• Älgskadefondsföreningen

Finnstövartik vargdödad utanför Sunnemo

AktuelltPublicerad: 2008-11-27 10:57

Tisdagen den 25 november dödades en sexårig finnstövartik utanför Sunnemo av två vargar. Urban Mossberg från Hagfors är besiktningsman för länsstyrelsen i Värmland. Han bakspårade de två vargar som attackerade hunden. Det visade att vargarna gått spikrakt mot drevskallet. 

Endast rester av hunden samt pejlhalsbandet fanns kvar på platsen där vargarna angrep hunden.
– Det var under harjakt och fullt drev som tiken Tiilas fick sätta livet till, berättar den mycket upprörde ägaren Lars-Erik Henriksson från Sunnemo.
– Vi har haft vargproblem i över 15 års tid på våra cirka 7 000 hektar stora jaktmarker. Området där Tiila släpptes har vargförekomsten varit minst på, tillägger Lars-Erik Henriksson.

Hjälper inte att leta vargspår
Det hjälper inte att först ringa området och leta efter vargspår där det ska jagas, konstaterar Tiilas husse.
– Vi jägare i Sunnemo gör allt vi kan för att försöka minimera risken att våra hundar skall hamna i kontakt med varg. Inget verka fungera, när vargen har lärt sig att där hundskall hörs finns mat.
Vargproblemen i området har under årens lopp tendera att öka.
– Jag är 70 år gammal och haft både älg- rådjurs- och harhundar. När jag nu fick den bästa hund jag haft i mitt jägarliv kommer vargen och dödar hunden.

Upprörd över politikerna
– När skall myndigheter och politiker ta sitt förnuft till fånga? Är jakthundar inget värt för denna grupp människor? Varför är vargarna så viktiga och går att lägga så stora resurser på? Jag blir bara upprörd när jag tänker på myndigheters och politikers agerande, kommenterar Lars-Erik Henriksson. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

54. Dalle 08:00

2008-12-10 10:02

Om förändring i sig är ett måste är väl en förändring till det bättre något man skall sträva efter. Att sträva efter förändringar som i slutändan ofelbart endast ger försämringar måste ses som kvalificerat bakåtsträvande.
Om du menar att jägarkåren skall inta en pacifistisk hållning till allt vad jaktmotståndare, djurrättsaktivister och ekosofer kan tänkas hitta på är det förmodligen lika bra att göra ved och armeringsjärn av våra bössor, de lär vi inte få någon användning för.
För övrigt är jag tveksam till att en majoritet av svenska folket efter lite eftertanke envist skulle hävda att de är villiga att ta alla nackdelar vargen i vederbörandes egen närhet och vardag skulle kunna innebära.
Skjuta vad jag vill, när jag vill. Ja, om det främjar viltet, naturen och därigenom mig själv. Självfallet under förutsättning att det ske i samklang med regler och förordningar utarbetade för att främja just viltet och naturen. Dagens rovdjurspolitik förhindrar effektivt och skoningslöst allt sådant tänkande och handlande.
Slopa allemansrätten. Nej vaför då, men skall EU anses ha bestämmande över huruvida vi i det svenska kulturlandskapet skall ha varg eller inte är det nog inte otänkbart att vi inom en snar framtid får finna oss i en slopad allemansrätt.
Betala skatt, det tror jag definitvt en majoritet av det svenska folket har en och annan synpunkt på. Däremot finns det en del positiva, direkt livsavgörande och förbättrande utgiftskonton som våra skattekronor finansierar till skillnad från vargen som endast representerar negativa värden.
Man behöver inte bli vargförespråkare för att man anser att den förda rovdjurspolitiken är förödande för det svenska kulturlandskapet.

53. Du har helt rätt Gontjaja...

2008-12-08 08:57

...i påståendena att en röst är en röst. Att det inte går att förena vargförekomst med jakt på "gammalt svenskt traditionellt vis" och att någon förbättring med vargförekomst för oss jägare inte existerar. Har jag påstått något annat? Är det ointressant vad en majoritet av svenskarna tycker? En förändring Gontjaja, är inte, och betyder inte ALLTID en förbättring i praktiken, så är det och det får vi nog lära oss att leva med. Skulle det vara fullkomligt omöjligt att anpassa dagens jakt till något annat än det vi gjort i 200 år? Vill du totalt sett skippa all anpassning till något en majoritet bestämt?
Skjuta vad du vill, när du vill?
Slopa allemansrätten?
Betala skatt, bara till det DU anser är viktigt för DIG?
Man behöver inte vara "vargförespråkare" för att kunna ha acceptans för en stor majoritets åsikter, däremot får man givetvis tycka vad man vill.

52. Dalle 07:46

2008-12-07 17:35

Att det inte skulle spela någon roll vad du och jag tycker om varg kan jag omöjligtvis hålla med om, en röst är alltid en röst oavsett om den är för eller emot.
Efter att ha levt med konsekvenserna och verkningarna av vargförekomst i drygt 20 år tillåter jag mig, och det kan jag försäkra dig utan ett uns av självgodhet, påstå att jag vet vad förändring på grund av varg betyder, det kan ingen vargförespråkare ta i från mig.
Någon förbättring kan jag däremot inte hitta hur jag än försöker. En annan sak som är alldeles säker är att det inte går att förena vargförekomst med jakt på traditionellt Svenskt manér med bästa vilja i världen. Vidare menar jag på fullaste allvar att vi som på ett eller annat sätt drabbas av alla nackdelar och allt elände vargförekomst för med sig i allra högsta grad lever i verkligheten, drömandet står dom som menar att Projekt Varg kan lyckas för. Om vi kommer att ha varg i Sverige framgent beror helt och hållet på om myndigheter, organisationer och beslutsfattare lyckas hålla vargen och sanningen om vargen borta från stora befolkningscentra och befolkningsgrupper eller inte, vargen är inget annat än ett politiskt verktyg och så länge opinionen ser ut som den gör får vi med all säkerhet leva med plågan.
Skall vi som hänger oss till jakt och viltvård i framtiden kunna ägna oss åt våra intressen måste vi kämpa med näbbar och klor för att föra fram våra menigar, åsikter, krav och budskap, då hör inte ordet anpassning till varg hemma i agendan, Bollen är m.v.h. överlämnad till dig Dalle med förhoppning om att du berättar vad förändring och förbättring i praktiken betyder.

51. Jag hoppas

2008-12-05 15:28

Jag hoppas för alla jägares skull att dom inte släpper hunden i samma område som "Uppgiven varglänning" jagar i om detta fortgår... Alla som vill att deras jakthund äter glykolpreparerat kött räcker upp en hand.

50. Vad är det som gör oss...

2008-12-05 10:26

...jägare så totalt oförmögna till förändringar, RP Gontjaja? Det spelar ju knappast någon som helst roll vad du eller jag har för personlig åsikt om varg. Vi har den här och till 99,9% kommer vi också att ha den kvar i framtiden. Är det inte detta faktum som är intressant för oss som jagar? Skall vi fortsätta att leva i någon sorts "drömvärld" där vi skall få bestämma allt? Jag har aldrig skrikit "Jag vill ha varg", däremot "vi har varg" och då till att börja med anpassat jakten därefter. Visst kan vi sitta här och idiotförklara stockholmare, politiker, myndigheter och naturvårdsorganisationer, det vill säga i stort sett 90% av befolkningen, ALLT är deras (och vargens) fel, men det hjälper oss föga, eller vad tror du?

49. Dalle 10:38

2008-12-04 11:28

Det är just det som är problemet med varg i ett kulturlandskap. Med varg som en parameter att ta hänsyn till i viltvårdsarbetet omkullkastas alla tankar och insatser med syfte att förbättra och förändra jaktliga och andra näraliggande värden i positiv riktning. Man får nog även vara mer än måttligt trångsynt om man anser att det idoga viltvårdsarbete som generationer av jägare och glesbygdsbor ideellt har utfört, i andan att förbättra och förändra för att kunna föra välmående viltstammar vidare till efterkommande generationer, skulle ha skett av självgodhet.
Däremot kunde det vara intressant att få en diagnos för de syntom människor uppvisar som högljutt skriker, "jag vill ha varg, jag vill ha varg", och skiter fullständigt i vilka konsekvenser det medför.
Skall för övrigt jakt och bilaffärer ha något synonymt måste lydelsen i så fall bli, att ha sin jaktmark förlagd till områden som är förpestade av varg är som att köpa en bil utan vare sig motor eller hjul.

48. Malin från Hagfors!

2008-12-04 10:38

Är din vovve född 2006 i Tjärn/Lidsbron? I så fall har jag ett syskon till din vovve.
Vågar heller inte släppa numer, har dock blivit bjuden på jakt i södra Sverige nu i december för att få rasta lilltösen lite.
Vad gäller varg så är nog bara en storsamling av jaktlagen och tillstånd att skjuta från länsstyrelsen det enda i detta läget...

47. Lokungen

2008-12-02 10:19

Så hur ska du ha det? Invandrad eller utplanterad?

46. Mattias

2008-12-01 17:30

Jaha, och? Alla vet väl vad jag tycker om det.

45. Tyskterrier

2008-12-01 16:39

Vad är skillnaden mellan "skjuta alla vargar för att vi ogillar dom" och "de bör tas bort helt i Sverige"? Tolkar man det hela rätt om du tycker att de bör finnas men inte hos oss?

44. Lokungen

2008-12-01 11:54

Men visst är det allmänt känt och accepterat att vår stam kommer från Ryssland? En del tror på utplantering, andra på invandring.

43. Patrik Svensson

2008-12-01 10:55

Nu handlar det ju inte om att skjuta alla vargar för att vi ogillar dom. Som många andra kan jag tycka att vargen är ett magnifikt djur och på sätt och vis beundra dess oöverträffande sätt att kunna döda i stort sätt allt.
Vilket för oss fram till anledningen till att de bör tas bort helt i Sverige eller som i Norge hållas i små numerär på mycket begränsade ytor där de kan tolereras.

42. Några har uppfattningen...

2008-12-01 10:55

...att man har fanatiska åsikter för att man kan acceptera att vi har stora frilevande rovdjur i landet, trots att man samtidigt jagar själv. Vi lever i ett modernt samhälle, där vårt jaktutövande ingår som en förhållandevis liten, men ordentligt "påpassad" verksamhet.
Att framföra attityder som: "Inte skall jag behöva förbättra eller förändra mitt sätt att vara, allting är bäst om det får vara som det alltid har varit" är ett av dom tydligaste tecken som finns på självgodhet.
Det kanske är så här myndigheter och organisationer ser på oss. Gud förbjude...men rovdjurshatet kanske ses som representativt för hela jägarkåren?
Är det på det sättet ligger vi risigt till i fråga om att få vara med och bestämma villkoren för kommande vargjakt. Dom kanske har fått uppfattningen att en majoritet av oss inte vill, eller är intresserade av vargjakt?...minst lika illa det.
Det är precis som när vi själva kliver in för att köpa en bil, första intrycket är ofta vägledande för hur fortsättningen blir, säkert är det samma sak här. Bilden som dom ansvariga bär med sig inför ett beslutsfattande, kan mycket väl vara ofördelaktig för vår del. Dock kan vi själva bestämma och påverka hur vi vill att denna bild av oss skall se ut.

41. Upp till kamp, jägare!

2008-12-01 09:51

Hoppas att alla hundjägare som är bosatta i varglänen inte ställer upp på vargjakt när vargen börjar att ta dyrbara travhästar och deras föl i Stockholmstrakten.

40. Nollvision?

2008-12-01 09:51

Visst, jag tycker synd om hundägarna, när deras hundar blir tagna... Men därifrån till att vi ska skjuta alla vargar? Det känns mer än trångsynt, ska man då skjuta allt man inte gillar? Det funkar ju inte så.... Håll vargen på en lagom stam så blir det bättre för alla parter.

39. Ny hund dödad i Dalsland

2008-12-01 09:50

Ånyo har ulven slagit till. En gråhund dödades den 29 november i Ellenö i Dalsland. Har tillskrivit Svenska Jägareförbundet och frågat varför deras sida med vargdödade hundar inte har rapporterats sedan den 2 november. Jag har även bett att deras kontorsbundna i den högre ledningen att lyfta på sina rumpor och verkligen göra något. Jag frågade också om de vill mörklägga antalet vargöverfall. Och att de som var så talföra i minister Calgren samvaro, inte framförde Djur-Jägares önskemål som de lovade, och allra minst deras egna medlemmar, utan talade med kluven tunga.

38. RMM 2008-11-28 15:03

2008-12-01 09:48

Undrar bara vem som går över lik? Inga offer verkar vara för stora när det gäller att tillgodose rovdjursvännernas önskan.

37. 08 - området

2008-12-01 09:48

Av Roslagsmorfar 2008-11-28 09:06

Ser inget 08-område i Norrtäljeområdet. Riktnummret där är 0176 och inte 08. Vi kan ta hela Upplands riktnummer och det blir väldigt lite 08:or.
Debatten är tröttande att se att Uppland är 08-område! Vi börjar med Enköping: 0171 och går vidare till Alunda: 0174, fortsätter med Uppsala: 018, Öregrund/Östhammar: 0173, Hallstavik/Rimbo: 0175, Örbyhus/Dannemora: 0295, Tierp/Söderfors: 0293, Karlholmsbruk/Skärplinge: 0294, Östervåla: 0292 och Heby kommun: 0224, samma som Sala. Riala är faktiskt 0175-området.
När debatten blir att Uppland är 08-område då har geografikunskaperna tagit slut! Jag älskar inte varg, jag har två drevrar och önskar inte att de ska möta ohyran i skogen. Därför är de mestadels sällskapshundar i dagsläget!
Men bunta inte alla upplänningar eller roslagsbor som nollåttor. Det är att genralisera.
I Roslagen har vi en av de första som fick schavottera som vargskytt och att behandlas som förbrytare, Manfredsson på Gräsö. Han är en hjälte, som handlade istället för att gnälla. Inte var han 08 inte utan 0173:a.
Vill bara folk ska hålla isär begreppen att hela Uppland inte är Roslagen och att inte alla upplänningar är stockholmare. Lika lite som att nyköpingsbor är det. De har närmare till Norrköping än de har till Stockholm.

36. Mormor, tala inte i jägarnas sak, redovisa dina egna åsikter istället

2008-12-01 09:47

Du bör nog inte stå fram som en som vet vad jägare tycker, mormor. Du undviker hela tiden att stå för de åsikter du framfört i detta forum. Redovisa dessa fanatiska åsikter och motivera dem innan du påpekar för andra någonting överhuvudtaget.

35. Lider med er!

2008-12-01 09:46

Lider med er verkligen! Jag har själv en hamiltonstövare och funderar varje gång på hur länge man ska våga släppa henne. Det bästa vore nog att flytta till Stockholm där varken björn, varg eller lo ens får visa sig utan att de blir skjutna med en gång. Borde det inte vara samma regler över hela landet? Istället för bara Stockholm? Som sagt, jag lider med er!

34. Hmmm...

2008-12-01 09:46

Ja, vi kanske skulle skippa all älgjakt framöver totalt över hela Sverige pgr av vargfrågan. Undrar hur det skulle se ut om ett par år? De stora skogsbolagen skulle med all säkerhet få panik helt enkelt. Inga vargar skjutna - inga älgar skjutna. Det är nåt vi borde fundera på. Sen om det blir en massa trafikolyckor och vi inte har några eftersök, hmm... Ja det är nåt vi får leva med.

33. ingen vargjakt!

2008-12-01 09:44

Jag håller med Jimbo, inte fan tänker jag ställa upp för staten när de tillåter vargjakt som nån fåne som bockar och säger Ja-tack. De har redan våldtagit landsbygden och jägarna när de tog vår frihet att kunna släppa hundarna utan att vara rädd för att hitta skinn och ben rester av den! Nej dra åt fanders med vårt vargälskande styre. Jag tänker inte gå ut på några mer viltolyckor och riskera att mina hundar blir vargmat.

32. Du har delvis rätt Roslagsmormor

2008-12-01 09:43

Alla jägare vill förkorta lidandet på skadade djur. Men vad DU och berörda myndigheter inte ser/förstår är att vargens utbredning i landet kommer att öka djurens lidande.
Hur många timmar tror du inte en vargflock behöver för att slutligen döda en frisk älg?
Det kan röra sig om flera dygn innan älgen dör!
Lägg sedan till att all eftersöksjakt på trafikskadat vilt med löshund inom ett vargrever blir omöjligt. Vilket ytterligare kommer att skapa onödigt lidande för dessa djur.
Men du likväl som berörda myndigheter har ju inte förmågan att se vad som håller på att hända med vargstammens utbredning.

Jag vädjar till alla jägare att seriöst överväga att solidariskt ställa in alla eftersök på trafikskadat vilt om inte en Noll-Vision av varg hörsammas.
Vi har en laglig makt här som bör utnyttjas.

Upp Till kamp Nu!!!

31. Varg

2008-11-28 17:40

Det är ju fantastiskt att de fick tillstånd att skjuta vargen nära sthlm, nu får det f-n vara nog. Jag önskar att någon släpper en varg på Djurgården. När ska vi i Värmland få skjuta varg lagligt?

30. Det var länge sedan...

2008-11-28 16:56

...vi slutade skjuta skabbrävar.

29. Håller med Kloker

2008-11-28 16:43

Eftersök behövs inte längre eftersom det finns varg som kan ta hand om de skadade djuren.
Vi skulle kunna låta bli att skjuta skabbangripna rävar också. Kanske kan rävskabben lösa vargproblemet på sikt. Hunden kan man alltid behandla mot skabb.

28. Kloker, du får nog byta signatur....

2008-11-28 15:32

...för de flesta även här inser omöjligheten i att din vision någonsin ska bli verklighet. Bara det faktum att de flesta jägare faktiskt månar om att djur de VET är skadade inte ska behöva lida i onödan och att många jägare också tolererar varg i en viss mängd, gör att din "dröm" kommer att förbli en sådan.
Det du skriver här visar egentligen bara att du tillhör dem som bokstavligt talat "kan gå över lik" för att få din vilja fram.

27. Vi har möjlighet till nollvision av varg i Sverige

2008-11-28 14:49

Detta är fullt möjligt!
Vi ställer in alla eftersök på trafikskadat vilt i Sverige (ca 30 000 årligen) om inte nollvision av varg hörsammas av berörda myndigheter.
Ingen kan tvinga någon att göra eftersök på trafikskadat vilt, visst är det av hänsyn till det skadade djuret inte acceptabelt men detta är en åtgärd som får effekt.
Detta är ett fullt lagligt och genialt/enkelt sätt att utöva påtryckningar på berörda instanser som får dom att ge vika. Jag Lovar!
Men det kräver att jägarna ställer upp solidariskt för varandra (typ franska bönders mentalitet).
Så enkelt är det, varför inte göra så? Vi får bort gråben på detta sätt.
Myndigheterna klarar inte av en solidarisk jägarkår i detta fall.
Upp Till Kamp Nu!

26. Osado

2008-11-28 11:30

Det är just invandringen som är problemet och det är den ILLEGALA invandringen som är arrangerad av rovdjurstallibanerna. Att det är ett samhällsproblem råder väl inget tvivel om heller. Alltså är det ett problem som stämmer in på SD:s sätt att se på saken.

25. Byt hundar

2008-11-28 11:29

Ni får kanske byta hundar ni får skaffa stövelputsare typ laikor som ändå inte törs gå ur syn håll, då kanske man kan utnytja § 28.

24. Mattias, dina skydslingar...

2008-11-28 11:28

...är varken svarta eller vita. Förr var dom gråa i olika nyanser. Nu för tiden är dom pissgula precis som dom ryska. Konstigt va, när deras ursprung är den skandinaviska vargen?

23. 338a Helmantel

2008-11-28 10:32

Prata inte om "er ideologi". För din information kan jag meddela att jag inte är medlem i Rovdjursföreningen. Skulle inte heller kunna ställa upp på deras ideologi eftersom den är för radikal för min smak. Nej, mina åsikter är mina egna.

22. Ingen nollvision av rovdjur i Sverige

2008-11-28 10:03

Den som ropar på nollvision av rovdjur i Sverige ropar
förgäves och det är meningslöst.
Inget parti inte heller SD kräver nollvision. Det kan finnas enstaka politiker men det finns inget stöd i svensk riksdag. Sverige är med i EU och har skrivit på ett antal avtal om skydd bl.a. för rovdjur.
Jägarna måste i stället anpassa sig till att nu finns det både varg och björn i trakter som inte haft det på hundra år.
För hundra år sedan visste man i Värmland att jagar man efter hare med löshund så gick de bästa hundarna åt. Därför undvek man det och använde småpojkar i stället. Så var det med rädslan för rovdjur den gången.
Idag får man hitta andra metoder, elskyddsvästar för hund, ha hunden i band etc.

21. Kort historia

2008-11-28 10:03

1991 så kom Ny Demokrati in i riksdagen som ett missnöjesparti. Samma som Sverigedemokraterna är nu. Och när ND kom in så vände alla dom ryggen och det blev inget som ND fick igenom förutom en massa löpsedelsrubriker.
Det är inget förvånande att det finns personer här som kan tänka sig att stödja SD. Det är ju samma tänk inom SD som här. Allt som är "främmande och okänt" ska bort.

20. Sverigedemokraterna

2008-11-28 10:02

Vad gäller Sverigedemokraterna så är de definitivt inget alternativ. Hörde Jimmy Åkesson (eller vad han nu heter som är partiledare) i somras på radio. Han menade att alla samhällsproblem var orsakade av invandringen. Själv får jag detta inte att gå ihop, särskilt inte vargproblematiken, för de är då fan inte invandrade hit...

19. Jl

2008-11-28 10:02

Sverigedemokraterna har i alla fall stöd av över 4% av befolkningen till skillnad mot Sv rovdjursföreningens under 3 000 medlemmar. Er ideologi är minst lika skrämmande, där 3 000 personer ska konfiskera miljontals hektar privatmark för inplantering av skadedjur ingen vill ha och kan leva med. Det är att anse att andras bakgård kan jag roffa åt mig och det är det enda som betyder något för mig.

18. Varför inte varg i hela Sverige och inte bara vissa platser?

2008-11-28 10:01

Jag lider med dom som har hundar och tamboskap och får dom DÖDADE. Ska det inte vara lika inför lagen? Eller ska det bero på hur nära Stockholm man bor. Fy f-n för sådana lagar. Vill stockholmarna ha varg, skicka då skiten dit och låt oss fortsätta i FÄDERNAS spår.

17. Har sagt det förut

2008-11-28 10:00

Om vi låter allt gå åt h.....vete!! vi ställer inte upp på skyddsjakt av varg, lo, björn! Licensjakten på björn och lo skiter vi i! Vi lägger ned alla trafikeftersök! Låt staten sköta allt från Ystad till treriksröset, visst de blir inte kul att lägga bössan på hyllan och pensionera hundarna! MEN NÄR ALLT HAR GÅTT ÅT H...VETE! och Svensson får se vad de kostar, då som först kan vi få opinion. Då får staten låta oss diktera villkoren hur de ska vara i skogen.

16. Lokungen

2008-11-28 09:58

Snyggt skrivet Herr Lokung. När sa jag att den som släpper hunden får skylla sig själv? Det är beklagligt att hundar dödas och jag stödjer §28. Till skillnad från dig ser jag fler toner än svart och vitt på färgskalan.

15. Sista utvägen?

2008-11-28 09:58

Blir de ingen vargjakt nu snart så blir glykolen eller olovlig jakt den enda utvägen ur detta helvete! Igår när jag va ute med min smålandsstövare så hörde jag vargyl. Tidigare under säsongen såg pappa 6 vargar och det va bara tur att våran gamla smålänning inte slutade som vargmat.
Vi har nog haft tur många gånger. Numera är det 30-06:an som hänger laddad på min axel under harjakten. Jag är en ung kille och jakten är en väldigt stor del av mitt liv. Jag tänker inte låta detta elände förstöra mitt liv! Jag har många gånger sagt det som "Lokungen" skrev så bra. Är det inte ett bevis på att det är någonting som inte står rätt till då den vanliga, annars helt lagliga "Svensson" är beredd att offra så mycket då han inser att det är den enda lösningen på problemet?
För någon laglig jakt ser de ju inte ut att bli. Blir det lovlig jakt så får vi säkerligen bara skjuta ett fåtal av alla dessa vargar. Så vad gör man? Det spelar ingen större roll vart jag släpper min hund, för ska jaga i Värmland så kan jag bara känna mig trygg om jag släpper hunden på någon ö i Vänern. DOM ÄR ÖVERALLT!
Både min och hundens livskvalitet skulle förintas om vi inte skulle kunna jaga. Jag är medveten om att risken är stor att jag förlorar en älskad familjemedlem varje gång jag släpper henne i skogen.
Att sluta jaga ser jag inte som ett alternativ. Så lätt ger jag inte upp mitt och min hunds liv. Är det någon vargkramare som har synpunkter på det så ber jag er att komma och prata med mig om det mellan fyra ögon.
Jag vill även passa på och hylla den nya vargobssystemet som jag tycker är väldigt bra!

14. Vakna Stockholmare!

2008-11-28 09:56

När ska ni fatta att rovdjurspolitiken ska bedrivas där rovdjuren finns? Vänster-svenskar i Stockholm borde nån gång begripa att de om några motverkar en god viltvård. Men det är väl som vanligt att stilla se på hur problemen bara sprider sig och blir fler.
Ser fram emot reaktionen när vargen närmar sig storstan, hur blir det då? Vad är mest värt då - vargen eller Östermalmstaxen?

13. SD

2008-11-28 09:55

Hur många av sd:s representanter har vapen eller jagar? Det måste väl vara lika enkelt att starta ett NYTT politiskt parti, av jägare, fiskare för jägare, fiskare. Var uppe till dalagränsen på fågeljakt igår, två vargar var i närheten. Släppte min Nobs, nej han har inte jagat på snart 1,5 mån.

12. JL

2008-11-27 17:39

Var och en är sig själv närmast, detta om något borde ni vargälskare utan sympati för andra redan veta.

11. Sverigedemokraterna

2008-11-27 17:25

Den som anser att den egna bakgården är allt som betyder någonting kan ju rösta på SD. Själv tycker jag att deras ideologi är skrämmande läsning.

10. Sverigedemokraterna är positiva till varg

2008-11-27 16:29

Svar till Rurik: Har varit inne på SD:s hemsida och kollat om varg. De är positiva. En SD-representant från det samhälle jag bor i skrev en negativ motion om varg och det blev ett herrans liv från centralt håll.

9. Valår

2008-11-27 14:43

Partierna kommer med all sannolikhet att tillåta skyddsjakt eller licensjakt under nästa år för att (hora) till sig röster. Politikerna har absolut ingen skam i kroppen.
Man får hoppas att vi jägare inte faller för politikerprostitutionen den här gången. Sist pratade man om 20 föryngringar. Har man stått för det? Ja, och några till!
Jag har starkt medlidande med er jägare som är drabbade av vargjävulen. vi i Västernorrland är ju fortfarande förskonade. Tänk er att man alltid har ont i magen så fort man släpper en hund. Detta med jakt och hundar är ändå ett mångtusenårigt kulturarv som vi skall värna om. Vi skall ju värna om så många andra kulturer. Staten betalade skottpengar för varg för att få den utrotad pga att Sverige har inte de ytor som behövs för både varg och människor.

8. Kört!

2008-11-27 14:40

Ska ju finnas en biologisk mångfald, därav har vi tydligen varg. Undrar hur det kommer att gå med våra hundraser, tänker då på t ex. Hamilton, Schiller, Gotlands stövare, Småland, Hälleforsare, vit älghund mfl. Snart är det väl bara på Gotland, Öland, Norra Norrland och Skåne man k kan släppa en hund. Hur många är intresserade att köpa ny hund och hur går det då med ovanstående "svenska hundraser" de har ju inte några jublande registrerings siffror för tillfället. Hamiltonrasen kanske vi klarar med norrmänens hjälp men de andra raserna ligger risigt till.
Där är det ingen vargkramare som bryr sig att det försvinner några hundraser.

7. Vi måste kräva nollvision av varg i Sverige

2008-11-27 14:15

Vargförekomsten i Sverige medför stora problem för oss jägare. Tyvärr så hörsammas inte detta av våra politiker.
Finns det någon av dom styrande som kan tänka sig se in vad som händer om några år? Svaret är NEJ.
Vi kommer att få en okontrollerad ökning av vargstammen och dess biverkningar. Psykisk ohälsa p.g.a att hundar blir tagna och att vi inte överhuvud taget kan utöva någon löshundsjakt där vargen är etablerad, detta går ju inte ens idag!
Vi kan inte ta hand om eftersök på trafikskadat vilt pg.a vargens förekomst, vem vill släppa en hund på en trebent älg i ett vargrevir! INGEN!
Jag vädjar till den Svenska jägarkåren att solidariskt ställa in alla eftersök i hela landet på trafikskadat vilt (ca 30 000 årligen) och samtidigt kräva nollvision för varg.
Om detta kunde genomföras så har vi en otroligt makt att påverka framtida beslut om vargen förekomst i Sverige.
Våra förfäder kunde inte leva med den, varför ska vi acceptera detta och dess stora biverkningar som myndigheterna blundar för.
Upp Till Kamp innan det är för sent!

6. Eller

2008-11-27 13:54

Citat:"– När skall myndigheter och politiker ta sitt förnuft till fånga? Är jakthundar inget värt för denna grupp människor? Varför är vargarna så viktiga och går att lägga så stora resurser på? Jag blir bara upprörd när jag tänker på myndigheters och politikers agerande, kommenterar Lars-Erik Henriksson. "
Vad är hunden värd för den som med berått mod släpper den i ett vargrevir?

5. Bedrövligt, hemskt, skamligt

2008-11-27 13:54

Först stort deltagande till de två jägarna som nu fått smaka på rovdjurskramarnas kompisar.
I vargens fotspår följer bara plågsam död och sorg för dom som drabbas, olustkänslor så fort man går till skogen, när blir det min tur?
För några år sedan kunde ha något så när kontroll var odjuren fans men nu har man som länstyrelsen i Värmland säger "totalt tappat kontroller" över hur många det finns och vart dom håller hus.
Det hjälper inte att spåra av stora områden innan man släpper. En av många grova lögner, som kommer från kramarna, är ju att i de flesta fall söker hunden upp vargarna. I 99% av hundatackerna, som vi också ser i dessa båda fall, springer istället vargen direkt mot hundskallet och anfaller.
Och hur var det med § 28? Ett ramaskri från kramarna att nu skulle vargen utrotas snabbt, jägarkåren skulle skjuta så fort man såg en varg och skylla på att den anföll hunden, men handen på hjärtat, hur har det gått med det?
Skandal att vi inte får jakt på odjuren i de län där de är alldeles förmånga
Heder år norskarna som bara tillåter max tre föryngringar per år i ett begränsat område och avlivar dem som går ut därifrån. Norge värnar på att helt annat sätt om glesbygdens befolkning.

4. För jävligt

2008-11-27 13:52

Hade det varit runt Stockholm hade vargarna varit skjutna för länge sedan. Hoppas att alla riktiga jägare gör det dom är tvungna till. Annars måste vi sluta helt om ett par år.

3. 2010

2008-11-27 13:51

Håller med Lokungen.
Till slut blir det Sverigedemokraterna.
Är det så övriga partier vill ha skall dom få det.

2. Vrede

2008-11-27 13:51

Håller med Lokungen, mycket bra skrivet.
Man blir så in i helvete ledsen när man ser hund efter hund falla offer för varg. Jag har bestämt mig, jag tar mitt straff om det skulle behövas. Kanske man kan rädda nån hund.

1. Jag saknar ord...

2008-11-27 11:37

...och känner både sorg och vrede. Jag mår illa när sådana som Gråben, Mattias och Roslagsmormor sitter och skråderar om att vi får skylla oss själva när vi släpper hundarna.
Det mest tragiska i situationen är att samhället har skapat en ny kategori grovt kriminella. Det är människor som aldrig tänkt tanken att göra något som strider mot lagen tidigare, men som nu när man skyddar sina husdjur dras inför domstol som grova brottslingar. Fy f-n, är ett passande uttryck. Det är snart val igen. Det som återstår är sverigedemokraterna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere