• Allmogejakt

Flyttvarg ger extra vargjakt

AktuelltPublicerad: 2011-05-18 14:38

De län som tar emot nya vargvalpar, eller har fått en vuxen flyttvarg som etablerat sig, ska få skjuta fler vargar i licensjakten. Det föreslår Naturvårdsverket som kompensation när det gäller försöken att förstärka vargstammen genetiskt.
Dessutom bör de län som tar emot en flyttad genetiskt värdefull varg få en extra varg i tilldelning i licensjakten oavsett om vargen stannar i länet, resonerar verket.

Nästa år planerar Naturvårdsverket att överlämna beslutsrätten för licensjakt på varg till länsstyrelserna. Men verket kommer att ange hur många vargar som högst får fällas vid licens- och skyddsjakt.
Eftersom miniminivå för vargstammen saknas sägs i lagstiftningen att verket ska ange det högsta antal djur som får skjutas.
– Det här är frågor som länsstyrelserna bör diskutera när de beslutar om licensjakt, kommenterar Klas Allander på Naturvårdsverket.
Som väntat deklarerar verket att det även under nästa års inte bör tillåtas licensjakt på varg i revir som har invandrade och flyttade vargar samt första generationen av avkommor från genetiskt värdefulla revir. Det innebär i praktiken att det inte blir vargjakt i åtta-tio revir med de mest genetiskt värdefulla vargarna.

Undantag i högst två år
Revir med avkommor till värdefulla vargar bör undantas från jakt under högst två licensjakter.
Uppdraget var att lämna förslag inom befintlig budget.
Men Naturvårdsverket efterlyser ökat stöd till förebyggande åtgärder i renskötselområdet och där invandrade och flyttadevargar etablerar sig.
Invandrade vargar från öster kan bli kvar i norra Sverige. Av smittskyddsskäl bör de vara kvar i ett halvår innan de flyttas söderut.
– Det är viktigt att skydda både rennäringen och den invandrade vargen under den här tiden. Vi föreslår därför ökat stöd till förebyggande åtgärder och kommunikation till både länsstyrelser och rennäringen, säger Eva Thörnelöf på Naturvårdsverket

Mer pengar till länsstyrelserna
Länsstyrelserna bör få extra medel att följa invandrade vargar i fält.
Dessutom bör viltskadeförordningen ändras så att samebyar kan få ersättning för skadeförebyggande åtgärder utan att detta dras av från ersättningen för rovdjursförekomst. 
Även ersättningsnivån för vargförekomst i samebyar bör ses över, tycker verket.
Risken för tamdjursangrepp i vargbältet i Mellansverige gäller främst får. Tamdjursägare kan få bidrag för förebyggande åtgärder inom Landsbygdsprogrammet. Naturvårdsverket föreslår ökade bidrag till rovdjursavvisande stängsel för att täcka merkostnaden jämfört med vanliga stängsel.
– Det kan behövas mer informationsinsatser i områden med flyttade vargar. Här föreslår vi att verksamheten med akutgrupper fortsätter och att fler länsstyrelser kan få medel för detta, förklarar Klas Allander.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Jägarna ÄR lättlurade

2011-05-23 11:25

Detta kan jag konstatera efter senaste vinterns vargjakt. Man ur huse, för att göra SJF till viljes, en köpt organisation. Faktiskt så tror jag att de flesta jägarna egentligen inte förstår vad som är på gång, eller ids bry sig, så länge de får älgkött i boxen. Nej, det är jägarna som har hund som har vaknat och det med besked. Det är därför det är så tyst...

27. Tycker det säger

2011-05-23 11:24

sig självt att man måste skjuta fler vargar om de även sätter ut varg...
övergår mitt förstånd hur de skall lyckas lura någon att tycka att det är en fördel med mer obetalt skitjobb...

26. Vem f..n

2011-05-21 01:40

vill ha extra jakt på varg? Vi vill inte ha vargjakt överhuvudtaget. Vi vill inte måsta ta till jakt för att freda våra djur. Inklusive älg och rådjur. Men vargjakt behövs tyvärr... för att minska lidandet bland folk och fä och vilt...

25. Sluta tramsa med bonusvarg hit och dit

2011-05-19 21:58

Det kommer att bli så mycket varg att alla riktiga rovdjursjägare kommer att få sitt lystmäte ändå. Det finns faktiskt många jägare som bara ägnar sitt jägarliv, åt att endast jaga djur med klor. De tänker inte i kött, utan söker spänning och dramatik och då gärna med det som ger spänning och är mycket farligt, vilket kanske ger en extra krydda åt jakten speciellt med björn,varg och lo.
Dessa jägare välkomnar säkert rika rovdjursstammar som vuxit samhället över huvudet.
Det är väl inte långt borta nu förrän rovdjursstammarna har vuxit oss över huvudet kan man tänka, och det blir skottpengar, på vissa rovdjur.
Då får rovdjursjägarna sitt lystmäte,de älskar predatorjakt!
Den andra kategorin jägare som nöjer sig med vad skogen ger i kött och annan rekreation, kommer säkert att sluta sig till rovdjurs jakten. De har ju inget annat att ägna sitt jägarliv åt när klövviltet försvinner.

24. mkt bra

2011-05-19 09:48

Gunilla, våga vägra varg. Bra hänvisning till Morgan Larssons skrivning i Hedesunda.
Läs,läs, Morgan Larssons skrivning. Det kan bli grunden till ett landsomfattandande uppror mot etablering av varg i glesbygdskommunerna.
Vi kommer att vinna, politikerna blir så småningom tvungen att lyssna. Det är i första hand kommunalpolitikerna vi måste få att inse att det är åt fanders med vargpolitiken. Glöm SJF de har ingenting att sätta emot. När kommunplitikerna står på repet med risk att falla då agerar dom för sin kommuns ve o väl. Revolution är ett starkt ord och hör inte hemma i svensk demokrati, men det är närapå att jägarkåren måste agera på ett kraftigare sätt än vad som nu görs.

23. Bästa lösningen

2011-05-19 09:32

Där (22:an) kom nog den bästa lösningen. En total vägran att befatta sig med detta inavelsexperiment. Ingen förvaltning av vargstammen från jägarhåll kommer att ge snabbare genomslag av galenskaperna. Låt helt enkelt lekstugan synas tydligare. Dokumentera och skicka in bilder på vargdödade tamdjur till de tidningar som inte har censur.

22. Lättlurade

2011-05-18 22:25

Hur mycket ska jägarkåren låta sig luras av vargjakt och extra vargjakt. Skjuts det 5 vargar ska minst 10 vargar planteras in. Plus det vi vanliga aldrig får se eller höra. Bojkotta all vargjakt !

21. Remi?

2011-05-18 22:11

Avliva samtliga svenska och norska vargar. Inseminera sedan en a' två djurparks vargar.Gör sedan nya grupper med nya gener på fyra fem platser, å lekstugans personal kan ta långledigt ett tag. Å det blir en fin acceptans ett tag?

20. Den sorgliga sanningen...

2011-05-18 20:54

är att SJF kämpar för hela paketet när det gäller djävulskapet med flyttvargarna.
Stanna upp ett tag och tänk efter. Vad är på väg att ske, egentligen?
Vargarna ska placeras i mellersta Sverige, ungefär som man odlar skilda grödor i olika delar av kolonilotten.
Vi söder om renskötselområdet ska ta hela smällen av samhällets helt otroliga upplägg. Vi ska ha en vargstam, som statistiskt sätt inte har en chans att hållas vid liv med naturlig invandring. Det är bara att titta på hur invandringen sett ut de senste årtiondena, så begriper vem som helst att planen är fullständigt idiotisk.
Det där har våra styrande också förstått och därför ska det nu flyttas varg, till varje pris.
Att jägarförbundet, speciellt mot bakgrund av förslaget om 450 vargar i Sverige, framhärdar i planen är fullständigt obegripligt.
Rovdjursansvarige politikerna i förbundet, Lövbom, är nöjd och det är lättare att begripa. Han sitter i skyddade norrland och även om värsta möjliga scenario inträffar, att det blir 450 vargar i landet, kommer han lugnt att kunna jaga vidare med löshund.
Vi andra då? Ska vi, nu efter lock om att få skjuta någon extra varg under licensjakten, svälja denna djävulska plan: Att vi ska bära hela bördan, medan norra delen av landet är totalt fredad?
Jag vet hur jag tycker.

19. Pest eller kolera?

2011-05-18 20:17

En extra varg mer på tilldelningen gör varken till eller från.Och så länge det beslutade maxtaket på 210 vargar inte efterlevs så tycker jag att nvv:s kohandel,bara är ett hån mot landsbygdsbefolkningen,som tvingas leva i deras lekparker...
VVV

18. "VAKNA" NU ! ÄR DET DAGS !

2011-05-18 20:17

Att vi jägare börjar "HANDLA" ! Dessa Myndigheters beslut blir bara dummare och dummare....och ... Dummare ..... och dummare .... Dummare ... Vi måste väcka Myndigheterna nu snarast ! Det är dags nu att vi väcker dom med tidigare planerade "BOJKOTTER" Dom har nu ca två månader på sig sen mötet på Sker Orsa.

17. Nya metoder.....

2011-05-18 19:01

för att etablera vargen.

Mmm få se, vad hände inför och under årets jakt ???

Naturvårdverkets beslut:
En minskad vargtilldelning.
Misslyckat försök av vargflytt.

Jägares och landsbygdsfolks reaktioner:
Kommentarer och agerande som tyder på en splittrad jägarkår. Vissa vill fortsätta jaga fast tilldelningen minskades. Några börjar nu bojkotta jakten.

Landbyggens tamboskapsägare drabbas nu var och varannan vecka.
Vissa har börjat lägga ner sitt fäbodbruk.

Slutsats:
För att NVV m.fl. beslut att införa varg utan glesbygdens och jagarnas inflytande samt andra "Naturgudars" plan på att avfolka landsbygden, skall fullföljas så gäller det att fortsätta försöka splittra opinionen d.v.s. Jägare och landsbygdens folk. Då vargflytt misslyckades är det dags att prova insättning av valpar och skydda "inflyttade" genetisk viktiga vargar.

Så därför skall nu de "skjutkåta" delen av jägarna mutas med att få fler vargar i tilldelning bara "man släpper in andra vargar". Därvid så öka man splittringen mellan de skjutglada delen av jägarkåren och de jägare som vill bojkotta jakten samt de tamboskapsägare som fortsättningsvis ändå kommer att drabbas då vargtrycket blir lika eller t.o.m. högre. Högre blir det då de det i sista stund, bara några veckor före jakten, kommer framgå att den ökade tilldelningen kommer vara mindre än de nya vargar som sätts in och föds i området.

HALLÅ, HALLÅ alla jägare, tamboskapsägare, hundägare LRF, SJF och JRF, ÄR DET INTE DAGS ATT INSE ATT ENSAM INTE ÄR STARK?

ATT GÅ IHOP och påbörja lagliga med uppseendeväckande manifestationer. Vi är väl uppskattningsvis tillsammans minst 500 000 människor eller skall vi fortsätta att bara tycka synd om oss själva?????

Eller tror ni att bara vi väntar till nästa Riksadagsval så ska ni se att Landsbygdspartiet får egen majoritet och bli så stora i riksdagen att allting löser sig då.

16. kostnad

2011-05-18 18:59

kräver att ni redovisar totala kostnad för vargen SKATTEBETALARE

15. En inflyttad

2011-05-18 18:59

Och en på licens, slutsumma 0.
Dålig morot, undrar vem som går på dessa valser. Att äska ännu mer är ju horribelt, då det redan nu kostar alldeles för mycket pengar, men att utrota landbygdbefolkningen får tydligen kosta vad som helst.

14. Vänd på rubriken.

2011-05-18 18:59

Extra vargjakt ger flyttvarg!

13. NEJ TACK.....

2011-05-18 18:58

Vi vill inte ha varg över huvud taget, försök att fatta det! Detta känns som ytterliggare ett försök att "muta" oss jägare att acceptera vargen vilket vi aldrig kommer att kunna göra!

12. Kompensation för rovdjur!

2011-05-18 18:58

De län som tar emot En genetiskt viktig varg erbjuds skjuta En extra varg under kommande jakt, detta är ett stort hån mot oss som föder dessa vargar! Denna vargtik kanske föder 8-10 valpar redan första året, år två föder hon ytterligare 8-10 valpar, och vi får skjuta bort 2 vargar under denna period!
Snacka om kompensation!!
Däremot vore det en bra kompensation till oss uppfödare av rovdjur om vi slipper fastighetsskatt på våra ägor, skatten kan staten ta ut av alla stadsbor som har stora krav på en stark rovdjursstam. Smakar det, så kostar det! Alla bör väl dela på bördan,eller hur? Jag vet att det här är en utopi, men tanken är god!

11. Det blir bara stolligare och stolligare...

2011-05-18 18:57

Vad bra det blir när länsstyrelen får bestämma och göra som dom blir "tillsagda". Låter väldigt generöst av vårt fantastiska naturvårdsverk...Urklipp:Nästa år planerar Naturvårdsverket att överlämna beslutsrätten för licensjakt på varg till länsstyrelserna. Men verket kommer att ange hur många vargar som högst får fällas vid licens- och skyddsjakt.
Har ni hört så dumt...
För övrigt är ju allt detta bara ett kvalifiserat svammel
med att betala akutgrupper för att övertyga oss hur jäkla bra dom tycker dom är. Vi behöver en akutmottagning i Bohuslän men ingen jäkla "övertalningsakut" !!Gud så dumt de bär sig åt...

10. Få se nu...

2011-05-18 18:57

Man ska alltså undanta 8-10 revir och beskatta stammen på övriga områden.
De inventeringar som gjorts vid årsskiftet tyder på närmare 30 revir. Säg 29. Det betyder att stammen uppgick till 290 individer vid årsskiftet (enligt gängse populationsberäkningsmodell). 19 individer sköts under licensjakten och därtill har det fällts två (tre?) under skyddsjakt. Då har vi ca 268 inför kullarnas födslar som sker i dessa dagar. Bedömt resulterar det i ca 35 kullar (utvecklingen går åt det hållet) à 4 valpar = 408 vargar totalt. Med årets mortalitet inräknat samt kommande säsongs jakt ska det för 2012 ge ett årsmedel på max 210 individer. Det torde betyda en avskjutning på ca 200 vargar vilket enligt NVVs sätt att räkna betyder 20 revir. Med 8-10 undantagna blir det inte så många kvar...

Jag tillåter mig titta i kristallkulan: Naturvårdsverket bestämmer att inget län får skjuta flera än 20 individer. Detta baserat på egenintresse att släppa stammen fri. Om nödvändigt kan de bygga det hela på något slags årsmedel för perioden 2001-2010 och räkna upp med godtycklig koefficient. På en direkt fråga om rimligheten i en låg kvotering kommer Maria Ågren att upprepa sig och i första rummer hävda att de finns de som tycker att man gjort en för stor tilldelning (inte ett ord kommer att sägas om riksdagens roll). Susanna Löfgren kommer sannolikt också att återupprepa sitt "vi har valt en lite försiktigare tilldelning i år". Det räcker med en snöfri förvinter för att NVV återigen ska ha fritt fram till att starta lekstugan igen.

Mitt recept: Tillåt allmän jakt på vargar inom säg 300 m från bebyggelse. Undanta de genetiskt viktigare individerna tills vidare (dock ska §28 kunna tillämpas). Detta lär kunna reducera stammen avsevärt inför kommande säsong. Vi vet ju med hygglig säkerhet hur många som kommer att behöva skjutas, så varför vänta? Uppdraget blir närmast omöjligt att fixa för kommande vintersäsong.

Att NVV ska sätta ett maximalt avskjutningstak betyder att VFD blir överflödiga. Deras miniminivåer blir betydelselösa. För NVV kommer att tillåta så få tilldelade att marginalen mellan VFDs miniminivå till faktiskt utfall blir väldigt stora.

9. Mmm

2011-05-18 18:55

Tänk om dom vill flytta vargar till ett område som inte har vargar... Då blir det ingen jakt.Ock dom tror att den ska stanna där den blir släppt. Dom leker bara med våra skattepengar....

8. Å hej och hå

2011-05-18 18:55

Här finns det pengar i outsinliga strömmar att ösa ur. Jag tycker mig se vissa likheter med hur Grekiska stadstjänstemän hanterar statens pengar. Och det vet vi ju hur det slutade. Jag hoppas att någon budget ansvarig för ett äldreboende läser artikeln. Då får dom se hur det kan vara i motsats till hur dom måste vända och sno på varje krona utan att pengarna räcker till lagstadgad natt bemanning. Vi normala människor ser dock ljuset i tunneln då alla attacker i mellan och södra Sverige snart sätter stopp för cirkusen.Det parti som inte tar avstånd från den här idiotin i nästa val åker ur riksdagen så det brakar om det och det var inte en dag för tidigt. Ju fler som drabbas av vargen ju fler rabiata motståndare skapas det.

7. Det finns tydligen pengar

2011-05-18 18:54

att spendera. Undrar bara varför det måste sparas så mycket i äldre och sjukvården och skolor i så fall.

6. Är det någon...?

2011-05-18 18:54

Som går på det här med löften från NVV ? De har ju aldrig hållit något förr utan kommenterat med "Nyss glömt" så det är något som inte passar dem längre...Kompensationsvargar..jo pyttsan. Det är bara TE som tror på sånt!! De styr ju ändå över avskjutningen oavsett Ls roll i det hela. Nä, säg till när det blir total avskjutning av vargen utan ersättning eller kompensationer, då ställer jag upp !!

5. Första hjälpen!

2011-05-18 18:53

Så jägarna är de som stärker genetiken hos vargstammen? så att den blir livkraftig. Habitatdirektiven säger att sverige inte kan tvingas hysa varg om stammen inte kan överleva på egen hand, och det kan den ju inte i dagsläget...men det ordnar jägarkåren!

4. Vargen kostar mer och mer...

2011-05-18 18:52

både i lidande och i pengar. På vilket sätt ökar nyttan för skattebetalarna och människorna i varglän som ska motivera denna ökade kostnad??? NVV föreslår ökade bidrag till länsstyrelser, ökade bidrag hit och ökade bidrag dit... Ska vi alltså ta pengar från sjuk- och äldrevård, barnomsorg och andra prioriterade områden för att hysa dessa odjur? Vansinne!

3. Men hur svårt ska det vara att förstå!

2011-05-18 18:52


Lär er att lyssna på de som drabbas LST och NVV. 919 av 1100 säger stopp och NEJ till att få fler vargar på halsen! Det kallar jag majoritet!
http://gd.se/nyheter/gavle/1.3174965-hedesunda-sager-nej

Dessutom kanske ni skulle lärt er nu att VARGEN GÅR TILLBAKA!!!
Sätt den i bur om ni vill att den stannar på den plats ni bestämt!
Djurplågeri!

2. Smittskydd

2011-05-18 18:52

Så det gör inget om dvärgbandmasken kommer in i Norrland.

1. NVV har ej kontroll på vargstammen!

2011-05-18 18:51

Mitt förslag till NVV lyder.
- Se till att rovdjurspolitiken efterlevs!
Max 210 vargar i Sverige = ca 20 föryngringar! Värmland,Gästrikland samt sörmland har redan dessa 20 föryngringar!
Resterande vargar som finns i bla Dalarna, Västra götaland, västmanland skall omgående skjutas bort! Det finns alltså 200-250 vargar för mycket i Sverige idag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons