• Älgskadefondsföreningen

Fjälljaktsregler kan omprövas

AktuelltPublicerad: 2008-11-03 11:56

EU-kommissionen har lämnat ett besked att Finland själva får bestämma vilka som får jaga på statens mark. Jakt är inte att betrakta som en tjänst. Det kan omkullkasta den svenska regeringens beslut att ta bort begränsningar för utländska jägare i de svenska fjällen.

På grund av det höga jakttrycket från utländska jägare införde länsstyrelsen år 2006 särskilda regler för utländska jägare på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbotten.
Men år 2007 tog regeringen bort möjligheterna till begränsningarna för utländska jägare i Norrlands-länen. Regeringen ansåg att det stred mot EU-rätten och att alla jägare inom EU ska få jaga på samma villkor i Sverige. Enligt EG-fördraget ska det vara en fri rörlighet av varor och tjänster inom EU.

Stort missnöje bland svenska jägare
Regeringens beslut skapade stort missnöje hos svenska jägare.
En grupp jägare från Kiruna visste att både Norge och Finland har liknande restriktioner för utländska jägare. De valde därför att anmäla Finland till EU-kommissionen för diskriminering av utländska jägare.
Svaret från EU-kommissionen var att Finland själva får bestämma vilka som får jaga på statens mark.
– Kommissionen har svarat att de lägger ner vår klagan. I dokumentet står det klart och tydligt att jakt inte är att betrakta som en tjänst, säger Michael Fossum, en av jägarna från Kiruna, till Norrländska Socialdemokraten, NSD.

Finland tog strid mot EU
Michael Fossum berättar att Finland dock tog strid för sin jakt. De argumenterade till EU om varför de vill ha olika regler för jägare från Finland jämfört med utländska jägare.
– Vi kan visst kräva att utländska jägare ska ha guide med sig men inte säga att ett italienskt företag inte får sälja kringtjänster. Det är en ganska väsentlig skillnad, säger Michael Fossum till NSD.
Han var örra veckan på ett möte hos jordbruksdepartementet, där även företrädare från Svenska Jägareförbundet deltog. De visade då EU-kommissionens svar på den anmälan Kirunajägarna gjort mot Finland.

Departementet ska ta upp frågan
Jordbruksdepartementet lovade då att pröva frågan om fjälljakten på nytt.
– Vi hoppas att regeringen är stora nog att erkänna att de inte hade rätt beslutsunderlag när de ändrade förordningen, säger Michael Fossum till NSD.
Jägareförbundet kommer att driva frågan via domstol och hävdar att lagändringen gjordes på fel grunder, bland annat sedan Kommerskollegium misslyckats med att göra en korrekt analys.
Jordbruksdepartementet är försiktiga med sina uttalanden i ärendet.
– Vi ska läsa vad kommissionen har svarat. Det ska inte ta alltför lång tid, säger Magnus Kindbom, politisk sakkunnig på jordbruksdepartementet, till NSD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Norge...

2008-11-04 17:11

... var heller inte så dåliga.
Ded fick samma fråga som den svenska regeringen, men svarade helt sonika att jakt inte kan betraktas som en tjänst och kan därmed i första hand kan förbehållas landets egna medborgare. Punkt slut.
Och det var EU nöjda med.
Nu kan ju regeringen fatta ett nytt beslut efter att ha lyssnat på EU i stället för på Kammarkollegiet som lurade upp dem på läktaren förra gången det begav sig.

3. Men...

2008-11-04 08:43

...EU är ju bra att ha att skylla på när man inte vill sätta sig in i saker och ting och är sjukligt rädd för att stöta sig med dem på något vis. Typiskt svenska beslutsfattare.
Nej, fram för finnarnas sisu, nu har de lyckats med både fjälljakten och vargjakten, två saker som svenska myndigheter knappt vill ta i med tång med rädsla för och hänvisning till EU:s eventuella represalier.
Bedrövligt...

2. Starkt jobbat!

2008-11-04 08:42

All heder åt dessa personer som tar striden, ni är mina (och många många fleras) hjältar!
/Simon

1. Finland

2008-11-04 08:42

Det är väl alldeles fantastiskt att det alltid är Finland som vet hur man skall agera. I Sverige däremot så består sakkunskapen endast av nickedockor eller som statare i början av seklet som vördsamt stod med mössan i handen och hoppades att överheten skulle vara nådig mot de underlydande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons