• Allmogejakt

Fler rovdjur i sydvästra Sverige

AktuelltPublicerad: 2007-11-27 11:25

I vinter görs ett nytt försök att kartlägga hur många stora rovdjur det finns i sydvästra Sverige. Länsstyrelserna samordnar en gemensam rovdjursinventering.

– Det handlar om tusentals personer som ska ut någon gång i januari eller februari. De ska spåra parallellt med varandra utifrån ett rutsystem. Då får vi en ögonblicksbild av rovdjursetableringen i länen, säger rovdjursspåraren Tommy Berglund till Hallandsposten.
Inventeringen är dock inte heltäckande. Om snöförhållandena tillåter kommer områdesinventeringar att genomföras i sydvästra Sverige, där delar av Jönköpings, Kronobergs, Blekinge län samordnas med motsvarande inventeringar i Hallands och Västra Götalands län.

Jägare ska rapportera
Hur många jägare som ställer upp och rapporterar påverkar också resultatet.
Jägareförbundet har fått i uppdrag att bygga upp en rapporteringsorganisation inom varje län, där särskilda samordnare på kretsnivå ansvarar för att rapporter om stora rovdjur vidareförmedlas till länsstyrelsens kvalitetssäkrare utan dröjsmål.
Länsstyrelsen ansvarar sedan för att observationer kvalitetssäkras, vilket innebär att någon av länsstyrelsens rovdjursspårare (kvalitetssäkrare) åker ut och spårar djuret eller djuren.

Varg och lo ökar
Redan nu står det klart att både varg och lo har ökat i regionen. Vinterns inventering 2006/2007 visade på omkring 20 familjegrupper av lo.
– De tätaste förekomsterna återfinns i Bohuslän och i Dalsland samt i norra Skaraborg, kommenterar Robert Andersson på naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i Västra Götalands län
– Vidare kan noteras att en ny familjegrupp har rapporterats både i Tidaholm-Falköpingsområdet och i Ulricehamn. I Vårgårda kommun hittades i vinter en död lounge som dött av svält och skabbangrepp vilket visar att det skett föryngring även här. Troligen har modern dött, tillägger Robert Andersson
Även vargstammen ökar i södra Sverige.
Vinterns inventering visar redan att valpar har fötts under 2006 i såväl Kroppefjällsreviret som i Ed/Halden-reviret. I Kroppefjällsreviret hittades i augusti 2006 en död vargunge i en skogstjärn. Den hade inga spår av skador och var i stark förruttnelse.

Minst fyra vargar i Kroppefjäll
– Det finns ingen misstanke om brott. I samband med jakt med hund sköts en annan individ i flocken. Nu bedömer vi att Kroppefjällreviret består av minst fyra djur, förklarar Robert Andersson.
I Ed/Halden tyder mycket på att det även knoppats av ett nytt revir på den norska sidan, nordväst om Eds-reviret, där fem djur som går tillsammans har kunnat spåras.
– Under de senast veckorna har även ett revirmarkerande par norr om Edsleskog spårats samt en ensam varg som rör sig inom samma område. Det revirmarkerande vargpar som förra vintern uppehöll sig i Gullspångs kommun har dock inte återfunnits denna vinter, säger Robert Andersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Ingår i SJF:s allmänna uppdrag

2007-11-29 15:59

Länsstyrelsen har alltså gett Jägareförbundet, SJF, i uppdrag att medverka i inventeringsarbetet. SJF uppbär nämligen statsbidrag ur viltvårdsfonden på 45 miljoner kronor årligen för att fullgöra ett allmänt uppdrag inom viltvårdsarbetet, där bland annat viltövervakning och rovviltinventeringar ingår. Kostnaden för inventeringsarbetet förväntas också täckas av medlen inom det allmänna uppdraget.

4. Lojakt!

2007-11-29 08:59

Det är ju att man får jaga dem som är betalningen. Annars kan man lika gärna skita i att inventera. Då kan dem försöka med svenska rovdjursföreningen, skulle bli intressant att se dem skramla ihop ett par tusen man med fordon och lokalkännedom.

3. Inventeringsfiasko!

2007-11-29 08:59

Där jag lever och bor har det räknas katter under ett antal år, vilket påvisat att det inte funnits så överdrivet många kattdjur.
Men sen då, jo för att lugna jägarkåren har det tillåtits en blygsam tilldelning, som är fullskjuten, överskjuten första dagen, vad tyder detta på?
Angående inventering kan jag bara meddela för den oinvigde hur denna gått till, hitintills. Man har delat in länet i ett rutmönster och räknat slumpvis utvalda rutor. De rutor som inte räknats, har nollats, alltså ingen förekomst. Då det i princip kunnat funnits precis hur många djur som helst där i dom oräknade, ska detta upprepa sig denna underbara tågordning igen, förstår jag folks frustration över myndighetsbeslut. Samt ovilljan att medverka.

2. Sedan...

2007-11-28 09:55

...underkänner de jägarnas inventering ändå. Som vanligt kommer de att anse att vi får ihop för många individer.

1. INVENTERING

2007-11-27 17:35

VAD BETALAS UT TILL JÄGARNA I TIMLÖN SAMT RESOR?
DET ÄR VÄL HELT MENINGSLÖST ATT RÄKNA DESSA DJUR!
HUR MYCKET PENGAR SATSAR VI PÅ DENNA INVENTERING?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons