" /> Flyttvargens öde upp i högre instans
  • Allmogejakt

Flyttvargens öde upp i högre instans

AktuelltPublicerad: 2013-07-29 19:32

Kammarrätten ska nu pröva om det var rätt av Förvaltningsdomstolen att stoppa skyddsjakten på flyttvargen i Junsele.

– Det är bra att Kammarrätten tittar på saken, säger förbundsjuristen och verksamhetschefen vid Svenska samernas riksförbund, Jenny Wik Karlsson, som tycker att den tidigare domen är ”märklig" och dålig”.

Den omtalade vargtiken har flyttats fyra gånger från renskötselområdet till den svenska vargzonen i den södra landsändan. När tre flyttar var genomförda var beskedet från Naturvårdsverkets tjänstemän, att en fjärde flytt inte skulle göras.


Regeringen gav uppdrag
Istället gav regeringen verket i uppdrag att förhandla med de berörda samebyarna om ersättningar och hjälp för att låta tiken stanna med en hanne i Junsele, mitt ett område som är klassat som riksintresse för rennäringen.

Planen var att flyttvargen skulle valpa och att hon sedan skulle berövas sina valpar. De skulle istället placeras hos andra vilda vargtikar i den svenska vargzonen.

Det var tänkt att länsstyrelsens personal tillsammans med renskötarna skulle hålla vargparet från renflockarna. Det misslyckades och till sist såg inte Naturvårdsverkets tjänstemän någon annan utväg än skyddsjakt. Hannen sköts omedelbart men tiken uppgavs hålla sig undan helikoptern.


En fjärde flytt, trots allt
Bevarandesidan överklagade jakten och Förvaltningsrätten stoppade den. Då beslöt Naturvårdsverkets tjänstemän om att trots allt genomföra en fjärde flytt av tiken. Hon sövdes snabbt från helikopter och transporterades till Stockholmstrakten.

Därifrån marscherade hon raka vägen tillbaka till Junsele, bland annat rakt igenom Gävle, på rekordsnabba 14 dagar.


Skyddsjakten var fel
Sedan kom Förvaltningsdomstolen slutgiltliga ställningstagande: Det var fel att skyddsjaga vargtiken.

”Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet att döda vargar. Undantaget ska tillämpas restriktivt och det är Naturvårdsverket som har bevisbördan för att samtliga kriterier i undantaget är uppfyllda”, meddelade Förvaltningsrätten på sin hemsida.

Rättens ledamöter tyckte att man inte provat andra åtgärder i tillräcklig omfattning.


Kammarrätten överprövar
Svenska samernas riksförbund har överklagat till Kammarrätten och därifrån meddelas nu att saken ska prövas.

– Det är inte alla överklagade mål som prövas av Kammarrätten. Vi tycker att deras överprövning är fullt rimlig, eftersom domen i Förvaltningsrätten enligt vår uppfattning var väldigt märklig, rent av dålig, säger Jenny Wik Karlsson vid Svenska samernas riksförbund.


Hägna in 5 000 till 10 000 renar?
Förvaltningsrätten menar bland annat att man borde ha provat att hägna in renarna i två månader för att skydda dem mot flyttvargen.

– Det går inte att bedriva renskötsel på det sättet. Bara att sätta upp en stängsel för 5 000 till 10 000 renar är ett väldigt jobb. Dessutom ska det göras på marker som ägs av privatpersoner, säger Jenny Wik Karlsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Vad händer sedan då.

2013-07-30 10:31

Om nu det skulle bli en utredning som inte går förvaltningsdomstolens väg vad händer då, tja kanske ett överklagande vem vet för det gäller ju att sysselsätta dessa pärmbärare. Denna urbota såpa verkar inte inte vilja ta slut för att det nu är anmält, vilket säkert inte betyder att det blir en opartisk bedömning, för just så ruttet fungerar detta samhälle, kanske inom fler område, verkar jag negativ visst men ta då fram något enda lite i vargens färdväg som blivit opartiskt bahandlat, min dröm vore att ha en avgörande röst i vargfrågan sett med politiska aspekter.

4. Jo CE

2013-07-30 10:30

Ledamöterna i förvaltningsrätten har nog inte kravet på sig att ha någon högre utbildning, de är politiskt tillsatta av landstings-fullmäktige.
Ungefär som med tingsrätterna.
Lagmannen har däremot en juridisk kompetens.
Det har ju varit diskussioner om ledamöterna och man arbetar på/föreslår förändringar inom dessa system.

3. Förstånd

2013-07-30 00:47

Här framgår att förvaltningsdomstolarnas kompetens närmar sig nollsträcket. Ett talande bevis är att man i sin dom påtalar att samerna skall hägna upp mot 10 tusen renar på annans mark för att skydda en endaste varg, vilket tyder på stor inkompetens. Detta är den nivå förvaltningsdomstolarna jobbar på, så urbota oförståndigt. Så dumt och oklokt beslut att man baxnar och måste hämta andan.
Det fodras en viss begåvning för att läsa in en juristutbildning, men det framgår ovan att förståndet kan i vissa fall fattas. Man måste tydligen skilja på inläsningsbegåvning och förstånd eller sunt bondförnuft. Det verkar som förståndiga människor är en bristvara bland myndigheterna....?

2. Intressant att

2013-07-29 20:47

Det är just samerna och dom själva som överklagar. Undrar just hur många medlemmar i LRF, SJF och vårt eget förbund som bor i Junsele trakten. Samerna och deras jurist tar omedelbart tag i taktpinnen och för sina medlemmars sak i de rättsliga instanserna. Tänk om LRF och jägarorganisationerna tänkte lika mycket på sina medlemmar. All heder åt samerna och deras förbund

1. Pröva också

2013-07-29 20:34

Ett antal leksaksorganisationers plötsliga legitimitet som sakägare i denna soppa där svenska staten uppträtt som om mesighetens hemviste på jorden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons