• Älgskadefondsföreningen

Flest rovdjursattacker i Västra Götaland

AktuelltPublicerad: 2009-02-23 16:35

Viltskadecenters årliga viltskadestatistik ger en klar signal om att rovdjuren sprider sig. Det är inte längre Värmland och Dalarna som dominerar. Västra Götaland som har i särklass flest rovdjursangrepp och Gävleborg får mest pengar i förebyggande syfte. Mer än hälften av landets björnangrepp på tamdjur skedde i Gävleborg.
57 hundar blev rovdjursrivna förra året, vilket är marginell minskning. Den långsiktiga trenden är emellertid klar: Kurvan pekar rakt uppåt.

Även om de vargrivna hundarna är mest kontroversiellt i jägarkretsar är det skadorna på boskap och renar som kostar de stora pengarna. De båda sistnämnda grupperna kostade förra året 5,6 miljoner respektive 60 miljoner. Ersättningarna för rovdjursdödade hundar uppgick till 343 000 kronor.

Få vargar – men många skador
Man kan också konstatera att vargarna står för mer än 60 procent av tamdjursangreppen och en ännu större andel på hundar. Men vargstammen utgörs bara av omkring 250 individer.
– Man kan jämföra med de omkring 4 500-5 000 björnar och lodjur som finns i landet. Det visar potentialen hos vargarna och det säger lite om hur skadebilden kommer att förändras om vargstammen tillåts växa ytterligare, säger Jägarnas Riksförbunds ordförande, Conny Sandström, i en kommentar.
Annars är också Conny Sandströms reaktion att skadorna flyttar sig och att det visar hur rovdjuren sprider ut sig över landet. Värmland och Dalarna är inte längre ensamma som "rovdjurslän".

Är spridningen ensam orsak?
– Man studsar onekligen till inför vad som händer i Västra Götaland. Men det skulle vara bra att veta mer om varför skadebilden förändras på det här viset. Är verkligen den enda orsaken att rovdjuren sprider sig? undrar Conny Sandström.

– Kan det också vara så att man stängslat in mycket mark i Dalarna och Värmland, eller att mindre jordbrukare i de bägge länen har lagt ner djurhållningen och gett upp?

Västra Götaland i särklass
Vilket rovdjur som är mest problematiskt beror i hög grad på var man befinner sig:
Västra Götaland utmärker sig med varg och lo, som rev 159 tamdjur (förutom hundar) i länet. Det är i särklass mest i Sverige, undantaget renskötselområdet. Gävleborg kommer tvåa på 71 och Dalarna trea med 51 rovdjursdödade tamdjur.

Björnen härjar i Gävleborg
I Gävleborg är det istället björnen som är bekymret. Av sammanlagt 95 björnangrepp i landet skedde mer än hälften (48 stycken) i Gävleborg.
I renbeteslandet, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, är det främst lodjur, men också järv, som dominerar. De generella ersättningarna (som baseras på 154 föryngringar) för lodjurskador till samebyarna kostade förra året över 31 miljoner. Järven, som framför allt ställer till problem i Norrbotten, kostade totalt drygt 23 miljoner.

Kungsörn på Gotland
Tittar man på kungsörnen, som kan ta både mindre hjortdjur och hundar, så hamnar man istället på Gotland, där nästa alla örnattackerna (totalt 17, främst på får) har skett. Ersättningarna för kungsörnsskador är emellertid klart störst i renbetesområdet, med drygt 1,7 miljoner kronor, också de föryngringsbaserade.

Dödade jakthundar i fyra län
För jägarna intar vargproblematiken en särställning. Förra året dödades eller skadades 41 hundar av varg, elva av lodjur och ytterligare fem av björn och kungsörn. Totalt innebär det en liten minskning från 61 rovdjursdödade hundar året innan till 57. Huvuddelen av hundarna dödades och skadades i Västra Götaland, Värmland och Dalarna, 10-11 hundar i vart och ett av länen. Gävleborg är snart uppe i samma division med åtta rivna hundar förra året.
Viltskadecenter konstaterar att statistiken för hundar kan vara ojämn mellan åren beroende på vädret (vilket innebär olika mycket jakt) och eventuellt också på enskilda vargindivider eller familjegrupper som kan ha större benägenhet att ta hundar.

Trenden rakt uppåt
På längre sikt är trenden med vargattacker på hundar tydligt ökande. De senaste sex åren har antalet vargrivna hundar ökat från cirka 10 till cirka 40. Under samma period har problemet med lodjursrivna hundar ökat marginellt. Under alla de här åren har omkring tio hundar årligen rivits av lo.
Skador på gröda orsakas i huvudsak av gäss och kostnaderna förra året hamnade på ungefär fem miljoner kronor (inklusive skrämselåtgärder). Men även här kan man notera en liten kostnad för björn, främst orsakad av skador på ensilagebalar. Också här dominerar Gävleborg skadebilden helt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Jag jagar gärna vildsvin

2009-07-25 22:31

Hejsan!
Jag älskar att grilla korv o prata när jag "jagar" för här där jag bor finns inte så mkt vilt kvar att skjuta, men jag skulle gärna jaga vildsvin om jag kunde, hit har dom inte kommit än, så hör av er så kan jag lova att jag o några kopisar kommer o jagar svin hos er.
Ps. har ingen erfarenhet men lovar att göra vad jag kan Ds
Mvh Danne

19. Vildsvin

2009-03-02 10:23

Här i Blekinge och södra Småland sätter man upp elstängsel, fårstängsel runt trädgårdar, lekplatser, kyrkogårdar mm för att slippa vildsvinen. Många markägare upplåter sin mark gratis om jägarna skjuter vildsvin. Min arrendator vill inte betala arrende därför att vallar och betesmarker är helt uppbökade. Och älgen som nu i höst massakrerade mina tre år gamla äppelträd. Nej, jägarna vill ostörda sitta några veckor på hösten och grilla korv och skryta om hur fina älgar de skjutit. Jag kan förstå att det inte är trevligt att en björn river ens får men skyddsjakt är ju tillåten. Men det får väl va någon måtta på rovdjurshatet. Jägarna måste inse att viltvård är mer än älgjakt och bockjakt och att allt annat vilt ska utrotas.

18. Rödluvan och björnen

2009-02-28 23:14

Skulle varit intressant att se Rödluvan gå ut och fodra djuren en mörk höstnatt efter det att man flera nätter haft påhälsning av björn som försökt bryta sig in till fåren. Hon skulle nog föredra staden, där finns ju taxibilar för de mest räddhågsna.
(Plankor genomspikade med 6 tums spik är annars bra skydd framför fönster och dörrar hos djuren.)
Varför talar vargkramarna så ofta om vildsvinen? Hur många människor dödar 100 000 svin per år? Om de nu är ett problem varför vill ingen markägare upplåta gratis vildsvinsjakt åt intresserade jägare? Har en bonde problem så kan han sätta in en liten annons och jag kan garantera att många skulle höra av sig.
Har man problem med att fyllon dödar folk i städerna så bör man åtgärda detta problem i stället för att förstöra för folk på landsbygden genom att påtvinga dem livsfarliga rovdjur. Man skall hålla isär olika problem, att en björn dödar en människa på landsbygden medför inte att en människa mindre mördas i städerna. Försök komma ihåg detta alla rovdjursälskare!

17. Farligt

2009-02-28 10:18

Jag strövar hellre i en skog med rovdjur än att gå på krogen som är full av fyllesvin och slagskämpar. På vägen därifrån är risken stor att man blir nerslagen och rånad. Enligt försäkringsbolaget Agria är det många jägare som vådaskjuter sin egen hund för att de inte ser skillnad på en älg och sin egen hund. Borde inte sådana jägare bli av med sin vapenlicens???

16. Så?

2009-02-27 16:33

Malaria tar 2 000 000 liv årligen.

15. Från Anonym

2009-02-27 09:55

Jag bor själv mitt i skogen på en bondgård och är inte jägare. Har nyligen kastat ut mina jägare som bara ville skjuta älg och rådjur, sitta och grilla krov osv. De nya jägarna har fått order att öka avskjutningen av vildsvin vilket redan är ett jätteproblem. Föräldrar är rädda att släppa ut sina barn pga av närgångna vildsvin.
Och vad är farligt. Inom EU dog år 2008 ca 35000 människor i trafiken och 100-tusentals skadades svårt. Ingen människa lär under samma år blivit dödad av ett rovdjur. Så, vilket är trevligast? Att bli ihjälkörd av en bil, mördad av en annan människa eller att ??????

14. Till Anonym!!

2009-02-26 23:24

Verkar som att du inte är jägare själv men du kan ju prova på att skjuta vildsvin så får du se hur enkelt det är!! Och jag vill ju tilllägga till denna diskusion att visst skjuts hundar av egna jägare och hundar körs ihjäl av bilar men dom jagar inte hundarna med flit som vargen gör.En undran som jag också kan ställa är skall ni som vill ha vargen kommer att säga samma sak när en varg tar första ungen för det finns ju ungar som blir påkörda av bilar med.

13. Anonym 14:59

2009-02-26 18:29

Kött och fläsk det äter du, men att hålla i en bössa för att skaffa kött det duger du inte till.

12. Jägare

2009-02-26 17:36

Enligt djurförsäkringsbolaget Agrias statistik vådasköts (det vill säga sköts av egna jägare) 135 hundar och 78 dödades av rovdjur.
Mera varg, så slipper dessa förb.... vildsvin som jägarna är för lata för att skjuta.

11. Men Perra..

2009-02-26 14:45

...problemet kvarstår att kostnader som förorsakas av vildsvin får markägaren/arrendatorn själv stå för.

Där det finns som mest vildsvin, skulle det kanske t o m hjälpa med lite varg om de mänskliga jägarna inte klarar av att hålla grisarna stången;-)

10. Mormor

2009-02-26 11:04

Cirka 100 000 vildsvin kontra 300 vargar?
Självklart så kostar vildsvinen lite mer, men vargen är nog snart ikapp ska du se.

9. Skador på grödor orsakas i huvudsak av gäss?

2009-02-25 13:46

Ja det var väl en sanning med ”modifikation”.

Hur är det med vildsvinen då? Fast de skadorna kan man inte hitta något om på Viltskadecenter – för här får bonden ingen som helst ersättning, eller hjälp med att förhindra skadorna!

När det gäller varg kontra vildsvin, så skulle jag tro att kostnaderna för skador förorsakade av grisarna överstiger de för vargarna men betydande summor. Skulle vara intressant om någon kunde räkna på detta.

8. Järven

2009-02-25 13:46

Då tillhör du tydligen den lilla grupp av fårbönder som givit upp. Det Anonym skriver är faktiskt sant! Antagligen beroende av de stora EU-stöd man erhåller för att hålla t ex får.

Kollar du upp hur många 10-tusentals får det finns i område med varg, så är ju antalet dödade/skadade av vargar ändå mycket litet, även om jag kan hålla med om att en enskild fårägare kan drabbas hårt. Med ordentliga rovdjursavvisande staket så minimerar man risken för angrepp väsentligt!

7. Svar till anonym 2009-02-25

2009-02-25 11:20

Jag vet att vi slaktat ut tamboskapen för jag är en av dom, vargen tog 17 resten slaktades ut. Så några skrönor bidrar inte jag med, men det gäller att fråga så att svaret blir det man vill ha.

6. Anonym 2009-02-25 08:32

2009-02-25 10:33

Det är antagligen lögner att det finns rovdjur som tar hundar och får också.

5. Instämmer

2009-02-25 10:33

Kan bara hålla med Järven!
i Värmland och Dalarna har vi levt länge med rovdjur, och lärt oss att det är inga gulligulldjur som springer runt bondgårdarna hela tiden.
Utan vi har i många år sökt och fått upp rovdjursstängsel. Av dom djur som finns kvar? Har ni sett våran statistik dom närmaste 30 åren som vi har levt med varg här uppe i Värmland? Hundarna som finns kvar vill folk inte släppa.

4. Järven tror på folkaktionens skrönor

2009-02-25 09:05

"Vi som levt i flera år med denna farsot släpper inga hundar och våran tamboskap har vi slaktat ut."

Det är ju tvärtom så att antal får och antal fårägare har ökat under de senaste åren i ROVDJURSLÄNEN!

Ta kontakt med LRF eller jordbruksverket och få det bekräftad och sluta sprida folkaktionens patetiska lögner, för det är det ingen som vinner på!

3. Självklart

2009-02-24 09:17

Man behöver knappast vara forskare för att förstå varför det är mest attacker i Västra Götaland. Myckat tamboskap och många jägare som inte förstått hur myckat varg det verkligen är. Därför alla hundar också. Vi som levt i flera år med denna farsot släpper inga hundar och våran tamboskap har vi slaktat ut.

2. Vad är problemet?

2009-02-24 00:14

Med tanke på att vi årligen i samband med jakt skjuter minst 500.000 djur i Sverige så är antalet skadade hundar försvinnande litet. En tiondels promille ungefär.
De som inte är beredda att acceptera några risker för sin hund bör hålla sig till hägnjakt.

1. Minskar i Dalarna Värmland

2009-02-24 00:14

Orsaken är väl enkel vi kan inte släppa hundar i Dalarna
vi har i princip mist våran jakt och farsoten forsätter att sprida sig. Är det inte dags att vi går i hopp och ger visa myndigheter en redig läxa.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons