• Allmogejakt

Finland sänker tilldelningen i vinterns vargjakt

AktuelltPublicerad: 2009-10-28 13:24

Finland sänker tilldelningen av varg som ska fällas utanför renbetesområdet från 32 till 22 djur. Orsaken är att vargarna minskat oväntat mycket, vilket bedöms bero på tjuvskytte.

I Finland anses vargstammen numera vara mellan 160 och 200 vargar. Förra året beräknades vargstammen ligga på mellan 200 och 250 individer och minskningen är både påtaglig och oväntad. Förra året var antalet vargkullar 21, men i år bedöms den siffran ha sjunkit till 14.
Därför upphäver Finlands jord- och skogsbruksministerie sitt tidigare beslut från augusti i år och sänker tilldelningen av varg från 32 till 22 vid vinterns vargjakt utanför renbetesområdet.
– Vargflockar har försvunnit överallt. Min bestämda uppfattning är att det beror på tjuvjakt. Vi har också fått uppgifter om radiohalsband från vargar som hittats avskurna med kniv eller slängda i vattendrag, säger vargforskaren Samuli Heikkinen.

Stora skador för rennäringen
Kvoten för renbetesområdet (tio vargar) ligger fast, på grund av de omfattande skador som vargarna ställer till för rennäringen.
I dag uppskattas antalet vargar inom renskötselområdet ligga på 15–20 individer. År 2007 dödades 1018 renar av vargar. Då skyddsjagades problemindividerna och antalet vargdödade renar minskade förra året till 640. Ersättningen för vargskadorna på renar uppgick 2008 till 404 000 euro (drygt 4 miljoner kronor).

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Nu Knud, så har jag i alla fall fått ett fullständigt klart för mig!

2009-10-31 02:11

Jag har tydligen inte så svårt att förstå dig, men du har uppenbara problem med motsatsen eller är de fantastiska misstolkningarna fullkomligt medvetna och avsiktliga??

Vi kan ta det från början.

Du skriver: ”OM du har nogon som helst anledning till at pråta om illegal vargjakt, hvaffor har du da inte anmeldt det, ……….” Får man inte ens prata (pråta) om illegal jakt utan att ha/ha haft anledning anmäla ett sådant brott? I just det här fallet, ville jag tala om för Anonym anas doc, att alla han kallar vargkramare INTE tror att alla vargar dör p g a illegal jakt. Inget annat.

Du fortsätter: ”…… och i samma anledning skall du vel gøre det samme met Anonym anas doc, han er jo fra Finland, ock i dina øgon er åbenbart alla fra Finland tyvvjagare, ock bedriver illegal jakt på varg.” Var utläser du något som kan tolkas det minsta på det sätt du själv tolkat det?????? Jag ger t o m Anonym anas doc en eloge, för jag tror han är den första jag hört tillstå (=medgett) att illegal jakt förekommer.

Knud, jag hade faktiskt tänkt svara på dina frågor i en annan tråd, eftersom jag uppfattade det sätt du uttryckte dig på där något mer sansat, men jag väljer att avstå. Du klarar uppenbarligen inte av att tolka det jag skrivit. Anledningen till detta kan jag bara spekulera i, men du säger själv att du förstår, och då får jag väl lita på det då.

11. RMM

2009-10-30 18:04

OM du har nogon som helst anledning till at pråta om illegal vargjakt, hvaffor har du da inte anmeldt det, fatter du anmelt som mit språk, det betyder ringat, taget telefonen,taget kontakt till policen,Lanstyrelsen,Naturvårdsverket och i samma anledning skall du vel gøre det samme met Anonym anas doc, han er jo fra Finland, ock i dina øgon er åbenbart alla fra Finland tyvvjagare, ock bedriver illegal jakt på varg. Nu får du stoppa.

10. Fel Anonym anas doc, i alla fall delvis!

2009-10-30 00:04

Jag tillhör väl dom du kallar vargkramare, och jag inser att vargar som dör, gör det av en mängd anledningar, varav en är illegal jakt.

Jag tror t o m att det skulle ta lite av udden för jaktmotståndarna, om de svenska jägarna själva insåg detta faktum, istället för att förneka den illegala jakten, eller försöka komma med en massa bortförklaringar som man hoppas ska ursäkta den. Vete katten om du inte är den första jag sett tillstå att illegal jakt förekommer, men om jag inte fattat helt fel, så stammar du själv från Finland, så det är kanske där förklaringen ligger ;-)

F ö kan jag säga att jag tycker den finska lösningen beträffande beslut om antal vargar, och beslut om vilka som ska skjutas verkar tilltalande på mig. Jag har fått intrycket av att alla parter, dvs jägare, ortsbor, tamdjursägare, men även rovdjursvänner – alla är med och samtalar om detta. Är det så?

9. Anonym

2009-10-29 13:26

Kramarsidan kommer aldrig att godta att vargen kan/har minskat pga naturliga orsaker. Om vargen minskar riktas det dömande pekfingret på jägarna, och domen "skyldig till tjuvjakt" utfärdas utan eller med svag bevisföring.
Frågeställningarna forskningen ställer beträffande orsaker och samband är långt ifrån objektiva, tyvärr. Vargforskaren Samuli Heikkinen hade svårt att se någon annan möjlighet till minskningen än just tjuvjakt. Synfältet är tydligen begränsat av de skygglappar som kallas "politisk korrekthet" just nu. Det märkliga är att Samuli blundar för sin kollegas, Kojolas några år gamla bedömning beträffande orsaken till minskningen av varg i Ryska Karelen, brist på älg.
*med rätt att fela* Vad Samuli Heikkinen egentligen sade, och vad som mjölkats ut av honom med ledande frågor av en journalist som vill få med tjuvjaktsdramatik i sin artikel, etc. vet ingen utom de närvarande.

8. Sanningens ord

2009-10-29 09:06

Anonym anas doc antyder i sin kommentar lösningen på problemen. Tilläggas bör dock att kramarsidan knappast skulle börja med stödutfodring om vargstammen minskar av naturliga orsaker.
Tyskterriers förslag till lösning är dömt att misslyckas, både i teorin och praktiken.

7. Calle

2009-10-28 17:34

Teoretiskt stämmer det antagligen, men det är nog ingen jägarkonspiration mot varg som ligger bakom att vi minskat på älgtätheten. Vi har bara gjort vad samhället önskat.
Riktigt roligt blir det då kramarsidan (som till en början välkomnade vargen bl.a. just för att få ner älgstammen)fattar att med en liten älgstam ökar inte vargen.
För er del skulle antagligen de genetiskt mest defekta (inavlade in my ass) vargarna stryka med då maten tryter, så som teorin beträffande det naturliga urvalet förutspår.
Nåja, WWF et al. kanske börjar föra ut kadaver åt vargarna, det blir väl över nu då örnarna kanske klarar sig på egen vinge. Eller, såsom det redan skett inom vissa distrikt, jakten på älg begränsas för att vargarna skall ha mat.

6. Då får vi...

2009-10-28 17:04

...nog ge oss på allt klövvilt, inte minst hjortar och svinen med... Lättare då, och bättre för glesbygden, att bara ta bort vargarna.

5. Det stämmer anas doc

2009-10-28 15:41

I områden mot ryska gränsen som regelbundet invaderas av ryska vargar har man skjutit bort klövviltet. Vilket betyder att vargen inte stannar utan drar vidare.
Vilket för oss skulle betyda att vi offrar en veckas älgjakt för att få tillbaka 6 månaders småviltsjakt. Inte mig emot.

4. Skillnader...

2009-10-28 14:59

...finnes, men inte är vi värre tjuvjägare än ni svenskar.
Medan ni svenskar gärna har en älgtäthet på 5-15 älgar/ 1000 ha har vi i österled tagit ner älgtätheten till ca 2 älgar/1000 ha. Följaktligen är det allt färre vargrevir där tillräckligt många älgar produceras för lyckad förökning hos vargen. Era forskare på skandulv hade ju räknat ut att det bör finnas en älgtäthet över ca 4 älgar/1000ha inom ett vargrevir för att det skall finnas en möjlighet till jaktligt uttag. Teoretiskt innebär det väl då att minskar man älgtätheten ytterligare så minskar man på mattillgången för vargarna. http://skandulv.nina.no/skandulv%20new/Publikasjoner/Svenska%20pdf-filer/Skogsvilt%20III_II%2004_Sand%20et%20al_Vargens%20inverkan%20p%C3%A5%20%C3%A4lgstammen.pdf

Ingen mat åt varg ger färre vargar ger färre problem. Skogsägarna och trafikanterna är nöjda med färre älgar. Tyvärr hamnar älgstammens kapital i frysen, men det värmer ändå om hjärtat att vargen minskar, utan olagligheter ss tjuvjakt. Lösningen på problemet var enkelt. Ingen sk*t inga flugor; ingen älg inga vargar ;)

*hukar mig :)

(att vi kan ta ner älgstammen till en nivå där Svenska jägare inte mera jagar älg kan bero på att vi i regel inte betalar något i jaktarrende, samtidigt innebär det att vi lyssnar på markägare och samhället i övrigt angående avskjutning och mål för älgstammens storlek/täthet)

3. 103 st

2009-10-28 14:57

Någon som fortfarande tror på 103 stycken i Sverige? Finland kommer att vara ett exempel på hur jakt minskade stammen snabbt.

2. Calle Seleborg

2009-10-28 14:12

Har jagat med en av dessa gamla män, det var och är riktiga hårdingar:-)
Tycker om hans inställning till livet, ödmjuk med en hård kärna!

1. Skillnad

2009-10-28 13:43

De finska jägarna kan kanske beskrivas som handlingskraftiga, tystlåtna män. Under krigen mot Ryssland fick man också bra övning i att gräva.
Naturligvis bara spekulationer och ska inte tas som ett råd för de laglydiga svenska jägarna, som alltid anpassar sig efter vad pappa staten säger.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB