I Härjedalen, både kommunen och landskapet, är jakten sedan århundraden en del av livet. Få områden i Sverige torde ha så många jägare sett till invånarantalet. Nu har vargen gjort sitt intrång i Härjedalen. Det gör att flera politiska företrädare i Härjedalen säger nej till varg.

" /> Flera säger nej till varg
  • Älgskadefondsföreningen

Flera säger nej till varg

AktuelltPublicerad: 2014-04-07 14:41

I Härjedalen, både kommunen och landskapet, är jakten sedan århundraden en del av livet. Få områden i Sverige torde ha så många jägare sett till invånarantalet. Nu har vargen gjort sitt intrång i Härjedalen. Det gör att flera politiska företrädare i Härjedalen säger nej till varg.

Det finns flera företrädare för det politiska etablissemanget i Härjedalen som börjar agera i rovdjursfrågan.
– Om det finns skäl att Sverige ska bidra till att bevara vargen, som art ska det ske i hägn, menar kommunfullmäktigeledamoten Olle Larsson, numera politisk vilde, som har bildat det nya, politiskt oberoende, Härjedalspartiet.
– Rovdjurspolitiken får inte göra det omöjligt för landsbygdens folk att bo och verka i Norrlands kulturbygder. Vi som bor på landsbygden ska ha ett avgörande inflytande på livsvillkoren. Varje bygd som är berörd av rovdjur ska få folkomrösta på lokal nivå om framför allt vargens närvaro, menar Härjedalspartiet, säger Olle Larsson.

Vox Humanas ledare Pelle Persson vill inte ha några vargar inom Härjedalen.

”Inga vargar i Härjedalen”
Pelle Persson, grundare av det likaså oberoende partiet Vox Humana och fullmäktigeledamot, säger så här:
– Vi ska inte ha vargar i Härjedalen, dom som redan finns här ska bort. Vargen, och för den skull också björnen, är ett onaturligt inslag i naturen. För mig får dom gärna ha varg i Vaxholm, men i Härjedalen ska folk kunna gå ut i skogen utan att behöva vara rädd för rovdjur. Och djurägare ska inte behöva riskera att få sina djur dödade av rovdjur, säger Pelle Persson.
– Det finns naturligtvis en anledning till att vargen en gång i tiden utrotades i Sverige. Varför ska man då återinföra dem, fortsätter Pelle Persson.


Fotnot: Olle Larsson sitter nu i Härjedalens kommunfullmäktige på ett Svensk Demokrati-mandat. En tid representerade han också det partiet i riksdagen som politisk vilde.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

36. Calle

2014-04-15 09:12

Jo du pratar strunt, människan har utrotat vildren, visent, uroxar och annat som tidigare fanns i stora flockar och höll landskapet öppet i stora delar av Europa, som nu domineras av städer, vägar, fabriker och monokulturer. Vi har också nästan helt gjort slut på urskog, som även om den inte är lika rik på olika arter som ett välskött odlingslandskap, har sina unika arter som behöver stora arealer gammelskog. Man kan inte bara räkna arter Calle. Macrolins har jag, fd. fjärilssamlare som jag är och jag ser tydligt hur både antalet fjärilsarter och antalet individer minskar år för år, trots att jag bor i Bohuslän i ett öppet odlingslandskap med jordbrukare överallt och nästan inga vargar. Utarmningen av insektsfaunan är inte en så enkel fråga som du tycks tro Calle. Vargfrågan har antagligen mycket liten påverkan på insektsfaunan och det finns t.om. insekter som skulle må mycket bättre av tillgång på kött hela barmarkssäsongen, vilket i sin tur skulle gynna fåglar och andra rovlevande insekter.
Jag tror inte vi kommer så mycket längre i den här diskussionen Calle och vi är väl också ganska överens om att vi måste få komma igång att jaga varg, vilket väl ändå måste vara viktigast.

35. Du ser inte skogen för bara träd, Anders

2014-04-14 16:43

Du beskyller mig för att prata strunt. Det är riktigt att människan starkt påverkar den biologiska mångfalden. Men du har helt missat att det inte vad människan gör som är viktigast. Det är vad människan SLUTAT GÖRA som är det katastrofala. En tredjedel av våra arter är beroende av kulturlandskapet. Och då åsyftar jag det kulturlandskap som har växt fram genom brukande av marken och speciellt djurhållning. Får jag rekommendera att du kastar telelinsen och sätter på macroobjektivet istället. Då kommer du att upptäcka den sanna mångfalden i vår natur. När jag var yngre var sportdykning min stora passion. Men det var inte förrän jag sluta leta efter de stora fiskarna utan började betrakta allt som fanns på botten som jag upptäckte den myriad av levande organismer som fanns.
Var tror du du kan upptäcka mest arter? I en mångårig skog som omspänner hela registret från kalhygge till överårig skog. Eller bara i ett stycke överårig skog.

34. Framtiden för landsbygdsbefolkningen i Europa

2014-04-13 05:56

Landsbygden i Europa kommer att förvandlas till ett reservat där människan endast får existera om den tolererar att stora rovdjur härjar bland våra djur och kanske ibland ger lite spänning i våra liv genom att hota oss själva. Läs om det i http://lcie.nina.no/News/TabId/4632/ArtMID/6972/ArticleID/48/A-manifesto-for-large-carnivore-conservation-in-Europe.aspx som har framtagits där J.C. Linnell från Nina är en av de tongivande. Ett inbördeskrig mellan brukare och betraktare kommer allt närmare. Undrar vilken sida som politikerna kommer att ta? Kampen mot rovdjuren som vi trodde oss ha vunnit för 50 år sedan kommer att behöva utkämpas på nytt.

33. Fotografen

2014-04-13 05:56

Var en del av naturen. Infektioner är inte vård.

32. Calle

2014-04-11 19:27

Att du orkar envisas med detta strunt.
I skogen är vargen utan minsta tvekan en bättre viltvårdare än människan, men du måste kolla i ekosystem där vargen aldrig varit borta för att se det, där den återvänder efter kanske hundra år blir det stor oreda och massor av problem.
Du tar Berlin som exempel, jag vågar faktiskt lova dig att den skog som fanns där innan staden anlades hade ojämförligt mycket högre biologisk mångfald än nutida Berlin.
"Biologisk mångfald är mycket större än enstaka lokala dumheter" skriver du, men dom enda exempel som stöder din tidigare tes är ju just lokala, fäbodar, mindre betesmarker, lokala slåtterängar, vissa dikeskanter och liknande. I det stora hela har merparten av den moderna människans aktiviteter farit mycket hårt fram med våra ekosystem och det är dessutom uppenbart för i princip hela världen idag. Hur du har kunnat missa det är verkligen en gåta.
Din avslutning kan jag däremot hålla med om, kontroll på rovdjuren är helt avgörande för vår civilisations utveckling och att kramarna inte ser det är lika konstigt som att du har missat hela miljödebatten.

31. Du gör mig besviken Anders

2014-04-11 17:19

Jag trodde du hade utvecklats från att hävda att vargen är en bättre viltvårdare än människan. Du kan inte sätta likhetstecken mellan biologisk mångfald och mängden stora däggdjur.
Tror du verkligen att om du väljer ut en större yta opåverkad av människor att du får en större biologisk diversitet än t.ex. Sörmland. Ta Berlin. Tror du verkligen att det är en steril öken utan annat liv än människor? Vill du leta sällsynta växter följ vägarnas vägrenar. Läs Kajsa Oleanderssons arbete som jag refererade till. Du har tydligen inte gjort dig besväret. Här är direklänken http://www.lagmansnatursida.se/projektarbeten/kajsa%20mangfald.pdf.
Biologisk mångfald är mycket större än enstaka lokala dumheter. Och de flesta människor låter erfarenhet vara vägledande. Om vi inte hade fått kontroll på rovdjuren hade vår civilisation knappast funnits. Rovdjursdyrkarna är undantagna. De vägrar att se vad erfarenheten lärde oss under århundraden.

30. Till signaturen Reply

2014-04-11 17:19

Reply verkar vara något så sällsynt som en rovdjursvän som inte bara reflexmässigt upprepar gamla ekosofiska dogmer utan försöker hitta motiveringar. Därför hoppas jag att han läser detta med tankeverksamheten påslagen. Ekosofins grundtes är att allt vad människan gör är av ondo för en gudomlig natur. Avfolka planeten och naturen kommer att inrätta någon slags jämvikt där alla arter lever i symbios med varandra.
Inget kan vara felaktigare. Någon jämvikt har aldrig funnits. Under årmiljonerna har arter dött ut och nya tillkommit. Den biologiska mångfalden på den Skandinaviska halvön har skapats genom människans bruk av naturen. Läs den här artikeln i DN http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2014/03/29/smaskaligt-bruk-finfint-for-arter/ och även det arbete som den refererar till.
Alla djurarter har samma grundläggande behov. Föda och skydd mot vädrets makter. Och möjligheten att fortplanta sig. Vi människor har samma grundbehov. För att tillgodose detta har vi fläckvis gjort stora ingrepp. Kallas för städer. Speciellt märkligt blir det när människorna i dessa städer försöker tala om för den landsortsbefolkning som dagligen lever och verkar utanför städerna hur de skall leva i ”samklang” med naturen. Och detta som man samtidigt är helt beroende av matförsörjning från just denna landsortsbefolkning.
Befolkningen i glesbygden lever ju just med den långsiktigtighet som stadens ”naturälskare” säger sig hylla. En glesbygdsfamilj är ofta mer beroende av vad som ges genom jakt, fiske och samlande av bär och svamp än av den lokala ICA-handeln. Och vi försöker att säkerställa att dessa livsnödvändigheter kan förvaltas så framtida generationer också kan överleva. Och jag kan lova dig att tillfredställelsen när man skördar av naturen eller sitt eget arbete med djur och jordbruk är långt över vad du upplever när du hittar ett ”klipp” i stormarknaden.
Så istället för att komma med pekpinnar och ”besservisser”-attityder från din stadslägenhet försök ödmjukt förstå att det är landsbygdsbefolkningar som håller dig vid liv.
Ett sista ord till Naturfotografer. Människan skapar betydligt fler och artrika ekosystem än hon ödelägger.

29. Calle

2014-04-11 12:27

Städer, fabriker, vägar, utsläpp, monokulturer, skövling av regnskog, utfiskning, plus säkert en hel del som jag missat skapar inga artrika ekosystem och där fick jag ändå med en stor del av människans aktiviteter. Vad återstår som kan rädda ditt egenartade påstående?
Ja, vissa betesmarker och obesprutade slåtterängar skapar onekligen naturlig mångfald, andra betesmarker där man skövlat skog för att få fram dom gör det inte, ibland bidrar det t.om. till ökenutbredning.
På många håll görs idag stora ansträngningar att mildra effekterna av alla våra aktiviteter, men att påstå att "människan skapar betydligt fler och artrika ekosystem än hon ödelägger" är ju direkt skrattretande. Man undrar verkligen vad du vill uppnå med att kasta ur dig ett så uppenbart felaktigt påstående?

28. # 27

2014-04-10 19:01

Du har helt rätt. Problemet är väl att det finns för många människor. Som det är nu så drabbas de människor som verkligen försöker leva med naturen. Ju större städer vi får desto intensivare jordbruk behövs, om inte människor ska svälta ihjäl. Vem tycker sig ha den rätten att en svensk familj får lägga sig mätt, men inte en indisk.
Sverige kan försörja 50% av befolkningen. Är det rätt att handla varor från länder som kanske skulle behöva dom bättre själva. Ska vi bedriva jordbruket ekologiskt, då lär vi behöva betydligt mer areal. Vi odlar ju sly för närvarande.

27. Hästeva

2014-04-10 17:06

Människans moderna teknik kan nog väldigt ofta sägas vara ett mycket onaturligt inslag i naturen. Våra städer och våra utsläpp har ju ödelagt stora naturområden och nu håller vi t.om. på att ändra klimatet. Vår jakt med moderna vapen blir också onaturlig. Vårt urval blir oftast felaktigt ur genetisk synpunkt då vi inte som ett jagande rovdjur kan avgöra vilket byte som är en aning svagare än ett annat. Vi ibland t.om. medvetet väljer att döda dom bästa och starkaste individerna, fullständigt vansinne som bara måste stoppas enligt mig. Medvetenheten om att vi har den mycket onaturliga potentialen att allvarligt skada hela ekosystem gör att vi måste skaffa oss kunskap om hur systemen fungerar och agera med eftertänksamhet och försiktighet. Vargfrågan blir komplicerad i det ljuset, då naturen i längden mår bättre av vargpredation än mänsklig sådan, även om det säkert kan bli tillfälligt kaos när vargen återkommer efter lång frånvaro. Vargen är dock ett så besvärligt djur för människor att leva med så att enbart argumentera utifrån naturens bästa som kramarna oftast gör blir helt fel. Vargen måste särbehandlas och stor hänsyn måste tas till mänskliga brukarintressen om vi alls skall kunna ha vargen kvar i vår fauna.

26. Mer Reflektion

2014-04-10 09:43

Jeg synes som sådan ikke at det er uinteressant at se på hvordan naturen udvikler sig hvis man overlader den til sig selv. Men skal det kunne bruges til en debat om hvordan ting fungerer i et landskab er er stærkt præger af menneskelig aktivitet så bør man måske tage udgangspunkt i undersøgelser der har undersøgt sådanne områder.

I Holland (Nederland) har man også lavet et eksperiment hvor et område ikke udsættes for jagt.

http://netnatur.dk/hunters-travel/forside/2271-hollandsk-eksperiment-uden-jagt-fik-katatrofale-folger

Det først til massedød fordi der ikke var mad nok til dyrene. Store udsving (kaldet S-kurver) er naturlige i populationer hvor tilvæksten er stor de gode år for så at blive efterfulgt af kollaps i bestanden det første dårlige år. Mest kendte eksempel på det er formentligt lemmingerne, hvor de mange lemminger uden mad forsøger at udvandre til andre områder uanset at det medfører at de fleste dør under vandringen.

Det er efter min mening utopi at tro at der kan skabes en naturlig balance i en natur der er så påvirket af menneskelig aktivitet uden at bestandsregulerer. For at en sådan naturlig balance skal kunne fungerer skal det være i områder der ikke påvirkes af den moderne menneskelige aktivitet. Sådanne områder eksisterer, men ikke i områder med stor befolkningstæthed.

Gjorde man eksperimentet i Sverige vil mit gæt i øvrigt være at man ville ende et sted imellem Holland og Yellowstone. I fjeldområderne nok tættest på Yellowstone, og i kulturlandskaber som fx Skåne helt sikkert tættere på Holland.

25. Reflektion

2014-04-10 07:50

Naturligtvis finns det ingen möjlighet att skapa något liknande Yellowstone i Sverige, det var dumt att lägga ut länken.
Trodde i min enfald att den skulle uppfattas som ett exempel på att naturen kan klara sig själv. Men det var väl för svårt för dom som tror/tycker att vi "måste" hjälpa till med att rensa bort i våra ögon ovälkomna arter.
Filmen är säkert tillrättalagd för att passa någons särintresse, precis som nästan all information som går att finna i text eller film. Intressant är att detsamma gäller även oss här i Sverige och inte minst här bland kommentatorerna.
Jag är helt övertygad att det finns plats i vårt samhälle för rovdjuren, men detta förutsätter att rovdjursstammen är genetiskt sund samt i ett tillräckligt stor numerär.
Därefter kan man diskutera/ besluta om eventuellt kontrollerad jakt.
Men grundprincipen måste gälla att om naturen själv kan finna balans mellan rovdjur/bytesdjur så skall vi inte störa det ekosystemet.
Tjuvjakt måste få ett mycket högre straffvärde, myndigheterna måste anstränga sig betydligt hårdare för att få stopp på detta.
Frågan är nog befogad om det skall inrättas en separat myndighet för detta, det känns i nuläget som att det för många myndighetspersoner som själva är involverade i jakt och därigenom av olika skäl inte agerar fullt ut....
I min värld är jakten en del av viltvården och ren nöjesjakt är därmed logiskt sett något som skall bort.
Däremot skall viltvårdande jakt premieras, eftersök av trafikskadat vilt skall betalas ordentligt.

24. Naturlig fråga?

2014-04-10 07:49

Är människan ett naturligt inslag i naturen?

23. JOnte

2014-04-09 15:12

Naturligtvis har du rätt, den som påstår att varg och björn är onaturliga inslag i naturen kan ingen tänkande människa ta på allvar.
Hur vi skall hantera rovdjuren är ju den relevanta frågan som debatten borde handla om. Att vi måste få börja jaga varg regelbundet anser jag vara det allt överskuggande målet i nuläget.
Sedan måste man också kunna diskutera hur mycket varg vi egentligen skall ha i närheten av djurhållning och annat.
Själv tror jag att vargstammen borde reduceras kraftigt i närheten av sådana områden och tas bort helt i renbeteslandet.

22. 18 Ja vi skall jaga varg

2014-04-09 13:34

Naturligtvis måste vi jaga varg, det inser väl de flesta, men hanteringen av varg har väl inte varit helt lyckad i Sverige, och detta bidrog till att EU la sig i den svenska varghanteringen, tror åtminstone jag.
Sedan hur vargjakt skall bedrivas vet jag inte, det tar säkert lite tid innan det blir rätt upplägg.

21. Yellowstone

2014-04-09 10:27

Yellowstone er et område på ca. 898.318 ha med omkring 200 indbyggere (og 3,4 mio. årlige besøgende). Der er vist ikke mange områder i Sverige der er så tyndt befolkede og dermed med plads til store rovdyr.

20. Känsligt Reply?

2014-04-09 10:27

Filmen bygger på ett antal lögner och felaktigheter. T. ex. hjortarna var inget problem förrän man slutade jaga dem enligt filosofin "ingen jakt i parken". När den vite "civiliserade" människan kom till Yellowstone började han med att förvisa parkens indianstammar. Människor som levt 10 000 år där i samklang med naturen. Främst i våra skogslän är brukandet av marken, inklusive jakten, ett villkor för uppehället. Nöjesjakt bedrivs av stadsbon som åker på semester för att döda djur. Vår allmogejakt är något mycket djupare än så. Den är en livsstil och ett villkor för mångas existens. Vilken landsända vill du lägga i träda och tömma på människor? Yellowstones yta motsvara Sörmland. Yellowstone sysselsätter mindre än 5 000 personer. Man talar om rovdjursturism och framhåller Yellowstone som exempel. Värmland har mer varg än Yellowstone, både totalt och per ytenhet. Jag har hitintills inte stött på någon turist som kommit hit för vargens skull. Däremot hade vi många från kontinenten som allra helst ville se en älg. De göre sig ej besvär mera.

19. Känsligt ämne

2014-04-09 07:53

I inledningen till artikeln står det "Nu har vargen gjort sitt intrång i Härjedalen", det är en intressant textsättning och jag som tydligen helt felaktigt gått omkring och trott att vargen gjort sitt återtåg till Härjedalen.
Naturligtvis blir det upprörda stämmor när vargen kommer och tar bytesdjuren för jägarna.
Men som jag ser på jagandet måste det primärt vara av viltvårdande skäl och inte baserat på en nöjesgrund.
Om det finns en balans i naturen mellan predatorer och bytesdjur, så elimineras behovet av jakten (en utopi).
En annan intressant aspekt är att om det finns en sund och icke inavlad stam av varg, borde det finnas utrymme till skyddsjakt då det naturligtvis kommer att bli behov av detta.
När en sådan situation uppstår kommer dom sk vargkramarna protestera högljutt, för tyvärr är det så att bland dom finns det extremister precis som i jägarkåren.
Dessa ytterligheter på båda sidor är av ondo i min mening, då dessa ytterligheter undergräver möjligheten att söka lösning i detta.
Jag bifogar en mycket intressant länk från Yellowstone, kan naturligtvis inte jämföras med vår natur men är trots det intressant att se.
http://youtu.be/ysa5OBhXz-Q

18. JOnte..

2014-04-09 07:52

Då håller du med om att vargen inte på något sätt är utrotningshotad, och följaktligen jaktbar eller?

17. Onaturligt önskemål

2014-04-09 07:52

Det är ett onaturligt önskemål från vissa att "andra" ute i busken ska tvingas hysa ett dödligt skadedjur i sin närhet och acceptera detta.
Det naturliga är förstås att de som drabbas av vargens härjningar gör något åt det och FÅR göra något åt det! Det som ekofascister nu gör är kanske naturligt för dem, men det är både förnedrande, onaturligt och oacceptabelt för de som drabbas och berörs av vargens konsekvenser.
Om allt skulle vara naturligt enligt JOntes definition så skulle alltså människan inte finnas? Det faller på sin egen orimlighet. OM det hade funnits skäl att skydda vargen som art för något sentimentalt syfte och OM Sverige då var det enda land som KUNDE göra detta, ja då kanske vi skulle kunna hålla en begränsad stam inom hägn. Men, vargen är ett skadedjur som inte tillför något positivt till sin omgivning, den är inte hotad, den sprider död och elände var helst den befinner sig och kostar stora pengar som kunde användas på bättre sätt.
Är det naturligt att ha den i Sveriges kulturlandskap? Nej, det är vansinne.

16. Vilka är rovdjurshatare?

2014-04-09 07:51

Alla s.k. rovdjurshatare vill ha rovdjur men nästan ingen vill ha varg.

15. Skilj på onaturligt och önskemål

2014-04-08 16:11

Den som påstår att att björn och varg är ett onaturligt inslag i svensk natur , brister i sin utbildning - kunskap , eller kanske så att man inte kan uttrycka sig klart och tydligt.
Att man sedan inte önskar ha en population av dessa rovdjur är en helt annan sak, och det är en åsikt som jag i högsta grad kan acceptera och förstå, men det är en helt annan sak.
Det är i högsta grad naturligt att det finns varg i norra Europa, i princip har varg funnits naturligt över nästan hela norra halvklotet, ja kanske man skall säga Norra norra jordklotet, tex i så gott som hela Europa, utom Ö-länderna i Atlanten.

14. Hva er naturligt

2014-04-08 14:24

@ JOnte
Dit indlæg rejser hos mig et spørgsmål - Hvad er naturligt ?
Det naturlige liv for mennesker er det alene sådan som vi levede tilbage i stenalderen ?
Eller er udvikling en naturlig del af det af være menneske.
Udvikling har altid fundet sted helt tilbage fra før jorden blev til. Selv dyrene udvikler sig og ændres over tid. For mig er det unaturligt at forsøge at stoppe udvikling.
Hvis man som jeg anser udvikling som naturligt så kan man ikke bruge argumenter som at bæveren er naturligt hjemmehørende i Danmark fordi den engang for 1.200 år siden var her. Naturen i dagens Danmark er så påvirket af menneskelige aktiviteter at den ikke kan sammenligned med hvordan naturen var for 1.200 år siden. Derfor bør man ikke refererer til at bæveren var i Danmark for 1.200 år siden, men derimod se på om uden større problemer kan fungerer i den danske natur i dag.

Ser man på vargen i Sverige, så må man efter min mening også forholde sig til hvordan verden ser ud nu. Så både argumenter om at den er et naturligt dyr i Sverige og derfor skal være her, fordi den var her for mange år siden. Men også argumentet om at den engang er udryddet og derfor ikke skal genindføres bør efter min mening ikke gives meget vægt. Jeg mener at vi i stedet må forholde os til nutiden.

Ulven er set europæisk truet, og derfor vil der være gavnligt hvis bestanden får lov at sprede sig og øges. På den anden side så har selv politikkerne i EU indset at dette skal ske på en måde så der også er plads til menneskerne. Her mener jeg at vi skal have fokus på at genindførslen af ulven skal ske på en måde så der også er plads til de fanske fårebønder, plads til den svenske elgjagt og fremfor alt må det ikke ske på en måde der skaber utryghed blande store befolkningsgrupper - eller områder. Store rovdyr hører efter min mening hjemme i den del af naturen hvor der bor få mennesker. Hvis tilstedeværelsen af ulve i disse områder skaber problemer så må de mennesker (resten af samfundet) kompenserer de berørte rimeligt. Dette må dog ikke blive til at flertallet påtvinger store grupper af mennesker (for eksempel samerne) væsentligt ændrede livsbetingelser.

13. # 12

2014-04-08 13:42

Jag tycker att du ska föreslå att låta slalombackar växa igen, riva minst hälften av tätortshusen. Man måste ju ge djuren plats. Vore bra om vi kunde minska bilanvändandet med 90%. Varför inte införa torrtoa, så att vattendragen kunde få vila lite. Det går säkert inte tätortsborna med på. Men varför ska vi på landsbygden vara hela landets samvete?
Och du, det ligger i människans natur att förbättra sina livsvillkor. Men nu verkar det som att några människor bestämmer hur andra ska ha det.. Jag har inte läst om någon enda landsbygdsbo, som driver verksamheter med djur inblandat, som blir översvallande glad när det konstateras vargrevir i sitt närområde. Varför inte?

12. Vad är onaturligt

2014-04-08 11:47

Vargen, och för den skull också björnen, är ett onaturligt inslag i naturen.
Nej det är snarare naturliga inslag i svensk natur, däremot finns det en massa som inte är naturligt, det mesta som människan skapat. Vägar, slalombackar, stora samhällen .
Garanterat funnits varg och björn i området under en längre tidsrymd än där funnits politiker. och att de kom dit på naturlig väg.

11. till Reply

2014-04-08 11:47

I de flesta områden med stora rovdjur som tar människor är de säkerligen ett omtvistat inslag, men jag skulle tippa på att de människor som bor med dem runt knuten är fattiga, marginaliserade småbönder och liknande, som har lite eller ingenting att säga till om. Såg själv en dokumentär från ett sånt land där ett stort kattdjur dödat barn, men myndigheterna vägrade att anställa skyddsjakt på den, folk var vansinniga och bankade och slog på
tjänstemännens bil, är det så vi vill ha det här i Sverige också - att den redan marginaliserade landsbygdsbefolkningen
skall bli ännu mer maktlös, för att MP -anhängare och slikt, mest från städerna anser att vi bör husera mängder av rovdjur
för deras skull ? Skulle vargar dyka upp i stadsnära villaområden och börja ta hundar, katter och agera hotfullt som de
hittills gjort i landsbygd, vet vi alla hur det skulle bli, ropen på skyddsjakt skulle börja skalla, och då skulle det med all säkerhet anses legitimt, för stadsfolk är tydligen viktigare och ädlare än vi på landet, och
det genomsyrar för övrigt snart sagt alla beslut och all politik, men så styrs vi allt mer från MP:s, SNF:s och SRF:s högborg också; storstan - där "överheten" vet att mästra sina "undersåtar" ute i landet !
För övrigt finns det varg i ren vildmark där inga människor vill bo, så det räcker och blir över ! Sluta snacka utrotning för att folk i ett brukslandskap som Sverige inte vill ha den inpå sig!

10. Alla ser om sitt eget hus

2014-04-08 10:56

Majoriteten i Sverige vill ha varg och vissa hävdar också att en majoritet på landsbygden är för frilevande varg. Detta leder till två frågeställningar:
1. Om dom allra flesta är för frilevande varg varför protesterar man så fort det kommer några vargar till det egna landskapet/ den egna orten/kommunen?
Detta leder mig in på fråga nr 2.
2. Är det så att de flesta tycker att så länge det händer någon annanstans så är det inte "mitt/våra problem"?

För som debatten verkar just nu så höjs röster i Härjedalen, Molkom, Ockelbo etc. på att man inte vill ha varg nära sig (men det är helt ok att dom finns någon annanstans och helst då i skogen). Detta vore ju möjligt om man kunde träna varg att inte komma in till samhällena, att inte ta tamdjur eller hundar m.m. Men vargen är funtad precis som vi människor vad det gäller vissa saker - den är nyfiken som vi och då den är hungrig vill den äta mat precis som vi (mat som inte staten vill ersätta bönder m.fl. för trots alla sina löften).
Själv jagar jag i Värmland och där har vi c.a. 200 vargar sägs det och ser man till den kraftigt minskande älgstammen så har dom nog rätt. Så läget för jakten har varit allvarligt i flera år nu, och blir allt värre.

Men jag har inte hört någon från Härjedalen, eller andra ställen, som höjt sina röster till stöd för oss Värmlänningar då det inte är speciellt långsökt att tänka sig att Värmlänningarnas bekymmer idag blir er huvudvärk imorgon.

Nu sker samma sak hos er och ingen skyndar till undsättning... snart drabbar det Sörmlänningarna och då kommer dom skrika högt att dom inte vill ha hjälp o.s.v.! M.a.o. lokala intressen som politikerna i Stockholm enkelt kan ignorera.

Vad vill jag då ha sagt med detta?
Jag har förordat tidigare att någon/några måste sätta ner foten och genomföra någon form av stridsåtgärd – ex jaktstrejk/vägran eller återuppta en nationell eftersöksstrejk för att visa att vi menar allvar.
Alternativet är ju att jakten, fäbobruk m.m. kommer dö sotdöden!
Är vi verkligen så ”flata” så vi låter etablissemanget (MP, NVV, SRF m.fl.) köra över oss på detta sätt? Vi har alla bevis vi behöver plus mycket mer. Vi har nu grovt räknat 400-500 vargar i Sverige och ändå tillåts ingen jakt. Nästa sommar har vi nästan det dubbla antalet... Är det någon som är naiv nog att tro att vi kommer få jaga varg nästa vinter?

Vad väntar vi på, bättre tider? Att alla vargar ska självdö helt plötsligt (det kommer inte hända än på länge, men som 961L säger så kommer detta vara den enda räddningen på sikt och jag håller med honom/henne)? Att våra politiker ska vakna upp imorgon och slutligen ha kommit till insikt att vi måste ändra något drastiskt (ex att EU inte längre ska få bestämma alt. bryta de avtal som binder oss)?

Så företrädelsevis borde båda våra jägarförbund som har kontaktnätet att kontakta andra organisationer som LRF m.fl. samt resurserna att driva detta börja göra det. Jag tror ni (inom förbunden) skulle bli förvånade vilken uppslutning som skulle ske!

9. Reply

2014-04-08 09:06

Jag vet inte vart du hämtat din information? Inte är det ifrån dom mest kunniga källorna. Vart någonstans i denna artikel och även andra där jägare och politiker uttalat sig om rovdjur står det att alla rovdjur skall utrotas? Visa mig en länk så att jag får läsa det. Kan bara för att exemplifiera din okunskap att Härjedalen och Strömsund i Jämtland har världens högsta tryck av Björn på älgstammen. Så du menar att inte världens högsta tryck av rovdjur är tillräckligt för att få dig nöjd? Vad vill du att det ska vara då? Rennäring, jakt samt fäbodbruk skall läggas ner? Finns det nåt landskap som levt i symbios med rovdjur så är det Härjedalen. Men ytterligare ett rovdjur i form av varg (hybrid) får bägaren att rinna över.

8. # 6

2014-04-08 09:05

Håller med dig fullt och fast. Sverige pratar sig varma om mänskliga rättigheter, bara det inte gäller våra egna. Jag tänker på samerna. Det verkare vara lättare att säga hur andra ska göra.
Det är ju väldigt få svenskar som drabbas av tigerns härjningar. Så det är ju helt ok. Inte vill vi vi ha giftormar i våra lägenheter heller. De flesta alltså. Konstigt. Ska vi inte värna om alla djur?

7. Pelle och Olle

2014-04-08 07:53

Jag önskar att fler gör som ni och rakryggat står för sina åsikter. Vi har inga museer,teatrar,film och andra premiärer att gå på. Vi har skogen och fisket när vi behöver rekreation och fritid. Varför ska ska vi döva samvetet för dom stadsboende asfaltstramparna när dom själva har exploaterat hela sin omgivning? Vi har björn, järv och lo i rikliga numerärer (framförallt björn). Vi behöver inte ytterligare ett rovdjur som dessutom med all säkerhet är bastarder med hundgener. Ni båda har många anhängare i Härjedalen. Bra kämpat och lycka till!

6. Tråkigt populistiska

2014-04-08 07:52

Märklig inställning en del har, dom flesta anser att det skall finnas Tiger i Indien, Lejon i Afrika och detta trots att dom faktiskt dödar en del människor varje år.
När vi sedan kommer till hemmaplan där skall det inte existera rovdjur över huvud taget, mycket märkligt tycker jag!

5. Bra gubbar

2014-04-08 07:52

Bra Olle och Pelle, nu kanske ni banar vägen för fler potentater i kommunalhuset att våga säga det dom länge har tänkt, men inte ha vågat, att stödja våra medborgarförslag tex.

4. Kan det va så svårt?

2014-04-08 07:52

Kan de va så svårt för alla dom andra lokalpolitikerna att det ingår i deras uppdrag att arbeta för att boende skall kunna leva och bo på sin hemort?
Måste det skapas nya partier, för att politikerna skall våga föra fram dom boendes och bygdens vilja?
Det kan aldrig vara meningen i ett demokratiskt samhälle att det skall toppstyras som på tsarens tid.
Högaktar varje politiker som lyssnar på sina kommunboende och inte låter sig toppstyras!

3. Skönt med politiker som säger precis som det är

2014-04-07 18:35

Fortsätt att jobba på det viset.

2. ETT RIKTIGT KRAV

2014-04-07 18:35

Det är helt rätt att man från drabbade befolkningen säger ifrån om frilevande varg och framtvingar från lokalpolitikerna
att framtida rovdjursförvaltningen skall beslutas på lokalnivå ex. länsnivå.

1. Helt rätt inställning

2014-04-07 16:27

Skall det vara så svårt för svenska politiker att fatta detta rop på handling? Man kan ju börja undra vem som betalar era arvoden?
Vi skattebetalare vill ha en motprestation i form att ni sköter ert jobb, där det ingår att lyssna på befolkningens krav om hjälp på landsbygden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere