• Allmogejakt

Flyttning av vargar förbereds

AktuelltPublicerad: 2010-01-28 13:54

Miljöminister Andreas Carlgren är mycket tydlig: Rovdjurspolitiken ligger fast. Vargjakten fortsätter, men det förutsätter att tillväxttrenden inte bryts och att den genetiska situationen förbättras. Han klargjorde också att på lång sikt ska Sverige ha klart mer än 200 vargar.

Vid torsdagens presskonferens med miljöminister Andreas Carlgren och Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren framgick mycket tydligt att rovdjurspolitiken ligger fast. Vargjakten är ett helt nödvändigt verktyg för att skapa förståelse och acceptans för de åtgärder som planeras för att minska inaveln i vargstammen.
– Vargjakten måste vara första steget. Alla internationella erfarenheter och våra egna bedömningar visar att det inte går att öka vargstammarna och flytta in vargar i områden utan acceptans från befolkningen, sade Carlgren.
– Ska vi lyckas stärka vargstammens genetiska status måste vi ta det i den här ordningen. Nu tittar vi på nästa steg, nämligen hur vi ska flytta ned nya vargar till vargpopulationen i Mellansverige.

Även JRF ska förankra politiken
Under senvintern och våren ska de detta förberedas. Såväl samhällsforskare, vargforskare och genetiker, som myndigheter och intresseorganisationer, kommer att delta. 

Carlgren skickade också med en markering om vargflyttandet med tydlig adress till båda jägarorganisationerna:
– Ta ert ansvar! Bidra till förankringen. Jägareförbundet har åtagit sig det och det välkomnas. Jag förutsätter att även Jägarnas Riksförbund kommer att bidra till det arbetet.

Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren vill inte peka ut mer exakt var nya vargar ska sättas ut. Det ska bli i områden som är lämpliga både biologiskt och socialt, kommenterade hon.

I ett första steg ska naturlig invandring av vargar underlättas, så att vargar från Finland-Ryssland kan vandra söder ut från renskötselområdet. I ett andra steg ska aktiv flytt av dessa vargar ske söderut. I ett tredje steg kan det bli inplanering av vargar med östligt ursprung.

Lämpliga områden för nya vargar?
Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren vill inte peka ut mer exakt var nya vargar ska sättas ut.
– Det ska bli i områden som är lämpliga både biologiskt och socialt, förklarade hon.
Vad händer då om folk säger nej till att ha varg i området?
– Det är viktigt att bygga upp förtroendet i berörda bygder. Jag tycker det här arbetet måste få ta tid, svarade miljöministern.
Målet med den nuvarande vargstammen ligger fast. Den ska hållas på cirka 210 individer de närmaste åren. Om det blir jakt nästa vinter eller inte beror i huvudsak på en sak: Nämligen att stammen fortsätter att växa.
– Det är inte Sifo-undersökningar som ska styra jakten, utan vargstammens utveckling, sade miljöministern.

Inavelsproblemet tar tid
Om jakten sedan fortsätter de följande åren beror även på om den genetiska situationen förbättras. Men detta måste få ta tid, poängterade Carlgren, som hänvisade till det tidigare regeringsbeslutet att vargstammen ska förstärkas med maximalt 20 utomstående vargar inom en femårsperiod. Vidare ska en arbetsgrupp se över målen för varg och järv, samt hur man ska tolka begreppet "gynnsam bevarandestatus". Den rapporten ska vara klar 2012.

Tillfällig frysning
Han upprepade också att frysningen av vargstammen till 210 vargar är tillfällig:
– På lång sikt ska den svenska vargstammen vara klart större än 200 djur, slog han fast vid presskonferensen.
Utvärderingen av den gångna vargjakten pågår och ska presenteras mot vårkanten. DNA-prover inväntas, erfarenheterna ska sammanställas och diskuteras med bland annat forskare, länsstyrelserna och Rådet för rovdjursfrågor, där intresseorganisationerna sitter med.
Andreas Carlgren tror att det är en fördel att utvärderingen tar några månader, med tanke på den senaste månadens debatt i medierna:

”Jägarna tog sitt ansvar”
– Annars riskerar vi att alla skriker åt varandra så högt att ingen till slut hör vad som sägs. Den nya förvaltningen, med lokala viltförvaltningsdelegationer i länen, är på gång. Det betyder att de som tidigare satt i TV-debatter och skrek åt varandra, ska sätta sig ned och samtala vid samma
bord.
Carlgren försäkrade också att han kommer att vara "petnoga" med att analysera jakten. Överskjutningen i Dalarna nämner han som ett uppenbart misstag. Han ska också titta närmare om mängden jägare var nödvändig och om jakten varit tillräckligt selektiv. Men han sa också:
– I stora drag tycker jag att jägarna har visat stort ansvar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

52. Lars Bergqvist

2010-02-01 13:40

Glöm inte vitsvanshjorten i Finland. En bock och några hindar smet från ett hägn. Nu utbredd i hela Finland och skördas i tusental.
Någon enstaka letar sig över till Sverige där den prompt skjuts som skadedjur. Vargen som däremot inte synts på över 100 år välkomnas efter att den med stora insatser utrotats nu ska omhuldas och skyddas. Då är dess enda bidrag skador på människors egendom och vilt. För att inte tala om de sjukdomar den för med sig varav många smittar både människor och djur.
De som påstår att vargen lever på sjuka djur kanske får rätt. Det är vargen som har smittat dem.
Länge leve den biologiska enfalden hos tätortsborna.

51. Rättstavning och fusk

2010-02-01 09:28

I inlägget om Caprolus. Rad 1 djuret. Rad 9 Som inte blir degenererade.rad 11 Fennoscandiska halvön

50. Capreolus

2010-01-31 23:46

Värnar definitivt inte om duret han lånat sin signatur ifrån. Capreolus Capreolus(Rådjuret.)De har det tillräckligt svårt ändå denna snörika vinter och blir ett lätt byte för Canis Lupus. Värre blir det om det blir lite skare också! Capreolus Capreolus försvinner och mångfalden blir lite fattigare i naturen. En viltart som nästan var försvunnen i landet och en liten inavlad spillra i Skåne. (enl. historien) Lyckades återerövra hela Sverige. Inavlade djur som intesom blir degenererade? De 50 bävrarna som inplanterades i Norge någonstans och spritt sig, nästan över hela fennscandiska halvön. Har nåon undersökt deras inavelskoffecient?

49. Rösta inte på

2010-01-31 23:46

V,MP och C. Centern har totalt tappat bort sin historia att stå för de småmäniskorna pålandsbygden. Centern i starten var småböndernas parti som skulle företräa denna grupp. Nu finns inte denna grupp, nästan längre och Centern har blivit lätt maktgalna utan att bry sig om sin historia!

48. Carlgren fiskar i tom sjö!

2010-01-31 17:48

Centern försöker att värva medlemmar till sitt parti genom att fiska medlemmar hos vargfanatikerna Mp och Vp. Sina egna väljare har de svikit mest genom rovdjurspolitiken som verkar handla om att försöka vänja oss att se positivt på vargen! Tyvärr för er del kan jag meddela att ni kommer att misslyckas, ni fiskar i en sjö där fisken inte nappar. Och dessutom lyssnar ni inte på era gamla trogna väljare! För min del blir det partibyte!
En levande landsbyggd = En röst på Landsbygdsdemokraterna

47. Capreous!

2010-01-31 12:24

Jag har en enda fråga till dej,vad jobbar du med,har du familj att försörja?En fråga till som jag kom på,vad har du för fridtidsintresse?Väntar på svar.

46. Värmlänning

2010-01-31 00:10

"Vargens härjningar". Har 200 vargar härjat så förtvivlat? Visst innebär en vargstam problem. Ingen har förnekat detta. Men problemen går att lösa och framför allt förebygga. Säkra stängsel. Ökade ersättningsbelopp (har regeringen tagit bort). Ökad information. Ökat samarbete och samförstånd. På vilket sätt verkar DU för ökad acceptans för rovdjur?
Vill du inte ha varg ska du stå utanför det projekt för varg som nu bedrivs.

45. Omvänd acceptans

2010-01-30 01:08

När vargstammen ökar och fler människor berörs av dess härjningar då vänder opinionen.

44. Nya vargar

2010-01-30 01:08

Vi jägare ska tydligen bestämma var importerade öststatsvargar skall ska planteras ut. Man tar sig för pannan!
Är det vi jägare som bestämt att vi ska ha varg i Sverige? Nej, det är myndigheterna! Låt dom bestämma och ta konsekvenserna!!!

43. Men Kjelle

2010-01-29 20:17

Just nu vill för allt smör i Småland NVV och Carlgren inte veta hur många vargar som verkligen finns.
Det vi får hoppas på är privatinventeringarna. Den i Siljans-ringen och den som Guttke utför. När det blir uppenbart det är betydligt mer än 210 sitter Carlgren och Susanna Löfgren med skäggen i dörrspringan.

42. Hobby?

2010-01-29 20:16

Jakthobby skriver Capreolus, hur vet han att jakten är en hobby? Har han frågat jägarna varför dom jagar eller är det nåt storbrackorna i Stockholm har bestämt? Att jakten bara är en hobby?

41. Kjelle

2010-01-29 20:16

ja, med snö i hela Sverige får dom ju lite enklare fram ungefärligt antal, kanske är det det som får dom att dra på det. Nu kan ju inte barmarksområdena räknas som helt individlösa...

40. Varginventering

2010-01-29 17:33

Varför görs det ingen varginventering? Förhållanderna kan ju inte bli bättre! Så kan vi ju sedan få slut på tjafset!

39. Fullständigt förödande.

2010-01-29 16:39

Det var ett stort misstag av flera föreningar att kompromissa med regeringen och gå med på vargflytt. När nu alla ser regeringens verkliga avsikter, hoppas jag alla också inser allvaret i fortsättningen. Regeringen med miljöministern i spetsen har inte tagit åt sig kritiken av rovdjurspolitiken det minsta, fakta ignoreras. Resultatet blir ganska säkert att alliansregeringen förlorar makten genom att centern inte ens kvalar in. Men med ministrar som Andreas Carlgren och Eskil Erlandsson, som hanterar våra hjärtefrågor, och deras ovilja att föra en lokalt förankrad politik kan det bara gå åt ett håll, utför! Tror de verkligen att vi är så korkade att vi accepterar en ökning av vargstammen, plus inplantering, genom att vi tillåts skjuta ett mindre antal än tillväxten?
Om förra medverkan till vargjakten var ett misstag kommer en fortsatt medverkan i vargpolitikens genomförande att vara helt förödande för boende på landet och jaktkulturen i Sverige.

38. sportfiskarn

2010-01-29 16:09

förbättrar klövviltstammarna för vem? sig själva antar jag, för jakten är ju slut på många ställen där varg finns.

37. Carpen och statistiken!

2010-01-29 16:09

Tanken har väl aldrig slagit dig att jägare är verkliga naturmänniskor som ofta vistas i naturen, och där det stora flertalet -till skillnad från en massa tangenbordfundamentalister med blomlådan på balkongen som natur - har annat och mer givande att syssla med än att sitta och skriva insändare och bemöta en massa okunniga skribenter som dig!?

36. Svenska vargstammen...

2010-01-29 16:09

..är mer inavlad än vad helsyskon är, säger Carlgren. Vad kan vara mer inavlat än helsyskon? Menar han att vargarna är klonade, eller?
Många grodor från Carlgrens tunga, med hans uttalande verkar det vara upplagt att centerpartisterna flyr över till landsbygdsdemokraterna.

35. Slutjagat

2010-01-29 12:22

Carlgren har tydligen fått kalla fötter efter det demokratiskt fattade beslutet om vargjakt.
Nu vill han öka vargstammen och göra den genetiskt stark. Han vill kraftigt öka antalet vargar på sikt.
Är det i Dalarna och Värmland vi ska ha fler vargar?
Vi som redan har vargen med åtföljande problem med djurhållning och jakt hoppas innerligt att vargen sprider sig till nya områden. Vi har redan fått stora delar av vår livskvalitet förstörd. Fler människor måste få vetskap om hur livet förändras när vargen är närmaste granne.

34. Capreolus

2010-01-29 10:11

Att du skulle förstå vad jakthobby innebär är så dumt att "klockorna stannar", bättre du skriver att all löshundsjakt ska förbjudas, det är ju ditt budskap om man läser mellan raderna.

33. Var finns acceptansen?

2010-01-29 10:10

Acceptansen av vargen hänger på förtroendet, säger Andreas Carlgren. För min del saknar jag redan nu förtroende för både ministern och Naturvårdsverket i frågan om rovdjuren. Av skriverier att döma är jag inte ensam.
Det går bra för våra ministrar att orera och framställa sig som kunniga och ansvarsfulla på hemmaplan. I klimatfrågan har vi exempel på det från Andreas och Fredrik Reinfeldt. Så åkte de till Köpenhamnsmötet och få hela världens länder att tycka likadant. Väl där åkte de på pumpen kan man säga, de fick inget gehör. De tvingades inse att det finns andra åsikter än deras egna. De skyller misslyckandet på USA och Kina m.fl. men utländska medier skyller på Sverige och Danmark. Jag hoppas och tror att samma sak gäller i frågan om vargen. Det kostar på att vara stöddig och diktera villkor.

Åke Skogevall skriver: ” Är svensk demokrati på väg mot majoritetsdiktatur, tjänstemannavälde eller något ännu värre?”
Åke, jag anser vi redan är där, vargfrågan är ett exempel.

32. Inte bara bandmaskar och rabies

2010-01-29 09:31

Får rapporter från vargområdena runt Yellowstone att boskap börja spontanaborera kalvar i stor utsträckning. Så nu måste man börja testa för Neospora, en annan sjukdom som sprids av vargen. Länge leve den biologiska mångfalden (enfalden?) från vargen.

31. JAHA

2010-01-29 09:29

NU FÅR MAN BÖRJA JAGA HARE Å RÄV MED HUNDEN I BAND HUR NU DET SKA GÅ TILL

30. Capreolus

2010-01-29 09:28

Hatet och okunskapen får du står för. Jag känner sorg och saknad över förlorad livskvalitet och det levande landskap som kommer från djurhållning. De flesta minns väl Per Hållnissas beskrivning av vargangreppen på Krupps fäbod. Råbergets fäbod har haft liknande upplevelser http://råbergetsfäbod.hemsida24.se/ Obs å och ä i adressen.
Tragedierna kommer att fortsätta under tiden Carlgren gottar sig åt den "lyckade" vargsatsningen.

29. Tre individer?

2010-01-29 09:28

Och "hur" hamnade dom tre individerna här?????????.

28. Regerinens nöjesspel

2010-01-29 09:28

Regeringen och naturvårdsverket står som arrangör för "Natursåpan". Deltagare till spelet är utvalda, det blir Jägarförbundet och Jägarnas riksförbund. Någon tävling blir det inte, utan direkt till "VARGRÅDET".
Jämför TV4 och Robinson.
Regeringen har gett förbunden uppdrag att "välja = rösta" vart vargar skall placeras. Med det tvingande uppdraget så måste förbunden rösta. Någon snabbare väg till splittning av förbunden går inte att hitta. Medlemmar per län kommer inta att få vara med.
Bästa förbundsledningar, gå inte med på denna såpa.
Det kan aldring bara vara vi jägare som lider av vargens närvaro.

27. sportfiskare

2010-01-29 01:45

hmmm,håll dig till fisket du,jag tror du kan det bättre än vargsituationen.
Men kom ihåg att bara hålla dig till vitfisken och då är det naturligtvis catch and release som gäller,rovfiskarna gör naturligtvis ett bättre jobb än du och behövs ju oskadade för balansens och mångfaldens skull...

26. Hur räknas Nya vargar?

2010-01-29 01:44

På presskonferensen påstods att svenska vargarna härstammar från tre individer, mer inavlade än syskonpar, och att inga vargar tillkommit.
Detta stämmer väl inte riktigt!
Nya har tillkommit
Galvenhannen - föryngring,
Norge, Kynnereviret - föryngring Sverige renbetesområde - avlivad
Snåsa, Norge - avlivad.
Det är fyra nya, varav två med 4 kullar hittills.
Naturlig invandring i första hand, flytt i andra hand, import i sista hand ska väl bara förberedas inte verkställas de första åren på femårsperioden och endast om steg ett och två inte fungerar.
Det behövs inte 20 reproducerande vargar, 3-4 räcker för genetiken.

25. Föregångsland

2010-01-29 01:42

Sportfiskaren,naturen i Ryssland måste vara storslagen enligt din skönmålning.Undrar hur mycket pengar ekoturismen tjänat.Kanske någon skulle göra en marknadsundersökning angående nämnda ämne.

24. naturskyddsvän

2010-01-29 01:41

Bra skrivet Åke Skogvall,du ser misstagen som håller på att ske.

23. Upp till bevis Carlgren

2010-01-28 22:58

En vargstam i Sverige på ca 200 individer är definitivt och odiskutabelt liten och svag. Det kan man däremot knappast säga om älgstammen på ca 100.000. Vargen äter till 90% älg och bidrar därmed i högsta grad till att minska skadorna för skogsägare och förlusterna av människoliv i bilolyckor. Vargen har alltid funnits i vår natur och skapar som topprovdjur balans i ekosystemen. Den är en bättre jägare än människan, förbättrar kvaliteten på klövviltstammarna och bidrar till den mångfald i naturen som vi alla vill ha. Att acceptansen skulle öka för att jägare får skjuta varg är ju kvalificerat nonsens. Det är ju som om jag som sportfiskare skulle acceptera förekomsten av hajar endast om jag fick fiska dem. Till sist, det minsta ni kan göra i detta läge är att stå fast vid er överenskommelse avseende inplantering av varg från andra populationer. Annars klingar er argumentation falskt.

22. Fiktiv utvärdering och acceptans

2010-01-28 22:57

Det går lätt att tala vackert om utredningar och acceptans!
Citat ”Alla internationella erfarenheter och våra egna bedömningar visar att det inte går att öka vargstammarna och flytta in vargar i områden utan acceptans från befolkningen”
Ändå nämns inget om hur man ska mäta vad lokalbefolkningen skall tåla. Ska dom bara acceptera rovdjursantalen oavsett skador? Skall den biologiska mångfalden i betesbiotoperna – mer utrotningshotad än vargen – offras för beslutat antal rovdjur? Miljöministern glömmer sitt ansvar för Konventionen om biologisk mångfald, artikel 8j!
Skador och konsekvenser av rovdjuren följdes inte upp anständigt 2001 – 2009 trots att det påpekades i gamla rovdjurspropositionen, i rovdjursutredningarna och i förvalningsplanerna. Skrämning och skyddsjakt enligt förvaltningsplanerna ignorerades i stor utsträckning. I inledningarna fastställdes att grunden för en lyckad rovdjursetablering var lokalbefolningens acceptans och det talades om toleransnivåer. Viltskaderrapporterna undanhålls allmänheten. Vädjanden om hjälp och rapporter om skador ignorerades och gömdes undan.
Möjlighet att söka och överklaga beslut om skyddsjakt begränsas ytterligare i den nya förvaltningslagen!
Hur skall man få befolkningens förtroende och acceptans då? Genom en byråkratisk/politisk sammanvägd bedömning? Efter nästa val kan man väl göra som man vill. Är svensk demokrati på väg mot majoritetsdiktatur, tjänstemannavälde eller något ännu värre?

21. ökad vargpopulation

2010-01-28 22:56

Om det skulle ha varit några få jägare som sköt Varg,då skulle jägarna inte hunnit skjuta så många som det begärts,och som det bestämts skulle tas bort.Ett fåtal jägare hade stressat mer med en slarvig jakt som följd. Om det är jättemånga som hjälps åt att ta bort Varg så blir det mindre skadeskjutningar.Att det gick så bra som det gjorde har retat upp vargnaivisterna.Den lyckade jakten gav dem långa ansikten,för de hade nog förväntat sig något annat.Om vi skulle få väldigt mycket Varg i sverige så kommer det att bli än mer jakt på dem.Så det är bara att vänja sig vid tanken.Jag är ingen jägare men siar om framtiden.En acceptans för jakt måste finnas förankrad hos människor,annars finns ingen framtid för Vargen.

20. Centern har övergivit landsbygden.

2010-01-28 22:55

Andreas Carlgren utrycker förtäckta hot mot jägarkåren, ytterligare ett argument från skrikhalsarna som han köpt. Faktiskt slås jag av tanken att miljöministern är komplett ovetande om de negativa faktorer som följt i vargens spår, han nämner inte en enda under den 45 min. långa presskonferensen. Inget om dödade hundar, boskap, och klövvilt, inte ett ord hoten, bandmaskar, rabies och övriga sjukdomar i vargens spår. Kommer bandmaskarna kan vi inte ge hundarna smakbitar från fällt vilt, inte äta bären direkt i skogen och inte längre dricka naturens eget vatten. Om nu Andreas ändå är informerad av nackdelarna med vargen, visar denna presskonferens att han fullständigt struntar i jägare, hundägare, djuruppfödare och övriga glesbygdsbor med erfarenheter av varg. Detta är stureplanscentern?

19. Efter att tittat på

2010-01-28 22:54

sändningen i dag är det bara att konstatera att detta fjolleri med vargarna spårat ur fullständigt.
Verkar som att de tävlar om vem som kan bära sig mest dumt åt i denna lekstuga...
Dags att anamma Spaniens sätt att förvalta vargen, skjut alla vargar som ställer till besvär och inkräktar på människans sysslor,där finns heller inga motsättningar varg kontra människan enligt kramarna och inte heller har vargen utplånats från markerna...
Det är dags att lite sunt förnuft får råda i rovdjurspolitiken snart, annars är det risk att det blir FMJ för hela slanten snart...

18. Carlgren!

2010-01-28 21:05

Regeringens frysning av vargstammen vid 210 individer är inte verkställd! Jakten är avslutad trots att det finns betydligt fler vargar mot för vad det beslutat att det ska finnas! Regeringen backar alltså eller bryr sig inte om vad de lovat landsbygden, som har stora problem med dessa vargar! Istället har Carlgren börjat pratat om förflyttning av 20-talet individer och att taket på 210 individer bara är tillfälligt! Ett stort J-vla svek mot landsbygden! Detta kommer ni att tappa röster på! Det finns bara ett parti att rösta på nämligen Landsbygdsdemokraterna!

17. KG/Biolog

2010-01-28 21:05

Ni har väl inte blivit lurade, i alla fall inte på antalet vargar. För det har ju alltid hetat etappmål även om de flesta verkar ha läst det som slutmål...

mvh // Johannes

16. Inventera.

2010-01-28 21:04

Då får väl myndigheterna ta med sej folk från jägarkåren och gå ut och göra en inventering.Jag är så trött på detta som står dagligen,att stammen ska frysas vid 210 individer.VEM har konstaterat att vi bara har så många.Enligt mina EGNA teorier och räkningar därifrån jag har flyttat så skulle jag tro att den svenska vargstammen är ca:210x3.Gör en räkning innan ni pratar om import eller flytt,efter räkningen så kommer vi att få ladda studsaren igen,jag lovar.

15. Obehagligt, bara förnamnet!

2010-01-28 21:04

Calle Seleborg, K Erikson m fl hakar på alla nyheter och ger inlägg. Men vad ni skriver handlar bara om varghat och okunskap om ekologi, djur och natur. Ni borde inte syssla med jakt. Ägna er åt något där ni gör nytta med ert engagemang.
Frågan är också om ni inte förstör för jägarkåren med era oresonliga skriverier.
Roar man sig med att räkna antalet personer som gör inlägg här är det inte särskilt många. Man undrar onekligen: Finns det en tyst majoritet av jägare som är positiva till rovdjur, jakt, natur- och viltvård. Som har förstått vad en jakthobby innebär. Varför hörs ni inte ...?

14. Lustig prick.

2010-01-28 21:04

Andreas Carlgren är en lustig prick, han frågar sig t.ex. efter vargjakten: Hur många jägare behövs egentligen. Att han tagit åt sig av bevarandegruppernas hätska utfall behöver inte ifrågasättas, värre är att han också har köpt deras argument. I vilket övrigt sammanhang tolkas det tveksamt, eller dåligt, om många visar intresse, kommer och ställer upp?

13. Presskonferans

2010-01-28 21:03

Vad var det här för sorts presskonferans fick man inte ställa frågor eller? En berättigad fråga hade varit, vad kostar det här kalaset?
Var du där Dan eller nån annan från redaktionen?

Svar
Nej. Jag var inte på plats denna gång, vilket vi annars försöker vara. Jag hade helt enkelt inte en chans att ta mig till Stockholm. Däremot såg jag presskonferensen och frågestunden live på webben. Riksdagen tillhandahåller den tjänsten. Även frågestunden visades, men den fråga du ställer ställdes aldrig av någon av de närvarande (vilka förövrigt var ganska få).
Dan Törnström

12. FyFan

2010-01-28 20:57

Tycker det får vara nog med denna jävla lekstuga.Vem ska få ta emot dessa vargar? Kan tänka mig att vi jägare blir överkörda som vanligt.Jag vill då inte ha in några ny vargar på marken det räcker med dom som redan finns där.Demokrati lär väl inte existera i den här frågan. Sverige= diktatur när det gäller varg.Nä jägare,jrf,sjf,lrf,skk mfl. nu är det dags att sätta stopp för det här.

11. Vargflytt

2010-01-28 17:38

Ja, varför ska det vara så svårt att få några siffror på vad det kostar. Misstänker att summorna är så höga att dom inte törs. Pratade med en renägare igår och hon sa att den varg som sköts i Härjedalen vid jultid på kort tid kostat 500 000 kr för samebyn. Vad jakten kostade vågade inte LST rovdjursspårare tala om för mig!! Då kanske folk börjar inse vad detta vansinne urholkar statskassan.

10. Tillfällig frysning på 210 vargar

2010-01-28 17:37

Vi blir helt enkelt lurade. Frysningen på 210 djur är bara tillfällig. Därefter ska det bli betydligt fler vargar. Ny rovdjurpolitik var bara ett lockbete inför förra valet. Vargjakten blev ännu ett lockbete för att få flytta varg och importera varg. Landsbygdsborna tvingas arbeta emot sin egen önskan om ett vargfritt kulturlandskap. Man skulle ju önska i så fall att vargarna spreds ut över hela Sverige. Istället för att som nu påtvinga vissa människor skadedjuren i sin närmiljö. Ska det finnas varg så ska den drabba alla. Även de som bråkar om att vi ska ha varg, eller framförallt dem. Det är ju trots allt de som vill ha dem som borde ta ansvaret... och se till att andra inte drabbas. Detta liknar allt mer diktatur.

9. Finns ingen anledning

2010-01-28 17:37

Jag tycker Andreas Carlgren dikterar, Lyssna och Lyd, är hans budskap.
Det finns ingen anledning i världen för jägarorganisationerna att ställa upp på denna vargpolitik. Det är som att skriva under sin egen dödsdom.

8. Harjägare

2010-01-28 17:29

Passar bra nu när vi har val till hösten. Ta det i samband med komunalvalet, så ser man vart det är för och emot även inom en kommun.Lämpligt är att först på ett ärligt sätt redovisa vad kostnaden är för vargen årsvis. Mycket dumt att spilla bort denna möjlighet.

7. Lekstuga

2010-01-28 16:57

Med vargen och allt vad detta innebär.
En total härdsmälta ifrån myndigheternas och regeringens sida.
Detta kommer att få ännu mera katastrofala följder framigent.
Finns det ingen som kan ställa vedebörande myndigheter/Regering mot väggen och fråga hur mycket pengar kostar denna lekstuga varje år med vargen?

6. Folkomröstning!

2010-01-28 16:41

Fråga folket i "vargkommuner" och för den delen i hela landet om dom vill ha vargen? Redovisa kostnaderna för vargarna och minskade intäkter till staten och vad det kan ge istället. Sen röstar vi så får vi se...

5. Diktaturfasoner!

2010-01-28 16:00

Ska politiker bestämma över Jägarnas Riksförbund vad vi skall tycka och göra. Förutsätta att vi skall göra som dom säger?

4. Kosta

2010-01-28 15:59

Hur mycket får den här lekstugan med vargar kosta oss skattebetalare? Lägg ner några akutmottagningar, skolor, eller?

3. BRÅ:s gamla påstående...

2010-01-28 15:39

...kommer nu att bli en självuppfyllande profetia är jag rädd för.
Jag rekommenderar jägarorganisationerna att ställa några enkla frågor till sina medlemmar. Annars kommer man att vakna upp från en mardröm och finna att verkligheten är ännu värre.

2. Med Andreas Carlgren...

2010-01-28 15:21

...har vi redan miljöpartiet i beslutande ställning.

1. Vargen går mot rött ljus

2010-01-28 14:59

Avskaffa de högproduserande djurfabrikerna och släpp ut våra tamdjur i naturen att äta av läkande örter och blommor.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons