• Allmogejakt

Femdubblade böter för tjuvskytte

AktuelltPublicerad: 2010-04-08 14:36

Finland skärper nu bötesstraffen för illegal jakt. Att tjuvskjuta en vuxen björn kan kosta närmare 150 000 kronor.

Från maj stiger ersättningarna till finska staten för olagligt fällda djur. Speciellt gäller det de större rovdjuren, där ersättningarna för till exempel björn och varg femdubblas.
I fortsättningen kostar det mellan 8 200 och 15 500 euro för en olagligt skjuten vuxen björn. För varg kostar det mellan 6 100 och 9 100 euro. Lodjur kostar mellan 1 400 och 2 100 euro.
Samtidigt sänks bötessummorna för till exempel gäss och rådjur, eftersom stammarna av dessa arter har vuxit.

Nödvärn är okej
Syftet med höjningen är dels att justera böterna i takt med inflationen och dels för att få bukt med tjuvskyttet. Om djuren skjuts i nödvärnssituationer, till exempel för att skydda husdjur, utgår inga böter.
I Sverige fanns tidigare liknande skadeståndssummor som krävdes av staten, men dessa är numera slopade och ersatta med hårdare straff.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Böter eller värdet på viltet?

2010-04-09 13:10

Jag har för mig att det inte är böterna som femdubblats utan värdet på dessa djur, dvs den summa som skall betalas till staten som ersättning för ett djur som olagligt skjutits. Därtill kommer bötes- eller fängelsestraff.

Uppvärderingen av dessa djur (tex varg) kan få långt gående följder för tillämpandet av §41 i Finska jaktlagen beträffande nödvärn, och då speciellt meningen "Vilt får inte orsakas skada som är oskälig i förhållanden till värdet av det intresse som skyddas".
Om en varg värderas till 9000 euro och en jakthund (utan prov och utställningsmeriter) till 500-1000 euro, uppkommer en risk att det anses oskäligt att döda en varg som attackerar hunden då nu vargens värde är mycket högre än hundens.
Tröskeln att handgripligen skydda sin eller kompisarnas jakthund höjs.

41 §
Vissa undantag
För att avvärja skador som hotar husdjur eller för att skydda, sköta eller använda byggnader, anordningar eller någon annan egendom får avvikelser göras från förbudet i 38 § och de skyddsbestämmelser som avses i 39 § 2 mom. Härvid tillämpas inte heller vad som stadgas om erläggande av jaktvårdsavgift. Vilt får inte orsakas skada som är oskälig i förhållanden till värdet av det intresse som skyddas. Vilt får dödas endast om det är nödvändigt för att avvärja en fara som omedelbart hotar människor eller husdjur, i farm uppfödda djur eller annan egendom.

2. ja

2010-04-09 09:01

att ösa ut skattemiljoner på rovdjur för att döda landsbygdslivet är en ologisk affär som kan ta över ett decennium att rätta till... om det räcker

1. Jaja

2010-04-08 18:16

man måste väl ha in pengar om man bedriver samma huvudlösa forskning som i Sverige. All forskning om dessa skadedjur finns redan att få tag i. Ryssland, USA m.fl. kan nog bistå med det som ev. behövs. Penningförstörelse, det är vad det är. Landsbygdsdemokraternas första uppgift när man kommer in i riksdagen måste vara att avveckla denna cirkus. Och framförallt, bort med alla som har kopplingar till bevarandesidan, SRF o.dyl. Använd pengarna till att behålla service och annat för att hålla landsbygden levande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB