• Allmogejakt

FN-rapportör kritiserar rovdjurspolitiken

AktuelltPublicerad: 2011-01-14 15:23

Nu har också FN synpunkter på svensk rovdjursförvaltning. FN:s specielle rapportör, James Anaya, anser att de nordiska staterna måste hålla rovdjursantalet på en nivå som rennäringen kan tåla och kompensera renägarna fullt ut för skador.

James Anaya är amerikansk professor i mänskliga rättigheter vid Arizona Universitet. Han utsågs för snart tre år sedan till FN:s speciella rapportör på området och nyligen offentliggjorde han en rapport om situationen för de samiska folken i de nordiska länderna.
Bland många andra frågor, som rätten till naturresurser, skog och mark, samt frågor om självstyre, nämner Anaya också rovdjursproblemet.
– De nordiska staterna bör anstränga sig för att hålla rovdjurspopulationerna inom renskötselområdet på en nivå som renskötseln tål och renskötarna ska ha full kompensation för rovdjursskadorna, skriver han i rapporten.

Större hot än industrin
Han konstaterar att de stora rovdjuren utgör ett större fysiskt hot mot renskötseln i Norden än till exempel kraftutvinning, gruvindustri och annan industri inom renskötselområdet.
Anaya pekar bland annat på siffror från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som beräknar att 60 000 svenska renar blir rovdjursrivna varje år och i vissa renskötselområden hotas numera renhjordarna av en negativ tillväxt som i slutändan kan leda till en kollaps. Han noterar också att de svenska lagarna inskränker kraftigt på renskötarnas rätt att freda sig mot rovdjuren.

Människorättsbrott
I en kommentar till Sveriges Radio säger renägarförbundets ordförande, Ellen Omma:
– Rapporten visar det som renägare och samebyar har sagt länge, att rovdjursnivåerna är höga och att det är något som måste ändras, säger Omma.
Förbundsdirektör Anders Blom i Samernas riksförbund anser att rapporten bekräftar att den skada svensk rovdjurspolitik orsakar renskötseln utgör ett människorättsbrott.

Utredning pågår
Departementsråd Robert Andrén säger i en kommentar till Sveriges Radio att regeringen har avsatt mer pengar till rovdjursersättningar, även om det inte är i nivå med Sametingets egna beräkningar. Han pekar också på att Sametinget har fått i uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram toleransnivåer för rovdjurstrycket, vilket blir avgörande för renägarnas ersättningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Åke S har rätt

2011-01-14 22:05

Det är bra för alla, som är emot överstora rovdjursstammar, att samerna fått in frågan om rovdjurspolitiken i FN:s dagordning.
SRF och SNF söker stöd hos EU, när de agumenterar för sina ideer.
Då skall väl vi vara glada om vi kan få FN att uttala sig kritisk mot den svenska rovdjurspolitiken.


7. Åke Siikavaaara

2011-01-14 22:03

Vår miljöminister har inte ens vetenskapligt stöd för sin agenda. Han för en ploitik efter väärderingar och åsikter fundamentalistiska rovdjursälskare försett honom med (dessa egna åsikter, ingen vetenskap). Inte bara miljöministern är förledd uta så gott som hela politikerkåren. De TROR de gör rätt, trots att karet med de negativa konsekvenserna håller på att jäsa över. Snacka om otillfredsställande ordning.
Ja, vi övriga på glesbygden bör behandlas likadant som rennäringen, vi lider också. Varför sklija på folk?

6. #3

2011-01-14 19:02

Fast det var ju svenska staten som införde dessa klyftor mellan samerna emellan. Det har varit betydligt enklare för staten att förhandla med enskilda samebyar (några familjer) i frågor om vattenutbyggnad, gruvor, vindkraft och skog. Smart av staten som fick samerna att slåss internt istället för att hålla ihop och kräva sin rätt som ursprungsbefolkning.

5. Diskrinimering

2011-01-14 19:02

Var är ersättningarna för extra kostnader till småbrukare,fäbobrukarna och oss privata skogsägare som får våran nytjanderätt förstörd av detta miljöbrott som inplanteringen av varg har medfört.Vad är det för skillnad mellan renägare och ägare av kor eller får?

4. Bara rennäringen - FN-rapportören har bara det ansvaret.

2011-01-14 19:02

Senast jag var i Alaska, var eskimåerna och neuiterna, utsatta minoritet där. Ni skall notera att denna rapport har rennäringen och samerna som ansvar inom FN. Jag minns också att jag varit både renägare och Samebymedlem. Men jag som landsbygdsbo, djurägare och näringsidgare inom de gröna näringarna på Sveriges landsbygd, skall vara glada åt rapporten. DETTA HANDLAR OM STORA PENGAR SOM SVENSKA MILJÖMINISTERNA KOMMER ATT KOSTA STATEN, MED SITT AGGERANDE FÖR EN VARGPOPULATION PÅ 5000 VARGAR, 2000 LODJUR, 2000 JÄRVAR, 4000 BJÖRNAR, MED OHYGGLIGA SUMMOR
AV SKATTEMEDEL SOM KASTAS "I SJÖN", TILL INGEN NYTTA. Så nu hänger vi på dennan rapprot, för LANDSBYGDENS bästa och nyttjar tillfället. Tänk om vi, både samer o övriga på landet kunde samarbete i denna fråga, göra gemensam sak för överlevnad, säkrare för djuren, våra barn och "Alliansens Jobblinje" för ett tryggt liv på Sveriges alla delar av landsbygden.

3. Okunskap och Fakta

2011-01-14 17:07

Woj-Woj De flesta lever i total okunskap om Samer. I Sverige är det de Renägande Samerna som förtrycker de icke Renägande Samerna inte Svenskarna som däremot betalar hela kalaset läs http://www.sametinget.se/6916 och ta del av fakta.

2. Jag vill anmärka mot fn's kritik mot...

2011-01-14 15:49

landsbygdsbefolkningen som i sitt "särintresse" får ta emot kritik av en så välutbildad och vältalig samling personer, som ska stödja minoriteter av folkgrupper av olika slag. Där är Sveriges landsbygdsbefolkning och jägarkår, i mina ögon en väl etablerad grupp. Om kritiken hade kommit mot Sveriges regering som vid ett ogenomtänkt tillfälle skrivit på habitatdirektivet utan förbehåll mot ettableringen mot varg i och på Sveriges landsbygd.
Men FN skiter väl fullständigt i det jag har skrivit! Och det ska vi Svenskar och så göra med deras!

1. Varför bara rennäringen

2011-01-14 15:48

Även de skador som rovdjuren förosakar för all som håller Husdjur och sällskapsdjur (som räknas de djur som lantbrukaren har i sin prodution) det andra är sällskapsdjur) borde väl också var ett brott mot mänskligheten kan tyckas?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB