• Allmogejakt

Fjälljakten omprövas inte

AktuelltPublicerad: 2008-11-17 11:49

Regeringen omprövar inte fjälljaktsreglerna för utländska jägare trots EU-beskedet om Finland. Men jordbruksminister Eskil Erlandsson tycker i alla fall att de svenska jägarna ska få tillbaka sina länsjaktkort. 

Sedan EU-kommissionen klargjort att Finland har rätt att behålla sina egna regler, fast de gynnar de inhemska jägarna, har jägarna i Sverige blåst liv i debatten kring särskilda regler för utländska jägare på småviltjakt i fjällen.
Helén Pettersson (s), ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, hade en interpellationsdebatt mot jordbruksminister Eskil Erlandsson den 14 november.
Där hävdade Helén Pettersson att regeringen bör ge tillbaka förturen till småviltjakten i fjällen till de svenska jägarna.

Håller fast vid 2007 års regler
Eskil Erlandsson håller däremot fast vid att de regler som infördes 2007 fortfarande ska gälla.
– Jag är besviken över att jordbruksministern inte gav ett positivt besked och att han inte svarade på mina konkreta frågor. Det här hade varit ett bra tillfälle för regeringen att rätta till det fel som man begick 2007, kommenterar Helén Pettersson.
En debattartikel kring frågan publicerades den 14 november i Norrbottens-Kuriren. Bakom artikeln står jordbruksminister Eskil Erlandsson och riksdagsledamöterna Krister Hammarbergh (m) och Stefan Tornberg (c).

Jaktkort berörs inte
Polikertrion konstaterar att EU-kommissionen inte klassar försäljning av jaktkort som en tjänst och att det därför inte strider mot EG-fördraget om fria varor och tjänster inom EU.
”Det svenska ärendet gällde däremot begränsningar i möjligheten för företag att tillhandahålla jakttjänster åt i Sverige icke folkbokförda jägare. Som regeringens analys av frågan visade kunde de då gällande reglerna komma att anses utgöra ett handelshinder. Skilda jurister drog samma slutsats, den svenska lagstiftningen stämde inte med EG-rätten”, skriver trion i debattartikeln.
Däremot påpekar de att länsstyrelserna själva kan tolka EU-kommissionens besked i frågan.

Länsjaktkort kan återinföras
– Vi är övertygade om att det meddelande som lämnats av generaldirektoratet även kommer att vägas in i länsstyrelsens bedömning när det gäller möjligheten till återinförande av ett länsjaktkort, säger Eskil Erlandsson.
Svenska Jägareförbundet delar Helén Petterssons besvikelse över Erlandssons ståndpunkt, men tror ändå att det fortfarande finns en möjlighet till förändringar.
Regeringen får inte detaljstyra hur regler ska se ut. Därför kan
Erlandsson ha en försiktig framtoning i frågan, tror Jägareförbundet. Som jordbruksminister får han nämligen inte påverka statliga myndigheter i deras ansvarsområden.

Annan juridisk analys
– Vi har redan förra året för ministern presenterat en juridisk analys som vi anser visar att det inte är fråga om en diskriminering utifrån ett EU-perspektiv. Vi ska på olika sätt presentera den hållningen för ministern, säger Håkan Weberyd, Svenska Jägareförbundets generalsekreterare, i Svensk Jakt.
– Problemet är att vi tappar oerhört med tid och frustrationen växer. Nu landar frågan återigen tungt i knät på länsstyrelserna. Vi ger oss icke i detta, fortsätter Håkan Weberyd.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Politiker...

2008-11-19 09:40

...är och förblir slingerbultar. Den politiker som först kommer på att det skulle leda till respekt att erkänna att man fattade ett felaktigt beslut, skulle troligtvis uppnå en respekt i de breda folkleden som ingen annan politiker uppnåt!
I det här fallet blev man upplurad på läktaren av några få särintressen, och deras ombud, som tjänar pengar på att flyga ut och härbärgera utlänska jägare i fjällen. Inget ont i att utföra det arbetet, det bidrar till turistinkomster som behövs i dessa områden.
Eftersom alla andra EU-länder, Finland, Norge och Danmark kan reservera jakt på statens marker och vatten för sina egna invånare borde vi också kunna det.
Jag har sagt det för: Fjolliga politiker som blir alldeles kallsvettiga bara för att komissionen kommer med en försynt fråga som faktiskt bara var, just en fråga, snabbt fattar ett beslut, utan djupare analys och jämförelse, som går emot den egna befolkningens intressen förtjänar inte vårt förtroende.
Bort med Eskil!

3. Eskil Erlandsson kan då kanske vara lite konsekvent...

2008-11-18 16:33

...och hålla öppet hus för finska jägare nere på sin egen gårds marker. Efter att ha sett karln ett antal gånger på TV tror jag utan att vara allt för elak att vi inte ska förvänta oss alltför mycket från den mannen.

2. Med jägare som Eskil...

2008-11-18 08:45

...i regeringen behöver vi inga jaktmotståndare.

1. Politikerförakt

2008-11-17 15:24

Förstår inte Eskil Erlandsson att hans trovärdighet som minister numera är minimalt? Utan vidare kunde han rak i ryggen ha sagt, att han och Fredrik R. gjorde fel, när de ändrade i §3 i Rennäringslagen. Lika lätt som de strök några ord i paragrafen, som innebar jakt för i första hand boende i Sverige, lika enkelt och lätt kunde de med ett beklagande ha återställt den ursprungliga ordalydelsen i paragrafen. Detta skulle ha väckt respekt. Fela kan ju alla göra, men uppenbarligen inte en politiker. Varför måste de på felaktiga grunder visa sin makt och reta upp människor? En del av dem är/var ju faktiskt deras egna väljare. Politikerföraktet tar i stället ny fart alldeles i onödan.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB