insats för att bevara hagar, flora och fauna med sina små besättningar.

91. En sann historia från en fåruppfödare i Västmanland....

2011-11-02 08:42

Så här kan verkligheten se ut:
Vi har stängslat 2,500 meter med rovdjursstängsel (fårnät + eltråd uppe och nere) och det kostade 27kr/m inklusive aggregat. Tycker därför att 20kr/m är generöst av Länsstyrelsen eftersom jag som djurägare har ett ansvar att stängsla in mina djur i alla fall. Tycker att det är mitt ansvar att gå med röjsågen...ingen annans! Har även boskapsvaktande hund som får gå lös med fåren enligt tillstånd av Viltskadecenter. Har fått besök av en varg, en björn, lo och åtskilliga lösspringande hundar. Inga förluster i besättningen och grannarnas hundar har inte blivit uppätna av min boskapsvaktare heller!

Om ni som skriver alla dessa kommentarer läste på lite innan och höll er till fakta så skulle ni se att det FINNS lösningar.

Från den stund man bestämmer sig för att äga (liv)djur så har man ansvaret att skydda dom. Inte bara mot varg, utan även mot lodjur, rovfåglar och lösspringande hundar.

Om nu en besättning på 30 tackor inte försvarar den kostnaden så är väl beslutet ganska enkelt...eller?!

90. Skänk en slant

2011-11-02 08:41

Kan det bli en slant över till en säng till dom stackars gamla i Stockholm, det här går inte varifrån får man alla dessa pengar?

89. kf 64

2011-11-02 08:41

Antal trädar i ett viltstängsel är 5st från 25 cm upp till 110 cm.
Ska du ha nog med "kräm" i trådarna så krävs det ett antal elaggregat då de nya lagliga aggregaten är klart begränsade i effekt.
Detta därför att få godkänt av LST då det krävs minst 4500 volt i alla trådar för att få godkänt. Tryckade stolpar kostar ca 40 kr st ca 400 st på 1500st 1600 m ´arbetskostnaderna för att sköta detta stängsel , räcker dina 30000 fortfarande
När det gäller ditt påstående om hjälp med stängsel så har inte en av de fårbönder som finns här i dalgången i norra vårmland där undertecknad finns fått eller sett till det på de sista 25 åren trots att nästa samtliga har haft besök av rovdjuren lo björn varg, så försök hålla dig till sanningen nästa gång

88. Lyssna inte på Rickard

2011-11-01 16:54

Alla tänkande människor förstår att vargen inte är utrotningshotad, de förstår att de inte tillför något positivt vare sig till människor eller i ekosystemen i naturen. Vettiga människor förstår också att dessa MP-dogmatiker inte bryr sig om äganderätt eller andra kapitalistiska påfund.
Rickard och hans gelikar har uppenbara mindervärdeskomplex och försöker skaffa sig makt över andra människor, gärna också skapa problem och kostnader för andra genom att driva en bakåtsträvande politik och kalla den för miljövänlig/hållbar och liknande. De skaffar sig makt genom att indoktrinera de som kan indoktrineras dvs stadsbor som inte har kontakt med och förstår samspelet i naturen och på landsbygden. När Rickard och co driver frågor där de bemöts av personer med klarsyn och erfarenhet av naturen så blir det hela patetiskt och pinsamt, men vissa är tydligen så dogmatiska att de inte fattar detta. De tror verkligen att de som har bättre kunskaper och erfarenheter och inte är hycklare ska kunna övervinnas. Ha ha ha.

87. Granskog är rovdjurssäkert

2011-11-01 16:16

Att bli tackad för bra betade hagar vore trevligt. Men inte, nu har rovdjursavvisande stängsel blivit en ny självklarhet att begära. Och inte hjälper de mot varg, men har du dem inte kan du se i stjärnorna efter ersättning då vargen varit framme.
Rovdjursstängsel hindrar bara folk att gå genom betena. Har man lite spänst gör man som vargen och hoppar över. Det går ju att underlätta som Eva skriver om man tar tag i tråden, men då skall fötterna vara i luften.

86. Elstängsel

2011-11-01 13:56

Är det någon här som har riktigt kläm på hur ett elstängsel fungerar? Det verkar inte så. För att få en stöt så måste exempelvis en tass vara i marken och nosen i tråden. Då smäller det riktigt bra. Men om djuret hoppar över eller emellan trådarna så känner dom ingenting. Det finns nämligen ingen jord. Detta lär sig både tamdjur och varg. Tamdjuren för att det är grönare på andra sidan, vargen för att det är gott kött innanför trådarna. Så att lägga ut 5 miljarder på ''rovdjurssäkert'' elstängsel kommer verkligen att kännas som att slänga pengarna i sjön.

85. kalle

2011-11-01 12:00

Ja detta forum som handlar om jakt. Men det pratas om väldigt mycket annat. Du är själv inne på fårskötsel vilket inte har med jakt att göra. Det stör inte mig. Men om det stör dig att andra tar upp sådant som de finner relevant får du vända dig till redaktionen.
Vidare ser jag det som min skyldighet att bemöta direkta felaktigheter som sprids. Jag är övertygad om att du och många andra här har stor erfarenhet och kunskap om naturen. Men när ni pratar om varg far ni med osanningar för att nå era egna syften. Naturligt kanske, men det gör inte att rätt blir fel.

84. Snälla

2011-11-01 11:31

Vi är många som jobbar varje dag 12-14 timmarsdagar, för att ni ska kunna komma ut på vischan och vandra ner till badplatsen på gröna ängar. Jag struntar i hur många vargar det behövs för genetisk drift. Jag lever för mina medmänniskor i första hand. Vargar kommer en bra bit ner på listan till skillnad mot er vargnissar, ni gör tvärtom.
5000 vargar i ett område från Dalarna i norr till V:a Götaland i söder skulle innebära Världens tätaste vargstam....någonsin. Med massor av fårbesättningar och människor. Att bedriva fårskötsel under sådana omständigheter blir lika med noll.
Vi skulle behöva en Ovscharka eller vad dom heter till varje får. Så lägg ner, skitsnacket.
Biologisk mångfald vet ni inte vad det är.

Vill också påminna om att det här är ett jägarforum, för jägare och av jägare. Vi vill ha kvar vår jakt, tramset som tuggas i diverse forum från vargkramarsidan utan faktarelevans eller verklighetsförankring står oss alla upp över halsen.
Jag kan inget om knyppling, alltså svamlar jag inget om det.

83. kalle

2011-11-01 10:36

Nu hänger jag inte med. Menar du att en isolerad population av varg har andra förutsättningar än alla andra arter?
Förklara gärna hur du menar att varg kan ha en evolutionär respons och undvika genetisk drift om populationen är så liten som du anser att en ska vara. Det skulle vara revolutionerande både biologiskt och matematiskt.

82. Ja, jösses.....igen

2011-11-01 08:45

Att vara korkad är helt ok, då ska man ha sympati och omvårdnad. Att vara okunnig och totalt omedveten om vad man pratar om är mycket värre. Då är man bara värd nonchalans och förbiseende.

Visioner kan vara bra för planering. Vad man tror kommer att ske kan vara bra med tanke på vilka förberedelser som krävs. Men tror man verkligen att vi ska ha 5000 vargar (fler än det någonsin funnits samtidigt i Skandinavien sedan sista istiden) i det här landet, då har man passerat alla upptänkliga gränser. Man bevisar att man är en stolle, representerar man då också ett parti eller en förening, så sänker man också den. Jag kan bara tacka för insikterna hos MP killen och SRF representanten. Den ger oss alla ett värde på nämnda organisationers verklighetsgrunder.

Alla konstiga slutsatser är kreerade med fruktansvärt mycket asfalt under fötterna och ovanligt hård armerad betong där man normalt sätter kepsen. Att ens argumentera med dem, är meningslöst. När kunskapsnviån inte ens platsar på dagis, då är det som sagt .....meningslöst.

81. Astrid

2011-11-01 08:45

Allkunnig? Nej det skulle jag inte påstå. Hyfsad koll på djur och natur låter närmre sanningen.

Helt rätt det du luska fram. Något 100% skydd får man inte, men allt tyder på att det ger ett betydande skydd. Ett skydd som kan möjliggöra fortsatt fårskötsel i vargområden.

80. Svar till Rickard den "allkunniga"

2011-10-31 18:51

Du skriver som du har förstånd till,läs på lite innan du uttalar dig. Här kommer ett citat ur en intressant broschyr från Jordbruksverket:
"Man bör vara medveten om att rovdjur ändå kan ta får eller andra tamdjur även om en boskapsvaktande hund är närvarande. Om det händer
ska man först av allt undersöka om hunden var involverad i angreppet
på tamdjuret. Uteslut inte hunden som skadegörare förrän det kan bevisas att det inte är den" citat från http://www.boskapsvaktandehundar.se/bildarkiv/image/Publikationer/AttSkyddaTamdjur.pdf

79. kalle

2011-10-31 16:11

Du har nog missuppfattat vad jag står för och inte (och kanske även andra). Jag står för att vi ska följa internationella avtal vi slutit gällande naturen och se till att ha livskraftiga stammar av de arter som lever naturligt i respektive land. Det betyder att isolerade populationer, oavsett art, ska tillåtas växa till en storlek av minst 5000 individer för att undvika genetisk drift.
Du påstår att vi inte kan ha fåruppfödning med så mycket varg i Sverige. Jag håller inte med dig men är fullt medveten om att det krävs att man anpassar metoderna till de förhållanden som råder.
Denna anpassning tror jag kommer betyda betydligt fler boskapshundar än vi hittills sett i Sverige.

78. Astrid

2011-10-31 12:37

Och du, det är perfekt med boskapshundar om du inte kan sätta upp rovdjursstängsel. För de följer flocken och behöver inte stängslas in.

77. Astrid

2011-10-31 12:36

Oroa dig inte. Det finns boskapshundar som inte attackerar människor. Se på de olika typerna av Pyreneer exempelvis. De stannar i flöcken och skadar inte ens vargen i de flesta fall.
Vargen kommer att finnas i större antal än idag i Sverige under överskådlig tid. Så vi kommer att se fler boskapshundar som vaktar framför allt får av den enkla anledningen att människor vill ha fårkött.

76. Stengärdsgårdar

2011-10-31 10:25

Mina marker består av oregelbundet formade naturbeten omgärdade med stengärdsgårdar oftast på tre sidor. Betena angränsar inte till varandra utan det kan vara en väg, bäck/dike eller en skog emellan. Även slåttervallarna där jag efterbetar är omgivna av stengärdsgårdar. Jag bor i Småland, har kuperad mark, sten ovan och under mark! Hur ska jag stängsla vid stengärdsgårdarna för att inte vargen ska hoppa in. 3m upp i luften (?) eller 2-3m in på betena, det blir inte mycket kvar av betsmarken då. Ska jag sen gå runt och slå undan all sly som kommer växa upp mellan staket och stenmur när betestrycket minskar där (ni som har stenmurar vet hur gärna allt växer upp där eftersom stenmuren i sig samlar vatten under jorden). Och herdehundar, ja i dagarna har FP släppt en motion som klassar herdehundar och kamphundar som direkt livsfarliga och därmed kräver FP licenstvång på dessa, känns väldigt rätt för alla småbrukare här nere att skaffa några herdehundar och släppa lös på betena. Laman som också föreslås i debatten är helt chanslös mot en varg, den har inte ens några hovar att sparka med. Laman är i storlek med en älgkalv och används för det mesta som skydd runt om i världen mot rävar, men inte ens där fungerar det till fullo. Rapporter visar att angreppen minskar lite men att nattintag har större effekt. Lamans effekt mot prärievargen (som är mindre än vår varg) och som jagar i flock/familj är inte speciellt bra. Några prärievargar irriterar laman medan de andra tar lammen. Såg någon som föder upp lamor norröver i Sverige och de hade herdehundar som vaktade lamorna mot varg(!).
Vi ska inte ha tillbaka den vargplåga som man med stor ansträngning befriade sig i från tidigare i mina hemtrakter. Det är helt oförenligt med varg här samtidigt som vi ska hålla landskapen öppna och skydda viktiga naturbiotoper.

75. Fårvaktare

2011-10-31 08:47

Kanske det man ska göra, skaffa några boskapsvaktande hundar. Vad får man för straff om de gulliga fårvaktarna smiter ut i skogen och dödar vargen, någon som vet? Det var nog några bärplockare som var lite slarviga med grinden, otur...Hoppas hundarna inte i förbi farten dödade bärplockarens lilla unge och tog grannens hönor och lilla cocker spanieln också.
Andra frågor är hur mycket äter dessa 40-50kgs hundar, hur mycket bajsar en sån stor hund, blä, så ska man helst ha flera. Och hur är det, finns dvärgbandmask och trikiner?
Det "bästa" av allt ingen jakthund kommer kunna passera mina marker, om en liten tax råkar förvilla sig in i hagen, smack, det gör den inte om. Snart kommer ett förslag om att fas3:arna ska bli både stängslare och fåraherdar också.

74. Men herrejösses!

2011-10-31 08:46

Vilket huvudlöst svammel, hundar som ska vakta får och getter? Menar ni verkligen allvar? Det hörs att era erfarenhet från får-gethållning är mer än begränsad. I den här diskussisionen är det nog bra om man har förankring i den verklighet saken handlar om, annars är det bara meningslöst tyckande.

Precis som "intressant konflikt" skriver så skulle t.ex. jag behöva ca: 6-8 hundar!!
Det finns bara en ekonomisk och rimligt fungerande lösning, och det är just stängsel. Tyvärr, och det menar jag verkligen, så finns det inga "rovdjurssäkra" stängsel. I synnerhet varg, men även lo och björn kommer alltid att beskatta fårflockar. Oavsett stängsel, oavsett hundar. Det enda som begränsar angreppen är ANTALET rovdjur, varg, lo och björn.
Det är SÅ enkelt ! Det finns INGA sk. problemindivider av något slag. Alla djur styrs av de instinkter som lagrats ner i DNA t, plus att de lär sig av andra flockmedlemmar.
.... och gemensamt för allt som lever är ätandet, äta till minsta möjliga energiförlust.

Att bedriva fårskötsel bland vargflockar GÅR inte, det går inte nu, det gick inte förr och kommer aldrig att gå. Skulle det så småningom bli flera tusen vargar, så kommer fårskötseln att få läggas ner. Det är SÅ enkelt.

Även om man nu värnar vargen, så måste man väl ändå inse problemen, och förstå att de ökar med antalet vargar? Vad är det som är så svårt att förstå?

Ni har att välja mina vargentusiaster, antingen har vi fårhållning med allt vad det innebär, eller så har vi vargar, med allt vad det innebär. Kombinationen är hopplös. Med de "få" vargar vi nu har så dödas får i princip varje dag.

Välj kära vargmänniskor, välj vad ni vill ha, och stå för det!!!

SRF representantens försöker hela tiden lägga fårägaren till last, och visst är det fårägaren som har ansvar för att djuren finns på insidan. Men det är ju inget större problem. Problemet finns på utsidan.

Den naiva inställning vi presenteras från förödarsidan tenderar att bli alltmer i det blå. Finns det verkligen inte en enda människa från den sidan som inser verkligheten och vet hur det fungerar? Herdehundar? Ja, herregud, det pratas mycket om kamphundars farlighet, hur tror ni det skulle bli i hagarna med potenta rovdjur i som försvarar sin flock till varje pris, mot allt som kan utgöra ett hot: andra hundar, andra människor eller barn, och naturligtvis även vargar.
Ni menar alltså att det skulle vara den optimala lösningen?
Ja, ni har en bit kvar, det är uppenbart !!!

73. Till 70

2011-10-30 17:31

Det ändrar ju inte på det faktum att det är hundägaren som åker på om deras boskapsvaktande hund biter en svampplockare. Eller en annan hund. Eller hoppar ut utanför staketet och attackerar någon. Personligen skulle jag inte vilja vara ägare till en sådan hund. Och jag skulle inte vilja utsätta vargen för den hemska död som man kan se att det är om man tittar på youtubefilmer när hundarna sliter vargarna i stycken... :-( Och har man bara en så är det väl den som blir sliten i stycken.....

72. Jag har inget emot hundar

2011-10-30 17:31

Men jag vill inte ha två stora, oberäkneliga jyckar som går med fåren och begränsar barns, svampplockares och jägares tillträde till markerna. Dessutom har jag får för att hålla öppet med betesdjur och producera ett giftfritt och stressfritt kött till människor, hundarna äter inte gräs utan behöver kött.
De flesta fårbönder delar upp sina djur i flera flockar (baggar för sig tex), vilket kräver minst 2 jyckar till även på en liten besättning. Har man inget speciellt intresse av dessa hundar, faller metoden på sin egen orimlighet.
Det finns bara en rimlig lösning som fungerar om vi skall ha öppna landskap och biologisk mångfald. Man stängslar den djurarten som ställer till besvär för övrig verksamhet, inte stängslar allt annat.

71. JSZ

2011-10-30 17:31

Men även jägare blir väl skyldiga att betala skadestånd om deras hundar skadar människor när de springer löst?
Och, jag är övertygad om att reglerna kommer att anpassas så att även boskapshundar får gå fritt. Det går ju att ha ett undantag för jakthundar...
Känns som en lösning som alla borde vara nöjda med. Varg i skogen och tamdjur i hagarna.

70. JSZ du har helt rätt….

2011-10-30 11:01

……vilket få hundägare verkar medvetna om.

Det är bara under jakt eller träning för jakt som hundar får löpa lösa i markerna, MEN det går att söka dispens från detta i vissa fall.

Dispens är något som bl a Svenska Brukshundsklubben har för att brukshundar ska kunna tränas i markerna, men även boskapsvaktande hundar måste ha dispens om de ska få gå utom ägarens omedelbara uppsikt, och det är just det dom har.

Läs gärna den länk jag skickade till Rickard, och mer om boskapsvaktande hundar går att läsa på http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=839

69. Kerstin Fredin

2011-10-30 09:48

Spännande! Det ser ju ut som att där finns en dellösning som kan ge en betydande prevention.

68. Ang boskapshundar..

2011-10-30 09:48

Kramarna ylar gärna vitt och brett om att boskapsägare ska skaffa sk boskapsvaktande hundar av diverse raser, som enligt dem fungerar bra i "alla andra länder".
Dock ska man ha klart för sig, att det ej är tillåtet att ha hund lösgående utan uppsikt, på platser där allmänheten har tillträde.
(Gäller ej jakthundar på marker där ägaren har jakträtt!)
Till sådan plats räknas beteshagar, då allmänheten har rätt att passera över stängsel och hagar.
Blir det då en incident med nämnda hund, så är hundägaren ansvarig för det som hunden gör, och kan bli skadeståndsskyldig, och hunden riskerar att avlivas.

67. Visst T-terrier!

2011-10-30 09:47

Strömmen är naturligtvis låg om trådar ligger och jordar, men om trådarna skarvas ihop, och styrkan ändå är låg - då beror det på något annat.

Det finns säkert dokumenterat på länsstyrelsen hur det var i det här fallet, och hur mätningen gjordes.

66. Kerstin #65

2011-10-29 22:57

om du minns rätt så minns du även att mätningen av strömstyrkan gjordes på av fåren nedrivna trådar...klart att den var låg då,det skall fattas en hel del innanför pannbenet för att över huvud taget notera något sådant av en som undersöker platsen som en av anledningarna till katastrofen...
att sedan hänvisa till samma "sanning" när man säger sig minnas rätt och vill visa sig kunna bättre än andra,är inte ett endaste uns bättre...

65. Tordan!

2011-10-29 22:10

Om jag uppfattat rätt, så kunde besiktningsmannen konstatera att elen var alldeles för svag i trådarna. Möjligen är det bättre med fårnät och två eltrådar, än ett 5-trådigt stängsel som det rörde sig om här.

64. Fårbonde i norra värmland!

2011-10-29 22:10

För en hage på runt 10 ha, där den totala längden av stängslet är ca 1500 meter så utgår bidraget med 30 000.

Tror du inte att det räcker både till aggregat, två trådar och det antal isolatorer som kan behövas?

När det gäller hjälp med stängsling så var det visst i Värmland som medlemmar i nuvarande Svenska Rovdjursförening satte upp stängsel redan på 80-talet.. Till en början tror jag t o m att de bidrog med materialet.

Kontakta Regionansvarig för Värmland på www.rovdjur.se, så kan säkert även du få hjälp.

63. Rickard!

2011-10-29 22:09

Sedan 2002 har Viltskadecenter (VSC) haft ett uppdrag att utvärdera användning av boskapsvaktande hundar i Sverige. I år kom en rapport om detta och där VSC rekommenderar fortsatt användning av boskapsvaktande hundar.

http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/boskapsvaktande_hundar_i_sverige.pdf

62. Vad hände i Skultuna reviret ?

2011-10-29 20:48

Rörbo Gård i Skultuna Reviret hade rovdjurs staket. Där sprang 5 vargar fram och tillbaka utanför staketet och stressade fåren att springa ut, med påföljden av att ägaren fick samla upp fåren i en radie på 500 meter utanför staketet. De som låg längst bort var ca 1 km från hagen. Skall det vara staket som är säkra så måste de se ut som staketen i Kolmården eller Orsa Björnpark. Vilken jävla cirkus denna varghysteri har blivit. Kostnadskrävande utav bara H-vete och ingen bryr sig förutom de som är drabbade.

61. #57 Mr straightpull

2011-10-29 16:32

Så du tycker att en och en halv minut är en rimlig tidsåtgång för att röja en meter gräs och småsly? Svara gärna på frågan först, sen kan du fortsätta med dina nedsättande kommentarer om min läskunniget och allmäna dumhet. Det rör mig inte i ryggen.

60. KF en okunnig ryktesspridare

2011-10-29 15:28

Att sitt och tala om att 20 kr /m räcker och blir överskottspengar är så knäppt att man funderar på personens hjärnkapacitet.
kan upplysa att det räcker inte ens till elstängselaggregaten oavsett om man har de stora 25000j eller måste över till de nya 5000j.
har efter 30 år med får ej sett till de sk. stängselhjälpen från vargälskarna.det kanske beror på att de är väldigt få här uppe i norra värmland eller??

59. Kostnader

2011-10-29 15:28

Det finns kostnader vid djuruppfödning. Att skydda sina djur från att rymma eller bli attackerade är ett par sådana kostnader.

Vi ska ha en livskraftig vargstam i Sverige. Det har Riksdag slagit fast. Riksdagen anser att en stam på cirka 5000 individer är vad som behövs för att den ska vara långsiktigt livskraftig i våra förhållanden. Den siffran kan ganska enkelt beräknas om man känner till lite om genetik. En kunskap som man för övrigt kan få genom högre studier biologi som ni på denna sida är verkar vara så starkt kritiska mot av någon anledning. Det är helt enkelt så att om populationen blir mindre än så kommer slumpen spela större roll än det naturliga urvalet vilket på sikt leder till genetisk drift och utarmning.

Om man då vill äta lammkött får man vara realist och acceptera att det har sitt pris. Ett pris som jag personligen gladerligen är redo att betala. Lever till ganska stor del av Svenskt lamm. Det är givetvis viktigt att man har regler som gör att priset på importerat kött korrigeras i motsvarande grad för att inte snedvrida konkurrensen.

En annan sak när man pratar om kostnader. En investeringskostnad har en avskrivningstid. Så den reella kostnaden för investeringen i rovdjursstängsel och drift blir antingen avskrivningen eller kapitaltjänstkostnaden plus drift beroende av hur man finansierar det hela.

För övrigt tror jag personligen på att kombinera någon typ av stängsel med vaktande hundar. Det finns många indikationer på att det kan helt eller delvis ersätta förstärkta stängsel.

Har några seriösa tester gjorts med vaktande hundar i Sverige? Har hört om några halvhjärtade försök med ensamma pyreneer. De ska tydligen inte fungera så bra om de är ensamma...

58. #55 Kerstin Fredin

2011-10-29 15:26

Du är mer sanslös än Basil i Fawlty Towers men tyvärr inte lika rolig! Ditt totala bottenmärke i uttalenden hittills "Jag kommer alltså att fortsätta kommentera uppenbara felaktigheter – oberoende av vilken sida i debatten det kommer ifrån, men kanske inte i samma omfattning som tidigare." innehåller bara en positiv och förhoppningsvis sann del nämligen den sista bisatsen. Kan du vara snäll och lova att "men kanske inte i samma omfattning som tidigare" innebär att du försvinner från denna sida och håller dig till SRFs BS-sidor fortsättningsvis. Vi kommer inte att sakna dina inlindade, falska inlägg.

JMSS (=Jägare mot SRF/SNF)

57. #47 & 48

2011-10-29 15:25

Kan du inte läsa - eller har du svårt att förstå det du läser? Stolparnas placering är viktig map den tryckriktning staketet utsätts för. Om fåren trycker på från insidan utsätts märlorna för mindre påfrestning om stolparna är på utsidan. Men det innebär också att om något vill in i hagen så sitter stolparna på fel sida. Din inlägg visar hur lite du förstår om djurhållning - go home to SRF!
Och du är varmt välkommen att röja under elstaketet med kökssax gratis så får vi se hur många meter du orkar. Maken till korkad kommentar får man leta efter! Men som vanligt så slår ekosofin effektivt ut intellektet tydligen.

56. KF

2011-10-29 15:25

blablablabla.....påstå dig kommentera felaktigheter? det är ju du som kommer med ibland rena lögner ,kanske dags att söka dig till någon annan sida där människor inte vet vad du sysslat med....

55. Anders i Vargland!

2011-10-28 16:29

Det är en av skaparna av ”vargfakta” som påstår att jag tillämpat odemokratiska metoder när jag uppmanade andra (knappa 60 personer) att trycka på ”bluff”-knappen på Facebook, och det står även att mitt syfte var att stoppa den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

Om man då läser det jag skrivit på den FB-sida man hänvisar till, så finns där svart på vitt att jag tycker vargfaktas hemsida bör läsas och ifrågasättas – alltså inte tas bort eller ens ignoreras. Hur man då kan prata om odemokratiska metoder och försök att stoppa den grundlagsskyddade yttrandefriheten känns minst sagt desperat.

Att vargfaktagrundarna själva försöker tysta mig genom att kontakta SRFs ordförande, nämner man inget om.

Jag kommer alltså att fortsätta kommentera uppenbara felaktigheter – oberoende av vilken sida i debatten det kommer ifrån, men kanske inte i samma omfattning som tidigare.

54. Men snälle Roger Engstrand!

2011-10-28 15:58

Det är inte längden av stängslen jag har ifrågasatt i dina beräkningar, utan bl a behovet av 100 ha till 30 djur.

Med den betesareal du säger finns i Östergötland (40 000 ha), så skulle bara räcka till 400 fårgårdar á 100 ha, dvs 400 x 30 djur = 12000 djur. Enligt jordbruksverkets statistik fanns det dock dryga 23 000 baggar och tackor i länet 2010 (+ en massa lamm), så det skulle ha behövts minst 76 000 ha betesmark för att föda enbart fåren. Men så mycket betesmark finns uppenbarligen inte, och visst finns det andra tamdjur än får i Östergötland?

Nu inser nog de flesta det orimliga i dina beräkningar, så jag får väl nöja mig med det. Kanske kan du i alla fall övertala ”vargfakta” om att de tar in det du har skrivit, för där skulle det passa bra bland allt annat som går att ifrågasätta.

53. KF

2011-10-28 15:09

Lägg ner KF, alla vet vad Du går för efter vargfakta affären.

52. Där ser man Roger Engstrand!

2011-10-28 13:29

Du försöker använda det välkända tricket att vända läsarnas blick mot något annat – när du själv inte har något att komma med i ämnet som gäller i den här tråden.
Det tolkar jag som att du erkänner att mina påståenden här inte går att ifrågasätta i sak – bra, då vet vi det.
När det gäller din uppräkning av olika uttalanden från mig, så diskuterar jag dem gärna – men då i en annan tråd, och där hela texten finns med för respektive uttalande. När det t ex gäller samerna, så har jag i princip plankat från en rapport som Jakt- och Fiskesamerna själva har skrivit, så det är knappast något som SRF har anledning att ifrågasätta – eller hur?

51. Kerstin Fredin - nu även mattesnille?

2011-10-28 13:29

I samband med Vikbolandsvargens härjningar då ca 100 får dödades beviljade Länsstyrelsen i Östergötland 500 kkr till stängsling av 75 ha beten. Med bidraget 20 kr/m räcker detta alltså till 25000 meter stängsel. Det stämmer exakt med mina beräkningar av relationen stängsellängd/betesareal. Däremot stämmer det inte med dina beräkningar Kerstin. Enligt dig skulle det bara behövas 1000+1000+750+750 = 3500 meter stängsel. Bäst du ringer till Länsstyrelsen och berättar att dom har fel. Och tala om för dom att det är du, Kerstin Fredin, som vet hur man räknar i Sverige. Kan dessutom tillägga att totala betesarealen (för alla djurslag)i Östergötland är 40.000 ha enligt LRF. Det kostar alltså 1,1 miljard bara att stängsla in alla hagar i Östergötland. Mina 5,1 miljarder för hela Sverige kommer inte att räcka långt. Din talesperson i SRF har ju sagt i media att vargen ska ha en fri och ohämmad tillväxt i Sverige. Då behöver allt stängslas in.

50. #42 Kerstin Fredin

2011-10-28 08:49

har mage att kalla andra för lögnare - LOL. Bagdad-Bob hade varit stolt över att ha Kerstin Fredin i sin informationsstab! Dina halvsanningar i form av "Det gör de, och vi är alla med och betalar." är ynkliga. Frågan är hur mycket vissa får betala och hur lite andra får betala! Men just sådana fakta vill SRF inte att andra skall höra.
Höjdpunkten nedan är nog trots allt ditt hybris i # 34 "...fått gratis hjälp av oss..". Är detta någon form av allmosor SRF anser sig ägna sig åt och att lantbrukarna skall buga och bocka och helst falla ned på knä och kyssa era fötter? SRFs inställning till de som har problem med vargarna skiner verkligen igenom.
Återigen, er "gratis" hjälp är bara början på en lång rad av år med kostnader för ständigt underhåll som lantbrukaren själv får betala! Du är feg, alternativt har du svårt för att förstå, som inte tillstår att detta faktum föreligger. Men det är klart sanningen är ju lögnens första offer och SRFs heliga mål helgar ju medlen eller hur Kerstin Fredin?

49. Överdrifter Kerstin?

2011-10-28 08:48

Du beskyller mig för överdrifter och rena lögner. Jag kan påminna dig om några uttalanden du gjort:
1. Norrtelje Tidning 2009-08-14. "Vargen är inte farligare än något annat djur".
2. Om Vargfakta har du skrivit följande på Facebook: "Själv har jag gått in och anmält sidan som skräp/bluff - gör det du också, så kanske vi slipper onödig spridning av ren desinformation".
3. I tidningen Djurskyddet försöker du misskreditera jägarna/jakten genom att yttra: "samtidigt som det är förbjudet att slakta tamdjur utan bedövning, så är det tillåtet att skjuta vilda djur under jakt". Johan Beck-Friis svarar: "Jämförelsen ....är dessutom helt irrelevant!"
4. Om synen på människan i Jakt&Jägare 2010-07-30: "De flesta människor är sig själva och sin avkomma närmast, och kommer att göra allt för att dom själva - men kanske främst - att avkomman ska överleva. Om det då krävs att andra av samma art dör - är av 0 betydelse - eller hur!"
5. Den 3 aug 2010 uttalar du dig om vad samerna borde göra för att främja vargens expansion: "att släppa renarna fria, plantera in vildren och låta de samer som önskar ägna sig åt jakten och fisket...som tillhör deras verkligt gamla traditioner."
6. En dag senare skriver du till Calle Seleborg, Kenneth Eriksson m.fl.: "jag finner ofta anledning att peka på att man kan se på en sak från en massa olika vinklar och inte bara en som visar en totalt ensidig bild av verkligheten."
7. På Newsmill skriver du om det obehag och ibland rädsla som folk känner inför varg: "ska vi låta människors irrationella rädsla styra politiken? ... vore det inte bättre om de fick professionell hjälp med problemet i stället?"
Kommentar: Detta sista citat stämmer väl med Kerstins människosyn under citat 4 ovan. Lobotomering kanske?
En fråga till Kerstin: Du gör ju ingen hemlighet av din koppling till SRF's ledning. Ställer sig SRF bakom dina uttalanden?

48. Peter Frömo (nr 8)

2011-10-28 08:47

På vilket sätt blir det svårare för fåren att sticka ut huvudet genom nätet om stolparna sitter på utsidan???

47. Hur kan det stämma?

2011-10-28 08:47

Ser vissas svar till Kerstin och undrar hur det står till med matematikkunskaperna. Eftersom Roger räknat ut kostnaden för röjning per meter stängsel så kommer den såklart alltid vara cirka en femtedel av kostnaden för stängslet i hans uträckningar. Det spelar ingen roll hur många meter som stängslas.

Sen får jag inte Roger Engstrands siffror att gå ihop. Han räknar med en kostnad på 18 kronor metern i underhåll. Eftersom han röjer så ofta som var tionde till var tjugonde dag kan inte material och bränslekostnad vara någon större del av detta. En enkel röjsåg borde räcka. Låt oss räkna på en material och bränslekostnad på 10000 om året. Då blir det på Rogers genomsnittsgård med 4000 meter stängsel en kostnad på 2.50 kr metern. De resterande 15.50 kronorna antar jag består av arbetskostnaden. Kostnaden för arbetet blir alltså totalt 15.50 kr x 4000 m = 62000 kr per säsong. Om Roger räknat på en månasdslön på 15000 kr efter skatt för sitt röjningsarbetet (vilket är säkert 15 gånger mer än vad de trettio tackorna inbringar per månad) blir det ca 90 kr per timme. För att ”tjäna ihop” de 62000 kronorna måste Roger röja stängsel i nästan 690 timmar under fyra månader. Det innebär att Roger lägger ner 86 arbetsdagar under de fyra månader han måste röja. Med andra ord måste han jobba heltid enbart med att röja stängsel under denna period. Är det så känns det för jäkligt, men samtidigt innebär det att hans röjningstakt inte är allt för snabb. Faktum är att det tar honom bortåt en och en halv minut för varje meter han röjer, om de siffror han själv uppgett stämmer. Med tanke på att han röjer var tionde dag kan det inte vara mycket mer än gräs som ska bort. Känns som man fixat en meter av det på mindre än en minut om man så använde en kökssax...

46. #13

2011-10-28 08:46

Du talar om "våldtäkt på landskapet"...Det här vargvansinnet är en våldtäkt på hela landsbygden. Det är beklämmande, tragiskt och en stor sskandal att en liten grupp högljudda, fanatiska och hjärntvättade människor har så stort inflytande. Omvärlden måste skratta åt idiotin som pågår i det här landet.

45. Till 42

2011-10-28 08:46

Lilla Kerstin, ta nu och lugna ned dig. Vad det gäller lögner och överdrifter och annat, så klår du Bagdad Bob med flera Shettlandsponny längder.
När du blev tillfrågad hur mycket du stängslat, blev ditt svar ingenting.
Du hävdar att en Shettlandsponny är ingen häst, då var det väl en känguru som blev vargattackerad.
Vargen bär ingen maskparasit, fel det kan den visst ha och den rör sig över längre sträckor än tex. räven.
Ditt utomparlamentariska agerande vad gäller vargfakta visar vilka överdrifter och blåsande på elden liknar jesuiternas ordspråk.
Jag stannar här, eljest blir listan alltför lång.

44. Svar till Pling Plong

2011-10-27 16:28

Den yta det handlar om är en piss i Missisippi och är dessutom redan under statlig förvaltning. Dom eventuella renar som finns inom området klarar sig säkert utanför nätet. Att 2/3 av Sverige skall vara vargfritt är inte verkligt redan idag. Vargar utanför inhägnaden skall vara skjutbara precis som idag. Det finns säkert jägare som kommer upp o hjälper till.

43. Kerstin Fredin och sanningen

2011-10-27 16:28

Sanningen Kerstin Fredin är ute, ja ute i den värld vi övriga lever i. Drömslottet du lever i kan och jag vill poängtera KAN ingen annan än du leva i.
Fårägarna lever tyvärr i den råa verkligheten. Vi får hoppas, Kerstin, att även du kommer att få se den någon gång.

42. Du har säkert rätt Roger Engstrand….

2011-10-27 14:48

….i alla fall om man ska utgå ifrån hur kommentarerna ser ut här. Men hur stor del av den svenska befolkningen – ens de som bor på ren landsbygd – är inne här och kommenterar?

Däremot undrar jag vad du ser för mening med att underblåsa en redan het debatt med överdrifter och rena lögner? Det gynnar ingen i det långa loppet.

I en kommentar till artikeln i ATL menar en vargskeptiker att ”…alla tjänar på att hålla sig till sanningen i argumentationen då blir diskussionen trovärdig”. Något svar har han uppenbarligen inte fått från dig.

Med de uppenbara överdrifter du fört fram här, så tror jag istället att många dragit öronen åt sig när de insett att siffrorna kan ifrågasättas på nästan varje punkt.

Därmed inte sagt att rovjduren inte kostar något. Det gör de, och vi är alla med och betalar.

41. Kerstin Fredin = SRF

2011-10-27 13:54

Fortsätt gärna Kerstin! Du är värdefull för oss som vill ha våra tamdjur kvar. Ju mer du uttalar dig desto fler kommer kommer över till vår sida. I Västra Götaland har det redan vänt. Nej till varg är nu i majoritet.
"Ett väl spänt fårnät fungerar mot både varg och hund" är ditt recept. Förstår du ännu inte att du är ensam?

40. #39

2011-10-27 13:54

Det enda felet som jag ser att du gjorde i ditt inlägg var att flytta problemet till Lappland med dina val av platser. Säg nu inte att du inte bryr dig om Lappland för då är du inte bättre än VKM,arna.

39. Inhägna...

2011-10-27 11:52

...tre av vår nationalparker och låt vargvänner inhägna och sköta om att vargen stannar i inhägnaden, kommer dom utanför är det fri jakt under alla årstider, som med alla andra skadedjur.
Stora Sjöfallet är 128000 ha = 14 mil stängsel.
Sarek är 198000 ha = 18 mil stängsel
Padjelanta är 200000 ha = 18 mil stängsel.
Summa 50 mil stängsel och med en kostnad av 20 kr lpm blir det 1.000.000 kr.
Problemet är löst.
Har jag räknat fel lär jag få reda på det!!!!

38. Vargen är definitivt sista spiken i kistan

2011-10-27 11:51

för fårskötseln.

Med import av billigt kött, nya pålagor från myndighetshåll och ökade kostnader i övrigt för att hålla får, skall nu läggas ett underförstått krav på att man skall skydda sina får mot statens hund, annars får man skylla sig själv och är en djurplågare.

Det finns ingen hållbar ekonomi i små besättningar idag, utan orsaken till att folk håller sig med får har oftast andra orsaker. Staten har gynnat vissa av dessa orsaker en del, men dessa bidrag (ersättningar) är försumbara jämfört med de fördyringar och merjobb vargen ställer till med. När den ena handen inte vet vad den andra gör måste det vara något allvarligt fel på hjärnkontoret.

Kan inte vara kul att jobba med hagmark och kulturbeten på länsstyrelsen och se syrgastuben bytas mot kolmonoxid i andningshjälpen till småbrukarna.

Samordning och övergripande plan? Inte hos de som styr detta land. Skall väl vara om man är konspirationsteoribenägen...

37. biologisk mångfald

2011-10-27 10:27

Oavsett kostnaderna för rovdjursavvisande stängsel är det otroligt att regeringen vill satsa så mycket pengar då det finns en hel del andra miljömål och där dagens rovdjurspolitik går rakt mot de insatser som hitills gjorts för att hålla våra marker öppna.
http://www.miljomal.se/13-Ett-rikt-odlingslandskap/Delmal/Angs--och-betesmarker-2010/
Dessutom är det absurt att staten betalar ut pengar till dessa stängselåtgärder då det inte finns något som helst bevis att de fungerar. Men det är ju just därför de heter rovdjursavvisande och inte rovdjurssäkra dvs så länge grannen har sina får med "sämre" stängsel fungerar det hos mig.

36. Hur man ens ....

2011-10-27 09:59

orkar bry sig om vad KF skriver, har hon inte redan visat vad hon går för?

35. Einberg!

2011-10-27 08:48

Skulle vilja tillägga en fråga: Hur mycket stängsel tycker du det är rimligt att sätta upp för så där en 270 000 får, och vem tycker du ska betala för detta?

34. Einberg!

2011-10-27 08:48

Du verkar inte ha läst det jag skrivit! Det behövs inte så mycket betesmark som för 30 får x 15000 fårägare, eftersom det inte finns så många vuxna får i Sverige!

För att få ihop till 10 ha, så räcker det dessutom med 500 + 500 + 200 + 200 meter, dvs 1400 meter stängsel – eller hur? Självklart beror det helt på hur marken ser ut – men nog tror jag verkligheten mer liknar mina 500 x 200 meter, än dina 100 x 1000 meter för att få ihop 10 ha

Om jag använder mig av det faktiska fårantalet för 2010 – dvs 273126 och drar bort de 30245 som finns på Gotland, så blir det inte fler än 8096 ”besättningar” med 30 vuxna får vardera. 1400 x 8096 = 11 miljoner meter, eller 1100 mil. Av dessa har Rovdjursföreningen redan hjälp till med ca 10% när det gäller arbetet för att få stängslen rovdjursavvisande med två extra trådar + alla helt kompletta nya stängsel vi har hjälpt till med att sätta upp.

För dem som redan haft bra stängsel, så har de 20 kr/löpmeter i realiteten betytt en vinst när de fått gratis hjälp av oss, eftersom de 20 kr gott och väl täcker mer än själva materialkostnaden.

33. Värre än så Leif, # 30

2011-10-27 08:48

De miljonerna gäller ju bara fårstängsel. Det är ändå en bråkdel av Engstrands beräkning som ger 150 miljoner per varg.
Sen tillkommer alla andra miljoner: till forskare, Länsstyrelser, Naturvårdsverk, Viltskadecenter m fl.

VAD skulle de pengarna kunna åstadkomma inom till exempel åldringsvården?

32. Oförmågan att lyssna på kunnigt folk

2011-10-27 08:47

sprider sig som en löpeld genom landet. När nu någon (Roger Engstrand Bettna) nyligen stängslat och noterat kostnaden, så kommer en balkongbiolog och hävdar att det inte kan stämma för att hon gjort några beräkningar!

Snart hävdar hon väl att de olika fårbönderna med sina perfekta fyrkanter till hagar kan använda en sida gemensamt för att få ned antalet metrar.

Flikiga beten, magra beten, beteshygien, hinder mm mm. Nog går det åt stängsel redan nu så det räcker. Det stängsel som räcker runt det teoretiska betet på 100 ha räcker bara till 5 ha här.

Och varför skulle man inte räkna med att lammen behöver bete? Skall man kanske räkna med att vargen tagit dem innan de börjar äta gräs på allvar?

31. Vill man få ned siffrorna maximalt Kerstin Fredin

2011-10-27 08:47

så räknar man som du gör. Självklart ligger sanningen någonstans mellan extremerna. Det intressanta är dock att din argumentation innebär att underhållet, relativt sett, bara blir en större andel i totalkalkylen och snabbt också blir till en större summa än uppsättningen av staketet. Men det skiter ju SRF i (och inte så underligt då ni ju sprider så mycket BS i vilket fall). Förbered dig dock på att den sanna kostnaden kommer att synas, och snarare förr än senare, och då inte bara här och i ATL. Dina antaganden om till vilken areal en viss sträcka staket räcker till är minst sagt att utgå från fält-/betesfållor vars storlek och likformighet vi inte har i det blandade landskapet. Dvs det kommer att åtgå betydligt mer löpmeter staket i verkligheten än i ditt estimat. Så ta dina siffror och kör dem på sektmötena inom SRF istället för att gödsla med dem här.

Eftersom du gärna räknar kan jag också ge följande exempel: 1 miljard räcker till att betala (inkl. sociala avgifter) ca 3000 stycken hemsjukvårdare per år (http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Hemsjukvardare-1421). Även SNF och SRF medlemmar blir gamla - undrar om ni på ålderns höst kommer till en ny prioritering. Bra om någon kan hjälpa till med att torka näsan ren (bland annat efter den EU brown-nosing ni gjorde LOL).

30. Till matte professor Fredin.

2011-10-26 20:05

Så om vi nu räknar på ditt vis.
Vi säger att det finns 350 st vargar i sverige då skulle det betyda att varje vargusling kostar svenska skattebetalare 28,5 miljoner
sedan tillkommer x antal miljoner för den övriga vargcirkusen som redan pågår för full maskin.
Så slut summan landar nog på svindlande 30 Miljoner för varje varg som springer runt och ställer till ett rent helvete här i landet.
Men inom vård/omsorg lever våra gamla med ett minimum med personal för att det ska sparas.
Så till er vargkramare vill jag bara säga. ATT NI INTE SKÄMS!!!

29. Kerstin Fredin. Summan blir enorm oavsett storlek på hägnet

2011-10-26 20:05

Kerstin Fredin, Låt oss ta din lägsta siffra 10 ha och räkna på den. Det ger alltså en stängsellängd om 100+100+1000+1000=2200 meter. Med 15 000 gårdar får du då istället 33 miljoner meter stängsel. Tycker du det är rimligare?

Om vi tar den "officiella" kostnaden, 20 kr, meter, blir det 660 miljoner kronor i stängselbidrag. Är ens det rimligt? Vad tycker du att vargen får kosta?

Är det inte snarare så att det är du som försöker förringa den här enorma statliga kostnaden med din "räkneoperation"?

28. Kerstin Fredin "bara" en miljard va billigt.!!!

2011-10-26 20:04

Ta då och hosta upp slantarna.

Eller stanna upp lite och använd hjärnan. Tycker du verkligen att vi Svenskar ska betala dessa extrema kostnader för att hålla några ryssvargar i vårt land. Det finns ju 50 000 av dom i deras naturliga hemland.

Nä jag trodde väl det för så inkrökt kan väl ingen bli. Finns det så inkrökta människor här då ska dom banne mig stå för alla kostnader själva.

Varför inte kräva en folkomröstning i ryssvargsfrågan. Två alternativ att ta ställning till.

Alternativ ett. Inga ryssvargar i vårt land. Inga pålagor läggs på mitt skattekonto oavsett utgången av omröstningen.

Alternativ två. Tillåt ryssvargar i Sverige och jag som röstar på alternativ två är villig att betala alla kostnader som ryssvargen genererar i form av en extra påförd skatt.

Kräv folkomröstning NU.

27. Billigare

2011-10-26 20:04

Håller absolut med dig Jerka

26. Vill man få upp siffrorna

2011-10-26 17:32

…..så är det självklart bra om man lägger på lite här och lite där.

Jämför man då med de faktiska förhållandena, så är det lätt att se att de 5 miljarderna är helt tagna ur luften.

2010 fanns ca 273 000 tackor och baggar i Sverige, alltså lammen inte medräknade eftersom man vid beräkning av betesarealen utgår från tacka med 2 lamm. Med 15 000 besättningar med 30 får vardera – så kommer vi upp i 450 000 djur – och det kan säkert stämma, om man också räknar med lammen – men den siffran kan man inte utgå ifrån när man räknar fram behovet av yta för bete.

I exemplet anges att det behövs en yta med omkretsen 1000+1000+1000+1000 meter, vilket är detsamma som 100 ha – om jag inte räknat fel. Hur många fårägare stängslar in 100 ha för 30 tackor med vardera 2 lamm? Inte ens en stor häst behöver mer än knappa 2 ha för att klara sig på betet. 10-20 ha om det rör sig om bra naturbete, är troligen fullt tillräckligt för 30 tackor med vardera 2 lamm.

Vad gäller de 85 kr/meter, så utgår jag ifrån att även arbetskostnaden är inräknad i detta. Detta efter att ha sett att kostnaden för att sätta upp vilthägn som skydd mot betesskador på skog, rörde sig om ca 60 kr per löpmeter för några år sedan – inklusive både arbete och material.

När jag lagt ihop alla poster, så har jag fått en summa på mindre än 1 miljard – allt inkluderat för att sätta upp sprillans nya rovdjursavvisande stängsel för samtliga fårägare i landet.

Med ovannämnda siffror, så kan vem som helst göra samma räkneoperation.

25. Allemansrätt

2011-10-26 11:52

Snart ett ord på ett papper, saknad i Sverige. R.I.P.

24. Till Kerstin Fredin #3

2011-10-26 10:16

Att Kersin Fredin, styrelsemedlem i Rovdjursföreningen saknar social kompetens vet vi sedan tidigare. Exempelvis efter det misslyckade försöket att tysta ner sajten vargfakta.se , som Kerstin tyckte hade för mycket fakta om varg. Nu har hon också visat att hon inte kan något om stängsel.

23. #3

2011-10-26 08:48

Med ökande kostnader för djurhållningen kommer många att lägga ner, vilket innebär att vi måste importera alltmer av det kött vi konsumerar. Det innebär ökad mijöpåverkan pga transporter, samt att ängar och hagar växer igen. Djurägarens ansvar är att hålla djuren inne i hägnet, han kan ej ta ansvar för vad tjuvar, hundar och vargar gör med djuren.

22. Stängsel.

2011-10-26 08:48

Stängsel har man för att hålla sina djur inne på betet, inte för att hålla statens hundar ute.
Ska staten bedriva varguppfödning på privata marker, så ska dom banne mig betala hela merkostnaden för rovdjursavvisande stängsel också, för det ska inte på något sätt drabba djurhållaren ekonomiskt.
Allt annat är Sovjetfasoner, som inte hör hemma i ett demokratiskt land.

21. Billigare!

2011-10-26 08:47

Måste vara billigare för myndigheterna att bevilja allmänna jakttider för att få bukt med eländet, 35 kr per varg med fabriksladdade skott 10 kr för hemladdade enkelt och billigt!

20. Re KF

2011-10-26 08:47

Ställingstagande offentligt?
http://www.vargfakta.se/
Du har förnekat förr! Även i artikel här och backat lite.

19. Om jorden var platt... #4

2011-10-26 08:47

För mig fungerar ett par trådar utmärkt som stängsel. De håller mina djur inne. Om DU däremot skall släppa dina rovdjur hemma hos mig är det rimligt att du ansvarar för att de lämnar mina djur ifred, dvs bekostar och sköter stängsel som du kan garantera att det håller rovdjur utestängda.
Om all mark var platt, mjuk, bevuxen med kort gräs och det inte fanns några klippor, branter stränder eller vattendrag, ja då gick det att hägna ett antal gårdar med fårnät enligt ditt förslag.
Talar vi hagmark, strandängar, naturbeten, sluttningar, diken - som finns på en mycket stor del av betena - då fungerar inte fårnäten alls. Fårnät kräver nämligen platt mark.
Väldigt många fårbeten delas även med kor och/eller hästar och då går det inte alls med fårnät.
Att arbete = pengar vet väl alla som fått ut en lön? Men allt mitt extra arbete för att du skall få ha varg runt min fårhage; räknar du med att jag skall bjuda dig på det?

18. Ett väl fungerande fårstängsel

2011-10-26 08:46

kan vara två trådar med plastpinnar var tionde meter då man stängslar djur som lärt sig respektera el. Praktiskt vid efterbete av vallar.

Alla permanenta fårstängsel jag satt upp har haft korta stolpar, går knappast att komplettera med ett par trådar till "rovdjurssäkra" stängsel.

Nej, elektrifierat hjorthägn och adjö med allemansrätten är det enda som blir kvar om man skall hålla får i vargland.

Ett väl spänt fårnät... fungerar bra mot kortbenta tanter och feta sällskapshundar.

17. Vi kan räkna på 20 spänn Kerstin Fredin

2011-10-26 08:46

Du tycktes inte invända mot längden på staketet. Det blir då i stället 20*60 miljoner = 1,2 miljarder. Plus 1,1 miljarder i röjningskostnader för ett fårstängsel utan el behöver inte röjas.

Summa summarum 2,3 miljarder som DU och dina vargkramarvänner skall betala. Jag tycker inte summan är helt orimlig utan den kan mycket väl vara en frivillig skatt som dom som vill ha ryssvargar i Sverige skall vara skyldiga att betala. Vilket enkelt fastställes med en folkomröstning. Men jag vill också lägga till de övriga kostnaderna som ryssvargen förorsakar samhället. Är det så att den fastställda summan inte uppnås den sista december varje år så skall ryssvargen återföras till sitt ursprungsland eller avlivas snarast. Det mest kostnadseffektiv alternativet är att föredra.

Varför....

Jo. För jag och övriga ryssvargsmotståndare har inte gett någon tillstånd att stjäla våra skattepengar från den verksamhet vi tycker är så mycket viktigare i vårt land. För att nämna några områden som jag tycker är så mycket viktigare att lägga pengarna på så vill jag framhålla Vård, Skola och Omsorg.

Kerstin DU kan genast öppna ett konto på vilken bank DU vill och börja samla in dessa pengar. Ta som sagt hjälp av dina vargkramarvänner.
Lycka till.

16. Även om man går på professor Fredins sätt att räkna

2011-10-26 08:45

Så Blir kostnaden 1,2 miljarder.
Vilken normalt funtad person kan tycka att det är helt okej att lägga 1,2 miljarder på en ohyra från ryssland.
INTE JAG !!!!!
0 vargar i sverige

15. Kerstin Fredin

2011-10-26 08:45

Med 20 kr per m blir investeringskostnaden i exemplet 1,2 miljarder.
Om ni ordinarie medlemmar i Rovdjursföreningen delar på investeringskostnaden blir de bara ca en halv miljon per medlem. Sedan blir det nästan lika litet i underhållskostnader per år. Det är väl småpengar för er.

14. Observera kostnaden

2011-10-26 08:45

kostnaden gäller bara för får, övrig tamboskap som måste stängslas in, vilken kostnad är vi inte då uppe i och det är vi skattebetalare inkl Kerstin Fredin som får bära den kostnaden för inte är det väl så att staten som äger rovdjuren har sidoinkomster som inte belastar oss skattebetalare.
Ju mer man ser hur kostnaderna skenar och kommer att eskalera med dessa rovdjur och framför allt vargen så undrar man hur politikerna tänker om dom nu ens tänker

13. Stängslen krossar fler värden.

2011-10-26 08:45

Att sätta upp rovdjursstängsel är som artikelförfattaren anger mycket dyrare än myndigheternas normpris och oftast skyddar det inte.

Viltskadecenter: "Länsstyrelsens besiktningsman Jimmy Carlsson har varit ute vid platsen och besiktigat skadorna. Ägarna till hägnet har vidtagit skrämselåtgärder.De har satt upp belysning, tätat stängslet och själva övervakat området. De har också vid ett tillfälle skrämt ut lodjuret ur hägnet. Trots de vidtagna åtgärderna har inte angreppen upphört."

Lo eller varg det spelar ingen roll. De är båda goda hoppare och gör vad de vill med eller utan el i trådarna.

Så långt ekonomiska värden, men hur är det med de estetiska? Naturskyddsföreningen vill värna de naturliga "gamla" jordbrukslandskapen med öppna fält och beten.

Att hägna in dessa, i många fall, gamla stengärdsgårdar och blomsterängar med kraftiga staket - stål- eller tryck impregnerat – är en ren våldtäkt på landskapet.

Jag tror inte det är vad storstadsborna ser framför sig när de nonchalant kastar ur sig att "fårbönderna kan väl köpa stängsel".

12. Kerstin Fredin

2011-10-26 08:44

håll dig borta från att försöka förmedla staketfakta - du har redan tidigare visat att du har 0-koll. Din logik brister om möjligt än mer - om nu ett välspänt staket "...fungerar bra även emot rovdjur som varg och lösspringande hundar.", varför skall då staketet kompletteras och bidrag betalas ut? Och hur var det med vargarna som rymde från Kolmården - de tog sig ut genom staket betydligt bättre än varje välspänt fårstaket du kan hitta i markerna.
Tyvärr verkar även Viltskadecenter fått sig en omgång av ekosofiskt hjärnsläpp i och med sitt ovetenskapliga påstående om på vilken höjd den nedersta tråden kan sitta.
Investeringskostnaden är egentligen inte den intressanta - dividera 5,1 miljarder med 85/20 så blir resultatet 1,2 miljarder. Det lustiga är att då blir den årliga underhållskostnaden lika hög som uppsättningskostnaden. Och det vill väl inte staketuppsättarhjältarna i SRF höra - deras insats är ju så stor. I själva verket bara PR-mässigt BS - lantbrukaren står för den stora kostnaden och det år efter år.
Kerstin, vi behöver inte dina inlägg här, det räcker med att SRF och SNF har all annan media. Fortsätt missionera ut er ovetenskapliga sörja men då någon annanstans. Glöm inte heller att torka näsan efter er brown-nosing av EU! Du och SNF-ordföranden kan ju hjälpa varandra med det sistnämnda...

11. Kerstin Fredin

2011-10-26 08:43

se där har man tagit bort munkavlen på dig efter den senaste fadäsen mor varg fakta, nu till stängslet som Du tror är så allena rådande, har jobbat med retrivers i 25 år vilket inkluderar både jaktlabbar och golden, min erfarenhet är att ett 2 m högt stängsel hoppar retrivers över hur lätt som helst har även varit med då de hoppat över strömförande stängsel och fått elstöt det har inte hindrat dom att senare hoppat över samma el stängsel, i form av större storlek samt styrka och ett uttalat målobjekt för mat är det en baggis för vargen att forcera eller hoppa över ett rovdjursstängsel, tycker det är dags att Du slutar med ditt hymlande att det bara att stängsla, undrar också vem skall betala kalaset finns ju inte pengar avsatta till det på långa vägar så KF sluta med dina vilseledande uttaland för vi på landsbygden vet hur verkligheten ter sig och det kommer mer och mer människor till insikt med att detta är en ohållbar situation med alla dessa vargar

10. Den är redan införd!

2011-10-26 08:43

Vi har nu de nya aggregaten som slår av sig så fort det blir belastning (gräs) på trådarna. Under tillväxtperioden måste man springa med rörjsågen varje vecka (obetalt och icke så miljövänligt)

Har någon "tomte" (hittar inget annat ord) som förordar rovdjurstängsel försökt få ner stolpar till tjälfritt djup här i Bergslagen som Grimsö anger att man ska göra? Dom personerna är välkommna hem och dunka ner stoplarna åt oss.

Är det OK att gå emot strandskyddet/allemansrätten och sätta stängsel runt sjöar, bäckar och åar? Eller blir 08:orna arga när de inte kan komma i land med sinna kanoter på de fina betade ängarna?

9. Till #3

2011-10-26 08:43

Kerstin, mycket kan man tycka.......
Men man kan inte pruta på vad regler och förordningar säger.
Ett Rovdjurstängsel bör vara av rätt höjd samt att det måste finnas tillräckligt skydd i form av strömförande trådar.
Sen att du påstår att ett vanligt får nät plus några tåtar med ström skulle vara nog, ja då har du börjat pruta på säkerheten friskt, Godtar LST och NVV de förhållanden du omnämner när ersättnings anspråken för skadade djur kommer på tal???

Fårstängsel är mot får!!! Rovdjurstängsel är mot Rovdjur, Kerstin!

8. Kerstin Fredin

2011-10-26 08:42

har noll koll! Fårstängselnät sätts med stolparna på utsidan så att nätet veter in mot betet. Detta för att betande får gärna sticker igenom huvudet nätmaskorna, för som bekant är gräset grönare på andra sidan. Detta innebär att fästande krampor för nätet också sitter på insidan av stolparna. Om djur utifrån trycker på nätet, kan dessa lossna och då är nätet löst. Det är bara för djuret uteifrån att trycka på nätet och krypa under! Det finns inga vargsäkra stängsel! Varför tror du att våra förfäder, med påbud från stadsmakten, utrotade vargen? Just det! Den medför olägenheter och döda tamdjur!

7. Ta lärdom

2011-10-26 08:42

Ursäkta inhoppet. Men det finns erfarenhet vad som kan hända när vargens bytesdjur sinar och tamdjuren är alltför väl skyddade. I Indien på 1990-talet gick vargarna in i byarna och angrep barn. Och det berodde inte på att barnen var extremt fattiga.

6. Kerstin

2011-10-26 08:42

Om man nu har ett sådant stängsel som du säger räcker gott och vargen ändå tar sig in och sedan skjuts enligt §28 Har bevarande sidan inga invändningar mot det då? Sedan kan man ju undra varför djurparks vargar befinner sig bakom minst 7 meter höga nät när det räcker med fårnät och 2 eltrådar.

5. det märks

2011-10-26 08:41

att de inte jobbat med djur...110 cm är löjligt lågt..enda botemedlet är rena berlinmurar på 3 meter..men med boskapen oåtkomliga så ligger hundar katter o barn illa till när hungriga vargar måste ha mat..det kommer att visa sej

4. Lägre spänning!

2011-10-25 17:22

När den nya, av EU, beslutade lägre spänningen i stängslen ska införas blir dom ändå värdelösa så jag rekommenderar 2 m höga stålgaller i stället.
Dyrt och bra, men varg ska de´va´!
Nää, den var dålig! Men sann!

3. Om man nu har får

2011-10-25 17:22

…..då borde man väl ändå kunna utgå ifrån att ägaren själv bekostar fungerande stängsel – som t ex fårnät. Ett väl spänt fårnät som man försäkrat sig om inte enkelt går att krypa under – fungerar bra även emot rovdjur som varg och lösspringande hundar.
Det jordbruksverket ersätter, är extrakostnaden för att göra stängslet rovdjursavvisande med hjälp av eltråd. Om man då väljer att sätta upp helt nya stängsel till en större kostnad – är helt upp till djurägaren.
De 20 kr/löpmeter räcker alltså gott för två extra eltrådar på ett sedan tidigare väl fungerande stängsel.

2. 5 miljarder + 1,1 miljard för underhåll!

2011-10-25 17:21

helt sjuka siffror.. och det för att ha en rysk vargstam i Sverige OBS! Kostnader gällande endast för fåruppfödning! Det här blir ju mer galet för var dag som går

1. Hur kan länstyrelsen V. Götaland

2011-10-25 16:08

gå ut med uppgiften att det kostar 20 kr löpmetern inkl arbetskostnad för vargstängsel, detta vid ett vargmöte i Ö.Frölunda? Vem har räknat fram kostnaden och gett dom, är det SNF som erbjuder sig att gratis sätta upp stängslen. Mötet ifrågasatte summan men tjänstekvinnar vidhöll att det var rätt. Man häpnar!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB