• Älgskadefondsföreningen

Fler vargar får skyddsjagas

AktuelltPublicerad: 2012-01-13 11:55

Naturvårdsverket har ökat antalet vargar som får skyddsjagas i norra och mellersta Sverige från förra årets 12 till 32 vargar för i år.
Av dessa får 25 skjutas i det mellansvenska vargbältet, medan sju får tas bort i norra förvaltningsområdet.

Naturvårdsverket har möjlighet att delegera besluten om skyddsjakt till länsstyrelserna i de län som räknas som ”varglän”, alltså där man haft föryngring i minst tre år. Länen som det i dagsläget gäller är Västra Götaland, Värmland, Örebro, Dalarna, Västmanland och Gävleborgs län.
Till dessa har Jämtlands län tillkommit från och med i år, då man där haft vargföryngring i tre år.
Av de nämnda länen är det bara Jämtland som räknas till det norra förvaltningsområdet där alltså sju vargar får skyddsjagas.

Flest vargar får skjutas i Mellansverige
De återstående 25 vargarna ska delas mellan övriga sex län i det mellansvenska vargbältet. Men hur många vargar som får skjutas i respektive län är dock inte fastlagt.
– Någon uppdelning mellan länen finns inte utan det är behovet av skyddsjakt som ska styra, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
Hon poängterar också att beslut om skyddsjakt främst gäller enstaka vargar och inte hela familjegrupper. Däremot behöver man inte kunna peka ut exakt vilken vargindivid som orsakat skada för att bevilja skyddsjakt, ett resonemang som exempelvis länsstyrelsen i Dalarna ofta ägnat sig åt för att avslå skyddsjaktansökningar.
– Om varg orsakar skada kan man skjuta bort en individ i flocken, oavsett om det är den som orsakat skadan, och därmed få ett förändrat beteende i hela gruppen, säger Ruona Burman.

Ökar med 40 procent per år
Enligt Naturvårdsverket var förra årets kvot på tolv vargar för lågt då behovet av skyddsjakt var betydligt större.
Att antalet nu höjs till sammanlagt 32 hänger samman med de senaste årens explosionsartade utveckling av vargstammen med en 40 procentig ökning per år.
Enligt forskarnas mest försiktiga beräkningar finns det idag cirka 350 vargar i landet. Om samtliga 32 vargar skulle skjutas under kommande skyddsjakt betyder det ändå att Sverige kommer att ha mellan 450 och 500 vargar om ett år med nuvarande ökningstakt.

Olika tolkningar
Ett problem med delegeringen av skyddsjaktsbesluten till länsstyrelserna har varit att handläggarna gjort olika tolkningar vid de olika lässtyrelserna.
För att få en enhetlig bedömning kommer Naturvårdsverket att hålla ett vägledningsmöte med handläggarna från länsstyrelserna den 18 januari.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

48. Nej vänta nu lite.....

2012-01-15 14:10

Ska vi verkligen ställa upp på detta? Vad tjänar vi på detta?
Vi antas ställa upp på t ex jakt på räv för att staten ska få in rävar pga bandmaskspridning, vi antas ställa upp och jaga mårdhund åt staten, vi ska ta hand om alla eftersök på trafikvilt inkl. varg och björn och vi ska ställa upp på vargjakt, en jakt som vi inte vill ha.
När vi ber om hjälp får vi ett kallt NEJ till svar!
Jag har tröttnat på att hunsas runt av myndigheter! Dom få vargar det sannolikt blir frågan om att skjuta gör varken till eller från för oss. Jakten med löshund är ändå förstörd för överskådlig tid. Dom få vargar det blir jakt på kan staten själv skjuta med hjälp av helikopter. Känns som det måste gå käpprätt åt helvete med rovdjurspolitiken eller att människor kommer till skada innan myndigheterna fattar vad dem ställt till med. Vad tror Ni händer om vi, alla jägare, sa nej?

47. Beslutet i detalj.

2012-01-15 14:09

Beslut för mellersta förv. området: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/rovdjursförvaltning/Beslut-skyddsjakt-varg-2012-mellan.pdf
Norra omr: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/rovdjursförvaltning/Beslut-skyddsjakt-varg-2012-norra.pdf

46. #45 Nja, Gustav

2012-01-14 18:22

Det sköts faktiskt 27 vargar 2011, inte 19 stycken (2010). Alldeles för lite ändå naturligtvis.

Mellan 50 och 70 vargar brukar dö på olika sätt varje år (inklusive jakt). Även det för lite. Under 2012 väntas 150 vargar tillkomma.

Hur man än vrider och vänder på det ökar vargstammen hela tiden, varje år. Dessutom blir det exponentiellt eftersom fler överlevande vargar får fler valpar, så med rätt förhållanden kan vargarna fördubblas på kort tid.

Ökningstakten är dessutom en helt annan än den för björn och lo.

När jag ser NVVs siffror förstår jag inte var siffran kommer ifrån? Varför var förra årets siffra 12? Och varför är årets 32? Hur kan man ens i förväg bestämma antalet skyddsjaktsobjekt? Och vad är planen? Kan någon förklara det för mig?

45. En stor bluff

2012-01-14 14:58

Är det ingen som kan räkna, 2011 års licensjakt sluta med 19 skjutna, 2011 års skyddsjakt med 12 st, summa 31 st. Har NVV ökat på antalet? NEJ och åter NEJ. 2012 kan innebär 0 skjutna vargar. Låt nu staten ta hand om ev. skyddsjakt.
Forskarnas och NVVs mål är att få media att tro att det sker en förändring. Libergs uttalande på radion i går är tydligt, befolkningen ska sakta få vänja sig med vargens härjningar.
Se nedan Libergs kommentar i radion:

Vargfrågan är het och även om vargforskaren Olov Liberg, som är biolog i grunden, månar om att det ska kunna finnas fler vargar i Sverige, så anser han att det är bra att befolkningen får vänja sig successivt.

– Vargen är oerhört konfliktskapande, i vargbygderna. Om man går fort fram och fridlyser vargen helt, ur bevarandesynpunkt skulle det kanske vara det mest gynnsamma, men det skulle snabbt öka konflikterna väldigt. Det skulle möjligen slå tillbaka på vargstammen genom en ökad illegal jakt, så det finns även bevarandeskäl till att gå långsamt fram, säger han.

44. Djurvän, T.Eriksson

2012-01-14 14:57

För det första Djurvän. Vem har sagt att vi jägare skall ägna oss åt denna skyddsjakt? Licensjakten som för övrigt sköttes på ett utmärkt sätt förra året enligt alla myndigheter. Så sluta med förljugna påhopp. Nej kostnaden skall så klart belastas myndigheterna för denna skyddsjakt, Pengarna börjar ju redan tryta, Till slut kommer allmänheten att vilja veta vad denna cirkus kostar oss skattebetalare, Till dig Torbjörn E må jag ställa frågan, Har inte du varit utanför din gräsmatta på flera år? Jägare med hund skall inte få släppa sin hund där det finns ett vargrevir enligt dig!! För att sen kunna skyddsjaga varg. Kan tala om för dig att forskarna själva inte ens vet var vargreviren finns. (lysande exempel nu senast i norra Dalarna) Och där du släppte hunden ena veckan i ett vargfritt område kan det 2 veckor senare vara ett revirmarkerande par!!! Ifjol skrek ni varganhängare i högan sky över vargjakten att den skulle leda till utrotningen av den svenska vargstammen. Nu har ni facit!! I VARENDA FRÅGA OM BJÖRN, ÄLG, LODJUR, SÄL, OCH NU VARG vad gäller antal har jägarna haft förkrossande rätt varenda gång, Vi har mer eller mindre krossat alla förståsigpåare från alla olika myndigheter och diverse diffusa experter i dom olika intresseföreningarna, Sen beror ju årets 40% ökning inte på att även varghanarna fött valpar, utan mer på den ivrigt påhejade lögnagendan som NVV och olika forskare ägnat sig åt under många år, allt för att dom olika rovdjursstammarna skall tillåtas öka utan att kraven på skyddsjakt skall öka. Men men Torbjörn, Sent skall syndarna vakna heter det visst.

43. #29 och #33. För vissa räcker inte ens detta.

2012-01-14 14:55

Det ni skriver är fullständigt sant. Men för vissa grupper är redan den låga siffra som NVV presenterat för liten.

http://www.vargfakta.se/nyheter/regeringen-for-soker-lura-eu-om-vargjakten/

Som vanligt är det en utpräglad storstadsbo. Malmö den här gången. Vad har Malmöbor för negativt att vänta av vargen?

42. Henning Saarenpää

2012-01-14 14:55

Jag håller med dig. Det finns så fina naturprogram på TV och matkassen fixas över nätet. Vem behöver gå ut i fortsättningen. Vill man få luft är det bara att öppna fönstret.

41. Låt stammen växa bojkotta skyddsjakten

2012-01-14 14:55

Vi jägare bör bojkotta detta och låta stammen växa ytterligare skicka ut naturvårdsverket o länstyrelserna o ta hand om problemen istället dom vet ju bäst, detta år bara ett sätt att försöka tysta oss.det går inte i modernt samhälle leva med varg in på knutarna, men det fattar inte fanatikerna och romantikerna för dom är bara betraktare inte brukare i dom områden som berörs.
dom borde själv leva med varg i sitt närområde och se vilka problem den åsamkar så hade det varit annat ljud i skällan.
det finns en anledning till att den varit borta från vår fauna,man behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
det är en stor skandal att våra politiker låter sig styras av detta jävla EU dom berörs knappast av problemen med varg i bryssel.
då ska dom ej hellre bestämma vad vi ska göra i sverige.
det är ett jävla rövslickeri.

40. Ojojoj då..

2012-01-14 14:54

Nu blev TE och Odjursvännen ledsna i ögat, då det inte blev som de hoppades på. :-D
Vi sa ju att det skulle skjutas undan varg även detta år, men ni trodde oss inte, men tänk så fel ni hade.
Antalet var dock alldeles för lågt, det skulle behöva vara tre-siffrigt för att ge någon bestående effekt, men detta är ju bättre än inget i alla fall, dock ser vi fram emot nästa licensjakt då vi får skjuta bort +100 st, eller hur ? ;-)

39. Skyddsjakt på alla vargar året runt

2012-01-14 14:54

Det finns bara en fungerande lösning för att få balans i statens vargodling, det är jakt på alla vargar året runt. Vi kunde nätt och jämt utrota vargen på 60-talet med enorma skottpengar som drivkraft och jakt från flygplan. Vi kommer inte att kunna utrota vargarna med skyddsjakt. Även om vi har skyddsjakt på var enda varg året om. Detta lika lite som vi kan utrota rödräven. Inga jägare har den tiden och entusiasmen så vargen längre går att utrota. Sluta med statens vargodling och släpp jakten fri så kanske det går att få balans i vargtillväxten. (Sanna mina ord inom 10 år så råder det förhållandet)

38. Utökad skyddsjakt = förtäckt licensjakt

2012-01-14 14:53

Det nya förslaget om en utökad skyddsjakt är ett sätt att bakvägen genomföra en licensjakt.
Skyddsjakt ska användas på enskilda individer som t.ex upprepade ggr tagit tamdjur som får. Nu behöver man inte identifiera en individ utan man kan skjuta vem som helst i flocken.
EU kommer att hålla ett öga på Sverige så att man inte uppfattar detta som en dold form av licensjakt.
Det betyder att skyddsjakt ska ske bara efter upprepade skador på tamdjur eller hundar i ett revir.
Taket på 210 vargar finns inte längre. Ett nytt tak ska sättas i vår som antagligen stannar på 400-450 individer.

37. Saken är den..

2012-01-14 14:52

..att i Sverige idag har vi fler än 400 vargar. Jag skall också ta i och säga att det finns "fler kunniga varg kännare personer" än vad det finns som kallar sig forskare. (både värnare och berörda)

Dessa bybor/stads och asfaltsbarn har gemensamt tänkande. Vargen skall finnas men hur/var är frågan. (Lön ger mödan)

Vargen var borta i 150 år, men återinplantering gav den plats igen.

Idag när vi står utanför Euron och när vi värnar om "världsarvet" på platser bland annat i mellansverige, hur värderar vi då dem.

Vi kan säga flertal kända personer från dess berörd plats.

Vill vi flytta nästa generation till storstad och sedan säga:
När vi växte upp hade vi ett rött hus med vita knutar, vi fiskade längs sjön/älven. Jagade och med rotfrukter gav oss allt naturbeskrivande erbjöd.

Jag med flera ställer sig i ett led, där vi ger och tar. Vi bryter inte om lagen men det finns en gräns.

Du person som lika gärna sedan är min granne, snälla tänk på dem som INTE kan känna sig trygg.

Vargen dödar mer än den äter, den undergräver svenskt lantbruk. Samerna är också vårt kulturarv nr1.

Mvh
Björn

36. Försöker lura oss igen

2012-01-13 23:21

Det är precis som framgår i kommentar nr 12 av Björn N.
I media basuneras det ut att det ska skjutas fler vargar i år vilket är felaktigt, tvärt om kommer det altså att skjutas färre, detta innebär att Sverige sommaren 2012 har ca 450 vargar trots att riksdagen beslutade att antalet skulle vara max 210 st.

35. Om...

2012-01-13 23:21

...det ska finnas 500 vargar (eller mer) vem tar det politiska beslutet att 200 vargar (40 %) ska skjutas bort varje år ? V har deklarerat sin åsikt, MP vet vi, C har flyttat in till stan, S säljer bort frågan och M slinker väl likt räven undan. Kvar finns FP, KD och SD, nån av dessa får väl stå tills svars, vem annars ? Den som lider minst skada åker väl dit. Politik är politik.

34. Miljöminister Lena Ek arbetar för ökad tillväxt i vargstammen!

2012-01-13 23:21

Rolf O Peterson med flera konstaterade genom sina studier av vargarna på Kenai-halvön att skall en vargstam hållas i balans så måste ungefär 40 % av vinterstammen avlivas varje år. Lägre avskjutning kompenserar vargar genom ökad tillväxt. Om O. Libergs uppgifter stämmer om att vargstammen efter licensjakterna ökar med 40 % så synes detta indikera att svenska vargar likväl som vargarna på Kenai kompenserar för förluster, till och med grovt överkompenserar.
Och därmed är vi där igen, Naturvårdsverkets ekologister försöker få jägarna att skjuta enstaka vargar i reviren, max 32 vargar blir kanske en varg i vartannat revir. Detta anses gynnsamt för vargstammens utveckling; det är väl känt att vargflockar mer än väl kompenserar för förluster genom att flockarna blir mindre, fler dräktiga tikar, större överlevnad för valparna etc. och en turbotillväxt anses önskvärd eftersom det motverkar inavel.

Gå INTE i fällan en gång till, skjut inte en enda varg utom i nödvärn! Man kan tycka att en död varg är en god varg, men tyvärr så gäller att en död varg i stället är mer än en ny levande varg till nästa år! Beslutet för 2012 är redan taget och lär inte ändras. En försiktig uppskattning ger för handen att vinterstammen 2013 kommer att uppgå till minst 700 vargar. Skall det bli en MINSKNING till vintern 2014 så måste det vintern 2013 skjutas MINST 300 vargar. Får vi nästa vinter skjuta minst 300 vargar då ställer även jag upp på vargjakt, oaktat väder.

Men är det någon som tror att vi nästa vinter får skjuta minst 300 vargar? Nej, det är inte troligt, utan vargstammens tillväxt kommer att få fortsätta skena utom kontroll. Tvärtom så kommer regeringen och Naturvårdsverket fortsätta med sina patetiska men dyrbara försök med att ytterligare öka vargstammen! Galenskap bortom allt förnuft. Var det inte vissa forskare som hävdade att vargstammen stod i fara för att dö ut på grund av att inavel ger låg tillväxt? Inaveln i de svenska bastardvargarna måste vara av särskild sort med tanke på att de kan prestera en tillväxt om 40%. Men bastarder uppvisar å andra sidan ofta bättre livskraft än renrasiga djur.

Apropå Kenai så kan nämnas att Alaska Board of Game har möte i dagarna för att på förslag från Fish & Game besluta om att från flygplan skjuta ned vargstammen på Kenai i syfte att rädda resterna av halvöns älgstam.

33. Nej...

2012-01-13 21:43

ge f-n i allt vad vargjakt heter, vare sig det är skyddsjakt eller licensjakt. Vad detta förslag om skyddsjakt betyder är hur lätt som helst att genomskåda och bara något som skall låta bra ut i fortsatta debatter. Nej, låt ohyran sprida sig okontrollerbart, det blir en härdsmälta till slut och först då kan vi få till en opinion för en stark begränsning av vargstammen. Helst en 0-vision. Stå på er och låt er inte luras av sådant här fjäsk.

32. NR 6

2012-01-13 21:38

Roligt att få höra.Man får inte svära i insändare men va roligt att höra , att det finns folk som inser att det här är fråga om våra näringar (skogsbruk.jakt,fiske,rennäring,fäbodbruk o.s.v) Vi "Hobby" -avverkar inte våra skogar,vi "Hobby"- jagar inte våra skogar, vi exploaterar våra egna marker precis som tätortsboende exploaterar sina marker. Vi är inte skyldiga att bevara nån som helst mer biologisk mångfald än vad dom är.

31. Skjutna vargar

2012-01-13 21:38

Har inte orkat läsa alla inlägg men ska vargar skjutas så se till att ta bort föryngringarna dvs, valparna. Då lär sig föräldrarna (Alfaparet) att de ska hålla sig undan från människor och lär sina valpar det också.

30. HYVÄ!

2012-01-13 21:37

Jess! Heja Sverige. Skjut bort dom bara. Att fredagen den trettonde är ett olyckstal är ju nu bevisligen fel. Nu ska jag smaka på älgfilen :)

29. skyddsjakt som inte håller måttet!

2012-01-13 21:37

Att bestämma en siffra för skyddsjakt borde egentligen vara en omöjlig uppgift. Hur kan man på förhand bestämma hur många vargar som kommer att orsaka problem?? Nej, det ligger nåt begravet i detta. Man får helt enkelt se till att ALLTID ha geväret med sig utomhus om man bor i ett vargrevir.

28. inlägget jag skrev

2012-01-13 21:36

hör till artikeln om Maria Norrfalk och hennes reaktion över att anslaget till hennes egna viltzoo dras in!

27. hur många vargar dör...

2012-01-13 21:36

...genom forskningens försorg,när de sövs och märks och drunknar efter detta till exempel. Kan man inte polisanmäla detta? Bara en fundering. Bra att pengarna börjar sina, är det någon som vet om Norrfalk läser våra inlägg? Det borde hon göra tycker jag, hon verkar inte tagit någon notis alls om hur folket i hennes län har det, hon borde få lämna sitt uppdrag omedelart!

26. Vargfrossa

2012-01-13 21:36

Vad gör att ni vill döda de få vargar som finns? Är de ett nationellt problem? Jag har inget emot jakt, men "skyddsjakt"? Det är nog det dummast jag hört. Tar vargen får, kor, getter osv så får man det ersatt, andra husdjur kan hållas inomhus. jakthundar kanske inte, men det finns väL vargsäkra hundhagar?

25. Utrota vargen blir billigast

2012-01-13 21:36

Om jägarna ska skjuta varg nu så bör dom ha bra betalt av Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. det får ju tydligen kosta oss skattebetalare hur mycket som helst, fast många inte vill ha detta elände ! varför ska vi ha nåt som bara kostar pengar och ställer till elände för alla med djurhållning ?

24. Torbjörn!

2012-01-13 21:36

Du har inte svarat mig än Torbjörn, hittar du inte så kan jag följa med dig så att du verkligen får svara på barnfamiljernas frågor.

23. Säg Nej

2012-01-13 21:35

Låt inte nån kosmetisk skyddsjakt lura er att gå med på att landsbygden skall vara nån gratis nationalpark åt de urbana miljösvinen .Låt polisen sköta "Skyddsjakten" likväl som eftersöken. Låt landstinget skicka upp en helikopter varje gång. Som man gör när rennäringen hotas. Låt det kosta. Jägarna är inga "gestarbeiten" som står med mössan i händerna, och man kan få ut genom att knäppa med fingrarna. Jägarna ställer inte upp gratis för att hjälpa folk som inte hjälper jägarna.

22. 13

2012-01-13 21:35

Skojar du eller menar du allvar? Ska du "NU" gå ut och jaga varg, kaoset börjar ju snart. Nej BOJKOTTA skiten.

21. Men hallå...

2012-01-13 17:58

Inser Ni inte att detta bara är ytterligare en begränsning ?? Först licensjakt, sen ingen licensjakt men skyddsjakt och nu.... Begränsad skyddsjakt!! Vad gnäller vargivrare i detta forumet för??

20. Nästa steg

2012-01-13 17:58

Kommer finansministern att bestämma hur många kriminella som får finnas? Varje mord eller våldtäkt kostar ju pengar att utreda och lagfara.
Skrämmande att se hur journalist efter journalist slår upp med stora rubriker att skyddsjakten på papperet utökas och samtidigt tiger om att licensjakten har minskat till noll.

19. Dags att klanta sig igen då!!!!!

2012-01-13 17:57

Kanske ska påminna om att det här inte är en licensjakt. Det finns utrymma för att skjuta så många vargar, men som tur var kommer EU stå med lupp och kolla hur våra kära viltvårdare sköter sig. Har dock inte speciellt höga förväntningar på att jägarna ska klara det bättre den här gången. Det kommer att skjutas hejvilt med skadeskjutningar och hetsjakt, så fort en varg visar sig, och det är ju precis det EU inte kommer tolerera! Upp till bevis!

18. Vem ska ta reda på den här lekstugan

2012-01-13 17:57

Jag undrar bara vem som ska bekosta den här lekstugan ska de oxså betalas av skattebetalare

17. Blidde en........

2012-01-13 17:57

Låt er inte luras av Myndigheters futtiga försök att blidka ett allt större missnöje mot förd Rovdjurspolitik.
Denna förändring i Skyddsjakten, har vi ännu inte fått se hur fungerar i verkligheten.

16. Torbjörn

2012-01-13 17:57

Ni i rovdjursföreningen är små fega kryp som hittintills inte har varit ute och mött dom som har drabbats av rovdjur. Ni kan åka till fläckebo i Västmanland där vargar pinkar in sina revir på gräsmattorna bland husen. Föräldrarna vågar inte släppa barnen själva på tomterna och inte låta dom gå över till grannarna, så ni kan börja där som ledsagare eller ni kanske inte vill lämna asfalten under era skor. Tror att ni har en sån skev bild av det som händer nu i skogarna och på landsbygden. Återkom på denna sida när du har varit och pratat med berörda och förklarat varför ni vill ha varg

15. skyddsjakt!

2012-01-13 17:57

Tänk er för nu, det är skillnad på skyddsjakt och licensjakt. Så inte är det bättre med skyddsjakt då är det upp till länstyrelserna att bevilja och det har ju redan visat sig vilka pajaser det sitter där.Detta utspel är bara en skenmanöver från naturvårdsverket.

14. Tåbbe!

2012-01-13 14:46

Där ser du, vad var det vi sa? Det här är en bra början på en mycket bättre och effektivare vargförvaltning, som den borde ha sett ut sedan länge. Och de sk vargvärnarna fortsätter sitt borttagandet av vargen på sitt eget lilla sätt. Ja ja.......

13. Underbart!

2012-01-13 14:45

Hurra vad bra att vi åtmindstonde fått en möjlighet att hejda en liften del av den explosionsartade ökningen av varg.Alla döda vrgar är bra vargar. Icke medelem i vare sig MP eller SJF. Gudskelov.

12. Hmm..

2012-01-13 14:45

2011 sköts 19st vargar på licens och 12st (som blev 17st) via skyddsjakt.
Dvs. 19+12=31st (19+17=36st i verkligt utförande)

2012 kan man få skjuta 32 via skyddsjakt. (kan, eftersom det bestämmer LST/NVV från fall till fall)

Summering: Stammen är större till våren/sommaren efter föryngring och fler vargar (ca 20 st) skall sättas ut.

Hur kan man bla från SJF vara nöjda med denna "ökning" av skyddsjakt, när det totalt sett är en minskning?

Aja, man får hoppas att Sveriges befolkning i allmänhet blir bättre medvetande om problemet under 2012 och genom detta trycker på så pass tungt att politiker inte enbart kan lyssna på aktivisterna.

11. 32?

2012-01-13 14:45

det måste vara revir dom menar!

10. Vargstammen ökar med 40 %...

2012-01-13 14:44

...och skyddsjakten kan som mest nu hejda ungefär en fjärde- eller femtedel av tillväxten!

Den "generösare" skyddsjakten, som skulle kompensera för den slopade licensjakten, blev verkligen en tandlös papperstiger.

I december 2009 gick man så lågt man kunde på NVV när man satte antalet till licensjakt. Så även i december 2010. "Vi har valt en försiktigare linje i år. Om det visar sig att vi räknat för lågt kan vi kompensera för det nästa år" (Susanna Löfgren). Aug 2011 kom så beskeden från herrar Carlgren och Erlandsson att skyddsjakten skulle bli mer omfattande och ersätta licensjakten. Men dessa 32 räcker inte på långa vägar! För vargbältet är taket på 25 lägre än licensjakten 2010 (utanpå den fanns också utrymme för viss skyddsjakt), trots att vargstammen ökat kraftigt på två år!

Siffran borde varit minst 100, gärna 150 eller 200. Med mycket lägre krav på olägenhet för att bevilja beslut.

9. Dumt

2012-01-13 14:44

Som vanligt gör dom" bort sig.Sitter på höga hästar,ni får skyddsjaga.Nej gå inte med på detta,låt dom skicka ut poliser som får skjuta dessa,om dom kan? Vi som bor på landsbygden ska säga ifrån,noll varg gäller. Min ilska mot DIKTATUREN bara ökar.

8. droppe i havet

2012-01-13 13:31

Det är feltryck! Dom glömde en 0.a

7. Torbjörn var finns vargen?

2012-01-13 13:31

Du skriver "där det finns varg". Var i Sverige är det vargfritt och kommer så att förbli? Finns det ett sådant ställe så flyttar jag dit direkt.

6. Allmosa

2012-01-13 13:31

Nu gott folk är det meningen vi skall hålla käften för nu har vi fått en liten allmosa på 30 talet vargar. Revir får inte tas bort utan endast någon varg här & där i vårt land. Reslutatet blir lika starkt som en piss i Mississippi. Vi som verkar & bor på landsbygden är ansedda som mindre vetande & viktiga. "Ge dem en skvätt varg så de håller käften så kör vi vidare på vårt experiment." Det skall bli intressant att se hur tex centern i Västmanland som ju står sååååå eniga i denna fråga går vidare. Eller var protest skrivelsen i lokala tidningar nog? Fokuset har hela tiden lagts på de helgalna jägarnas motstånd. Hur många olika slags brukare finns det inte i övrigt? Detta fattar man inte på högre nivå.
Näringslivet som berörs måste börja säga sitt. Av skogsägarna är det bara mig veterligen Karl Hedin som är ärlig på sin ståndpunkt. Ni andra då? Eller kör man också den fega Svenska "lagom" dialogen och är fegt tysta av rädsla för represalier. Lägg nu i en högre växel 2012. Ställ lokala politikerna mot väggen där ni bor. Ni måste utbilda Er på vad varg är och vad det innebär genom att läsa & lyssna på fakta. Det funkar inte att bara skrika NEJ till varg och inte kunna argumentera varför ni är emot.

5. Skendemokrati.

2012-01-13 13:09

Kommer viltvårdsdelegationen ha någon beslutanderätt i frågan, eller blir det som tidigare (tex, i Dalarana) att enskilda tjänstemän har vetorätten, och beslutar efter eget gottfinnande?

4. hmmm

2012-01-13 13:08

Tydligen är det en sådan våldsam ökning av vargstammen som är det bästa eftersom man gör detta upplägg...
Ja,ja desto fortare ökar vargmotståndet...

3. Bestämma antalet??

2012-01-13 13:08

Hur kan man bestämma antalet som får skjutas när det gäller skyddsjakt? Det är väl under licensjakt man kan bestämma antalet. När det gäller skyddsjakt är det väl storleken och ev risk för angrepp som görs av rovdjuren. Vi fick ju inte ha licensjakt enligt EU. Det här tycker jag liknar licensjakt under täckmantel. Skyddsjakt ska användas vid stor risk för angrepp nära människans boning. Rätta mig om jag har fel.

2. Märkligt system

2012-01-13 13:08

Menas inte med skyddsjakt att man ska kunna ta bort något som skapar problem... Hur kan en tjänsteman på NVV så bombsäkert veta dels hur många vargar som kommer att orsaka problem, dels veta var dom skapar problem!? Hur blir det om fler än 32 vargar skapar problem? I min värld så är varje varg ett problem! Jag vet också med säkerhet att har jag en korg med 30 äpplen varav 5 är ruttna så måste jag ta bort alla 5 för att rädda resten av äpplena, det räcker inte med att ta bort4, det skjuter bara upp det oundvikliga på framtiden!

1. Helt fel.

2012-01-13 13:08

Det är helt fel att utöka skyddsjakten på varg. Det ska vara mycket restrektiva regler för att skyddsjakt ska få utföras. Om jägare släpper sin jakthund där det finns varg ska inte skyddsjakt beviljas av något skäl. Då har jägaren brustit i omsorg om sin hund och ingen skyddsjakt ska beviljas. Ansvaret för hunden ligger helt hos hundägaren. Skyddar man inte sina tamdjur ska inte någon skyddsjakt beviljas. Skyddsjakten ska mottarbetas till 100%.
Torbjörn Eriksson.
Medlem i SRF.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB